Anouk Nr. 2 2010 alles over en voor topsecretaresses

of 13 /13
Hét magazine voor topsecretaresses! ANOUK. Top Assistant 4.0 Wat is jouw toekomst? Perfectie bij Philips ‘De klik’ van Nadia Senders TS Academy Instituut van formaat Toekomstige topvrouwen? Iteke Weeda vertelt Ordnung muß sein Etiquette in Duitsland

Embed Size (px)

description

ANOUK 2 2010 alles over en voor topsecretaresses

Transcript of Anouk Nr. 2 2010 alles over en voor topsecretaresses

 • Ht magazine voor topsecretaresses!

  ANOUK.

  Top Assistant 4.0Wat is jouw toekomst?

  Perfectie bij PhilipsDe klik van Nadia Senders

  TS AcademyInstituut van formaat

  Toekomstige topvrouwen?Iteke Weeda vertelt

  Ordnung mu seinEtiquette in Duitsland

 • 2 3

  editorial

  Top Assistants 4.0De secretaresse die van alles wat kan, maakt plaats voor de gespecialiseerde assistant.

  Deze professional, man of vrouw (vaker een vrouw), is kritisch, sparringpartner en dienst

  verlener tegelijk, staat open voor verandering, heeft voelsprieten voor wat zich op de

  werkvloer en binnen het management afspeelt, is leergierig en beschikt over een paar

  uitzonderlijke talenten. Je herkent je in dit profiel? Niet zo vreemd. Als topsecretaresse acteer

  je waar schijnlijk allang als topassistente. Daarom hebben wij dit begrip alvast geclaimd:

  Top Assistant 4.0. De symboliek ervan lees je verderop in deze editie van Anouk, waarin

  we met trots onze TS Academy presenteren.

  Met TS Academy geven we vaart aan de hierboven geschetste ontwikkeling. We bieden

  een prachtig programma aan trainingen, workshops, netwerkactiviteiten, lezingen en

  evene menten om secretaresses, managers, werkgevers en onszelf scherp te houden.

  Omdat n ding zeker is: het secretaressevak zit midden in een periode van verandering

  en gaat nog veel uitdagingen tegemoet. Afwachten kan niet meer. Er zullen keuzes

  gemaakt moeten worden. Wie serieus werk wil maken van powerful management, zal

  de krachtmeting met zichzelf aan moeten durven.

  Ter inspiratie geeft deze Anouk aansprekende voorbeelden van waar doorzettingsvermogen

  en zelfontwikkeling toe kunnen leiden. Neem Audrey Soeterbroek. Ze begon als schoon

  heidsspecialiste, bekwaamde zich in het vak van management assistente, werkte zes jaar

  als directiesecretaresse en is nu succesvol als HRadviseur bij Nutricia. Haar motto? Als je zelf

  iets wilt, dan lkt het ook. Een heerlijk verhaal. Ditzelfde geldt voor Ellen Jansen, rechterhand

  van een topambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze begon

  ooit als typiste, kreeg de kans om management assistente te worden en dompelde zich met

  veel wilskracht onder in trainingen, cursussen en workshops. Met een mooie vertrouwens

  positie als resultaat!

  Het is niet alleen de secretaresse die moet openstaan voor verandering. Ook van de manager

  en de organisatie mogen inspanningen worden verwacht om powerful management uit de

  verf te laten komen. Wat is de ideale situatie? Wij vroegen het aan sociologe Iteke Weeda.

  Het verschil tussen mannen en vrouwen zal niet snel verdwijnen, meent zij, en dat hoeft ook

  niet. Maar ze voorspelt wel meer gelijkwaardigheid in het werk. Als de manager centraal

  staat voor de visie en beslissingen, en de assistent voor het aanleveren van informatie daar

  voor, dan ga je samenwerken. Dan verdwijnen de hirarchische verschillen en vervalt het

  onderscheid tussen de beroepen. Dat duurt nog even, maar die kant gaan we wel uit.

  Gauw lezen, zou ik zeggen!

  Ineke Kooistra

  Director Adecco Top Secretaries

  InhoudHt magazine voor topsecretaresses, jaargang 5, nummer 2, 2010

  16

  12

  18

  9

  Etiquette in Duitsland

  De blik op de toekomst van Iteke Weeda

  De klik van Nadia Senders

  Top Assistant 4.0

  ColofonDit magazine is een uitgave van Adecco Top Secretaries

  en wordt toegestuurd volgens het systeem van controlled

  circulation aan (directie) secretaresses, management

  assistents en opdrachtgevers. Het magazine verschijnt

  2 keer per jaar. Adecco Top Secretaries maakt deel uit

  van Adecco Group Nederland.

  Redactieteam

  Adecco: Rinus Wittenberg, Wendy Honselaar

  Telefoon (0418) 78 40 00

  Noordwest 12, Merkstrategie & Ontwerp, Heerenveen

  Teksten

  Rieky Takken, Kerstin Rappange, Ton Hilderink

  Eindredactie

  Adecco: Rinus Wittenberg, Wendy Honselaar

  Fotografie

  Irene Kievit, Sabine Bison

  Drukwerk

  Drukkerij De Borrias, Kampen

  Abonnementen

  Abonnementen zijn alleen bestemd voor kandidaten

  die bemiddeld worden door Adecco Top Secretaries of

  op persoonlijke uitnodiging van n van de medewerkers

  van Adecco Top Secretaries.

  Overname van hele of gedeeltelijke passages uit de inhoud

  is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het

  redactieteam. Aan de inhoud van dit magazine kunnen

  geen rechten worden ontleend.

  Advertenties

  Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden

  kunt u contact opnemen met Adecco Group Nederland:

  Rinus Wittenberg, Telefoon (0418) 78 40 00

  Reacties

  Wilt u reageren? Mail dan naar

  [email protected]

  4 TS Academy Voor topsecretaresses n toporganisaties 6 Audrey Soeterbroek HRadviseur bij Nutricia 8 De klik Nadia Senders en Harry Hendriks 12 Top Assistant 4.0 Welke competenties zijn er nodig? 14 Effectief communiceren Een paar gouden tips 16 Etiquette in Duitsland Ordnung mu sein 18 Iteke Weeda Over de Top Assistant van de 21e eeuw 20 In de schijnwerper Deborah Kalloe 21 Interessante events Zet t in je agenda! 22 Het Nieuwe Werken Ellen Jansen

  www.adecco.nl/topsecretaries

  [email protected]

  Ineke Kooistra

 • 4 5

  interview

  TS AcademyWe proudly present

  Waar haal je als secretaresse je kennis, inspiratie en contacten vandaan? Aan wie vertrouw je als ondernemer vaktrainingen en workshops toe, die bijdragen aan efficinte secretariaatsvoering en modern management? Top Secretaries heeft er de expertise voor in huis. Die is n beschikbaar. Via TS Academy. Voor topsecretaresses n toporganisaties.

  Managementstructuren veranderen, werkpatronen

  maken een revolutionaire ontwikkeling door.

  De aandacht voor Het Nieuwe Werken neemt

  toe. Gevolg: het secretaressevak maakt een

  vernieuwingsslag door. De secretaresse die van

  alles wel iets kan, maakt plaats voor de gespe

  cialiseerde professional die powerful management

  faciliteert.

  Top Assistants 4.0

  Ineke Kooistra, Director Top Secretaries, spreekt

  van Top Assistants 4.0, met een knipoog naar de

  ontwikkelstappen in Het Nieuwe Werken. Het begon

  met 2.0. Nu is 3.0 de standaard. Met 4.0 nemen

  wij een voorschot op de volgende vernieuwings

  golf. Overal om ons heen zien we het besef groeien

  dat ondersteuners die acteren als pure professio

  nals, de winstgevendheid van organisaties ver

  sterken en bijdragen aan powerful management.

  Dit vraagt niet alleen een mentaliteitsverandering

  van de assistant, maar ook van de manager en

  de totale secretarile organisatie.

  TS Academy richt haar pijlen dan ook op alle drie.

  Met concrete trainingen, cursussen, workshops,

  coachingprogrammas en evenementen.

  Secretaresses kunnen hier individueel hun voordeel

  mee doen, maar ook samen met hun manager.

  TS Academy adviseert, richt in en organiseert

  incompany trainingen op maat om het maximale

  uit het secretariaat te halen. Ineke Kooistra: Er is

  heel veel potentieel. De vraag is: hoe ontwikkel je

  al dat talent in lijn met de ontwikkelingen die op

  je afkomen?

  Dan praten we over employee development of

  verandermanagement door training, opleiding en

  coaching. Daar biedt TS Academy gespecialiseerd

  maatwerk voor.

  Kwaliteit in training, opleiding en coaching

  Voor de inhoudelijke ontwikkeling van trainingen

  en opleidingen werkt TS Academy samen met

  gerenommeerde partijen. De uitvoering vindt

  plaats onder eigen regie, in het eigen opleidings

  centrum op het hoofdkantoor in Zaltbommel, of

  in Alphen a/d Rijn, Amsterdam en Zwolle. In de

  programmasamenstelling zijn actuele vakontwik

  kelingen leidend. Trainingen zijn toegespitst op

  nieuwe taakopvattingen n organisatietrends.

