Anke Kranendonk - 20 jaar schrijfster

of 21 /21
Anke Kranendonk 20 jaar schrijfster Illsutratie: Peter-Paul Rauwerda (uit: Voetballen in de hemel)

Embed Size (px)

description

Auteursboekje ter gelegenheid van het 20-jarig schrijversjubileum van Anke Kranendonk

Transcript of Anke Kranendonk - 20 jaar schrijfster

 • Anke Kranendonk

  20 jaar schrijfster

  Illsutratie: Peter-Paul Rauwerda (uit: Voetballen in de hemel)

 • 'Zelf doen,' was het eerste dat ik kon zeggen.

  Spelen was het eerste dat ik deed en wat ik al-

  tijd ben blijven doen.

  Als kind speelde ik buiten: boompje klim-

  men, elastieken, touwtjespringen, kunsten

  vertonen op de fiets en in het zwembad, bel-

  letje trekken, stoepranden.

  Ik zat op gymnastiek, op volksdansen, op

  de school- en werktuinen, op de knutselclub.

  Met mijn broers ging ik mee oude kranten

  ophalen en ze doorverkopen aan de lom-

  merd, met mijn vriendinnetje reed ik stie-

  kem in de oude daf van onze turnleraar.

  Waar hang jij toch altijd uit? vroeg mijn

  moeder geregeld. Waar ik uithing? Ergens, in

  het dorp, in de polder of aan de rand van het

  bos. Altijd was ik op pad en ik vond het heer-

  lijk.

  Toen ik zes jaar was en leerde lezen, ben ik

  op een zaterdagochtend naar de bibliotheek

  gewandeld en heb mezelf aangemeld als lid.

  Drie boeken mocht ik mee naar huis nemen.

  Thuis las ik ze achter elkaar uit en ik liep

  weer terug voor een nieuwe set. Maar dat was

  niet de bedoeling: op n dag boeken lenen

  en ze ook weer omruilen, dat trok het sys-

  teem niet.

  s Avonds in bed maakte ik mijn meters.

  Ik haalde het bedlampje van de wand en nam

  het mee onder de dekens tot bij mijn voeten-

  einde. Zo las ik, met mijn tenen op het kus-

  sen, in de hoop dat ik niet gesnapt zou

  worden. Nog n hoofdstuk, en daarna nog

  n. Nou, nog eentje dan, tot het boek uit

  was.

  Op school had ik mijn werk meestal snel

  af, ik mocht dan gaan tekenen (wat ik haatte)

  of een boek lezen. Aangezien de schoolbibli-

  otheek uit een tiental boeken bestond die ik

  allemaal allang gelezen had, legde ik s mid-

  dags mijn hoofd op mijn handen, liet de zon

  op mijn gezicht schijnen en dommelde weg

  terwijl ik droomde over fantastische turnsuc-

  cessen, glorieuze filmrollen en al wat dies

  meer zij.

  Schrijven deed ik ook. De bovenmeester

  vroeg mij verhaaltjes te schrijven voor de

  schoolkrant, als enige van de klas. Het ver-

  baasde me dat hij mij vroeg, maar ik stond er

  verder niet bij stil. Eens per half jaar kwam

  zon krant uit, vanaf de vijfde klas mocht je

  er kopij voor aanleveren. Ik heb het drie keer

  gedaan. Achteraf gezien kan ik er een thema

  in onderscheiden: eenzaamheid in je bestaan

  als buitenbeentje.

  ANKE KRANENDONKGEBOREN OP 1 6 ME I 1 959

  Foto: H

  ans Bo

  ssman

  n

 • Bang om iets te kiezen wat ik na een paar

  maanden toch niet leuk zou vinden, besloot

  ik mezelf een stevige, algemene basis te

  geven: de Pedagogische Academie! Ik werd

  lid van de grote stadsbibliotheek en las me

  suf: ontwikkelingspsychologie, pedagogiek,

  onderwijskunde, jeugdliteratuur, historische

  pedagogiek. Heel wat meer dan in de lessen

  werd behandeld. Er ging een wereld voor me

  open, op een zolderkamertje in Amsterdam.

  Met de bus reed ik naar mijn stageschool

  in Badhoevedorp. De eerste dag was dat leuk,

  het ritje was nieuw. De tweede dag kon ik wat

  bijslapen in die bus. De derde dag dacht ik: o

  god, moet ik nu mijn hele leven om half acht

  in een bus zitten die me naar een schooltje in

  Badhoevedorp brengt? Na een week was de

  spanning er wel af en zocht ik een nieuw

  avontuur.

  Mijn stageweken vulde ik op mijn eigen

  manier in. De lesjes uit het boek vond ik

  knap saai en fantasieloos. Ik verpakte ze in

  verhalen, waarin ik verkeerde vervoegingen

  van de verleden tijd gebruikte of de getallen

  door elkaar husselde. De kinderen werden

  alert en wilden allemaal aan de beurt komen

  om mij te vertellen dat ik iets niet helemaal

  goed deed. Ik knoopte er een beetje theorie

  aan vast, liet de kinderen oefenen en zong

  een liedje voor ze. Aan het einde van de week

  zei de docent tegen me: Alles leuk en aardig,

  maar de volgende keer moet je toch de lessen

  uit het boek behandelen, anders raken we te

  veel achterop.

  Meneer, zei ik. U moet wel opletten.

  De pa heb ik keurig afgemaakt en het di-

  ploma heb ik in het kistje gelegd, bij mijn

  zwem- en verkeersdiplomas.

  En toen ben ik gaan spelen.

  Aan het eind van de basisschool hadden

  we een bonte avond. Ik schreef een toneel-

  stukje, regisseerde het en speelde zelf de

  hoofdrol. Graag hield ik de touwtjes in han-

  den.

  Op de basisschool wist ik al wat ik wilde wor-

  den: toneelspeler. Maar mijn moeder vond

  zon sterrenwereld niets voor mij. Sportlera-

  res dan. De sportjuf raadde me aan om eerst

  naar de Pedagogische Academie te gaan, dan

  kon ik in geval van blessures altijd terugval-

  len op een stevige, algemene basis.

