Ampersand juni 2009

of 18 /18
NIEUWE POLITIEKE DYNASTIE? JONGEREN WETEN WAAROM DE WERVEN ZIJN GEOPEND Vier op een rij 3 Het geslacht-Marechal CD&V is hip 14 Van Rompuy is klaar AFGIFTEKANTOOR LUIK X www.cdenv.be 6 10 ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - JUNI 2009 Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

Embed Size (px)

description

Ledenblad juni 2009

Transcript of Ampersand juni 2009

 • NIeUWe POLItIeKe DYNAstIe?JONGereN WeteN WAArOmDe WerveN ZIJN GeOPeND

  Vier op een rij 3

  het geslacht-marechal Cd&V is hip14

  Van rompuy is klaar

  AFGIFteKANtOOr LUIK X www.cdenv.be

  6 10

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - JUNI 2009

  vers

  chijn

  t maa

  ndel

  ijks,

  beh

  alve

  in ju

  li en

  aug

  ustu

  s

  ampersand

 • Dankbaarheid. Dat gevoel overheerst na onze schitterende verkiezingsuitslag van 7 juni. Namens de hele partij dank ik uitdrukkelijk iedereen die dit succes mee mogelijk maakte. Dank aan onze kandidaten, zowel de bekende als minder bekende. 37 onder hen zullen de komende vijf jaar zetelen in het Vlaams, Brussels of Europees Parlement. Maar minstens zoveel dank verdienen de vele tientallen anderen, die zich onbaatzuchtig en uit overtuiging engageer-den op onze lijsten. Wij vergeten jullie inspan-ningen niet.

  Dank ook aan alle campagnemedewerkers, plak-kers, schrijvers, bussers, vrijwilligers, supporters en militanten. Zonder jullie stonden we nergens. Ik ben als voorzitter trots op zon sterke leden-partij. Dit is een overwinning van de hele ploeg. Jullie zijn ons dream team.

  Dank ook aan de kiezers, voor de overwinning die zij ons schonken. Niets is in een democratie zo kostbaar als het vertrouwen van de mensen. We zullen de komende vijf jaar alles doen om dat vertrouwen waard te zijn. En avond heb-ben we gevierd, daarna gingen we weer aan het werk, zoals we beloofd hebben.

  Want naast dankbaarheid, voelen we ook ver-antwoordelijkheid. Dat zit diep in onze christen-democratische genen, dat weet u uit eigen erva-ring. De uitdagingen zijn groot, maar schrikken ons niet af. De Vlamingen gaven ons een nieuw mandaat om Vlaanderen, Brussel en Europa verder door de crisis te loodsen en sterker te maken voor de toekomst. We beschouwen dat niet alleen als een beloning voor de voorbije vijf jaar, maar ook en vooral als een opdracht voor de komende vijf jaar.

  Kris Peeters werkt al volop aan een nieuwe Vlaamse regering, met een stevig regeerakkoord, voor een dynamisch, welvarend en sociaal Vlaanderen, met een open geest t.a.v. de rest van de wereld. Nu is het moment gekomen om te doen wat we de voorbije maanden beloofden: sterk zijn in moeilijke tijden. Voor die belangrijke opdracht durven wij ook in de toekomst op uw steun rekenen.

  Marianne ThyssenUw voorzitter

  column

  bedankt

  Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Matyas Laureys (stagiair)Luk Vanmaercke, Tom Van den Bergh, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Patrick VerstuyftLinda Meskens - 02 238 38 04Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Hoofdredacteur: Redactie:Redactiecomit:

  Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  COLOFON

  Ampersand wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier

  U was weer geweldig

  2

  Zondag 7 juni. Verkiezingsavond in de Brusselse K-NAL. Omstreeks zeven uur neemt voorzitter Marianne Thyssen alle twijfels weg: CD&V heeft de verkiezingen gewonnen! Na 2003, 2004 en 2007 is dit onze vierde overwinning op rij. De inzet van deze verkiezingen was vooraf duidelijk: wie is het sterkst in moeilijke tijden? Welke partij is het best in staat om Vlaanderen door de crisis te loodsen? De duidelijke keuze voor CD&V is een beloning voor het goede werk dat CD&V de afgelopen vijf jaar in Brussel, Vlaanderen en Europa heeft verzet. Het is ook een overwinning voor alle kandidaten, medewerkers en leden van CD&V die, elk op hun manier, hebben bijgedragen tot een positieve en enthousiaste campagne. Pro ciat!Voor meer fotos van de verkiezingsavond:www.cdenv.be/actua/foto

 • 3van de partij

 • 4Reacties na 7 juni

  Pro ciat!De gevoerde campagne was waardig en goed.Een verademing in vergelijking met de zure methode van andere partijen.Misschien word ik opnieuw lid.

  PROFICIAT!!! Wij denken hierbij zeker ook aan onze gewezen premier Yves Leterme en

  minister van Jo Vandeurzen (beiden onterecht moeten opstappen destijds, dat is onze

  mening hierover). Wij stellen al onze hoop in Kris Peeters (wij vinden jullie een serieus

  team, daar komt het op neer!!!)

  Van harte pro ciat met de overwinning van C

  D&V in Vlaanderen. Dit geeft nu een zware

  verantwoordelijkheid aan de partij maar ik ben

  ervan overtuigd dat Kris Peeters samen met d

  e

  CD&V top deze taak aankan. Ik wens Kris Pe

  eters veel sterkte en inzicht om het beste uit de

  gegeven situatie te halen.

  Van harte gefeliciteerd met de klinkende overwinning. Vooral pro ciat aan Yves Leterme en aan Hilde Crevits. Nu, iedereen heeft het goed gedaan. En nu het ernstige werk!Namens mijn bestuur wil ik jullie van harte feliciteren met het behaalde resultaat. Het is goed om te zien dat juist CD&V in deze hectische periode overeind blijft. De kiezer heeft niet gekozen voor extremen, maar voor een partij waarin rust en stabiliteit heerst, die betrouwbaar is en bekwame politici heeft.Jo-Annes de Bat, directeur CDA-bestuurdersvereniging, Nederland

  Vanwege een echte & ove

  rtuigde sympathisant en lid

  uit Vlaams-Brabant & zijn

  aanhang (17CD&V-partijstem

  men & vele lijststemmen): V

  AN HARTE PROFICIAT !!!!

  !!!!!

  Van heel onze groep van harte gefeliciteerd. De staatshervorming moet er komen

  maar naar

  onze bescheiden mening niet onverwijld: laat tijd aan de tijd. Het zuiden moet be

  seffen dat wij

  niet op hen wachten om goed geregeerd te worden.