  De kwaliteit is hoog, de aanpak persoonlijk.

  Het feitelijke aanbod zal continu in ontwikkeling

  zijn. Trainingen kunnen betrekking hebben op

  basale vaardigheden of nieuwe technologien,

  maar ook op bredere competenties. Bovendien

  krijgt de factor fun veel ruimte niet onbelangrijk

  voor de persoonlijke ontwikkeling en motivatie.

  Vaste trainingen of maatwerk

  Het opleidingsprogramma 2010 van TS Academy

  is onlangs van start gegaan en er wordt hard

  gewerkt aan de afronding van het programma

  voor 2011. Ineke Kooistra: Een aantal trainingen

  bieden wij standaard aan, zoals ons master

  classes die momenteel plaatsvinden. De deelname

  staat open voor iedereen voor secretaresses die

  bij ons op de loonlijst staan, maar evengoed voor

  secretaresses die niet bij ons zijn aangesloten.

  Mijn advies aan secretaresses en werkgevers?

  Even bellen om te horen wat er loopt en waar nog

  plaatsen vrij zijn! Buiten ons wisselende standaard

  aanbod, ontwikkelen we ook trainingen en

  workshops op maat, afgestemd op de opleidings

  behoefte van opdrachtgevers. Deze kunnen buiten

  of binnen het bedrijf plaatsvinden.

  Secretaresse Belevingsbon

  Het aanbod van TS Academy gaat nog verder.

  Tijdens de vele regionale intervisiebijeenkomsten

  en netwerkmeetings die Top Secretaries initieert,

  hebben meerdere organisaties wel eens aan

  gegeven iets extras te willen doen. Ineke: Hiervoor

  hebben wij de Secretaresse Belevingsbon gen

  troduceerd. Met deze bon kunnen secretaresses

  deelnemen aan leuke evenementen of loopbaan

  trajecten. Voor de organisaties die de bon inzetten,

  geven we vaak volledige invulling aan thema

  bijeenkomsten op maat, meestal in samenspraak

  met HRM of Training & Opleiding. Het enthousiasme

  en de waardering onder secretaresses is altijd

  hart verwarmend.

  TS Academy verzorgt ook lezingen. Ineke Kooistra

  zelf en Liane Duit (Manager Top Secretaries

  Noord Nederland & Projectmanager Business

  Development) laten bij regelmaat voor uiteen

  lopend publiek hun licht schijnen over de toe

  komst van het vak. Daarnaast kan Top Secretaries

  worden ingeschakeld voor het inrichten van een

  talentenbank. Ineke Kooistra: Veel secretares

  ses beschikken over een uitzonderlijk talent een

  exotische taal, het verzorgen van presentaties, of

  het organiseren van seminars. Door dat allemaal

  per organisatie in een talentenbank onder te

  brengen, kunnen secretaresses optimaal van

  elkaars talenten profiteren. Daar word je als

  organisatie sterker van!

  Individuele en groepstrainingen

  Coaching van manager & secretaresse

  Intervisie voor Hoofd Secretariaat

  Regionale netwerkevents voor secretaresses en/of managers

  Incompany trainingen

  Consultancy (inrichting, advisering & coaching secretariaat,

  inrichting talentenbank)

  Secretaresse Belevingsbon

  TS Academy. Voor professionals en opdrachtgevers

  Overal om ons heen zien we het besef groeien dat ondersteuners die acteren als pure professionals, de winstgevendheid van organisaties versterken en bijdragen aan powerful management. TS Academy

  richt haar pijlen dan ook op alle drie

  Ineke Kooistra, Director Top Secretaries

  TS Academy ontwikkelt en realiseert trainingen met open

  deelname door individuele secretaresses en (incompany)

  trainingen op maat in opdracht van klanten.

  Voor het complete programma of meer informatie kun je

  mailen naar [email protected] of [email protected]

  Bellen kan ook 050 302 87 27. Ook op onze website vind

  je aanvullende informatie: www.topsecretaries.nl

 • 6 7

  interview

  Schoonheidssalon

  Na haar mavo wist Audrey niet zo heel goed wat

  ze wilde, zoals zoveel schoolverlaters. Ze besloot

  de opleiding tot schoonheidsspecialiste te gaan

  doen. Daarna heb ik een tijdje in een schoonheids

  salon gewerkt, maar dat was het toch niet hele

  maal. Toen ze aan de slag kon bij Randstad als

  vestigingsassistente, ging de bal voorzichtig aan

  het rollen.

  Tal van cursussen

  Op een dag kreeg ze een baan aangeboden als

  directiesecretaresse bij Nutricia. Even twijfelde ze

  of dat wel iets voor haar was, maar ze besloot er

  toch voor te gaan. Naast haar werk deed ze tal van

  cursussen, waaronder managementassistente

  via Schoevers. Ze groeide snel in haar nieuwe rol.

  Je voelt dat je groeit door de mensen waar je mee

  omgaat. Nu bijna tien jaar later werk ik nog

  steeds binnen dezelfde organisatie.

  Zes jaar

  Uiteindelijk werkte ze zes jaar als directie

  secretaresse op drie verschillende plekken. Toen

  wilde ze verder. Het was 2006. Ik wilde me graag

  meer met de inhoud bemoeien. Als secretaresse

  kan dat natuurlijk ook. Maar niet altijd op het

  moment dat jij dat wilt, zegt ze lachend. Die ruimte

  wilde ze wel graag. Ik heb altijd de wens gehad

  om mijzelf te ontwikkelen.

  Mensenwerk

  Als directiesecretaresse had Audrey al voor een HR

  directeur gewerkt. Dat vak boeide haar. Het biedt

  verdieping, maar je werkt ook met mensen. Je kan

  iets voor iemand betekenen. Om te zien of deze

  overstap iets voor mij was heb ik een HRproject

  opgepakt en de basisopleiding personeelszaken

  gedaan. Toen bleek dat ik dit helemaal leuk vond,

  ben ik meteen begonnen met de hboopleiding

  personeelsmanagement. Prompt kwam er een

  functie vrij op het Supply Point, de fabriekskant

  van Nutricia. In januari 2007 heb ik de overstap

  gemaakt naar HRadviseur. Wederom had ik geen

  ervaring. Het is de story of my life: als je zelf iets

  wilt, dan lukt het ook.

  In het diepe

  Als HRadviseur doet Audrey alles wat met in, door

  en uitstroom te maken heeft. Denk aan werving

  en selectie, job offers aan nieuwe kandidaten,

  opstellen van functieprofielen, waarderen van

  functies, coachen van medewerkers... Ze werd

  meteen in het diepe gegooid. Toen ik startte, was

  ik de enige HRadviseur op de afdeling. Bovendien

  had ik tijdelijk geen HRmanager. Gelukkig had

  ze op haar vroegere afdeling collegas die ze om

  advies kon vragen. En toen haar manager terug

  kwam, kregen ze versterking. Dat mag ook wel,

  als er rond de 550 medewerkers werkzaam zijn.

  Inmiddels zijn we met een manager, drie adviseurs,

  twee supportmedewerkers, drie mentoren en een

  opleidingscordinator.

  Loslaten

  De voormalige secretaresse mag nu dus zelf

  delegeren. Ja, de supportmedewerkers nemen de

  administratieve taken van ons over. Dat is handig

  en leuk, omdat je weet hoe je net behandeld wilt

  worden in de ondersteunende rol. Daar houd je

  rekening mee. Toch was het ook lastig; in het

  begin had ze regelmatig de neiging om de dingen

  zelf te doen. Maar op een gegeven moment leer

  je dat loslaten. Anders moet je het de ander niet

  vragen.

  Onderlinge verhoudingen

  De ervaring uit haar vorige functie heeft nog meer

  voordelen. Dit werk ligt in het verlengde. Er zijn

  ook veel directiesecretaresses die HR erbij doen.

  Bovendien ontwikkel je als directiesecretaresse

  een bepaalde organisatiesensitiviteit. Je leert wat

  je wel en niet kunt zeggen. Je ontwikkelt gevoel

  voor hoe de onderlinge verhoudingen liggen in

  een organisatie.

  Veel mogelijkheden

  Inmiddels doet Audrey dit werk alweer bijna vier

  jaar. Wie haar verhaal leest, zal zich niet verbazen

  als ze straks weer een nieuwe uitdaging aangaat.

  Toch is ze voorlopig niet van plan het over een heel

  andere boeg te gooien. Dit vak is superleuk.

  Het heeft heel veel verschillende aspecten.

  Datzelfde geldt voor het bedrijf waar ze werkt.

  Dit is zon leuke organisatie. Nutricia is onderdeel

  van Danone; hier zijn heel veel mogelijkheden.

