AMSTELLANDDAG Monique Clement 50. SPEELBOERDERIJ … · 2019. 5. 24. · AMSTELLANDDAG ZONDAG 1 ju...

of 4 /4
land van boeren, burgers en buitenlui Welkom op 50 locaties zie voor programma www.beschermersamstelland.nl Stichting Beschermers Amstelland 13e Amstel- land- dag 2 juni 2019 AMSTELLANDDAG 2 JUNI 2019 1. WESTER-AMSTEL OPENING Feestelijke opening tussen 10.00 uur en 11.00 uur op de buitenplaats Wester Amstel. Amsteldijk Noord 55, Amstelveen U bent van harte welkom. De officiële opening zal worden verricht door de burgemeester van Ouder- Amstel, Joyce Langenacker. ACCU fanfare zorgt voor de muziek, Saskia van Loenen spreekt een column uit en de jeugdballetgroep uit Ouderkerk treedt op. Er is koffie, thee en taart van Bakker Out. Om 11.00 uur pre- sentatie van het boekje: Wester-Amstel, een bevlogen geschiedenis. 1. WESTER-AMSTEL ACTIVITEITEN 11.00 uur - 16.00 uur Wester-Amstel is een 17e-eeuws buitenplaats be- staande uit een bijzonder huis, omgeven door een park en verschillende tuinen. De hele dag zijn er rondleidin- gen in huis, tuin en park. Voorts: Tuinprogramma met o.a. uitleg over planten en zijn er zaden te koop • Uitleg over bijen en verkoop van honing door een imker • IVN Amstelveen is er met een tafel waar je kunt ruiken, voelen en proeven van wat de natuur biedt • Voordracht (om 14.00 uur) door Wankja Ferguson: ‘Wilde bijen, dagvlinders en hun planten’ • Muzikale afsluiting (van 15.15 uur tot 16.00 uur) door het Saxofoonorkest van het Conservatorium zie ook website www.wester-amstel.nl 2. POTJETOE Amsteldijk Noord 45, Amstelveen 11.00 uur - 16.00 uur Producten uit Amstelland (onze boomgaard en de pol- der). Proef o.a. paardenbloemen, meidoornbloesem, vlierbloesem, verse pesto en beleef onze tuin. Verder kan er kennis worden gemaakt met body stress release ( amstelbsr.nl). Op houtvuur wordt gekookt en er zal live muziek zijn. Meer informatie www.potjetoe.nl Stichting Beschermers Amstelland heet u van harte welkom op de 13e Amstellanddag. Op zondag 2 juni kunt u door heel Amstelland genieten van het fraaie cultuur-historische landschap waarin boerderijen, natuur, kunst en recreatie hun plek hebben. Het programma is wederom gevarieerd. In deze flyer is het gehele programma compact weergegeven inclusief een kaart met locaties. De nummers op de kaart corresponderen met de beschreven activiteiten. Alle informatie en de kaart vindt u ook op de website: www.beschermersamstelland.nl Een audiotour met historische bezienswaardigheden vanuit Amsterdam langs de Amstel richting Ouderkerk, zal voor 2 juni gereed zijn. Zie QR code achterkant. Deel uw mooiste foto’s Stuur uw foto’s naar [email protected] of via Instagram #amstellanddag De 10 mooiste foto’s belonen we met de Amstelland Atlas. PROGRAMMA

Embed Size (px)

Transcript of AMSTELLANDDAG Monique Clement 50. SPEELBOERDERIJ … · 2019. 5. 24. · AMSTELLANDDAG ZONDAG 1 ju...

Page 1: AMSTELLANDDAG Monique Clement 50. SPEELBOERDERIJ … · 2019. 5. 24. · AMSTELLANDDAG ZONDAG 1 ju N i 2014 PROGRAMMA land van boeren, burgers en buitenlui www. AMSTELLANDDAG. NL

AMSTELL ANDDAGZONDAG 1 juNi 2014

PROGRAMMA

land van boeren, burgers en buitenlui

www.AMSTELLANDDAG.NL

Welkom op 50 locaties

zie voor programma www.beschermersamstelland.nl

Stichting Beschermers Amstelland

13e

Amstel-land-dag 2 juni 2019

AMSTELLANDDAG 2 JUNI 2019

Informatie over de Amstellanddag in Ouderkerk aan de Amstel

Van 11.30 uur tot 15.30 uur Voor de Amstelkerk op het Kampje staat Stichting Beschermers Am-stelland om u van informatie te voorzien. Volg SBA op social media:Instagram: @beschermers_amstelland Facebook: @stichtingbeschermersamstellandTwitter: @StichtingBesch1

De Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel geeft op het Kampje informatie over Amstelland en publiceert het tijdschrift Speuren en Ontdekken. www.historischamstelland.nl

DE PONTJES VAREN OP DE AMSTELLANDDAG OVER DE AMSTEL

09.00 - 18.00 uur pont de Smient ter hoogte Kalfjeslaan09.30 - 17.00 uur het Jan Coevert veer (vanaf haventje in Ouderkerk aan de amstelzijde)09.00 - 18.00 uur pont de Fuut (ter hoogte Nesserlaan)09.00 - 20.00 uur Nessersluis 3 (ook auto’s)

AMSTELLAND PER FIETS ONTDEKKEN

Fietsverhuur: Polderweg 24, Ouderkerk, [email protected] Fietsverhuur: MacBike, Waterlooplein 199. [email protected]

i

1. WESTER-AMSTEL OPENING

Feestelijke opening tussen 10.00 uur en 11.00 uur op de buitenplaats Wester Amstel. Amsteldijk Noord 55, Amstelveen

U bent van harte welkom. De officiële opening zal worden verricht door de burgemeester van Ouder-Amstel, Joyce Langenacker. ACCU fanfare zorgt voor de muziek, Saskia van Loenen spreekt een column uit en de jeugdballetgroep uit Ouderkerk treedt op. Er is koffie, thee en taart van Bakker Out. Om 11.00 uur pre-sentatie van het boekje: Wester-Amstel, een bevlogen geschiedenis.

