ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

 • dak | gevel | zonnesystemen www.prefa.com

  ALUMINIUMDAKSYSTEMEN

  PREFA DAKASSORTIMENT 2014

 • 02 stormvast

  STORMVASTELKE PREFA ALUMINIUM DAKPAN wORDT

  AFzONDERLIjK STORMVAST bEVESTIgD.Als er storm op komt is, moet alles snel gaan: ramen sluiten, alles wat niet vastzit van balkon en terras verwijderen, auto's in de garage zetten. En dan: afwachten. Met een aluminium dak van PREFA hebt u gegarandeerd een zorg minder want

  uw dak blijft liggen! De dakspecialisten van PREFA leggen daken die sterk als een stier zijn. Door de unieke, onzichtbare bevestiging met klangen en de

  plaatsing in kruisverband biedt uw PREFA aluminium dak ook weerstand tegen extreme stormen. Op onbeschermde plaatsen wordt het aantal klangen volgens

  noodzaak verhoogd en wordt de bevestigingswijze (genageld of geschroefd) aan de windbelasting aangepast. Op die manier is elk PREFA aluminium dak extreem

  stormvast.

  Technische gegevens PReFA DAKPANNENMateriaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel gemailleerdof poedergecoat volgens RAL of NCS

  Afmetingen: 600 x 420 mm gemonteerd

  Gewicht: 1 m = ca. 2,3 kg = 4 pannen

  Draagvermogen: max. 800 kg/m (oppervlaktelast bij tengelafstand800 mm met max. lattenafstand van 419 mm met tussenlatten max. 210 mm of bebording)

  Dakhelling: vanaf 12 = ca. 21 % (bij dakspanten tot 7 m) vanaf 14 = ca. 25 % (bij dakspanten van 7-12 m) vanaf 16 = ca. 29 % (bij dakspanten langer dan 12 m)

  Plaatsing: op bebording van min. 24 mm dik ofop latten 50 x 30 mm met tussenlat

  Bevestiging: 2 aluminium klangen per pan = 8 klangen per m

 • 03stormvast

  Kredarica, ca. 2.500 m hoogte, SLO, PREFA dakpannen en gevelruiten lichtgrijs P.10

  Schilthorn, ca. 3.000 m hoogte, CH, PREFA dakpannen antraciet

 • 04 roestvast

  ROESTVASTEEN PREFA DAK IS VAN ALUMINIUM

  EN KAN DAAROM NIET ROESTEN.Voor roestvlekken op raamwerk, goten en afvoerbuizen, zoals die vaak bij oudere huizen te zien zijn, hoef je niet bang te zijn. Vandaag niet, morgen

  niet en ook niet binnen 100 jaar. Dat bewijzen het dak van de kerk San Gioacchino in Rome (1897), het Eros-standbeeld op Piccadilly Circus in Londen en de spits van het 170 meter hoge Washington Monument, die

  allemaal meer dan 100 jaar geleden van aluminium gemaakt werden. Tot op de dag van vandaag zijn er geen sporen van roest te bespeuren. Hoe dat functioneert? Aluminium vormt in de loop der jaren een beschermende laag die zichzelf herstelt bij beschadiging. Op die manier is aluminium absoluut

  weerbestendig en gegarandeerd roestvast.

  PREFA dakpannen baksteenrood P.10

  NIEUw! bAKSTEENRO

  OD P.10

 • 05BreUkvast

  Als de temperaturen sterk dalen en de sneeuw maar blijft vallen, hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw PREFA aluminium dak is gegarandeerd opgewassen tegen de

  omstandigheden. Zelfs sterke sneeuwbelasting vormt voor onze daken helemaal geen probleem. Breken is uitgesloten. Ook schommelingen tussen dag- en nachttemperatuur

  en dus eveneens tussen dooi en vorst laten het aluminium dak koud.

  bREUKVAST EEN PREFA ALUMINIUM DAK bREEKT zELFS bIj

  ExTREME wEERSOMSTANDIghEDEN NIET.