  Dat is ook de kracht van deze organisatie.

  Twitteren

  Wat kunnen andere secretaresses leren van haar

  verhaal? Ik denk dat het belangrijk is dat je in

  ontwikkeling blijft. Dat je meegaat met dingen die

  spelen. Je moet zoveel mogelijk inspelen op de

  problematiek binnen je organisatie. Kom met

  oplossingen, zodat je werk leuk blijft. Je moet ook

  meegaan met dingen waar je baas mee bezig is.

  Er komt nu een heel nieuwe generatie managers

  aan. Die vraagt om een andere stijl van onder

  steuning. Als je manager bijvoorbeeld twittert, moet

  je daarin meegaan. Er moet een klik zijn, anders

  wordt het heel moeilijk. Maar als je je vak verstaat,

  en er zijn mogelijkheden om door te groeien, dan

  wordt je wel opgemerkt.

  Binnen het vak van managementassistent bestaat er een wereld aan mogelijk heden. Wie al zijn kwaliteiten uit de kast haalt, kan doorgroeien in elke gewenste richting. Er is altijd een bedrijf, een afdeling, een manager die precies nodig heeft wat jij in huis hebt. Ook als dat buiten de gebaande paden ligt. Dus als je weet wat je wilt: ga ervoor! Zo werd Audrey Soeterbroek (34) HRadviseur bij Nutricia.

  Audrey SoeterbroekSchoonheidsspecialiste, directiesecretaresse, HR-adviseur

  Dus als je weet wat je wilt: ga ervoor!

  Ik denk dat het belangrijk is dat je in

  ontwikkeling blijft

 • Nadia Senders en Harry Hendriks delen hun drive voor Philips. Zij zorgt ervoor dat hij kan excelleren. Achter deze manager staat een personal assistant die haar sporen al bijna vijfentwintig jaar verdiend heeft. The perfect match.

  De klik van Nadia Senders en Harry Hendriks

  Naam: Harry Hendriks

  Functie: Voorzitter directie Philips

  Benelux

  Leeftijd: 59

  Sterrenbeeld: Leeuw

  Thuisfront: Getrouwd en vader van

  twee dochters en een zoon

  Naam: Nadia Senders

  Functie: Personal assistant van

  Harry Hendriks

  Leeftijd: 43

  Sterrenbeeld: Ram

  Thuisfront: Getrouwd

  8 9

  interview

  Wat deed je voordat je bij Philips ging werken?

  Ik heb gekozen voor Philips en volgend jaar

  hoop ik hier mijn 25jarig jubileum te vieren.

  Mijn loopbaan bij Philips startte bij de Philips

  Secretaresse Opleiding en na een stageperiode

  begon ik als afdelingssecretaresse. Na twee en

  een half jaar vond ik dat het tijd werd voor een

  volgende stap en kreeg ik mijn eerste baan als

  directiesecretaresse, waarna functies als PA

  voor de algemeen directeur WestEuropa, Oost

  Europa en Nederland volgden. Ik heb nog een

  tussentijdse uitstap gemaakt gedetacheerd

  namens Philips naar de Technische Universiteit

  Eindhoven waar ik grote symposia en congressen

  organiseerde. Het was leuk om even buiten de

  muren van Philips te kijken. Ook heb ik in de

  avonduren diverse opleidingen gevolgd, zoals

  een ISOauditorstraining bij KPMG, een twee jaar

  durende studie Middle Management, een

  Marketingopleiding en ik heb mijn Duits geperfec

  tioneerd bij de NederlandsDuitse Kamer van

  Koophandel. Het is belangrijk je vaardigheden

  verder te ontwikkelen; kijk naar de mogelijkheden

  die je hebt en geef daar een eigen draai aan.

  Philips is een groot bedrijf met veel mogelijk

  heden, je kunt hier alle kanten op en na vijfen

  twintig jaar heb ik nog steeds het gevoel dat ik

  de leukste plekjes heb kunnen uitzoeken.

  Waar houdt jouw manager Harry Hendriks

  zich mee bezig?

  Harry Hendriks is directievoorzitter van Philips

  Benelux. Hij is in deze functie verantwoordelijk

  voor de zeer diverse activiteiten van Philips in de

  Benelux, een organisatie met een zeer breed

  klantenpatroon, met 17.000 medewerkers.

  Naast de functie van directievoorzitter zet Harry

  Hendriks zich in op tal van andere terreinen.

  Zo is hij vice voorzitter van Brainport, een stichting

  voor innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en

  overheden in deze regio die zich richt op innovatie

  en de hightech maakindustrie. Ook de overheid

  erkent het belang voor de Nederlandse economie

  van deze regio en Harry Hendriks vervult hiermee

  dan ook een essentile positie waarmee hij

  intensief bezig is. Onderdeel van het hebben

  van een extern gerichte functie is het leggen en

  onderhouden van veel contacten. Hoe breder

  het contactenpatroon, hoe breder het netwerk.

  Dat geldt zeker voor Harry Hendriks. Hij heeft

  namens Philips een zichtbare functie en zit als

  het ware in de etalage.

  En wat houdt jouw werk in?

  Kortweg: ik zorg ervoor dat Harry Hendriks zo

  efficint mogelijk zijn taken kan uitvoeren. Daarbij

  werk ik met vooruitziende blik, ik wacht niet op

  informatie maar zoek actief contact met sleutel

  figuren voor een goede briefing, waarmee Harry

  Hendriks goed voorbereid op pad gaat. Sinds de

  pensionering van de directiesecretaris zijn er

  nog meer taken onder mijn supervisie gevallen

  en vervul ik daarmee een sturende rol naar het

  directiesecretariaat. Ons kantoor is ook aan

  spreekpunt voor veel reacties uit de markt, het

  is aan ons hier correct en adequaat mee om te

  gaan, de klant gaat voor alles. Een ander aan

  dachtspunt is om Philips zo aantrekkelijk mogelijk

  te presenteren aan derden, we willen professio

  naliteit uitstralen. Het is een hele klus om alles te

  managen maar door hoofdzaken van bijzaken

  te onderscheiden, kan ik alle ballen in de lucht

  houden en creer ik zelfstandigheid. Ik heb een

  sterk aansturende functie die zowel intern als

  extern gericht is. Op de eerste plaats met onze

  klanten, maar ook richting overheid, ministers,

  burgemeesters, het internationaal bedrijfsleven

  en het Europees Parlement in Brussel.

  Wanneer je op topniveau wilt meedraaien, moet je interesse tonen en interne bedrijfsprocessen

  kunnen doorgronden

  Over Philips Philips biedt een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, gericht

  op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties.

  Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting

  integreert Philips technologien en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn

  gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte

  van sense and simplicity. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst,

  verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van 23 miljard euro in 2009 is de

  onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energie

  zuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle

  producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het

  gebied van FlatTV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en

  mondverzorgings producten.

 • 10 11

  werk

  Harry Hendriks over Nadia SendersPhilips is in Nederland stevig geworteld en tevens de grootste

  industrile werkgever. Dat levert een zeer diverse agenda op

  met een even divers contactenpatroon. Binnen deze agenda

  is regeren vooruitzien en Nadia is door haar ervaring zeer

  kundig, juist in dat vooruitkijken, terwijl aan alles tot in de punt

  jes opvolging wordt gegeven. Haar inzet is vooral gestoeld op

  een hoge mate van klantgerichtheid, want om de klant in vele

  verschijningsvormen draait het allemaal. Een praktische

  instelling doet de rest!

  Wat is jouw beeld van een Top Assistant 4.0?

  Iemand die beschikt over de juiste competenties

  met aanvullende scholing op hboniveau, iemand

  die in staat is mee te bewegen met de ontwikke

  ling en dynamiek van een bedrijf. Wanneer je op

  topniveau wilt meedraaien, moet je interesse

  tonen en interne bedrijfsprocessen kunnen door

  gronden.

  Sinds wanneer werken Harry Hendriks en jij

  samen?

  Sinds 1998. Harry Hendriks was destijds Directeur

  Philips Consumer Electronics Benelux en werd na

  vier jaar Directievoorzitter Philips Benelux. Ik ben

  gevraagd met hem mee te gaan en over het

  antwoord hoefde ik niet lang na te denken.

  We hebben uitdagende en drukke jaren beleefd,

  we zijn constant in beweging en daarmee prijs ik

  me nog steeds zeer gelukkig.

  Hoe verliep het sollicitatiegesprek?

  Ik kan me nog goed herinneren dat het gesprek

  wel drie of vier keer verzet is. Harry Hendriks nam

  zelf de moeite om me te vertellen dat het geen

  smoesjes waren, maar dat er steeds afspraken

  met klanten tussen kwamen. Ik hoefde me dus

  geen zorgen te maken. De klant gaat immers

  voor! Het uiteindelijke gesprek verliep prettig en

  we waren het vrij snel met elkaar eens, de klik

  was er meteen.

