Ampersand juni 2011

of 18 /18
hoofdartikel 1 Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - JUNI 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X www.cdenv.be SAMEN IS SUPER IN KORTRIJK Kom op 27 augustus 2011 vanaf 13.30 uur naar Kortrijk

Embed Size (px)

description

Ledenblad juni 2011

Transcript of Ampersand juni 2011

 • hoofdartikel

  1

  Ver

  sch

  ijnt

  maa

  nd

  elijk

  s, b

  ehal

  ve in

  juli

  en a

  ug

  ust

  us

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - JUNI 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

  www.cdenv.be

  SAMEn IS SUpEr In kOrtrIJkKom op 27 augustus 2011 vanaf 13.30 uur naar Kortrijk

 • 22

  kom op 27 augustus 2011 vanaf 13.30 uur naar kortrijk

  Zie bussen programma p.19

  WELkOMBurgemeester, waarom moeten we kortrijk bele-

  ven? Wat betekent dat voor u, kortrijk beleven?Kortrijk is de meest verrassende stad van Vlaande-

  ren. Kortrijk is d plek waar verleden, heden en toe-komst elkaar op een innovatieve en creatieve manier

  ontmoeten. De stad heeft een boei-ende geschiedenis, maar is vooral

  alert voor alles wat vernieuwend is en grenzen verlegt. Kortrijk houdt van

  uitdagingen. Precies daarom groeien hier trendzettende initiatieven op vele

  terreinen. Het nieuwe winkelcentrum, de hedendaagse architectuur, de groene

  Leieboorden, de nieuwe bruggen, de his-torische gebouwen en de vele evenemen-

  ten maken van Kortrijk een totaalbeleving van formaat.

  WOESHWat maak je allemaal mee bij Woesh?Bij Circusatelier Woesh ontdek je spelenderwijs de truken van de circusfoor. Dit kan tijdens onze open piste waar groot en klein, jong en oud kunnen leren jongleren, diabolo, ton- en ballopen, en nog veel meer. Tieners hebben een streepje voor in de speciaal voor hen ontworpen circusworkshop Tieners aan de macht. Zin om eens op de schouders van je beste vriend te staan, of met een eenwieler leren etsen of op een koord te dansen? Wie durft? Jongleurs, diabolisten en acrobaten strijden om uw aandacht en ver-wondering. Bij de voorstelling Charlieston maakt je hele familie kennis met de wereldberoemde danseres Charlie, haar hulpje Ston en zijn ei. De opbrengst van deze voorstelling gaat naar een tehuis voor straatkinderen in Nepal.

  rADIO MODErnBeste mensen van radio Modern, wat doen jul-

  lie precies?Op Radio Modern laten we jong en oud de

  dansvloer op voor een trip naar de jaren 40 en 50. Eerst leer je een aantal basispassen uit de lindy hop,

  de swing en de jive. Wanneer dan de live band begint, kan iedereen tonen wat hij of zij in zijn of haar mars

  heeft. Onze djs sluiten de avond steevast af.

  Wat moet je als CD&V-lid zeker gedaan hebben op ons aankomende volksfeest?

  De Beauty Boudoir van de Modernettes is een absolute must voor de dames: laat je in echte vintage stijl opmaken

  door onze hostessen in uniform, die de retro diva in jou naar boven halen. Pas dan ben je helemaal klaar om je in de strijd

  te gooien voor de rest van de avond en je eerste danspassen te wagen tijdens de lindy hop dansinitiatie.

  Volledig programma p.20

  burgemeester Lybeer van kortrijk

 • ampersand

  HErVOrMEnOM WELVAArt

  tE BEHOUDEn

  www.cdenv.be

  Ver

  sch

  ijnt

  maa

  nd

  elijk

  s, b

  ehal

  ve in

  juli

  en a

  ug

  ust

  us

 • Moedeloos of moedig?n jaar na de verkiezingen en nog steeds geen nieuwe regering. De media besteedden er de voor-bije weken de nodige aandacht aan. Het is inder-daad nooit eerder gezien en het leidt tot grote moe-deloosheid, van de Wetstraat tot de dorpsstraat. Het is tegenwoordig bon ton om te zeggen dat een oplossing voor de politieke blokkering niet meer mogelijk is. Dat klopt nochtans niet. Sommigen doen nu alsof het de eerste keer in onze geschiedenis is dat er tegenstellingen bestaan tussen Vlamingen en Franstaligen. Maar heel onze geschiedenis is gebouwd op tegenstellingen, zowel ideologische, als sociaal-economische en communautaire. Grote christendemocratische leiders als Gaston Eyskens, Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene slaagden er telkens in om die tegenstellingen te overwinnen. Zij realiseerden staatshervormingen en voerden ingrij-pende sociaal-economische hervormingen en grote besparingen door.

  Dat werk tilde Vlaanderen op van achterstandregio tot n van de welvarendste regios ter wereld. Het creerde een Vlaams elan waarop Kris Peeters en al onze Vlaamse mandatarissen vandaag door gaan. Of vergeet men gemakshalve hoe ver Vlaanderen het de voorbije decennia heeft geschopt? En hoe stevig onze Vlaamse ambities ook voor de toekomst nog zijn?

  Er is geen enkele reden waarom men vandaag niet meer tot grote akkoorden en hervormingen zou kun-nen komen. Kijk naar Yves Leterme: hij slaagde er recent nog in om het loonakkoord door te duwen, met de PS en tegen de socialistische vakbond in. Hij slaagt er bovendien in om in een regering van lopende zaken socialisten en liberalen te verzoenen en de begroting op koers te houden.

  De Wever en Di Rupo zouden er goed aan doen die doortastende aanpak over te nemen. Met moede-loosheid bereikt men niets. Wat we nu nodig hebben is moed en doorzetting.

  Wouter Bekeuw voorzitter

  Fo

  to

  Le

  o D

  e B

  oC

  K

  column

  Eric Van Rompuy op zijn blog, 14 juni 2011

  In deze onderhandelingen hebben we geen frontvorming nodig, wel loyale samenwerking tussen de Vlaamse partijen.

  Yves Leterme in de Nederlandse krant Trouw, 11 juni 2011

  Het is genoeg geweest. Wij besturen het land terwijl anderen achterover liggen, dit is niet de normale gang van zaken. Verkiezingen winnen is aange-naam, maar het geeft ook verantwoor-delijkheid en die moet wel opgenomen worden. Dat gebeurt nog niet.

