Ampersand juni 2012

of 20 /20
LEDENBLAD VAN CD&V jaargang 12 – juni 2012 - Afgiftekantoor Luik X ampersand Lees meer daden inbegrepen Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Ampersand_juni_v03.indd 1 25/06/12 18:43

Embed Size (px)

description

Ampersand juni 20

Transcript of Ampersand juni 2012

Page 1: Ampersand juni 2012

LEDENBLAD VAN CD&V jaargang 12 – juni 2012 - Afgiftekantoor Luik X

ampersand

Lees meer

daden inbegrepen

Ver

antw

oo

rdel

ijke

uit

gev

er: J

on

ath

an C

ard

oen

, Wet

stra

at 8

9 -

10

40

Bru

ssel

Ampersand_juni_v03.indd 1 25/06/12 18:43

Page 2: Ampersand juni 2012

iedereen inbegrepen

HET VERHAAL VAN {IEDEREEN INBEGREPEN} EN DE 4 V’S {Iedereen inbegrepen}, dat is de slogan van CD&V. Een slogan moet kort en krachtig zijn, maar hij heeft geen waarde als er geen verhaal achter zit. En dat verhaal, hebben de Vlaamse christendemocraten dat? En die 4 v’s waar CD&V’ers het altijd over hebben, hoe passen die in heel het plaatje? We vertellen u er graag meer over.

{Iedereen inbegrepen}{Iedereen inbegrepen}, dat wil simpelweg zeggen dat iedereen voor ons telt. Jij, wij, je ouders, je buren, de man in de trein, de vrouw aan het loket, ze doen allemaal mee. En daarom kiezen wij voor een samenleving waar al deze mensen kansen krijgen. Kansen om te studeren, kansen om een goede job te zoeken, kansen om een gezin te starten en zo veel meer. Kansen krijgen is leuk. Maar onze samenleving werkt enkel als mensen die kansen ook grijpen. We kunnen niet aanvaarden dat mensen niet mee kunnen, maar tegelijkertijd moeten mensen ook mee willen. Rechten en plichten, het klinkt wat oubollig, maar eigenlijk is het brandend actueel.Dat is de theorie, maar hoe zet je dat om in de praktijk? Een voorbeeld. {Iedereen inbegrepen} betekent dat alle kinderen in Vlaanderen recht hebben op het best mogelijke. Het beste onderwijs, de tofste jeugdbeweging of de fijnste sportvereniging. Maar {iedereen inbegrepen} betekent ook dat we spijbelen niet toelaten. Dat het onze plicht is om jongeren te versterken zodat ze zelf nee zeggen tegen drugs, pesten of vandalisme. En dat begint bij de opvoeding thuis, waar jonge mensen steun en richting krijgen in hun leven. En wij willen dat op onze beurt steunen, langs politieke weg.

Mensen die vooruit willen in het leven, moedigen we graag aan. Mensen die achterop dreigen te raken, trekken we mee. Dat is {iedereen inbegrepen}

En dat doen we omdat de samenleving van iedereen is: van jong en oud, van vrouwen en mannen, van arbeiders, bedienden of ondernemers, van eigenaars en huurders, van gezinnen in alle mogelijke vormen, met of zonder kinderen, van rijken en armen, holebi’s en hetero’s, mensen van hier en mensen van ginder …

2

Ampersand_juni_v03.indd 2 25/06/12 18:43

Page 3: Ampersand juni 2012

iedereen inbegrepen

HET VERHAAL VAN {IEDEREEN INBEGREPEN} EN DE 4 V’S {Iedereen inbegrepen}, dat is de slogan van CD&V. Een slogan moet kort en krachtig zijn, maar hij heeft geen waarde als er geen verhaal achter zit. En dat verhaal, hebben de Vlaamse christendemocraten dat? En die 4 v’s waar CD&V’ers het altijd over hebben, hoe passen die in heel het plaatje? We vertellen u er graag meer over.

{Iedereen inbegrepen}{Iedereen inbegrepen}, dat wil simpelweg zeggen dat iedereen voor ons telt. Jij, wij, je ouders, je buren, de man in de trein, de vrouw aan het loket, ze doen allemaal mee. En daarom kiezen wij voor een samenleving waar al deze mensen kansen krijgen. Kansen om te studeren, kansen om een goede job te zoeken, kansen om een gezin te starten en zo veel meer. Kansen krijgen is leuk. Maar onze samenleving werkt enkel als mensen die kansen ook grijpen. We kunnen niet aanvaarden dat mensen niet mee kunnen, maar tegelijkertijd moeten mensen ook mee willen. Rechten en plichten, het klinkt wat oubollig, maar eigenlijk is het brandend actueel.Dat is de theorie, maar hoe zet je dat om in de praktijk? Een voorbeeld. {Iedereen inbegrepen} betekent dat alle kinderen in Vlaanderen recht hebben op het best mogelijke. Het beste onderwijs, de tofste jeugdbeweging of de fijnste sportvereniging. Maar {iedereen inbegrepen} betekent ook dat we spijbelen niet toelaten. Dat het onze plicht is om jongeren te versterken zodat ze zelf nee zeggen tegen drugs, pesten of vandalisme. En dat begint bij de opvoeding thuis, waar jonge mensen steun en richting krijgen in hun leven. En wij willen dat op onze beurt steunen, langs politieke weg.

Mensen die vooruit willen in het leven, moedigen we graag aan. Mensen die achterop dreigen te raken, trekken we mee. Dat is {iedereen inbegrepen}

En dat doen we omdat de samenleving van iedereen is: van jong en oud, van vrouwen en mannen, van arbeiders, bedienden of ondernemers, van eigenaars en huurders, van gezinnen in alle mogelijke vormen, met of zonder kinderen, van rijken en armen, holebi’s en hetero’s, mensen van hier en mensen van ginder …

DE 4 V’SEen slogan zoals {iedereen inbegrepen}, het doet altijd een beetje denken aan reclame en marketing. Waarbij de verpakking belangrijker lijkt te zijn dan het product. Dat is bij ons zeker niet het geval. We moeten ons verhaal dus concreet maken, zodat mensen zelf kunnen ervaren wat dit voor hun leven kan betekenen. Anders roepen we in de woestijn. En daar zullen maar weinig mensen naar ons luisteren.Daarom hebben we de 4 v’s in het leven geroepen. Zij zijn de vertaling van 4 waarden – wat een zware term – die de basis vormen van meer dan een eeuw christendemocratie: verantwoordelijkheid, solidariteit, personalisme en rentmeesterschap. Interessante woorden voor een debat onder filosofen, maar voor de meesten onder ons een ver-van-hun-bedshow. Daarom hebben we ze een moderne vertaling gegeven: verantwoordelijkheid wordt versterken, solidariteit verandert inverzorgen, van personalisme gaan we naar verbinden en rentmeesterschap wordt vooruitzien. Vier woorden met een ‘v’, die perfect uitleggen waar christendemocratie voor staat.