  Wanneer wist je dat het goed zat met jullie

  samenwerking?

  Dat merkte ik toen zaken soepel begonnen te

  lopen. Ongeacht je ervaring; je moet je inwerken

  en je hebt tijd nodig om aan elkaar te wennen.

  En het vertrouwen dat je krijgt, moet je eerst

  verdienen. Maar bovenal zijn de grootste compli

  menten de complimenten die je van klanten krijgt.

  Als afnemers en klanten tevreden zijn, is dat het

  beste bewijs van goed zaken doen.

  Waar haal je plezier uit?

  Aan het feit dat ik een bijdrage lever, dat ik ver

  trouwen krijg en dat ik er toe doe als volwaardig

  lid binnen het team. Ik neem geen genoegen met

  middelmatigheid, ik ga voor perfectie. Actief op

  zoek zijn naar uitdagingen, daar haal ik voldoe

  ning uit. En uit de dynamiek, dat houdt me

  scherp.

  Wat is het geheim van jullie samenwerking?

  Dat er een klik is. We zitten op dezelfde golf

  lengte, we hebben dezelfde drive. Harry Hendriks

  is een ontzettend enthousiast mens en deelt

  graag zijn kennis en kunde. Hij doet dat op een

  aanstekelijke manier, daar krijg je positieve ener

  gie van. Hij is niet zuinig met complimenten en als

  er successen gevierd kunnen worden dan doen

  we dat. Natuurlijk gebeuren er ook wel minder

  leuke dingen en laten we als mens een steekje

  vallen, maar ook dan is er ruimte voor humor en

  relativering.

  Weleens overwogen iets anders te gaan doen?

  Ja natuurlijk, na zon lange staat van dienst kan

  dat niet anders. Ik heb buiten Philips weleens mijn

  licht opgestoken. Overigens in alle openheid en

  daar heb ik ook steun voor gekregen. Maar ik

  prijs de veelzijdigheid van Philips. Wat is er leuker

  dan afwisseling in je takenpakket? Bovendien

  staan Philips secretaresses goed aangeschreven,

  dus waarom zou ik opstappen? Zolang je jezelf

  verplicht om jezelf van alles af te blijven vragen, is

  het goed.

  Zolang je jezelf verplicht om vragen te blijven stellen,

  is het goed.

  Het vertrouwen dat je krijgt, moet je eerst verdienen.

  Ik neem geen genoegen met middelmatigheid, ik ga

  voor perfectie.

  Deze Pretty checked

  laptopcase is de

  nieuwste laptoptas van Marc

  Jacobs. Fashionable en zacht.

  Verkrijgbaar op d site waar je

  de mooiste designer spullen

  vindt: www.netaporter.com

  Deze tas kost 65,00.

  Trendy geblokt

  Kies jouw kleurMeng je eigen foundationkleur

  helemaal zelf. Doe een paar

  druppeltjes van Velds Color on

  Demand door je eigen dagcrme

  en het resultaat is een stralende

  teint die perfect aansluit bij jouw

  huidskleur. 34,95

  www.parfumerie.nl

  Next to MeIlse DeLangeIlse DeLange is een artiest die continu

  nieuwe liedjes aan het schrijven is. Met een

  aantal van deze nummers ging zij richting

  Nashville, waar dit nieuwste album tot

  stand is gekomen. Next to Me is een

  eighttrack album geworden, waarvan

  de titeltrack de eerste single is. Met acht

  prachtige songs.

  Het debuut van secretaresse in hart en nieren,

  Annemarie de Martines. Sinds 2004 runt ze haar

  eigen bedrijf Quadrant Office Support. Ze traint en

  adviseert secretaresses en managers in het opti ma

  liseren van hun samenwerking. Met Adieu Secretresse,

  Hello Assistant wil De Martines secretaresses, managers

  en HRfunctionarissen bewust maken van de enorme

  veranderingen die op dit moment binnen organisaties

  plaatsvinden. En welke consequenties deze hebben

  voor de toekomst van de secretaresse. Het boek geeft

  praktische handreikingen over hoe je als secretaresse

  klaar kunt staan voor de toekomst. Diverse interviews

  met mensen uit de praktijk waaronder Top Secretaries

  Ineke Kooistra geven een helder beeld over de

  hedendaagse gang van zaken in het vak. Nu is het

  moment aangebroken waarop de secretaresse zich

  een nieuwe rol en positie kan aanmeten. Organisaties

  zijn zoekende naar hoe ze de concurrentie het hoofd

  kunnen bieden en tegelijkertijd een aantrekkelijke werk

  gever kunnen zijn en blijven. De rol van secretaresse

  wordt daarbij belangrijker, zij werkt niet meer voor

  maar met de manager en heet voortaan executive

  assistant. Op een positieve manier geprikkeld worden

  en talenten optimaal inzetten: dat is wat de assistant

  wil. Zij en haar manager werken daarbij samen op

  basis van gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen,

  respect en steun. Dit inspirerende boek is een must

  voor iedere secretaresse, manager of HRfunctionaris

  die het secretaressevak wil moderniseren.

  Hip in de regenLukt het je maar niet een hippe regen

  jas te vinden? Zon mooie water

  dichte trenchcoat bijvoorbeeld?

  Bij www.hipinderegen.nl liepen

  ze tegen hetzelfde probleem

  aan en besloten ze zelf hippe

  regenjassen te laten maken.

  De vormeloze poncho is

  verleden tijd! Kijk op

  www.hipinderegen.nl

  Deze donkerblauwe trench

  Claude kost 99,95

  Wie kent m niet?De nieuwste iPhone 4 is top of the bill. Met een 5 megapixel camera

  met flits! aan beide zijden van het toestel. Zo kun je jezelf bekijken en video

  gesprekken voeren. Filmen kun je er ook mee, dankzij de HDvideo opname.

  En verder? Kun je natuurlijk telefoneren, agenderen, mailen, surfen op internet,

  smsen, twitteren, jouw favoriete muziek beluisteren. Download de vele

  slimme apps die je verder helpen, zoals TomTom, dictafoon, iWiki, iTranslate

  en noem maar op. Verkrijgbaar bij een TMobile abonnement of los te koop

  via www.redcoon.nl

  1

  23

  5

  Adieu Secretaresse, Hello Assistant

  19,95 Vanaf eind oktober

  verkrijgbaar in alle online

  boekenwinkels of via

  www.managementsupport.nl/shop

  Mooi, mooier, mooist.Nero Bianco heeft met zes filialen in

  voornamelijk Noord en OostNederland een

  aantal smaakvol ingerichte schoenenwinkels waar je de mooiste

  muiltjes koopt. Van stoere laarzen tot elegante pumps: het is

  allemaal even prachtig. Ook online kun je er terecht, voor deze

  pumps van Unisa bijvoorbeeld. 104,95 www.nerobianco.nl

  12,99 www.bol.com

  4

 • SonjaIngrid

  12 13

  werk

  Achter een Top Manager schuilt een

  Top Assistant

  Ingrid: Bij het werken voor een manager op CEO

  niveau kun je niet zonder wederzijds vertrouwen.

  De impact van verkeerd handelen op directie

  niveau is behoorlijk groot en een manager reali

  seert zich dat heel goed. En een top manager

  heeft gewoon geen tijd om zijn assistant te con

  troleren. Je moet als assistant dus gewoon top

  zijn.

  Sonja: Dat vind ik wel, absoluut. Het is als:

  Achter een sterke man schuilt een sterke vrouw.

  Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar

  als ik er niet ben, kan mijn manager niet functio

  neren. Het is de realiteit.

  Assistants kunnen niet zonder communities en

  netwerken

  Ingrid: Communities vind ik sowieso belangrijk

  en dat geldt zeker ook voor assistants. Binnen IBM

  bestaat een community uit alle secretaresses,

  waarvan binnen Nederland zeven cordinerende

  secretaresses (CoSecs). Deze CoSecs komen

  maandelijks bij elkaar om operationele punten te

  bespreken en koppelen die weer terug richting

  hun secretaressegroep. Zo waarborgen we onze

  communicatie. Communities dragen bij aan een

  gevoel van betrokkenheid en saamhorigheid.

  Om je zaken goed en snel te kunnen regelen,

  binnen de huidige dynamiek, moet je gewoon

  een relevant netwerk hebben.

  Sonja: Mijn idee is dat we niet zonder

  net werken kunnen. Ik ben regiobestuurder van de

  Nederlandse Vereniging van Directiesecretaresses

  (NVD) Utrecht. Steeds meer bedrijven benaderen

  de NVD en vragen ons presentaties te geven.

  Daar leren we ontzettend veel van en je deelt

  ervaringen met elkaar. En keer in de zes weken

  hebben we een NVDbijeenkomst, de kennis die

  we daar uitwisselen is veel waard. Deze manier

  van netwerken voorkomt stilstand. Zo blijf je bij

  de tijd.