  Cindy Franssen in De Senaat, 9 juni 2011

  Noodzakelijke besparingen en broodnodige hervormingen moe-ten gepaard gaan met doordachte investeringen in een sociale toekomst. Strijden tegen armoede en sociale uit-sluiting is geen vrijblijvende opgave, maar onze plicht.

  Wouter Beke over de besparingsplannen van CD&V, bij zijn ontmoeting met de formateur, 26 mei 2011

  Het is belangrijk dat we de sterke budgettaire uitgangspositie die we nu hebben - door beter te doen dan was afgesproken - moeten behouden voor de volgende jaren. Door die voorsprong moeten we minder rente betalen.

  ZOGEZEGD

  COLOFOnBrecht Grieten, Annemie Lemahieu, Luk Vanmaercke, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Hans Knop, Iris Depoorter, Ce-cile Segers, Rutger De Reu, Miet Timmers, Leo De Bock, Michal Cloots, Veerle Scheire, Frank Damen, Brenda Furniere, Erik BoonJoris SnaetLinda Meskens - 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur - 02 238 38 32Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Redactiecomit:

  Cartoon:Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  4

 • 5BELrOnDE nAAr LEDEn

  19 pArLEMEntSLEDEn En MInIStErS

  9 JUnI2011

  SAMEn IS SUpEr

  71% OVErtUIGD OM LID tE BLIJVEn

  400 LEDEn Op 1 AVOnD

  Fo

  to

  Le

  o D

  e B

  oC

  K

 • 6Het toenemend gebruik van alcohol bij jongeren en vooral het gebruik van energiedranken in combinatie met sterke drank, baart zorgen. Energiedranken in combinatie met alcohol doen de signalen van intoxicatie verdwijnen waar-door men zich niet langer bewust is van zijn toestand. Het gebruik van energiedranken met alcohol leidt ook tot een hoger alcoholverbruik.

  CD&V kamerlid Nathalie Muylle was dan ook zeer bezorgd toen ze vaststelde dat deze informatie recent verdwenen is op de verpakking van het populaire drankje Red Bull. Aangezien het drankje een gezondheidsclaim bevat, zou op het etiket een vermelding moeten staan ter attentie van de personen die de consumptie ervan beter vermijden.

  Nathalie Muylle: Het is goed dat Minister Onkelinx onze ongerustheid deelt. Ze moet nu de invoerende firma snel op het matje roepen en op Europees niveau dit probleem trachten op te lossen.

  Naar jaarlijkse traditie breekt JONGCD&V uit. Onder het motto We have a dream worden de lokale afdelingen van JONGCD&V uitgedaagd om te dromen van een toe-komst voor hun gemeente. De dromen van vandaag zijn immers de bouwstenen voor de wereld van morgen!

  JONGCD&V roept haar leden ook op tot actie. De afdelin-gen worden uitgedaagd om hun dromen te verzamelen en zichtbaar te maken in de gemeente met affiches. Doel is om het straatbeeld van de gemeente te kleuren met de droomwolken die op deze affiches staan afgebeeld. Postkaarten sporen de jongeren aan om de straat op te gaan en mensen aan te spreken op zoek naar hun dromen. Zo komen we te weten wat de inwoners van de gemeente denken en kunnen we echt aan de slag gaan met hun dromen!

  33 jeugdraden droegen hun gemeentebesturen voor als vetste gemeente van Vlaanderen omwille van de inspan-ningen die geleverd werden voor kinderen en jongeren1. Uiteindelijk bleven 5 genomineerden over: Heist-Op-Den-Berg, Lommel, Vorselaar, Sint-Niklaas en Tienen. Op n na allemaal met CD&V in het bestuur! Uiteindelijk mag Tienen met een CD&V-jeugdschepen, samen met Sint-Niklaas, 2 jaar lang de titel voeren. De jeugdraden van beide steden ontvangen maar liefst 10.000 euro.

  Ter inspiratie: Tienen haalde het vanwege haar taalbad en voorleesproject voor anderstalige kinderen, haar buurtge-richte initiatief en het feit dat de stad haar jeugdbeleid con-tinu tracht af te stemmen op de noden en behoeften van kinderen en jongeren. 1 Het idee voor het invoeren van de titel van meest kind- en jeugdvriendelijke gemeente komt van Vlaams volksvertegen-woordigers Tinne Rombouts en Sabine Poleyn.

  Energiedranken geven je vleugels?

  Vetste gemeente

  UitbreekuurWaarom worden hoge bonus-sen uitgekeerd in banken die gered werden met belasting-geld? Vandaag geven de ban-ken de indruk de beperking van de bonussen toch ter harte te nemen. Dat werd tijd. De managers werden te veel beoordeeld op korte-ter-mijnprestaties die helaas niet duurzaam bleken op lange termijn. De bonuscultuur had onvoldoende aandacht voor

  het langetermijnperspectief van de bank en de aandeel-houders. CD&V kamerlid Leen Dierick: Laat dit duidelijk zijn: een bank die de crisis heeft overleefd, is voortaan verplicht het spel mee te spelen. In de Kamer werd in 2010 de Wet Deugdelijk Bestuur gestemd, de strengste van Europa. Verder overheidsingrijpen in de verloning door privbedrijven is moeilijk haalbaar. Het bonusbeleid in ondernemingen is in de eerste plaats de verantwoor-delijkheid van de onderneming zelf.

  Berperking van bonussen?

 • 7kort

  De begroting van Belgi herstelt spectaculair. Het politiek krediet komt de huidige regering onder leiding van Premier Yves Leterme toe. Objectieve internationale waar-nemers menen dat de regering een zeer efficint herstel- en anticrisis-beleid voerde. Deze positieve com-mentaren beletten ons uiteraard niet alert te blijven. Art Buchwald, een Amerikaanse columnist, zei namelijk ooit: Als het goed gaat met de economie, gaat het slecht met al de rest. Belgi heeft een open economie en dus moeten we

  ons hoeden voor arrogantie wan-neer het goed gaat en ons wape-nen tegen moedeloosheid wanneer het slecht gaat. De regering heeft bij de opmaak van de begroting 2011 heel doordacht afwogen wat goed is en wat minder goed is. De CD&V-kamerfractie staat volledig achter onze ministers en alle des-kundigen die hebben meegewerkt aan de opmaak van de begroting en heeft die dan ook met overtui-ging goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer.