1. WESTER-AMSTEL ACTIVITEITEN

11.00 uur - 16.00 uurWester-Amstel is een 17e-eeuws buitenplaats be-staande uit een bijzonder huis, omgeven door een park en verschillende tuinen. De hele dag zijn er rondleidin- gen in huis, tuin en park. Voorts:• Tuinprogramma met o.a. uitleg over planten en zijn er zaden te koop • Uitleg over bijen en verkoop van honing door een imker• IVN Amstelveen is er met een tafel waar je kunt ruiken, voelen en proeven van wat de natuur biedt• Voordracht (om 14.00 uur) door Wankja Ferguson: ‘Wilde bijen, dagvlinders en hun planten’• Muzikale afsluiting (van 15.15 uur tot 16.00 uur) door het Saxofoonorkest van het Conservatorium zie ook website www.wester-amstel.nl

2. POTJETOE

Amsteldijk Noord 45, Amstelveen 11.00 uur - 16.00 uur Producten uit Amstelland (onze boomgaard en de pol-der). Proef o.a. paardenbloemen, meidoornbloesem, vlierbloesem, verse pesto en beleef onze tuin. Verder kan er kennis worden gemaakt met body stress release ( amstelbsr.nl). Op houtvuur wordt gekookt en er zal live muziek zijn. Meer informatie www.potjetoe.nl

50. SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

Bankrasweg 1, Amstelveen 13.00 uur - 17.00 uurKinderen kunnen braakballen pluizen en hun eigen broodje bakken; www.elsenhove.nl

51. TUINVERENIGING LANGS DE AKKER

Langs de Akker 2, Amstelveen 11.00 uur - 17.00 uurU kunt een mooi parkachtig complex van 7,5 ha met 185 volkstuinen bezichtigen. De vereniging is onderscheiden in het kader van natuurvriendelijk en ecologisch tuinieren. www.langsdeakker.nl

52. BIJENPARK AMSTELVEEN

Langs de Akker 1, Amstelveen 12.00 uur- 16.30 uur

Stichting Beschermers Amstelland heet u van harte welkom op de 13e Amstellanddag. Op zondag 2 juni kunt u door heel Amstelland genieten van het fraaie cultuur-historische landschap waarin boerderijen, natuur, kunst en recreatie hun plek hebben. Het programma is wederom gevarieerd. In deze flyer is het gehele programma compact weergegeven inclusief een kaart met locaties. De nummers op de kaart corresponderen met de beschreven activiteiten. Alle informatie en de kaart vindt u ook op de website: www.beschermersamstelland.nl

Een audiotour met historische bezienswaardigheden vanuit Amsterdam langs de Amstel richting Ouderkerk, zal voor 2 juni gereed zijn. Zie QR code achterkant.

Deel uw mooiste foto’sStuur uw foto’s naar [email protected] of via Instagram #amstellanddagDe 10 mooiste foto’s belonen we met de Amstelland Atlas.

Alles weten over (honing)bijen, wat een imker doet en wat een (goede) drachtplant is? Doorlopende film, rondleidingen en demonstraties. Verkoop van o.a. bijen-producten en planten. Kaarsen maken van echte bijenwas, verse honing proeven. Neem de kinderen mee! www.nbvamstelland.nl

53. WIJNGAARD DE AMSTELTUIN

Langs de Akker 5, Amstelveen12.00 uur - 17.00 uur 1,5 ha wijngaard en dagcentrum. Laat je betoveren door de mediterrane sfeer. Continu rondleidingen in wijngaard en wijnkelder, bekroonde wijnen en de home-made limoncello en orangello proeven, lekkere hapjes en genieten van het zonovergoten terras. Speeltuin voor de kinderen.www.amsteltuin.nl

42 41

40

39

3837

46 45

4749

48

50

5251

2021

27

26

24

22

23

302829

32

3331

17

1918

25

15 5314

13

12

45

79

6

810

11

3635

34

1

43

44

i

ZorgvliedG

emaal S

tadwijck

Tuinpark Am

stelglorie

Klarenbeek

De S

mientS

loep Museum

Beth H

aim

ZuivelfabriekC

uisineS

wanC

eramics

‘t Jagershuis

SchooltuinenM

anegeVan S

tal

Boschlust

KE

K!

Floratuinen

Am

steltuinenNicole van B

uurenE

ldoradoR

ioolwaterzuivering

Wester-A

mstel

Potjetoe

KN

GF

Jan Coevert veer

Monique C

lement

Melktap

Sporthal

Elsenhove

Wandeling

Ronde H

oep

Polderzicht

Bodem

daling

de Fuut

Elly de Jong

Bijenpark

Langs de AkkerA

emestellehoeve

Start P

oldersafariVilla O

ldenhoff

Raku S

token

Picknick

Oude G

emaal

KerkdienstLandlust

Conny O

stendorf

UrbanuskerkFort W

aver-Am

stel

De S

chans

Boerin en de kok

Zomerbloem

enP

luktuin

Van Blaaderen

Weidevogel -

boulevard

Middenhoeve

Olievaar

Herm

an Pijnaker

Molengang

Am

steltuin

Zeilvereniging

AM

STELVEEN

AM

STERD

AM

Abcoude

16

23

PROGRAMMA

18-4-2019 https://cms.izi.travel/6964/tours/227013/qr_code.html

https://cms.izi.travel/6964/tours/227013/qr_code.html 1/1

QR code Audiotour

Page 2: AMSTELLANDDAG Monique Clement 50. SPEELBOERDERIJ … · 2019. 5. 24. · AMSTELLANDDAG ZONDAG 1 ju N i 2014 PROGRAMMA land van boeren, burgers en buitenlui www. AMSTELLANDDAG. NL

AM

ST

ELL

AN

DD

AG

ZON

DA

G 1

ju

Ni 2

014

PRO

GR

AM

MA

land

van

boe

ren,

bur

gers

en

buite

nlui

ww

w.A

MST

ELLA

ND

DA

G.N

L

Welk

om op

50

loca

ties

zie vo

or p

rogr

amma

ww

w.be

sche

rmer

sams

tellan

d.nl

Stich

ting

Besc

herm

ers A

mstel

land

13e

Amst

el-lan

d-da

g 2

juni 2

019

AM

STEL

LAN

DD

AG

2 J

UN

I 201

9

I

nfor

mat

ie o

ver d

e A

mst

ella

ndda

g in

Oud

erke

rk a

an d

e A

mst

el

Van

11.3

0 uu

r tot

15.