  Doorzetten in moeilijke tijden hopelijk gaat dit zo verder.

  Ieder mens met zijn eigen waarden en kunde, kleur of afkomst is belangrijk.

  Ik hoop dat uw partij ook eens denkt aan de alleenstaanden want in deze doelgroep zijn er ook

  veel mensen die het moeilijk hebben zij zijn OOK DE TOEKOMST VERGEET DIT NIET !!!!!

 • 5een dikke proficiatvoor de prachtige uitslagen de correcte manier van campagne voeren Van harte proficiat vanwege de ganse familie!

  Chers amis, Je suis particulirement heureux de notre russite.VIVE LE CD&V

  Van ganser harte gefeliciteerd met het dubbel en dik verdiende resultaat. Consequent positief denken en handelen is een goede formule.

  Ne welgemeende proficiat. Doe zo voort!!!

  In tijden van

  crisis heeft

  Vlaanderen v

  oor bestuurd

  ers

  gekozen en n

  iet voor avon

  turiers.

  Voor redelijk

  heid en niet

  voor radicale

  kreten. Voor

  het comprom

  is, niet voor

  het

  opsluiten in

  het eigen gro

  te gelijk. Voo

  r weder-

  zijds respect

  , niet voor s

  teriele scheld

  partijen.

  Yves Desmet

  in De Morg

  en, 8 juni

  Blijkbaar verwachten de burgers

  in moeilijke tijden veel van een

  partij die al decennia staatsman-

  schap hoog in het vaandel voert.

  Kris Peeters straalt rust, verant-

  woordelijkheid en stabiliteit uit.

  Paul Geudens in

  Gazet van Antwerpen, 8 juni

  Lezer Jean Aernouts in

  Het Laatste Nieuws, 8

  juni

  Dit is de overwinning v

  an het

  gezond verstand, maar

  niet dat

  van Dedecker.

  Ik zet me met plezier in voor de partij.

  Misschien is dat wel de sterkte van

  onze partij. Iedereen zet zich in en

  doet zijn taak met plezier.Militant Bart Meesters in Gazet van Antwerpen, 8 juni

  myriam wauters is moe maar gelukkig!comment - like

  tom Van wynsberghe is een heel klein beetje zeer vrolijkcomment - like

  Jelle wouters bouwde een feesje :)comment - like

  Gaetan Van humbeeck is trots op zijn werkgever...comment - like

  nathalie bulinckx kijkt uit naar een niet campagne weekend! ;-)comment - like

  koenraad Van Coppenolle is eens een avond thuiscomment - like

 • hoofdartikel

  6

  Van rompuyis er klaar voor

  werven, zo noemde Herman Van Rompuy de vijf gevoelige dossiers die hij met succes over de verkiezingen van 7 juni heen wist te tillen. Door de opkomende verkiezingskoorts was het praktisch onmo-gelijk geworden om tot duurzame akkoor-den te komen, zo oordeelde de premier in maart. Vooral in het Franstalige gedeelte van het land, waar de partijen een ruwe strijd uitvochten om de titel van grootste partij, werd elke toegeving als gezichtsver-lies beschouwd. Eerder dan de campagne te laten overschaduwen door een kibbe-lende federale regering, koos de ervaren Van Rompuy voor rust en stabiliteit. Van de campagneperiode maakte hij intussen nuttig gebruik om de vijf werven de opmaak van de begroting, het vraagstuk van de kern-energie, de staatshervorming, een duidelijk asiel- en migratiebeleid, en een oplossing voor BHV grondig voor te bereiden. Nu de verkiezingen erop zitten, is Van Rompuy klaar om de werven te openen. Maar eerst nog even terug naar zondag 7 juni.

  Mijnheer de premier, de overtuigende ver-kiezingsoverwinning van CD&V moet u veel plezier gedaan hebben.Elke verkiezingsoverwinning van mijn eigen partij doet mij veel plezier. Zeker omdat ik de periode heb meegemaakt waarin

  dat plezier ons niet gegund was. Ik hoop dat ik daar mijn steentje toe

  bijgedragen heb door vanaf sep-tember toch een zekere rust

  op het federale niveau te

  Tot de regionale regeringen zijn gevormd is het nog even temporiseren. Maar van zodra alle stof is gaan liggen wil ook Herman Van Rompuy zijn Federale Regering weer in een hogere versnelling laten schieten. Hoeveel politieke wil de coalitiepartners hebben valt nog af te wachten. De premier zelf is er alvast helemaal klaar voor.

  Foto

  Bar

  t D

  ewae

  le

  6 7

 • hoofdartikel

  brengen. Vooral in periodes van crisis heb-ben heel veel mensen behoefte aan zeker-heid, geborgenheid en stabiliteit.

  U heeft de periode van de campagne ge-bruikt om de vijf werven voor te bereiden. Bent u daarmee klaar? Er is veel voorbereidend werk gedaan, inderdaad. Nu nog de politieke wil van de coalitiepartners. Met de vice-premiers heb ik alvast het werkschema van de vijf werven voorbereid. Ten laatste in het najaar willen we die openen. Vroeger was uiteraard beter geweest, maar we zullen eerst het eindre-sultaat van de regionale coalitieonderhan-delingen moeten afwachten. De partijen zullen hun stabiliteit pas hervinden als ze weten wie wel en wie niet in de regering zit. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we tot die tijd helemaal blijven stilstaan. Minis-ter van Justitie Stefaan De Clerck komt op het kernkabinet zijn hervormingsplan voor Justitie voorstellen. Hij zal ook een nieuw wetsontwerp over de vertrekvergoeding van topmanagers komen voorstellen. We hebben dus wel een aantal zaken op de agenda staan, maar de vijf werven kunnen we pas openen als alle stof is gaan liggen.

  Welk dossier komt daarbij voor u op de eerste plaats?De begroting. De besprekingen daarover beginnen al einde augustus, begin septem-ber, en zullen duren tot half oktober. Intern zijn we daarmee al een heel eind opgescho-ten. We hebben in april een stabiliteitsplan opgemaakt dat op zes jaar tijd het struc-tureel tekort van 4 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) moet wegwer-ken, een even grote inspanning die ik als minister van Begroting deed tussen 1992 en 1998. De bedoeling is om meteen twee begrotingen vast te leggen, die van 2010 en 2011, omdat sommigen vanaf de zomer van 2010 vrees ik al weer met hun hoofd bij de verkiezingen van 2011 zullen zitten.

