Analytics? - AOG

of 34 /34

Embed Size (px)

Transcript of Analytics? - AOG

Page 1: Analytics? - AOG
Page 2: Analytics? - AOG
Page 3: Analytics? - AOG

Analytics?

Page 4: Analytics? - AOG
Page 5: Analytics? - AOG

1

Page 6: Analytics? - AOG

Is Analytics alles?

Page 7: Analytics? - AOG
Page 8: Analytics? - AOG
Page 9: Analytics? - AOG

Bedenk dat

Welke massa/energie kennen we? Witte massa & Interstellair gas : 4%

Zwarte massa: 21,0%

Zwarte energie: 75,0%

Techniek is snel volwassen en overdraagbaar: kopen / stelen / lenen Niet met de snelheid van het elektron maar met de snelheid van het

foton

Het verschil maak je met mensen en niet met techniek/instrumenten/benaderingen/modellen

Page 10: Analytics? - AOG

Gerealiseerde strategie

Verdwijnende strategie

Opduikende strategie

Gewenste strategie

Actuele strategie

Nieuwe ontwikkelingen

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 11: Analytics? - AOG

Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Planbureau (2015): voorspelling 2020-2050

Uitgangspunten: Wat kunnen we voorspellen bij 1% of bij 2% groei van de Nederlandse economie?

• Krimp werkgelegenheid in Drenthe, Limburg en Zeeland. Trek naar grote steden zet door. Randstad groeit

• Meer auto’s, minder file druk in Nederland behalve in de randstad

• Vergrijzing zet door. In 2050 is één van de vier Nederlanders ouder dan 65. Meer huishoudens die kleiner worden. Meer buitenlandse migratie

• Verwachte economische groei tussen 1 en 2% maar grote gebeurtenissen hebben onvoorspelbare invloed

• Trendbreuk in energiegebruik

• Minder landbouw in grondgebruik, maar intensiever in uitvoering

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 12: Analytics? - AOG

TRENDS 2030-2050

Vooral: • Overal gratis Wifi, gratis energie, accu's gaan eeuwig mee

• Voeding en medicijnen komen uit maat-printers

• Doorbraak in versterking afweersysteem betekent geen verkoudheid, griep, Alzheimer, Diabetes 1

• Wereldbevolking stabiliseert op 11 miljard, door kleine gezinnen, en Nederland op 17 miljoen

• Organisaties bestaan uit netwerken van startups, grote leegstand HNW-kantoren

• ZZP/ondernemerschap is de kern en geen vaste contracten meer

• Pensioen, AOW, WAO, sabbatical, opleidingsgeld, gezondheidsgeld: alles in één meeneembaar individueel fonds

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 13: Analytics? - AOG

TRENDS 2020-2050

Maar ook: • Massale stromen klimaatvluchtelingen komen op ons af

• Geen werk voor het middengebied IQ door robotisering en informatisering, wel meer hoger en lager werk

• Veel werk komt uit China terug door explosieve Chinese loonkostengroei

• Doorwerken tot 75 jaar; gezondheid, vitaliteit, sport, voeding en opleiden vast onderdeel van werk

• Managers en leiders zijn verdwenen alleen life-talent coaches en zelfnavigatie

• Grote trage duurzame wereldspelers en kleine snelle tijdelijke startups

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 14: Analytics? - AOG

2

Page 15: Analytics? - AOG

Is HRM alles?

Page 16: Analytics? - AOG

TUSSEN VOORSPELBAAR EN ONVOORSPELBAAR

1. Bij constante waarden en constante positie een constant HR/HRM en feitelijk alleen strategie en positie vertalen naar HR/HRM