  Maar ik hoefde geen stevige, algemene

  basis! Ik wist toen al dat ik kinderen niet

  wilde leren rekenen en spellen. Ik wilde spe-

  len!

  Toen ik net op de middelbare school zat,

  deed ik een cursus voorturnen. Ik werd het

  hulpje van de gymnastiekjuf op de vereni-

  ging. Al op vijftienjarige leeftijd werd me de

  sleutel van een gymnastieklokaal overhan-

  digd en begon ik zelfstandig lessen te geven.

  Aan kleuters, aan jongens en meisjes van de

  basisschool, zelfs aan hun ouders en aan jon-

  geren van mijn eigen leeftijd. Ik deed het ge-

  woon!

  Maandelijks kwamen de leerkrachten bij

  elkaar en werd samen met het bestuur de

  gang van zaken besproken. Dat was saai,

  maar daarna kwam er een glaasje drank op

  tafel en gingen die oude mensen (Hoe oud?

  Heel oud!) elkaar verhalen vertellen over

  vroeger en over het dorp. Ik smulde daarvan.

  Of het allemaal waar was? Kon me niet sche-

  len. Als een verhaal maar goed verteld werd.

  Aan het einde van de middelbare school

  moest ik een studie kiezen. Sportlerares,

  toneelspeler, verloskundige, Nederlands,

  pedagogiek, textiele vaardigheden, drama -

  therapeut. Alle folders liet ik opsturen en

  het leek me allemaal leuk voor even.

  Het werd de sportacademie. Ik holde wat

  af, daar op het atletiekveld. Ik sloeg softbal-

  len door de lucht, hing op mijn kop in de rin-

  gen, spoedde me van de ene theorieles naar

  de volgende en belandde na een maand al in

  het gips. Voor zes weken. Elke les zat ik op de

  bank toe te kijken en vond de docenten veel

  te prestatiegericht. Zo zou ik nooit willen les-

  geven! Wilde ik berhaupt wel mijn hele

  leven sportles geven? Nee! Wat wilde ik dan?

  Wist ik niet! In januari ging ik van die school

  af.

 • Ik schreef van alles. Altijd. Verhaaltjes voor in de klas,

  liedjes, stukjes voor theater, een eenvoudige methode

  om te leren kantklossen, gebruiksaanwijzingen. Dat

  laatste was niet zon succes, de uitgever vond ze te

  grappig. Dat mocht niet.

  Ondertussen zat ik op de middelbare school, ging ik

  naar de sportacademie en er weer vanaf, studeerde voor

  onderwijzeres wat ik eigenlijk niet wilde worden ,

  speelde in het theater en voor de televisie.

  Totdat ik begin dertig was en er in n jaar tijd een aan-

  tal mensen stierven van wie ik veel hield. Onder andere

  mijn vader en mijn moeder. Ze werden ziek, terwijl ik

  net mijn eerste kindje had gekregen en haar zo vurig

  grootouders toewenste. Mijn ouders hadden al veel

  kleinkinderen: de oudste was tien, de jongste nul. De

  wijze waarop ze met hun ziekte en naderende dood om-

  gingen was zo open, zo vanzelfsprekend, zoveel ruimte

  latend voor gevoelens en vragen, dat het een diepe in-

  druk op mij heeft achtergelaten.

  Ik wilde erover schrijven. Geen lied, geen theater-

  tekst, maar een boek zodat een kind het zou kunnen

  lezen. In zijn eentje of veilig bij iemand op schoot.

  Een monumentje, voor mijn pa en ma.

  P R I J S : 9 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 5 6 3 7 1 0 4 3 | U I T G E V E R I J L EMN I S CAATVAN HU I L EN K R I J G J E DOR S T I S H E RU I T G EG EV EN ME T D E N I E UWE T I T E L VO E T BA L L EN I N D E H EME L .

  VAN HU I LEN KR I JG J E DORST

  Kranendonk schetst in haarboek een geloofwaardig beeldvan de ogenschijnlijk tegenstrij-dige reacties van Joris. Zijn ge-drag varieert van het volkomennegeren van de naderende doodvan zijn lievelingsoom tot het, opeen onbewaakt ogenblik, doenvan ontroerende uitspraken. Cornald Maas in de Volkskrant,1993

  HOE GA AT HET? GOED

  Een ontroerend verhaal, niet alleen overde strijd tegen de dood, maar vooral overdie voor het leven. Lieke van Duin in Trouw, 1997

  Beste Anke, Ik ben Annica en ik vind jouwboek Hoe gaat het? Goed, goed. Je kuntgoed schrijven. Schrijf je terug? Groetjes van Annica (1999)

  Toen Van huilen krijg je dorstwas versche-nen, werd ik benaderd door een arts vanhet Wilhelminaziekenhuis te Utrecht.Hij behandelde kinderen met aids envroeg mij daar een leuk boek over teschrijven. De toon van Van huilen krijg jedorstwas hem bevallen en hij wilde graagdat meer bekend werd over kinderen metaids.Een leuk boek. Hoe moest ik een leuk

  boek schrijven over zon onderwerp?Ik besloot om betrokkenen om de tafel

  te zetten: de kinderarts, een pedagoog,een psycholoog, medewerkers uit hetziekenhuis, ouders. Ik stelde hen devraag: Als jij hierover een boek zou moe-ten schrijven, wat zou je dan vertellen?Stuk voor stuk vertelden ze aangrijpendeverhalen. En ervan raakte mij diep. Die kinde-

  ren en hun gezin leefden vaak in eengroot isolement. Nagenoeg niemand ver-telde de omgeving dat zijn kind aids had,uit angst voor uitsluiting. En toen was ereen meisje dat in haar klas een spreek-beurt hield. Ze kwam binnen met eensporttas vol medicijnen, die ze leeg kie-perde boven een tafel. Dit slik ik op ndag, vertelde ze. Ik heb namelijk aids.

