Aluminium, LCA en EPD

of 30 /30
Aluminium, LCA en EPD Symposium Duurzaam Aluminium 5 februari 2015 Harry van Ewijk IVAM UvA BV www.ivam.uva.nl

Embed Size (px)

Transcript of Aluminium, LCA en EPD

 • Aluminium, LCA en EPD

  Symposium Duurzaam Aluminium

  5 februari 2015

  Harry van Ewijk

  IVAM UvA BV

  www.ivam.uva.nl

 • IVAM UvA BV

  Opgericht in 1993 vanuit de Vakgroep Milieukunde UvA is enige aandeelhouder 15 medewerkers

  Kerngebieden Duurzaam produceren

  Ketenanalyses / LCA Risicobeoordeling chemische stoffen, Nanotechnologie Internationaal duurzaam ondernemen

  Duurzaam inrichten Stedelijke gebiedsontwikkeling Draagvlak-, gedrag- en beleidsstudies

 • Inhoud

  Wat is LCA? Algemeen

  Gellustreerd aan de hand van de aluminium keten

  Wat is een EPD? Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken

  EPD als basis voor de Nationale Milieudatabase (NMD)

  Categorien productdata in NMD

 • Wat is LCA?

  LCA = Life Cycle Assessment (levenscyclusanalyse)

 • LCA: 3 typen

  Environmental (LCA)

  Economic (LCC)

  Social (S-LCA)

  http://www.eoi.es/blogs/carloscerdan/files/2012/01/blog5_2.jpg

 • Wat is LCA?

  Doel LCA milieueffecten product/dienst over de hele keten systematisch bepalen

  LCA eigenschappen

  Kwantificeert potentile milieueffecten

  Generieke, mondiale milieueffecten

  Temporeel: LCA slaat de tijd plat

 • Nut van LCA voor uw branche

  Intern Wat zijn de grootste vissen (materialen, processen, milieuthemas) tbv ecodesign / design for environment

  Extern Transparantie naar stakeholders (milieujaarverslagen, ecolabeling)

 • LCA

  Elke LCA bestaat uit de volgende stappen:

  1. Vaststellen van doel en reikwijdte

  2. Inventarisatie (LCI)

  3. Effectbeoordeling (karakterisatie)

  4. Interpretatie

 • LCA-methode (ISO 14040)

  Doelbepaling en

  systeemafbakening

  Levenscyclus-

  inventarisatie

  Milieueffect-

  beoordeling

  Raamwerk voor LCA

  Interpretatie

 • LCA stap 1: Doelbepaling

  Functionele eenheid

  hoeveelheid verf

  nodig om 1 m2 muur te schilderen

  hoeveelheid verf nodig om 1 m2

  muur 10 jaar lang goed en mooi

  beschermd te houden

  1 liter verf

 • LCA stap 2: Inventarisatie

  grondstofonttrekking

  opwerking, productie

  en assemblage

  distributie product

  gebruik product

  hergebruik: product,

  component, materiaal

  afvalmanagement

  Input Output

  materialen

  energie

  water

  lucht

  ruimte

  producten

  bijproducten

  emissies naar water

  emissies naar

  lucht emissies naar

  bodem

  overigen

 • LCA stap 3: Effectbeoordeling

  Uitputting grondstoffen Emissies

  - broeikaseffect - humane toxiciteit - verzuring - ecotoxiciteit - vermesting - smogvorming - ozonlaagaantasting

  Aantasting ecosystemen -landgebruik -biodiversiteit

  Energieverbruik Waterverbruik Afval

  Milieueffecten

  Indicatoren

  Carbon Footprint

 • LCA stap 4: Weging

  Weegmethoden om tot 1 indicator te komen: panel

  distance to target

  no effect level

  Monetair Schaduwprijs, MilieuKostenIndicator (MKI)

  Weging, beoordeling milieueffecten, is (deels) subjectief

  Niet wegen is ook wegen!