  De Ombudsdienst Telecommunica-tie registreerde in 2010 liefst 1.842 klachten over onverwachte en hoge verbrekingsvergoedingen bij verande-ring van mobiele telefoon-operator. Door deze vergoedingen probeert men abonnees aan zich te binden, maar in feite komt het neer op een verstoring van normale marktpraktijken.

  Senator Peter Van Rompuy wil hier-aan paal en perk stellen en diende daarom een wetsvoorstel in om de verbrekingsvergoeding te limiteren tot tien procent van het abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn voor de resterende duur van het contract, met een absoluut maximum van 15 euro.

  Meer info: www.petervanrompuy.be

  Kamerlid Nahima Lanjri heeft haar schouders gezet onder de verstren-ging van de gezinshereniging. Het resultaat is een akkoord tussen CD&V, Open Vld, MR en N-VA aangevuld met de steun van de sp.a. Er worden strikte vereisten van huisvesting en inkomen uit eigen middelen opgelegd aan vreemdelingen en Belgen die een partner of echtgenoot uit het buiten-land laten overkomen. DE kErnpUntEn : 1. Verstrenging voor zowel Belgen als niet-EU-onderdanen.

  2. Bewijs van behoorlijke huisvesting.

  3. Bestaansmiddelenvereiste die garandeert dat de gezinshereniger kansen krijgt in de samenleving. Inkomsten die afkomstig zijn uit het bijstandstelsel (leefloon, gewaar-borgde kinderbijslag) en financile maatschappelijke dienstverlening en de kinderbijslag worden niet in aanmerking genomen.

  4. Schijnsamenwoonst wordt aangepakt.

  5. Wachttermijn van 12 maanden legaal verblijf vr gezinsvorming.

  6. Enkel aanvragen vanuit het buitenland.

  7. 3 jaar controle op alle criteria die in de wet worden voorzien.

  8. 21 jaar zijn om in aanmerking te komen voor gezinshereniging.

  Een sterke begroting Verstrenging gezinshereniging

  Veranderen van mobiele telefonie-operator moet makkelijker worden Senator Peter Van Rompuy wil verbrekingsvergoeding beperken

 • 8de uitdaging van de toekomst

  HErVOrMEn OM WELVAArt tE BEHOUDEn

  Alle economische barometers staan positief. Anderzijds ho-ren we dagelijks onheilsberichten. Zitten we nu in een crisis of niet?

  Yves Leterme: Kijk gewoon naar de feiten. Ons land heeft de bankencrisis en de nasleep ervan goed doorstaan. De econo-mische motor is tijdig en krachtig aangeslagen. Omwille van Duitsland maar ook dankzij het consumenten- en investeerders-vertrouwen dat in ons eigen land sneller en sterker is hersteld dan elders.

  Kris Peeters: Precies, van in het begin was al duidelijk dat de crisis niet overal even sterk toesloeg. Je kan deze crisis verge-lijken met een precisiebombardement dat een aantal sectoren sterker heeft getroffen dan andere. Maar kijk: buitenlandse bedrijven komen in ons land opnieuw investeren n uitbreiden.

  Yves: Ondertussen hebben we een half procent voorsprong in de sanering van de overheidsfinancin en zijn we er voor het eerst sinds WO II in geslaagd om een economische crisis te overwinnen zonder nieuwe structurele werklozen. Dat is een pluim voor het werk van alle regeringen. Zij namen goede maatregelen. Nu moeten we de werkzaamheidsgraad optrek-ken: werken aan de uitstroom van 55-plussers en aan de instroom van jongeren. Ook de vergroening van de fiscaliteit wordt belangrijk. Tot slot moeten we iets doen aan de prijs-stijgingen die in ons land sterker zijn dan in andere landen. De inflatie leidt tot een stijging van de lonen en dus tot verlies aan competitiviteit. Maar: we hebben een goede uitgangspositie.

  Onze industrie herleeft dus niet enkel dankzij de Duitse economie?

  Kris: We hebben ook eigen troeven. Er is onze ligging, die heel wat mogelijkheden biedt. Toen ik in Singapore was, lieten de verantwoordelijken van PSA, een maritieme investeerder, weten

  dat zij in onze havens van Zeebrugge en Antwerpen zullen blijven investeren omdat zij alle vertrouwen in de dynamiek van Vlaanderen hebben.

  Yves: We doen het beter dan de andere buurlanden van Duits-land. Ik zou daar ook nog de arbeidsattitude, de talenkennis en scholingsgraad aan toevoegen. We moeten al die troeven onderhouden. Verder zijn we een land met een arme overheid maar met rijke burgers. Er ligt hier dus heel wat koopkracht.

  Provoceert de CEO van Bekaert wanneer hij roept dat er in Vlaanderen geen plaats meer is voor industrie?

  Yves: Bert De Graeve heeft gelijk als hij het heeft over de loon-kostenevolutie en de nabijheid van markten. Maar anderzijds worden er ook in de traditionele sectoren nog altijd nieuwe jobs gecreerd. Meer dan er verloren gaan. Maar het is juist dat we een sterke industrile basis moeten behouden. Wat van groot belang is, is dat er toegevoegde waarde gecreerd wordt. Maar laten we niet te negatief zijn. De buitenlandse investerin-gen in ons land en dan vooral in Vlaanderen stijgen. Kris zal dat zeker bevestigen.

  Kris: Inderdaad. Op de 166 investeringen vorig jaar kwamen er 108 naar Vlaanderen. En als die buitenlandse investeerders Vlaanderen zien zitten, waarom zouden de Vlaamse investeer-ders dat dan niet doen? Het is ook aan de industrie om de noodzakelijke transformaties door te voeren. Deze evoluties willen we zeker ondersteunen. Daarom liet ik de Vlaamse regering een Witboek Nieuw Industrieel Beleid goedkeuren. We moeten de kritische pijnpunten aanpakken en troeven versterken.

  Wij hebben uitstekende universiteiten en onderzoekscentra. Het IMEC bijvoorbeeld. Wij realiseren ons soms niet dat daar 1000 ingenieurs werken. In Zuid-Korea en Japan is er vraag naar

 • interview

  samenwerking met hen. Hetzelfde geldt voor het Vlaams Insti-tuut voor Biotechnologie. Tijdens mijn missie in Chili was men vragende partij om met het VIB te mogen samenwerken. En dan heb ik nog niet gesproken over onze universiteiten. Ik heb besloten ook werk te maken van de academische diplomatie.