  Het boek schreef ik in de jaren negentig.Toen ik het bijna had voltooid, kwam ereen nieuw medicijn op de markt waar-door de levenskans voor deze kinderenmisschien kon worden vergroot. Of datook echt het geval zou zijn, was nog nietbekend. Daarom heb ik het boek eenopen einde gegeven.

  Hoe zou het nu met Don uit het boekzijn? Zou hij nog leven? En hoe was hetom als veertienjarige aan een toekomstte bouwen, in de wetenschap dat hij mis-schien heel snel zou sterven?

  Hoe gaat het? Goed kreeg in 1999 een eervolle ver-melding van de jury van de Unesco-prijs voorjeugdliteratuur en tolerantie.

 • Mam, wanneer gaan we naar opa?

  Straks, kind.

  Mam, wanneer gaan we nou?

  Straks, dat zei ik toch.

  Wanneer dan?

  Nou, zo meteen.

  Het duurde uren voordat we gingen.

  Straks moet je naar bed, je mag nog wel even buiten spelen.

  Straks? Binnen vijf minuten moest ik al weer binnen zijn.

  P R I J S : 1 3 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 5 6 3 7 1 2 8 9 | U I T G E V E R I J L EMN I S CAAT

  I K KOM ZOGellustreerd door Jung Hee Spetter

  Ik heb het twee keer voorgelezen, toenkende mijn kind het uit haar hoofd. Ze gingop het kleed liggen lezen. Hardop, en als zede moeder was, leek haar stem verdachtveel op de mijne Myrn

  Straks, een woord van elastiek. Het is zorekbaar als wat, en een volwassene be-paalt hoe lang het wordt.Ik maakte een verhaal voor een pren-

  tenboek. Het was nog even zoeken naareen geschikte tekenaar. Eerst hadden we

  iemand die het kind vervelend maakte,maar dat was niet de boodschap. Hetkind is niet vervelend, de moeder is on-duidelijk! Jung Hee Spetter heeft er eengoede draai aan gegeven. Een draai naarmijn hart!

 • P R I J S : 1 4 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 1 5 2 1 | U I T G E V E R I J L EMN I S CAAT

  Schrijven is net als bakken. Afhankelijk van

  of het een cake of een boterkoek wordt, doe

  je een mengsel van bloem, boter, suiker en

  eieren in bepaalde verhoudingen in een kom.

  Zo is het ook met schrijven: ik stop een paar

  herinneringen, alledaagse gebeurtenissen en

  iets wat ik heb gehoord of gelezen in een

  apart kamertje van mijn hersenpan. Daar

  stop ik een grote dosis fantasie bij en ik laat

  het een tijd pruttelen, totdat de stoom uit

  mijn oren komt. Dan moet het verhaal ge-

  schreven worden.

  Zo ontstond Ik word nooit normaal.

  Ik had een oma van wie ik heel veel hield.

  En als vakantiehulp werkte ik in het bejaar-

  denhuis. Bij heel wat mensen heb ik de kou-

  sen aangetrokken, het gezicht gewassen, hun

  kamers schoongemaakt en liedjes met ze ge-

  zongen terwijl ze knetter dement waren. Hun

  kromme houding, hun uitgezakte lijven, de

  mensonterende aftakeling bij sommigen, het

  verdriet in de ogen en soms ook het plezier

  staan op mijn netvlies gebrand.

  Neem daarbij de verwarring die je als zes-

  tienjarige over je eigen leven voelt, et voil: de

  basis voor een boek.

  Is alles dan echt gebeurd? vragen kinde-

  ren vaak aan me.

  Nee hoor, alles is echt verzonnen. Ook in

  dit boek.

  I K WORD NOO I T NORMA AL

  Opeens komt alles weer terug. Alleen opde gang met een trommeltje vol saaie bo-terhammen. De vieze, vieze tafels in deaula. Het opstellen van de pikorde en deontgoocheling toen ik in de lagere regio-nen terechtkwam. Wat Anke Kranendonkbeschreven heeft in Ik word nooit normaalis grotendeels ook mijn verhaal. Catelijne Coopmans in De Limburger,1998

  Ik word nooit normaal is een met veel gevoel geschreven,en bij vlagen ontroerend boek, waarin bijna elke jonge-vrouw-in-ontwikkeling zich zal herkennen. Alice Plekkenpol in Tubantia, 1998

 • P R I J S : 1 2 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 5 6 3 7 3 8 6 3 | U I T G E V E R I J L EMN I S CAAT

  DAG BOET

  Met illustraties van Sandra Klaassen

  Als kind was mij het verschil geleerd tussen hoe ik heet en hoe

  ik word genoemd. Ik heet namelijk Johanna Adriane, maar ik

  word Anke genoemd. Wanneer mensen aan mij vroegen: Hoe

  heet jij?, dan wist ik dat ze bedoelden: Hoe word je genoemd?

  Wat moest ik antwoorden? Als ik hen vroeg wat ze precies be-

  doelden, dan keken de volwassenen me glazig aan en lachten

  meewarig: zon klein kind dat nog niet wist wat ze bedoelden.

  Nou, wat dan?

  Uiteindelijk heb ik er iets op gevonden. Hoe ik heet? Johanna

  Adriane Anke Kranendonk.

  En dan begonnen ze te lachen, die volwassenen.

  Toen ik vijf jaar was, kreeg ik te horen dat we gingen verhuizen

  naar een veel groter huis met een enorme tuin eromheen. Ook

  dit was voor mij een grote zaak om over na te denken. Aan de

  ene kant vond ik het fantastisch en spannend, aan de andere

  kant wist ik dat ik moest achterlaten wat me zo vertrouwd was.

