Agapè Magazine maart 2011

of 20 /20
‘Waar zijn de smaakmakers?‘ Rineke van Roest: ‘Waar ik ga, gaat God’ Maarten en Miranda: Evangelie aan de eettafel o.a. in deze uitgave: Thema: Christus laten zien in je leven Agapè Magazine JAARGANG 5, NR. 14 - MAART 2011

Embed Size (px)

description

Deel van je leven

Transcript of Agapè Magazine maart 2011

 • Waar zijn de smaakmakers?

  Rineke van Roest:Waar ik ga, gaat God

  Maarten en Miranda:Evangelie aan de eettafel

  o.a. in deze uitgave:

  Thema: Christus laten zien in je leven

  AgapMagazine

  JAARGANG 5, NR. 14 - MAART 2011

 • 4 Thema-artikel: Christus leeft door je heen

  6 Maarten en Miranda: Anderen in je leven toelaten werkt!

  8 Gert-Jan Segers (ChristenUnie): Wees sfeer- en smaakmaker

  9 Agap-partner Rineke van Roest: Waar ik ga, gaat God

  10 Godsdienstleraar Bram Koerts deelt zijn leven met de klas

  12 Zes sleutels om de stad te veroveren

  14 Walter en Deborah: Moslimjochies voelen zich bij ons thuis

  16 Ondernemer Jan van Meerveld leert delen met studenten

  18 Andy Atkins, directeur Agap UK: Dit doet Jezus nu, vandg

  19 Agenda, gebedspunten en vacatures

  20 WaaromPasen? Een stripverhaal cadeau!

  INHOUDSOPGAVE

  Bram deelt zijn leven met de k

  las

  2

 • Op allerlei manieren werken we aan het delen van het goede nieuws van Jezus Christus met de mensen om ons heen. We hebben daarin een plek tussen vele andere christenen, kerken en missionaire organisaties. Hans Luttik vertelt onder andere over lokale samenwerking in Haarlem. Hij zegt daarover: de kerk is weer zichtbaar in Haarlem! Dat is overigens niet vanzelfsprekend, want Gert-Jan Segers betoogt in een ander artikel juist dat het moeilijker wordt om ons christelijk geloof publiekelijk te belijden. Het verhaal van Haarlem laat zien dat we elkaar nodig hebben om een zichtbaar getuigenis te zijn. Daarom ben ik ook blij met de vele initiatieven tot samenwerking en eenheid in Nederland. Ik hoop dat dit blad u opnieuw inspireert tot het delen van uw leven.

  Veel leesplezier!

  Mark de Boer

  Deel van je leven - smen!ColofonAgap is onderdeel van de internationale en interkerkelijke organisatie

  Campus Crusade for Christ - een van s werelds grootste christelijke

  bewegingen. De organisatie bestaat uit 27.000 fulltime medewerkers

  en 225.000 vrijwilligers, met een passie voor Jezus Christus om de

  Grote Opdracht te helpen vervullen in ongeveer 190 verschillende

  landen. Agap ontwikkelde de Jezusfilm, die inmiddels ruim zes miljard

  keer bekeken is en in meer dan 1000 talen is vertaald, en het bekende

  evangelisatieboekje God Persoonlijk Leren Kennen (De Weg Terug).

  Agap is lid van de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendings

  Alliantie en de Raad voor Financile Betrouwbaarheid (RfB). Financile

  informatie is te verkrijgen via www.agape.nl of op aanvraag.

  Agap (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen, onze liefde voor God

  en de zelfopofferende liefde die we voor elkaar moeten hebben. Deel

  van je leven: Die liefde willen we uitdelen aan de mensen om ons heen

  zodat zij God persoonlijk kunnen leren kennen. Uiteindelijk kent iedereen

  iemand die Jezus daadwerkelijk volgt!

  AgapPostbus 271, 3940 AG Doorn

  T 0343 - 415741, F 0343 - 414161

  E [email protected], I www.agape.nl

  Bank 1021474, 483638846 t.n.v. Agap Doorn

  Directie: Mark de Boer en Henk Veltman

  Agap: Deel van je levenRedactieteam: Ronald Blonk, Mark de Boer, Aafke van OosteromEindredactie: Sestra Media, Thea WesterbeekSchrijvers: Jan-Willem Bosman, Agnes van den Broek, Matthijs den Dekker, Leendert de Jong, Jaap Ketelaar, Bram Koerts, Hans Luttik,

  Rozemarijn Medema, Egbert Ribberink, Jing de Vries.

  Fotografie: Geert Smit, Heidi de Gier, SXC, Agap.

  Vormgeving en druk: Pieters Grafisch BedrijfVerschijnt 2x per jaar

  Beste lezer, dit magazine is inmiddels het derde op rij dat onze slogan Deel van je leven uitdiept, en we zijn nog steeds niet uitverteld.

  4 Thema-artikel: Christus leeft door je heen

  6 Maarten en Miranda: Anderen in je leven toelaten werkt!

  8 Gert-Jan Segers (ChristenUnie): Wees sfeer- en smaakmaker

  9 Agap-partner Rineke van Roest: Waar ik ga, gaat God

  10 Godsdienstleraar Bram Koerts deelt zijn leven met de klas

  12 Zes sleutels om de stad te veroveren

  14 Walter en Deborah: Moslimjochies voelen zich bij ons thuis

  16 Ondernemer Jan van Meerveld leert delen met studenten

  18 Andy Atkins, directeur Agap UK: Dit doet Jezus nu, vandg

  19 Agenda, gebedspunten en vacatures

  20 WaaromPasen? Een stripverhaal cadeau!

  VOORWOORD

  deel van je leven

  3

 • THEMA-ARTIKEL THEMA-ARTIKEL4

 • Wellicht voelt u het dilemma. Het verkondigen van d waarheid is een heel lastige in onze tijd. Het grootste probleem van niet-christenen is de claim van christenen dat ze de waarheid in pacht hebben. En dat pikt de gemiddelde Nederlander al lang niet meer: er is immers geen absolute waarheid, alles is relatief. Een echte Nederlander laat zich bovendien niets meer voorschrijven.