  Net voor de verkiezingen huldigde Hilde Crevits nog het huis met de 20.000ste zon-nepaneel-installatie. Is het noodzakelijk om kerncentrales open te houden als de groei van alternatieve energie zich zo doorzet?Het belangrijkste is dat we onze energie-bevoorrading veiligstellen. De verlenging van de levensduur van enkele kerncentrales is onvermijdelijk om daarin geen onder-breking te kennen. Dat mag helemaal geen hinderpaal zijn om verder werk te maken

  van hernieuwbare energie en energiebe-zuiniging. Kernenergie is geen optie op de lange termijn, hernieuwbare energiebronnen zijn dat wel. Maar de realiteit is dat we de eerste tientallen jaren niet zonder kernener-gie zullen kunnen.

  Asiel en migratie is al een dossier dat al van lang voor de verkiezingen aansleept. Wat doet u geloven dat er nu wel een door-braak mogelijk is? Omdat het moet. En ook omdat de electo-rale vrees nu weggevallen zou moeten zijn. Het blijft echter een zeer gevoelige materie, zowel bij links als bij rechts. Nu het argu-ment van de verkiezingen weggevallen is, moeten we zo snel mogelijk aan dit dossier beginnen. Maar persoonlijk geloof ik dat een compromis mogelijk is.

  Kris Peeters heeft al aangekondigd dat hij de gemeenschapsdialoog een nieuwe kans wil geven. Hij wil daarbij ook de federale regering opnieuw betrekken.In de vorige formule van de gemeen-schapsdialoog was er inderdaad ook een vertegenwoordiging vanuit de Federale Re-gering, met de twee federale ministers van Institutionele Hervormingen, Jo Vandeur-zen die later vervangen werd door Steven Vanackere, en Didier Reynders. Zij traden niet op als politieke actoren, maar stonden langs de zijlijn. Wat mij betreft hoeft dat in de volgende dialoog niet te veranderen. Kris Peeters en ik hadden afgesproken dat we de dialoog opnieuw zouden her-opstarten na 7 juni. Dat was tenminste de afspraak voor de verkiezingen, want ik vermoed dat dit een onderwerp is dat ook aan bod zal komen tijdens de regerings-onderhandelingen. De Vlaamse Regering zal uiteindelijk moeten oordelen wat zij de beste formule acht om te komen tot een staatshervorming.

  Blijft nog over: BHV. Krijgen we dat spook nu eindelijk definitief uit de kast? Ik ben voorstander van de overlegde oplossing. We moeten van de lopende belangenconflicten gebruik maken om te onderhandelen. Wij hadden in januari een ploeg van acht mensen samengesteld die zou zoeken naar een onderhandelde oplossing. Maar omdat de dialoog zelf in panne is gevallen op 15 januari, is ook die groep begraven. Ook daarvoor zal een nieuwe methode moeten gevonden worden.

  6 7

 • hoofdartikel

  8

  hoofdartikel

  88 9

  ONZE VERKOZENPARLEMENTSLEDEN

  marianne thYSSen

  Jean-lUCdehaene

  Jan laUrYS

  iVo belet

  kriS PeeterS kathleen helSen

  dirk de kort

  ward kenneS

  tinne romboUtSlUdwiG

  CalUw

  Griet SmaerS

  SonJa ClaeS

  katrien SChrYVerS

  erikathiJS

  Jo VandeUrZen

  tom dehaene

  Veerle heeren

  karin broUwerS

  Johan SaUwenS

  eriC Van romPUY

  69, VilVoorde

  56, dieSt

  50, haSSelt

  47, PUUrS43, herSelt

  42, kaSterlee

  47, eSSen

  31, Geel

  45, ZoerSel

  49, bilZen

  51, Genk

  40, ZemSthoFStade

  44, Sint-trUiden

  44, keSSel-lo

  58, bilZen

  59, Sterrebeek

  52, Sint-JoriS-weert

  ANTWERPEN:

  LIMBURG:

  VLAAMS-BRABANT:

  VLAAMS PARLEMENT:

  EUROPEES PARLEMENT:

  50, heUSden-Zolder

  44, braSSChaat29, hooGStraten

 • 99

  Namens heel CD&V brengen we ook graag een oprecht eresaluut aan de parlementsleden die een punt achter hun parlementaire loopbaan hebben gezet. Op het werk dat zij verzet hebben kunnen hun opvolgers bouwen. Een wel-gemeende dank aan Monica Van Kerrebroeck, Frans Peeters, Luc Martens, Erik Matthijs, Miet Smet en Luc Van den Brande.

  8 9

  JokeSChaUVlieGe JoS

  de meYer

  CindYFranSSen

  VeliYkSel

  hilde CreVitS

  Carl deCalUwmarC

  Van de ViJVer

  robreChtbothUYne

  Jan VerFaillie

  briGitte GroUwelS

  martine FoUrnier

  briGitte GroUwelS

  Johan VerStreken

  walter VandenboSSChe

  Griet CoPP

  SteVenVanaCkere

  YVeS leterme

  39, eVerGem59, belSele

  33, oUdenaarde

  38, Sint-amandSberG

  41, torhoUt

  48, kortriJk47, haaSdonk

  29, krUiShoUtem

  36, VeUrne

  56, brUSSel

  43, menen

  56, brUSSel

  44, ooStende

  55, anderleCht

  51, roeSelare

  45, neder-oVer-heembeek

  48, iePer

  ERESALUUT

  OOST-VLAANDEREN:

  WEST-VLAANDEREN:

  BRUSSELS PARLEMENT:

  BRUSSEL:

 • hoofdartikel

  10

  CD&V is de meest populaire partij bij de 18-jarigen, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Leuven. Een verrassing? Niet voor Yves Leterme, de man die onze partij bij de vorige Vlaamse verkiezingen in 2004 een nieuw lan gaf. CD&V heeft de tijdsgeest mee. Nu moeten wij meegaan met de tijdsgeest.

  Stilstaan is achteruitgaan

  Voor een ontmoeting met Yves Leterme in Jeugdhuis De Clos-jard in Torhout schuiven Laurie Bo-gaert, Ludo Tack en Pieter Monstrey hun studieboeken graag even aan de kant. Alle drie zitten ze midden in hun allerlaatste examens in de humaniora. Alle drie ook zijn ze lid van JONGCD&V. Waarom?