  Terwijl ik de bekende route naar mijn kleuterschool liep, maakte

  ik in gedachten een lijstje:

  O U D E H U I S

  De zon door de

  openslaande deuren naar de tuin

  De grote ronde granieten zandbak

  Mijn kastjes in de slaapkamer

  N I E U W E H U I S

  Heel grote achtertuin

  Misschien een schommel en een wip

  Het spookhol op zolder

  Oma die bij ons komt wonen

  Toen we eenmaal verhuisd waren en ik weer eens naarmijn oude wijk fietste, trof ik daar de groenteboer met zijnbus vol groente. Hij gooide een kist aardappels leeg in eengrote weegschaal.Hallo! riep ik enthousiast door het gerommel van de

  aardappels heen. Ik wist dat ik een wortel zou krijgen, diekreeg ik immers altijd.De man hield zijn kist even recht en keek me aan. Geen

  enkele blik van herkenning. Hij zei me droog gedag enging weer verder met zijn werk.Ik keerde mijn fiets en reed terug naar huis, waar ik nog

  niemand zo goed kende als onze groenteman.

  Dag Boet is gesitueerd in mijn geboorteplaats Baarn. Hoe-wel ik de plekken wat door elkaar gehusseld heb, is hettoch onmiskenbaar mijn oude vertrouwde wijkje, waar ikmijn eerste levenservaringen zo intens heb beleefd.

  Het boek is opgebouwd uitplezierige korte hoofdstuk-jes met een soms verras-sende clou, die toch samenn verhaal vormen. Jammerdat er af en toe een bas-taardvloekje (getsie) in detekst staat. Hans van Holten in Reformatorisch Dagblad, 2002

  Dag Boet is mijn lievelingsboek.Ik heb het al vier keer gelezen. Lammie

 • P R I J S : 1 3 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 5 6 3 7 2 0 7 | U I T G E V E R I J L EMN I S CAAT

  VR I END !Met illustraties van Sandra Klaassen

  Als de dood ben ik voor vogels. Die snavels die in je ogen kun-nen prikken, die fladderende vleugels waarmee ze rakelingsover je haren vliegen, verschrikkelijk.En toch schreef ik een boek over een vogel. Dat komt door

  mijn broer. Toen hij zestien jaar was, had hij lange krullen,reed op een paarse Puch (4 bak) en versierde de meisjes opschool. Hij was ook de jongen met de kraai, die hij ooit had ge-vonden als verminkt beestje en die was uitgegroeid tot een bru-tale, jaloerse en trotse vogel. Mijn broer vond het geweldig ommij met dat beest te plagen. Liep ik op blote voeten door de

  tuin, dan zei hij: Gerrit, pak Anke. De kraai hipte naar me toe,pikte in mijn voeten en ik vluchtte het huis in.Maar onder de lagen stoerheid zag ik in mijn broer een klein,

  kwetsbaar mannetje, met geduldige handen voor elk verwonddier. Dat heb ik als uitgangspunt genomen voor Vriend.Ik vond mezelf geweldig knap dat ik Bob in het boek de vogel

  liet oppakken. In gedachten moest ik de handelingen zelf ver-richten. Brrr. Ik kon het dan ook niet laten mezelf een compliment te

  geven:

  Langzaam laat Bob de vogel in de doos zakken. Wat doe je dat goed, zegt mama. Bob doet net alsof hij haar niet hoort.

  Met weinig woorden veel kunnenzeggen. Dat is niet veel mensen ge-geven. Anke Kranendonk beschiktover dat talent. Marjan Kok in Tubantia, 2001

  Een prachtig voorbeeld van zorg voor hetweerloze dier vinden we in Vriend! Bas Maliepaard in Trouw, 2012

 • P R I J S 1 3 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 5 6 3 7 5 3 1 7 | L EMN I S CAAT

  Soms waren mijn verhalen in n keer goed.

  Ik moest nog wel eens wat veranderen, maar

  de kern had ik te pakken.

  Het kwam ook wel eens voor dat ik gebeld

  werd door de redacteur met de boodschap

  dat we even moesten gaan lunchen.

  Dan wist ik het wel.

  De redacteur, of de uitgever, zat tegenover

  me in een lawaaiig restaurant, keek me diep

  in de ogen en zei: Wat wil je nou eigenlijk

  zeggen?

  Uhm, nou, dat ik, dat het, dat uh. Is het

  niet duidelijk?

  Nee, het was nog niet duidelijk. We

  moesten nog wat lagen afpellen, ik moest nog

  helderder voor mezelf formuleren wat de

  kern van het verhaal was.

  Als ik die eenmaal te pakken had, dan

  diende de vorm zich vanzelf aan.

  Ik had eens een personage bedacht dat Danny

  B heette. Het hele verhaal had ik voor ogen

  (ik verklap het niet, want ooit wordt het een

  boek!), ik heb er zelfs drie versies van

  geschreven. Maar er klopte iets niet. Ik kon

  niet uit de voeten met het karakter van

  Danny B, ik kreeg de vorm niet te pakken, ik

  weet het niet. Ik ploeterde en worstelde,

  maar de uitgever was niet tevreden.

  Ik kan het niet meer, dacht ik. Het is klaar

  met de schrijverij. Ik keek door het raam van

  mijn werkkamer en zag een man uit een auto

  stappen. Met een apparaat op zijn rug liep hij

  de straat op en spoot alle strepen op de weg

  weer oogverblindend wit.

  Wat een heerlijke baan! Gewoon strepen

  wit spuiten. Lekker duidelijk! Dat wilde ik

  wel worden: wittestrepen spuiter.

  Toen belde mijn collega Edward van de

  Vendel. Hij had een plan bedacht: de Slash-

  reeks. Een jongere vertelt zijn of haar verhaal

  aan een schrijver, die daar vervolgens een

  roman over schrijft. Geen journalistiek

  verslag, maar een verhaal dat boven het

  persoonlijke verhaal uit zou stijgen.

  Of ik eraan mee wilde werken. Omdat jij

  jongeren snapt en goed kunt schrij ven, zei

  Edward.

  Maakte Edward een grapje? Nee, hij

  meende het.

  Ik keek naar buiten. De man was in zijn

  auto gestapt. Dag hoor! riep ik van achter het

  raam. Ik blijf toch maar hier!