  Zonder liefde...Maar we moeten de hand ook in eigen boezem steken: we hebben het twee-snijdend zwaard van de Waarheid soms wat al te letterlijk en zonder liefde ter hand genomen en zo soms meer kwaad dan goed gedaan. Hoe het ook zij, het feit dat veel niet-christenen niet open staan voor de boodschap is een reel probleem. Want eerlijk is eerlijk: wij vinden wel degelijk dat we de Waarheid hebben gevonden! Op de vraag hoe we die dan wel met hen kunnen delen is ons antwoord: deel van je leven! Knoop relaties aan, word vrienden, laat ze toe in je leven, zodat je kunt laten zien wat het geloof in Jezus Christus in het dagelijks leven betekent.

  Delen, maar hoe?Toch is ook dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want voordat je het weet ben je al jaren de beste vrienden met je buren zonder dat ze echt lijken te hebben begrepen waar het om gaat. Of en ook dat zou zo maar kunnen je vindt eigenlijk dat je leven niet bepaald het beste voorbeeld is om na te vol-gen. Kortom: hoe vinden we de juiste weg om ons leven met anderen te delen zonder dat dat ten koste gaat van de boodschap?

  EchtIn het Engels liggen twee woorden dicht bij elkaar: truth (waarheid) en trust (vertrouwen, betrouwbaarheid). De relatie tussen die twee is de sleutel tot het geheim. De combinatie van betrouwbaarheid en waarheid is in gewoon Nederlands: echt of authentiek zijn. Betrouwbare mensen spreken de waarheid; waarachtige mensen zijn betrouwbaar.

  Niet altijd populairEn bij wie zou je dat beter kunnen zien dan bij Jezus Christus, de letterlijke verpersoonlijking van truth en trust? Zijn leven klopt er is geen speld tussen te krijgen. Hij is wie Hij zegt dat Hij is, en Hij doet wat Hij zegt. Zijn denken en handelen zijn volledig met elkaar in overeenstemming. Dat maakte Hem in zijn tijd overigens niet altijd populair. Sommige mensen konden daar niet mee omgaan. Deed Jezus zijn best hen te overtuigen? Nee. Liep Hij weg voor hen? Ook niet. Hij bleef simpel-weg wie Hij was. Hij deelde zijn leven met wie daarin wilde delen; een leven dat volledig in overeenstemming was met de feiten, een waarachtig leven. Daarom kon Hij ook vol overtuiging zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

  AuthentiekDat zeggen wij Hem niet na en terecht. Wij zijn immers niet d weg, de waarheid en het leven. En toch kunnen ook wij een leven in overeenstemming met de feiten leven. Niet door krampachtig te proberen perfect te zijn, maar juist door de feiten over onszelf onder ogen te zien. We zijn feilbare, kwetsbare mensen die Gods vergeving en genade nodig hebben, n in wie Gods Geest woont. Als de waarheid zichtbaar wordt in onze handel en wandel, zijn wij authentiek, betrouwbaar en waarachtig en wordt d Waarheid verkondigd door ons leven heen.

  Betrouwbaar en echt zijn

  Laat Christus door jou heen leven

  Stelt u zich eens voor: u doet mee aan een quiz. Als een volleerde quizmaster laat ik u kiezen voor een van de twee spandoeken waarop staat: Deel van je leven! of: Verkondig de Waarheid! Wat zou u doen? En hoe denkt u dat de zaal zou kiezen?

  THEMA-ARTIKEL THEMA-ARTIKEL

  Leven wij waarachtig, dan wordt d Waarheid door ons heen verkondigd

  D waarheid is een heel lastige in onze tijd

  5

 • MINISTRY REPORT STUDENTLIFE MINISTRY REPORT STUDENTLIFE

  Maarten en Miranda delen hun leven en vooral hun eten!Gezelligheid en een maaltijd bieden is ons geheim.

  Als je mensen laat delen in jouw leven, delen ze ook vanuit hun leven!

  6

 • Maarten en Miranda Gast wonen in Rotterdam. Hun grootste passie: hun leven delen met studenten en zo laten zien wat het Evangelie betekent. En dat gebeurt vooral aan de eettafel. We moeten de eerste persoon nog tegenkomen die gezelligheid, een lekkere maaltijd of een goed gesprek niet kan waarderen!Maarten en Miranda Gast genieten enorm van veel mensen om hen heen. En zo weten ze hun omgeving op een heel natuurlijke manier enthousiast te maken voor het Evangelie. Hun geheim? Wat we doen is eigenlijk heel eenvoudig: anderen intensief bij ons leven betrekken. Dat gebeurt vooral tijdens het dagelijks eten. We moeten de eerste persoon nog tegenkomen die gezelligheid, een lekkere maaltijd of een goed gesprek niet kan waarderen! Dat is echt ons thema. Maar we vragen mensen ook op verjaardagen, laten ze feestdagen meevieren en nodigen ze uit op onze tweewekelijkse open avonden rondom geloofs- en levensvragen. Ons huis is geluk-kig groot en daarom geschikt om veel mensen te ontvangen.Verder gaan Maarten en Miranda op de campus met studenten in gesprek. Dat gaat ons inmiddels zo natuurlijk af, dat we ook op verjaardagen, feestjes en andere plaatsen waar we mensen ontmoe-ten gesprekken over leven en geloven aangaan.

  GastvrijheidZo ontmoetten ze via Marktplaats de Canadese Chanelle. Wij brachten de kast langs die ze van ons had gekocht. Het bleek dat zij net enkele weken in Nederland woonde. Vervolgens zouden we

  naar de openluchtbioscoop gaan, en we nodigden haar uit om met ons mee te komen.

  Sindsdien komt ze ook

  op

  onze avonden over geloofs- en levensvragen. Wij zijn benieuwd wat God gaat doen met dit contact. Een ander voorbeeld: die middag dat de sleutel is afgebroken in het fietsslot van de Braziliaanse buurvrouw. Uiteraard wordt de buurvrouw binnen gevraagd en zoeken we voor haar het nummer van een slotenmaker. Onze buur-vrouw merkt op dat ze twee dingen erg bijzonder vindt aan Neder-land: de punctualiteit van het openbaar vervoer en de gastvrijheid!