  De houdbaarheidsdatum van de functienaam

  secretaresse komt steeds dichterbij

  Ingrid: Whats in a name? Het gaat om de

  inhoud, hoe vul je je werk in en wat maak je

  ervan? Misschien wordt het woord secretaresse

  door de huidige generatie geassocieerd met

  stoffig, postboek en notuleren. Ik denk dat de

  functie ook meer verschuift van statisch en

  administratief naar dynamisch en meewerkend

  voorvrouw of voorman.

  Sonja: Die houdbaarheid lijkt inderdaad verstreken

  te zijn, maar wat komt er dan voor in de plaats?

  Personal assistant of management assistant?

  Ik vind de naam secretaresse nog steeds duidelijk

  genoeg en wat mij betreft blijft het zo. Ik ben er

  trots op dat ik secretaresse ben.

  Een Top Assistant wil voortdurend

  geschoold worden

  Ingrid: Natuurlijk is het belangrijk om op de

  hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

  Stilstand is achteruitgang. Om deze functie goed

  uit te oefenen en zaken goed te kunnen inschat

  ten, moet je op de hoogte zijn van hetgeen er

  binnen je bedrijf en in de wereld om je heen

  speelt. Ik vind wel dat iedereen vanuit zijn eigen

  kracht moet handelen en moet durven vragen als

  er iets niet duidelijk is.

  De Top Assistant 4.0 weet wat de toekomst te bieden heeft. Maar welke insteek en competenties zijn er nodig om je blik op de juiste manier naar voren te richten? We vroegen het aan Ingrid van den Boogaard en Sonja Dienaar, aan de hand van vijf stellingen.

  Top Assistant 4.0

  Achter een sterke man schuilt een sterke vrouw

  Om je zaken goed en snel te kunnen regelen,

  binnen de huidige dynamiek, moet je gewoon

  een relevant netwerk hebben

  Sonja: Absoluut. Als top secretaresse zit je op

  een bepaald niveau en dat wil je graag zo houden.

  En er verandert zoveel binnen het vak, dat een

  juiste scholing op zijn tijd nodig is. Via de NVD

  volg ik workshops en trainingen om allround te

  blijven. Voor een succesvolle carrire moet je

  gewoon je best doen en bijspijkeren.

  Een Top Assistant is geen job hopper

  Ingrid: De complexiteit van de functie, het

  opbouwen van vertrouwen en een relevant net

  werk kost al dermate veel investering dat je niet

  snel naar een andere functie overstapt. Binnen

  een innovatief bedrijf als IBM, waarin alles voort

  durend in beweging is en verandert, is een

  constante factor ontzettend belangrijk. Dit samen

  met het feit dat je toch een rolmodel bent, is het

  in mijn ogen niet verstandig als er op deze plek

  te snel wisselingen zijn.

  Sonja: Als interim secretaresse ben ik profes

  sioneel job hopper. Daar heb ik bewust voor

  gekozen omdat de afwisseling bij me past.

  Het geeft me veel energie om multiinzetbaar te

  zijn en ik doe door de wisseling van werk en

  omgeving veel ervaring op. Als een project binnen

  een bedrijf is afgerond, ga ik weg. Dat geeft een

  voldaan gevoel en mijn tijdelijke collegas zijn me

  er vaak dankbaar voor. Bij mijn vorige opdracht

  heb ik een secretariaat opgezet en een interne

  collega opgeleid die mijn functie kon overnemen.

  Zowel het bedrijf als deze collega waren blij

  met het resultaat en ik kon weer verder naar de

  volgende opdracht met nieuwe uitdagingen.

  Naam: Sonja Dienaar

  Bedrijf: Provincie Utrecht

  Functie: Secretaresse voor twee managers,

  projectondersteuner

  Aantal jaren werkervaring: 25 jaar

  Naam: Ingrid van den Boogaard

  Bedrijf: IBM

  Functie: Secretaresse van Harry Dorenmalen,

  Algemeen Directeur IBM Benelux

  Aantal jaren werkervaring: 19 jaar

 • Wanneer heb jij voor t laatst uitbundig geshopt?Boek vandaag nog het Golden Tulip ParkstadShop-till-you-Drop-Arrangement

  Shop-till-you-Drop-Arrangement

  1x overnachting in een 2-persoonskamer 1x uitgebreid ontbijtbuffet Top-tail (welkomstdrankje) 3-gangen dagmenu van de chef Gebruik van fi tness & sauna, incl. badjas Gratis parkeren Maasmechelen Village en

  centrum Maastricht makkelijk bereikbaar

  Nu voor maar 119,00 p.p.excl. citytax 1,85 p.p.p.n.

  Roda J.C. Ring 596466 NH KerkradeT. 088 - 11 88 888

  [email protected] Reserveren o.v.v. Adecco ANOUK topsecretaries.nl

  Straight to the top

  Ook toe aan werkcondities die blijven boeien? Verbind je professionaliteit aan onze missie: uitblinken voor topbedrijven. Top Secretaries biedt jou een garantie op afwisseling, veelzijdige ervaring en blijvende uitdaging. Ons exclusieve programma voor training, oplei-ding en loopbaancoaching is de topstandaard voor verdieping van je werk en versnelling van je carrire. Gaan we samen voor de top?

  14 15

  interview

  Een brief aan een leverancier, een email aan een collega, een PowerPoint voor een klant, een sms aan je vriendin, een persbericht voor een dagblad en een krabbel op Hyves. Als managementassistent met ook nog een privleven, moet je op een doorsnee dag werkelijk al je registers opentrekken. Letterlijk en figuurlijk. Wie daar alles van weet, is prof. Carel Jansen, vicedecaan onderwijs aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft een paar gouden tips voor wie goed wil communiceren. In alle situaties.

  Schrijf foutloos

  Wil je effectief communiceren, zorg dan dat je

  geen opvallende spel of grammaticafouten

  maakt. Ik zou het toejuichen als er op de middel

  bare school in het grammaticaonderwijs voor

  een serieuzere aanpak wordt gekozen. Je hebt

  het zo nodig als je taalfouten wilt voorkomen.

  Gelukkig is er op dat gebied ook heel veel te

  vinden in de boekwinkel en op internet.

  Bepaal het juiste taalregister

  Houd altijd rekening met de situatie waarin je

  communiceert. De situatie bepaalt het taalregister

  dat je moet kiezen. Een wetenschapper gebruikt

  in een wetenschappelijk tijdschrift bijvoorbeeld

  het woord significant, terwijl hij tegen de buren

  belangrijk zal zeggen. Als je een tekst schrijft

  bijvoorbeeld, wordt de situatie bepaald door vier

  dingen: het genre van de tekst die je schrijft, het

  kanaal waarlangs die tekst verspreid wordt, de

  manier waarop je zelf wilt overkomen en ten

  slotte het beeld dat je je lezers wilt geven van wat

  jij over hen denkt. Stuur je een sms, dan doe je

  dat anders dan wanneer je een mailtje stuurt en

  weer anders dan wanneer je een brief stuurt.

  Schrijf je die brief aan een klant, dan doe je dat

  anders dan aan een collega.

  Leer verschillende registers beheersen

  Besef dat er veel verschillende registers zijn en

  dat je veel registers beheerst. Soms is het

  belangrijk je registers uit te breiden. Kijk dan

  Trek al je registers open

  goed naar voorbeelden. Als ik studenten leer hoe

  ze artikelen voor De Volkskrant moeten schrijven,

  laat ik ze eerst heel goed bestuderen hoe

  bestaande artikelen in De Volkskrant worden

  geschreven.

  Vraag feedback

  Het helpt ook als je feedback krijgt uit je

  om geving. Vraag je collegas en je manager:

  is dit taalgebruik dat past bij deze situatie?

  Ga mee met je tijd

  Taal verandert. Als je spreekt over verloedering

  van taal, dan geeft dat een kwalificatie aan: het

  was vroeger goed en nu is het slecht. Daar geloof

  ik niets van. Taal wordt niet beter of slechter,

  maar de registers worden anders. En ding staat

  wel als een paal boven water: Hoe registers ook

  mogen veranderen, er blijven verschillen tussen

  bestaan en het blijft cruciaal dat je het juiste

  register kiest.

  Houd altijd rekening met de situatie waarin je

  communiceert. De situatie bepaalt het taalregister

  dat je moet kiezen

 • 16 17

  etiquette

  Frau Koch

  Het Duitse bedrijfsleven is veel formeler dan het

  Nederlandse. Het is even wennen dat je mensen

  moet aanspreken met Herr en Frau, gevolgd

  door de achternaam. Inderdaad, ook je collega

  secretaresse Michala Koch. Zij is Frau Koch tot

  ze je vraagt Michala te zeggen. En dat kan even

  duren. Zelfs binnen een bedrijf kunnen collegas

  elkaar tot in lengte van jaren blijven aanspreken

  met de achternaam. In conservatieve kringen

  hoort daar zelfs nog de titel bij. Als Herr Werner

  een doctorstitel heeft, spreek je hem aan met

  Herr Doktor Werner. Gelukkig vermelden mensen

  hun titel op hun visitekaartje, dus dat maakt het

  makkelijk.