  PREFA dakpannen baksteenrood P.10

  PREFA dak- en gevelpanelen FX.12 zandbruin P.10

  Technische gegevens PReFA DAK- EN gEVELPANELEN Fx.12Materiaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel gemailleerd

  Afmetingen: 700 x 420 mm (3,4 st./m) en1.400 x 420 mm (1,7 st./m) gemonteerd

  Gewicht: 1 m = ca. 2,3 kg

  Dakhelling: vanaf 17 = ca. 31 %

  Plaatsing: op bebording van min. 24 mm dik

  Bevestiging: geschroefd of genageld

  NIEUw!

 • 06

  hET NIEUwE PREFA SNEEUwVANgSYSTEEMVoor PREFA dakpannen, dakschindels, dakruiten en FX.12.Het grootste voordeel van ons nieuwe sneeuw-vangsysteem naast lagere kosten is de eenvoudige montage.Het sneeuwvangsysteem kan ook achteraf gemonteerd worden.Beschikbaar in alle kleuren voor PREFA daksystemen (klein formaat).

  PREFA dakschindels antraciet P.10

  PREFA Dak- en gevelpanelen FX.12 antraciet P.10, met nieuw sneeuwvangsysteem

  NIEUw!

 • 07lIcHt/mooI/kleUrvast

  Het dak speelt in de architectuur een belangrijke rol. Het kan het uitzicht van een huis radicaal veranderen. Zadeldak, schilddak, lessenaarsdak, koepeldak, boogdak of ligt hellend dak u

  kunt uw creativiteit de vrije loop laten. Aluminium daken van PREFA maken flexibele oplossin-gen voor eigentijdse architectuur mogelijk, waarin u zich goed voelt.

  Tropisch hete dagen, ijskoude nachten in het hoogland zijn 50 C verschil tussen de hoogste en laagste dagtemperatuur geen zeldzaamheid. Maar ook bij een meer gematigd klimaat wordt het dakoppervlak elke dag op de proef gesteld. Een PREFA dak van hightech veredeld aluminium heeft hiervan echter geen last. De eersteklas laklaag is vervormbaar en

  daardoor heel goed beschermd tegen weersinvloeden en temperatuurschommelingen.

  MOOI EEN PREFA ALUMINIUM DAK STAAT zOwEL

  VOOR MODERNE EN EIgENTIjDSE ARchITEcTUUR ALS VOOR EEN TRADITIONELE bOUw.

  KLEURVAST DE LAKLAAg IS VERVORMbAAR EN DUURzAAM,

  TEMPERATUUR- EN wEERbESTENDIg.

  LIchTEEN PREFA ALUMINIUM DAK

  wEEgT SLEchTS 1/10 VAN EEN TRADITIONEEL DAK.

  Met 2,3-2,6 kg/m2 weegt een PREFA dak maar een fractie van een traditioneel dak (ca. 35-55 kg/m2). Bij een voor

  een huis gebruikelijk dakoppervlak van circa 200 m2 heeft de dakstoel hierdoor ongeveer twee ton minder gewicht te torsen.

  Daarenboven is uw aluminium dak van PREFA heel sterk en duurzaam. Het houdt gegarandeerd stand, ook bij extreme weersom-standigheden zoals veel sneeuw, grote temperatuurschommelingen,

  storm enz. Doorslaggevend zijn nu eenmaal niet de grootte en het gewicht, alleen de beste kwaliteit telt.

  PREFA dakschindels antraciet P.10

  Technische gegevens PReFA DAKSchINDELSMateriaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel gemailleerd of poedergecoat volgens RAL of NCS

  Afmetingen: 420 x 240 mm gemonteerd

  Gewicht: 1 m = ca. 2,5 kg = 10 schindels

  Draagvermogen: max. 800 kg/m (oppervlaktelast bij tengelafstand 800 mm en bebording)

  Dakhelling: vanaf 25 = ca. 47 %

  Plaatsing: op bebording van min. 24 mm dik

  Bevestiging: 1 aluminium klang per schindel= 10 klangen per m

 • DAKcONSTRUcTIEWij raden aan om PREFA aluminium daken met verluchte onderconstructie te monteren. Op die manier wordt eventuele vochtigheid snel afgevoerd en houden de dakconstructie

  en de isolatie langer. Er zijn evenwel verschillende manieren van montage, afhankelijk van het feit of u de dakverdieping als woonruimte of gewoon als klassieke, koude zolder

  wil gebruiken.