  Ik ben al jaren genteresseerd in politiek, bij Ludo Tack uit Vichte bij Waregem de spits af. Niet dat ik alles meteen begreep, maar voor uitleg kon ik gelukkig altijd terecht bij mijn vader, een CD&V-militant. Zo kreeg ik rustig de kans om te groeien, zonder dat ik er echt een echte partijvoorkeur op nahield. Tot ik meneer Leterme en meneer Peeters bezig zag op de televisie. Ze spraken over CD&V als een partij die ervoor iedereen wilde zijn, jong of oud, rijk of arm. Hun woorden spraken Ludo zo hard aan dat hij besloot

  om partij te kiezen voor CD&V.Laurie Bogaert uit Torhout liep al van kindsbeen mee in de campagne van CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert, een neef van haar papa. Toch duurde het nog tot de gemeen-teraadsverkiezingen van 2006 voor ze zich bewust ging engageren bij de partij. Na een ontmoeting met de lokale Jongerenvoorzitter was dat, weet ze nog goed. En ook Pieter Monstrey kreeg CD&V met de paplepel ingegeven: papa was voorzitter van de lokale afdeling van Gistel, mama gemeenteraads-lid. Na een grondige studie van de partijstandpunten vond hij dat een terechte keuze, en sloot hij zich op zijn beurt aan bij CD&V.

  Samen werktYves Leterme herkent hun verhalen: De tijd dat jongeren zich per se willen afzetten van hun ouders is voorbij. Deze generatie hecht veel meer belang aan sociale samen-

  hang. Misschien zelfs iets te veel. Als ik voor groepen jongeren ga spreken merk ik vaak dat ze te weinig maatschappijkritisch durven zijn. Sinds 2004 zit CD&V nu aan vier verkiezingsoverwinningen op rij. In heel Europa hebben de christende-mocraten de wind in de zeilen. Het verhaal van normen en waarden, de aandacht voor het verenigings- en vrijwilligersleven is dan ook op het lijf geschreven van die roep naar meer samenhorigheid. Toch is er meer: met de vernieuwingsoperatie in 2000, en zeker sinds de verkie-zingen van 2004, wist CD&V die tijdsgeest ook perfect te vatten: Het kartel met N-VA, de Respect-campagne en het feit dat we veel nieuwe, jonge mensen op de lijsten hadden staan, heeft onze overwin-ning extra glans gegeven, kijkt Leterme terug. Meteen waarschuwt hij ook voor mogelijke valkuilen: De grootste bedreiging van een partij aan de macht is de ver-watering van haar programma. Een partij moet zichzelf in vraag durven blijven stellen, moet zichzelf blijven heruitvinden. Want ook al hebben deze drie 18-jarigen een CD&V-achtergrond, klakkeloos voor CD&V kiezen hebben ze duidelijk niet gedaan. Je merkt dat ze veel aandacht hebben voor de geloof-

 • hoofdartikel

  11

  Foto

  Dri

  es D

  eco

  rte

  Yves Leterme: De tijd dat jongeren zich per se willen afzetten van hun ouders is voorbij. Deze generatie jongeren hecht veel meer belang aan sociale samenhang.

  waardigheid van het programma en de kandidaten.

  ChriStendemoCraat obamaDe drang naar meer sociale samen-hang bij de jongeren is groot. Tijdens de lespauzes is de verkiezingscam-pagne ht gespreksonderwerp bij de jongeren (dit gesprek vond plaats de dag voor de verkiezingen, nvdr). Wat Laurie Bogaert daarbij vooral opvalt, is dat jongeren helemaal niet zo ex-treem denken als je zou verwachten. Extreme standpunten schrikken net af, valt Pieter Monstrey haar bij, En dat is net het probleem van de andere partijen: allemaal houden ze er wel een of meerdere extreme standpunten op na waar jonge kiezers op afknap-pen. Zo komen jongeren automatisch bij CD&V terecht. CD&V weegt alle belangen tegen elkaar af, en is bereid om compromissen te sluiten. Dat is een duidelijke maatschappe-lijke trend, weet Yves Leterme. Bij Barack Obama zie je dezelfde visie die christendemocraten al veel langer heb-ben. Mensen samenbrengen. Niemand achterlaten. Respect hebben voor alle meningen. Oplossingen zoeken waar iedereen zich goed bij voelt. Dat zag je onlangs nog heel goed tijdens zijn bezoek aan het Midden-Oosten.

  Flexibel VlaanderenHoe zien de jongeren hun toekomst in? Behoorlijk optimistisch, zo blijkt. De economische crisis mag dan op

  haar felst woeden, toch zien zij al blauwe lucht achter het donkere wolkenpak. Werk zal er altijd wel voldoende zijn, menen ze. Hoe-wel. Eerst zal er toch dringend iets moeten veranderen aan de zware loonlast in dit land, oppert Ludo Tack, want die zorgt voor heel wat delokalisatie van bedrijven naar het buitenland. In mijn streek hebben we zo Bekaert zien vertrekken naar Turkije.

  Yves Leterme is het daar deels mee eens. De afgelopen maanden ging hij op zoek naar een oplossing op de crisis. Het antwoord vond hij bij een gemoderniseerde versie van het

  Rijnlandmodel, dat hij onlangs in een boek neerschreef: Akkoord. Een verlaging van de loonkosten is zeker nodig om de kosten van de produc-ten te doen dalen. Maar daarmee gaan we de loonconcurrentie met de lage loonlanden niet winnen. Dat is ook niet wenselijk. Wat we wel moe-ten doen is constant blijven inves-teren in verandering. In opleiding. In de zorgsector. In onze economie. Leterme vergelijkt met het Angel-saksische model: In Noord-Amerika zien ze tal van bedrijven naar het buitenland vertrekken. Een echte ramp. Doordat ze daar niet genves-teerd hebben in de uitbouw van een sociale zekerheid, belanden massas mensen in de armoede. Jobs zullen er inderdaad altijd genoeg zijn, deelt Leterme het opti-misme van de jongeren. De wereld wordt steeds rijker. Er zal dus altijd maar meer geconsumeerd worden. En meer consumptie betekent meer productie. Volgens Leterme lijdt het geen twijfel dat Europa en Vlaan-deren zich in die globale economie staande zullen houden. Europa is de poort tot de wereld. En Vlaande-ren heeft altijd al getoond dat het een bijzonder groot aanpassings-vermogen heeft. Denk maar aan de textielsector waarvan dertig jaar geleden al werd gezegd dat die ten dode was opgeschreven. Vandaag biedt die nog steeds werk aan 20.000 mensen.