  En jaar apartMaarten en Miranda zijn in de zomer van 2007 afgestudeerd en getrouwd. Ze besloten n jaar apart te zetten voor Agap. De manier waarop Agap studenten bereikt past echt bij ons: het aangaan van relaties en initiatief nemen om mensen dichter bij God brengen. Dit noemen we bij Agap discipelschap.

  Way-of-lifeVoor Maarten en Miranda is het echt een way-of-life om door hun leven te laten zien wie God is. Wij houden van gezelligheid en het zit in onze persoonlijkheid dat we graag mensen om ons heen heb-ben. Onze ervaring: als je mensen laat delen in jouw leven, delen ze ook uit vanuit hun leven! Maar al past dit leven bij ons, het is ook telkens weer een bewuste keuze.

  Kiezen als JezusWaarom ze hiervoor kiezen? We willen dat mensen een keuze voor God kunnen maken. En dat zij op hun beurt het Evangelie weer doorgeven aan hun omgeving. Daarin volgen we het voorbeeld van Jezus. Hij kwam als God naar de aarde. Hij kon van alles kiezen. En uitgerekend kiest Hij ervoor met mensen op te trekken en in hen te investeren. Dus vindt Hij dat erg belangrijk! We blijven ons erover verbazen dat gewoon er zijn en je leven met anderen delen echt werkt!

  MINISTRY REPORT STUDENTLIFE MINISTRY REPORT STUDENTLIFE

  Maarten en Miranda werken voor StudentLife

  Evangelie aan de eettafel

  Jezus kon van alles kiezen en toch koos hij voor investeren in mensen

  7

 • Gert-Jan Segers is directeur van het wetenschappelijk instituut van de Christen-Unie. Zijn oproep: kies voor toewijding aan Christus, dat mag je wat kosten!

  Het politieke klimaat in Nederland lijkt christenen te beperken in hun vrijheid. De boodschap van Gert-Jan Segers: Kom als christen rond voor je geloof uit. Wees zout. Als jij ergens binnen-komt, komt Christus als het ware binnen.

  POLITIEK ONDERSTEUNER

  Gert-Jan Segers van de ChristenUnie

  Ga vanuit je zoutpotje de wereld in!

  Met God, middenin de wereld

  Hostie-relDe makers van de internetcursus Waarom Jezus? gingen van de EO naar Agap. Re-den: de regels van de mediawet beperkten hun evangeliserend werk steeds meer. Gert-Jan Segers noemt dit een voorbode van wat christenen en christelijke organi-saties in Nederland te wachten staat.De scheiding van kerk en staat is ooit in-gesteld om te voorkomen dat de kerk zich te veel met de staat zou bemoeien.

  Segers vindt dat christenen zich niet moeten laten wegdrukken, ook niet door

  de overheid, maar zich duidelijk moeten laten zien en horen: Nu dreigt de staat zich te veel met de kerk te bemoeien, met als gevolg: inperking van vrijheid. Denk aan de hostie-rel in Den Bosch. De sfeer van de staat drong de kerk binnen toen homo-bezoekers hun gelijke behandeling op kwamen eisen. Segers vindt dat de overheid met twee maten meet: Een ja-ger kan als lid geweigerd worden door de Partij voor de Dieren. Maar een leraar mag door een christelijke school niet gewei-gerd worden op grond van het enkele feit dat hij praktiserend homoseksueel is. De overheid beperkt op die manier de vrijheid van christenen.

  ZoutpotjeBehalve de druk van de overheid noemt Segers ook een vijand van binnenuit: interne secularisatie. Roeping en toe-wijding verdwijnen naar de achtergrond bij christelijke organisaties en kerken. Geloof wordt steeds meer gezien als een privaangelegenheid. Deze gedachte be-invloedt ook christenen. Ze treden minder naar buiten. Een christen heeft aan de ene kant de christelijke gemeenschap nodig om dicht bij God, het Evangelie en elkaar te blijven, stelt Segers. Maar van-uit die christelijke gemeenschap pak je je

  verantwoordelijkheid naar de samenleving op. Zout werkt optimaal als je het uit het potje strooit.

  Sfeerbederver of smaakmakerMet God, middenin de wereld. Met deze uitspraak van Dietrich Bonhoeffer legt Se-gers de uitdaging neer: leef dicht bij God, wees trouw en sluit geen compromis waar het gaat om de kern van het Evangelie. Soms word je als christen weggezet als sfeerbederver, maar tegelijkertijd biedt deze tijd kansen om vrijuit van je geloof te getuigen als smaakmaker. De jongere generatie heeft namelijk geen last meer van negatieve associaties met het christelijk geloof en is zeer genteresseerd in een goed alternatief. Er is een grotere on-bevangenheid, mensen zijn nieuwsgierig. Ver-tel maar wat Christus voor je betekent, treed naar buiten als kerk! is Segers aanspo-ring. Wat mag het je kosten om Christus te volgen?

  Mensen zijn nieuwsgierig naar wie Christus is; vertel het ze maar

  8

 • Zending begint bij mij al in mijn gezin, zegt Rineke van Roest. Mijn zoons wor-den groot in een wereld waarin alles maar moet kunnen en waar weinig normen meer gelden. Ik wil hen leren op eigen benen te staan en dicht bij God te leven. Ik zie dat mijn kinderen vooral op zoek zijn naar echtheid en eerlijkheid. En ze willen van mij als ouder zien dat ik geloof. En zo is het ook met andere mensen om mij heen. Ze moeten aan mij zien waar ik voor sta.

