ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

of 16 /16
DAK | GEVEL | ZONNESYSTEMEN WWW.PREFA.COM ALUMINIUM DAKSYSTEMEN PREFA DAKASSORTIMENT 2014

Embed Size (px)

Transcript of ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

Page 1: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

dak | gevel | zonnesystemen www.prefa.com

ALUMINIUMDAKSYSTEMEN

PREFA DAKASSORTIMENT 2014

Page 2: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

02 stormvast

STORMVASTELKE PREFA ALUMINIUM DAKPAN wORDT

AFzONDERLIjK STORMVAST bEVESTIgD.Als er storm op komt is, moet alles snel gaan: ramen sluiten, alles wat niet vastzit van balkon en terras verwijderen, auto's in de garage zetten. En dan: afwachten. Met een aluminium dak van PREFA hebt u gegarandeerd een zorg minder – want

uw dak blijft liggen! De dakspecialisten van PREFA leggen daken die “sterk als een stier” zijn. Door de unieke, onzichtbare bevestiging met klangen en de

plaatsing in kruisverband biedt uw PREFA aluminium dak ook weerstand tegen extreme stormen. Op onbeschermde plaatsen wordt het aantal klangen volgens

noodzaak verhoogd en wordt de bevestigingswijze (genageld of geschroefd) aan de windbelasting aangepast. Op die manier is elk PREFA aluminium dak extreem

stormvast.

Technische gegevens PReFA DAKPANNENMateriaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel geëmailleerdof poedergecoat volgens RAL of NCS

Afmetingen: 600 x 420 mm gemonteerd

Gewicht: 1 m² = ca. 2,3 kg = 4 pannen

Draagvermogen: max. 800 kg/m² (oppervlaktelast bij tengelafstand800 mm met max. lattenafstand van 419 mm met tussenlatten – max. 210 mm – of bebording)

Dakhelling: vanaf 12° = ca. 21 % (bij dakspanten tot 7 m) vanaf 14° = ca. 25 % (bij dakspanten van 7-12 m) vanaf 16° = ca. 29 % (bij dakspanten langer dan 12 m)

Plaatsing: op bebording van min. 24 mm dik ofop latten 50 x 30 mm met tussenlat

Bevestiging: 2 aluminium klangen per pan = 8 klangen per m²

Page 3: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

03stormvast

Kredarica, ca. 2.500 m hoogte, SLO, PREFA dakpannen en gevelruiten lichtgrijs P.10

Schilthorn, ca. 3.000 m hoogte, CH, PREFA dakpannen antraciet

Page 4: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

04 roestvast

ROESTVASTEEN PREFA DAK IS VAN ALUMINIUM

EN KAN DAAROM NIET ROESTEN.Voor roestvlekken op raamwerk, goten en afvoerbuizen, zoals die vaak bij oudere huizen te zien zijn, hoef je niet bang te zijn. Vandaag niet, morgen

niet en ook niet binnen 100 jaar. Dat bewijzen het dak van de kerk San Gioacchino in Rome (1897), het Eros-standbeeld op Piccadilly Circus in Londen en de spits van het 170 meter hoge Washington Monument, die

allemaal meer dan 100 jaar geleden van aluminium gemaakt werden. Tot op de dag van vandaag zijn er geen sporen van roest te bespeuren. Hoe dat functioneert? Aluminium vormt in de loop der jaren een beschermende laag die zichzelf herstelt bij beschadiging. Op die manier is aluminium absoluut

weerbestendig en gegarandeerd roestvast.

PREFA dakpannen baksteenrood P.10

NIEUw! bAKSTEENROOD P.10

Page 5: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

05BreUkvast

Als de temperaturen sterk dalen en de sneeuw maar blijft vallen, hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw PREFA aluminium dak is gegarandeerd opgewassen tegen de

omstandigheden. Zelfs sterke sneeuwbelasting vormt voor onze daken helemaal geen probleem. Breken is uitgesloten. Ook schommelingen tussen dag- en nachttemperatuur

en dus eveneens tussen dooi en vorst laten het aluminium dak koud.

bREUKVAST EEN PREFA ALUMINIUM DAK bREEKT zELFS bIj

ExTREME wEERSOMSTANDIghEDEN NIET.