DE 4 V’S ZIJN GEBOREN.Deze woorden, en de ideeën die erachter zitten, zij zijn de ingrediënten voor politiek op christendemocratische wijze. Laten we daarom samen bekijken wat die woorden juist willen zeggen.

versterkenverzorgen

vooruitzien

verbinden

3

Ampersand_juni_v03.indd 3 25/06/12 18:43

Page 4: Ampersand juni 2012

VersterkenNiet alle mensen vinden gemakkelijk hun weg in onze samenleving. Omdat ze niet spontaan voor zichzelf opkomen. Omdat ze niet de juiste opleiding en vorming hebben, om de job te aanvaarden die hen wordt aangeboden. Omdat de weg van mooie ideeën naar resultaten op het terrein, nog te vaak blokkeert op allerlei hindernissen. Het zijn maar enkele voorbeelden. Daarom willen christendemocraten mensen versterken, zodat ze klaar zijn voor deze uitdagingen. Dat doen we door hen goed op te leiden en voor te bereiden, door hen te leren voor zichzelf op te komen en door hinderpalen weg te nemen. Willen we investeren in een warme samenleving, dan moeten we mensen versterken en zorgen dat ze zelf hun leven kunnen uitbouwen, met respect voor anderen.

VerbindenNiemand staat alleen in het leven. Mensen zetten zich elke dag opnieuw in, voor anderen én met anderen. Velen kiezen voor een relatie en bouwen een gezin uit. We zetten ons in voor een vereniging, voor onze vriendenkring, voor een gezellige buurt en voor zoveel meer. Omdat we weten dat anderen ons leven mee de moeite waard helpen maken. Daarom willen christendemocraten investeren in wat mensen verbindt. Christendemocratische bestuurders zetten zich in om de buurtwerking te versterken, het verenigingsleven aan te moedigen en wat mensen samenbrengt te ondersteunen. We moeten ervoor zorgen dat wie anderen wil samenbrengen, dat snel en gemakkelijk kan doen.

VerzorgenWe beseffen dat kansen nemen en kansen krijgen niet voor iedereen zo eenvoudig is. Voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Voor wie leeft in eenzaamheid of een hoge leeftijd heeft. Voor wie werkloos is, geen diploma heeft of met schulden geconfronteerd wordt. Deze en alle anderen mensen die het moeilijk hebben, verdienen onze zorg. Ook wie zelf zorgt voor anderen, bijvoorbeeld wie kiest voor kinderen, moeten kunnen rekenen op dat duwtje in de rug. Christendemocraten willen wie vooruit wil stimuleren en meetrekken wie niet meekan. Niemand achterlaten, dat is hier de boodschap. We kunnen verzorgen niet los zien van versterken. We moedigen mensen aan de eigen talenten te gebruiken, om uit die moeilijke situatie te geraken.

VooruitzienPolitiek en beleid, gaat vaak over de problemen van vandaag. Deze krijgen meestal de meeste aandacht. Maar we moeten ook ambitie tonen voor morgen, overmorgen en alle dagen die nog komen. Vooruit-zien is ervoor zorgen dat onze kinderen niet met een rekening blijven zitten. Vooruitzien is zorgen dat wie een toekomst wil uitbouwen, morgen ook alle kansen krijgt. Vooruitzien is klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. Woningen bouwen die goed geïsoleerd zijn en weinig energie verbruiken. Langer werken mogelijk maken door mensen de kans te geven arbeid te combineren met een gezin. Ons op een andere manier verplaatsen, met meer aandacht voor het milieu. Onze buurten en wijken aangenaam hou-den, voor iedereen die er woont. Christendemocraten durven vandaag beslissen, ook als dat niet populair is, om ervoor te zorgen dat morgen onze kinderen en kleinkinderen het even goed zullen hebben.

Dat versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien samen brengt ons tot het Vlaanderen dat wij samen met u dromen en willen uitbouwen. Dat is {iedereen inbegrepen}.

versterkenverzorgen

vooruitzien

verbinden

4

Ampersand_juni_v03.indd 4 25/06/12 18:43

Page 5: Ampersand juni 2012

HOE WERKT DAT: SPORTAandacht voor sport vertrekt vanuit de wetenschap dat sport mensen samenbrengt en verbindt. Zeker de ploegsporten brengen mensen samen. Er zijn vele sporten. Iedereen vindt iets naar zijn goesting. Ook mensen die nog volop onze taal aan het leren zijn. Ook mensen met een klein inkomen. En ook mensen zonder diploma die hun weg zoeken.Sporten helpt mensen opnieuw respect te krijgen voor zichzelf. Sport versterkt mensen, niet alleen fysiek maar ook psychisch. En dat is wat de samenleving nodig heeft. Sporten is gezond, daar bestaat geen twijfel over. Willen we gezonde mensen, dan moedigen we sporten aan. En we doen dat omdat we ervan overtuigd zijn dat sport een belangrijke plaats heeft in onze gezondheidsopvoeding. Dat is verzorgen. Maar het is ook vooruitzien. Want dagelijkse beweging leidt tot minder stress bij mensen, minder hart-en vaatziekten, minder overgewicht, … Kortom, het helpt ook om onze sociale zekerheid gezond te houden. Kom uit uw zetel en laat de sleur van de dag even achter u. In het Engels klinkt het misschien bekender: “Start to run, start to swim, start to bike, start to sport”.Dat is {iedereen inbegrepen}.

HOE WERKT DAT: GEZINHet voorbeeld van de verbindende kracht in onze samenleving zijn de gezinnen: samen op weg gaan, samen kinderen opvoeden en loslaten, samen een leven uitbouwen. Gezinnen komen bij ons altijd op de eerste plaats. Daarover maken wij geen compromissen.Daarom is het zo typisch voor christendemocraten om gezinnen te versterken. Wij pleiten al sinds jaar en dag voor opvoedingsondersteuning en opvoedingswinkels. Daarmee helpen we ouders een antwoord te zoeken op alle vragen over opvoeding, wanneer zij dat wensen. Maar onze gezinnen vragen ook zorg. CD&V trok aan de kar voor een betere adoptieregeling, of voor de ondersteuning van pleegouders. Gezinnen verzorgen betekent ook gezinnen die krap bij kas zitten een minimum aan elektriciteit- of gas garanderen, of hen bijstaan via schuldbemiddeling.Maar gezinnen ondersteunen is ook vooruitzien. Jo Vandeurzen zal ervoor zorgen dat minstens 1 op de 2 kinderen onder 3 jaar kinderopvang kunnen krijgen tegen het jaar 2016. Dat is de toekomst voorbereiden.Dat is {iedereen inbegrepen}.