  AfgedwaaldEen missie betekent meer dan zondag in de kerk zitten. Als ik kijk in mijn buurt dan zie ik mensen die afgedwaald zijn van God, teleurgesteld in de kerk en gekwetst door mensen. Ik zou hen zo graag laten zien dat ze erbij horen, laten zien hoe veel God van hen houdt. Ik breng in mijn wijk het kerkblad rond. Veel mensen krijgen wel het blad, maar komen nooit in de kerk. Ik denk dan: hoe kunnen we deze

  mensen weer betrekken bij de kerk en zorgen dat ze zich weer thuis voelen? Maar die stap is zo groot. Dus het begint dan met een praatje. Gewoon: hoe is het ermee? Hoe gaat het op het werk? Hoe is het met de kinderen? Je moet eerst con-tact leggen en luisteren naar mensen.

  Ideen genoegIk loop altijd over van ideen. Ik wil bij-voorbeeld een high tea organiseren met de buurvrouwen. En een volleybaltoernooi in de wijk. Ik weet niet of het er allemaal van komt, maar het is in ieder geval mijn verlangen om met de mensen uit mijn omgeving iets te delen van God. Ik heb zelf zo veel liefde van God ontvangen. En wat je zelf hebt ontvangen, wil je toch doorgeven?

  God gaat meeSoms is dat wel een beetje spannend, want hoe pak je dat aan? Pas hoorde ik iemand zeggen: waar jij gaat, gaat God.

  Zo had ik er nog nooit over nagedacht. Als ik dus bij die buren langs ga, dan gaat God mee. Dat geeft mij wel kracht en energie om door te gaan. Want ik doe het niet alleen! Waar ik ga, gaat God!

  Voor mij hoeft het allemaal niet heel spectaculair of demonstratief te zijn. We kunnen in het klein al heel veel betekenen: in ons gezin of in de buurt. Daar heb ik ook geen officieel ambt of titel voor nodig. Elke christen is missionair.

  POLITIEK ONDERSTEUNER

  Rineke van RoestRineke van Roest (46) is een van de vele ondersteuners van het werk van Agap. Ze woont in het dorp Harmelen, is getrouwd met Piet. Samen hebben ze drie zoons en zijn actief betrokken bij de plaatselijke kerk.

  Als ik bij die buren langs ga, gaat God

  mee

  Je moet eerst luisteren naar

  mensen

  Rineke en Piet van Roest ondersteunen Agap

  Waar ik ga, gaat God mee!

  Mensen zijn nieuwsgierig naar wie Christus is; vertel het ze maar

  Rineke zit vol ideen om contacten te leggen.

  Een ervan: een high tea voor de buren.

  9

 • MINISTRY REPORT ATHLETES IN ACTION MINISTRY REPORT ATHLETES IN ACTION

  Ik wil graag die positieve christen voor mijn leerlingen zijn

  We genieten samen van de les

  Bram Koerts is AIA-coach en godsdienstleraar

  Jongeren hebben het nodig dat iemand in het investeert

  10

 • Ik wil het christelijke geloof helder uitleggen, zodat mijn leerlingen weten wat het inhoudt. Maar daarnaast vertel ik ook waarom ik geloof, hoe dat zo gekomen is en wat dat concreet betekent voor mijn leven. Ik probeer open te praten over de mooie momenten die ik in mijn geloof beleef, maar ook over mijn struggles. Vaak stellen kinderen vragen als ik een verhaal vertel. Dan ontstaan er leuke gesprekken. We genieten samen van de les!

  SuperheroDoor de aanpak van Bram Koerts krijgen kinderen vaak een ander beeld van het christelijk geloof dan ze aanvankelijk had-den. Bij een les die over de kerk ging, liet ik eens een filmpje zien van een kinder-dienst in Australi. In dat filmpje wordt het lied Jesus is my Superhero gezongen en doen de kinderen allerlei bewegingen

  en dansjes. Hierop reageerden de meeste leerlingen verbaasd: kan dit in een kerk? Een jochie dat af en toe naar de kerk gaat zei: Nou bij ons gaat dat echt niet zo, het is saai! Geregeld vragen de kinderen me nu of dat filmpje van die kinderkerk aan mag tijdens de verwerking van de les

  Avonturen met GodBram is door Jan Stoorvogel, een medestu-dent, tot geloof gekomen. Ze zaten samen op de pabo, waren beiden sportief en gingen allebei naar de kerk. En het klikte ook persoonlijk heel erg goed. Jan leefde een leven met God dat ik niet kende en waarvan ik niet wist dat het bestond! Een avontuurlijk leven met God, dat leuk was! Jan daagde mij uit om mee te gaan met een project van Athletes in Action naar Zuid-Afrika. Daar, in Zuid-Afrika, leerde ik God kennen en besloot voor AIA te gaan werken.

  InvesterenBram merkte hoe fijn en belangrijk het was dat Jan en anderen in hem investeerden, en nu wil hij dat ook doen in de mensen

  om hem heen. Met jongeren van mijn eigen gemeente ben ik een tweewekelijkse groep gestart en mag ik investeren in hun persoonlijke en geestelijke groei.

  StralendHet motto Deel van je leven is voor Bram Koerts een way-of-life geworden. Ik raakte eens in de voetbalkantine aan de praat met een teamgenoot. We hadden het over zijn studie en werk en over hoe

  je nu het idee kunt hebben dat je daarin de juiste keuzes maakt. Ik mocht getuigen van hoe God mij geholpen had met deze zoektocht en hoe ik Hem had leren ken-nen. Mijn teamgenoot stelde allemaal vragen als: Maar hoe ga je dan op zoek

  naar God? Nadat ik een poosje aan het praten was, zei ik: Sorry, ik praat al een hele tijd! Waarop hij antwoordde: Nee, geeft niks, ik vind het heel interes-sant. Man, je straalt helemaal! Wauw!

  MINISTRY REPORT ATHLETES IN ACTION MINISTRY REPORT ATHLETES IN ACTION

  Ik las in een onderzoek dat als kinderen voor hun twaalfde in contact gekomen zijn met een positieve christen, dit zeer bepalend is voor hoe ze in hun leven naar het christelijk geloof kijken. Ik wil graag die positieve christen voor hen zijn.

  Bram Koerts is AIA-coach en godsdienstleraar

  Jongeren hebben het nodig dat iemand in het investeert

  Toen ik over mijn geloof sprak, zei

  hij: Man, je straalt helemaal! Wauw!