  DAKcONSTRUcTIE VOOR EEN wARME zOLDERVERDIEPINgVoor een optimaal gesoleerde woonruimte onder het dak beveelt PREFA een tweeschalige dakconstructie met tengels aan. Op die manier wordt een eigen niveau voor de verluchting van de dakhuid gerealiseerd en kan er tussen de dakspanten thermische isolatie aangebracht worden.

  DAKcONSTRUcTIE VOOR EEN KOUDE zOLDER

  Bij een eenschalige dakconstructie wordt de hele dakruimte voor de verluchting gebruikt. Het is dan ook belangrijk dat het hele plafond van de zolder optimaal gesoleerd is.

  Opgelet: deze dakconstructie is niet geschikt voor een latere da-kuitbouw als woonruimte!

  warm

  warmtocHt

  afvoerlUcHt

  tocHt

  koUd koUd

  warm

  koUdtocHt

  varIant afvoerlUcHt gevelkant

  tocHt

  koUd koUd

  08 optImaal voor renovatIes

  VROEgER

 • 09optImaal voor renovatIes

  Oud huis, nieuw dak wat eenvoudig klinkt, kan met traditionele dakpannen al heel snel moeizaam en duur worden. Het gebeurt maar al te vaak dat de oude

  dakstoel om statische redenen met dure onderconstructies en versterkingen moet worden voorbereid op de duizenden kilo's zware moderne dakpannen. Zoveel

  moeite, zoveel geld... Met een aanzienlijk lichter aluminium dak van PREFA zijn bijkomende versterkingen zo goed als nooit nodig. U kunt het nieuwe aluminium

  dak snel en ongecompliceerd op de oude dakstoel monteren. Klaar!

  OPTIMAAL VOOR RENOVATIES

  DOOR hET gERINgE gEwIchT KUNT U zIch DE KOSTEN VOOR EEN cOMPLExE ONDERcONSTRUcTIE bESPAREN.

  NU

  PREFA dakpannen baksteenrood P.10

  NOg MEER RENOVATIE-

  VOORbEELDEN ONLINE OP

  www.PREFA.cOM

 • 10 compleet programma

  cOMPLEET SYSTEEM hET cOMPLETE SYSTEEM VAN PREFA MAAKT

  EEN OPTIMAAL SAMENSPEL VAN DAK, gOOT, gEVEL EN zONNESYSTEEM MOgELIjK.

  PREFA is niet alleen de specialist voor sterke daken, maar produceert ook eersteklas dakontwateringssystemen, gevels en zonnesystemen. Met meer dan

  4.000 verschillende aluminium producten bieden wij u de ideale complete oplossing voor de creatieve en veelzijdige vormgeving van daken en gevels.

  PREFALz

  RAAMwERK VERLIjMINg EN VERLUchTINgSbUIS

  KOEKOEK-/MUURbEKLEDINg MET PREFALz

  SchOORSTEENRAAMwERK EN -bEKLEDINg

  jET-VENTILATOR

  DAKVEILIghEIDShAAK cONFORM EN 517b

  SLUITSTUK

  RAAMwERK DAKVENSTER

  DAKSchINDEL

  SNEEUwSTOPPER

  gEVELKLEMPROFIELVEILIghEIDSgOOTgOOThOEKVERgAARbAKbUISbOchTAFVOERbUIShANggOOT

  Prefa dakschindels lichtgrijs

 • 11compleet programma

  PREFA dakruiten antraciet P.10

  DAKSYSTEMEN VOLDOEN PERFEcT AAN ALLE EISENOude daken met koekoekvensters, dakramen en welvingen

  kunnen exact in dezelfde vorm en in eersteklas kwaliteit herlegd worden. Ook nieuwe architecturale oplossingen kunnen met

  aluminium producten van PREFA technisch perfect en onderhoudsvrij gerealiseerd worden.