  Allemaal goed en wel maar hoe zorgen we ervoor dat onze industrie ook voldoende arbeidsplaatsen schept?

  Kris: Tot nu toe heeft de industrie zich kunnen weren door de automatisering. Robots en informatica drukten de arbeidskost. Dit zal niet langer doenbaar meer zijn. Vandaar dat wij het concept van de Fabriek van de Toekomst lanceerden. Zoals Yves al aangaf: we moeten producten maken met een hoge toegevoegde waarde, met aandacht voor energiebesparing en een CO2-neutraliteit. Ik bezocht onlangs een bedrijf dat zich specialiseerde in zeer innovatieve textielmachines die zo weinig mogelijk energie gebruiken. Hiermee kunnen zij de concurrentie met China aan.

  Wat is de rol van de overheid in deze evolutie?

  Kris: In een modern investeringskader, is het noodzakelijk dat alle overheden van alle niveaus samen werken. Neem nu Ford Genk. Daar werden n de stad Genk, n de provincie, Vlaande-ren en de Federale administratie samengebracht om samen een antwoord te geven op de vragen van Ford. Dit is gelukt: Ford besliste een aantal nieuwe modellen in Genk te produceren.

  Daarnaast moeten we bedrijven letterlijk en figuurlijk de ruimte geven om dit alles waar te maken. Procedures die te lang aan-slepen, schrikken investeerders af en daar moeten we nu echt van af. We werken daar nu volop aan.

  Yves: Ook inzake de pensioenen mogen de mensen van de overheid nog veel verwachten. Onze uitkeringen moeten zoveel mogelijk welvaartsvast zijn. Tegelijk moeten we de effectieve pensioenleeftijd echt verhogen via het afremmen van ver-vroegde uittredingen. Ik weet dat dit moeilijk ligt. De wettelijke pensioenleeftijd is m.i. enkel houdbaar als we deze maatrege-len nemen. Wij realiseren ons te weinig dat sinds WO II er om de vijf jaar een jaar levensverwachting bij gekomen is.

  Als deze Ampsersand in de brievenbus valt, zit men in heel wat gezinnen in spanning over de uitslag van hun afstude-rende kinderen. In welke wereld komen zij terecht. Wat mogen zij nog van de overheid verwachten?

  Yves: Ik heb zelf kinderen van die leeftijd. Ik heb een zoon die net de stap op de arbeidsmarkt gezet heeft, daarnaast heb ik een zoon in het laatste jaar en mijn dochter zit in haar eerste jaar hoger onderwijs. Ze komen met een grotere bagage in een wereld terecht met veel meer kansen dan hun voorgangers. Maar de eisen zullen ook groot zijn. De voortdurende veran-dering vraagt een groot aanpassingsvermogen. Dit belooft boeiend te worden.

  En voor de rest moeten we ijveren voor het behoud van onze sterke collectieve voorzieningen van kinderopvang, over ziekteverzekering tot het collectief pensioenstelsel. Die jonge mensen komen straks op de arbeidsmarkt in een van de meest welvarende landen dat veel kansen biedt. Willen we die welvaart behouden, zullen we de moed moeten hebben om de hervormingen door te zetten. Maar we kunnen dit allemaal aan.

  Kris: Ik vind het daarom heel belangrijk dat iedereen kansen krijgt om zijn talenten te ontplooien en dat jonge mensen am-bitieus blijven. In welk beroep dan ook! Ik ben er van overtuigd dat iedereen met veel passie kan werken. Als iedereen met zijn mogelijkheden en talenten zijn steentje bijdraagt, kan Vlaande-ren opnieuw aansluiting vinden bij de top 5 van welvarendste regios van Europa. De overheid moet er wel voor zorgen dat iedereen zijn eigen geluk kan maken en vinden. Zeker aan mensen die het moeilijk hebben, met minder kansen, of met een handicap, moet de overheid extra zorg besteden opdat ook zij hun geluk kunnen vinden.

  Lees het volledig interview op www.cdenv.be/toekomstuitdagingen. Lees er over de wet van de remmende voorsprong, de overgang van bedrijfsterreinen naar campussen van innovatie en samenwerking, Flanders Knowledge Area, treinen naar China.

  Reacties zijn zeer welkom op [email protected] met onderwerp: toekomstuitdagingen.

  9

 • 10

  uitdaging: 1 op 8 ouderen mishandeld

  In 2009 waren er alleen al bij het Vlaams Meldpunt 500 meldingen van ouderenmis-handeling. In nagenoeg 90% is de dader familie. 70% van de slachtoffers zijn vrou-wen. De beweegredenen van daders zijn vooral van financieel-materile aard, op de voet gevolgd door verslaving en psychoso-ciale moeilijkheden. De meeste meldingen gebeuren door hulpverleners (37%), amper 20% durft zelf de stap te zetten.

  Schrik van geweld

  De gepensioneerde en hulpbehoevende Emma (78 jaar) woont nog steeds thuis. Ze is weduwe en moeder van een dochter. Via het OCMW krijgt ze dagelijks een warme maaltijd thuisbezorgd. Medewerkers van familiehulp helpen in het huishouden.De dochter komt zelden op bezoek.De weinige contactmomen-ten die er zijn, dienen vooral om geld van Emma af te troggelen. Toch durft Emma niet tegen haar dochter in te gaan. Het is immers haar kind en ze is hoe dan ook blij met elk

  bezoek van haar. Bovendien vreest ze dat als ze geen geld meer geeft, ze haar misschien nooit meer zal zien. Maar de situatie is onhoudbaar geworden voor Emma. Ze heeft het zelf niet breed en ze ervaart de eindeloze bedelarij als regelrechte chantage. Eigenlijk zit ze er psychologisch stilaan compleet door.