30 u

ur V

oor d

e A

mst

elke

rk o

p he

t Kam

pje

staa

t Stic

htin

g B

esch

erm

ers

Am

-st

ella

nd o

m u

van

info

rmat

ie te

voo

rzie

n. V

olg

SB

A op

soc

ial m

edia

:In

stag

ram

: @be

sche

rmer

s_am

stel

land

Fa

cebo

ok: @

stic

htin

gbes

cher

mer

sam

stel

land

Twitt

er: @

Stic

htin

gBes

ch1

De

His

toris

che

Vere

nigi

ng W

olfg

erus

van

Aem

stel

gee

ft op

het

Kam

pje

info

rmat

ie o

ver A

mst

ella

nd

en p

ublic

eert

het t

ijdsc

hrift

Spe

uren

en

Ont

dekk

en. w

ww

.his

toris

cham

stel

land

.nl

DE

PONT

JES

VARE

N O

P DE

AM

STEL

LAND

DAG

OVE

R DE

AM

STEL

09.0

0 - 1

8.00

uur

pon

t de

Smie

nt te

r hoo

gte

Kal

fjesl

aan

09.3

0 - 1

7.00

uur

het

Jan

Coe

vert

vee

r (va

naf h

aven

tje in

Oud

erke

rk a

an d

e am

stel

zijd

e)09

.00

- 18.

00 u

ur p

ont d

e Fu

ut (t

er h

oogt

e N

esse

rlaan

)09

.00

- 20.

00 u

ur N

esse

rslu

is 3

(ook

aut

o’s)

AM

STEL

LAN

D P

ER F

IETS

ON

TDEK

KEN

Fiet

sver

huur

: Pol

derw

eg 2

4, O

uder

kerk

, inf

o@bo

erde

rijpo

lder

zich

t.nl

Fiet

sver

huur

: Mac

Bik

e, W

ater

loop

lein

199

. inf

o@m

acbi

ke.n

l

i

1. W

ESTE

R-A

MST

EL O

PEN

ING

Fees

telij

ke o

peni

ng tu

ssen

10.

00 u

ur e

n 11

.00

uur

op d

e bu

itenp

laat

s W

este

r Am

stel

. Am

stel

dijk

Noo

rd 5

5, A

mst

elve

en

U b

ent v

an h

arte

wel

kom

. De

offic

iële

ope

ning

zal

w

orde

n ve

rrich

t doo

r de

burg

emee

ster

van

Oud

er-

Amst

el, J

oyce

Lan

gena

cker

. AC

CU

fanf

are

zorg

t voo

r de

muz

iek,

Sas

kia

van

Loen

en s

pree

kt e

en c

olum

n ui

t en

de

jeug

dbal

letg

roep

uit

Oud

erke

rk tr

eedt

op.

Er i

s ko

ffie,

thee

en

taar

t van

Bak

ker O

ut. O

m 1

1.00

uur

pre

-se

ntat

ie v

an h

et b

oekj

e: W

este

r-Am

stel

, een

bev

loge

n ge

schi

eden

is.

1. W

ESTE

R-A

MST

EL A

CTI

VITE

ITEN

11.0

0 uu

r - 1

6.00

uur

Wes

ter-A

mst

el is

een

17e

-eeu

ws

buite

npla

ats

be-

staa

nde

uit e

en b

ijzon

der h

uis,

om

geve

n do

or e

en p

ark

en v

ersc

hille

nde

tuin

en. D

e he

le d

ag z

ijn e

r ron

dlei

din-

ge

n in

hui

s, tu

in e

n pa

rk. V

oorts

:• T

uinp

rogr

amm

a m

et o

.a. u

itleg

ove

r pla

nten

en

zijn

er

zad

en te

koo

p • U

itleg

ove

r bije

n en

ver

koop

van

hon

ing

door

een

i

mke

r• I

VN A

mst

elve

en is

er m

et e

en ta

fel w

aar j

e ku

nt

rui

ken,

voe

len

en p

roev

en v

an w

at d

e na

tuur

bie

dt• V

oord

rach

t (om

14.

00 u

ur) d

oor W

ankj

a Fe

rgus

on:

‘W

ilde

bije

n, d

agvl

inde

rs e

n hu

n pl

ante

n’• M

uzik

ale

afsl

uitin

g (v

an 1

5.15

uur

tot 1

6.00

uur

) doo

r h

et S

axof

oono

rkes

t van

het

Con

serv

ator

ium

zie

ook

web

site

ww

w.w

este

r-am

stel

.nl

2. P

OTJ

ETO

E

Am

stel

dijk

Noo

rd 4

5, A

mst

elve

en

11.0

0 uu

r - 1

6.00

uur

P

rodu

cten

uit

Am

stel

land

(onz

e bo

omga

ard

en d

e po

l-de

r). P

roef

o.a

. paa

rden

bloe

men

, mei

door

nblo

esem

, vl

ierb

loes

em, v

erse

pes

to e

n be

leef

onz

e tu

in.

Verd

er k

an e

r ken

nis

wor

den

gem

aakt

met

bod

y st

ress

rele

ase

( am

stel

bsr.n

l). O

p ho

utvu

ur w

ordt

ge

kook

t en

er z

al li

ve m

uzie

k zi

jn.

Mee

r inf

orm

atie

ww

w.p

otje

toe.

nl

50. S

PEEL

BO

ERD

ERIJ

ELS

ENH

OVE

Ban

kras

weg

1, A

mst

elve

en

13.0

0 uu

r - 1

7.00

uur

Kin

dere

n ku

nnen

bra

akba

llen

plui

zen

en h

un e

igen

br

oodj

e ba

kken

; w

ww

.els

enho

ve.n

l

51. T

UIN

VER

ENIG

ING

LA

NG

S D

E A

KK

ER

Lang

s de

Akk

er 2

, Am

stel

veen

11

.00

uur -

17.

00 u

urU

kun

t een

moo

i par

kach

tig c

ompl

ex v

an 7

,5 h

a m

et 1

85 v

olks

tuin

en b

ezic

htig

en. D

e ve

reni

ging

is

onde

rsch

eide

n in

het

kad

er v

an n

atuu

rvrie

ndel

ijk e

n ec

olog

isch

tuin

iere

n. w

ww

.lang

sdea

kker

.nl

52. B

IJEN

PAR

K A

MST

ELVE

EN

Lang

s de

Akk

er 1

, Am

stel

veen

12

.00

uur-

16.3

0 uu

r

Stic

htin

g Be

sche

rmer

s Am

stel

land

hee

t u v

an

harte

wel

kom

op

de 1

3e A

mst

ella

ndda

g. O

p zo

ndag

2

juni

kun

t u d

oor h

eel A

mst

ella

nd g

enie

ten

van

het f

raai

e cu

ltuur

-hist

orisc

he la

ndsc

hap

waa

rin b

oerd

erije

n, n

atuu

r, ku

nst e

n re

crea

tie h

un p

lek

hebb

en. H

et p

rogr

amm

a is

wed

erom

gev

arie

erd.

