Almudena Grandes - Het ijzig hart

2
Een van de bestverkopende literaire auteurs van Spanje geeft haar nieuwste boek en magnum opus uit bij Uitgeverij Signatuur Na zijn dood laat Julio Carrión, een machtige zakenman wiens fortuin dateert uit de Franco-jaren, een substantiële erfenis na, maar er zijn ook veel onbeantwoorde vragen over zijn verleden. Zijn kinderen weten eigenlijk maar weinig over hun eigen vader. Bij de begrafenis verbaast zijn zoon Álvaro zich over de aanwezigheid van een mooie vrouw die hij nooit eerder heeft gezien.Raquel Fernández Perea heet ze en ze is de kleindochter van Spaanse banne- lingen in Frankrijk. In tegenstelling tot de kinderen Carrión, is zij niet alleen heel goed op de hoogte van het verleden van haar familie,hun oorlogservaringen en hun leven als politieke vluchtelingen, maar ze blijkt ook meer te weten over het privéleven van Julio Carrión.Er rest echter nog één geheim dat ontrafeld moet worden,een geheim dat de families onlosmakelijk met elkaar verbindt … Het ijzig hart is een fantastisch, meeslepend verhaal over wraak, oorlogservaringen, de werking van het geheugen,en welhaast onmogelijke liefde. Een verhaal waarin de individuele drama’s prachtig worden afgezet tegen het grote drama van de twintigste-eeuwse geschiedenis. Groots, ontroerend en bijzonder geslaagd. ‘Hoewel meer dan de helft van het verhaal zich afspeelt in het verleden,is het een verhaal over het heden,geschreven vanuit dit heden. Ik zou willen dat deze roman zelfs als de versie van de kleinkinderen zou kunnen fungeren, de generatie die het heeft aangedurfd om vragen te stellen, en de eerste gene- ratie die echt in vrijheid gelooft.’ – Almudena Grandes Het boek ‘Almudena Grandes is een van de grootste schrijvers van onze tijd.Haar meest recente roman Het ijzig hart – ambitieus, intens en meeslepend – is daar opnieuw een bewijs van.’ – Mario Vargas Llosa Het ijzig hart is een prachtige liefdesgeschiedenis, een gecompliceerde, pijnlijke en hartstochtelijke liefdesgeschiedenis. Het verhaal wordt heel soepel verteld, de vele geschiedenissen die de roman vormen komen samen en vloeien weer uit elkaar binnen een sterk geconstrueerd universum.’ La Vanguardia ‘De roman zit zo goed in elkaar dat hij de lezer opvangt, ontroert en door elkaar rammelt, zodat deze terugkeert naar de wereld met het gevoel erbij te zijn geweest en niet met lege handen.’ El Periódico ‘Een indrukwekkende roman,de meest ambitieuze en beste van Almudena Grandes.’ El Mundo ‘Nooit eerder is Almudena Grandes zo zeker en overtuigd van zichzelf geweest als nu.’ El País ‘Almudena Grandes slaagt erin de Spaanse Burgeroorlog vooral aan de orde te laten komen als de erfenis die aan de jongere generaties is nagelaten, met name – en dat is de spil waarom de roman draait – aan de kleinkinderen van hen die in de oorlog een hoofdrol speelden.’ ABC Het ijzig hart is ook een grootse, krachtige liefdesgeschiedenis, in staat om muren neer te halen, zoals die tussen Álvaro en Raquel,de kleinkinderen van twee zeer verschillende families – de een aan de kant van de overwinnaars,de ander aan de kant van de zogeheten verliezers – die elkaar door een onfortuinlijke gebeurtenis vinden.’ Sur De pers Mixed Sources Productgroep uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. www.fsc.org Cert no. SGS-COC-005591 © 1996 Forest Stewardship Council Almudena Grandes is een Grote Verhalenverteller bij uitstek! Een van de bestverkopende literaire auteurs van Spanje schrijft dé familiekroniek van Spanje Gebonden boek met stofomslag, ruim 800 pagina’s in dundruk, met een introductieprijs van slechts 25,- Meer dan 500.000 exemplaren verkocht van Het ijzig hart in Spanje Winnaar van maar liefst acht belangrijke literaire prijzen Uitgebreide marketingcampagne met auteursbezoek, advertenties, A1-poster en socialmediacampagne Verkoop: Voor Nederland: A.W. Bruna Uitgevers B.V. Postbus 40203 3504 AA Utrecht Tel. +31 - 30 - 247 04 11 Fax +31 - 30 - 241 00 18 [email protected] Marketing Joska de Kruijf Tel. +31 - 30 - 247 04 24 [email protected] Publiciteit Esther Hendriks Tel. +31 – 6 – 12369239 [email protected] Voor België: Standaard Uitgeverij Mechelsesteenweg 203 2018 Antwerpen Tel. +32 - 3 - 285 72 00 Fax +32 - 3 - 285 72 99 [email protected] Marketing Bieke van Duppen Tel. +32 - 3 - 285 73 27 [email protected] www.uitgeverijsignatuur.nl Bestsellerauteur Almudena Grandes is Grote verhalenverteller bij uitstek!