HOE WERKT DAT: EUROPAIn deze dagen is het niet altijd de populairste boodschap, maar we geloven nog altijd in de kracht van de Europese gedachte. De Europese samenwerking heeft stabiliteit en vrede gebracht na de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. De Europese Unie verbindt mensen. Maar de Unie doet meer. In een globaliserende wereld versterkt de Unie ons ook. In een wereldeconomie dreigen kleine landen steeds minder aan bod te komen. Samenwerken met andere landen, maakt ons sterker.Als gevolg van de financiële en economische crisis heeft Europa ook meer te zeggen gekregen over het beleid en de begroting van elk land. Dat gebeurt niet zonder kritiek, maar is wel essentieel voor een vooruitziend beleid. De voordelen van Europa kunnen er enkel zijn wanneer we ook discipline aan de dag leggen. Pas als we allemaal onze afspraken nakomen, zal er draagvlak zijn voor een solidaire Europese aanpak. En kan er werk worden gemaakt van meer investeringen in economische groei. Waar Europa nog wat tekortschiet, is op het vlak van verzorgen. Europa is uitgewerkt als een economisch project. Maar daar kan en mag het niet in blijven steken. Europese sociale minima, solidariteit tussen Europese burgers van alle lidstaten, kordaat aanpakken van misbruiken van het vrij verkeer. Dit zijn stuk voor stuk punten waarop we verder moeten werken.Dat is {iedereen inbegrepen}.

HOE WERKT DAT: ENERGIEDe uitdaging voor de toekomst is het energievraagstuk. De prijs van de energie houdt de gezinnen en ondernemingen echt bezig. En laten we eerlijk zijn: mirakeloplossingen bestaan niet. Een vaststelling: 10 jaar geleden had België nog elektriciteit op overschot. Vandaag hebben we een tekort. We zijn afhankelijk geworden van het buitenland. De gevolgen hiervan schuif je niet zomaar onder de mat. Omdat wij allemaal afhankelijk zijn van energie, mogen we niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Belangen verbinden maakt de consument sterk. Groepsaankopen zitten in de lift. Maar groepsaankopen zijn niet de mirakeloplossing om de prijs echt te doen dalen. Daarvoor zijn investeringen in de energiemix onontbeerlijk. Vooruitzien betekent durven kiezen voor een mix van energiebronnen. Ook als dat betekent dat we de moeilijke beslissing moeten nemen om de veilige kerncentrales nog wat langer open te houden. Zorgen dat de vrije markt echt kan spelen, is de consument versterken omdat dit echt goed is voor de prijs. Hetzelfde geldt voor de vele acties om isoleren te promoten. Want de goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Het gegarandeerde minimum aan elektriciteit of gas is een goed voorbeeld van de zorg die we als samenleving opbrengen voor wie te weinig geld heeft.Dat is {iedereen inbegrepen}.

5

Ampersand_juni_v03.indd 5 25/06/12 18:43

Page 6: Ampersand juni 2012

Met kennis van zaken{iedereen inbegrepen} ={daden inbegrepen}

CD&V gaat in elke gemeente voor een warme en leefbare gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt, mensen kansen krijgen maar ook aangezet worden om kansen te grijpen. Kortom, voor een gemeente waar {iedereen inbegrepen} is. CD&V zal de komende lokale verkiezingen 7 lokale prioriteiten in de verf zetten. 7 kapstokken die voor ieder van ons van belang zijn.

Ampersand wil laten zien dat {daden inbegrepen} zijn. We trokken op reportage. En kwamen terug met goede voorbeelden uit de gemeenten en steden waar we de afgelopen 6 jaar woorden in daden hebben omgezet. {daden inbegrepen}, met een aanpak op maat van de eigen gemeente en de eigen lokale uitdagingen.

BETAALBAAR WONEN

Mensen mogen niet hun hele leven gebukt gaan onder zware leningen. CD&V wil dat iedereen zich een betaalbare en kwaliteitsvolle woning kan veroorloven. Dat vraagt een goed aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond zodat mensen in hun eigen streek kunnen blijven wonen. We willen actief nieuwe vormen van samenwonen stimuleren. Daarnaast pakken we leegstand en verkrotting aan. We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit (o.a. goede isolatie) van woningen. Zeker met de stijgende energieprijzen is dit cruciaal.

Heist-op-den-BergVan woonzorghuis tot een gemengde sociale wijk. Dat is wat Luc Vleugels en zijn ploeg uit Heist-op-den-Berg voor ogen hebben

BierbeekIn Bierbeek tonen Marc Cardoen

en Monda Wuytack dat een ‘woon-

coach’ helpt om het isoleren

van de woningen te ondersteunen.

Lovendegem Berchem

BierbeekHeist-op-den-Berg

6

Ampersand_juni_v03.indd 6 25/06/12 18:44

Page 7: Ampersand juni 2012

Lovendegem

Cohousing. Dat is de realisatie die Chris De Wispelaere uit Lovendegem ons wou tonen. De gemeente maakt het wette-lijk mogelijk dat mensen zelf initiatief kunnen nemen.

Een hedendaags antwoord op de ver-vreemding en de dure woningprijzen.

Heist-op-den-BergVan woonzorghuis tot een gemengde sociale wijk. Dat is wat Luc Vleugels en zijn ploeg uit Heist-op-den-Berg voor ogen hebben

BerchemMet ‘De Cleyn Appartementsgazet Berchem’ toont Edwin De Cleyn uit

Berchem dat ook {appartementsbe-

woners inbegrepen} zijn.

RotselaarVoor Dirk Claes uit Rotselaar krijgen jonge gezinnen en inwoners die een band heb-ben met de gemeente of het lokale ver-enigingsleven voorrang bij het verkrijgen van een gunstige bouwgrond.

Betaalbaar

wonen

inbegrepen

Berchem Rotselaar

Bierbeek

betaalbaar wonen inbegrepen

7

Bet

aalb

aar

wo

nen

Ampersand_juni_v03.indd 7 25/06/12 18:44

Page 8: Ampersand juni 2012

Vei

lige

buu

rten

VEILIGE BUURTENCD&V wil dat mensen zich goed voelen in hun buurt. Dat mensen elkaar ont-moeten. Dat mensen durven buiten komen. In die buurt is er geen plaats voor criminaliteit. De politie treedt doortastend op, waar nodig worden gemeentelij-ke administratieve boetes uitgeschreven. Straten en pleinen liggen er proper bij en de publieke ruimten worden slim ingericht. Met meer groen en speelruimte, ontmoetingsplaatsen en winkels die leven in een dorp of stad brengen.