  Emma vindt een vertrouwenspersoon in haar huisarts. Vanuit zijn kennis verwijst hij Emma door naar het meldpunt. Dat biedt een eerste luisterend oor en brengt Emma in contact met het lokale steunpunt ouderenmisbehan-deling dat is ingebed in het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De medewerkers van het steunpunt weten langzaam maar zeker een vertrouwensband met Emma op te bou-wen. Uiteindelijk doet ze haar hele verhaal, inbegrepen hoe doorheen de jaren de relatie met haar dochter is geworden wat ze is. Aan Emma wordt duidelijk gemaakt dat ze hoe dan ook moet stoppen met geld te geven. Ze heeft het zelf niet breed en de vicieuze cirkel van geld in ruil voor bezoekjes moet

  Jo en Sabine in touw voor preventie en minder straffeloosheid

  Naar schatting 1 op de 8 thuiswonende ouderen werd het voorbij jaar slachtoffer van minstens n vorm van ouderenmis(be)handeling. Hoewel de maatschappelijke invloed en kracht van senioren wordt erkend en gewaardeerd, zijn ze een kwetsbare groep. Vlaams Minister Jo Vandeurzen engageert zich voor hulp en preventie. Hij vindt een federale medestander in senatrice Sabine de Bethune. Zij ijvert voor een betere juridische bescherming.

  Ann Moreels en Iris De roeck, medewerksters van het Vlaams Meldpunt Ouderen(mis)behandeling, onderstrepen in een gesprek met Sabine de Bethune de nood aan een gentegreerde aanpak van diensten en instel-lingen: welzijn gezondheid, politie, justitie,...

 • 11

  worden doorbroken. Tevens probeert het steunpunt contact te leggen met de dochter en een bemiddeling tussen beiden op te zet-ten. Intussen wordt het OCMW gecontacteerd om na te gaan of er daadwerkelijk financile problemen zijn bij de dochter die zouden verklaren waarom zij bij haar moeder steeds opnieuw komt bedelen.

  CD&V wil mensen verbinden. We doen dat zo dat iedereen wordt erkend en gewaardeerd. CD&V wil families versterken. We doen dat door zorg op maat te leveren en door een ju-ridisch kader te creren waarin iedereen zich geborgen voelt. We verzorgen in het bijzon-der ook kwetsbare groepen. En we gaan voor een beleid dat vooruitziet.

  WAt DOEt CD&V?

  Beroepsgeheim doorbreken Fractieleidster Sabine de Bethune pleit in haar wetsvoorstel dat momenteel in bespre-king is in de Senaat voor strafrechtelijk ingrijpen in geval van mishandeling van kwetsbare groepen. De bescherming die nu reeds geldt voor minderjarigen, moet ook kunnen voor kwetsbare ouderen, en bij uitbreiding voor iedereen die afhankelijk is van anderen. Artsen en andere hulpverleners moeten in bedreigende en ernstige situaties hun beroepsgeheim kunnen verbreken en melding doen bij het parket. En verenigin-gen krijgen vorderingsrecht om slachtoffers tijdens deze procedure bij te staan, als die daarmee akkoord gaan.

  1 gemeenschappelijk meldpuntIn overleg met de Centra Algemeen Welzijns-werk (CAW) en de vertrouwenscentra kinder-

  mishandeling (VK) installeert Vlaams minister Jo Vandeurzen n centraal telefoonnum-mer. Dit unieke meldpunt is er is voor zowel burgers, politie, parket en andere welzijns- en gezondheidsdiensten. Het is het begin van een mogelijke crisisinterventie. Maar de CAWs en VKs doen meer. Ze leveren zorg op maat. Een individueel aangepast antwoord op de hulpvraag. Hiervoor werken ze samen met o.a. de Centra Geestelijke Gezondheids-zorg, de Centra Integrale Gezinszorg,

  Meer info: www.meldpuntouderenmishandeling.be. Centraal oproepnummer: 078 15 15 70 www.sabinedebethune.bewww.ministerjovandeurzen.be

  Reacties zijn zeer welkom op [email protected] met onderwerp: mishandeling.

  standpunt

  Fo

  to

  Le

  o D

  e B

  oC

  K

 • standpunt

  14

  De armoede in ons land daalt niet. 1 op 8 Vlamingen moet overleven met een inkomen onder de armoe-degrens. 13% van de gezinnen stellen noodzakelijke gezondheidszorgen uit omdat er geen geld voor is. Bij alleenstaanden met kinderen is dit zelfs bijna 30%. Een kwart van de kinderen in Vlaanderen groeit op in een woning met gebrekkig comfort.

  Gemeenschapssenator Cindy Franssen: Nog maar eens blijkt dat de strijd tegen armoede een werk van lange adem is. Op federaal niveau hebben het uitgebreid ac-tieplan en de sterke rechtvaardigheidsagenda van Yves Leterme en zijn ploeg hun effect zeker niet gemist. Maar de aandacht en inzet mogen nu niet verslappen. Alleen de aanhouder wint.

  Daarom deze kaderresolutie waarin duidelijk is op-genomen dat er nood is aan een nieuw, ambitieus federaal Plan Armoedebestrijding, uitgewerkt op basis van strategische en operationele doelstellingen, met duidelijke streefcijfers en een strikte timing.

  Daarnaast ben ik ook heel tevreden dat deze krachtige oproep aan de toekomstige regering mag rekenen op een ruim politiek draagvlak over de partijgrenzen heen. Hiermee erkent men dat armoedebestrijding een win-win situatie is. We zorgen voor mensen en inves-teren tegelijk in de samenleving van morgen. Deze resolutie is als het ware de stok achter de deur die

  ervoor moet zorgen dat de strijd tegen armoede meer dan ooit op de Wetstraat-kaart blijft staan, om het even welke regering er op poten wordt gezet.

  De tekst omvat een waslijst aan richtsnoeren en prio-riteiten op uiteenlopende domeinen, steunend op het herstellen van de sociale grondrechten. We sommen er hier enkele op:

  Verdere herwaardering en welvaartskoppe-ling van de wettelijke pensioenen;

  Versterking van de verplichte solidaire ziekteverzekering;

  Uitkeringen en vervangingsinkomens struc-tureel verhogen tot minimaal boven de armoedegrens;

  Beleidsmaatregelen en de federale uitga-ven toetsen op het mattheseffect;

  Automatische toekenning van sociale rech-ten bespoedigen;

  Energie moet een grondrecht worden;

  Bijzondere aandacht voor het terugdringen van armoede bij kinderen.

  Cindy Franssen: Noodzakelijke besparingen en broodnodige hervormingen moeten gepaard gaan met doordachte investeringen in een sociale toekomst. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, is geen vrijblijvende opgave, maar onze plicht.