description

Een van de bestverkopende literaire auteurs van Spanje, Almudena Grandes, geeft haar nieuwste boek en magnus opus uit bij Uitgeverij Signatuur: 'Het ijzig hart'.

Transcript of Almudena Grandes - Het ijzig hart

Page 1: Almudena Grandes - Het ijzig hart

Een van de bestverkopende literaire auteurs van Spanjegeeft haar nieuwste boek enmagnum opus uit bij Uitgeverij Signatuur

Na zijn dood laat Julio Carrión, een machtige zakenman wiens fortuin dateert uit de Franco-jaren, eensubstantiële erfenis na,maar er zijn ook veel onbeantwoorde vragen over zijn verleden. Zijn kinderenweten eigenlijk maar weinig over hun eigen vader.Bij de begrafenis verbaast zijn zoon Álvaro zich over de aanwezigheid van een mooie vrouw die hijnooit eerder heeft gezien. Raquel Fernández Perea heet ze en ze is de kleindochter van Spaanse banne-lingen in Frankrijk. In tegenstelling tot de kinderen Carrión, is zij niet alleen heel goed op de hoogtevan het verleden van haar familie, hun oorlogservaringen en hun leven als politieke vluchtelingen,maar ze blijkt ook meer te weten over het privéleven van Julio Carrión. Er rest echter nog één geheimdat ontrafeld moet worden, een geheim dat de families onlosmakelijk met elkaar verbindt …

Het ijzig hart is een fantastisch,meeslepend verhaal over wraak, oorlogservaringen, de werking vanhet geheugen, en welhaast onmogelijke liefde. Een verhaal waarin de individuele drama’s prachtigworden afgezet tegen het grote drama van de twintigste-eeuwse geschiedenis. Groots, ontroerenden bijzonder geslaagd.

‘Hoewel meer dan de helft van het verhaal zich afspeelt in het verleden, is het een verhaal over hetheden,geschreven vanuit dit heden. Ik zouwillen dat deze roman zelfs als de versie van de kleinkinderenzou kunnen fungeren, de generatie die het heeft aangedurfd om vragen te stellen, en de eerste gene-ratie die echt in vrijheid gelooft.’ – Almudena Grandes

Het boek‘Almudena Grandes is een van de grootste schrijvers van onze tijd. Haar meest recente romanHet ijzig hart – ambitieus, intens en meeslepend – is daar opnieuw een bewijs van.’

– Mario Vargas Llosa

‘Het ijzig hart is een prachtige liefdesgeschiedenis, een gecompliceerde, pijnlijke en hartstochtelijkeliefdesgeschiedenis. Het verhaal wordt heel soepel verteld, de vele geschiedenissen die de romanvormen komen samen en vloeien weer uit elkaar binnen een sterk geconstrueerd universum.’

– La Vanguardia

‘De roman zit zo goed in elkaar dat hij de lezer opvangt, ontroert en door elkaar rammelt, zodat dezeterugkeert naar de wereld met het gevoel erbij te zijn geweest en niet met lege handen.’

– El Periódico

‘Een indrukwekkende roman, de meest ambitieuze en beste van Almudena Grandes.’– El Mundo

‘Nooit eerder is Almudena Grandes zo zeker en overtuigd van zichzelf geweest als nu.’– El País

‘Almudena Grandes slaagt erin de Spaanse Burgeroorlog vooral aan de orde te laten komen als deerfenis die aan de jongere generaties is nagelaten,met name – en dat is de spil waarom de romandraait – aan de kleinkinderen van hen die in de oorlog een hoofdrol speelden.’