In d

eze

flyer

is h

et g

ehel

e pr

ogra

mm

a co

mpa

ct w

eerg

egev

en in

clusie

f een

kaa

rt m

et lo

catie

s. D

e nu

mm

ers

op d

e ka

art c

orre

spon

dere

n m

et d

e be

schr

even

act

ivite

iten.

Alle

info

rmat

ie e

n de

kaa

rt vin

dt u

ook

op

de w

ebsit

e:

ww

w.be

sche

rmer

sam

stel

land

.nl

Een

audi

otou

r met

hist

orisc

he b

ezie

nsw

aard

ighe

den

vanu

it Am

ster

dam

lang

s de

Am

stel

rich

ting

Oud

erke

rk,

zal v

oor 2

juni

ger

eed

zijn.

Zie

QR

cod

e ac

hter

kant

.

Dee

l uw

moo

iste

foto

’sS

tuur

uw

foto

’s n

aar i

nfo@

besc

herm

ersa

mst

ella

nd.n

l of

via

Inst

agra

m #

amst

ella

ndda

gD

e 10

moo

iste

foto

’s b

elon

en w

e m

et d

e A

mst

ella

nd

Atla

s.

Alle

s w

eten

ove

r (ho

ning

)bije

n, w

at e

en im

ker d

oet

en w

at e

en (g

oede

) dra

chtp

lant

is?

Doo

rlope

nde

film

, ron

dlei

ding

en e

n de

mon

stra

ties.

Ver

koop

van

o.

a. b

ijen-

prod

ucte

n en

pla

nten

. Kaa

rsen

mak

en

van

echt

e bi

jenw

as, v

erse

hon

ing

proe

ven.

Nee

m

de k

inde

ren

mee

! ww

w.n

bvam

stel

land

.nl

53. W

IJN

GA

AR

D D

E A

MST

ELTU

IN

Lang

s de

Akk

er 5

, Am

stel

veen

12.0

0 uu

r - 1

7.00

uur

1,

5 ha

wijn

gaar

d en

dag

cent

rum

. Laa

t je

beto

vere

n do

or d

e m

edite

rran

e sf

eer.

Con

tinu

rond

leid

inge

n in

wijn

gaar

d en

wijn

keld

er, b

ekro

onde

wijn

en e

n de

hom

e-m

ade

limon

cello

en

oran

gello

pro

even

, le

kker

e ha

pjes

en

geni

eten

van

het

zon

over

gote

n te

rras

. Spe

eltu

in v

oor d

e ki

nder

en.

ww

w.a

mst

eltu

in.n

l

4241

40

39

3837

4645

4749 48

50

5251

2021

27

26

24

22

23

30

2829

32

3331

17

191825

15

5314

13

12

4579

6

810

11

3635

34

1

43

44

i

ZorgvliedGemaal Stadwijck

Tuinpark Amstelglorie

Klarenbeek

De Smient

SloepMuseum

Beth Haim

ZuivelfabriekCuisineSwanCeramics

‘t Jagershuis

Schooltuinen

ManegeVan Stal

Boschlust

KEK!

Floratuinen

Amsteltuinen

Nicole van BuurenEldoradoRioolwaterzuivering

Wester-Amstel

Potjetoe

KNGF

Jan Coevert veer

Monique ClementMelktap

Sporthal

Elsenhove

Wandeling Ronde Hoep

PolderzichtBodemdaling

de Fuut

Elly de Jong

Bijenpark

Langs de Akker

AemestellehoeveStart Poldersafari Villa Oldenhoff

Raku Stoken

Picknick

Oude Gemaal

KerkdienstLandlust

Conny Ostendorf

Urbanuskerk

Fort Waver-Amstel

De Schans

Boerin en de kok

ZomerbloemenPluktuin

Van Blaaderen

Weidevogel-boulevard

Middenhoeve

Olievaar

Herman Pijnaker

Molengang

Amsteltuin

Zeilvereniging

AMSTELVEEN

AMSTERDAM

Abcoude

16

23

PR

OG

RA

MM

A

18-4

-201

9ht

tps:

//cm

s.iz

i.tra

vel/6

964/

tour

s/22

7013

/qr_

code

.htm

l

http

s://c

ms.

izi.t

rave

l/696

4/to

urs/

2270

13/q

r_co

de.h

tml

1/1

QR

cod

e A

udio

tour

Page 3: AMSTELLANDDAG Monique Clement 50. SPEELBOERDERIJ … · 2019. 5. 24. · AMSTELLANDDAG ZONDAG 1 ju N i 2014 PROGRAMMA land van boeren, burgers en buitenlui www. AMSTELLANDDAG. NL

3. KNGF GELEIDEHONDEN

Amsteldijk Noord 42, Amstelveen11.00 uur - 16.00 uurGrijp deze unieke kans en kom kijken! Bezoek en ontmoet de honden, de kennel, luister naar boeiende verhalen van onze cliënten en kom meer te weten over onze bijzondere honden.Voor de kleintjes is er een springkussen en schminken. Wegens beperkt aantal plaatsen kunt u zich ter plaatse inschrijven voor activiteiten.

4. WANDELING OUDERKERK WESTER-AMSTEL

Start: 10.00 uurVertrek: Sporthal de Bindelwijk, Koningin Julianalaan 16, OuderkerkJong en oud wandelen naar Wester-Amstel en doen oefeningen in de tuin. Daarna op de koffie bij Beschermers Amstelland. www.fitaalaandeamstel.nl

5. RONDVAART AMSTEL Vertrek achter de Amstelkerk, Ouderkerk10.30 uur - 13.00 uur. Ieder kwartier vertrekt een door zonne-energie aangedreven sloep voor een rondvaart over de Amstel. Wie eerst komt, wie het eerst maalt.

6. MUSEUM AMSTELLAND

Kerkstraat 5-8, Ouderkerk 11.00 uur - 16.00 uurVan Museum Amstelland uit kun je in de omgeving op zoek naar vroeger. Zoek alle aanwijzingen van de geo-cache of doe een speurtocht door het oude dorpscentrum. http://www.historischamstelland.nl/ontdekken/museum-ouder-amstel

7. BETH HAIM

Kerkstraat 10, OuderkerkDeze oudste Joodse begraafplaats in Nederland is de gehele dag toegankelijk. De nieuwe Beth Haim app (te downloaden voor € 2,29) vertelt de bezoeker de vele bijzondere verhalen over de oudste nog in functie zijnde Joodse begraafplaats in Nederland. www.bethhaim.nl

8. ZUIVELFABRIEK AMSTEL NATUURGOED ZUIVEL Ambachtenstraat 37, Ouderkerk11.00 uur - 17.00 uurKom kennis maken met de lekkerste zuivel van de Boeren van Amstel!and. De spiksplinternieuwe zuivelfabriek is opgericht door 20 Amstellandboeren. Naast heerlijke melk beheren zij het landschap met de weidevogels van Amstelland. Tijdens de Amstellanddag wordt er een heuse melkproeverij gedaan en neem je een kijkje in de nieuwe fabriek.