  Geen eindpunt

  Deze resolutie is voor Cindy Franssen geen eindpunt. Ondertussen heeft ze in de senaat een wetsvoorstel ingediend om het federale armoedebestrijdingsbeleid wettelijk te verankeren, zoals dat nu al in Vlaanderen het geval is. Daarnaast wil ze dat toegang tot energie en water als specifiek basisrecht wordt opgenomen in de Grondwet.

  Meer info: www.cindyfranssen.beReacties zijn zeer welkom op [email protected] met onderwerp: armoede.

  Armoede nooit aanvaarden

  De Senaat schaarde zich begin deze maand achter de ambitieuze resolutie van Senator Cindy Frans-sen over armoedebestrijding. De tekst zet de bakens uit voor het toekomstige beleid ter zake.

  Senator Franssen reageert met resolutie Armoedebestrijding

 • 15

  Zeker tijdens het eerste levensjaar, is het belangrijk dat ouders zelf kunnen instaan voor de opvang van hun kindje. Daarom blijft CD&V de thematische verlofstelsels verdedigen. Aangezien deze, net als de realisatie van een volwaardige statuut voor onthaalouders, federale materie zijn, focust het nieuwe decreet op de vereenvoudiging van de regelgeving, de kwaliteit, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van het aanbod, en de haalbaarheid voor de initiatiefnemers.

  kwaliteitsgarantie

  Voortaan zullen alle opvanginitiatieven, zonder uitzonde-ring, moeten voldoen aan een basiskwaliteitsnorm. Wie voldoet kan een vergunning krijgen. Zonder vergunning mag niemand nog kinderen opvangen tegen betaling, vertelt Tom Dehaene. Ook de diplomavereisten voor begeleiders, de verplichte begeleiding van iedereen die kin-deren opvangt en de beperking van het aantal kindjes per begeleider naargelang de draagkracht van de kinderen of de begeleider, passen in dit opzet van kwaliteitsgarantie.

  Genoeg plaats

  Het decreet voorziet een aanbod voor minstens de helft van de kinderen tot 3 jaar tegen 2016, en voor alle kinde-ren met een behoefte aan kinderopvang tegen 2020. Tom Dehaene: (Digitale) loketten kunnen ouders onder-steunen in hun zoektocht. Wie zich meldt aan het loket zal binnen een redelijke termijn een overzicht krijgen van de beschikbare plaatsen.

  Betaalbaar en haalbaar

  Er komen trouwens niet alleen meer opvangplaatsen, de ouderbijdrage zal ook vaker afhankelijk zijn van het inko-men. Dit garandeert de toegankelijkheid van het kinderop-vangaanbod voor iedereen.

  Maar ook voor de initiatiefnemers moet het organise-ren van kinderopvang (fi nancieel) haalbaar zijn. Daarom komt er een eenduidig subsidiesysteem in 4 trappen: een basistegemoetkoming, een extra subsidie voor wie het inkomensgerelateerde bijdragesysteem (IKG) hanteert, een extra subsidie voor ondersteuning van kwetsbare gezin-nen en n voor fl exibele opvang of inclusieve opvang van kinderen met een handicap.

  Eenvoudiger reglementering

  Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de specifi citeit van de verschillende opvangvormen. Gezinsopvang (nu de onthaalouders), groepsopvang (de kinderdagverblijven) en opvang aan huis, zullen elk aan specifi eke voorwaarden moeten voldoen. Maar of het nu om vereiste competenties voor begeleiders gaat, of om infrastructuur en werking, of om veiligheid en gezondheid van kinderen, de basisver-gunningsvoorwaarden worden gelijk voor elke soort van opvang.

  Tom Dehaene: Doordat we de regelgeving stroomlijnen, zal ook de inspectie vereenvoudigen en vlotter kunnen verlopen.

  Het gaat vooruit

  Geen tijd voor getreuzel. Het decreet zal in werking treden vanaf 2012. Voor alle bestaande initiatieven worden vol-doende overgangsbepalingen voorzien, zodat niemand zich zorgen hoeft te maken over de continuteit van de opvang.

  Tom DehaeneVlaams VolksvertegenwoordigerMeer info op www.dehaene.be

  Reacties zijn zeer welkom op [email protected] met onderwerp: kinderopvang.

  Vernieuwde kinderopvang zet in op kwaliteit Het aanzien van onze kinderopvang is de laatste jaren erg veranderd. Om de recente evoluties te kunnen vatten en de bestaande regels te stroom-lijnen, was er nood aan een nieuw kaderdecreet. Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Dehaene stond aan de wieg.

  tOM DEHAEnEKinderopvang organiseren zonder erkenning zal niet meer mogelijk zijn. Tegen 2020 moet het aanbod behoefte dekkend zijn.

  standpunt

 • 16

  Dankzij de politieke stage bij Vrouw & Maatschappij kwam een ver-van-mijn-bed-wereld plots heel dichtbij. De stage was een leerrijke gids doorheen het doolhof dat de Belgische politiek soms lijkt, zorgde voor kansen die ik anders nooit zou hebben gekregen en bracht me in contact met interessante mensen. Een absolute aanrader voor wie genteresseerd is in het reilen en zeilen van de politiek.

  Sarah Mousaid, studente, kandidate Kamer BHV in 2010

  Wat? Kleur buiten de lijntjes, politieke stage voor jonge vrouwen. Met een bezoek achter de schermen van het parlement, persoonlijke gesprekken met parlementsleden, getuigenissen van politicas over hun eerste stappen in de politiek,

  Waar en wanneer? Brussel, van 12 tot en met 14 september.

  Meer info? Vrouw & Maatschappij, Wetstraat 89, 1040 Brussel, 02 238 38 55 of [email protected]

  Hoeveel maanden Dirk Claes nu effectief actief is in het parlement? Dat was de vraag in de vorige Ampersand. Geen mak-kelijke berekening. Maar in mei 2003 leg-de Dirk zijn eed af als parlementslid. En dan komen we aan 97 maanden. Of 98 maanden als je de halve maanden erbij telt. Profi ciat Dirk! En profi ciat aan Nicole Boonen (Retie), Sam De Waele (Zulte), Neal Van Loock (Tremelo) en Wannes De

  Moor (Beveren). Jullie winnen een ticket voor Rock Werchter op vrijdag 1 juli. Samen met Dirk Claes en minister Schau-vliege zullen ze met d festivalwei kennismaken.