– ABC

‘Het ijzig hart is ook een grootse, krachtige liefdesgeschiedenis, in staat ommuren neer te halen, zoalsdie tussen Álvaro en Raquel, de kleinkinderen van twee zeer verschillende families – de een aan dekant van de overwinnaars, de ander aan de kant van de zogeheten verliezers – die elkaar door eenonfortuinlijke gebeurtenis vinden.’

– Sur

De pers

Mixed SourcesProductgroep uit goed beheerde bossenen andere gecontroleerde bronnen.www.fsc.org Cert no. SGS-COC-005591© 1996 Forest Stewardship Council

Almudena Grandes is een Grote Verhalenverteller bij uitstek!

Een van de bestverkopende literaire auteurs van Spanjeschrijft dé familiekroniek van Spanje

Gebonden boekmet stofomslag, ruim 800 pagina’s in dundruk,met een introductieprijs van slechts € 25,-

Meer dan 500.000 exemplaren verkocht van Het ijzig hartin Spanje

Winnaar van maar liefst acht belangrijke literaire prijzen

Uitgebreide marketingcampagne met auteursbezoek,advertenties, A1-poster en socialmediacampagne

Verkoop:

Voor Nederland:A.W. Bruna Uitgevers B.V.Postbus 402033504 AA UtrechtTel. +31 - 30 - 247 04 11Fax +31 - 30 - 241 00 [email protected]

MarketingJoska de KruijfTel. +31 - 30 - 247 04 [email protected]

PubliciteitEsther HendriksTel. +31 – 6 – [email protected]

Voor België:Standaard UitgeverijMechelsesteenweg 2032018 AntwerpenTel. +32 - 3 - 285 72 00Fax +32 - 3 - 285 72 [email protected]

MarketingBieke van DuppenTel. +32 - 3 - 285 73 [email protected]

www.uitgeverijsignatuur.nl

Bestsellerauteur Almudena Grandes isGrote verhalenverteller bij uitstek!

Grandes-buiten2:Opmaak 1 26-01-2010 21:04 Pagina 1

Page 2: Almudena Grandes - Het ijzig hart

Dé familiekroniek van Spanje

Niet eerder is de bewogen Spaanse geschiedenis vande afgelopen eeuw op zo’n veelomvattende wijze enmet zoveel voorstellingsvermogen beschreven

Het ‘vergeten’ verhaal over de Spaanse bannelingenin Frankrijk

Vele tientallen mensen aan ‘overwinnaars-’ en ‘verliezerskant’ werden door de auteur geïnterviewd

Scherpe introductieprijs: gebonden boek van circa800 pagina’s tijdelijk slechts € 25,-

Meer dan 500.000 exemplaren verkocht van Het ijzig hart in Spanje

Het ijzig hart won maar liefst acht literaire prijzen,waaronder de Prix Méditerranée Étranger van 2009voor de Franse editie, de Premio Rapallo-Carige Internazionale 2009 voor de Italiaanse editie en dePremio de Novela Fundación José Manuel Lara voorde beste Spaanse roman van 2007

Almudena Grandes is Spanjes bestverkopende hedendaagse literaire auteur

Wanneer ontdekte u uw interesse voor de recente Spaanse geschiedenis?

Voor zover ik het me kan herinneren denk ik dat ik twaalf was toen ik me er voor het eerst over verbaasde. Ik

hielp mijn moeder bij het koken. Ik was de uien aan het snipperen of de eieren aan het pellen, zoiets. Ik had in

een tijdschrift een artikel over Josephine Baker gelezen. Het was 1972. Bij het artikel stond de bekende foto van

Josephine Baker, die met de gestileerde lok op haar voorhoofd, de sterretjes op haar borsten en het bananenrokje.