  Bij Barack Obama zie je dezelfde visie die christendemocra-ten al langer heb-ben. Mensen samen-brengen. Niemand achterlaten. Respect hebben voor alle meningen. Oplos-singen zoeken waar iedereen zich goed bij voelt.

  Yves Leterme

 • 14

  e igenlijk is alles net heel spontaan gelopen, zegt Pieter Marechal, voorzitter van JONGCD&V en de oudste van de twee broers. Nadat ze de poli-tieke microbe te pakken hadden gekregen in de lokale afdeling van JONGCD&V Brugge, zochten de Marechals elk hun eigen weg: Pieter stroomde door in de Nati-onale Raad van JONGCD&V, Maar-ten vond zijn uitdaging bij de Christendemocratische Studenten (CDS) van de Universiteit Gent. Dit jaar werden beide broers verkozen tot nationaal voorzitter van hun vereniging. Maakt de Vlaamse christendemocratie, in navolging van Herman en Eric Van Rompuy, de opkomst van een nieuwe poli-tieke dynastie mee? Te vroeg om te zeggen. Van een masterplan was in elk geval geen sprake, drukken de broers mogelijke complottheorien

  de kop in. Elkaar raad vragen doen ze na-tuurlijk wel vaak. Dat doen ze ook meermaals

  tijdens het gesprek. In het plat Brugs dan nog wel: Wa peisdje gie? Pieter: Ik was nog niet zo heel lang voorzit-ter van JONGCD&V toen Maarten me kwam vertellen dat hij overwoog om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van CDS. Net zoals ik hem had geraadpleegd toen ik mijn kandidatuur overwoog. Ik heb hem geantwoord: als je ervoor gaat, moet je zorgen dat je gedragen bent. Dan moet je zeker weten dat de leden je steunen. Volgens hem was dat ook zo. Wie ben ik dan om hem tegen te houden?Maarten: Al van het eerste jaar dat ik in Gent studeerde, ging ik naar de activiteiten van CDS. Later ben ik voorzitter geworden van CDS Gent. Dat heb ik twee jaar gedaan tot ik nood begon te hebben aan een nieuwe uitdaging. CDS heeft zijn eigen verhaal en is onafhankelijk van JONGCD&V. Ik vond dus niet dat onze broederband een reden mocht zijn om niet voor het nationaal voorzitterschap te gaan. Enkele mensen van JONGCD&V vroegen me wel of dat niet raar zou zijn, aangezien mijn broer al voorzitter was van JONGCD&V, maar binnen CDS kreeg

  enerzijdsFo

  tos

  Bar

  t D

  ewae

  le

  Ze kunnen het niet genoeg beklemtonen: van een masterplan of machtsgreep is nooit sprake geweest. Toch staan sinds dit jaar twee broers aan het hoofd van de jonge christendemocraten. Maak kennis met Pieter en Maarten Marechal, voorzitters van respectievelijk JONGCD&V en CDS.

  Zit politiek in de genen?

  Pieter Marechal26 jaarNationaal voorzitter JONGCD&VLid nationaal kader JONGCD&VLid Algemene Vergadering CD&V0474 60 85 36

  [email protected]

 • 15

  anderzijds

  anderzijds

  ik enkel positieve reacties. Ik was er dan ook al ruim drie jaar actief. Het is dus niet zo dat ik opeens vanuit JONGCD&V de boel kwam overnemen.

  Vanwaar jullie belangstelling voor politiek? Kwamen jullie uit een politiek nest?Pieter: Eigenlijk niet. Ik weet dat mijn ouders CD&V stemmen, maar politiek was aan de keukentafel zelden een gespreksonderwerp. Veel vaker ging het over ruimere, maatschap-pelijke themas. Maarten: De echte politieke discussies begonnen pas toen we allebei actief werden binnen JONGCD&V en CDS.

  Waaraan hebben jullie je verkiezing te danken?Pieter: Das een moeilijke vraag. Ik hoop vooral aan het feit dat ik de afgelopen jaren heel hard genvesteerd heb om zoveel mo-gelijk te luisteren en te praten met de leden. Want dat was een belangrijk punt uit mijn verkiezingsprogramma: aanspreekbaar zijn voor de basis.Maarten: Ik denk in de eerste plaats aan mijn engagement. Met CDS Gent hebben de afgelo-pen twee jaar goed werk geleverd. De andere kernen zullen ook wel gezien hebben dat ik daar veel tijd in heb gestoken. Ik probeerde nationaal ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Daardoor had ik veel contact met de ker-nen in Antwerpen en Leuven. Dat persoonlijk contact was mijn tweede troef. Als iedereen je kent heb je natuurlijk al een stapje voor.

  Omschrijf elkaars karakter eensMaarten: Pieter is heel gepassioneerd bezig met wat hij doet. Soms zelfs iets te gepassi-oneerd, waardoor hij wel eens teveel hooi op zijn vork dreigt te nemen. Af en toe moet ik toch eens tegen hem zeggen dat hij een paar uurtjes moet gaan slapen. Hij is gewoon heel gedreven: als hij iets voor ogen heeft, gaat hij er ook volledig voor.Pieter: Slimmer is een slechte omschrijving, maar ik denk wel dat Maarten nog iets dieper ingaat op dossiers dan ik. Hij is heel sterk in analyses maken, kan heel goed de dingen vanop afstand bekijken.

  Zijn jullie het op politiek vlak altijd met elkaar eens?Pieter: Eigenlijk wel. Maarten: Er zijn geen gigantische breekpun-ten tussen ons. Soms zijn er wel nuances waarin we van mening verschillen, maar op politiek vlak zijn we het in de grote lijnen altijd wel eens. Over de opstelling van Club Brugge daarentegen

  Maarten Marechal

  22 jaarNationaal voorzitt

  er CDS

  Lid nationaal kader JONGCD&V

  Lid Algemene Vergadering CD&V

  0473 845 313

  [email protected]

  Hoe komt dat? Zijn er dan geen grote breuklijnen meer in de politiek? Pieter: Ik denk dat jongeren gewoon op een andere manier met politiek bezig zijn dan de vorige generatie. Als je ziet dat CD&V de grootste partij is bij de 18-jarigen, moet je besluiten dat jongeren van vandaag niet meer zo nodig de drang hebben om op de barricaden te kruipen en te betogen tegen de gevestigde waarden. Integendeel, ze snak-ken juist weer meer naar sociale samenhang, en die vinden ze bij CD&V.Maarten: Op de universiteit merken we anders wel dat er nog serieuze ideologische verschillen zijn. Vooral met onze liberale col-legas gaan we regelmatig serieus in de clinch, over de aanpak van de vergrijzing bijvoorbeeld. Meer staatsin-menging of net minder. t Is verbazingwek-kend hoe zwaar en diep de eerste- en tweedejaars kunnen discussiren over hoe we de vergrijzing moeten aanpakken. Dat is een thema dat echt leeft bij de studenten. Alle studentenverenigingen houden daar discussieavonden over, nodigen sprekers uit, Tenslotte is het onze generatie die de vergrijzing zal moeten bekostigen. Dus er bestaan zeker nog breekpunten, we gaan er alleen anders mee om.