9. DE CUISINE, KOOKBEDRIJF

Achterdijk 25, Ouderkerk11.00 uur - 16.00 uurKennis maken met de kookkunst van Marion & Mariken, Naast koffie en thee en verse taart kunnen kinderen (gratis) cakejes versieren. Achter het huis “Hoeve Landlust Garage sale/antique fair geopend. Op dinsdag en donderdag worden afhaalmaaltijden gekookt.

10. SWANCERAMICS ART GALLERY Achterdijk 29, Ouderkerk 10.00 uur - 17.00 uur.De creatie van de keramische kunst van Swanica Ligtenberg is geïnspireerd door haar spirituele verbondenheid met Moeder Aarde en kultuur. Swanica brandt paardenhaar op haar kunst, Raku.Haar keramische kunst is voor gebruik en aan de [email protected] , www.swanceramics.comwww.flickr.com/photos/swanica

11. ’T JAGERSHUIS AAN DE AMSTEL

Amstelzijde 2-4, Amstelveen11.00 uur - 17.00 uurThee, Koffie en Kunst staan voor u klaar op deze mooie plek aan de Amstel. Vanaf het terras heeft u prachtig zicht op de kerken van Ouderkerk en binnen kunt u zich laten verrassen door de kunstwerken van Wijnand Slokker, Swanica Ligtenberg en Vanessa Rademaker. Meer info op www.vanver.nu

12. WANDELING RONDE HOEP

Polderweg 32, 300 m links/oost van Boerderij

koffie en verse appeltaart! Welkom! www.zomerbloemenpluktuin.nl

21. MELKVEEHOUDERIJ VAN BLAADEREN

Ringdijk Bovenkerkerpolder 28, Nes aan de Amstel11.00 uur - 17.00 uur Melkveebedrijf met 110 koeien en 40 stuks jongvee. Ligboxenstal en een ‘chillstal’ waar koeien en kalveren in het stro lopen. Voor de kinderen hebben we opdrachten over koeien, voer en melk. Ze mogen ook proberen boter te schudden.En natuurlijk met de kalfjes knuffelenwww.facebook.com/melkveebedrijfvanblaaderen

22. FORT WAVER-AMSTEL

Waverdijk 19 in WaverveenExcursies van 11.00 uur - 16.00 uurEen kijkje in dit immense fort, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, is de moeite waard. Het interieur uit begin 20e eeuw is bijzonder goed bewaard gebleven. De gidsen vertellen over de geschiedenis van het fort en de werking van deze waterlinie. www.natuurmonumenten.nl

23. BIERBROUWERIJ DE SCHANS De Schans 17-21, Uithoorn12.00 uur - 18.00 uurDe Schans is sinds 1998 operationeel en maakt drank uit graan. De smaak van graan in bier en gedistilleerd zoals volle moutwijn jenevers kun je beleven in ons brouw-café en biertuin. Op zondag 2 juni is er vanaf 15 tot 18 uur live muziek. Neem een kijkje in de keuken van de brouwerij-distilleerderij via de poort tussen nr 15 en 17.

24. KINDERBOERDERIJ DE OLIEVAAR

Johan Enschedeweg 600, Uithoorn13.00 uur - 16.00 uur. Op een bijzondere plek in het Libellebos ligt Kinderboerderij De Olievaar. De kinderen kunnen kennismaken met onze dieren en fijn spelen in de speeltuin. Om 15.30 uur kunnen de kinderen mee met de beheerder om tijdens de voederronde de dieren eten te geven. Op ons terras serveren wij koffie en thee met zelfgemaakte taart.

25. BOERIN EN DE KOK

Bovenkerkerweg 114, 1188 XJ Amstelveen11.00 uur - 16.00 uur“Heel Amstelland bakt” Doe dit jaar mee met onze kinderkookworkshops Patisserie. Onze boerentheetuin is de hele dag open voor koffie, huisgemaakte taart en soep. Bekijk programma en tijden op www.boerinendekok.nl Koken, eten en vergaderen op de boerderij.

26. MIDDENHOEVE

Middenweg 1a, BKP, Amstelveen 11.00 uur - 17.00 uurEen pensionstal in het hart van de Bovenkerkerpolder, waar naast het welzijn van paarden ook aan natuurbehoud wordt gedacht. Kom langs en geniet van een kop koffie met het geluid van de zwaluwen op de achtergrond. Loop rond over het erf en leer meer over het natuurlijk huisvesten van paarden en de flora en fauna van de polder.

27. RIJKE WEIDEVOGELBOULEVARD Middenweg, Bovenkerkerpolder, Amstelveen11.00 uur - 16.00 uurVogelbescherming Nederland staat samen met Boeren van Amstel bij de het nieuwe uitkijkplatform om uitleg te geven over weidevogelbeheer en wat de boeren hiervoor doen en wat de relatie is met de nieuwe zuivelfabriek (nr.8).

28. OPENLUCHT KERKDIENST

Boerderij Peter Roos, Waver 40B, Ouderkerk. Aanvang 16.00 uur ontvangst vanaf 15.30 uur met koffie en thee. De dienst wordt geleid door dominee Benedikte Bos, verbonden aan de Amstelkerk. Voor iedereen toegankelijk ongeacht kerkelijke achtergrond. www.amstelkerk.nl

29. MELKVEEBEDRIJF LANDLUST

Waver 40B, Ouderkerk 11.00 uur - 16.00 uur115 melkkoeien, 45 stuks jongvee grazen op 60 ha veenweidegrasland. Het vee wordt in de ligstal gemolken en van de melk wordt kaas gemaakt bij de Graafstroom. U bent van harte welkom om ons melkveebedrijf te bekijken en te horen over ons bedrijf.