PoperingeMeubelen die ontmoeten stimuleren. De

verbondenheid in de samenleving is één van de basisprincipes van de christendemocratie. Christof Dejaegher uit Poperinge plaatste als

burgemeester 2 meubelen van ‘Extremis’. Een ideale bank om met elkaar in dialoog te gaan.

DeinzeDe beleidsprijs publieke ruimte van VVSG

winnen doe je niet elke dag. Jan Vermeulen en Bart Van Thuyne zijn terecht fier op de volledige

stadskernvernieuwing van hun Deinze.

GeelHet stadsbestuur van Geel, waarin Leen Beke zetelt als schepen, kon deze realisatie van Box

in a Box “(een fuifzaal in het centrum)” tot stand brengen met een volledig draagvlak bij

de omwonenden.

KortrijkMet een negenpuntenplan tegen stadscriminali-teit zorgde Stefaan De Clerck in Kortrijk voor een stad met veilige straten, propere omgevingen en een gevoelige daling van de kleine criminaliteit.

8

Ampersand_juni_v03.indd 8 25/06/12 18:44

Page 9: Ampersand juni 2012

Genk

Hoe kunnen we in Genk meer mét elkaar dan naast elkaar leven? Burgemeester Wim Dries ging via vrijwilligers en rondetafels op zoek naar aanbevelingen. Een manier om de hele gemeenschap te betrekken.

De Genks, een sterk project

PoperingeMeubelen die ontmoeten stimuleren. De

verbondenheid in de samenleving is één van de basisprincipes van de christendemocratie. Christof Dejaegher uit Poperinge plaatste als

burgemeester 2 meubelen van ‘Extremis’. Een ideale bank om met elkaar in dialoog te gaan.

Ech

te

inte

gra

tie

INZETTEN OP ECHTE INTEGRATIECD&V staat voor een streng en rechtvaardig asielbeleid. We zijn streng aan de ingang, maar willen ook kansen bieden aan wie hier legaal verblijft. Mensen met noden kennen we rechten toe net als alle Vlamingen. In ruil verwachten we een actieve integratie in onze samenleving. We willen nieuwkomers daar ook actief bij helpen. Nieuwkomers moeten Nederlands leren en zich integreren in hun buurt. Werk vinden maakt deel uit van deze integratie. Misbruiken van het systeem en uitkeringen moeten eruit, juist om diegenen die het echt nodig hebben te kunnen helpen. Ook in de Vlaams rand verwachten we dat nieuwe inwoners zich aanpassen. Nederlands blijft de enige taal.

‘Wiebelweek Nederlands’ uit Roeselare.

Een vormingsprogramma om het Nederlands

van anderstaligen bij aanvang van het nieuwe

schooljaar op te frissen. Een geslaagd project

van Luc Martens.

Roeselare

Liedekerke

Luc Wynant (Liedekerke) en de integratieambtenaar stimuleren inwijkelingen om met vrijwillige inburgeringscoaches de Vlaamse en Liederkerkse cultuur te leren kennen.

9

Ampersand_juni_v03.indd 9 25/06/12 18:44

Page 10: Ampersand juni 2012

Kin

der

en

en z

org

KINDEREN EN ZORG INBEGREPENCD&V hecht veel belang aan een goede opvoeding en groeikansen voor onze kinderen. We willen ouders hierin ondersteunen. Betaalbare, goede en aangepaste kinderopvang is een belangrijke stap. Nabije ‘brede’ scholen een volgende. Met Huizen van het Kind helpen we ouders een antwoord zoeken op alle vragen over de opvoeding, de gezondheid en ‘groot worden’ van kinderen.

Daarnaast is CD&V er voor mensen die zorg nodig hebben. Mensen met beperkingen, zorgbehoevende ouderen en iedereen die - om welke reden dan

ook - het moeilijk heeft. Denk aan mantelzorgpremies, centra voor kortverblijf, aanpassingen aan woningen, mobiele ambtenaren, aangepaste publieke ruimten …

ZOERSELPuberende tieners, een huilbaby… elke ouder zit wel eens met de handen in het haar. Katrien Schryvers startte in Zoersel een opvoedingswinkel op waar je terecht kan met al je opvoedings-vragen.

HEUSDEN-ZOLDERKinderen sporten te weinig? Kinderopvang is schaars? Sonja Claes en Marc Vanderstraeten uit Heusden-Zolder combineerden beide uitdagingen waarbij ouders nu kunnen kiezen of hun kinderen na de schooluren ofwel naar de opvang gaan ofwel sporten.

AARSCHOTOm taal bij baby’s en bij peuters te stimuleren, richtte gedeputeerde Monique Swinnen (Vlaams-Brabant) de ‘tatertaal’ op. Een vormingsinitiatief/methode om taalprikkels aan kinderen te ge-ven in het kinderdagverblijf of bij de onthaalmoeder.

10

Ampersand_juni_v03.indd 10 25/06/12 18:44

Page 11: Ampersand juni 2012

NAZARETHFitnessen in openlucht voor senioren. Het helpt tegen de stramme spieren & het bevordert het sociaal contact. En het werd geappreceerd. Annemie De Gussem uit Nazareth is de bezieler van dit project.

In Opglabbeek toont schepen Anneleen Beckers dat ze gaan voor een vermindering

van het groenteafval. Met vrijwillige compostmeesters organiseerden ze een

ecologische groententuin die ook een zeer verbindende functie heeft tussen de inwoners.

OO

STK

AM

P

Luc Vanparys uit Oostkamp integreerde de vroegere beleidsdomeinen mobiliteit, wegen, water en groen tot 1 dienst Publieke Ruimte. Om een efficiënt beleid te kunnen voeren.

KIN

RO

OI

Jo Brouns bewijst met ‘Agropolis’ dat Kinrooi klaar is voor de toekomst. Agropolis wordt een hoogwaardig agrarisch

bedrijventerrein van 35ha, waarbij voedsel voor de toekomst op een wijze van de toekomst wordt geproduceerd. Of hoe

milieubewustheid en economie kunnen samengaan.

Van het grootste bos in Vlaanderen ook het meest kindvriendelijke bos ma-ken? Dat was de uitdaging van Raf Truyens in Hechtel-Eksel. Bosland is de groene long in Noord-Limburg waar kinderen baas zijn!

