Akkerland 2012

download Akkerland 2012

of 44

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  50
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Tijdschrift voor de Nederlandse Akkerbouw uitgegeven door het Productschap Akkerbouw.

Transcript of Akkerland 2012

 • AKKERLAND | 1

  Tijdschrift voor de Nederlandse Akkerbouw

  Sterkeakkerbouwketen

  blijft belangrijk!

  06 Onderzoek voor rendabele en duurzame kennis

  08 Masterplan Phytophthora gaat laatste jaar in

  20 Teeltvoorschriften

  30 Voedselveiligheid: van levensbelang voor een gezonde sector

  JUNI 2012

  PRODUCTSCHAP AKKERBOUW

 • 2 | AKKERLAND

  INHOUD

  04 Inbreng vanuit sector en collectiviteit op de tocht

  06 Onderzoek voor rendabele en duurzame kennis

  08 Masterplan Phytophthora gaat laatste jaar in

  10 Emissieneutrale akkerbouw in 2030

  12 Het Actieplan Aaltjesbeheersing ook in 2012 volop in beweging: ook bij u in de buurt!

  14 Energieboerderij toont duurzaamheid energieketens aan

  16 Project effectief middelen pakket

  18 Peulvruchten en eiwitvoorziening

  20 Teeltvoorschriften

  30 Voedselveiligheid: van levensbelang voor een gezonde sector

  32 Nieuwsbrief: geluidswijzer

  34 Nieuwsbrief: stof? pak t aan!

  36 Aardappel- en uienmarktinformatie voor telers

  38 AGRI-PRINS Aardappelprijsinformatiesysteem online!

  40 Akkerbouw, dat mag gezien worden!

  42 Recordgraanoogsten noodzakelijk

  Voorwoord

  Hierbij treft u alweer de vierde jaargang van Akkerland aan, het

  magazine van het Productschap Akkerbouw (PA) voor de telers.

  Zoals gebruikelijk wordt er, ook bij wijze van verantwoording van

  de door het PA gende heffingen, teruggekeken op wat er allemaal

  gedaan is n vooruitgekeken naar de plannen voor de toekomst.

  Als nieuw aangetreden voorzitter van het PA ben ik onder de

  indruk van wat er allemaal te lezen valt in deze Akkerland. Ten

  eerste ben ik trots op de medewerkers van het productschap, die

  ondanks de voor de PBO roerige tijden, stevig doorwerken aan

  de verschillende activiteiten op het gebied van plantgezondheid,

  voedselveiligheid en marktinformatie. Een aantal van onze

  medewerkers komt in dit magazine aan het woord.

  Ten tweede ben ik onder de indruk van de akkerbouwers, die met

  elkaar in het verband van het PA hun eigen verantwoordelijkheid

  pakken op het gebied van onderzoek, innovatie, teeltvoorschriften

  etc. Allemaal zaken die telers alleen niet voor elkaar krijgen,

  maar via de instrumenten van het PA samen wel. Zo laat de

  akkerbouw zien dat het sectorbelang n het algemeen belang

  door samenwerking goed gediend kunnen worden.

  Vanuit het PA willen we u ook in de toekomst daarbij zo goed

  mogelijk blijven ondersteunen. Wellicht in een wat ander juridisch

  construct en op een moderne leest geschoeid, want er is altijd

  ruimte voor organisatorische verbeteringen. Uiteindelijk gaat het

  er om dat u als akkerbouwers zo goed mogelijk aan de toekomst

  kunt bouwen. Want dat is gezien de groeiende wereldbevolking

  voor de voedselvoorziening van groot belang.

  Ik hoop dan ook dat de onderwerpen in dit magazine u aanspreken

  en inspireren.

  Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar uw reacties. U kunt ze per

  e-mail aan ons doorgeven: pa@hpa.agro.nl

  Ik wens u veel plezier met het lezen van Akkerland.

  Rene Bergkamp

  Voorzitter Productschap Akkerbouw

 • AKKERLAND | 3

 • 4 | AKKERLAND

  ONTWIKKELINGEN PBO

  Het kabinet heeft het afgelopen

  najaar de werkzaamheden van de

  productschappen verdeeld in onmisbare

  en misbare taken. Onmisbaar zijn

  taken als verordeningen en regels van

  de Europese Unie, plantgezondheid,

  voedselveiligheid en gezondheid.

  Misbaar zijn onder andere promotie en

  marktinformatie.

  Ondanks die analyse heeft de Tweede

  Kamer een motie aangenomen voor de

  opheffing van de productschappen en

  opdracht gegeven om alternatieven voor

  de productschappen te onderzoeken.

  Het kabinet werkt aan een officile

  reactie. Morgen kan die er zijn, maar het

  kan ook nog weken duren. Tot dan is

  niets zeker, zegt Elema.

  Draagvlak is belangrijk voor de toekomst

  van de schappen. Hoe zit het met het

  draagvlak onder akkerbouwers?

  Haanstra: Dat hebben we uitvoerig

  laten onderzoeken. Acht van de

  tien akkerbouwers vinden dat het

  Productschap Akkerbouw (PA) die

  dingen doet die belangrijk zijn voor de

  sector en dat die zaken collectief moeten

  worden geregeld. De akkerbouwers

  willen geen free riders.

  Die score was te verwachten, want

  we pakken activiteiten pas op als we

  weten dat er draagvlak is. Dus als de

  sector dat zelf wil. Alles wat het PA doet,

  is goedgekeurd door de Commissie

  Teeltaangelegenheden. Daarin zitten

  akkerbouwers, vertegenwoordigers

  vanuit LTO en NAV. Het gaat om geld van

  de boeren waarover boeren beslissen.

