Anouk Willemsen - 10 tips voor CRM in de cultuursector

of 12 /12
CRM in de praktijk 3/12/2015 tips tips tips tips tips 10 tips & tricks voor succesvolle CRM Implementatie TIPS TIPS TIPS door Anouk Willemse

Embed Size (px)

Transcript of Anouk Willemsen - 10 tips voor CRM in de cultuursector

RFM

CRM in de praktijk 3/12/2015

tipstipstipstipstips

10 tips & tricks voor succesvolle CRM ImplementatieTIPSTIPSTIPSdoor Anouk Willemsen

1

Tip 1

Baken het CRM project af en faseer hetIn plaats van er tegenaan hikken of er als een berg tegenop zien > stel grenzen aan de scope van het project en hak het project in stukken. Hierbij is het belangrijk om niet alles tegelijk te willen aanpakken: stel prioriteiten.

2

Tip 2

Begin met de strategiePas als je het probleem helder hebt, kan je je een geschikte oplossing vinden. Definieer dus eerst de doelstellingen, strategie en requirements, ga daarna pas met leveranciers in gesprek over oplossingen en software.

Als kip zonder kop gaan rennen en aan de slag gaan 3

Tip 3

Beschouw het als een bedrijfsbreed projectCRM is niet software of ICT op marketingafdeling, dat heeft slechts een faciliterende rol. Het gaat om een bedrijfsbrede manier van denken, communiceren en werken. Betrek andere bedrijfsonderdelen en budgetten. Investering is dus niet (alleen) een marketing budget kwestie.

organisatiebrede verandering, die begint met ICT op marketing afdeling maar veel breder wordt

4

Tip 4

Zorg voor voldoende resources CRM implementatie vraagt tijd, aandacht, doorzettingsvermogen, budget.Tijd: zorg voor draagvlak & ruimte > tijd & prioriteit binnen functie. Budget: maak kosten vs baten inzichtelijk > d.w.z. maak kwantitatief wat 10% extra bezoek van je 1malige bezoekers oplevert > draagvlak.

Het er even naast doen > Gebrek aan tijd / draagvlak > je laten leiden door de dynamiek van de dag

5

Tip 5

Zorg voor betrokkenheidOrganiseer teams (voor beslissingen, implementatietraject, uitvoer) en rolverdeling (incl. MT en RvC of RvT) en wijs 1 persoon die de kar trekt. Laat medewerkers meedenken en meebeslissen in aanloop: dus niet pas na de implementatie betrekken en voor voldongen feiten plaatsen.

6

Tip 6

Creer buy-in door ruimte en een quick winBeginnen met automatiseren van wat al handmatig gedaan wordt: bijv. servicemails versturen. De tijdwinst en ruimte die ontstaat investeren in volgende trajecten. Bedenk een quick win die je m.b.v. de CRM aanpak kan automatiseren zodat betrokkenen gelijk de vruchten kunnen plukken.

bijvoorbeeld premire uitnodiging proces automatiseren zodat men gelijk vruchten kan plukken van CRM project

7

Tip 7

Think bigGa voor een systeem dat je in staat stelt om op te schalen > geautomatiseerde campagnes draaien o.b.v. triggers (veranderingen in data van bezoekers) i.p.v. handmatig aanzwengelen: zo kan je op grote schaal verfijnd en persoonlijk communiceren.

8

Tip 8

Investeer tijd in inrichten van het systeemOrganiseer automatische datakoppelingen. Richt tabellen zo in dat alle info goed staat / hergebruikt / volledig benut kan worden. Introduceer niet een nieuwe CRM taal maar pas CRM taal aan aan ticketing taal: terminologie overnemen en gelijk trekken.

9

Tip 9

Werk campagnematig & consistentIn plaats van met losse flodders en enkele shots, is het beter stapsgewijs en campagnematig aan het te werk gaan > d.m.v. meerdere contact momenten in een flow de relatie opbouwen, waarop je kunt voortborduren. Hiervoor is lange adem en consistentie nodig.

Probeer kort door de bocht gaan te voorkomen > is belangrijk dus niet tussendoor ff snel push actie omdat voorstellingsstanden slecht zijn; schaadt relatie, iemand haakt af

10

Tip 10

Durf te vragen Verdiep de relatie met bezoekers door vragen te stellen en antwoorden op te slaan op record niveau. Bijvoorbeeld feedback voorstelling en bezoek / interesse genres / communicatie-voorkeur / waarom iemand afhaakt. Gebruik verzamelde info om profielen te verrijken en toe te passen in op maat gemaakte vervolgcommunicatie.

Net als in een echte relatie is in je klant relatie communicatie 2 kanten op heel belangrijk. Stimuleer klant te vertellen over zichzelf door vragen te stellen. 11

Tenslotte

Anouk Willemsen 06-81485282

12