  Danny B legde ik in de kast en ik ging

  nadenken over de Slash-reeks. Ik dacht aan

  iemand die ik ooit had genterviewd voor een

  televisieprogramma. Maar toen belde mijn

  nichtje.

  Writers blockL I EVER EEN HONDMet illustraties van Sandra Klaassen

  Met mijn zoon, die toen zes jaar was, ging ik langs bij eenkennis waar twee kleine cavias waren geboren. Ik was ont-roerd door de vriendelijke wijze waarop mijn zoon met debeestjes omging en dacht: ik vraag of hij zon kleintje maghebben.Toen het beestje groot en sterk genoeg was, toog ik met

  mijn zoon weer naar de kennis. We stonden gebogen overde cavias en ik vertelde hem dat hij er n mocht uitkiezen.Waarop mijn zoon in mijn oor fluisterde: Ik heb liever eenhond.Tja, dat was heel wat anders. Met Theo (zo noemde mijn

  zoon het beest!) reden we terug naar huis. Daar deden wehem in een kooi, gaven hem vers hooi, water en lekker eten.Mijn zoon keek niet naar Theo om, ook al moest hij dat

  van mij dagelijks doen.Op een dag kwam er iemand bij me op bezoek. Ze keek

  naar de cavia en zei: Wat een mal beest, daar moet je eenboek over schrijven.Over Theo? Wat dan? Dat beest deed niets, zat de hele tijd

  alleen maar in zijn hok.Toch ging ik erover nadenken en al snel volgde een boek.

  De titel had ik al!

  Anke beschrijft haar kleuter ondeugend, ongedwongen en overtuigend. Meesterlijkis de scne waarin Kees zijn cavia met een riempje buiten de supermarkt vastzetaan een fietsenrek. Dat soort momenten maakt het boek ook nog grappig. Bas Maliepaard in Algemeen Dagblad, 2004

  Ik vind het zoooo leuk dat u boeken schrijft. In groep 6 werden we voorgelezen uitLiever een hond. Dat boek was gewoon geniaal! Weet u, als ik later ietsje ouder ben,word ik ook schrijfster. Julia, 2011

 • P R I J S : 1 3 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 5 1 0 6 4 8 9 | U I T G E V E R I J QU E R I DOE - BO E K | P R I J S : 1 0 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 5 1 0 8 1 9 3 | U I T G E V E R I J QU E R I DO

  Een paar weken nadat Edward mij had ge-

  vraagd om voor de Slash-reeks te schrijven,

  belde mijn nichtje Lieke.

  Het was tien jaar geleden dat haar boezem-

  vriend Muis voor haar ogen van de brug af

  viel en verdronk in de rivier. Hij was vijftien

  jaar, net als Lieke.

  Ook al is die gebeurtenis inmiddels lang

  geleden, nu nog voel ik haar ontreddering en

  die van alle vrienden en familieleden. De to-

  tale schok, het in n klap afgesneden zijn

  van hun onbezorgde kindertijd, dat alles

  staat me nog scherp voor ogen. Binnen vijf

  minuten was niets meer wat het ooit was ge-

  weest.

  Tien jaar lang had Lieke erover gezwegen,

  net als alle anderen. Maar het is van grote in-

  vloed geweest op hun leven: op het aangaan

  van relaties, op schoolkeuzes en -prestaties,

  op het vertrouwen in het leven, op hun dro-

  men.

  Lieke vertelde me dat ze een monumentje

  wilden oprichten voor hun overleden vriend,

  en ze vroeg me daarbij te helpen. Ze wilde dat

  ik de vrienden en familieleden zou intervie-

  wen over hun herinneringen aan Muis, over

  hoe ze de periode na het ongeluk hebben er-

  varen en hoe het nu met ze gaat.

  Dat heb ik gedaan. Het was een bijzondere

  ervaring dat al deze mensen ongekend open-

  hartig tegen mij waren en me vertelden over

  hun gevoelens van toen en nu. Vaak voor het

  eerst sinds tien jaar.

  ALLES I S WEG

  Met Lieke Kranendonk

  Verfrissend In dit boek worden de dood van een jongen enhet verdriet van de nabestaanden zonder omwegen, bijna rauw,beschreven. Het verhaal komt aan als een linkse directe. Karel Berkhout in NRC Handelsblad, 2008

  Nadat dit geschreven monument voltooid

  was, heb ik Lieke gevraagd of ik een roman

  mocht schrijven over haar verhaal. Ze stemde

  toe, maar vond het ook doodeng. Net als ik -

  ik wist dat ik haar moest gaan vragen hoe het

  nu precies gegaan was: waar stond jij op die

  brug, waar stond Muis, hoe viel hij precies,

  hoe keek hij, riep hij nog wat? En toen? Hoe-

  lang hebben jullie op de brug gestaan? En

  seconde? Tien? En toen, en toen?

  Lieke moest heel ver terug in herinnerin-

  gen die ze tien jaar lang had weggestopt.

  Ze heeft het gedaan! En hoe!

  Ik heb uw boek Alles is weg gelezen vooreen boekverslag, maar wat kunt u goedschrijven!! Ik heb er gewoon om moetenhuilen. Echt, als dit boek ooit verfilmd zouworden, ben ik de eerste die de film wilkopen. Super goed!!!! Graag reactie terug?Mvg. Roald

 • Al jaren verzamel ik krantenartikelen. Malle, aangrijpende,

  bijzondere artikelen, allemaal mogelijke aanzetten tot een

  verhaal.

  Toen ik de hoofdpersoon Sean had bedacht, vond ik hem

  een jongen die de krant las. Niet het nieuws, geen achter-

  grondartikelen, nee, juist die kleine, onopvallende, gekke be-

  richtjes. Ik heb veel van die knipsels dan ook in het boek

  verwerkt en ik heb er nog heel veel over.

  En dan de titel. Ik had er een. Een heel goede. Net toen het

  boek naar de drukker zou gaan, werd ik gebeld door Lemnis-

  caat: Wist je dat zojuist het eerste boek van een serie is ver-

  schenen met als titel

  Dat heb ik weer, zei ik en ik moest op zoek naar een an-

  dere.

