Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

29
Wie wordt de Grootste Sint? Andrea Riccardi en de Sant’Egidio- gemeenschap

description

 

Transcript of Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Page 1: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Wie wordt de Grootste Sint?

Andrea Riccardien de Sant’Egidio-gemeenschap

Page 2: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Leven van Andrea Riccardi

• ° 1950, Rome• Studeert rechtswetenschappen

aan de universiteit• Samen met een paar vrienden:

naar het evangelie luisteren

en het beleven

geen woorden, maar daden• Geïnspireerd door Franciscus

van Assisi

Page 3: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

• Kinderen in de barakkenwijken van Rome helpen met huiswerk: “Scuola Populare”

Sticht in 1968 Comunità di Sant’Egidio (18 jaar!), geïnspireerd door de eerste christelijke gemeenschappen in de Handelingen van de Apostelen

• 1990: Officiële bemiddelaar bij vredesonderhandelingen voor Mozambique

• Reeds bemiddeld bij conflicten in o.a. Algerije, Kosovo, Burundi, Mozambique en Guatemala

• Tal van werken over de geschiedenis van het christendom in de 19de en 20ste eeuw en over het samenleven van de drie monotheïstische godsdiensten in het Middellandse Zeegebied

Page 4: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Prijzen

• 2001: Notre Dame Award: inspanningen voor de vrede

• 2003: één van de “Heroes 2003 – Fighting Hate”

• 21 mei 2009: Karel de Grote-Prijs: verdienstelijk voor de Europese eenwording: inzet voor vrede,

rechtvaardigheid, tegen armoede

Page 5: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Comunità di Sant Egidio

• Gesticht in 1968, in de sloppenwijken van Rome• Naam van het kerkje ‘Sant’Egidio’ in Trastevere• ‘The United Nations of Trastevere’• Meer dan 50 000 leden in meer dan 70 landen

Page 6: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

• Oecumenisch karakter

• Verschillende gradaties in lidmaatschap

• Organisatie voor leken, uitsluitend vrijwilligers

• Rooms-katholiekmaar: vele niet-katholieke christenen en niet-christenen Andrea Riccardi en paus Benedictus XVI

• Wereldwijd bekend door vredesinitiatief voor Mozambique (1990)

• Internationale en interreligieuze bijeenkomsten voor Vrede

Page 7: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

De gemeenschap in België

• Opgericht door Hilde Kieboom in Antwerpen

• Gebed zoals in Rome, doorgeven van het evangelie, zorg voor de armen

• 1000’tal leden

• Gemeenschappen in Antwerpen, Brussel en Luik

Hilde Kieboom

Page 8: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Spiritualiteit: 4 Werken

• Het gebed

• Het evangelie doorgeven

• Vriendschap met de armen

• De dienst aan de vrede

• Extra: Grenzeloosheid

Page 9: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Gebed• Bekering: ik grotere liefde voor alle mensen,

vnl. armen

• Woord van God aanvaarden en Jezus volgen

• Gebed staat centraal

• Persoonlijk en gezamenlijk

• Gemeenschap: broers en zusters samen in Persoonlijk gebed gebed

• Vertrouwd worden met de woorden van Jezus en de gebeden van de vorige generatie

• Wij zijn allen kinderen van God

• Eensgezindheid en volharding Gemeenschappelijk gebed

Page 10: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Het evangelie doorgeven

• Goede boodschap mogen we niet voor onszelf houden

• Evangelie ≠ exclusief of persoonlijk bezit

• Zoals leerlingen: evangelie doorgeven en beleven

• “Verkondigende broederlijkheid”

Page 11: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Vriendschap met de armen• Evangelie = goede boodschap voor de armen

Concrete vriendschap met de armen

• “Scuola populare” of Volksscholen (aandacht voor kinderen in bijzondere omstandigheden)

• Daklozen, fysiek en mentaal gehandicapten, zieken, ouderen, gevangenen, …

• Armen maken deel uit van de familie

• Armoede = materieel, mentaal, emotioneel gebrek

Page 12: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

“Niemand is te arm om iemand anders te kunnen helpen.” A. Riccardi

Page 13: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Dienst aan de vrede• Oorlog is de moeder van armoede

• Vredebewerker zijn = houden van de armen

• Door gebed, medeleven, ontmoeting en dialoog

• Humanitaire hulp verlenen

• Verzoening en rechtvaardigheid Representanten van de drie monotheïstische

godsdiensten

• Ook oecumenische en interreligieuze dialoog

Page 14: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Een gemeenschap zonder grenzen en muren

• Ook oecumene en interreligieuze dialoog

• Alle mensen een gemeenschappelijke lotsbestemming vriendschap en vrede tussen mensen van verschillende landen en culturen

• Concreet gemeenschapsverband en solidariteit tussen de broers en zussen

Ontmoeting en dialoog

Page 15: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Doelgroepen

• Kinderen en jongeren• Armen en daklozen• Ouderen• Gevangenen• Invaliden

Page 16: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Kinderen en jongeren

• Kinderen zonder referentiekader of kinderen die willen leren samenleven met anderen in vriendschap

• School van Vrede t/m 12 jaar = Scuola populare Gratis huiswerkhulp, spelletjes Solidariteit en openheid voor anderen

De School van Vrede in Kukes, in een kamp van Kosovaarse vluchtelingen

Page 17: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap
Page 18: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

• Land van de regenboog Jongeren nemen het op tegen oorlog, geweld, armoede en eenzaamheid

• Friends 12-16 jaar Luisteren naar de jongere Realiteit van de wereld ontdekken Verzoening tussen de generaties: jong-oud Actie tegen de doodstraf

• Jongeren voor Vrede 16-25 jaar Inzet voor een betere wereld Inzet voor één van de projecten van de

gemeenschap Friends

Page 19: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

• Armen en daklozen Vriendschap Voedselbedeling Kamiano Taallessen Inzamelacties

• Ouderen Vriendschap Met jongeren Thuiszorg

Page 20: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

• Gevangenen Vriendschap Gesprekken over concrete zaken

• Invaliden Ontmoetingsplaats Steun aan de familie

Spiritualiteit van: Zorg voor de armen Dienst aan de vrede Grenzeloosheid (Gebed en evangelisatie)

Page 21: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Projecten en acties van de gemeenschap

• Neen tegen de doodstraf Respect voor het leven Cities for Life - Cities against the death penalty Spiritualiteit van grenzeloosheid, vrede en vriendschap met de armen

• Neen tegen mensonwaardige toestanden

• Ja aan de vrede Volkeren van Vrede IJver voor integratie en solidariteit Niemand meer vreemdeling Spiritualiteit van dienst aan de vrede, grenzeloosheid en vriendschap

met de armen

• Medeorganisator van Vuur in’t Stad

Page 22: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Waarom de Grootste Sint?• Echte volgeling van Jezus: evangelie en gebed centraal

• Problemen van deze wereld aangepakt

• Tijdens zijn leven wereldwijd > 50 000 volgelingen

• Verschillende keren vrede gesticht

• Pakt alle vormen van armoede aan

• Armen ≠ anders, = vrienden

• Oecumene en brengt mensen samen

• Verspreidt christelijk ideaal zonder zich op te dringen

• Sober => wereldwijd netwerk

• Meerdere prijzen ontvangen

• Blijvende inzet

Page 23: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Stolen Time

Page 24: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap

Cities for life

Page 25: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap
Page 26: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap
Page 27: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap
Page 28: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap
Page 29: Andrea Riccardi En De Sant Egidio Gemeenschap