  Waar zien jullie jezelf binnen 10 jaar? Pieter: Binnen 10 jaar hoop ik nog steeds de drive te hebben om ergens volledig voor te gaan. Dat hoeft niet noodzakelijk in de poli-tiek te zijn, maar het mag natuurlijk wel. Maarten: Ik weet het nog niet goed. Ik ben stilaan aan het einde van mijn studies ge-komen, ga hierna nog een jaar bijstuderen, maar wat ik daarna ga doen is nog niet zo duidelijk. Na mijn studies blijf ik natuurlijk wel actief bij JONGCD&V, maar hoe en in welke functie, daar heb ik nog geen auw benul van.Pieter: Zoals ik al zei, er bestond helemaal geen masterplan voor deze situatie. De dingen zijn gewoon toevallig zo gelopen. Vijf jaar geleden begon het op een vergadering in Brugge, waarop we tegen elkaar zeiden: hoe kunnen we hier de zaken in beweging zetten? En opeens zit je hier. Tot mijn grote blijdschap trouwens, want wat is er leuker dan je voltijd te kunnen bezighouden met je grootste passie?

 • hoofdartikel

  midden de hoe waren de verkiezingen van

  16 17

  Echt campagne voeren zat er voor Chris De Veuster dit jaar niet echt in. De Veuster (47), die de achtste plaats bekleedde op de CD&V-lijst in Antwerpen, herstelt nog van een zware operatie. Een slechter tijdstip kon je niet beden-ken, zegt de verre

  afstammeling van Pater Damiaan. Zon operatie krijgt je helemaal klein. Gelukkig liep het goed af.Chris, gemeenteraadslid in Putte en moeder van drie kinderen, onderging een ernstige operatie en verbleef tien dagen in het ziekenhuis. Gelukkig bereidde ik met mijn medewerkers de voorbije maanden alles goed voor. Mijn

  dertigkoppige team hield me dagelijks op de hoogte en voerde de campagne in mijn plaats.

  kantelmomentHet mocht jammer genoeg niet baten. Ondanks een goede persoonlijke score (7.521 voorkeursstemmen) raakte Chris De Veuster, die consultant is bij de Chris-telijke Mutualiteit, niet verkozen. Veel had het nochtans niet gescheeld. Op een gegeven moment stond CD&V in Antwerpen op 9 zetels. Dan was ik erbij geweest. Maar toen kwam er plots dat kantelmoment waarop we n zetel moesten inleveren.De Veuster vindt het vooral spijtig voor haar ploeg. On-geloo ijk hoe die mensen zich voor mij hebben ingezet. Op de verkiezingsdag hadden ze zelfs een strandstoel voor me klaargezet vanwaaruit ik de verslaggeving kon volgen. Het mocht niet zijn. Was ik verkozen geraakt als ik wel campagne had kunnen voeren? We zullen het nooit weten. Maar met de revalidatie gaat het intussen gelukkig wel de goede kant op.

  Campagne vanuit het ziekenbed

  Reis rond Europa in 21 dagenIn de aanloop naar de Europese verkie-zingen maakten twee JONGCD&Vers Wou-ter Danckaert (26) en Marijke Jordens (27) een rondreis van 3 weken door Europa.

  De eerste avond in Parijs ontmoetten ze Laurent Schou-teten, voorzitter van Youth of the European Peoples Party (YEPP), een Fransman met een

  Vlaamse naam die vloeiend Engels spreekt en van de Italiaanse keuken houdt. Hij onderschrijft met plezier het motto Quand lEurope veut, lEurope peut!Maar op andere plaatsen waren er toch nog grote verschillen in betrokkenheid. In Rome werd er volop

  geplakt voor de Europese verkiezingen, in Barcelona was er geen af che te bespeuren. In Kroati nog geen lidstaat voelen heel wat jongeren dat hun land klaar is om rond 2010 al bij de EU te komen. Maar in Praag betalen ze nog altijd niet met de euro hoewel Tsjechi toch al een tijdje EU-lid is.Op een politieke meeting in Boedapest verstonden Marijke en Wouter geen snars van de toespraak in het Hongaars. De grootste barrire tussen de Europeanen blijft wellicht de taalbarrire.

  lanGe weGMaar het meest confronterend was de aankomst in Frankfurt, de stad van de Europese Centrale Bank. Een instelling die er mee voor heeft gezorgd dat de crisis niet catastrofaal werd, maar nog steeds niet kan voorkomen dat mensen op zoek gaan naar voedsel in de vuilnisbak naast het grote euro-logoHet verenigd Europa blijft een mooi idee, maar er is nog heel wat werk aan de winkel vooraleer Fransman, Hongaar of Vlaming zich met evenveel recht en reden Europeaan zullen noemen.

  ... kandidaat Chris de Veuster

  ... JonGCd&Vers wouter danckaert en marijke Jordens

 • hoofdartikel

  17

  mensen

  16 17

  Kris Peeters, dat is precies een lammeke

  Oranje T-shirts pakten Antwerpen in

  Vorige week heb ik van Yves Leterme een kus gekregen: een week heb ik mijn kaak niet ge-wassen. Albertine De Bondt uit Wolvertem gaat al meer dan 48 jaar naar debatten en programmas op de VRT. Vooral als er CD&V-politici aan deelnemen.

  Als hevig CD&V-fan is ze in de wolken met de ver-kiezingsoverwinning. Ik heb ferm reclame gemaakt hoor. Heel mijn voortuin stond vol met verkiezings-borden. Tijdens de debatten viel haar n ding op. Kris Peeters, dat is precies een lammeke. Diene mens is zo zachtaardig. Kris heeft een heel goede indruk

  gemaakt. Alle andere partijen zeiden dat ze gingen winnen. Behalve CD&V, wij hebben gezegd dat de kiezer daarover zou beslissen.De vrouw uit Wolvertem kent de politici ook persoon-lijk. Den Ivo (Belet) ken ik al heel lang. Al van toen hij de Zevenste Dag presenteerde. Ze heeft nog altijd een goede band met het Europarlementslid. Op 7 juni heb ik Ivo s nachts nog gebeld om hem te felici-teren met zijn persoonlijke score.