PREFA dakpannen baksteenrood P.10

PREFA dak- en gevelpanelen FX.12 zandbruin P.10

Technische gegevens PReFA DAK- EN gEVELPANELEN Fx.12Materiaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel geëmailleerd

Afmetingen: 700 x 420 mm (3,4 st./m²) en1.400 x 420 mm (1,7 st./m²) gemonteerd

Gewicht: 1 m² = ca. 2,3 kg

Dakhelling: vanaf 17° = ca. 31 %

Plaatsing: op bebording van min. 24 mm dik

Bevestiging: geschroefd of genageld

NIEUw!

Page 6: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

06

hET NIEUwE PREFA SNEEUwVANgSYSTEEMVoor PREFA dakpannen, dakschindels, dakruiten en FX.12.Het grootste voordeel van ons nieuwe sneeuw-vangsysteem naast lagere kosten is de eenvoudige montage.Het sneeuwvangsysteem kan ook achteraf gemonteerd worden.Beschikbaar in alle kleuren voor PREFA daksystemen (klein formaat).

PREFA dakschindels antraciet P.10

PREFA Dak- en gevelpanelen FX.12 antraciet P.10, met nieuw sneeuwvangsysteem

NIEUw!

Page 7: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

07lIcHt/mooI/kleUrvast

Het dak speelt in de architectuur een belangrijke rol. Het kan het uitzicht van een huis radicaal veranderen. Zadeldak, schilddak, lessenaarsdak, koepeldak, boogdak of ligt hellend dak – u

kunt uw creativiteit de vrije loop laten. Aluminium daken van PREFA maken flexibele oplossin-gen voor eigentijdse architectuur mogelijk, waarin u zich goed voelt.

Tropisch hete dagen, ijskoude nachten – in het hoogland zijn 50° C verschil tussen de hoogste en laagste dagtemperatuur geen zeldzaamheid. Maar ook bij een meer gematigd klimaat wordt het dakoppervlak elke dag op de proef gesteld. Een PREFA dak van hightech veredeld aluminium heeft hiervan echter geen last. De eersteklas laklaag is vervormbaar en

daardoor heel goed beschermd tegen weersinvloeden en temperatuurschommelingen.

MOOI EEN PREFA ALUMINIUM DAK STAAT zOwEL

VOOR MODERNE EN EIgENTIjDSE ARchITEcTUUR ALS VOOR EEN TRADITIONELE bOUw.

KLEURVAST DE LAKLAAg IS VERVORMbAAR EN DUURzAAM,

TEMPERATUUR- EN wEERbESTENDIg.

LIchTEEN PREFA ALUMINIUM DAK

wEEgT SLEchTS 1/10 VAN EEN TRADITIONEEL DAK.

Met 2,3-2,6 kg/m2 weegt een PREFA dak maar een fractie van een traditioneel dak (ca. 35-55 kg/m2). Bij een voor

een huis gebruikelijk dakoppervlak van circa 200 m2 heeft de dakstoel hierdoor ongeveer twee ton minder gewicht te torsen.

Daarenboven is uw aluminium dak van PREFA heel sterk en duurzaam. Het houdt gegarandeerd stand, ook bij extreme weersom-standigheden zoals veel sneeuw, grote temperatuurschommelingen,

storm enz. Doorslaggevend zijn nu eenmaal niet de grootte en het gewicht, alleen de beste kwaliteit telt.

PREFA dakschindels antraciet P.10

Technische gegevens PReFA DAKSchINDELSMateriaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel geëmailleerd of poedergecoat volgens RAL of NCS

Afmetingen: 420 x 240 mm gemonteerd

Gewicht: 1 m² = ca. 2,5 kg = 10 schindels

Draagvermogen: max. 800 kg/m² (oppervlaktelast bij tengelafstand 800 mm en bebording)

Dakhelling: vanaf 25° = ca. 47 %

Plaatsing: op bebording van min. 24 mm dik

Bevestiging: 1 aluminium klang per schindel= 10 klangen per m²

Page 8: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

DAKcONSTRUcTIEWij raden aan om PREFA aluminium daken met verluchte onderconstructie te monteren. Op die manier wordt eventuele vochtigheid snel afgevoerd en houden de dakconstructie

en de isolatie langer. Er zijn evenwel verschillende manieren van montage, afhankelijk van het feit of u de dakverdieping als woonruimte of gewoon als klassieke, koude zolder

wil gebruiken.

