Andrea Riccardi

of 24 /24
Andrea Riccardi Sant’Egidio Detlev Van Looy ~ 6LWI . Britt Possemiers ~ 6WEWI

Embed Size (px)

description

Presentatie over Andrea Riccardi van: Detlev Van Looy 6LWi 12 & Britt Possemiers 6WeWi 8

Transcript of Andrea Riccardi

Page 1: Andrea Riccardi

Andrea RiccardiSant’Egidio

Detlev Van Looy ~ 6LWI .Britt Possemiers ~ 6WEWI

Page 2: Andrea Riccardi

Biografie

• °26-04-1950: Rome• Studeerde rechtswetenschappen• Luisterde en beleefde het evangelie met

vrienden

• Omgeving: Niet-religieus maar ook niet antiklerikaalVele kansarmen in de krottenwijken

Page 3: Andrea Riccardi

Biografie

• Voorbeelden• Franciscus van Assisi• Regel van Sint Benedictus

• 1968: Stichting Sant’Egidio• 1981: Docent hedendaagse

geschiedenis vh christendom e.a. religies

• Bescheiden, open, geleerd

Page 4: Andrea Riccardi

Sant’Egidio

• 1968: Oprichting door Riccardi en vrienden

• Naam: Kerk in Trastevere= Centrum gemeenschap

• Wat: Katholieke lekengemeenschap

Page 5: Andrea Riccardi

Sant’Egidio

• Context: 2de Vaticaans Concilie• Spreiding: 50 000 personen over 70

landen• 1986: Erkenning door Heilige Stoel als

‘Publieke vereniging van Christengelovigen’

Page 6: Andrea Riccardi

Voorwaarden• Geen geloftes of verplichte samenwoonst

Ieder heeft een eigen gezin- & beroepsleven

• Men leeft zoals anderen doch andere visie;grootse dingen verwezenlijken m.b.v. evangelie

• Vrijwilligers!

“IEDEREEN WORDT OPGEROEPEN”

Page 7: Andrea Riccardi

Spiritualiteit

Werkzaam op meerdere vlakken ~ samenleving veranderen

• Solidariteit• Gebed• Evangelie• Vrede en dialoog

Page 8: Andrea Riccardi

Solidariteit

Vriendschap met

Kinderen Armen Daklozen Vreemdelingen Bejaarden

Page 9: Andrea Riccardi

SolidariteitsprojectenKinderen• School van vrede

• Uitstappen, feestmomenten• Voor alle kinderen

• Het land vd regenboog

Armen• Concrete en vriendschappelijke band

Daklozen• Kamiano ~ pater Damiaan

Page 10: Andrea Riccardi

Solidariteitsprojecten

Vreemdelingen• Taalschool Yaguine en

Fodé• Volkeren van vrede

Bejaarden• ‘Leve de ouderen’ :

taaloma’s en -opa’s• Simeon en Hanna

“De droom is dat niemand nog vreemdeling hoeft te zijn”

Page 11: Andrea Riccardi

Gebed• Persoonlijk & gemeenschappelijk

• Ziel v/d gemeenschap• Bron v/h engagement

• Avondgebed/Eucharistie• Woord van God = Jezus volgen

• Vertrouwen• Eensgezindheid• Volharding• Bekering• Reflectie

• Communicatie v/h evangelie

Page 12: Andrea Riccardi

Gebed & evangelie

• Geloof = evenwicht gebed en inzet

~ bijbel en krant

• Problemen zien en oplossen m.b.v. het evangelie

• Lijden HOOP (~ Pasen)

Page 13: Andrea Riccardi

Evangelie

• ‘School van het evangelie’•Vragen over leven en geloof

• Beleven en doorgeven: woorden daden

• Vreugdevolle ervaring

• Bewondering voor •Apostelen•Franciscus van Assisi

“Men kan zowel zichzelf als de wereld veranderen m.b.v. het evangelie”

Page 14: Andrea Riccardi

Vrede & dialoog

• ‘Gebed voor de vrede’ in de ‘geest van Assisi’

•N.a.v. Johannes Paulus II•Elk jaar in een andere stad•500 politieke/religieuze leiders

• Bemiddeling burgeroorlog Mozambique•Onderhandelingen (1990-1992)= belangrijkste vrede in Afrika•Populariteit

Page 15: Andrea Riccardi

Vrede & dialoog

• Verenigde Naties van Trastevere• Vreedzame dialoog!• Men zet zich in voor het

œcumene

Page 16: Andrea Riccardi

Internationale solidariteit

• Humanitaire catastrofes t.g.v.

•Natuurrampen•Hongersnood•Oorlogsgeweld

• Ontwikkelingsprojecten op vlak van

• Onderwijs• Gezondheidszorg

• D.R.E.A.M. = aidstherapie

Page 17: Andrea Riccardi

Internationale campagne

• Doodstraf actueel?• Armen• Zwarten• Mentaal gehandicapten

• N.a.v. Dominique Green

"A letter makes you remember that you exist, and that you haven’t been forgotten:

it helps you resist and keep struggling."

Page 18: Andrea Riccardi

Internationale campagne

• 20ste eeuw; afschaffing slavernij21ste eeuw; afschaffing doodstraf?

• Grootste petitie ooit (1989)• Europa = 1ste continent• ‘Cities for life’

• > 700 steden• Groen = kleur v/d hoop

“AN EYE FOR AN EYE MAKES EVERY ONE BLIND”

Page 19: Andrea Riccardi

NO

JU

ST

ICE

WIT

HO

UT

LIF

E

Page 20: Andrea Riccardi

Media

• Genomineerd voor de Nobelprijs vd vrede• Eredoctoraat aan de UCL• UNESCO-vredesprijs• Karel de Grote prijs

• Aken: 21 mei 2009• 1ste niet-staatshoofd• Uitgereikt voor de vrede en Europese eenmaking• Link

Page 21: Andrea Riccardi

Media• Boeken

• Vrede is mogelijk• De eeuw v/d martelaren• Samenleven

• Onderwerpen:• Geschiedenis v/h Christendom

(19de & 20ste Eeuw)• Samenleven van 3 monotheïstische

godsdiensten

Page 22: Andrea Riccardi

Waarom grootste Sint?

1. Voorbeeldfunctie • Pakt alle vormen van problemen

aan • Armen = zijn vrienden • Blijvende inzet

Page 23: Andrea Riccardi

Waarom grootste Sint?

2. Bijzondere leraar • Houdt contact met zowel paus als armen • Tijdens zijn leven 50 000 volgelingen • Blijft bescheiden

3. Wonderdoeners/bron van goedaardige macht • Pakt de hedendaagse problemen aan

Page 24: Andrea Riccardi

Waarom grootste Sint?

4. Bemiddelaar • Verschillende keren vrede bereikt • Brengt mensen samen, œcumene

5. Speciale openbaringsrelatie• Echte volgeling van Jezus • Verspreidt Christelijk idealen zonder

zich op te dringen