Analysis of the City Hall of Ter Aar

download Analysis of the City Hall of Ter Aar

of 22

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

description

This is an analysis of the city hall of Ter Aar, designed by Joop van Stigt.

Transcript of Analysis of the City Hall of Ter Aar

 • 1. Voorblad

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Plananalyse BK 4100Coordinator: Herman Prast

  Gemeentehuis Ter AarArchitect: Joop Van Stigt

 • 2. Inhoudsopgave

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  1. Voorblad2. Inhoudsopgave3. Architect4. Locatie5. Massa6. Structuralisme7. Functies8. Routing en ontsluiting9. Bezonning10. Ruimtelijkheid 11. Dak12. Grid13. Draagconstructie14. Gevel15. Materialisatie

 • 3. Architect

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Architect: Joop van StigtGeboren: 1934

  Tot 1999 was hij hoogleraar Renovatie en Onderhoudstech-nieken aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Samen met zijn zoon en partner-architect Andr van Stigt heeft hij een architectenbureau. Hij heeft zich veel bezig gehouden met renovatieprojecten. In 1999 heeft hij zijn architectenbureau aan zijn zoon gegeven.

  Gemeentehuis Ter AarJaar van uitvoering: 1968En van de eerste werken van Architectenbureau J. Van Stigt

  Sinds 1960 bezocht Van Stigt regelmatig de Dogon-mensen in Mali. Een cultuur waarin architectuur, techniek en cultuur op een harmonieuze wijze in de samenleving in elkaar grijpen. In zijn architectuur komen daarom onder meer vierkante ele-menten voor, net als in Gemeentehuis Ter Aar. In 1992 heeft Ar-chitectenbureau van Stigt een aanbouw aan het gemeentehuis Ter Aar gebouwd. Hier ga ik in de analyse niet verder op in.

  Later is het architectenbureau meer over gegaan op renovatieprojecten, waar zij ook om bekend staan:

  Entrepotdok

  Pakhuis de Zwijger

 • 4. Locatie

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Alphen Aan den Rijn

  Papenveer

  KorteraarTer Aar

  Het geementehuis van Ter Aar ligt net buiten het dorp Ter Aar. Ter Aar had tot 2007 een eigen gemeente. Het ge-meentehuis is dus ontworpen voor n gemeente, die van Ter Aar.

  De verkaveling in het gebied rond ter aar is over het algemeen loodrecht verkaveld langs de rivieren en ka-nalen (zie het waterverloop hieronder).

  Steden en dorpen om de locatie Verkaveling om de locatie

  Water om de locatieVerkaveling ingezoomd

 • 4. Locatie

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Gemeentehuis Ter Aar en Pastorie tegendraads aan de verkaveling er om heen

  Ingezoomd op het geemeentehuis zie je de verkavelingsrichting. Het gemeentehuis gaat net als de pastorie daarnaast dwars (met 45 graden) tegen deze richting in.

  Doel: Niet zomaar opgaan in de omgeving, maar er uit steken door bijzonderheid.Middel: 45 graden draaiing van het gebouw.

 • 4. Locatie

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Forse kolom in het centrum van het gebouw Fundeert het gebouw in zijn omgeving

  Wegen en water om de locatie ingezoomd

  Het gemeentehuis is door water gescheiden van het dorp, maar er zijn genoeg bruggetjes over het water heen om het gemeentehuis te bereiken. Ten noorden van het gemeentehuis ligt een grotere weg. De weg om het gemeentehuis te bereiken is een klein weggetje met als einde een parkeerplaats.

  het gebouw is 45 graden gedraaid ten opz-ichte van de verkavelingsrichting om de locatie.

  Doel: Refereren aan de verkavelingsrichting van het omliggende gebied.

  Middel: Belangrijkste kolom in het centrum van het gebouw 45 graden draaien.

 • 4. Locatie

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Orientatie van het plein

  De orientatie van het plein is op het noorden gericht aan het weggetje en de entree van het gemeentehuis is aan het plein.

  Doel: Besloten pleintje aan entree van het gemeentehuis.

  Middel: Plein omsloten door pastorie, gemeentehuis, parkeer-plaatsje en weggetje.

  Ten noorden en ten oosten van het gemeentehuis gebeurt iets belangrijks. Ten oosten ligt het desbetreffende dorp en ten noorden is de entree en het plein.

  Zicht vanaf het Gemeentehuis

 • 5. Massa

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Massa van het gebouw

  Het gebouw is opgebouwd uit 4 blokken die in 1 hoger blok gestoken zijn, zodat ze overlappen.

  Doel: Vierkante blokken (cellen in herhaling) vormen een architectonische massa Middel: In elkaar schuiven van de blokken.

