Andere Tijden

of 20 /20

description

Informatieavond "Andere Tijden" woensdag 7 december 2011. Nicolaasschool Oss

Transcript of Andere Tijden

Page 1: Andere Tijden
Page 2: Andere Tijden

Andere tijden

Veranderingen in de schoolaanpak

Page 3: Andere Tijden

Agenda

• Opening door Huub Hamers 19.40

• Presentatie van de modellen 19.50

• Pauze 20.20

• Forum discussie & vragen 20.40

• Hoe nu verder? – toelichting 21.00

• Afsluiting 21.15

Page 4: Andere Tijden

Agenda

• Opening door Huub Hamers 19.40

• Presentatie van de modellen 19.50

• Pauze 20.20

• Forum discussie & vragen 20.40

• Hoe nu verder? – toelichting 21.00

• Afsluiting 21.15

Page 6: Andere Tijden

Oplossingen voor een veranderende wereld

Tot nu toe: Ouders regelen het zelf

1. Werktijden aanpassen

2. ‘Opa en oma’

3. BSO inhuren

4. ‘sleutelkinderen’

De Nicolaasschool wil graag helpen

Page 7: Andere Tijden

Agenda

• Opening door Huub Hamers 19.40

• Presentatie van de modellen 19.50

• Pauze 20.20

• Forum discussie & vragen 20.40

• Hoe nu verder? – toelichting 21.00

• Afsluiting 21.15

Page 8: Andere Tijden

Het huidige model

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30

12.00

12.30

13.15

15.15

10.00

10.15

• Keuze tussen wel of niet overblijven. • Overblijvers lunchen in de klas ± 15 minuten (= geen lestijd). Na de lunch binnen/buiten spelen. • In totaal 1 uur en 15 minuten lunchpauze.• De kinderen hebben 24.5 lesuren per week.

Page 9: Andere Tijden

Kenmerken huidige model

Uitdagingen huidige model:

• De middagpauze van 1 uur en 15 min. is lang voor overblijvers• Grote toename aantal overblijvers, met name in de onderbouw.• Op maandag, dinsdag en donderdag werken in verhouding meer ouders. • Toename van de wachtlijsten bij de BSO door onevenwichtige spreiding van de

schooltijden.

• Gelegenheid om thuis te lunchen of over te blijven.• Voor sommige kinderen is een pauzemoment erg belangrijk. Kinderen die thuis gaan eten,

kunnen ontspannen en “ontladen”. Even uit de schoolstructuur.• Er is onderscheid tussen kinderen die overblijven en kinderen die thuis gaan lunchen.• Kinderen die overblijven hebben voldoende tijd om rustig te eten (m.n. onderbouw).• Ouders die werken moeten het overblijven en/of ophalen van kinderen tussen de middag

regelen.• Er is op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd niet zoveel gelegenheid om te

spelen, sporten, BSO etc.• Vrije woensdag- en vrijdagmiddag. • De huidige schooltijden beperken ouders in hun keuze van dagen waarop ze wel of niet

werken. Wanneer ze op maandag, dinsdag of donderdag werken, hoeven ze minder gebruik te maken van opvang, op woensdag of vrijdag juist meer.

Kenmerken:

Page 10: Andere Tijden

Continue rooster

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30

12.00

12.30

12.45

14.30

10.00

10.15

• Alle kinderen blijven 3 dagen per week over: maandag, dinsdag en donderdag.

• Leerkracht eet met de kinderen in de klas (15 min.= lestijd) • Kinderen spelen vóór of na de lunch 30 minuten binnen/buiten • Bij dit model maken de kinderen 24,5 lesuren per week

Page 11: Andere Tijden

Kenmerken continue rooster

• Maandag dinsdag en donderdag geen gelegenheid meer om thuis te lunchen. • Ouders die werken hoeven op maandag, dinsdag en donderdag niets meer te regelen

voor het overblijven of ophalen van kinderen.• Geen onderscheid tussen kinderen die overblijven en kinderen die thuis gaan lunchen.• Er is minder lunchtijd. • Voor de kinderen die overblijven is de lunchpauze niet meer zo lang.• Behoud van vrije woensdag- en vrijdagmiddag. • Er is na schooltijd iets meer gelegenheid om te spelen, sporten, BSO etc.• Evenals bij het huidige schoolmodel zullen er bij de BSO wachtlijsten zijn voor

maandag, dinsdag en donderdag door de onevenwichtige spreiding van schooltijden.