DAKcONSTRUcTIE VOOR EEN wARME zOLDERVERDIEPINgVoor een optimaal geïsoleerde woonruimte onder het dak beveelt PREFA een tweeschalige dakconstructie met tengels aan. Op die manier wordt een eigen niveau voor de verluchting van de dakhuid gerealiseerd en kan er tussen de dakspanten thermische isolatie aangebracht worden.

DAKcONSTRUcTIE VOOR EEN KOUDE zOLDER

Bij een eenschalige dakconstructie wordt de hele dakruimte voor de verluchting gebruikt. Het is dan ook belangrijk dat het hele plafond van de zolder optimaal geïsoleerd is.

Opgelet: deze dakconstructie is niet geschikt voor een latere da-kuitbouw als woonruimte!

warm

warmtocHt

afvoerlUcHt

tocHt

koUd koUd

warm

koUdtocHt

varIant afvoerlUcHt gevelkant

tocHt

koUd koUd

08 optImaal voor renovatIes

VROEgER

Page 9: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

09optImaal voor renovatIes

Oud huis, nieuw dak – wat eenvoudig klinkt, kan met traditionele dakpannen al heel snel moeizaam en duur worden. Het gebeurt maar al te vaak dat de oude

dakstoel om statische redenen met dure onderconstructies en versterkingen moet worden voorbereid op de duizenden kilo's zware moderne dakpannen. Zoveel

moeite, zoveel geld... Met een aanzienlijk lichter aluminium dak van PREFA zijn bijkomende versterkingen zo goed als nooit nodig. U kunt het nieuwe aluminium

dak snel en ongecompliceerd op de oude dakstoel monteren. Klaar!

OPTIMAAL VOOR RENOVATIES

DOOR hET gERINgE gEwIchT KUNT U zIch DE KOSTEN VOOR EEN cOMPLExE ONDERcONSTRUcTIE bESPAREN.

NU

PREFA dakpannen baksteenrood P.10

NOg MEER RENOVATIE-

VOORbEELDEN ONLINE OP

www.PREFA.cOM

Page 10: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

10 compleet programma

cOMPLEET SYSTEEM hET cOMPLETE SYSTEEM VAN PREFA MAAKT

EEN OPTIMAAL SAMENSPEL VAN DAK, gOOT, gEVEL EN zONNESYSTEEM MOgELIjK.

PREFA is niet alleen de specialist voor sterke daken, maar produceert ook eersteklas dakontwateringssystemen, gevels en zonnesystemen. Met meer dan

4.000 verschillende aluminium producten bieden wij u de ideale complete oplossing voor de creatieve en veelzijdige vormgeving van daken en gevels.

PREFALz

RAAMwERK VERLIjMINg EN VERLUchTINgSbUIS

KOEKOEK-/MUURbEKLEDINg MET PREFALz

SchOORSTEENRAAMwERK EN -bEKLEDINg

jET-VENTILATOR

DAKVEILIghEIDShAAK cONFORM EN 517b

SLUITSTUK

RAAMwERK DAKVENSTER

DAKSchINDEL

SNEEUwSTOPPER

gEVELKLEMPROFIELVEILIghEIDSgOOTgOOThOEKVERgAARbAKbUISbOchTAFVOERbUIShANggOOT

Prefa dakschindels lichtgrijs

Page 11: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

11compleet programma

PREFA dakruiten antraciet P.10

DAKSYSTEMEN – VOLDOEN PERFEcT AAN ALLE EISENOude daken met koekoekvensters, dakramen en welvingen

kunnen exact in dezelfde vorm en in eersteklas kwaliteit herlegd worden. Ook nieuwe architecturale oplossingen kunnen met

aluminium producten van PREFA technisch perfect en onderhoudsvrij gerealiseerd worden.