Dat vond ik natuurlijk opwindend. Opeens zei mijn moeder: ‘Je oma heeft Josephine Baker nog zien dansen.’ Ik

stond paf. Welke oma? Waar? In welk theater? Ik kon me niet voorstellen dat mijn oma in Madrid een halfnaakte

vrouw op het toneel kon hebben gezien. En tot op de dag van vandaag kwelt die vraag me: hoe was het mogelijk

dat de logische lijn van vooruitgang onderbroken werd? Hoe was het mogelijk dat mijn grootmoeder moderner

was dan mijn moeder, moderner zelfs dan ik? Zij had de Tweede Republiek meegemaakt, een periode waarin de

dromen van allerlei moderne denkers werkelijkheid werden, een periode waar op tragische wijze een einde

kwam door de burgeroorlog.

Hoe ziet u uw bijdrage aan die maatschappelijke discussie?

Ik denk dat Het ijzig hart een heel nieuwe kijk op de Spaanse Burgeroorlog biedt. Tot nu toe waren er voornamelijk

twee perspectieven: er was officiële literatuur onder Franco en er was exilliteratuur, waarin Spanje vaak geïdealiseerd

werd. Mijn roman probeert het verleden te koppelen aan het heden zonder daarbij het ene of het andere kamp

aan te vallen. De roman gaat drie generaties terug, tot de grootouders van Álvaro en Raquel, de twee hoofdpersonen.

Ze zijn rond de veertig en zitten midden in een identiteitscrisis. Ze komen uit een familie met linkse en rechtse

mensen, gematigden en radicalen, slachtoffers en daders – precies zoals het in de meeste Spaanse families is, in

de mijne overigens ook.

Waar moest u mee breken om een succesvol auteur en een onafhankelijke vrouw te kunnen worden?

Een ding kreeg ik thuis vroeger altijd te horen: ‘Hou je gedeisd!’ Ik dacht dat het iets eigenaardigs was dat bij

mijn moeder hoorde, maar alle moeders zeiden dat tegen hun dochters toen! ‘Als je maar niet opvalt’ was het

opvoedkundige motto van mijn moeder in de jaren zestig. En daar hield ze zich zelf ook aan. Mijn moeder moest

gesluierd naar de mis, terwijl elders op de wereld vrouwen hun beha in brand staken. Ik ging jong het huis uit en

ging studeren. Daarna werkte ik voor een aantal uitgeverijen, had soms twee baantjes tegelijk, kreeg kinderen ...

Ik weet eigenlijk niet precies hoe het me gelukt is de Spaanse volksziekte die ‘angst’ heet van me af te schudden.

Ik denk dat het bewustzijn van mijn hele generatie, dat wij radicaal moesten breken met die angst, wel heeft

geholpen. Het waren heel intense, opwindende jaren, een collectieve bevrijding. We waren erg gelukkig. De Spaanse

kunst uit de jaren tachtig, de films van Almodóvar, de muziek van Alaska, en ook mijn eerste roman Episoden uit

het leven van Lulu, die in 1989 uitkwam, zijn daar het bewijs van. In die roman beschrijf ik die gretigheid, dat

verlangen naar álles. Wij waren net tieners van wie de ouders voor het eerst zeggen: ‘Hier heb je de huissleutels,

kijk maar hoe laat je thuiskomt.’ Tja, dan draait het wel eens uit op een dronkenschap.

Interview met de auteur

© Iván G

iménez / Tusquets Editores, 2006 al pie de foto

De vrouwen droegen geen nette kousen. Hun dikke, vlezige knieën, nog extra benadrukt door hetelastiek van hun kniekousen, piepten af en toe onder de zoom van hun jurken uit, die eigenlijk geenjurken waren maar een soort vormeloze omhulsels van lichte stof zonder kraagje, waarvoor ik geennaam had. Ik keek naar hen, zoals ze daar stonden als afgeknotte bomen in het verwaarloosde grasvan het kerkhof, zonder kousen, zonder laarzen, zonder jas met niet meer dan een dik wollen vestdat ze met gekruiste armen tegen hun borst klemden.

De mannen droegen ook geen jas, maar zij hadden hun vest, ook van dikke wol en donkerdervan kleur, dichtgeknoopt en hun handen weggestopt in hun broekzakken. Net als de vrouwen lekenze op elkaar. Ze hadden allemaal een getrimde baard, heel kort haar en hun overhemd was tot bovenaan toe gesloten. Sommigen droegen een alpinopet, anderen niet, maar hun houding was identiek,de benen wijd uit elkaar, het hoofd kaarsrecht en de voeten ferm op de grond geplant, bomen, netals de vrouwen, kort, compact en bestand tegen rampen, heel oud maar tegelijkertijd heel sterk.