Twee wandelingen: vertrek 11:30 en 14:00 uur. Max. 20 personen per wandeling, duur ca. 2 uur. De Boswachter van Landschap Noord-Holland vertelt over de geschiedenis van de polder, de weidevogels en de samenwerking met de boeren. U ziet grutto, kievit, tureluur en veldleeuwerik.https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/rondehoep

13. BOERDERIJ POLDERZICHT Polderweg 24, Ouderkerk10.00 uur - 17.00 uurBoerderij met terras voor koffie en lunch, speelmogelijkheid en Boerderijbewijs voor kinderen. Streekproducten te koop. Kijkje op moderne melkveehouderij, kalfjes aaien en voeren en er zijn kippen. Fietsverhuur [email protected]

13. BODEMDALING IN DE POLDERS

12.00 uur - 16.00 uurBoerderij Polderzicht, Polderweg 24, OuderkerkGerard Korrel (ex-dagelijks bestuur van het waterschap) gaat met mensen in gesprek over bodemdaling en de mogelijke consequenties in verband met klimaaten natuur. Elk rond uur (vanaf 12 tot 16 uur) begint het programma. Bij goed weer volgt een wandeling in de Ronde Hoep.

14. ELLY DE JONG BEELDEN Rondehoep West 40a, Ouderkerk11.00 uur - 17.00 uurIn hoogstam boomgaard en voormalige wagenschuur in monumentaal pand uit 1890 exposeert Elly de Jong haar beelden,sieraden en wandobjecten. www.ellydejongbeelden.nl

15. AEMSTELLEHOEVE EN POLDERSAFARI

Rondehoep West 50, Ouderkerk11.00 uur -16.00 uurMelkveebedrijf met camping en terras. Koffie, appeltaart en streekproducten. Rondleiding over het bedrijf en de camping. Knuffelen met lammetjes, kalfjes, pony’s en konijnen.

Tevens elk uur een poldersafari met de trekker en boerenkar door het polderlandschap onder begeleiding van een gids die vertelt over agrarisch natuurbeheer. www.boerententencamping.nl

16. MOLENGANG BOVENKERKERPOLDER

Ringdijk Bovenkerkerpolder 15, Amstelveen 11.00 uur - 16.00 uurHans Noltes geeft informatie over de vroegere molengang bij de molenstomp aan Ringdijk

17. URBANUSKERK, TOREN KLIMMEN

Amsteldijk Zuid145, Nes aan de Amstel 11.00 uur - 17.00 uur.Deze RK-kerk (1891, Jos Cuijpers) is als rijksmonument een prominent baken in Amstelland. Kom het prachtige interieur bezichtigen. Voor 2 euro kan je de toren beklimmen (avontuurlijk en een fenomenaal uitzicht). Daarnaast is voor het eerst ook Saartjes historische keuken in de pastorie te bewonderen (met terras). www.vriendenurbanuskerknes.nl

18. HERMAN PIJNAKER

Amsteldijk Zuid 133, Nes aan de Amstel 11.00 uur - 17.00 uurHerman Pijnaker werkt en exposeert in zijn eigen Galerie-Atelier aan de Amstel, waar hij schilderijen en objecten van glas en giethars maakt. Kom langs en laat je inspireren!

19. CONNY OSTENDORF Amsteldijk Zuid 132, Nes aan de Amstel 10.00 uur - 17.00 uurConny Ostendorf werkt in haar atelier in een meer dan 120 jaar oude boerderij aan de Amstel. Haar schilderijen en tekeningen zijn hier te bezichtigen. Conny maakt abstracte schilderijen en landschappen met gemengde technieken en kinderportretten in olieverf. www. connyostendorf.nl

20. ZOMERBLOEMENPLUKTUIN

Amsteldijk Zuid 183b, Nes aan de Amstel 10.00 uur - 16.00 uurMaak kennis met de Bloemen Pluktuin waar je mooiste veldbloemen zelf kan plukken en (familie) feesten kunt vieren. Kinderen kunnen deze dag een vaasje schilderen en vullen met zelf geplukte bloemen. Of kom genieten van de tuin en ons terras met

30. HET OUDE DIESELGEMAAL

Waver 47, Ouderkerk,11.00 uur -17.00 uurOrigineel werkende 106 jaar oude eencilinder A-frame dieselmotor van Werkspoor met een kanjer van een centrifugaalpomp. Komt dat zien, voelen, horen en ruiken! www.rondehoep.nl

31. PICKNICKEN OP HET BANKJE VAN JOS

Holendrechterweg 55, OuderkerkGenieten van het uitzicht op de Ronde Hoep en het landje van Geijsel.

32. HIGH TEA VILLA OLDENHOF

Voetangelweg 9, Abcoude13.00 uur - 16.00 uur. Midden in de polder aan de rivier de Holendrecht ligt Villa Oldenhof. Speciaal voor deze dag wordt een High Tea georganiseerd in de prachtige tuin. Bij slecht weer bent u van harte welkom aan de eettafels in de keuken. www.villaoldenhof.nl

33. RAKU STOKEN

Amstelweg 1, Ouderkerk 12.00 uur – 16.00 uurRaku stoken is een Japanse stookwijze waarbij de keramiek snel tot 1000 (!) graden komt, met tangen uit de hete oven wordt gehaald, in een zaagselvat smoort en vervolgens in water koelt. Het glazuur ‘schrikt’ van de temperatuurschok, vertoont barstjes (craquelé), en de klei reduceert zwart. Kom kijken, het is een spannend gebeuren! Veel rook en mooie kleuren!www.triessmilde.nl

34. ZEILEN OP OUDERKERKER PLAS

WVOP, Aan de Wind 9, Ouderkerkerplas 10.00 uur - 17.00 uurZowel jong als oud kunnen even op het water. Zo kun je meezeilen met een ervaren instructeur in een Valk. Ook aan de wal kun je genieten van de plas. www.wvop.nl

35. MELKTAP

Boerderij Familie Hogenhout. Korte Dwarsweg 8, Ouderkerk11.00 uur - 16.00 uur.Melkveehouderij met melktapautomaat. U bent van harte welkom op onze melkveehouderij, gelegen in de polder de ‘Nieuwe Bullewijk’. De geheel houten boerderij is van 1913 en draagt de naam ‘Panta Rhei’. Sinds kort worden onze koeien gemolken door een melkrobot. In de melktap kunt u verse weidemelk proeven.