  PUbliek oPGetrommeld Op de VRT vindt Albertine na 48 jaar blindelings de weg. Alle programmas heb ik al gedaan. Van Blok-ken tot de Notenclub en de Zevende Dag. Soms moest de vrouw wel helse toeren uithalen om op tv te komen. Enkele jaren geleden kreeg ik op zondag-morgen telefoon van Ivo Belet. Het publiek van de Zevende Dag kwam niet opdagen omdat hun bus in panne stond. Hij vroeg of ik snel wat mensen kon op-trommelen. Op minder dan twee uur tijd zijn we met 25 mensen vertrokken naar de VRT.

  In de provincie Antwerpen kijkt men tevreden terug op de afgelopen verkie-zingen. Er was het schitterende resultaat van Kris Peeters en zijn

  groep, maar vooral ook de goede verstandhouding tussen kandidaten en vrijwilligers. Ook voor Sofi e Bradt, de cam-pagneleider van Kris Peeters, was dit het aangenaamste van de afgelopen campagne.

  De afgelopen weken kon onze minister rekenen op vele vrijwilligers voor het plaatsen van borden, bussen van fol-ders of schrijven van aanbevelingsbrieven. Deze spontane inzet heb ik ervaren als een blijk van waardering voor de goede samenwerking in de afgelopen vijf jaren met de lokale besturen en afdelingen.

  Als we aan So e vragen wat voor haar de topmomenten waren denkt ze aan de 10 Miles van Antwerpen die ze voor het goede doel liep, samen met Kris Peeters en een groep van een kleine 100 CD&V-lopers.

  200.000 brieVenHet orgelpunt blijft echter onze actie in Antwerpen waar we met meer dan 250 militanten op Pinkstermaandag een brief van Kris Peeters hebben gebust bij alle Antwer-penaren. De logistieke hulp van het Antwerpse schepen-kabinet was onontbeerlijk. De start van deze actie met de hele ploeg in oranje T-shirts, is een beeld dat ik nooit zal vergeten.

  Kris Peeters zelf liet ook zijn waardering voor de campag-nemedewerkers blijken. Tijdens het plakweekend ging de minister frieten halen voor ons. Maar ook al waren we met velen, zijn ogen waren duidelijk groter dan onze magen. Ik denk dat ze zowat het hele frietkot aan hem hebben verkocht.

  ... Cd&V-lid albertine de bondt

  ... So e bradt, campagneleider kris Peeters

 • Mark Verhaegen, KamerlidLezen is vooral een

  tussendoortje op vakantie. Als we even te moe zijn om te etsen, wandelen of tennissen. Het boek Op zoek naar wijsheid van onze premier Herman Van Rompuy gaat dit jaar mee op vakantie. Het boek vertelt hoe we als christendemocra-ten de mensen kunnen helpen.

  Elke Tindemans, SenatorVaak neem ik een boek mee waarin sterke vrouwen de hoofdrol spelen. Zoals Het Russisch dagboek van jour-naliste Anna Politkovskaja, die in oktober 2006 vermoord is. Daarin beschrijft ze het Rusland onder Poetin aan de hand van menselijke verhalen.

  Katrien Partyka, KamerlidEerst ga ik een weekje

  bergbeklimmen in Zwitserland, zodat ik moe genoeg ben om een weekje uit te rusten aan het zwem-bad, met een goed boek uiter-aard. Het lijkt misschien wat saai maar dit jaar lees ik de memoires

  van Wilfried Martens op vakantie. Ongemeen boeiend om achter de schermen van de 16 te kunnen kijken en de politieke mechanismen van kortbij te kunnen volgen!

  Pol Van Den Driessche, SenatorWat ik meeneem op va-

  kantie? Dit jaar zal dat Spel van de Engel van Carlos Ruiz Zafn zijn. Het is het meeslepend verhaal van een jongentje dat op zoek gaat naar zijn geschiedenis in het Barcelona onder Franco. Ik hou ook enorm van die stad en de Catalanen: ze zijn net als ons ook een eigenzinnig volk. En dit is misschien een primeur voor jullie; ik ben zelf aan roman bezig over het leven in de Wetstraat.

  Ilse Uyttersprot, KamerlidHet boek Stad der

  blinden van Jos Saramago vliegt dit jaar mee naar mijn vakantiebe-stemming. In Lissabon, waar het verhaal zich afspeelt, spelen er zich verschrikkelijke taferelen af omdat de bevolking blind is geworden. Het boek laat je vooral nadenken over goed en kwaad.

  Sonja Becq, KamerlidDe welwillenden van Jonathan Littell. Dit boek

  ligt al een tijdje op mijn nachtkastje maar dankzij de 1000 bladzijden zal ik er op vakantie nog even zoet mee zijn. Waarom ik het interes-sant vind? Je beleeft de gruwel van de Tweede Wereldoorlog vanuit de ogen van een SS-of cier. Het is heel intrigerend de andere kant van het verhaal te zien.

  eeN GOeD IDee: WeG met eeN BOeK

  welk boek nemen onze volksvertegenwoordigers zker mee op hun vakantie?

  18

  Hoe heet de vorige best-seller van Carlos Ruiz Zafn?

  Zend je oplossing op een gele briefkaart naar: Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar [email protected]

  win een gesigneerd exemplaar van het spel van de engel!Carlos Ruiz Zafn is ongetwijfeld de populairste schrijver van het moment. Met Het spel van de engel, de langverwachte opvolger van zijn eerste bestseller, kwam hij meteen binnen op de eerste plaats in de lijst van meest verkochte boeken. Met dank aan Standaard Uitgeverij mogen we deze maand wel een heel bijzonder cadeau wegschenken: vijf gesigneerde exemplaren van Het spel van de engel! Nog op zoek naar een goed boek om deze zomer in de schaduw en uit de wind te verslinden? Beantwoord dan volgende wedstrijdvraag:

  win een gesigneerd

 • hoofdartikel

  19

  De Zomerunief van JONGCD&V dompelt elk jaar opnieuw jongeren onder in de boeiende wereld van de politiek. Op het menu staan: een waaier aan interessante activi-teiten, boeiende discussies, snedige gastsprekers en natuurlijk ook politici van diverse pluimage. Place to be dit jaar is het prachtige Namen. Meer bepaald van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september maakt JONGCD&V de Waalse hoofd-stad onveilig. Ben ook jij tussen 16 en 25? Gefascineerd door politiek? Kom dan zeker naar ZU09! Je hoeft (nog) geen lid te zijn van JONGCD&V.

  vOOr WIe?Jong geweld tussen 16 en 25 (niet noodzakelijk lid van JONGCD&V)

  WAAr eN WANNeer? Van vrijdagavond 4 tot en met zondagmiddag 6 september in Namen.