Mijn vader had ook lak aan de kou en hij minachtte koukleumen. Daar moest ik aan denkenterwijl de ijskoude bergwind, een briesje zou hij hebben gezegd, als een vlijmscherp mes dwars doormijn gezicht sneed. Begin maart, op de laatste winterochtenden, kan de zon heel verraderlijk zijn ennet doen alsof hij al volop schijnt, wanneer de lucht een foto van zichzelf lijkt, van een zo intensblauw alsof een kind hem met een waskrijtje heeft bijgekleurd, de ideale, heldere, transparante luchtmet op de achtergrond de bergen, de toppen nog getooid met sneeuw, en een paar bleke wolken dieheel langzaam oplossen en met hun traagheid de illusie van lente nog overtuigender maken. Wateen prachtige dag, zou mijn vader hebben gezegd, maar ik had het koud, de ijzige wind sneed inmijn gezicht en het vocht uit de grond drong door de zolen van mijn laarzen, mijn sokken en debroze barrière van mijn huid. Ik had jullie weleens in Rusland of in Polen willen zien, zei hij toen wenog klein waren en klaagden over de kou op ochtenden als deze. Ik had jullie weleens in Rusland ofin Polen willen zien, herinnerde ik me, toen ik in die onverstoorbare mannen op wie hij had kunnenlijken zijn minachting voor de kou terugzag, ik had jullie weleens in Rusland of in Polen willen zien,en de stem van mijn moeder, Julio, alsjeblieft, zeg dat soort dingen toch niet tegen de kinderen …

‘Gaat het, Álvaro?’Ik hoorde de stem van mijn vrouw voor ik de druk van haar vingers voelde, de aanraking van

een hand die in mijn jaszak de mijne zocht. Mai keek me aan met grote ogen en een onzekere glimlach,de uitdrukking van iemand die weet dat er geen goede manier bestaat om een ander te troostenwanneer de dood zijn allesverwoestende werk heeft gedaan. Het puntje van haar neus was rood enhaar sluike bruine haar sloeg in haar gezicht alsof de wind het op hol had gebracht.

Fragment

Marketing

Almudena Grandes (Madrid, 1960) debuteerde in 1989 met de erotische en tamelijk controversiëleroman Episoden uit het leven van Lulu. Daarna schreef ze nog zes romans en drie verhalenbundels. In Spanje is Grandes al jaren een van de bestverkopende literaire auteurs. Het ijzig hart is haargrootste roman tot nu toe, waaraan ze vijf jaar heeft gewerkt en die alle verwachtingen ruimschootsheeft overtroffen. In eigen land werden van dit boek inmiddels al meer dan 500.000 exemplarenverkocht. Grandes sleepte er acht nationale en internationale literaire prijzen mee in de wacht.

Auteur: Almudena Grandes | Titel: Het ijzig hart | Oorspronkelijke titel: El corazón heladoVertaald uit het Spaans door: Mia Buursma en Ans van Kersbergen | Omslagontwerp: Wil Immink DesignUitvoering: Gebonden met stofomslag | Formaat: 15,5 x 23,5 cm, FSC-papier | Omvang: ca. 800 pagina’s Introductieprijs: 1 juni t/m 31 augustus 2010: € 25,- | Prijs: € 29,95 | isbn: 978 90 5672 288 3nur: 302, vertaalde literaire roman | vertaalde literaire roman | Verschijnt: juni 2010 9 7 8 9 0 5 6 7 2 2 8 8 3

••

Auteursbezoek in april en november

Advertenties in de ketenfolders

Advertenties in Vrij Nederland en Flow

A1-poster beschikbaar voor op de winkelvloer

Boektrailer, voorpublicatie, leesclubvragen beschikbaar voor onlinegebruik

AdWordscampagne

Veel aandacht op de website en in de literaire nieuwsbrief

Een eigen website: www.almudenagrandes.nl met veel extra info, zoals een trailer, auteursprofiel, nieuws, lijst van personages, en achtergronden bij het boek door Grandes zelf

Campagne via Hyves en Twitter

••••••••

Grandes-binnen:Opmaak 1 28-01-2010 15:46 Pagina 1