HECHTEL-EKSEL

GEZONDE GEMEENTENZuinig energieverbruik, proper water, verstandig natuurbeheer, minder schadelijk afval… Een betere toekomst voor onze kinderen, maken we vandaag. Een gezonde gemeente met gezonde inwoners is ons doel. Lekkere producten van bij ons mogen geen uitzondering zijn, preventieve gezondheidszorg is noodzakelijk (denk aan de campagnes rond borst- en baarmoederhalskanker) en voldoende sportmogelijkheden een must. G

ezo

nde

gem

eent

en

OPGLABBEEK

11

Ampersand_juni_v03.indd 11 25/06/12 18:45

Page 12: Ampersand juni 2012

provinciale pagina’s

Ampersand_juni_v03.indd 12 25/06/12 18:45

Page 13: Ampersand juni 2012

provinciale pagina’s

Ampersand_juni_v03.indd 13 25/06/12 18:45

Page 14: Ampersand juni 2012

EVERGEMMet elektronische vrachtwagensluizen

zorgden schepen Arsene Martens en Erik De Wispelaere (Evergem) met een ingenieus systeem van paaltjes en nummerplaatherk-

enning dat vrachtwagens het verkeer in de dorpskernen niet meer belasten.

Vei

lig

verk

eer

BORGERHOUTNahima Lanjri zorgt met wijkcirculatieplan-nen dat er in Borgerhout op een slimme manier gezorgd wordt voor een combinatie van mobiliteit en leefbaarheid. Door deze circulatieplannen kan men het verkeer leiden om zo overlast weg te nemen.

KAMPENHOUTMet ‘dooRlopende straten’ zorgt het college in Kampenhout ervoor dat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken. In Kampenhout wordt koning auto gedwongen om op de grote wegen te blijven, illustreert lijsttrekker en schepen Kris Leaerts.

IEPERMet veel aandacht voor de zwakke weggebruiker werden er op de noordelijke rand van het historisch centrum in Ieper veel doorsteken en lussen gevormd waardoor de verbondenheid van de wijk centraal staat. Een initiatief van schepen Jef Verschoore.

LAAT VAN JE HOREN !

CD&V is een partij van dialoog. We willen graag met

jou in gesprek gaan over wat jij goed vindt en wat

je liever anders zou zien. Als partij horen we graag

jouw mening en suggesties.

Zit je met een vraag over de politieke actualiteit, ben

je op zoek naar informatie voor je eindwerk of wil je

graag naar aanleiding van de verkiezingen in debat

gaan over onze waarden en visie? Ook daarover willen

we graag met jou van gedachten wisselen.

Laat van je horen op Facebook en Twitter, stuur een

mailtje naar Tine van CD&V en ontdek binnenkort

onze online app!

http://www.facebook.com/cdenv

https://twitter.com/#!/cdenv

[email protected]

Wetstraat 89, 1040 Brussel, T 02 / 238 38 83

UW VOORBEELDEN INBEGREPEN?Kent u zelf goede voorbeelden die aansluiten bij onze 7 prioriteiten?

Stuur ze zeker door naar [email protected] en kijk voor een selectie en uitgebreidere beschrijving op www.iedereeninbegrepen.be

VEILIG VERKEER IN BEWEGINGElk verkeersslachtoffer is er één te veel. Veilige wegen met afgescheiden fietspaden en conflictvrije kruispunten zijn een blijvend werkpunt. ‘Trage’ wegen, heraanleg van dorpskernen en schoolomgevingen noodzakelijk. Zwaar vervoer moeten we weg houden uit dorps- en stadskernen.Naast veiligheid, is vlot verkeer een prioriteit van CD&V. Mensen moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen. Hiervoor zijn een goede fietsinfrastructuur, en openbaar vervoer dat auto’s van de weg haalt en minder mobiele mensen in beweging krijgt, en een goede ruimtelijke ordening nodig.

14

Ampersand_juni_v03.indd 14 25/06/12 18:45

Page 15: Ampersand juni 2012

Rui

mte

voo

r in

itia

tief

RUIMTE VOOR INITIATIEFCD&V ondersteunt actief iedereen die initiatief neemt. Ondernemers die een gemeente of stad economisch vooruit helpen en instaan voor werkgelegenheid verdienen alle steun. Dit door een goede dienstverlening zonder veel papierwerk, bedrijfsvriendelijke belastingen en voldoende beschikbare gronden. We investeren in leefbare stads-en dorpskernen waar winkels tot hun recht komen. Toerisme is een troef die we bewust promoten. Land-en tuinbouwers staan in voor lekker en gezond eten, open ruimten en werkgelegenheid. CD&V heeft ook een boon voor iedereen die zich vrijwillig inzet in het verenigingsleven. Die het initiatief neemt mensen bij elkaar te brengen. En dit in de verschillende sectoren, zowel binnen jeugd, socio-cultureel, milieu, sport, erfgoed, ontwikkelingssamenwerking. Met eenvoudige administratie, goede infrastructuur en ondersteuning willen we iedere vrijwilliger sterken in zijn of haar engagement. CD&V trekt zich de omkadering aan zodat de vrijwilliger volop kan gaan voor de werking en de mensen.

ZULTEHenk Heyerick installeerde een ‘projectsubsidie’ en ‘verliesgarantie’. Zo wordt in Zulte door de projectsubsidie het mogelijk verlies van een vernieuwende activiteit tot een bepaald bedrag gewaarborgd. Verenigingen moeten dus geen schrik hebben bij het opzetten van acties.

DIKSMUIDEMeters en peters van speelpleintjes. Lies Laridon en Marc De Keyrel uit Diksmuide horen en voelen zo wat er leeft. Inwoners die dicht bij speelpleintjes wonen kunnen mankementjes melden, sociale controle uitvoeren. Zo wordt de sociale controle en weefsel versterkt in de wijkjes.

IEPERMet veel aandacht voor de zwakke weggebruiker werden er op de noordelijke rand van het historisch centrum in Ieper veel doorsteken en lussen gevormd waardoor de verbondenheid van de wijk centraal staat. Een initiatief van schepen Jef Verschoore.

ETTERBEEKSchepen Frank Van Bockstal organiseerde een culturele activiteit in de wijk op de wijkfeesten met een participatieve bevraging van de bevolking. Over wat ze denken te verwachten van hun wijk.

LAAT VAN JE HOREN !

CD&V is een partij van dialoog. We willen graag met

jou in gesprek gaan over wat jij goed vindt en wat

je liever anders zou zien. Als partij horen we graag

jouw mening en suggesties.

Zit je met een vraag over de politieke actualiteit, ben

je op zoek naar informatie voor je eindwerk of wil je

graag naar aanleiding van de verkiezingen in debat

gaan over onze waarden en visie? Ook daarover willen

we graag met jou van gedachten wisselen.