36. MONIQUE CLEMENT KERAMIEK

Korte Dwarsweg 11, Ouderkerk11.00 uur - 16.00 uur.Op de boerderij wordt met liefde voor klei keramiek gemaakt. In het atelier worden cursussen en workshops gegeven. Er staat een marktkraam met keramiek op het erf en het atelier is open. www.moniqueclementkeramiek.nl

37. KEK! PROEFLOKAAL

Molenpad 1, Ouderkerk 12.00 uur - 20.00 uurAltijd al willen weten hoe biergebrouwen wordt? Ervaar het hier! Geniet van speciaalbier enlokale producten op het terras inhet weiland, met uitzicht op Poldermolende Zwaan. Sluit de dag af met iets lekkers van de BBQ! www.kek-bier.nl

38. BOSCHLUST-VLEES VAN GIJS

Binnenweg 4, Ouderkerk12.00 uur - 17.00 uurDe blonde d’Aquitaine vleeskoeien van Gijs zijn bekend in Ouderkerk en omgeving. Fietsers, auto’s en zelfs roeiers stoppen om ze te bewonderen. U kunt deze dag de koeien van dichtbij bekijken en er wordt een rondleiding gegeven langs de diervriendelijke stallen. Ook is de winkel open. Kaasboerderij Gein Genoegen is bij ons aanwezig met verschillende soorten kaas.

39. KLARENBEEK

Ouderkerkerdijk 225, Amsterdam 12.00 uur - 18.00 uurKlarenbeek is een zorgboerderij in een rijksmonument. Er is een biologische moestuin, een pluktuin, een theetuin, een landbouwwinkel en er zijn bijen. De imker laat zien hoe de Klarenbeekse ‘biologische’ honing wordt geoogst. De theetuin is

open en u kunt de gerestaureerde stallen bekijken. www.boerderijklarenbeek.nl

40. TUINPARK AMSTELGLORIE

Jan Vroegopsingel 7, Amsterdam 11.00 uur - 17.00 uurOp Amstelglorie zijn tal van open dag activiteiten te doen. Er is een plantenmark, een kunstroute (5e editie en daarom extra feestelijk) en er zijn kinderactiviteiten.

41. GEMAAL STADWIJCK

Amsteldijk 272, Amsterdam11.00 uur - 16.30 uurKom kijken hoe we, met dit gemaal uit 1920, de Buitenveldertse polder droog houden! Er zijn rondleidingen met gids, gratis koffie en kinderen kunnen er waterproefjes doen.

42. ZORGVLIED

Amsteldijk 273, AmsterdamRondleidingen vinden plaats om 12.00 uur en 13.30 uur. Medewerkers leiden u graag rond door deze groene oase aan de Amstel, waar al sinds 1870 vele Amstellanders begraven worden. Zorgvlied staat ook bekend als het Père-Lachaise van Amsterdam. www.zorgvlied.amstelveen.nl

43. AEMSTEL SCHOOLTUINEN

Kalfjeslaan 28, Amsterdam 11.00 uur - 15.00 uur Leerlingen uit groep 6/7 van verschillende Amsterdamse basisscholen volgen hier wekelijkse lessen in ons specifieke ‘Jaarrondprogramma’. Door het telen van groenten en bloemen op hun eigen tuintje krijgen zij meer inzicht in hun directe leeromgeving. Speciaal voor deze dag is er een schooltuin-speurtocht en verse muntthee.

44. VAN STAL MANEGE

Kostverlorenkade 25, Amstelveen11.00 uur - 18.00 uurMeerdere rondleidingen langs ons Paddock Paradise (voor als je wilt weten hoe paarden leven op een zo natuurlijk mogelijke manier). Er zullen verschillende honden- en paardenactiviteiten gedurende de dag zijn. Neem je hond mee! Ontdek waarom we de meest diervriendelijke Honden- en Paardenschool van Nederland zijn. En ontdek onze vergaderruimte.www.vanstal.nl

45. AMSTELTUINEN

Amsteldijk Noord 93, Amstelveen (achter autosloperij ‘de Amstel’)14.00 uur - 16.00 uurU bent welkom voor een rondleiding. De Amsteltuinen zijn opgericht in 1936 en moesten wegens stadsuitbreiding in de jaren vijftig weg uit Buitenveldert. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van het tuinieren. We willen u laten zien waarom wij dat nu zo graag al zestig jaar hier doen.

46. SIERTUINEN FLORATUINEN

Amsteldijk Noord 93, Amstelveen14.00 uur Rondleiding langs de onder architectuur aangelegde tuinen. Er zijn 18 siertuinen die ca. 50 jaar geleden zijn aangelegd.

47. SIERTUINEN ELDORADO

Kostverlorenweg t.o. nr 4, Amstelveen12.00 uur rondleiding , max 30 personenSiertuinencomplex Eldorado is een particulier complex met 60 tuinen dat ruim 40 jaar bestaat.

48. BEELDENTUIN NICOLE VAN BUUREN

Amsteldijk Noord 86, Amstelveen11.00 uur - 17.00 uur Nicole laat in haar beeldentuin en in het park Wester-Amstel haar werk zien in steen, metaal en hout. Haar stijl varieert tussen abstract en gestileerd. Mens en dier zijn vaak een inspiratiebron voor haar. Werk is te koop en te leen bij de kunstuitleen Amstelveen. Ze werkt ook in opdracht: beelden, toegepaste kunst en grafmonumenten. www.nicolevanbuuren.nl

49. RIOOLWATERZUIVERING

Machineweg Middelpolder 26, AmstelveenVan 10.00 uur - 17.00 uur is de waterzuivering open voor belangstellenden. Er zijn continu rondleidingen.

Page 4: AMSTELLANDDAG Monique Clement 50. SPEELBOERDERIJ … · 2019. 5. 24. · AMSTELLANDDAG ZONDAG 1 ju N i 2014 PROGRAMMA land van boeren, burgers en buitenlui www. AMSTELLANDDAG. NL

AMSTELL ANDDAGZONDAG 1 juNi 2014

PROGRAMMA

land van boeren, burgers en buitenlui

www.AMSTELLANDDAG.NL

Welkom op 50 locaties

zie voor programma www.beschermersamstelland.nl

Stichting Beschermers Amstelland

13e

Amstel-land-dag 2 juni 2019

AMSTELLANDDAG 2 JUNI 2019

Informatie over de Amstellanddag in Ouderkerk aan de Amstel

Van 11.30 uur tot 15.30 uur Voor de Amstelkerk op het Kampje staat Stichting Beschermers Am-stelland om u van informatie te voorzien. Volg SBA op social media:Instagram: @beschermers_amstelland Facebook: @stichtingbeschermersamstellandTwitter: @StichtingBesch1

De Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel geeft op het Kampje informatie over Amstelland en publiceert het tijdschrift Speuren en Ontdekken. www.historischamstelland.nl