  Duidelijk communiceren

  Vroeger werd bij het zakendoen uitsluitend Duits

  gesproken. Tegenwoordig hoor je steeds vaker

  Engels. Maar in welke taal je ook communiceert,

  blijf altijd duidelijk. Let erop dat je heldere

  berichten formuleert, beknopt en beslist zonder

  typ en spelfouten. Als je de indruk achterlaat dat

  je slordig bent, heb je de eerste slag al verloren.

  Keurige kleding

  Wordt je bij een vergadering verwacht, draag

  dan formele kleding. Duitsers hechten veel

  waarde aan goed bij elkaar passende kleuren en

  accessoires. Dames kiezen liefst voor een broek

  pak, niet uitdagend en zonder opvallende siera

  den. Mannen zitten altijd goed met een donker

  kostuum of gekleed jasje, met stropdas. En denk

  eraan: poets je schoenen! Wie zn schoenen niet

  poetst, heeft blijkbaar weinig oog voor detail en

  wordt daar heb je het weer als slordig gezien.

  Serious business

  Tijdens de vergadering zul je geen grapjes horen;

  zakendoen is een serieuze aangelegenheid.

  Iedereen gedraagt zich beheerst, met weinig

  lichaamstaal. Er wordt niet breeduit gelachen en

  nergens worden onnodig veel woorden aan vuil

  gemaakt. Ook wordt er niet afgeweken van de

  agenda. Dan weet je weer waar die uitdrukking

  vandaan komt: Ordnung mu sein. Maar het

  heeft zo zn voordelen. Je weet waar je aan

  toe bent.

  Goed onderbouwd

  Vraagt je manager je zijn presentatie voor te

  bereiden, houd dan in gedachten dat ook de

  Deutsche Grndlichkeit nog steeds bestaat.

  Je bedrijf mag dan nog zon goede naam hebben,

  wie wat wil verkopen, zal dat moeten onderbouwen

  met voldoende specificaties en details.

  Zorg daarom dat je manager alle relevante

  achtergrondinformatie bij de hand heeft, zodat

  hij ter plekke elke vraag kan beantwoorden.

  Geen overwerk

  Na vijven met Duitsland bellen, heeft meestal

  geen zin. Op kantoor werken de meeste mensen

  van acht tot vijf, vaak op vrijdag tot drie uur. Lang

  overwerken wekt hier geen bewondering. Integen

  deel. Krijgt iemand het werk niet af binnen de tijd,

  dan is dat een teken dat hij de taak niet aankan.

  En mochten er teveel taken op iemands bord lig

  gen, dan is de conclusie duidelijk: er moeten

  taken vanaf. Klinkt logisch, toch? Daar kunnen

  we in Nederland best een voorbeeld aan nemen.

  Etiquette in Duitsland

  Ordnung mu sein

  Onze landen grenzen aan elkaar, we spreken aan beide kanten een Germaanse taal en qua uiterlijk lijken we best veel op elkaar. Toch gaat het er in Duitsland heel anders aan toe dan in Nederland. Zeker als het zaken betreft. Dus laat je niet verrassen als je manager zakendoet met de buren.

  Poets je schoenen!

  Uit in BerlijnOp 9 november 1989 hield de wereld haar

  adem in. Voor het eerst in 28 jaar konden

  inwoners van Oost Berlijn on gestraft het

  westen bezoeken. De euforie was enorm;

  de Berlijnse muur was gevallen. Maar het is

  niet alleen de politieke geschiedenis die

  deze stad zo fascinerend maakt. Laat je

  onderdompelen in de culturele, culinaire,

  economische en historische rijkdom van de

  stad die sinds 1990 de hoofdstad is van het

  verenigde Duitsland.

  Stedelijke historie Terugblikken op de Koude Oorlog kan in het

  Museum Haus am Checkpoint Charlie:

  www.mauermuseum.de

  Wil je alle grote toeristische hoogtepunten van

  de stad in n dag bekijken? Boek dan de toer

  Hop On, Hop Off via www.vliegfabriek.nl

  Kunstzinnig vermaak De KulturBrauerei noemt zich de melting pot

  van de Berlijnse culturele scene. In deze oude

  brouwerij kun je eten, dansen, loungen, maar

  ook een theater of filmvoorstelling zien:

  www.kulturbrauereiberlin.de

  Men zegt dat Berlijn meer dan 100 musea telt

  en die tonen niet alleen Duitse schatten. Zo staat

  de wereldberoemde buste van de Egyptische

  koningin Nefertiti hier in het Egyptisch Museum:

  www.egyptianmuseumberlin.com

  Culinair genieten Restaurant Solar geeft je een prachtig uitzicht

  over Berlijn. Vanuit de leren sofas op de 16e

  en 17e verdieping kun je de hele stad overzien.

  Wel even reserveren. www.solarberlin.com

  Genieten van echte Berlijnse specialiteiten doe je

  in Brauhaus Lemke: www.brauhaus lemke.com

  Lekker shoppen Na een bezoek aan Checkpoint Charlie brengt

  een wandeling over de Friedrichstrae je zonder

  pardon terug naar de moderne wereld.

  Modeliefhebbers kunnen hun hart ophalen, in

  winkels van H&M tot en met Galeries Lafayette.

  De een loopt er liefst met een grote boog

  om heen, de ander vindt het fantastisch: de

  19eeeuwse winkelboulevard Kurfrstendamm,

  met natuurlijk KaDeWe, het Kaufhaus des

  Westens.

  Ben je toevallig eind december in de stad,

  dan val je met je neus in de boter. Net als veel

  andere Duitse steden is Berlijn beroemd om

  de sfeervolle kerstmarkten. Krijg je het koud,

  stop dan even bij een kraampje met heerlijk

  warme Glhwein.

  Goed voorbereidEen ding is zeker: Berlijn heeft voor iedereen meer

  dan voldoende in petto. Kijk voor meer tips op

  www.berlijninfo.nl

  Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de gids: Cultuur

  Bewust! Duitsland, Barry Tomalin, uitgeverij Elmar.

 • 18 19

  interview

  Het beroep van secretaresse wordt van

  oudsher beoefend door vrouwen die lager zijn

  opgeleid dan hun mannelijke managers.

  Wat zegt dat over de relatie tussen mannen en

  vrouwen?

  Van oudsher was de huishoudschool voor een

  vrouw de beste opleiding voor het huwelijk.

  Het beroep van secretaresse zag men ook als een

  goede voorbereiding op het huwelijk. Voordat ze

  ging trouwen, moest een vrouw soms werken.

  Dat was tijdelijk, hoopte ze. Midden vorige eeuw

  werd het huwelijk beschouwd als de alomvattende

  levensbestemming voor vrouwen. Ambtenaressen

  werden toen nog ontslagen als ze gingen trouwen

  of kinderen kregen. Dan werd je ook officieel

  handelingsonbekwaam. De jaren 60 was een

  periode van grote veranderingen en emancipatie

  bewegingen. Toen was het niet meer vanzelf

  sprekend dat vrouwen thuis bleven en dat

  mannen niet voor de kinderen zorgden.

  Is er binnen een bedrijf voldoende evenwicht

  als de mannelijke managers vrouwelijke

  secretaresses hebben?

  Niet zolang het beroep van secretaresse een

  lagere status heeft en lager wordt gehonoreerd.

  Dat is geen evenwicht. Het gaat erom dat op alle

  niveaus mannen en vrouwen samenwerken.

  Eigenlijk moet het systeem veranderen. Waarom is

  een secretaresse minder belangrijk als zij werke

  lijk zorgt voor goede relaties binnen het bedrijf?

  Zij kan belangrijker zijn dan de manager die

  beslissingen genereert. Want als er geen team

  geest is, lukt het de manager niet zijn beslissingen

  door te voeren. We moeten niet denken dat

  emancipatie gelijk staat aan de top bereiken.

  Echte emancipatie betekent dat je doet waar je

  talenten liggen. Is het ongemancipeerd om als

  vrouw te stoppen met werken als je een kind

  krijgt? Dat weet ik niet. Als iedereen zegt dat je

  moet doorwerken, maar je voelt dat het beter is

  In welk opzicht moet de verhouding tussen

  mannen en vrouwen nog veranderen?

  Mannelijk en vrouwelijk, yin en yang, zijn twee

  archetypische polen, zoals eb en vloed. Ze zijn

  met elkaar verbonden en allebei even belangrijk.

  Als je doorschiet naar het vrouwelijke, dan word

  je onmachtig, te soft. Schiet je door naar het

  mannelijke, dan word je overmachtig, te hard.

  Beide is niet goed. Maar ieder mens, ieder bedrijf

  en ieder land kan die polen bij elkaar brengen.

  Ik denk wel dat het basisverschil zal blijven.