DAKONTwATERINg – MAxIMALE VRIjhEID bIj DE VORMgEVINg

Onze hanggootsystemen zijn al decennia een succes. Onze klanten appreciëren de geraffineerde technische detailoplossingen.

Ze zijn verkrijgbaar in veel standaardkleuren en desgewenst in alle denkbare kleurennuances – van de

kleur-in-kleur-oplossing tot de bewust architecturale accentuering door contrastkleuren.

gEVELS – DE IDEALE OPLOSSINg VOOR gENERATIESDe hoge kwaliteit en duurzaamheid, en natuurlijk het feit dat

aluminium gevels niet roesten en bij vervuiling gemakkelijk gereinigd kunnen worden, doen steeds meer bouwheren

gebruikmaken van de eersteklas gevelproducten van PREFA. De verschillende systemen bieden maximale vrijheid qua vormgeving en voor elk huis de

passende oplossing.

SOLAR – zONNE-ENERgIEcENTRALE OP hET DAKMet de PREFA zonnesystemen bieden wij de visueel

volmaakte oplossing voor alle milieubewuste bouwheren.De additieve of geïntegreerde fotovoltaïsche installatie is alleen zichtbaar als je heel goed kijkt. Ze biedt een

hoge mate aan efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid.

Technische gegevens PReFA DAKRUIT/LOSANgESMateriaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel geëmailleerd ofpoedergecoat volgens RAL of NCS

Afmetingen: 290 x 290 mm gemonteerd

Gewicht: 1 m² = ca. 2,6 kg = 12 dakruiten

Draagvermogen: max. 800 kg/m² (oppervlaktelast bij tengelafstand 800 mm en bebording)

Dakhelling: vanaf 22° = ca. 40 %

Plaatsing: op bebording van min. 24 mm dik

Bevestiging: 1 dakruitklang per dakruit = 12 klangen/m²

Page 12: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

In tijden waarin zorgzame omgang met de natuur vanzelfsprekend zou moeten zijn, bewijst aluminium eens te meer klasse. Het lichtgewicht is dé recyclagekampioen. Aluminium kan altijd

weer opnieuw gebruikt worden. Hierdoor wordt 95% van de productie-energie bespaard. Dat reyclage geen invloed heeft op de kwaliteit, bewijzen de volgende indrukwekkende cijfers. In de

bouwnijverheid wordt al 85% van de behoefte aan aluminium door gerecycleerd alumium gedekt. Als je ook nog rekening houdt met het lage gewicht en de duurzaamheid (geen breken,

roesten of opvriezen) van PREFA aluminium daken, dan is de energiebalans van onze producten uiterst positief.

MILIEUVRIENDELIjKALUMINIUM IS 100% REcYcLEERbAAR.

hET PREFA KLEUREN-ASSORTIMENT

bruin (eigen kleur) •antraciet (vergelijkbaar met RAL 7016) •roodbruin (eigen kleur) • • • • •baksteenrood (vergelijkbaar met RAL 8004) •oxiderood (vergelijkbaar met RAL 3009) •mosgroen (vergelijkbaar met RAL 6005) • • • • • •lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL 7005) •zinkgrijs (eigen kleur) • •prefawit (vergelijkbaar met RAL 9002) • •hazelnootbruin-testa di moro (eigen kleur) • •zilvermetallic (vergelijkbaar met RAL 9006) • •natuurlijk blank** • • • • • •gepatineerd groen (eigen kleur)* •gepatineerd grijs (eigen kleur)* •

Dak

pann

en

Dak

schi

ndel

s

Dak

ruit

en

Dak

- en

gev

elpa

nele

n FX

.12

PREF

ALZ

hang

goot

Nieuw wereldwijd!

PREFA P.10de STerKe iNNOVATie VAN AluMiNiuM

bruin P.10 • • • • •antraciet P.10 • • • • •baksteenrood P.10 • • • • •oxiderood P.10 • • • • •lichtgrijs P.10 • • • • •steengrijs P.10* • • • • •

*De kleur steengrijs P.10 is gemaakt naar het voorbeeld van een natuurlijke kleur. Er kunnen natuurlijke kleurverschillen optreden die het pro-duct een uniek karakter geven. Dit geldt ook voor de kleuren zandbruin, roestbruin, gepatineerd groen, gepatineerd grijs en voor natuurlijk blank.

**Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor visuele veranderingen van de oppervlakken door de verwerking. Volg de richtlijnen in de montagehandleiding.

NIEUw!

NIEUw!

NIEUw!

Page 13: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

Het vliegt niet weg. Het roest niet. Het breekt niet. Omdat het PREFA aluminium dak een kwaliteitsproduct uit Oostenrijk en Duitsland is. Dat professioneel en nauwgezet verwerkt wordt. Dat onzichtbaar bevestigd

wordt. Dat aan de rand met een gevelklemprofiel stormvast gefelst wordt. En dat met een dubbel geëmailleerde coating kleurvast veredeld wordt. Daarom geven wij met een gerust hart 40 jaar garantie op onze

PREFA aluminium daken.*De kleurgarantie is een garantie tegen het afschilferen van en de vorming van blazen op het lakoppervlak onder de

voorwaarden die in het garantiecertificaat vermeld worden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/Garantie

PREFALZ antraciet P.10

40 jAAR gARANTIE

1340 jaar garantIe

*

ALUMINIUM bEwIjST zIjN KwALITEIT EEN LEVEN LANg.

Technische gegevens PReFALZ / sTAAnDe nAADMateriaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel geëmailleerd

Afmetingen: 0,7 x 500 mm (felsafstand asmaat 430 mm)0,7 x 650 mm (felsafstand asmaat 580 mm)0,7 x 1.000 mm (extra band)

Standaardafmetingen: 500 mm bandbreedte 60 kg (binnen-Ø = 320 mm) ca. 63 strekkende meter500 kg (binnen-Ø = 500 mm) ca. 529 strekkende meter650 mm bandbreedte 60 kg (binnen-Ø = 320 mm) ca. 49 strekkende meter500 kg (binnen-Ø = 500 mm) ca. 407 strekkende meter

Dakhelling: vanaf 3° = ca. 5 %

Plaatsing: op bebording van min. 24 mm

Scheidingslaag: wij raden het gebruik van een passende scheidingslaag aan (houd rekening met de plaatselijke omstandigheden)

Bevestiging: met PREFA vaste klangen en schuifklangen, afhankelijk van de statica

Aanbevelingen over de maximum schaarbreedte en de bevestiging van de scharen vindt u in de PREFALZ montagerichtlijnen. Wegens de verhoogde windbelas-ting moet bijzondere aandacht besteed worden aande randen van het dakoppervlak. De nationale richtlijnen en reglementen moeten nageleefd worden.

VRAAg hET gARANTIEcERTIFIcAAT METEEN AAN OP:

www.PREFA.cOM/gARANTIEzERTIFIKAT

Page 14: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

ONzE PRODUcTEN IN EEN OOgOPSLAg

DAKSchINDELSVoor daken en gevels

Afmetingen: 420 x 240 mm gemonteerd

Gewicht: 1 m2 = ca. 2,5 kg = 10 schindels

Dakhelling: vanaf 25°

DAKRUITENVoor daken en gevels

Afmetingen: 290 x 290 mm gemonteerd

Gewicht: 1 m2 = ca. 2,6 kg = 12 dakruiten

Dakhelling: vanaf 22°

DAK- EN gEVELPANELEN Fx.12Voor daken en gevels

Afmetingen: 700 x 420 mm en 1.400 x 420 mm

Gewicht: 1 m² = ca. 2,3 kg

Dakhelling: vanaf 17°

PREFALzVoor daken en gevels

Afmetingen: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

Gewicht: ca. 1,89 kg/m2 (effectief verbruik 2,3-2,5 kg/m2)