 • Levenscyclus aluminium

  bauxietwinning aluinaarde productie

  productie primair aluminium

  vormgeving

  verwerking tot eindproduct

  gebruiksfasetransport

  energie

  recyclingAEC

  (EAA, 2008)

 • bauxietwinning aluinaarde productie

  productie primair aluminium

  vormgeving

  verwerking tot eindproduct

  gebruiksfasetransport

  energie

  recyclingAEC

  Levenscyclus aluminium

  Ontbossing Landgebruik

  Red mud afval

  (EAA, 2008)

 • Levenscyclus aluminium

  bauxietwinning aluinaarde productie

  productie primair aluminium

  vormgeving

  verwerking tot eindproduct

  gebruiksfasetransport

  energie

  recyclingAEC

  (EAA, 2008)

  verbruik chemicalin

  (natronloog)

 • Levenscyclus aluminium

  bauxietwinning aluinaarde productie

  productie primair aluminium

  vormgeving

  verwerking tot eindproduct

  gebruiksfasetransport

  energie

  recyclingAEC

  (EAA, 2008)

  verbruik elektriciteit

 • Levenscyclus aluminium

  bauxietwinning aluinaarde productie

  productie primair aluminium

  vormgeving

  verwerking tot eindproduct

  gebruiksfasetransport

  energie

  recyclingAEC

  (EAA, 2008)

  brandstof-besparing?

 • Levenscyclus aluminium

  bauxietwinning aluinaarde productie

  productie primair aluminium

  vormgeving

  verwerking tot eindproduct

  gebruiksfasetransport

  energie

  recyclingAEC

  (EAA, 2008)

  deel gaat verloren: afvalverbrandings-installatie,

  stort

 • Primair aluminiumproductie Bijdrage (%) van verschillende processen aan de milieubelasting

  20,3 1,2

  1,4

  46

  8,5

  22,6 aluminium oxide*bauxietwinning*

  verwerking red mud*

  elektriciteit electrolyse

  anode productie

  overig

 • Productie primair en secundair aluminium per ton aluminium

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  primair secundair

  ReC

  iPe-

  Pt

  Uitputting, fossiel

  Uitputting, metalen

  Landgebruik, bouw

  Landgebruik, agri

  Straling

  Ecotox, zoutwater

  Ecotox, zoetwater

  Ecotox, bodem

  Fijnstof vorming

  Smogvorming

  Humane tox

  Vermesting

  Verzuring

  Ozonlaag

  Klimaat, ecosysteem

  Klimaat, gezondheid

 • Aluminium kozijn levenscyclus bijdragen van verschillende processen

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  ReC

  iPe-

  Pt

  Uitputting, fossiel

  Uitputting, metalen

  Landgebruik, bouw

  Landgebruik, agri

  Straling

  Ecotox, zoutwater

  Ecotox, zoetwater

  Ecotox, bodem

  Fijnstof vorming

  Smogvorming

  Humane tox

  Vermesting

  Verzuring

  Ozonlaag

  Klimaat, ecosysteem

  Klimaat, gezondheid

 • Wat is een EPD? LCA - normen

  ISO 14040: principes en raamwerk

  ISO 14044: eisen en richtlijnen

  ISO 14025: milieuverklaringen - type III principes en procedures Environmental Product Declaration type III (EPD)

  ISO 21930: milieuverklaring van bouwproducten

  EN 15804: milieuverklaring van bouwproducten

  EN 15978: milieuprestaties van gebouwen

 • LCA EPD Bepalingsmethode

  ISO 14025 EPD (LCA = basis) Environmental Product Declaration type III voor de bouw EN15804 niveau product in bouwwerk

  Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken nadere specificatie (NL) van product- naar bouwwerkniveau

  Toetsingsprotocol (SBK of MRPI)

 • Bepalingsmethode

 • Basisprofielen

  Database

  Product-/Itemkaarten

  Database

  Nationale Milieudatabase

  Nationale Milieudatabase (NMD)

  SimaPro 8

  Ecoinvent 2.2

  +

  voor tool-

  ontwikkelaars

  voor LCA-bureaus

 • Basisprofielen

  Database

  Product-/Itemkaarten

  Database

  Nationale Milieudatabase (NMD)

  SimaPro 8

  Ecoinvent 2.2

  +

  Productprofiel-kaarten Database

  (in afzonderlijke tools)

  door derden getoetste data (via MRPI of SBK)

 • NMD toegepast in Tools

 • Categorien productdata

  1. Merk gebonden, getoetst door derden van individuele toeleverancier/producent

  2. Merk ongebonden, getoetst door derden van groepen van toeleveranciers/producenten

  representatief voor bijv. NL markt of beperkte groep leveranciers

  3. Merk ongebonden, niet getoetst bij voorkeur representatief voor NL

  worst case

  30% toeslag

  Voorkeur voor rekenen met 1 of 2

 • Dank voor uw aandacht! Vragen?

  IVAM heeft ruim 20 jaar ervaring met LCA

  Voor EPD en advies: www.ivam.nl

  http://www.ivam.nl/http://www.ivam.nl/