  Heel wat woorden, zinnen, halve zinnen uit het boek heb-

  ben we toen de revue laten passeren. We kwamen er niet uit

  en ik pluisde opnieuw het verhaal uit op zoek naar een titel,

  verzuchtende: Daar gaan we weer.

  O, en de moeder van Sean: je begrijpt dat die in de verste

  verte totaal helemaal niets van mij heeft!

  P R I J S : 1 4 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 1 4 1 5 | U I T G E V E R I J L EMN I S CAAT

  Mijn middelbare schoolperiode is niet helemaal vlotjes verlopen.

  In de vierde klas van het vwo bleef ik zitten. Veel tijd om huis-

  werk te maken had ik niet: na school gaf ik gymnastieklessen en

  in het weekend werkte ik in het bejaardenhuis.

  Had ik tijdens de lessen nou maar opgelet, dan was ik vast nog

  wel overgegaan. Maar dat deed ik niet! Ik stuurde lyrische doch

  niet gemeende liefdesbrieven naar mijn klasgenoten, lag gere-

  geld flauw van het lachen in mijn bankje en vulde mijn half inge-

  vulde proefwerken aan met een gedichtje over de docent of de

  situatie in de klas.

  Door een hersenschudding als gevolg van een brommeronge-

  luk (achterop bij die broer met zijn paarse Puch) en door liefdes-

  verdriet bleef ik nog een keer zitten en belandde ik op de havo,

  waar ik keurig mijn diploma heb gehaald.

  Toen ik kinderen kreeg heb ik ze alle drie gewaarschuwd: Doe

  het niet als je moeder, let goed op tijdens de lessen, zorg dat je als

  een speer in n rechte lijn door je middelbare school vliegt.

  Niets van dat al.

  Tja, dan heb je snel een verhaal te pakken.

  DA AR GA AN WE WEER

  Zo precies en zo raak wordt het leven van een puber bijna nooitbeschreven. Thomas de Veen in NRC Handelsblad, 2009

  Dag schrijfster, Ik heb uw boek Daar gaan we weer gelezen en ikvond het prachtig! U moet vooral doorgaan met schrijven! Groeten van Marc

 • P R I J S : 1 3 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 2 4 8 1 | U I T G E V E R I J L EMN I S CAAT

  Sommige boeken komen uit mijn tenen. Vuur is er daar nvan.Als een kind niet lekker in zijn vel zit, als het zorgen

  heeft of verdriet, dan gaat leren op school niet vanzelf. Erzijn docenten die dat snappen, maar sommigen niet. Wan-neer ik scholen bezoek, kom ik wel eens een leerkrachttegen die een kind niet begrijpt, die niet ziet dat een kindhet zwaar heeft. Dat gaat me aan mijn hart, telkens weer.En dan maak ik het zelf mee bij een van mijn drie kinde-

  ren. Verdriet, onzekerheid, je niet begrepen voelen hetspeelt hem allemaal parten en hij blokkeert volledig.Eerst moest ik zorgen dat het beter ging met mijn zoon,

  maar ondertussen speelde door mijn hoofd: later ga ikhierover schrijven.Dat werd Vuur, het verhaal over Sam, zijn hond, zijn

  vrienden en zijn juf. Tegenover de strijd die hij met haar voert, wilde ik een

  volwassene plaatsen die een kind neemt zoals hij is en nietmaakt tot wat hij zou moeten zijn. Maar dat niet alleen, ik wilde een personage dat een kind

  tot steun kan laten zijn zonder daar woorden aan vuil temaken: een kwaliteit die in elk kind schuilt.Die volwassene is mijn moeder geworden. Ik heb haar

  even van haar wolkje teruggehaald en deze geweldige ei-genschap van haar gebruikt om Sam te helpen. Hij is erflink van opgeknapt!

  VUUR

  Dank, het was een geweldige ervaring om van Sam te lezen. Ikvoel wat hij voelt. Dat beschrijf je niet, maar wat je wel schrijftmaakt de beleving zo intens.Heb ik potverdrie weer om een boek van jou gelachen,

  gedacht, gegniffeld en gejankt. Ik wil ook een Wiwi en een geheimenpotje voor alle

  Sammen en voor mezelf. Andrea

  Sam is een jongen om van te houden. Zijn verdriet en verwarring na dedood van Vuur zijn puur en zo raak opgeschreven. Kranendonk blijft inkorte zinnen heel dicht op de huid en in het hoofd van de jongen, waar-door het al snel lukt om met hem mee te denken en te voelen. Jaapleest, 2010

 • Zoals muzikale mensen makkelijk het dialect van anderenkunnen overnemen, zo kon ik makkelijk het gedrag van anderenovernemen: net iets wilder dan ik eigenlijk was, net iets beleef-der, iets rustiger, iets brutaler, iets chiquer. Of anderen datdoorhadden, wist ik niet. Thuis, in mijn bed, keek ik naar de zoldering en overzag de

  dag. Meestal verzuchtte ik: morgen ga ik het anders doen. Geengekke dingen meer, me niet meer laten meevoeren door wie danook. Een rechtop meisje, met haar voeten op de vloer en haarhoofd bij de les, dat de Franse woordjes er moeiteloos in stampt.

  Is Anke Lynn? Is Lynn Anke?Ja. Net zozeer als Sean Anke is (Daar gaan we weer), zijn moe-

  der Anke is, net zoals ik Bob ben in Vriend, maar ook zijn moe-der en zijn vriend. Ik ben Sam in Vuur, en ook zijn vader en zijnmoeder en zijn vriendinnetje in de boom.In elk personage zit wel een klein beetje van mezelf, uitgekris-

  talliseerd en opgeblazen tot een nieuw karakter.Of juist niet. Kees uit Liever een hond heeft een bloedhekel aan

  zwemles en het diepe water. Dat had ik niet. Integendeel, iksprong in elk zwembad. Hoe dieper, hoe leuker. Me inleven ineen personage dat juist bang is voor dat water, maakt het schrij-ven zo leuk. Want als ik er bang voor zou zijn geweest, dan wasik zo bang geweest als Kees!