 • 6. Structuralisme

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  De massa van het gebouw is in 4 assen symmetrisch.(Veel structuralistische architectuur is symmetrisch)

  Doel: Blokken of cellen vormen een eenheid (naar het centrum gericht

  Middel: Symmetrie

  Symmetrie

  Dit gebouw weerspiegelt de democratie. De gestreepte blokken vormen de functies van het gebouw en deze zijn allemaal even groot.

  doel: Alle functies even belangrijk

  Middel: De blokken allemaal even groot houden en hetzelfde georienteerd laten zijn.

  De restruimte is de verkeersruimte door het gebouw heen.

  Doel: Duidelijke scheiding Functie en ver-keer

  Middel: Functies in de Blokken, verkeer er tussenin

  Democratie

  Restruimte

 • 6. Structuralisme

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Er is echter meer democratie in dit gebouw te vinden. Werkplekken zijn zo geranschikt dat iedereen gelijk is.

  Doel: Iedereen is gelijkMiddel: Werkplekken zo maken dat ieder dezelfde omstandigheden heeft.

  Entree is zo georienteerd dat je vanaf iedere richting het gebouw in kan.

  Doel: Elke zijde van het plein moet de entree kunnen bestijgenMiddel: Een dergelijke ronde entree.

  Democratie

  De structuralistische stroming is een afspiegeling van het leven zelf. Zo kan er in dit gebouw ook een afspiegeling van het leven herkend worden.

  Doel: Gebouw afspiegeling van het levenMiddel: Structuur afstemmen op het menselijk lichaam met de ledematen als uitvoerende delen.

  Afspiegeling van het leven

 • 7. Functies

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Functies

  Niet-representatieveFuncties

  Representatievefuncties

  Souterrain Beletage

  Representatieve functies zijn gevestigd op de Beletage.

  Doel: Representatieve functies op een goede plek

  Middel: Representatieve func-ties op de beletage (hoger en meer licht)

 • 8. Routing en ontsluiting

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Routing

  Souterrain Beletage

  De politie en het appartement zijn van buiten apart te bereik-en, de rest staat allemaal met elkaar verbonden via de mid-delste Verticale verkeers mod-ule, zie doorsnede.

 • 9. Bezonning

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Het dak

  DOel: Licht in het atrium krijgenMiddel: Het dak bij het atrium optillen

  Doel: Meer licht in het gebouw krijgenMiddel: Lichtkoepels plaatsen

  Uitkomst:

 • 10. Ruimtelijkheid

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Ruimtelijkheid in atrium

  Door het maken van het souterrain en de beletage en door het optillen van het dak krijgt het atrium een hoog, ruimtelijk maar ook erg licht karakter. Vanaf de verdieping kun je naar tegenover liggende verdiepingen kijken, waardoor er een ruimtelijk ef-fect in horizontale richting en in verticale richt-ing ontstaat.

  Doel: RuimtelijkheidMiddel: Atrium hoog en open

 • 11. Dak

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  dakaanzicht De lichtkoepels

  Onderste dak Bovenste dak Lichtkoepels onder Lichtkoepels boven

  De daken zijn simpelweg uit-kragende kruizen over de blokken heen. Het middelste kruis is degene boven het atrium en is opgetild boven het andere dak.

  Doel: Plek voor lichtkoepels vrijhouden

  Middel: Kruizen op de blok-ken, die niet het hele blok bedekken

  Op de hoeken van de blok-ken ontstaat rest ruimte. Dit is vervolgens opgevuld met lichtkoepels, die op een strak grid zijn gerangschikt.

  Doel: Diffuus licht

  Middel: Lichtkoepels op een strak

 • 12. Grid

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Grid

  Kijkend naar het grid zie je de blokken weer terug. 4 identieke blokken aan de zijkanten en een speciaal blok in het midden met een kolom in het cen-trum. De gridmaat is 2.7 m. en het dubbele daarvan: 5.4 m.

 • 13. Draagconstructie

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Het principe van de draagconstructie is als volgt: 4 blokken met dragende wanden. Dit draagt alles op n onderdeel na, de uitzondering: de kolom in het midden draagt de vloer van de beletage.

  Doel: Heldere draagconstructie die strookt met het ontwerpMiddel: Werken met dragende blokken.

  Principe draagconstructie

 • 13. Draagconstructie

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  Dragende elementen

  Vloeren overspannen niet van dragende wand tot dragende wand, maar er zitten houten liggers tussen die op dezelfde manier het dak dragen.

  Doel: Vloeren en dak overspannen.Middel: Dragende wanden plus houten liggers

 • 13. Draagconstructie

  Plananalyse BSC 4 Ruben Smits 1320106Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

  De kolom in het centrum

  De kolom is de uitzondering op de regel in de draagconstructie, is het centrum van het gebouw en refereert terug aan de verkaveling van het omliggende gebied (45 graden gedraaid). Hieru