  Vrouwen kiezen vaker voor het beroep van

  secretaresse. Dat is een mensgerichte keuze: ze

  kiezen voor samenwerken. Mannen kiezen vaak

  technische dingen. Waar het om gaat, is dat je

  de andere pool integreert. Als vrouw mag je wat

  meer prestatiegericht worden, voor je mening uit

  komen, direct zijn. Maar het is belangrijk dat je

  wel de tact handhaaft die je vanuit je vrouwelijke

  pool voelt. Het is ook belangrijk dat mannen

  om het niet te doen, dan is het heel gemancipeerd

  om daarvoor te kiezen.

  Zullen de verschillen tussen mannen en vrouwen

  nooit helemaal verdwijnen?

  Nooit vind ik een groot woord. Wat er over vijftig

  duizend jaar gebeurt weet ik uiteraard niet, maar

  verschil zal er de komende honderden jaren blijven.

  Als we als mens helemaal androgyn worden,

  verdwijnt de passie. Maar voorlopig willen we die

  andere pool naar ons toe trekken. Ook in liefdes

  relaties. Sommige mensen denken dat je van de

  liefde gelukkig moet worden, maar volgens mij is

  dat niet de essentie. Je wordt verliefd op het

  andere, omdat je krachtiger wilt worden. Omdat

  je iets van die energie mee wilt nemen. Het is

  goed die andere pool te integreren.

  Uit onderzoek van Geert Hofstede kwam naar

  voren dat er in Denemarken geen ongewenste

  intimiteiten zijn op het werk. Daar durven vrouwen

  vrouwelijke aspecten meenemen: empathisch

  zijn, omgaan met emoties en een zuiver gebruik

  van intutie. Je ziet dat uitersten niet werken. In de

  20e eeuw stond het product centraal. Toen had

  in het arbeidsleven het mannelijke de overhand.

  In de 21e eeuw wordt het belangrijker dat de

  menselijke maat, de teamgeest een plek krijgt.

  Daardoor presteer je beter. Niet alleen op het

  gebied van welvaart, ook op het gebied van

  milieu en maatschappelijk verantwoord onder

  nemen. Meer aandacht voor het grote geheel,

  voor de kwaliteit van het bestaan op aarde voor

  alles en iedereen, daar zit het vrouwelijke in.

  voor hun mening uit te komen, omdat de infor

  mele machtsverschillen gering zijn. Daar kan een

  vrouw zeggen ik wil die arm om niet om mijn

  schouder, zonder dat de man denkt ze zegt wel

  nee, maar ze bedoelt ja. Je hebt geen onge

  wenste intimiteiten als de mannelijke directheid

  en duidelijkheid samengaan met het vrouwelijke

  inlevingsvermogen en tact.

  Wat is dan de ideaalsituatie op het werk?

  Voor vrouwen is dat: meer verantwoordelijk

  heden krijgen, vergaderingen leiden, beslissingen

  nemen, dingen doen waarin hun zelfstandige

  prestatie belangrijker wordt. Als de manager

  centraal staat voor de visie en beslissingen, en

  de assistent voor het aanleveren van informatie

  daarvoor, dan ga je samenwerken. Dan verdwij

  nen die hirarchische verschillen en vervalt het

  onderscheid tussen de beroepen. Dat duurt nog

  even, maar die kant gaan we wel uit.

  Sociologe Iteke Weeda: Het gaat erom dat op alle niveaus mannen en vrouwen samenwerken.

  Iteke Weeda. Sociologe en emeritus hoogleraar emancipatie vraagstukken. Na een actief arbeidsleven aan de universiteiten van Wageningen en Groningen, geeft ze tegenwoordig lezingen en workshops en publiceert ze artikelen en boeken. Sinds dit jaar spreekt ze ook op netwerkbijeenkomsten van Adecco Top Secretaries. Met alle plezier geeft ze haar visie op de Top Assistant van de 21e eeuw.

  Mannelijk en vrouwelijk, yin en yang, zijn twee archetypische polen,

  zoals eb en vloed. Ze zijn met elkaar verbonden en allebei even belangrijk

  Meer aandacht voor het grote geheel, daar zit het vrouwelijke in

 • 20 21

  in de schijnwerpers gezien & gehoord

  Afgelopen 15 april won ze de finale van de eerste editie van de Top Secretaries Contest NoordHolland 2010: Deborah Kalloe (26). Hoog tijd dus om onze kersverse ambassadrice hier in de schijnwerpers te zetten.

  Deborah Kalloe is een echte selfmade woman.

  Zeven jaar geleden rolde ze na haar middelbare

  school het secretaressevak in en maakte het

  vak zich snel eigen. Sinds 2007 werkt ze als

  secretaresse bij haar huidige werkgever Deloitte

  Consulting BV in Amstelveen. Niet geschoten is

  altijd mis, Deborah zegt het geregeld. Het is

  ook wat ze dacht toen ze die dag in de auto zat:

  Het moet half maart geweest zijn, ik luisterde

  naar WildFM en hoorde dat ze secretaresses

  zochten voor de Top Secretaries Contest Noord

  Holland 2010. Ik dacht: waarom niet? Ik wilde

  Deborah Kalloe

  Winnares Top Secretaries Contest Noord-Holland 2010:

  iets nieuws doen voor mijn zelfontplooiing en ben

  naar de website gegaan om me op te geven voor

  de contest.

  Peentjes zweten

  Na een aantal voorrondes werden drie finalisten

  geselecteerd voor de slotbijeenkomst in het sfeer

  volle Landhuis Waterland in VelsenZuid. Het waren

  Deborah Kalloe, Margreet Bouwman, werkzaam

  bij Philips International en Margriet Kuhlman

  werkzaam bij Meyer Monitor BV. Een van de uit

  dagende stellingen van de contest was: Ben jij het

  kloppend hart van jouw organisatie? Het ant

  woord gaven Deborah en haar medefinalisten in

  een persoonlijke powerpointpresentatie ten over

  staan van de jury. Ik was ontzettend zenuwachtig

  en dat heb ik ook maar gewoon gezegd. Dat luchtte

  op want daarna verliep de presentatie een stuk

  beter. De kern van mijn presentatie was dat je als

  organisatie n groot kloppend hart bent. En iedere

  medewerker is daar onderdeel van. Je hebt elkaar

  nodig, je kunt het niet alleen en dat geldt wat mij

  betreft voor alle lagen binnen iedere organisatie.

  Deborah vertelt het vol overgave. Ze had behoor

  lijk wat energie in haar presentatie gestopt en

  toen ze hoorde dat ze de winnares was, viel de

  spanning van haar af. Ik was echt enorm blij.

  Warm hart

  De jury, bestaande uit Ineke Kooistra, Directeur

  Top Secretaries, Saskia Post, medeeigenaar

  van de Post Verkade Groep en Marlies Meijer,

  personal assistant to the Board of Management

  bij Akzo Nobel, kozen unaniem voor Deborah als

  beste. Een Top Secretary op Office level met een

  warm hart en working hands en een enorm

  groei potentieel naar secretaresse op Middle

  management en Board level, aldus het jury

  rapport. Deborah ging met een enorme boost

  naar huis n met fantastische prijzen. Ze won

  o.a. een makeover bij Rob Peetoom, Deborah:

  Ik heb drie uur in de salon gezeten en ben erg

  blij met het resultaat. In september laat ze zich

  een maatpak aanmeten en reist ze af met haar

  vriend naar New York, ook twee geweldige

  prijzen. Als winnares geeft Deborah de komende

  tijd presentaties in het land bij verschillende net

  werkbijeenkomsten van Top Secretaries. Ik heb

  er heel veel zin in mijn rol als ambassadrice

  voor Top Secretaries te vervullen, zegt ze trots.

  De Top Secretaries Contest Noord-Holland 2010 werd mogelijk gemaakt door Top Secretaries, Post Verkade Groep BV, Montys Travel, WildFM, Rob Peetoom, Mandemaker Suits, AV Foto-reportages, Golden Tulip Jagershorst en Odin Institute.

  Op donderdag 4 en vrijdag 5 november vindt

  in de Jaarbeurs Utrecht (Hal 8) het Management

  Support Event 2010 plaats. Uiteraard is ook Top

  Secretaries met een stand vertegenwoordigd

  op deze gezellige beurs voor iedereen die het

  secretaressevak een warm hart toedraagt.

  Het thema van de beurs is: Laat je

  inspireren. Om de daad bij het

  woord te voegen, vinden er extra

  veel aantrekkelijke workshops

  plaats. De openingstijden zijn van

  10.00 tot 16.00 uur.

  Top Secretaries is te vinden op

  standnummer 2.08. Meer info op

  www.managementsupport.nl

  Jouw vak als topsportKun je ons vak vergelijken met een etappe

  in de Tour de Franse of een internationale

  hockeyfinale? Voor een antwoord op die

  vraag kon je op 14 oktober 2010 terecht in

  het Philips Stadion in Eindhoven. Daar hield

  Top Secretaries Brabant de special event

  Ons vak als Topsport. Alles over presteren

  onder druk en 100% concentratie.