  Bram KoertsHij is 31 jaar, is getrouwd met Anka en vader van Hannah. Woont in Nieuwe Pekela (Gr.). Werkt voor Athletes in Action als kerkencoach voor Evangelisatie en Discipelschap met behulp van sport. Is ook Godsdienstleraar op een middelbare school. Ik wil laten zien dat een leven met

  God avontuurlijk en leuk kan zijn 11

 • LOKALE SAMENWERKING LOKALE SAMENWERKING

  6 sleutels om de stad te veroveren

  Als kerken samen de wijk in: het kan!

  Hans LuttikIn dit artikel de kern van het onderzoeksrap-port Keys of Connection en een uitnodiging voor een minisymposium over dit rapport in Haarlem, zie pagina 19. Hans Luttik was als cordinator van Geloven in de Stad Haarlem betrokken bij het onderzoek.

  Zelf aan de slagHet CHE-onderzoek noemt een twaalftal belangrijke sleutels of Keys of connection om het uiteindelijke doel - het Evangelie hoorbaar en zicht-baar te maken in de omgeving te bereiken. We noemen er zes.6 Keys of Connection

  Sleutel 1: Goede visie die motiveert, inspireert en samenbindt.

  Sleutel 2: Een goede kartrekker - een netwerker met een aansprekende visie

  Sleutel 3: Resultaat zien en de zegen vieren. Van daaruit kun je visie ontwikkelen voor de volgende stap.

  Sleutel 4: Bouw aan relaties en communicatie. Hoe meer mensen binnen het netwerk hun hart met elkaar delen, hoe meer vertrouwen en verbondenheid groeit.

  Sleutel 5: Een netwerk is langetermijnwerk en vraagt om toewijding. Dan ontstaat ruimte voor ontwikkeling.

  Sleutel 6: Gebed is de sleutel voor geestelijk leven en ook voor samenwerken.

  12

 • Bloei voor de stadHet opbouwen van een relatie is cruciaal, wil je iemand over je geloof kunnen vertel-len. Maar in steeds meer stadswijken is geen kerk of gemeente meer te vinden. Hans Luttik: En zelfs kerken met veel leden en middelen zijn in de praktijk niet in staat om alle bevolkingsgroepen in hun buurt of stad te bereiken en daar cht een relatie mee op te bouwen. Daarom moeten we als christe-nen en gemeenten gaan samenwerken.

  Het kn De Heer Jezus bad om eenheid onder zijn volgelingen. Veel christenen hebben datzelfde verlangen en dromen van de

  oecumene van het hart. Maar vaak zijn kerkmensen z druk met eigen activiteiten en verplichtingen, dat ze er nauwelijks aan toe komen gelovigen uit andere kerken op te zoeken. En als ze het al doen, kost het soms frustrerend veel tijd om elkaar te vinden en eensgezind aan de slag te gaan. Dan lijkt het veel gemakkelijker om als kerk

  in je eentje de wijk in te gaan, of met n of twee gelijkgestemde gemeenten. In het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar plaatselijke samenwerking tussen kerken en christelijke organisaties. De conclusies: het kan. En het verrijkt de betrokken kerken en de Nederlandse dorpen, steden en regios. Daarvan zijn onder andere Haarlem en Spij-kenisse sprekende voorbeelden.

  Haarlem - Geloven in de StadAls jongerenwerker ging ik tien jaar gele-den al op bezoek bij alle kerkenraden van Haarlem, vertelt Hans Luttik. Ik wilde dat ze zich bewust werden dat maar vijfhonderd van de 25.000 jongeren in Haarlem door de kerken bereikt werden. Dit bewustzijn was het begin van iets nieuws. Er werd een miniconferentie gehouden en in datzelfde jaar startte Linkz, een jeugdkerk. Het jaar daarop werd de eerste keer het Sonrise-project van Athletes in Action gehouden, een sportweek voor kinderen in de wijk. Inmiddels wordt Sonrise op dertien locaties binnen en buiten Haarlem gehouden en 25 kerken doen daaraan mee. In totaal zijn honderden vrijwilligers van diverse kerken betrokken bij activiteiten als jongerenwerk,

  bijeenkomsten voor voorgangers en kinder-werkers, kerstactiviteiten en Sonrise. De kerk in Haarlem is weer zichtbaar voor de samenlevitng en de overheid. Er is betrok-kenheid gegroeid tussen kerken onderling. De kerken krijgen positieve reacties op bijvoorbeeld het Sonrise-project. Mensen geven aan dat de wijk een andere sfeer heeft in die week. Ons verlangen is dat veel Haarlemmers tot geloof zullen komen.

  Spijkenisse - Vrede voor de stadNog geen tien jaar terug was er in Spij-kenisse weinig samenwerking tussen de kerken. Wel bestond er een interkerkelijke gebedsgroep. Die organiseerde met drie pre-dikanten een dag van gebed. Diverse kerken

  deden mee en de groep was zo enthousiast dat ze honderd vrijwilligers wilde bijeen-brengen en in n jaar vier nieuwe projec-ten wilde realiseren: 1) een Voedselbank, 2) een bezoekproject in de jeugdgevangenis, 3) een signaleringsproject voor zorg aan dak- en thuislozen en 4) ondersteuning van kinderen uit probleemgezinnen. De start van de vier projecten in 2005 zorgde voor een enorme stroomversnelling. Uiteindelijk zijn vrijwel alle kerken in Spijkenisse betrokken geraakt bij Vrede voor de Stad.

  LOKALE SAMENWERKING

  De Grote Opdracht van Jezus is beslist groot. En kerk(mens)en zijn vaak zo druk met vergaderen, dat verkondiging van het Evangelie er bij inschiet. In Haarlem en Spijkenisse is dat patroon doorbroken. Het motto: samenwerken als christenen en met elkr de wijk in gaan.

  Mensen geven aan dat de wijk een andere sfeer heeft gekregen

  Het lijkt veel gemakkelijker om als

  kerk in je eentje de wijk in te gaan

  LOKALE SAMENWERKING

  6 sleutels om de stad te veroveren

  Als kerken samen de wijk in: het kan!

