Agile software development touw v1.1

11
Agile Software Development Onderzoek en praktijk

Transcript of Agile software development touw v1.1

Page 1: Agile software development touw v1.1

Agile Software DevelopmentOnderzoek en praktijk

Page 2: Agile software development touw v1.1

Agile: (1) vlug; (2) lenig; (3) behendig; (4) rap

Page 3: Agile software development touw v1.1

AgileBegripsomschrijving

Risk based management approach

Homeground

Onderzoeksresultaten

Praktijk

Page 4: Agile software development touw v1.1

BegripsomschrijvingKern:• Iteratieve en incrementele ontwikkeling• Accepteer wijzigingen in omgeving• Technieken die teamwork bevorderen• Kleine daadkrachtige teams• Actieve betrokkenheid opdrachtgever• Snelle oplevering werkende software• Communicatie en feedback• Aanpassen bestaande technieken

‘An agile method is a software development methodology designed for the management

and support of iterative and incremental development of business systems in environments where change is constant. Agile methods use software development techniques that enhance teamwork in small

empowered teams and support active customer involvement. An agile method is designed to produce working software early using communication,

feedback, learning and frequent meetings rather than modelling and documentation. Agile methods adapt existing software development techniques to achieve these goals.’

(Strode, 2005)

Page 5: Agile software development touw v1.1

Risk based approachVijf stappen:

1. Risico analyse

• Project kenmerken

• Risico profiel

2. Risico vergelijking

• Project homeground

3. Architectuur analyse

• Architectuur ontwerp

4. Life cycle strategie

• Ontwikkel strategie

5. Uitvoeren en monitoren

• Evaluatie

• Bijsturing

Step 5: Execute and monitor

Step 4: Tailor life-cycle

Step 3: Architecture analysis

Step 2: Risk comparisonStep 1: Risk analysis

Rate the project´s environmental, agility

oriented, and plan-driven risks

Uncertain about things?

Buy information via prototyping, data collection

and analysis

yes

Architect application to encapsulate agile parts

Compare agile and plan-

driven risks

no

Neither dominate

Deliver incremental capabilities according to

strategy

Monitor progress and risk/opportunitites, readjust balance and process as

appropriate

Tailor life-cycle precesses around risk patterns and anchor point commitment

milestones

Go risk-based agile

Go risk-based plan-driven

Go risk-based agile for agile parts; go risk-based

plan-driven elsewhere

Plan-driven risk dominate

Agile risk dominate

Figuur 5.1 Risicomanagment methode (Boehm en Turner, 2003a)

Page 6: Agile software development touw v1.1

Homeground

Bezwaren homeground Boehm en Turner:• Dubbele schaalverdeling personeel• Meetbaarheid van de aspecten• Schaalverdeling bedrijfsbelang• Asymmetrie in diverse assen

Aangepaste homeground:• Zes assen• Meetbaarheid: vragenlijst Strode en Cameron

Personeel 1B

Dynamiek

Cultuur

Omvang

Bedrijfsbelang

Personeel 2+3

40

30

20

10

0

1

5

10

30

50

90

70

50

30

10

3

10

30

100

300

Many

live

s

Sing

le lif

e

Esse

ntia

l

fund

s Disc

retio

nary

fund

s

Com

fort

15

20

25

30

35

agile

plan-driven

40

30

20

10

0

1

5

10

30

50

90

70

50

30

10

3

10

30

100

300

Man

y liv

es

Sing

le li

fe

Esse

ntia

l fu

nds

Disc

retio

nary

fu

nds

Com

fort

15

20

25

30

35

Personeel(% level 1B) (% level 2+3)

Dynamiek

CultuurOmvang

Bedrijfsbelang

agile

plan-driven

Page 7: Agile software development touw v1.1

OnderzoeksresultatenProjecten

1. Uniform Pensioenoverzicht2. Pensioenadministratie3. Elec. Gezondheidsverklaring4. VA Portal5. Zorgplicht6. Belegginskoopsom

Bevindingen• Omvang en bedrijfsbelang• Dynamiek en cultuur• Personeel• Plan driven naast agile• SWOT-analyse

Personeel 1B

Dynamiek

Cultuur

Omvang

Bedrijfsbelang

Personeel 2+3

40

30

20

10

0

1

5

10

30

50

90

70

50

30

103

10

30

100

300

Man

y liv

es Sing

le li

fe Esse

ntia

l

fund

s Disc

retio

nary

fund

s

Com

fort

15

20

25

30

35

Page 8: Agile software development touw v1.1

BevindingenAlgemene bijdrage van dit onderzoek:1. Methode om, gebaseerd op risicomanagement, vooraf een keuze te maken tussen een agile

of plan-driven benadering o.b.v. zes projectkemerken: Dynamiek; Cultuur; Omvang; Bedrijfsbelang; Personeel 2+3; Personeel 1B

2. Verzekeringsmaatschappijen kunnen, naast de toepassing van agile methoden, winst halen op personeel, cultuur, dynamiek, communicatie en verwachtingsmanagement

Bevindingen:• Geen eenduidige definitie van agile software development• Balans risico’s en homeground bepalen ontwikkelstrategie• Toekomst van software development vereist zowel plan-driven als agile methoden

Page 9: Agile software development touw v1.1

Praktijkervaringen

Page 10: Agile software development touw v1.1

Ervaringen Elke scrumteam gebruikt zijn eigen methoden en devices

Digitale borden voor project op meerdere locaties ook in buitenland User stories op boards, excels, brown-paper, zelf ontwikkelde)tools

Verschillende samenstellingen van scrumteams, en succesvol! Ook scrum teams met leveranciers en pakketsoftware Multiple team projecten en extra weekelijkse scrum-meetings Portals en CRM zeer succesvol met scrum ontwikkeling

Worsteling met plan driven methoden (AMS) Timing van de scrums Gerbuik social media

Page 11: Agile software development touw v1.1

Vragen? Google voor contact!@pvanderklis

http://www.linkedin.com/pub/peter-van-der-klis/2/611/22