  DAKONTwATERINg MAxIMALE VRIjhEID bIj DE VORMgEVINg

  Onze hanggootsystemen zijn al decennia een succes. Onze klanten appreciren de geraffineerde technische detailoplossingen.

  Ze zijn verkrijgbaar in veel standaardkleuren en desgewenst in alle denkbare kleurennuances van de

  kleur-in-kleur-oplossing tot de bewust architecturale accentuering door contrastkleuren.

  gEVELS DE IDEALE OPLOSSINg VOOR gENERATIESDe hoge kwaliteit en duurzaamheid, en natuurlijk het feit dat

  aluminium gevels niet roesten en bij vervuiling gemakkelijk gereinigd kunnen worden, doen steeds meer bouwheren

  gebruikmaken van de eersteklas gevelproducten van PREFA. De verschillende systemen bieden maximale vrijheid qua vormgeving en voor elk huis de

  passende oplossing.

  SOLAR zONNE-ENERgIEcENTRALE OP hET DAKMet de PREFA zonnesystemen bieden wij de visueel

  volmaakte oplossing voor alle milieubewuste bouwheren.De additieve of gentegreerde fotovoltasche installatie is alleen zichtbaar als je heel goed kijkt. Ze biedt een

  hoge mate aan efficintie, veiligheid en duurzaamheid.

  Technische gegevens PReFA DAKRUIT/LOSANgESMateriaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel gemailleerd ofpoedergecoat volgens RAL of NCS

  Afmetingen: 290 x 290 mm gemonteerd

  Gewicht: 1 m = ca. 2,6 kg = 12 dakruiten

  Draagvermogen: max. 800 kg/m (oppervlaktelast bij tengelafstand 800 mm en bebording)

  Dakhelling: vanaf 22 = ca. 40 %

  Plaatsing: op bebording van min. 24 mm dik

  Bevestiging: 1 dakruitklang per dakruit = 12 klangen/m

 • In tijden waarin zorgzame omgang met de natuur vanzelfsprekend zou moeten zijn, bewijst aluminium eens te meer klasse. Het lichtgewicht is d recyclagekampioen. Aluminium kan altijd

  weer opnieuw gebruikt worden. Hierdoor wordt 95% van de productie-energie bespaard. Dat reyclage geen invloed heeft op de kwaliteit, bewijzen de volgende indrukwekkende cijfers. In de

  bouwnijverheid wordt al 85% van de behoefte aan aluminium door gerecycleerd alumium gedekt. Als je ook nog rekening houdt met het lage gewicht en de duurzaamheid (geen breken,

  roesten of opvriezen) van PREFA aluminium daken, dan is de energiebalans van onze producten uiterst positief.

  MILIEUVRIENDELIjKALUMINIUM IS 100% REcYcLEERbAAR.

  hET PREFA KLEUREN-ASSORTIMENT

  bruin (eigen kleur) antraciet (vergelijkbaar met RAL 7016) roodbruin (eigen kleur) baksteenrood (vergelijkbaar met RAL 8004) oxiderood (vergelijkbaar met RAL 3009) mosgroen (vergelijkbaar met RAL 6005) lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL 7005) zinkgrijs (eigen kleur) prefawit (vergelijkbaar met RAL 9002) hazelnootbruin-testa di moro (eigen kleur) zilvermetallic (vergelijkbaar met RAL 9006) natuurlijk blank** gepatineerd groen (eigen kleur)* gepatineerd grijs (eigen kleur)*

  Dak

  pann

  en

  Dak

  schi

  ndel

  s

  Dak

  ruit

  en

  Dak

  - en

  gev

  elpa

  nele

  n FX

  .12

  PREF

  ALZ

  hang

  goot

  Nieuw wereldwijd!

  PREFA P.10de STerKe iNNOVATie VAN AluMiNiuM

  bruin P.10 antraciet P.10 baksteenrood P.10 oxiderood P.10 lichtgrijs P.10 steengrijs P.10*

  *De kleur steengrijs P.10 is gemaakt naar het voorbeeld van een natuurlijke kleur. Er kunnen natuurlijke kleurverschillen optreden die het pro-duct een uniek karakter geven. Dit geldt ook voor de kleuren zandbruin, roestbruin, gepatineerd groen, gepatineerd grijs en voor natuurlijk blank.