  P R I J S : T /M ME I 2 0 1 3 1 0 , 0 0 DAARNA 1 4 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 5 3 1 4 | U I T G E V E R I J L EMN I S CAAT

  Soms denk ik dat ik een ballon aan mijn hoofd heb hangen.Waar anders moet ik alle impressies laten die ik automatischopsla? Waar liet ik ze vroeger, toen ik buiten speelde, op mijnkop aan een rekstok hing, achterstevoren op mijn fiets pro-beerde te rijden, bij vriendinnen op bezoek ging en ondertussenalle indrukken naar binnen slurpte? Ik vond het heerlijk om bij vreemden op bezoek te zijn. Ik

  keek mijn ogen uit, zette mijn oren wijd open en mijn voelsprie-ten op scherp. De combinatie van nieuwsgierigheid en me on-gemakkelijk voelen, verlegen zijn en het verlangen naar mijneigen huis, waar mijn broers en zus waren en alles zo vertrouwdwas (maar niet altijd even leuk!), maakten de bezoeken aanvrienden altijd spannend. Ik observeerde, acteerde, reageerdeen sloeg alles op.

  LYNN !

  Realistisch en grappig, doet in niets denken aan de soapachtigeboeken die nogal eens voor deze doelgroep geschreven worden. Inge Happ van Boekhandel Bloemendaal

 • Waar ik er in Van huilen krijg je dorstvoor koos expres niet de ziekte van deoom te noemen, maar de nadruk te leg-gen op het proces van afscheid nemen,daar noem ik in Voetballen in de hemel dieziekte wel expliciet. Tijden zijn veran-derd, ziektebeelden zijn veranderd, enook de omgang van volwassenen metkinderen is anders geworden.

  En ding verandert nooit: het wezen vaneen kind. De eerste aanraking met leven,dood, liefde, verlies, pijn en vriendschapkan ongelooflijk intens zijn. De grenstussen onbevangenheid en bewustwor-ding is magisch, kwetsbaar, ontluiste-rend, diepgaand. Ik zal erover blijvenschrijven.

  P R I J S : T /M ME I 2 0 1 3 1 0 , 0 0 DAARNA 1 3 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 5 4 1 3 | U I T G E V E R I J L EMN I S CAAT

  Het bijzondere van uitgeverij Lemniscaatis dat bijna alle boeken in het fonds blij-ven. Dat geeft na twintig jaar een mooiplaatje van mijn oeuvre. Helaas is tochmijn debuut Van huilen krijg je dorst [ziepagina 6] in het niets opgegaan. Dat vondik jammer, omdat er nog geregeld naarverwezen of gevraagd werd. Voor dit jubileum leek het me fijn als

  het boek weer in druk zou komen. Ik her-las het en besloot het verhaal groter temaken. De band van de jongen met zijnoom heb ik uitgewerkt, en ook die metzijn buurjongen. De vader heb ik een rolin het verhaal gegeven, terwijl die eerstergens op de grote vaart dobberde.

  VOETBALLEN IN DE HEMEL

  Met illustraties van Peter-Paul Rauwerda

 • E EN N I J L PAARD VOOR D E J U F | B O L L BOO S | P R I J S : 1 2 , 7 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 8 7 0 1 9 2 6U I T G E V E R I J ZW I J S EN

  DUBB E L V E R L I E F D | B O E K B END E S E R I E 1 | P R I J S : 1 2 , 2 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 2 7 6 7 4 5 8 6U I T G E V E R I J ZW I J S EN

  AV I -BOEKEN VOOR U I TGEVER I J ZW I J SEN

  Een boek is een boek dat gelezen moetworden om de noodzaak waaruit het ge-schreven is. Lastige woorden, lange zin-nen, moeilijke themas? Als een kindgegrepen wordt door een boek kan hetalles aan. Alles? Ja, want de rest kan hijde volgende keer aan.Als het weer zover is dat ik een boek

  moet schrijven, houd ik me niet aan lees-regels; stijl en vorm dienen zich als van-zelf aan.

  Niettemin vind ik het ontzettend leuk omte schrijven voor Zwijsen, de uitgeverijdie zich juist richt op de schoolmarkt enelke leerling in staat stelt om kilometerste maken met lezen. Met weinig woorden, nlettergrepige

  woorden en zelfs maar een aantal letterstoch een leuk verhaal schrijven vind ikeen heerlijke puzzel.En ook verhalen schrijven met idioot

  lange en ingewikkelde woorden die ik an-ders nooit zou gebruiken, in zinnenwaaraan maar geen punt wil komen, opeen manier dat een kind het boek in nruk wil uitlezen, is een hartstikke leukeuitdaging.

  Een aantal jaren geleden ging het avi-systeem op de schop. Volgens de werk-groep geleerde geletterden van deuniversiteit van een of andere plaats wasvoortaan niet meer de hoeveelheid letter-grepen van belang, maar het gemiddeldaantal letters per woord en het aantalwoorden per zin.Zwijsen was er als de kippen bij en

  vroeg mij om een boek op avi9 plus-ni-veau te schrijven.Dat deed ik. Het verhaal ging over de

  liefde: Dubbel Verliefd. Ik liet een jongenen een meisje om de beurt vertellen hoeze verliefd waren geworden op elkaar enhoe die liefde al snel desastreus eindigde.

  Ik schreef: Zodra de polyester zeilbootschuin overhelde, hing ik in mijn grote trape-zebroek boven het water waarover we pla-neerden. Terwijl ik bedoelde: Zodra de bootschuin ging en we over het meer spoten, hingik in mijn trapezebroek buitenboord.Zo praten kinderen toch niet, zei ik

  tegen mijn redacteur. Nee, maar de zin-nen moesten lang, de woorden moeilijk.Toen het boek verschenen was, kwa-

  men de geleerde letterheren terug op hunidee. Het hoefde toch niet zo overdreveningewikkeld. Maar wat denk je, geenenkel kind heeft last gehad van die inge-wikkelde woorden en gekunstelde zin-nen. Ze vonden het verhaal hartstikkespannend en wat ze niet begrepen, lietenze voor wat het was!