DE PONTJES VAREN OP DE AMSTELLANDDAG OVER DE AMSTEL

09.00 - 18.00 uur pont de Smient ter hoogte Kalfjeslaan09.30 - 17.00 uur het Jan Coevert veer (vanaf haventje in Ouderkerk aan de amstelzijde)09.00 - 18.00 uur pont de Fuut (ter hoogte Nesserlaan)09.00 - 20.00 uur Nessersluis 3 (ook auto’s)

AMSTELLAND PER FIETS ONTDEKKEN

Fietsverhuur: Polderweg 24, Ouderkerk, [email protected] Fietsverhuur: MacBike, Waterlooplein 199. [email protected]

i

1. WESTER-AMSTEL OPENING

Feestelijke opening tussen 10.00 uur en 11.00 uur op de buitenplaats Wester Amstel. Amsteldijk Noord 55, Amstelveen

U bent van harte welkom. De officiële opening zal worden verricht door de burgemeester van Ouder-Amstel, Joyce Langenacker. ACCU fanfare zorgt voor de muziek, Saskia van Loenen spreekt een column uit en de jeugdballetgroep uit Ouderkerk treedt op. Er is koffie, thee en taart van Bakker Out. Om 11.00 uur pre-sentatie van het boekje: Wester-Amstel, een bevlogen geschiedenis.

1. WESTER-AMSTEL ACTIVITEITEN

11.00 uur - 16.00 uurWester-Amstel is een 17e-eeuws buitenplaats be-staande uit een bijzonder huis, omgeven door een park en verschillende tuinen. De hele dag zijn er rondleidin- gen in huis, tuin en park. Voorts:• Tuinprogramma met o.a. uitleg over planten en zijn er zaden te koop • Uitleg over bijen en verkoop van honing door een imker• IVN Amstelveen is er met een tafel waar je kunt ruiken, voelen en proeven van wat de natuur biedt• Voordracht (om 14.00 uur) door Wankja Ferguson: ‘Wilde bijen, dagvlinders en hun planten’• Muzikale afsluiting (van 15.15 uur tot 16.00 uur) door het Saxofoonorkest van het Conservatorium zie ook website www.wester-amstel.nl

2. POTJETOE

Amsteldijk Noord 45, Amstelveen 11.00 uur - 16.00 uur Producten uit Amstelland (onze boomgaard en de pol-der). Proef o.a. paardenbloemen, meidoornbloesem, vlierbloesem, verse pesto en beleef onze tuin. Verder kan er kennis worden gemaakt met body stress release ( amstelbsr.nl). Op houtvuur wordt gekookt en er zal live muziek zijn. Meer informatie www.potjetoe.nl

50. SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

Bankrasweg 1, Amstelveen 13.00 uur - 17.00 uurKinderen kunnen braakballen pluizen en hun eigen broodje bakken; www.elsenhove.nl

51. TUINVERENIGING LANGS DE AKKER

Langs de Akker 2, Amstelveen 11.00 uur - 17.00 uurU kunt een mooi parkachtig complex van 7,5 ha met 185 volkstuinen bezichtigen. De vereniging is onderscheiden in het kader van natuurvriendelijk en ecologisch tuinieren. www.langsdeakker.nl

52. BIJENPARK AMSTELVEEN

Langs de Akker 1, Amstelveen 12.00 uur- 16.30 uur

Stichting Beschermers Amstelland heet u van harte welkom op de 13e Amstellanddag. Op zondag 2 juni kunt u door heel Amstelland genieten van het fraaie cultuur-historische landschap waarin boerderijen, natuur, kunst en recreatie hun plek hebben. Het programma is wederom gevarieerd. In deze flyer is het gehele programma compact weergegeven inclusief een kaart met locaties. De nummers op de kaart corresponderen met de beschreven activiteiten. Alle informatie en de kaart vindt u ook op de website: www.beschermersamstelland.nl

Een audiotour met historische bezienswaardigheden vanuit Amsterdam langs de Amstel richting Ouderkerk, zal voor 2 juni gereed zijn. Zie QR code achterkant.

Deel uw mooiste foto’sStuur uw foto’s naar [email protected] of via Instagram #amstellanddagDe 10 mooiste foto’s belonen we met de Amstelland Atlas.

Alles weten over (honing)bijen, wat een imker doet en wat een (goede) drachtplant is? Doorlopende film, rondleidingen en demonstraties. Verkoop van o.a. bijen-producten en planten. Kaarsen maken van echte bijenwas, verse honing proeven. Neem de kinderen mee! www.nbvamstelland.nl

53. WIJNGAARD DE AMSTELTUIN

Langs de Akker 5, Amstelveen12.00 uur - 17.00 uur 1,5 ha wijngaard en dagcentrum. Laat je betoveren door de mediterrane sfeer. Continu rondleidingen in wijngaard en wijnkelder, bekroonde wijnen en de home-made limoncello en orangello proeven, lekkere hapjes en genieten van het zonovergoten terras. Speeltuin voor de kinderen.www.amsteltuin.nl

42 41

40

39

3837

46 45

4749

48

50

5251

2021

27

26

24

22

23

302829

32

3331

17

1918

25

15 5314

13

12

45

79

6

810

11

3635

34

1

43

44

i

ZorgvliedG

emaal S

tadwijck

Tuinpark Am

stelglorie

Klarenbeek

De S

mientS

loep Museum

Beth H

aim

ZuivelfabriekC

uisineS

wanC

eramics

‘t Jagershuis

SchooltuinenM

anegeVan S

tal

Boschlust

KE

K!

Floratuinen

Am

steltuinenNicole van B

uurenE

ldoradoR

ioolwaterzuivering

Wester-A

mstel

Potjetoe

KN

GF

Jan Coevert veer

Monique C

lement

Melktap

Sporthal

Elsenhove

Wandeling

Ronde H

oep

Polderzicht

Bodem

daling

de Fuut

Elly de Jong

Bijenpark

Langs de AkkerA

emestellehoeve

Start P

oldersafariVilla O

ldenhoff

Raku S

token

Picknick

Oude G

emaal

KerkdienstLandlust

Conny O

stendorf

UrbanuskerkFort W

aver-Am

stel

De S

chans

Boerin en de kok

Zomerbloem

enP

luktuin

Van Blaaderen

Weidevogel -

boulevard

Middenhoeve

Olievaar

Herm

an Pijnaker

Molengang

Am

steltuin

Zeilvereniging

AM

STELVEEN

AM

STERD

AM

Abcoude

16

23

PROGRAMMA

18-4-2019 https://cms.izi.travel/6964/tours/227013/qr_code.html

https://cms.izi.travel/6964/tours/227013/qr_code.html 1/1

QR code Audiotour