Laat van je horen op Facebook en Twitter, stuur een

mailtje naar Tine van CD&V en ontdek binnenkort

onze online app!

http://www.facebook.com/cdenv

https://twitter.com/#!/cdenv

[email protected]

Wetstraat 89, 1040 Brussel, T 02 / 238 38 83

UW VOORBEELDEN INBEGREPEN?Kent u zelf goede voorbeelden die aansluiten bij onze 7 prioriteiten?

Stuur ze zeker door naar [email protected] en kijk voor een selectie en uitgebreidere beschrijving op www.iedereeninbegrepen.be

VEILIG VERKEER IN BEWEGINGElk verkeersslachtoffer is er één te veel. Veilige wegen met afgescheiden fietspaden en conflictvrije kruispunten zijn een blijvend werkpunt. ‘Trage’ wegen, heraanleg van dorpskernen en schoolomgevingen noodzakelijk. Zwaar vervoer moeten we weg houden uit dorps- en stadskernen.Naast veiligheid, is vlot verkeer een prioriteit van CD&V. Mensen moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen. Hiervoor zijn een goede fietsinfrastructuur, en openbaar vervoer dat auto’s van de weg haalt en minder mobiele mensen in beweging krijgt, en een goede ruimtelijke ordening nodig.

15

Ampersand_juni_v03.indd 15 25/06/12 18:45

Page 16: Ampersand juni 2012

Een dag uit het leven van…

Marleen Mertens,

burgemeester Grimbergen

9u : overleg in verband met de overstromings

problematiek van de Maalbeek

10u : voorbereiding agenda van het college

met de secretaris

12u : mijn papa wordt 75 vandaag.

Ik breng hem zijn cadeautje.

Namiddag : bij mijn werkgever in Molenbeek.

18.15u : de kermis in Grimbergen-Centrum wordt

geopend met een ballenworp op het Kerkplein.

19u : optreden van een muziekvereniging op

het Kerkplein in het kader van Goesting, een

verenigingenmarkt die georganiseerd wordt

tijdens de kermis

20u : openingsreceptie van de kermis en de

gelegenheidstentoonstelling in de raadzaal

van het gemeentehuis

Nog een slaapmutsje en dan naar huis want

er wacht een druk kermisweekeinde.

Pietro Iacopucci, schepen WaregemLaptop meegenomen naar huis en ook een stapel documenten die mijn clean desk principe al maandenlang onderuit halen. Zalig om ongestoord heel de living vol te leggen om alles te doorworstelen. Mailbox wordt ook weer wat

minder vol. Ik kijk nog even kort rond op facebook waar ik een lach en een traan van verschillende vrienden te lezen krijg. In de namiddag spring ik binnen in ons cultuurcentrum. Ik neem de facturen door van deze week en regel de betaling via pcbanking.Ik rep mij naar mijn zitdag in het gemeentehuis in Beveren en ga dan een OCMW-raadslid ophalen in Desselgem om samen naar Roeselare te rijden. Daar moeten we de stad en het OCMW vertegenwoordigen op de raad van bestuur en de lgemene vergadering van een intergemeentelijke samenwerking op vlak van ICT.

Ariane Van Dooren,

districtsschepen Deurne

10u: mails en telefoons van inwoners en

verenigingen beantwoorden.

15u: viering 30-jarig bestaan van diensten-

centrum Arena. Er zijn heel veel

senioren uit de buurt. Korte speech

en dan… de polonaise dansen ;-)

19u: buurtencongres in het districtshuis

o.m. met Dave Sinardet.

Alle 20 Deurnse buurten zijn goed

vertegenwoordigd.

16

MIEKE RAMAEKERS, gedeputeerde Welzijn in Limburg6.50u: Het Belang van Limburg als ontbijt.8.17u: Naar provinciehuis9.10u: Lancering van ‘Lerend Netwerk Actief

Ouder Worden’, over talent en bezieling in vrijwilligerswerk

10.48u: Snel overleggen met mijn medewerksters11.55u: 5de verjaardag van vzw Horizont. 13.45u: Overleg met de coördinator van ons Onthaalbureau

13.30u: Veel te veel Limburgse kinderen groeien op in kansarmoede.

15.10u: Een gesprek met ouders met kinderen met autisme.

16.00u: Ontmoeting koepel van Limburgse Sint-Vincentiusverenigingen.

19.12u: Gemeenteraadscommissie in Maasmechelen 20.11u: Opnames TVL-reeks ‘In de kijker’ 22.38u: Mails nakijken, deputatie voorbereiden en dossier kinderopvang instuderen.23.13u: Even met mijn man nakaarten en op facebook naar nieuwe

foto’s van de kleinkinderen kijken.

PHILIP HEYLEN,

schepen voor cultuur en

toerisme van Antwerpen – en

eerste CD&V kandidaat op de

stadslijst van sp.a-CD&V in

Antwerpen.

9u: Vergadering van het Antwerps

schepencollege, in het stadhuis.

12u: Lunch burgemeester en schepenen.

14u: Interview ATV over de nieuwe

Diabolo-verbinding van de NMBS

tussen Antwerpen en Brussels

Airport. 19.30u: Benefiet van de Rotary Club,

ten voordele van Tutti Fratelli.

Ampersand_juni_v03.indd 16 25/06/12 18:46

Page 17: Ampersand juni 2012

Brigitte De Pauw, schepen in Jette

Elke dinsdag is het schepencolle

ge. Hier

bespreken we alle belangrijk

e dossier voor

onze gemeente. Ikzelf b

en bevoegd voor

personeel, Vlaamse Gemeenschapsmate-

ries, N

ederlandstalig

Onderwijs, E

redien-

sten en Personeelsbeleid. Vandaag stond

mijn dossier v

an het Nederla

ndstalig ont-

haalklasje op de agenda. Het s

chepencol-

lege zegt volm

ondig ja tegen dit i

nitiatie

f. ‘s

Avonds ben ik uitgenodigd op een ontm

oe-

tingsmoment m

et VOKA. In

een notendop

krijgen we belangrijk

e aandachtspunten

mee vo

or de ondernemers.

Nadien krijgen we de kans om

uitgebreid te

netwerken.