  In deze laatste Ampersand voor het zomerreces bieden we u een boek aan van Rik Torfs. Met Aarzelend wenkt de nacht willen we u fi jne vakantielectuur bezorgen.

  Dit boek bundelt de beste columns en opiniestukken die Rik Torfs de afgelopen jaren schreef. Opnieuw stelt hij de juiste vragen zonder op zoek te zijn naar de juiste antwoorden.

  Wil u op uw vakantiebestemming kennis maken met de opinies van Rik? Stuur dan een antwoord op deze vraag:

  Welk vak heeft Rik Torfs in Leuven nog nooit gedoceerd?

  Kerk en Staat Temporal Goods of the Church Deontologie van de kerkjurist Rechten en plichten van christengelovigen

  WEtStrIJD

  Zend je antwoord op een gele briefkaart naar Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar: [email protected] vier gelukkige deelnemers contacteren we tijdig om goede afspraken te maken. Veel succes!

  EEn GOED IDEE

 • 2012: Europees jaar van actief ouder worden en intergenerationele solidariteit15-16 september regionaal congres Euro-pese SeniorenUnie met vertegenwoordigers van seniorenorganisaties binnen de EVP.

  SEkSE AnD tHE CItY: genderslim lokaal besturen

  In voorbereiding van de gemeenteraadsver-kiezingen werkt Vrouw & Maatschappij aan genderslimme voorstellen rond stadsplan-ning, publieke ruimte, zorg, wonen, Al die voorstellen toetsen we af bij experten zodat ze daarna kunnen worden toegepast op elke gemeente. Tijdens dit dialoogmoment worden ook de resultaten van de voorzittersverkiezin-gen bekend gemaakt.

  PraktischWoensdag 29 juni, tussen 19u en 21u30, in de gebouwen van CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel.

  Inschrijven via 02 238 38 55 of [email protected]

  AGEnDA

  17

  interview

  Donderdag 2 juni

  Gisteren hebben we op het wekelijkse nationaal bureau de re-clamebeelden voor de Zomerunief gepresenteerd en de reacties waren zeer enthousiast. Sinds een aantal maanden ben ik de vertegenwoordiger van een ambitieus Limburg in het nationaal bureau van JONGCD&V. Omringd door een groep jonge christen-democraten doe ik enorm veel ervaring op waardoor ik nieuwe kansen krijg binnen de partij. Zo mag ik deze zomer de werk-groep Zomerunief trekken.

  Het tweede weekend van september (9-11 september) bestormen we Antwerpen, met een bende gengageerde jongeren (18-25 jaar). De begeleidende werkgroep die ik mag voorzitten, bestaat alvast uit creatieve JONGCD&Vers uit alle hoeken van Vlaande-ren. Met een mix van jong geweld en ervaren politici zorgen we voor een goedgevuld weekend met inhoudelijk sterke activiteiten en de nodige ontspanning. Het is een politieke initiatie waarbij alle niveaus van de Belgische politiek aan bod komen met een gemeenteraadsspel, een bezoek aan het Vlaams Parlement en een lunch met Europarlementairen. Na een aperitief op een exclusieve locatie ontdekken we Antwerpen by night.

  Antwerpen, the place to be! Ook voor een flinke dosis Christen-democratie. Spreek kennissen, zonen, dochters, de jonge poli-tieker in spe van de buren, aan en verwijs hen voor meer info naar www.jongcdenv.be.

  Ps: snel nog even reclame maken voor onze ZomerBBQ. Alle JONGCD&Vers zijn 2 juli meer dan welkom op de ZomerBBQ te Aalst! Vlug inschrijven is de boodschap.

  Maryam JamshidNationaal bureaulid JONGCD&VStudente Rechten Universiteit Hasselt

  Lees het volledige weekboek op www.cdenv.be. Een hele week lang gunt een CD&V-medewerker ons een blik op werk en leven in het heetst van de politieke actualiteit.

 • hoofdartikel

  18

  Motivatie van de jury: Godelieve Devos is lid van CD&V sinds de stich-ting van de partij. 15 jaar later werd ze gekozen als volksvertegenwoor-diger. Een mandaat dat ze 25 jaar zou uitvoeren. In juni 1991 was ze een van de pioniers bij de oprichting van de CVP-werkgroep senioren. De geleding die vandaag 20 kaarsjes uitblaast. Godelieve drukte tijdens haar twaalfjarig voorzitterschap als geen ander een stempel op de seniorenbeweging, waarbij ze deze beweging van onderuit mee uitbouw-de en de senioren werden erkend als een volwaardige geleding met eigen statuten. Samen met haar zus Jeanne Devos deelt Godelieve een brede kijk op de wereld.

  Ik behoorde al tot de senioren toen de werkgroep senioren startte en het trof mij dat mensen die heel hard werkten voor de partij zo weinig zeggenschap hadden. Senioren zijn heel gengageerd en steken heel veel

  energie in de partij, maar de erken-ning blijft beperkt, tenzij in verkie-zingstijden: Velen onder hen hebben een groot netwerk en ze hebben hun ervaring mee. Het zijn uitstekende militanten. En dat mogen ze voelen!

  Al 20 jaar is Godelieve voorvechtster van de seniorenbelangen in onze par-tij. Jarenlang werd op het partijbestuur enkel gesproken over de Jongeren en Vrouw&Maatschappij. Ik heb meer-dere jaren Ook Senioren! onder de aandacht moeten brengen. Zo kregen de senioren stilaan een betere plaats binnen de partij. Hoewel dat uiteraard niet alleen aan mij ligt, maar ook aan de vele bestuursleden en mede-werkers. Nu tellen ze meer mee als actieve groep.. het is een erkenning dat op inzet geen leeftijd staat

  Het kan nog beter. Mijn huidige opvolging, An Hermans en Cecile Se-gers, levert schitterend werk. Ze heb-ben mijn werk voortgezet en elk jaar

  verbeterd. Dat wil ik echt onderstre-pen! Elk jaar stijgt het ledenaantal. Meer ondersteuning en participatie-kans is niettemin meer dan wenselijk voor deze steeds groeiende groep. Ook al hebben we nog een lange weg te gaan, we komen van ver. Een goede reden om dit twintigjarig bestaan te vieren!

  In Vrijwilliger van de maand verkiezen we een CD&V-militant die zich de afgelopen maand heeft laten opmerken. Iemand voordragen? Stuur je motivatie naar [email protected] metvermelding Vrijwilliger van de maand!