  HOe DeeLNemeN?Inschrijven via www.jongcdenv.be

  meer WeteN?Surf binnenkort naar www.jongcdenv.be

  ZU09 dompelt je onder in politiek

  AGeNDA

  19

  Parys: Laat ik nu iets gnants meegemaakt hebben Peel. De dag na de verkiezingen neem ik de trein naar Gent, komt er in Brussel-Zuid een koppel naast mij zitten dat duidelijk net uit vakantie is terug-gekeerd. Terwijl ik met veel voldoe-ning de krant aan het lezen ben over de klinkende overwinning van CD&V, vraagt de man naast mij wie er gewonnen heeft. Ik zeg tegen hem: Ah, CD&V natuurlijk, terwijl Open VLD... Nee nee, onderbreekt hij mij: Kortrijk of Sint-Truiden? Ik met mijn mond vol tanden. Die vent wilde gewoon de uitslag van Mijn restaurant weten!Peel: Das toevallig. Ik vond net dat de voorbije verkiezingen opval-lend veel weg hadden van die televisieserie. Ik zag Dedecker al helemaal in de rol van Claudio, die opvliegende kok van DellAnno: chef-kok Dedecker veegt de vloer aan met sous-chef Vijnck, die daarop beslist om zijn diensten aan te bieden bij concurrent Bigar-reaux uit Sint-Truiden. Wanneer echter blijkt dat Vijnck miljoenen smsjes waard is, gaat Dedecker bij Vijnck smeken om terug te komen. Waarop die laatste door de knien gaat en weer broodjes gaat smeren in KortrijkParys: Soms had ik wel het gevoel dat mijn fantasie compleet op hol sloeg. Heb je die foto van het over-winningsfeest gezien in Kortrijk? Ik meende onder de guranten zeker zeven politici herkend te hebben. Vreemd hoe goed mensen soms op elkaar kunnen gelijken.Peel: En dan had je die a evering waarbij de deelnemers bij elkaar

  over de vloer kwamen. Toen zat ik echt te wachten tot iemand la Dirk Van Mechelen het werk van de concurrentie zou becommenta-riren: Het eten was superlekker, de bediening ongeloo ijk attent, de sfeer veel gezelliger dan bij ons. Eerlijk gezegd: t Was per-fect!Parys: Weet je wat ik nog gek vond aan Mijn restaurant? In som-mige a everingen werd er helemaal niet gekookt! Stel je een politiek programma voor waarin niet over politiek gepraat zou worden. Eerst stelt de interviewer dieptevragen als: Heeft u ergens spijt van? en Heeft u ooit iemand gekwetst? Vervolgens mag iemand een toespraak houden, waarop een discussie volgt over lichaamshou-ding en intonatie. Ten slotte mogen de politici elk nog een term kiezen, een beetje zoals in De Notenclub destijds. Zingen hoeven ze gelukkig niet. Nog niet.Peel: De climax kwam er deze week in Walloni. Maandag moes-ten CDh en Ecolo beslissen met wie ze in zee zouden gaan: wordt het Kortrijk of Sint-Truiden? Wordt het PS of MR? SMSen kan niet langer, de lijnen werden op 7 juni om 15u afgesloten. De spanning stijgt. Er staat veel op het spel, want de winnaar mag 5 jaar lang gratis de Waalse regering leiden. De verliezer krijgt niets en moet het pand onmiddellijk verlatenAan de kantoren van beide partijen stopt een donkere limousine. En ervan is leeg, in de andere zit-ten Jolle Milquet en Jean-Michel Javaux...

  Foto Bart

  Dewaele

 • 20

  lid van de maand

  43 jaar, RetieGetrouwd, drie kinderen: Seppe (15), Siel (15) & Nel (12)[email protected]&V-lid sinds 2008

  Motivatie van de jury: Nicole Boonen was het beu om door een dikke beukenhaag heen te praten met haar buurvrouw, dus maakte ze er een raam in. Dit open venster belichaamt op een zeer concrete manier het christendemocratische idee van wederzijdse betrokken-heid: buren zonder muren. Door dit gat in de haag kunnen zij elkaar toevallig ontmoeten of elkaar af en toe iets toeschuiven. Zoals ze de asperges uit de tuin van de buurman, of een es wijn of een lekker zelfgemaakt dessertje, of de losgebroken kip die over de haag is gevlogen. Ook de kinderen maken er Jip & Janneke-gewijs gebruik van

  om naar elkaar toe te kruipen.Waarom de keuze voor CD&V? CD&V past bij mijn karakter. Niet extreem, maar wel blijven onder-handelen. Vertrekken vanuit het positieve, maar je doel niet uit het oog verliezen. En alles draait rond mensen, hun bezigheden en hun bekommernissen.Buiten de werkuren is Nicole onder-voorzitster van CD&V Kempen en bestuurslid van CD&V Retie. Samen met voorzitter Swa De Schutter en regiocordinator Anne Janssen volgt zij het reilen en zeilen van CD&V in de Kempen en bepaalt zij mee de agenda van het regiobestuur.Haar politieke voorbeeld is Kris Peeters. Hij heeft de gave om de juiste dingen te zeggen op het juiste moment en op de juiste ma-nier. Zo bereik je volgens mij wat je wil bereiken.Haar grootste politieke uitdaging

  is een sterke plaats krijgen bij de eerstvolgende gemeenteraads-verkiezingen. Momenteel is mijn grootste politieke ambitie dat de CD&V in Retie aan de macht komt. Om dat te realiseren wil ik me 100% inzetten, samen met de gedreven CD&V ploeg van onze afdeling. Op regionaal vlak hebben we net een mooie droom kunnen verwezenlijken: liefst 4 Kempenaars zullen in het Vlaams Parlement zetelen. De volgende uitdaging is een nationaal mandaat voor een Kempenaar want daar wachten we al lang op.

  In Lid van de maand verkiezen we een CD&V-militant die zich de afgelopen maand heeft laten op-merken. Iemand voordragen? Stuur je motivatie naar [email protected] met vermelding Lid van de maand!

  Foto

  Ber

  t D

  e D

  eKeN

  nicole boonen