  13

 • FAMILYLIFE

  Er zijn moslimjongens die het Evangelie kunnen uitleggen

  FAMILYLIFE14

 • FAMILYLIFE

  Het was een droom om met sport bezig te zijn en dat te combineren met het vertellen over Gods liefde, vertelt Walter. Die droom is werkelijkheid geworden bij Agap. Net als bij Walter ligt ook Deborahs hart bij kinderen en jongeren. Ze worden samen getraind in discipelschap.

  Meer dan voetballenWe zijn met veel Rotterdamse kinderen in contact gekomen doordat we met hen sportten op het Bellamyplein in de wijk Spangen. We voetbalden met hen en vertelden over Gods Woord. Inmiddels draaien we twee jongensclubs. De jongens op de clubs zijn heel blij dat we tijd en aandacht voor ze hebben. Velen van hen komen aandacht van hun ouders te kort. Voor sommige van die jochies is het echt thuiskomen op de club.

  Jezus volgens u?Behalve kinder- en clubwerk gaan we de straat op om mensen actief aan te spreken. Daarbij gebruiken we een enqute over het Evangelie. Daarin staan vragen als Wie denkt u dat Jezus Christus was/is? en Als het mogelijk is, zou u God dan persoonlijk willen leren kennen? Waarom?. Mensen reageren vaak met Jezus heeft wel bestaan. Hij was een goed mens. Op de vraag of ze God willen leren kennen, antwoorden veel mensen concreet met ja. Ook vragen ze waarom God zo veel ellende toelaat in de wereld. Voor ons is dat een ideale

  ingang om hen uit te leggen dat Jezus de Weg is tot God. Mensen die we op straat ontmoeten en daarvoor openstaan, zoeken we thuis op voor vervolggesprekken. Ook nodigen we hen uit voor onze zondagse vieringen.

  Relaties opbouwenSoms lijkt ons werk ploegen op de rotsen. Maar we ervaren ook vrucht: er zijn heel wat mensen op straat die willen doorpraten over God en geloven. En er zijn zelfs moslimjongens die het Evangelie helemaal kunnen uitleg-gen! Wij kunnen ze dan duidelijk maken dat het gaat om de liefde van God.

  Op straat merken we dat veel mensen open staan voor het Evangelie, vertellen Walter (26) en Deborah (28) Geluk. Sommigen zijn blij verrast en zelfs beduusd wanneer we ze vertellen over Gods liefde. Ons valt op dat veel oudere mensen wel eens van de liefde van Jezus gehoord hebben.

  Athletes in Action richt zich op Europese stedenAthletes in Action zal de komende twee jaar in de grote Europese steden de boodschap van Gods liefde en hoop brengen. Dit gebeurt onder de noemer HeartBeat Europe: Move the City. Rik Horstman, teamleider van AIA, legt uit waarom voor de Europese steden is gekozen. De laatste jaren verliezen kerken en christenen steeds meer invloed in Europa. Het is het enige continent waar het aantal christenen daalt. Jongeren groeien op zonder kennis van de Bijbel, maar tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan spiritualiteit. Wij willen de stad intrekken om al sportend jongeren in contact te brengen met Jezus.

  Er zijn moslimjongens die het Evangelie kunnen uitleggen

  Sommige jongens komen thuis op de club

  Veel mensen willen God vragen waarom Hij zoveel

  ellende toelaat

  FAMILYLIFE

  een onderdeel van Agape

  15

 • Jan van Meerveld is als ondernemer betrokken bij Agap en geeft de organisatie vanuit die ervaring advies. Om een goed beeld te krijgen van het werk loopt hij mee met tal van Agap-onderdelen. Zo ook vandaag op de universiteit. Jan: Er zijn veel belangrijke plekken te bedenken waar het Evangelie gebracht moet worden. Maar

  ik geloof dat het van extra belang voor de toekomst van ons land is als dat op universiteiten gebeurt. Dat zijn onze kenniscentra en daar lopen de leiders van de toekomst rond.

  Een stap zettenVan Meerveld heeft het ervaren: als ik een stap zet, dan zet God een deur voor me open. Want voor mij was het de eerste keer dat ik er actief op uit ging om te evangeliseren. En na die maandag dat ik heb meegelopen, heb ik op andere plekken tal van bijzondere gesprekken kunnen hebben over het geloof.

  Zonder vooroordelenJan: Wat mij opviel is dat veel studenten openstaan voor gesprek-ken over het geloof. Er leven bij hen veel geestelijke vragen. En tijdens het evangeliseren merkte ik - waar ik aanvankelijk bang voor was - dat er totaal geen sprake was van allerlei vooroordelen. Een bijzondere ervaring, die ik niet snel meer zal vergeten!

  Opdracht voor iederWat heeft Jan ervan opgestoken? Dat evangeliseren een opdracht is voor ons allemaal! Dat ik de strijd aan moet gaan met mijn eigen oude natuur die nogal eens gesprekken en relaties uit de weg wil gaan. Maar ik zou meer op God willen vertrouwen en mij openstel-len voor mensen om hen het Evangelie te vertellen.

  DroomDe passie van Agap StudentLife is dat door persoonlijke relaties jonggelovige studenten zullen uitgroeien tot geestelijke leiders die Jezus centraal stellen in alles wat ze doen. En daarbij is de hulp van mensen als Jan van Meerveld onmisbaar, mensen die met Agap meedenken en bemoediging geven. Mensen met een droom.De ondernemer: Mijn droom en gebed voor Agap is dat alle plan-nen die God met deze organisatie heeft ten volle tot bloei zullen komen. Door het plaatsnemen in een denktank van Agap probeer ik hieraan mijn steentje bij te dragen.

  Maandagmorgen, lunch. In plaats van zakendoen en ondernemen zit Jan van Meerveld tussen een aantal studentenwerkers en studenten van Agap StudentLife. Plaats: de kantine van de universiteit van Utrecht.

  STUDENTLIFE

  Op de universiteit bereik je de leiders van de toekomst

  COLUMN

  OndernemerJan van Meerveld was eigenaar van een aantal ondernemingen en adviseert Agap vanuit die ervaring.