Dakhelling: vanaf 3°

gOLFPROFIELENVoor gevels

Afmetingen: 18/76/0,7, 1,0 mm, breedte 1.068 mm, lengte 6.000 mm

Gewicht: 2,3, 3,3 kg/m2

gEPERSTE PROFIELENVoor gevels

Afmetingen golfplaat: 10/47/2,0 mm, breedte 140 mm

Afmetingen kartelprofiel: 22/40/2,0 mm, breedte 200 mm

Afmetingen schaalprofiel: 19/70/2,0 mm, breedte 140 mm

Gewicht golfplaat: 6,62 kg/m 2

Gewicht kartelprofiel: 7,5 kg/m 2

Gewicht schaalprofiel: 7,65 kg/m 2

DAKPANNEN Voor daken en gevels

Afmetingen: 600 x 420 mm gemonteerd

Gewicht: 1 m2 = ca. 2,3 kg = 4 dakpannen

Dakhelling: vanaf 12°

NIEUw!

Page 15: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

ONS KLEURENgAMMA VINDT U OP ONzE wEbSITE www.PREFA.cOM

ALUMINIUM cOMPOSIETPLAATVoor gevels

Afmetingen: 1.500 x 4.010 x 4,0 mm

Gewicht: ca. 5,5 kg/m 2

gEVELRUIT 20x20Voor gevels

Afmetingen: 200 x 200 mm gemonteerd

Gewicht: 1 m² = ca. 2,8 kg = 25 gevelruiten

hANggOTENAfmetingen

25 - vierkante hanggoot

28 - hanggoot

33 - vierkante hanggoot

40 - vierkante hanggoot

700 x 1,0 mm - Ardeense goot

zONNESYSTEMENPREFA additieve fotovoltaïsche installatie PS.13

Lengte: 1.620 mm Breedte: 992 mm Hoogte: 46 mm

Voor alle PREFA daksystemen, ook voor montage achteraf

PREFALZ zonnesystemen PS.136

Lengte: 5.486 mm Breedte: 394 mm Dikte: 2,5 mm

Vermogen/module: 136 Wp

Zonnecellen: PV-laminaten

Tests: IEC 61646, beschermklasse II

Ondergrond: gekleurde aluminium banden van PREFA

Niet plaatsen op verzinkte of geschilderde platenof ander dakbedekkingsmateriaal

PREFA geïntegreerde fotovoltaïsche installatie PS.13

Lengte: 1.496 mm Breedte: 983 mm Hoogte: 6 mm

Voor alle PREFA daksystemen

SIDINgSVoor gevels

Afmetingen: 0,7 x 138 x 500 tot 6.200 mm 1,0 x 200 mm x 500 tot 6.200 mm 1,2 x 300 mm x 500 tot 6.200 mm

Gewicht: ca. 3,30 tot 4,30 kg/m 2

NIEUw!

Page 16: ALUMINIUM DAKSYSTEMEN

DE PREFA gROEP

OOSTENRIjK 3182 Marktl/LilienfeldT+43 2762 502-0, E [email protected]

DUITSLAND 98634 WasungenT+49 36941 785-0, E [email protected]

zwITSERLAND 9230 FlawilT+41 71 952 68 19, E [email protected]

ITALIë 39100 BolzanoT+39 0471 068680, E [email protected]

FRANKRIjK 67000 StrasbourgT+33 3 88 31 63 05, E [email protected]

TSjEchIë 19300 PrahaT+420 234 496 501, E [email protected]

hONgARIjE 2040 BudaörsT+36 23 511-670, E [email protected]

POLEN 02-295 WarszawaT+48 22 720 62 90, E [email protected]

www.prefa.com

DE PREFA gROEP IS IN DE VOLgENDE LANDEN VERTEgENwOORDIgD:Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg,

Denemarken, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen, Slovenië, Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Rusland

10 gOEDE REDENEN VOOR PREFA ! STORMVAST! ROESTVAST! bREUKVAST! LIchT! MOOI! KLEURVAST OPPERVLAK! OPTIMAAL VOOR RENOVATIES! cOMPLEET SYSTEEM! MILIEUVRIENDELIjK! 40 jAAR gARANTIE

*De kleurgarantie is een garantie tegen het afschilferen van en de vorming van blazen op het lakoppervlak onder de voorwaarden die in het garantiecertificaat vermeld worden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/Garantie

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk.

*