  FO

  TO Y

  OR

  RIC

  K J

  AN

  SS

  EN

  Vrijwilliger van de maand

  Godelieve Devos

  85 jaarkortenaken

  Gewezen CVp-kamerlid (1961-1985)

  Oud-burgemeester kortenaken

  Voorzitter CD&V-senioren van 1995 tot 2006

  Voorzitter van de gewezen CD&V-parlementsleden

  CD&V-lid sinds 1945!

  Genomineerd door CD&V-senioren

 • 19

  BUS 1turnhout 9.15 uur carpoolparking Beerse (gemeente Lille)N132 / A21 (E34) - uitrit 22Wommelgem 9.40 uur carpoolparking R11/A13(E34-E313)-uitrit 18Boom 9.55 uur parking aan de Heilig Hartkerk, Eikenstraat

  Vilvoorde 10.40 uur Machelen, carpoolparking N21/N211/A1(E19), uitrit 12 rumst 10.20 uur carpoolparking N1c/A1(E19) - uitrit 8

  kortrijk 12.30 uur

  BUS 2Houthalen 9.30 uur carpoolparkingN715/A2(E314)-uitrit 29paal 9.50 uur Carpoolparking N29/A13(E313)-uitrit 26Laakdal 10.00 uur carpoolparking Geel_OostN174/A13(E313)-uitrit 24

  WaasmunsterGentbrugge-Oost

  11.05 uur11.40 uur

  N446 / A14 (E17) - uitrit 13carpoolparking N9 - Brusselsesteenweg

  Grobbendonk 10.20 uur Herentals-West carpoolparking N13/A13(E313)-uitrit 20

  kortrijk 12.30 uur

  BUS 3Maasmechelen 9.15 uur carpoolparking autostradeGenk 9.30 uur Kerk hoevezavelA igem 10.30 uur carpoolparking Beliestraat/N208/A10(E40)-uitrit 19a

  kruishoutem 11.45 uur carpoolparking N459/A14(E17)-uitrit 6Merelbeke 11.25 uur carpoolparking B403/R4/A10(E40)Uitrit 16,langs R4

  kortrijk 12.45 uur

  BUS 4

  Sint-truiden 9.30 uur Stationtienen 9.50 uur UITRIT 25 TIENEN LANGS N29Bertem 10.20 uur carpoolparking N3/A3(E40),uitrit 22

  Aalst 11.15 uur carpoolparking N45/N460Brussel 10.55 uur carpoolparking Meise,N277 (Nieuwelaan)

  kortrijk 12.45 uur

  BUS 5

  Leopoldsburg 9.30 uur StationMol 9.45 uur randparking Den Uyt Mechelen 10.45 uur Rode KruispleinDendermonde 11.15 uur Parking De Bruynkaai (Noordlaan)kortrijk 12.30 uur

  BUS 6Diepenbeek 9.30 uur carpoolparking N76/A13,uitrit 30Hasselt 9.45 uur carpoolparking St truidersteenwegLummen 10.00 uur carpoolparking N717/A2(E314)-uitrit 26Aarschot 10.20 uur carpoolparking N223/A2(E314),uitrit 22kortrijk 12.30 uur

  BUS 7Wilsele-De Vunt 9.15 uur N19e/A2(E314)-uitrit 20ninove 10.15 uur carpoolparking N255 (kmp 15,2) / N8 Halle 10.45 uur carpoolparking Halle Dassenveld /N7 / A8 (E429) - uitrit 22 Oudenaarde 11.45 uur stationkortrijk 12.45 uur

  BUS 8Zwijndrecht 10.00 uur Fortlaan, parking gemeentelijke sporthalkemzeke Zuid 10.25 uur N49 / N403 ten Z v/d N49 (Stekene)kaprijke 10.55 uur parking aan expresswegAalter 11.30 uur A10/E40 - uitrit 11kortrijk 12.30 uur

  SAMEn GrAtIS DE BUS Op nAAr kOrtrIJk

  OM OnGEVEEr 21.30 UUr VErtrEkkEn ALLE BUSSEn HUISWAArtS

  Hoe Inschrijven: www.cdenv.be/sameninkortrijk, [email protected] of 02/238 8431. Duid aan welke bus en welke opstapplaats u zal nemen2. U stort een waarborg van 5 euro per persoon extra bovenop uw eigenlijk inschrijvingsbedrag3. Geen waarborg gestort is geen gegarandeerde plaats in de bus4. Een andere opstapplaats nemen dan deze die u heeft aangegeven is geen optie5. Eenmaal op de bus, u ontvangt uw waarborg terug

  Opgelet - Afdelingen met minimum 22 en maximum 26 inschrijvingen contacteren best eerst hun regiosecretariaat voor concretere afspraken!

 • programma

  praktisch

  - Ontdek kortrijk zoektocht vanaf 13.30 uur - BBQ voor groot & klein van 16.30 en 19.30 uur - Museum 1302 met gids of vrij bezoek tussen 13.30 en 17 uur

  - Springkastelen doorlopend

  SAMEn IS SUpEr prIJS - 15 euro voor volwassenen (vanaf 12 jaar)

  - 7 euro voor kinderen (6 tot 11 jaar)

  - Kinderen onder 6 jaar gratis

  InSCHrIJVEn: www.cdenv.be/sameninkortrijktel. 02 238 38 43 [email protected] tot en met 23 augustus

  WOESH van 15 tot 21 uurTheater in het park Straattheater -

  Circus Workshops van 3 tot 99 jaar

  verrassende ontmoetingen

  rADIO MODErn van 15 tot 21 uurDJ Sets Optreden Bamboo Apple Cutters

  danslessen Beautysaloon Barbershop

  Hoola Hoop Workshops

  kOM MEt DE BUS nAAr kOrtrIJk SpECIALE GrOEpStArIEVEn VOOr AFDELInGEn - vanaf 10 betalende personen

  - Circle of friends van 15.30 tot 17 uur in contact met onze toppolitici- Speech voorzitter om 17.30 uur- 10 jaar CD&V verrassing

  JAAR

  greesstraat 11 l B-2200 herentalst +32 14 28 55 55 l f +32 14 28 55 50

  [email protected] l www.impressa.be l www.ggb.be

  kortrijk

  27 augustus 2011Begijnhofpark

  Vanaf 13.30 uur