  **Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor visuele veranderingen van de oppervlakken door de verwerking. Volg de richtlijnen in de montagehandleiding.

  NIEUw!

  NIEUw!

  NIEUw!

 • Het vliegt niet weg. Het roest niet. Het breekt niet. Omdat het PREFA aluminium dak een kwaliteitsproduct uit Oostenrijk en Duitsland is. Dat professioneel en nauwgezet verwerkt wordt. Dat onzichtbaar bevestigd

  wordt. Dat aan de rand met een gevelklemprofiel stormvast gefelst wordt. En dat met een dubbel gemailleerde coating kleurvast veredeld wordt. Daarom geven wij met een gerust hart 40 jaar garantie op onze

  PREFA aluminium daken.*De kleurgarantie is een garantie tegen het afschilferen van en de vorming van blazen op het lakoppervlak onder de

  voorwaarden die in het garantiecertificaat vermeld worden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/Garantie

  PREFALZ antraciet P.10

  40 jAAR gARANTIE

  1340 jaar garantIe

  *

  ALUMINIUM bEwIjST zIjN KwALITEIT EEN LEVEN LANg.

  Technische gegevens PReFALZ / sTAAnDe nAADMateriaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel gemailleerd

  Afmetingen: 0,7 x 500 mm (felsafstand asmaat 430 mm)0,7 x 650 mm (felsafstand asmaat 580 mm)0,7 x 1.000 mm (extra band)

  Standaardafmetingen: 500 mm bandbreedte 60 kg (binnen- = 320 mm) ca. 63 strekkende meter500 kg (binnen- = 500 mm) ca. 529 strekkende meter650 mm bandbreedte 60 kg (binnen- = 320 mm) ca. 49 strekkende meter500 kg (binnen- = 500 mm) ca. 407 strekkende meter

  Dakhelling: vanaf 3 = ca. 5 %

  Plaatsing: op bebording van min. 24 mm

  Scheidingslaag: wij raden het gebruik van een passende scheidingslaag aan (houd rekening met de plaatselijke omstandigheden)

  Bevestiging: met PREFA vaste klangen en schuifklangen, afhankelijk van de statica

  Aanbevelingen over de maximum schaarbreedte en de bevestiging van de scharen vindt u in de PREFALZ montagerichtlijnen. Wegens de verhoogde windbelas-ting moet bijzondere aandacht besteed worden aande randen van het dakoppervlak. De nationale richtlijnen en reglementen moeten nageleefd worden.

  VRAAg hET gARANTIEcERTIF

  IcAAT METEEN AAN OP:

  www.PREFA.cOM/gARANT

  IEzERTIFIKAT

 • ONzE PRODUcTEN IN EEN OOgOPSLAg

  DAKSchINDELSVoor daken en gevels

  Afmetingen: 420 x 240 mm gemonteerd

  Gewicht: 1 m2 = ca. 2,5 kg = 10 schindels

  Dakhelling: vanaf 25

  DAKRUITENVoor daken en gevels

  Afmetingen: 290 x 290 mm gemonteerd

  Gewicht: 1 m2 = ca. 2,6 kg = 12 dakruiten

  Dakhelling: vanaf 22

  DAK- EN gEVELPANELEN Fx.12Voor daken en gevels

  Afmetingen: 700 x 420 mm en 1.400 x 420 mm

  Gewicht: 1 m = ca. 2,3 kg

  Dakhelling: vanaf 17

  PREFALzVoor daken en gevels

  Afmetingen: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

  Gewicht: ca. 1,89 kg/m2 (effectief verbruik 2,3-2,5 kg/m2)

  Dakhelling: vanaf 3

  gOLFPROFIELENVoor gevels

  Afmetingen: 18/76/0,7, 1,0 mm, breedte 1.068 mm, lengte 6.000 mm

  Gewicht: 2,3, 3,3 kg/m2

  gEPERSTE PROFIELENVoor gevels

  Afmetingen golfplaat: 10/47/2,0 mm, breedte 140 mm

  Afmetingen kartelprofiel: 22/40/2,0 mm, breedte 200 mm

  Afmetingen schaalprofiel: 19/70/2,0 mm, breedte 140 mm

  Gewicht golfplaat: 6,62 kg/m 2

  Gewicht kartelprofiel: 7,5 kg/m 2

  Gewicht schaalprofiel: 7,65 kg/m 2

  DAKPANNEN Voor daken en gevels

  Afmetingen: 600 x 420 mm gemonteerd

  Gewicht: 1 m2 = ca. 2,3 kg = 4 dakpannen

  Dakhelling: vanaf 12

  NIEUw!