Piet Buyse, burgemeester Dendermonde9u gesprek met iemand die een boek over Dendermonde wil uitgeven en mijn advies vraagt. 9.30u gesprek met een delegatie van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Er wordt onderzocht of onze stad vanaf volgend schooljaar vioolles voor jonge kinderen kan voorzien 10u gesprek met een potentiële verkiezingskandidaat. Vanuit CD&V hebben wij deze jonge vrouw aangesproken omdat ze heel wat in haar mars heeft. Ik geef haar eerlijke antwoorden op al haar vragen. 10.30u overleg met milieudienst en lokale politieDeze diensten werken aan een protocol inzake milieuovertredingen. Bedoeling is om efficiënte afspraken te maken zodat milieudelicten een snelle opvolging krijgen.12.30u Buggenhout – Ronde van BelgiëIk werd door de burgemeester van Buggenhout uitgenodigd om het VIP-arran-gement van deze wielerwedstrijd bij te wonen. Overigens vindt de aankomst dit jaar plaats op de Provinciale Baan, wat eigenlijk gemeenschappelijk grondge-bied van Buggenhout én Dendermonde is. Er werd dus ook een gemeenschappelijk nood- en interventieplan opgesteld. Ikzelf ben geen sportfanaat maar de am-biance in en rond de aankomstlijn kan ik wel smaken. Bij de podiumceremonie mag ik mee de prijzen uitdelen. Nadien blijf ik nog enkele uren plakken op het gezellige volksfeest.

Wie droomt er niet om eens een dag

schepen of burgemeester te zijn?

We hadden het voorrecht om een aantal

van onze mandatarissen te volgen.

Kijkt u maar even mee.

17

MIEKE RAMAEKERS, gedeputeerde Welzijn in Limburg6.50u: Het Belang van Limburg als ontbijt.8.17u: Naar provinciehuis9.10u: Lancering van ‘Lerend Netwerk Actief

Ouder Worden’, over talent en bezieling in vrijwilligerswerk

10.48u: Snel overleggen met mijn medewerksters11.55u: 5de verjaardag van vzw Horizont. 13.45u: Overleg met de coördinator van ons Onthaalbureau

13.30u: Veel te veel Limburgse kinderen groeien op in kansarmoede.

15.10u: Een gesprek met ouders met kinderen met autisme.

16.00u: Ontmoeting koepel van Limburgse Sint-Vincentiusverenigingen.

19.12u: Gemeenteraadscommissie in Maasmechelen 20.11u: Opnames TVL-reeks ‘In de kijker’ 22.38u: Mails nakijken, deputatie voorbereiden en dossier kinderopvang instuderen.23.13u: Even met mijn man nakaarten en op facebook naar nieuwe

foto’s van de kleinkinderen kijken.

Ampersand_juni_v03.indd 17 25/06/12 18:46

Page 18: Ampersand juni 2012

JO VANDEURZEN, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezinIn zijn welzijnsbeleid stelt minister Jo Vandeurzen samenwerking centraal. De nood aan zorg neemt immers toe, al was het maar doordat de levensverwachting stijgt. Daarom is ook de lokale betrokkenheid cruciaal. Iedereen kan op zijn eigen manier zorg dragen voor zichzelf en de ander. Zo wordt samen leven ook samen genieten, samen delen, samen zorgen, samen een samenleving opbouwen. Zorg vermaatschappelijken, noemen we dat. Mantelzorgers zijn daarin een cruciale schakel. Dag en nacht staan zij klaar voor hun hulpbehoevende broer, zus, ouder, vriend, buur … Maar ook zij verdienen een moment van ontspanning, van even loslaten. Daarom streven we ernaar dat zorgbehoevende ouderen in elke gemeente terecht kunnen voor dagopvang en dit in elke gemeente. En vergeten ze al eens iets? Ook dan hoeft niet getreurd: met uw lokale overheid bouwen we aan ‘dementievriendelijke gemeenten’. ‘Vergeet dementie, onthou mens’, is daar de boodschap, want ook de meest kwetsbaren verdienen een menselijke benadering. Ook voor gezinnen dragen we zorg. We maken werk van Huizen van het Kind waar ouders met al hun vragen en bekommernissen over opvoeding terecht kunnen. Kinderopvang staat hoog op de agenda: naast bijkomende plaatsen, ontwikkelen we een lokaal loket dat je helpt om de weg hiernaartoe te vinden. En we geven vorm aan een kader dat de inrichting van vakantieopvang vlotter mogelijk maakt. We weten dat de toekomst luistert. Dat geeft onze een grote verantwoordelijkheid. En die nemen we.

lokale niveaus inbegrepen{iedereen inbegrepen} kan niet zonder {daden inbegrepen}. Ook onze CD&V ministers maken in hun beleid ruimte en budget om het lokale niveau te ondersteunen.

HENDRIK BOGAERT, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van Openbare DienstenKruispuntbank: verschillende databanken van verschillende overheidsdiensten zijn aan elkaar gekoppeld zodat de informatie voor al die diensten ter beschikking is. Zo moet u niet steeds uw gegevens moeten doorgeven aan elk van die diensten apart. De overheid kan uw vragen ook sneller beantwoorden, want ze moet niet telkens opnieuw uw gegevens opvragen of zoeken. E-Birth is daar één voorbeeld van:jonge ouders die de geboorte van hun kindje aangeven, krijgen automatisch alle premies en rechten zonder elk daarvan apart te moeten aanvragen. Ook voor gemeentebesturen betekent dat een serieuze vermindering van de werklast.

JOKE SCHAUVLIEGE, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en CultuurIn Aalst gaf Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege begin juni de aftrap voor een proefproject met de UiTPAS, een kaart die mensen nog meer moet stimuleren om deel te nemen aan het vrijetijdsleven. De UiTPAS is bedoeld voor iedereen, maar moet het vrijetijdsaanbod ook toegankelijker maken voor mensen in armoede. Het proefproject loopt in Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede tot eind 2013. Er is een nauwe samenwerking met de lokale besturen, de provincie Oost-Vlaanderen en lokale verenigingen en instellingen (bv. scholen). Als alles vlot loopt, kan de UiTPAS in heel Vlaanderen ingevoerd worden. Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege ondersteunt Vlaamse steden, gemeenten en provincies die terreinen aankopen voor bebossing. In 2011 en 2012 investeert de minister daarin één miljoen euro uit het Bossencompensatiefonds, met succes. Veel lokale besturen wensen terreinen aan te kopen met het oog op bebossing.

PIETER DE CREM, minister van LandsverdedigingDovo, de ontmijningsdienst van het leger, staat altijd klaar om over heel het land oude bommen en andere oorlogsmunitie op te ruimen. Vorig jaar rukten de ploegen zo’n 3500 keer uit. Dat is bijna 10 keer per dag!Defensie staat ook steeds paraat om ter hulp te snellen, daar waar het nodig is. Bij het busongeval in Zwitserland. Bij overstromingen in Oudenaarde, Geraardsbergen, ...

BRIGITTE GROUWELS, Brussels minister van Openbare werken en Vervoer, Informatica en Haven van BrusselEr worden deze zomer heel wat werken uitgevoerd aan de Brusselse toegangswegen. Ook de Wettunnel en de Jubelparktunnel gaan dicht. Via een open communicatie trachten we de hinder voor alle weggebruikers {iedereen inbegrepen}, waaronder ook de pendelaars, tot een minimum te beperken {daden inbegrepen}. Ook roepen we op om deze zomer met het openbaar vervoer naar Brussel te komen.