  16

 • STUDENTLIFE COLUMN

  Naast de bisschop zat een pinkstervoorganger. Het was een echte pinkstervoorganger: zonder stropdas, met zn handen standaard een beetje omhoog en zn voeten een

  beetje los van de grond. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het was ook een goede pinkstervoor-ganger: met bevlogenheid en liefde voor de Here Jezus. En ietsje verderop zat een protestantse scriba. Het was een echte protestant: in jasje-dasje, scheiding op de juiste plek en een bedachtzame blik. Het was ook een goede protestant: met wijsheid, doordachtheid en liefde voor de Here Jezus.

  KunstgebitEn daar zat ik. Te luisteren en te observeren. Eenheid in de kerk moet het, kan het, hoe werkt het? Ik dacht even terug aan het wereldevangelisatiecongres, vorig jaar oktober in Kaapstad. Een van de sprekers vertelde het verhaal van een voorganger die sprak over de gemeente als het lichaam. Al wijzend naar gemeenteleden zei hij: U bent de hand, want u doet het praktische werk. En u bent het pastorale hart. Daar had ie moeten stoppen, maar hij ging verder: En u bent de blindedarm: we wisten niet dat u er was tot u problemen ging geven. U bent het kunstgebit: soms bent u binnen, soms bent u buiten. En u bent de amandelen: we kunnen beter zonder u. Ik lachte nog even in mijzelf en dankte God voor de bis-schop, de protestant en de pinksterman: eenheid in Christus is een feit. En aan de rest wordt gewerkt.

  Mark de Boer

  Het gebeurt me niet zo vaak, maar vorige week heb ik het gedaan: ontbijten met een bisschop. Het was een echte bisschop: met priesterboordje en groot kruis en zeer katholiek taalgebruik. Maar het was ook een goede bisschop eentje met humor en een vlotte babbel en liefde voor de Here Jezus.

  Jesus Multinational - Bram KrolDit boek brengt verrassende ontdekkingen vanuit intensieve studie van de Bijbel en de vroege kerkgeschiedenis. De snelgroei-ende Jezus-beweging blijkt in de eerste eeuw ongekende kracht en diepe wijsheid te hebben gehad. Haar strategie en visie kunnen bij ons een kentering teweegbren-gen in geestelijk werk in het algemeen en de verbreiding van het geloof in het bijzonder. De Jesus Mul-tinational heeft nog ongekende mogelijkheden!

  Bram Krol is predikant, auteur en theolo-gisch docent in binnen- en buitenland. Hij heeft veel gepubliceerd over gemeentegroei en zijn zendingservaringen.

  Ontbijten met een bisschop

  Marks moves

  Paas-

  kadoosje

  :

  een klein

  doosje

  met gro

  ot

  nieuws!

  Stop er een bonbon in. Geef het rond de paasdagen weg. Als de ontvanger het doosje opent, ziet hij aan de binnen-zijde een tekst (in kruisvorm) staan. De materialen zijn te bestellen via www.agape.nl.Prijs: 0,50 euro

  Prijs: 15,95 euro

  17

 • Religie is een privzaak en hoort niet in het publieke domein (politiek, cultuur, media) thuis, klinkt vandaag de dag. Je mag geloven wat je wilt, als je een ander er maar niet mee lastig valt. Maar volgens Andy Atkins is dit geen optie.

  INTERVIEW

  Kijk eens naar Paulus. Hij gaat de straat op, de synagoge in en naar de collegezaal van Tyrannus. Het Evangelie is voor ieder persoonlijk, maar nooit priv. Natuur-lijk moeten we het Evangelie ook in de privsfeer met elkaar delen. Dan kunnen we grondiger de Bijbel verkennen. Maar het Evangelie vraagt er om verkondigd te worden op het marktplein zodat iedereen het kan horen en onderzoeken.

  Volle overtuigingElke volgeling van Jezus is geroepen om mensen tot Jezus te leiden. Pas dan kan de kerk groeien. Die opdracht daagt ons uit in onze gezinnen en in contacten met buren en vrienden uit volle overtuiging te laten zien wie Jezus is.

  Jezus leeftJezus is niet alleen een inspirerend voor-beeld zoals Martin Luther King, die werd ge-dood. Nee, Jezus leeft. We moeten onszelf niet de vraag stellen: Wat zou Jezus doen? maar: Wat doet Jezus op dit moment? Door mij heen? Jezus Christus verandert mensen en zet ze in beweging.

  Europese kerk krimptEuropa is het enige continent waar de kerk niet groeit. Elk jaar sluiten alleen in Enge-land al honderd kerken hun deuren. Tachtig procent van de Britten is onkerkelijk gewor-den. Het gaat om ruim 48 miljoen mensen! En dan is er nog het gebrek aan vitaliteit van de christenen zelf. Het aantal echtschei-dingen is binnen de kerk vrijwel net zo hoog als daarbuiten. En veel kerkmensen hebben een hekel aan buitenlanders.

  Studenten bereikenEr is verandering in Europa nodig. Daarom beginnen wij als Agap op de universiteiten. Want universiteiten zijn altijd voedingsbo-dem geweest van grote ideologien. Stel je eens voor dat de boodschap van Christus wortel schiet in het leven van een nieuwe generatie afgestudeerden. Ook de Reformatie begon bij studenten. Op de universiteiten van vandaag zal God ook nu jonge mensen inzetten voor Zijn wereldwijde oogst.

  Andy Atkins, directeur Agap Engeland

  Het Evangelie is persoonlijk, maar nooit priv

  Het draait om de vraag: Wat doet Jezus op dit

  moment?

  Ook de Reformatie begon bij studenten

  Andy AtkinsAndy Atkins kwam door het werk van Agap tot geloof. Hij ging in Rusland evangelise-ren onder Turkse moslims. Daarna leidde hij het groeiende Engelse Agap-studenten-werk. Andy en zijn vrouw Tiffany hebben vijf kinderen.