Uitdagingen model:

Kenmerken:

• Begeleiding tijdens het buitenspelen • 15 minuten lunchtijd is voor de onderbouwkinderen erg kort. • In groepen opdelen voor het buitenspelen vergt veel logistieke planning.

Page 12: Andere Tijden

Continue rooster - variant

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30

12.00

12.30

12.45

14.15

10.00

10.15

• Alle kinderen blijven over• Leerkracht eet samen met de kinderen in de klas (15 min.= lestijd). • Vóór of na de lunch 30 minuten buiten spelen• Bij dit model maken de kinderen 25 lesuren per week.

Page 13: Andere Tijden

Kenmerken continue rooster - variant

Uitdagingen model:

• Begeleiding tijdens het buitenspelen • 15 minuten lunchtijd is voor de onderbouwkinderen erg kort. • In groepen opdelen voor het buitenspelen vergt veel logistieke planning.

• Op maandag dinsdag, donderdag en vrijdag geen gelegenheid om thuis te lunchen. • Ouders die werken hoeven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag niets meer te

regelen voor het overblijven of ophalen van kinderen.• Geen onderscheid tussen kinderen die overblijven en kinderen die thuis gaan lunchen.• Minder lunchtijd. • Voor de kinderen die overblijven is de lunchpauze niet meer zo lang.• Behoud van de vrije woensdagmiddag. • Er is na schooltijd gelegenheid om te spelen, sporten, BSO etc.• Minder wachtlijsten bij de BSO door betere spreiding van de schooltijden.

Kenmerken:

Page 14: Andere Tijden

Het 5- gelijke dagen model

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30

12.00

12.30

12.45

14.00

10.00

10.15

• Alle kinderen blijven 5 dagen per week over.• Leerkracht luncht samen met de kinderen in de klas (15 min.= lestijd). • Kinderen spelen daar vóór of daarna 30 minuten binnen/buiten.• Bij dit model maken de kinderen 25 lesuren.

Page 15: Andere Tijden

Kenmerken van het 5 gelijke dagen model

Uitdagingen model:

Kenmerken:

• Begeleiding tijdens het buitenspelen• 15 minuten lunchtijd is voor de onderbouwkinderen erg kort. • In groepen opdelen voor het buitenspelen vergt veel logistieke planning.

• Ouders die werken hoeven niets te regelen voor het overblijven of ophalen van kinderen.• Geen onderscheid meer tussen kinderen die overblijven en kinderen die thuis gaan lunchen.• Voor de kinderen die overblijven is de lunchpauze niet meer zo lang.• Er is na schooltijd elke dag nog volop gelegenheid om te spelen, sporten, BSO etc.• Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag. Wel elke dag vroeger uit.• Op woensdag- en vrijdagmiddag later uit moet georganiseerd worden met sportclubs,

verenigingen, lessen, verjaardagsfeestjes, etc.• Minder/geen wachtlijsten bij de BSO door spreiding schooltijden over de week.

Page 16: Andere Tijden

Agenda

• Opening door Huub Hamers 19.40

• Presentatie van de modellen 19.50

• Pauze 20.20

• Forum discussie & vragen 20.40

• Hoe nu verder? – toelichting 21.00

• Afsluiting 21.15

Page 17: Andere Tijden

Forum discussie

Het forum bestaat uit:

Huub Hamers directeur Nicolaasschool

Trudis Baart ouder en voorzitter MR

Alice Megens teamlid

Page 18: Andere Tijden

Agenda

• Opening door Huub Hamers 19.40

• Presentatie van de modellen 19.50

• Pauze 20.20

• Forum discussie & vragen 20.40

• Hoe nu verder? – toelichting 21.00

• Afsluiting 21.15

Page 19: Andere Tijden

Hoe nu verder?

Het proces vanaf nu:

Ervaringen verzamelen

Enquete onder kinderen en

ouders

Plan maken

De eerste stap organiseren

Beginnen met de eerste stap

07-12-2011

01-03- 2012

01-04- 2012

13-08- 2012

Page 20: Andere Tijden

Agenda

• Opening door Huub Hamers 19.40

• Presentatie van de modellen 19.50

• Pauze 20.20

• Forum discussie & vragen 20.40

• Hoe nu verder? – toelichting 21.00

• Afsluiting 21.15