  Toen ik Vuur had geschreven, wilde ikook schrijven over lieve juffen en mees-ters, over de zware druk die op hunschouders rust, over de administratie dieze moeten bijhouden, over alle normenwaaraan kinderen moeten voldoen, duseigenlijk over die bespottelijke ratracewaaraan wij als maatschappij maar blij-ven deelnemen en waarbij we ons doorangst laten leiden, zonder ons eens af te

  vragen of we van al dat gejakker eigenlijkwel vrolijk worden. Zo.Prompt belde Zwijsen of ik een boek

  wilde schrijven voor jonge kinderen dieal goed kunnen lezen. Het werd Een nijl-paard voor de juf, waarin een jongetje ver-liefd is op zijn juf, die de regels van deinspecteur weet te trotseren. Ik kon hetallemaal in romantische volzinnen be-schrijven.

  Met drie kinderen woonde ik in Amster-dam. Hoeveel nachtmerries ik niet hebgehad over het verliezen van een kind bijeen tramhalte, en hoeveel scenarios ikniet heb bedacht over wat te doen als eenkind al in de tram zit, een ander kind netwegloopt en de derde bedenkt een anderelijn te nemen. Dat leek me een leuk uitgangspunt

  voor een boek dat geschreven zou wordenin enkel dialogen en dat kinderen met el-

 • DANK

  Na twintig jaar schrijverschap en dertigjaar liefde is dit een goede gelegenheidvoor een dankwoord. Mijn man Hans isde grote stimulator achter mijn schrijf-carrire. Dertig jaar geleden was hij kun-stenaar en ik zoekende. Van huis uit hadik meegekregen dat je je dienstbaarmoest maken aan de maatschappij. Metde Amsterdamse drop-outjongeren konik goed overweg, was dat mijn toekomst? Maar ik moest mijn fantasie kwijt, din-

  gen maken, verbeelden wat ik mee-maakte en wat me raakte. Er was eenonstuitbare drang tot creren. Hans deed dat gewoon.Toen mijn vader tijdens het kennisma-

  kingsgesprek met mijn lief vroeg of zijnbezigheden enig toekomstperspectief enaanzien in de maatschappij boden, ant-woordde Hans: Dat weet ik niet, maar ikword er gelukkig van.Hans stimuleerde me om te schrijven.

  Hij las mijn manuscripten, moedigde meaan om door te gaan, bood me de gele-genheid een aantal dagen in afzonderingte werken terwijl hij het gezin runde. Hijwas ook streng! Als ik met iets bezig waswat ik nog niet duidelijk voor ogen had,

  schreef hij onder mijn opzet: je inzet isgoed, de uitwerking niet. Was het manu-script echter goed, dan wachtte hij memet open armen op, omhelsde me enhield hij weer voor een poosje van me.Lieve Hans, ik omarm je nu met woor-

  den.

  Dank Lemniscaat. Dank Jean Christophe,Monique, Frances, Susanne, Joukje,Carlijn, Merel, Kelly, Jesse, Marc, Joop,Marleen, Kirsten, Barbara en alleanderen. Voor het vertrouwen in mij,voor de stimulans, de gesprekken, deredactie, het geduld.

  Ook dank aan Zwijsen, aan Anke, Agnes,Karin, Elise, Rineke, Anna, Hubertine,Roel en alle anderen voor de fijne samen-werking en de grappige en mooie projec-ten waaraan we samen hebben gewerkt.

  kaar hardop konden lezen. Het verscheenin de serie Toneellezen, met als titel Ver-dwaald in Amsterdam. Er komen toeristenin voor, rasechte Amsterdammers, tram-chauffeurs, marktkooplui en nog veelmeer figuren. Achter in het boek is deroute getekend die het meisje en haarmoeder afleggen door Amsterdam om el-kaar te zoeken.

  Toen mijn buurmeisjes te horen kregendat ze over vier weken zouden verhuizennaar een ander land, waren ze volledigvan slag. Voor hen schreef ik een boekje,vanuit het perspectief van een van dezusjes: het meisje dat heel makkelijk konleren maar dat wat moeite had met soci-ale interactie. Het boekje was ook ditmaal bestemd

  voor jonge lezers die vlot konden lezen.Mijn personage leende zich daar goedvoor.Een jaar na hun verhuizing verscheen

  het boek, net voor de zomervakantie.Trots en ontroerd was ik toen ik na zes

  weken een cadeau kreeg van de meisjes:een zelfgemaakte film waarin ze het heleboek Ik ga weg hadden nagespeeld.

  Spelen met woorden, dat is waar Uitgeve-rij Zwijsen mij de gelegenheid toe geeft.Ik hoop dat ik nog lang mag blijven spe-len!

  V E RDWAA LD I N AMS T E RDAM | TON E E L L E Z EN | P R I J S : 1 2 , 9 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 8 7 0 7 7 1 3U I T G E V E R I J ZW I J S EN

  I K GA WEG | B O L L E BOO S | P R I J S : 1 2 , 7 5 | I S BN : 9 7 8 9 0 4 8 7 1 0 2 3 2U I T G E V E R I J ZW I J S EN

 • Broers en zussen in 1963

 • Mama las elke dag voor

  Kantklossen

  Ik ging gewoon weg

  Mijn eerste motor

 • Jeugdtheater

  En altijd mijn gitaar mee

  In zelfgemaakte kleren en zelfgeverfde haren rond 1983

  Buurman Bolle I I , VPRO

  Moeder van de kinderenin Buurman Bolle

 • Openening van de Letterenloop 2010, Foto: Ben van der Meer

  Presentatie Daar gaan we weer

  Voorleesworkshop op Manuscripta

  De tweeling verteltwie er het eerst uitde buik kwam. Berlicum 2009

  Voorleesvoorstelling

 • Brugklas 1971