2. Bij meer veranderdruk HR/HRM beter horizontaal en verticaal integreren en vaker herijken

3. Bij veel onvoorspelbaarheid organiseren als startups en geen oude modellen gebruiken of zeer vaak kalibreren

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 17: Analytics? - AOG

Strategisch personeelsmanagement

Personeel beheer Sociale wetgeving Administratie

Personeel beleid

4e

HRM niveau

3e

HRM niveau

2e

HRM niveau

1e

HRM niveau

O

Personeelsmanagement O&P

P&O

P

Menselijke Maat

5e

HRM niveau

M&O

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 18: Analytics? - AOG

T-profiel

© Rob Vinke Consultancy 2016

Algemene brede kennis

Specialistische kennis

Page 19: Analytics? - AOG

Leiders Managers Professionals

HR moet: Coachen, ondersteunen, betrekken, aansporen

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 20: Analytics? - AOG

Bevlogen, authentiek

Waardedrager, Cultuurdrager

Nieuwsgierig, betrokken

HR-LEIDERSCHAP Talent/motivatie/autonomie/verbinding

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 21: Analytics? - AOG

HR en vakmanschap uit de mist of in de mist?

• Specialist of generalist? • HR of HRM? • Econoom, socioloog, psycholoog, antropoloog? • Taylor of …/ HRD of …

• PZ, HRM, SHRM, Scrum (is een multidisciplinair en zelfsturend team)

• Menselijke Maat

Page 22: Analytics? - AOG

HR en vakmanschap uit de mist of in de mist?

• Taal en eigenheid: iedere generatie heeft recht op eigen waarheid, niet hoe het heet maar wat het doet is van belang

Handelingskracht Strategisch inzicht Begrijpen en beïnvloeden van macht met harde

data en analytics helpt nadrukkelijk

Page 23: Analytics? - AOG

LEIDERSCHAP

Duidelijk Autonomie Authentiek mix leerrijk eerlijk control/support coachend humorvol

MOTIVATIEKERN / DRIJFVEER

Talent Autonome handelingsruimte Verbindingskracht

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 24: Analytics? - AOG

3

Page 25: Analytics? - AOG

Is Talent alles?

Page 26: Analytics? - AOG

OPDRACHT VOOR HR-LEIDERSCHAP

• Stelling: Iedereen moet inzetbaar zijn en dus ondernemer worden van het eigen talent

• Vraagstuk: Hoe maken we iedereen inzetbaar en vitaal?

• Oplossingsrichting: maak mensen verantwoordelijk, begin klein, geef aandacht, vier succes, leer ervan en hanteer de olievlek van de gewoontevorming

• Ga daarbij uit van het volgende : ieder mens heeft drie talenten

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 27: Analytics? - AOG

Talent A Talent B Talent C

Ontwikkelen

Inzetten

Rusten

Inzetten

Rusten

Ontwikkelen

Rusten

Ontwikkelen

Inzetten

Nu

Straks

Later

Vitaliteit: Brede-Weerbare-Inzetbaarheid: Beweegbaarheid in netwerken

Relatie Talent & Interne/externe markt

Iedere persoon heeft drie talenten

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 28: Analytics? - AOG

Mijn motivatie: Begrijpen & vormen & overdragen Mijn professie: Wetenschapper & techneut & docent/auteur/trainer

© Rob Vinke Consultancy 2016

Alternatieven Alternatieven

Alternatieven

Alternatieven Alternatieven

Alternatieven

Alternatieven Alternatieven

Alternatieven

Page 29: Analytics? - AOG

Tussenwereld Organisatie

Cultuur/ USP

Buitenwereld

Vraag

Binnenwereld Aanbod

HR

‘Personeelsplanning’ Strategisch

© Rob Vinke Consultancy 2016

Tactisch

Operationeel

Page 30: Analytics? - AOG

Verandering

Organisatie ‘later’

Kernthema’s

Gewenste

HRM- bijdrage

Planning- inrichting

HRM-

Strategie

HRM- focus

Waarde toevoeging

HRM

© Rob Vinke Consultancy 2016

Organisatie

‘nu’ HRM

Huidige HRM-

bijdrage

Bijdrage HRM

Tactisch

Strategisch

Operationeel

Page 31: Analytics? - AOG

4

Page 32: Analytics? - AOG

Is Menselijke

Maat alles?

Page 33: Analytics? - AOG

• Zonder Big data en analytics geen toekomst, maar maken we met big data en analytics strategisch verschil?

• Verschil maken we met en vanuit de Menselijke Maat

• Analytics kunnen de menselijke maat perfect ondersteunen

© Rob Vinke Consultancy 2016

Page 34: Analytics? - AOG