 • ONS KLEURENgAMMA VINDT U OP ONzE wEbSITE www.PREFA.cOM

  ALUMINIUM cOMPOSIETPLAATVoor gevels

  Afmetingen: 1.500 x 4.010 x 4,0 mm

  Gewicht: ca. 5,5 kg/m 2

  gEVELRUIT 20x20Voor gevels

  Afmetingen: 200 x 200 mm gemonteerd

  Gewicht: 1 m = ca. 2,8 kg = 25 gevelruiten

  hANggOTENAfmetingen

  25 - vierkante hanggoot

  28 - hanggoot

  33 - vierkante hanggoot

  40 - vierkante hanggoot

  700 x 1,0 mm - Ardeense goot

  zONNESYSTEMENPREFA additieve fotovoltasche installatie PS.13

  Lengte: 1.620 mm Breedte: 992 mm Hoogte: 46 mm

  Voor alle PREFA daksystemen, ook voor montage achteraf

  PREFALZ zonnesystemen PS.136

  Lengte: 5.486 mm Breedte: 394 mm Dikte: 2,5 mm

  Vermogen/module: 136 WpZonnecellen: PV-laminatenTests: IEC 61646, beschermklasse IIOndergrond: gekleurde aluminium banden van PREFA

  Niet plaatsen op verzinkte of geschilderde platenof ander dakbedekkingsmateriaal

  PREFA gentegreerde fotovoltasche installatie PS.13

  Lengte: 1.496 mm Breedte: 983 mm Hoogte: 6 mm

  Voor alle PREFA daksystemen

  SIDINgSVoor gevels

  Afmetingen: 0,7 x 138 x 500 tot 6.200 mm 1,0 x 200 mm x 500 tot 6.200 mm 1,2 x 300 mm x 500 tot 6.200 mm

  Gewicht: ca. 3,30 tot 4,30 kg/m 2

  NIEUw!

 • DE PREFA gROEP

  OOSTENRIjK 3182 Marktl/LilienfeldT+43 2762 502-0, E [email protected]

  DUITSLAND 98634 WasungenT+49 36941 785-0, E [email protected]

  zwITSERLAND 9230 FlawilT+41 71 952 68 19, E [email protected]

  ITALI 39100 BolzanoT+39 0471 068680, E [email protected]

  FRANKRIjK 67000 StrasbourgT+33 3 88 31 63 05, E [email protected]

  TSjEchI 19300 PrahaT+420 234 496 501, E [email protected]

  hONgARIjE 2040 BudarsT+36 23 511-670, E [email protected]

  POLEN 02-295 WarszawaT+48 22 720 62 90, E [email protected]

  www.prefa.com

  DE PREFA gROEP IS IN DE VOLgENDE LANDEN VERTEgENwOORDIgD:Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Itali, Frankrijk, Belgi, Nederland, Luxemburg,

  Denemarken, Zweden, Tsjechi, Slowakije, Hongarije, Polen, Sloveni, Kroati, Estland, Letland, Litouwen, Rusland

  10 gOEDE REDENEN VOOR PREFA ! STORMVAST! ROESTVAST! bREUKVAST! LIchT! MOOI! KLEURVAST OPPERVLAK! OPTIMAAL VOOR RENOVATIES! cOMPLEET SYSTEEM! MILIEUVRIENDELIjK! 40 jAAR gARANTIE

  *De kleurgarantie is een garantie tegen het afschilferen van en de vorming van blazen op het lakoppervlak onder de voorwaarden die in het garantiecertificaat vermeld worden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/Garantie

  Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk.

  *