18

Ampersand_juni_v03.indd 18 25/06/12 18:46

Page 19: Ampersand juni 2012

JO VANDEURZEN, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezinIn zijn welzijnsbeleid stelt minister Jo Vandeurzen samenwerking centraal. De nood aan zorg neemt immers toe, al was het maar doordat de levensverwachting stijgt. Daarom is ook de lokale betrokkenheid cruciaal. Iedereen kan op zijn eigen manier zorg dragen voor zichzelf en de ander. Zo wordt samen leven ook samen genieten, samen delen, samen zorgen, samen een samenleving opbouwen. Zorg vermaatschappelijken, noemen we dat. Mantelzorgers zijn daarin een cruciale schakel. Dag en nacht staan zij klaar voor hun hulpbehoevende broer, zus, ouder, vriend, buur … Maar ook zij verdienen een moment van ontspanning, van even loslaten. Daarom streven we ernaar dat zorgbehoevende ouderen in elke gemeente terecht kunnen voor dagopvang en dit in elke gemeente. En vergeten ze al eens iets? Ook dan hoeft niet getreurd: met uw lokale overheid bouwen we aan ‘dementievriendelijke gemeenten’. ‘Vergeet dementie, onthou mens’, is daar de boodschap, want ook de meest kwetsbaren verdienen een menselijke benadering. Ook voor gezinnen dragen we zorg. We maken werk van Huizen van het Kind waar ouders met al hun vragen en bekommernissen over opvoeding terecht kunnen. Kinderopvang staat hoog op de agenda: naast bijkomende plaatsen, ontwikkelen we een lokaal loket dat je helpt om de weg hiernaartoe te vinden. En we geven vorm aan een kader dat de inrichting van vakantieopvang vlotter mogelijk maakt. We weten dat de toekomst luistert. Dat geeft onze een grote verantwoordelijkheid. En die nemen we.

HENDRIK BOGAERT, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van Openbare DienstenKruispuntbank: verschillende databanken van verschillende overheidsdiensten zijn aan elkaar gekoppeld zodat de informatie voor al die diensten ter beschikking is. Zo moet u niet steeds uw gegevens moeten doorgeven aan elk van die diensten apart. De overheid kan uw vragen ook sneller beantwoorden, want ze moet niet telkens opnieuw uw gegevens opvragen of zoeken. E-Birth is daar één voorbeeld van:jonge ouders die de geboorte van hun kindje aangeven, krijgen automatisch alle premies en rechten zonder elk daarvan apart te moeten aanvragen. Ook voor gemeentebesturen betekent dat een serieuze vermindering van de werklast.

BRIGITTE GROUWELS, Brussels minister van Openbare werken en Vervoer, Informatica en Haven van BrusselEr worden deze zomer heel wat werken uitgevoerd aan de Brusselse toegangswegen. Ook de Wettunnel en de Jubelparktunnel gaan dicht. Via een open communicatie trachten we de hinder voor alle weggebruikers {iedereen inbegrepen}, waaronder ook de pendelaars, tot een minimum te beperken {daden inbegrepen}. Ook roepen we op om deze zomer met het openbaar vervoer naar Brussel te komen.

KRIS PEETERS, minister-president van VlaanderenDe Vlaamse regering is de voorbije jaren blijven investeren in haar partnerschap met de lokale besturen. De middelen van het gemeentefonds en het stedenfonds blijven groeien met 3,5% per jaar, ondanks de moeilijke budgettaire situatie. Vanaf 2013 komt er bovendien een plattelandsfonds dat zich focust op de 50 meest landelijke gemeenten in Vlaanderen.CD&V gaat voor steden en platteland. Met de Vlaamse cofinancering in EFRO, Interreg en plattelandsprojecten investeert de Vlaamse regering samen met provincies, steden en gemeenten in de toekomst en in economische groei.Vlaanderen heeft een zeer open economie, die onontbeerlijk is voor onze welvaart. Kris Peeters hecht dan ook heel veel belang aan het stimuleren van export door onze bedrijven, en zeker door de kmo’s, die essentieel zijn voor het lokaal economisch en sociaal weefsel. Het netwerk van FIT-handelsattachés in het buitenland staat ter beschikking van elk Vlaams bedrijf dat exportkansen ziet. Om de tewerkstelling en de groei in Vlaanderen te realiseren, zullen we eraan

blijven werken om marktaandeel in het buitenland te winnen.

HILDE CREVITS, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werkenHet mobiliteitsbeleid van minister Crevits is gebaseerd op samenwerking en overleg. Zo is de uitbouw van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) dat woning, werk, school en winkel verbindt een taak voor zowel het Vlaamse Gewest als de gemeenten. 60% van het BFF ligt op gemeentewegen. We subsidiëren daarom van uit het Fietsfonds, samen met de provincies, de investeringen die gemeenten doen in veilige en comfortabele fietspaden. Deze subsidie van 80% ondersteunt de gemeenten om de aanleg van fietspaden te versnellen. Minister Crevits investeert jaarlijks 10 miljoen euro. Daar plukken alle fietsers op weg naar school en werk of tijdens een weekenduitstapje de vruchten van!

STEVEN VANACKERE {Iedereen inbegrepen} Hoe maak je dat waar in een tijd van saneringen? Hoe maak je dat waar in een tijd waarin burgers bevreesd zijn uit de boot te vallen? De regering stond voor een aartsmoeilijke oefening: dertien miljard moest bespaard worden. Vandaag wordt iedereen beloond met een lagere rente.

Voor ondoordachte besparingen werd niet gekozen. Dat zou ook contraproductief geweest zijn. {Iedereen inbegrepen} moet een verhaal van gedeelde verantwoordelijkheid zijn. De loopbaan verlengen en mensen aan de slag krijgen, zijn daar deel van.

Om ervoor te zorgen dat in de toekomst {Iedereen inbegrepen} blijft, moeten we nu maatregelen nemen om ons economisch weefsel te versterken. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat onze douanediensten 24 uur op 24 werken. Daarmee worden onze havens aantrekkelijker voor in- en uitvoerders. Daarom ook wil ik onze fiscaliteit op een groeivriendelijke leest schoeien. {Iedereen inbegrepen} is geen verworvenheid. Elke dag moeten we er tegenaan gaan.

19

Ampersand_juni_v03.indd 19 25/06/12 18:46

Page 20: Ampersand juni 2012

wij wensen u een goede vakantieen zien u graag in augustus terug.(ja, er is dit jaar een ampersand in augustus !)

Ampersand_juni_v03.indd 20 25/06/12 18:46