  Met inspirerende gasten. Onder meer uit

  de wereld van de topsport, uiteraard.

  Op 17 maart 2011 vindt het Business Event

  Top Secretaries Brabant plaats. En dat

  belooft een drukbezochte belevenis te

  worden, die helemaal in het teken staat

  van ons mooie vak. Wil je een uitnodiging

  ontvangen? Stuur een mail naar

  [email protected]

  Ook op kortere termijn organiseert Top

  Secretaries weer interessante meetings.

  Je vindt de agenda op adecco.nl/

  topsecretaries/netwerkbijeenkomsten

  Los jij de special case op?Alvast noteren: 11 november 2011. Dan vindt in

  Amersfoort de Secretaresse Groeidag plaats.

  Georganiseerd in samenwerking met Leerhotel

  het Klooster en Leading Lady. Om 14.00 uur

  gaat er een enerverend pro gram ma van start,

  vol praktische tips over trainingen, netwerken

  en persoonlijke ontwikkeling. En alle deel

  nemers worden uitgedaagd om samen te

  werken aan de oplossing van een spannende

  special case!

  Milieubewust, lekker en verrassendTot 23 november 2010 kun je nog meedoen

  aan een spannende wedstrijd, georgani

  seerd door Secretaresse Nieuwtjes en

  Business Bokking International. Er zijn prima

  prijzen te winnen, die zich het best laten

  omschrijven als milieubewust, lekker en ver

  rassend. Je maakt onder meer kans op een

  overnachting in een groen en verantwoord

  viersterrenhotel en in een testrit met een

  elektrische Tesla Roadster sportauto. En je

  kunt stijlvolle champagne en high tea arran

  gementen winnen! Kijk voor deelname op

  www.secretaressenieuwtjes.nl

  Kom jij ook naar Brabant?

  Top Secretaries gaat naar de beurs!

 • Ze volgt de vakontwikkelingen op de voet, houdt

  van dienstverlening en draagt als projectleider

  Beroepsgroep Secretaressen Rijk actief bij aan de

  verdere professionalisering. Sinds april 2009 is

  Ellen Jansen management assistente van Maarten

  Camps, directeurgeneraal Werk bij SZW. Hij geeft

  leiding aan alle directies die beleid maken voor

  werkend Nederland. Ellen over Maarten: Fijne man

  om voor te werken. Open, rechtdoorzee, laag

  drempelig. Onze karakters sluiten goed op elkaar

  aan. Belangrijk, want je vormt een tweeeenheid.

  Wij kunnen blindelings op elkaar vertrouwen.

  Mijn uitdaging is hem altijd nt even een stap voor

  te zijn. Als Maarten optimaal kan functioneren, is

  mijn missie geslaagd. Dat is dienstverlening.

  Acht jaar geleden kreeg Ellen het verzoek om

  management assistente te worden, ter vervanging

  van een collega. Sindsdien heeft ze zich enthousi

  ast via wokshops, trainingen en cursussen in het

  vak verdiept. Met de Schoevers Masterclass als

  voorlopig hoogtepunt. Ze is een sprekend voor

  beeld van werken en leren, een speerpunt bij

  SZW. Ellen: Om je loopbaan boeiend te houden,

  moet je blijven investeren in je eigen ontwikkeling.

  De overheid biedt veel mogelijkheden, als je maar

  assertief genoeg bent om je wensen bij je leiding

  gevende neer te leggen.

  Belangrijke erkenning

  Om opleidingen en kennisuitwisseling te opti

  maliseren, is vier jaar geleden de Taskforce

  Secretaressen Rijk opgericht, per 1 februari dit jaar

  omgedoopt tot Beroepsgroep Secretaressen Rijk.

  Een belangrijke erkenning voor de ruim vijfduizend

  ondersteuners in overheidsdienst, aldus Ellen die

  projectleider bij de Beroepsgroep is. We richten

  ons op vraagstukken als professionalisering,

  mobiliteit en netwerken, vanuit het besef dat ons

  vak zich sterk ontwikkelt. We organiseren work

  shops en eens in de twee jaar een groot congres.

  Soms geef ik een lezing binnen de Rijksoverheid.

  De beroepsgroep is een uit de hand gelopen

  hobby.

  Ellen denkt niet in termen van oude of nieuwe

  generatie secretaressen. De belangrijkste succes

  factoren van vroeger staan wat haar betreft ook nu

  nog recht overeind: liefde voor het vak, inlevings

  vermogen, standvastigheid, een geweldige dosis

  energie en flexibiliteit. Heb je een van acht tot vijf

  mentaliteit, dan moet je zker geen secretaresse

  worden! Wel ziet Ellen dat de taken ingewikkelder

  wordt. Denk alleen al aan de BlackBerrys en

  iPhones. Daarmee neemt de communicatie

  enorm aan directheid toe. Als secretaresse moet

  je daar je weg in vinden zeven en rangschikken.

  Er is een overkill aan digitale informatie en er

  vinden binnen organisaties constant accent

  verschuivingen plaats. Dat stelt onze beroepsgroep

  voor enorme uitdagingen, zeker nu we door

  bezuinigingen overal met minder mensen meer

  werk moeten verzetten.

  Het Nieuwe Werken

  Dat ook de overheid serieus zaak maakt van

  Het Nieuwe Werken juicht Ellen toe. Ze zegt:

  Dat past bij de ontwikkelingen die op ons vak

  afkomen. Bij SZW spreken we van Flexibel Werken.

  Er lopen momenteel proeftrajecten. En er komt

  een speciale opleiding Flexibel Werken voor

  secretaressen. De nadruk ligt, denk ik, niet zozeer

  op de vraag wr je werkt, maar hoe we ons

  werk inrichten. Natuurlijk biedt het perspectieven

  om een aantal taken vanuit huis uit te voeren.

  Maar makkelijk zal dat in ons vak niet zijn.

  De meesten van ons zijn gewoon nodig op onze

  post. Om bezoekers te woord te staan, maar

  ook om alert te reageren op de waan van de

  dag. Dat is de realiteit. Voor mijzelf vind ik dat

  geen probleem. Ik zou de sociale interactie voor

  geen goud willen missen. Als mensenmens ga

  ik elke dag met plezier naar mijn ministerie.

  Je loopbaan beginnen als typiste, het secretaressevak inrollen en doorgroeien tot management assistente van een hoge overheidsfunctionaris. Met de certificaten Excellent performance voor topsecretaressen bij de Rijksoverheid en Masterclass voor topsecretaressen van Schoevers op zak. Het kn. Ellen Jansen (50), werkzaam op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is het levende bewijs. Kwestie van willen veranderen en ontwikkelen en de instelling hebben om van elke dag iets moois te maken. En vooral: dichtbij jezelf blijven.

  Ellen Jansen, management assistente in overheidsdienst:

  De beginselen veranderen niet, maar ons vak wordt wel ingewikkelder

  22 23

  interview

  Waar we de kans hebben, moeten we het belang van secretarieel werk beslist uitdragen,

  zonder meteen op schoenen met gouden randjes te gaan lopen

  Een vriendelijk woord opent alle hartenEllen Jansen is getrouwd met Peter Jansen, die eveneens een overheidsbaan heeft (Rijkswaterstaat). Met twee zoons (21 en 25) wonen ze in Den Haag,

  een fijne dynamische stad, vindt Ellen. Niet alleen priv, ook beroepsmatig is Ellen honkvast. Ze zit dertig jaar bij SZW en is verknocht aan de overheid.

  Toch koestert ze nog altijd n droom: door het ministerie een tijdje uitgezonden worden naar het buitenland, voor een stage, bijvoorbeeld.

  Waar precies doet er niet toe, maar het lijkt me een geweldige ervaring! Over de verschillen tussen overheid en bedrijfsleven zegt Ellen: Wij hebben

  altijd rekening te houden met politieke gevoeligheden. Alles wat je hier doet kan op straat komen te liggen en een eigen leven gaan leiden. Dat vraagt

  om inlevingsvermogen, mensenkennis en integriteit. Iedereen staat onder druk, iedereen wil de directeurgeneraal spreken. Dat betekent voor mij:

  belangen afwegen, prioriteiten stellen. Vaak biedt de agenda simpelweg geen ruimte. Dat moet je subtiel communiceren. Vaktechnische vaardigheden

  zijn belangrijk, maar intutie en gevoel voor verhoudingen zijn minstens zo essentieel. Mijn motto is: een vriendelijk woord opent alle harten.

 • Is het niet eens tijd voor cht effectief vergaderen?Ontdek het betere vergaderen met de Bilderberg Vergaderspecial.www.bilderberg.nl/effectiefvergaderen of bel 0317 - 362 266

  49per persoon

  Al vanaf

  Why settle for less?

  BB-Q3zakelijk-Anouk.indd 1 11-08-2010 10:45:24

  Advertentie