  Als zij morgen geen geld meer willen

  uitgeven, zetten we de heffing op 0 euro.

  Dat kan. Ik acht het niet verstandig, maar

  het kn.

  Wat krijgt de akkerbouwer terug voor die

  heffingsgelden?

  Haanstra: Met de heffing betalen

  we zaken die we samen hebben

  afgesproken: bv. de aanpak van wilde

  haver, valse meeldauw, phytophthora,

  AM en de ATR-regeling. Zo heeft de

  sector een stuk of dertig afspraken

  gemaakt waar de sector zelf voordeel

  bij heeft. Bijvoorbeeld doordat die

  afspraken de export veiligstellen,

  bijdragen aan het behoud van inkomen

  of voorkomen dat we elkaar schade

  doen. Zonder productschap zijn we die

  activiteiten kwijt. Ik weet niet hoe we dat

  als sector dan anders moeten regelen.

  Elema: Akkerbouwers krijgen daarmee

  ook veel informatie. We delen kennis

  op www.kennisakker.nl. We stimuleren

  innovatie met het project Kiemkracht.

  We geven marktinformatie via BAI en

  BUI, waarvan de akkerbouwers gretig

  gebruikmaken, en ondersteunen de

  regionale landbouwbeurzen. Geen

  enkele van deze taken is in de ogen van

  de akkerbouwer misbaar, blijkt uit het

  onderzoek. Maar het kabinet schaart dit

  wel onder de misbare taken.

  Hoe erg is het als de misbare en

  onmisbare taken verdwijnen? Voor de

  onmisbare moet het kabinet toch een

  alternatief bedenken?

  Haanstra: Misbaar is alles wat tegen de

  markt aan schurkt. Die werkzaamheden

  hebben draagvlak, daarom zijn ze er.

  De meerwaarde is dat het van een

  onafhankelijke partij komt. Daarom is het

  ook meer dan spijtig als ze verdwijnen.

  Rampzalig is het als belangrijke

  regelgeving en het collectieve onderzoek

  niet meer via een productschap wordt

  geregeld. De overheidstaken kun je wel

  in een andere organisatie onderbrengen,

  maar dan mis je de samenwerking met

  de sector. Het wordt dan bijvoorbeeld

  moeilijk om convenanten af te sluiten.

  Het is niet nieuw dat de productschappen onder vuur liggen. Het besluit tot opheffen is formeel nog niet genomen, maar

  dat kan letterlijk elk moment gebeuren. Voor de akkerbouwer pakt opheffen slecht uit. Secretaris Matth Elema en Jaap

  Haanstra, voorzitter Commissie Teeltaangelegenheden, leggen dat uit.[*]

  Jaap Haanstra: Organisatievorm mag wijzigen, maar werkwijze moet blijven

  Inbreng vanuit sector en collectiviteit op de tocht

  Jaap Haanstra (rechts) en Matth Elema.

  [*] dit artikel is gebaseerd op de politieke stand van zaken van eind mei 2012

 • AKKERLAND | 5

  ONTWIKKELINGEN PBO

  Juist dankzij convenanten hebben we

  belangrijke doelen gehaald. Kijk naar het

  convenant gewasbescherming, waarin

  onder meer de spuitkeuring is geregeld.

  Of het Masterplan Phytophthora, het

  voorbeeld van hoe je gezamenlijk een

  probleem aanpakt. Dat masterplan heeft

  een belangrijke bijdrage geleverd aan

  het terugdringen van emissies. Door

  zon convenant via het productschap

  af te spreken, hebben we ook een

  controlemiddel voor eenlingen die

  het voor de sector verpesten. De

  mogelijkheid om gezamenlijke afspraken

  te maken en daarbij ook sancties te

  kunnen afspreken, die moeten we niet

  kwijtraken. Daarmee bewijst de overheid

  zichzelf en de samenleving geen dienst.

  Waar zijn de akkerbouwers volgens u het

  meeste bij gebaat?

  Elema: Dat het werk wel wordt gedaan,

  door een organisatie met inbreng van de

  sector zelf. Misschien vanuit een nieuwe

  organisatie, waarin alle productschappen

  samen efficinter werken. Misschien

  heet dat geen productschap meer, maar

  het belangrijkste is dat je iets kunt doen.

  Herkenbaar en met zeggenschap voor

  de sector.

  Haanstra: Akkerbouwers willen een

  productschap. Het productschap is

  verplicht om het werk voor de bedrijven

  die de heffingen betalen zo goed en

  goedkoop mogelijk te doen. In die

  volgorde. De vorm van de organisatie

  mag veranderen, het mag lean and

  mean, maar de werkwijze moet hetzelfde

  blijven.

  Hoe groot schat u de kans dat

  het productschap helemaal wordt

  opgeheven?

  Elema: Vooropgesteld, het opheffen

  van de productschappen is niet de

  wens van het kabinet, blijkt uit hun

  standpunt. Een aantal publieke taken

  kan doorgaan. Dat zijn taken die de hele

  samenleving aangaan, die een breder

  belang hebben dan de sector alleen en

  waarvoor ook een overheidsgezag nodig

  is om het tot uitvoering te brengen.

  Denk aan voedselveiligheid en plant- en

  diergezondheid. Maar alles ligt nu open.

  De motie