  Sinds 2006 zijn Atkins en zijn vrouw leiders van Agap Engeland18

 • INTERVIEW

  Gebedspunten1. 83% van de inwoners van Rotterdam-Delfshaven is al-

  lochtoon. Velen van hen spreken nauwelijks Nederlands. Bid voor de teamleden van FamilyLife die tussen deze mensen wonen dat ze Gods liefde kunnen uitdragen bij het organiseren van de kookclub, kinderclubs, sport- en vakantie-evenementen.

  2. Het aantal reacties op de site van ikwildood.nl is sinds de start in januari gestegen van n naar drie per dag. Bid dat de bezoekers van de site Jezus leren kennen en het Leven zoeken in plaats van de dood.

  3. Dank God voor de tien kerken die training hebben gekregen in het gebruik van kerk widgets (miniwebsite over het Evangelie). Bid dat alle technische problemen snel worden opgelost en dat het project binnenkort van start kan gaan.

  4. Bid voor @lead, een training van AiA in strategie voor leiders. Vanaf april zullen vijftig jonge mensen de training, die anderhalf jaar duurt, ontvangen. Daarna zullen ze in de zomer van 2012 in staat zijn projecten te leiden.

  5. Bid dat de vacatures op de afdelingen Communicatie en HR snel vervuld zullen worden door mensen die zich door God geroepen weten om bij Agap te werken. En dat ze erop zullen vertrouwen dat God zal voorzien in een vriendenkring voor hun financile support.

  AgendaFamilyLife15 -17 april Vader Dochterweekend27 -29 mei Vader Zoonweekend

  Athletes in Action15 -17 april Voorjaarsevent30-4 t/m 8-5 Coming Home meiprojecten4-7 t/m 17-7 Coming Home I zomerprojecten18-7 t/m 31-7 Coming Home II zomerprojecten29-4 t/m 8-5 Heartbeat (overig)4-7 t/m 24-7 Heartbeat Europe I18-7 t/m 7-8 Heartbeat Europe II18-7 t/m 7-8 Road to Africa2-5 t/m 6-5 Sportkampen I15-8 T/M 19-8 Sportkampen II

  VacaturesVoel jij een verlangen om mee helpen bij de opbouw van Gods Koninkrijk in Nederland? Wij zoeken vaste krachten op kantoor, bij Athletes in Action en bij Agap Media en we zoeken stagiaires.

  Check www.agape.nl/vacatures voor een plek die past bij jou.

  Uitnodiging miniconferentie 19 maartDe resultaten van het onderzoek naar lokale

  samenwerking (zie pagina 12) zullen worden toe-gelicht tijdens een miniconferentie in Haarlem op zaterdag 19 maart van 15.00 tot 21.00 uur. Stuur voor meer info een mail naar [email protected] of bel Hans Luttik: (06) 42 20 09 24.

  19

 • MATERIALEN

  De Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Juist: dat is Pasen! Veel mensen, ook in onze directe omgeving, kennen de betekenis van Pasen niet meer.

  Paashazen?Uit onderzoek blijkt dat 75% van de jon-geren niet weet wat Pasen is. In het beste geval heeft men nog wel het idee dat het iets met nieuw leven te maken heeft. Maar meestal voeren paashazen, eieren en de meubelboulevard de boventoon.

  Cadeau 2011Veel mensen in onze maatschappij zijn op zoek naar zingeving. En niet alleen individuele christenen, maar ook de kerk en christelijke gemeente, kunnen mensen helpen bij deze zoektocht. Bijvoorbeeld door een duidelijke en aansprekende paaskerkdienst. En wat is er nou leuker om die zoekers (vrienden, kennissen, familieleden) uit te nodigen dan met een mooi, inhoudelijk cadeau?

  WaaromPasen?Net als bij de succesvolle actie WaaromKerst? hebben Agap Nederland,

  Alpha-cursus Nederland en de Evangelische Omroep ook met Pasen de krachten weer gebundeld, nu met de actie WaaromPasen?

  StripverhaalDit jaar is gekozen voor een stripverhaal over het leven, sterven en de opstanding van Jezus. Deze speciale editie heeft de titel Opstand, een spannende strijd, een schitte-rende overwinning. Het is een laagdrempelige eerste kennis-making met het goede nieuws van Pasen, voor alle leeftijden. Een mooi cadeau om weer door te geven dus.Op de website

  www.waarompasen.nl/kerken vindt u meer informatie, inspirerende voorbeelden en kunt u ook de strips bestellen. Let op: er zijn pakketkortingen.

  Uit onderzoek blijkt dat 75% van de jongeren niet weet wat Pasen is

  Een spannend paas-stripverhaal

  cadeau

  In de buurt, op het werk of in de klas

  Het paasverhaal cadeau

  Graphic Bible 4col 150-199 18/02/2004 3:28 pm Page 163

  Graphic Bible 4col 150-199 18/02/2004 3:28 pm Page 162

  Dutch EdnE9-14396 Title:Lion Graphic Bible#150 Dtp:59 Page:163

  151-200_14396.qxd 9/30/09 9:56 AM Page 163

  Dutch EdnE9-14396 Title:Lion Graphic Bible#150 Dtp:59 Page:162

  151-200_14396.qxd 9/30/09 9:56 AM Page 162

  3e proef - R5D # 6 binnenwerk

  3e proef - R5D # 7 binnenwerk

  Een oeroude profetie voorspelde de komst van

  de Ene - de grote bevrijder die de wereld voor

  altijd zou veranderen. Eeuwen en eeuwen gingen

  voorbij, maar er gebeurde niets.

  Tot op een dag in een klein dorpje een kind gebo-

  ren werd...

  Al snel hadden de mensen in de gaten dat dit niet

  zomaar een jongetje was. Magirs zagen vreemde

  tekens in de sterren, een wrede koning probeerde

  het kind uit de weg te ruimen. En dat was nog

  maar het begin.

  Laat je meevoeren in een van de spannendste

  verhalen van alle tijden. Een verhaal dat al 2000

  jaar steeds opnieuw verteld wordt aan kinderen

  en volwassenen.

  NUR 712

  ISBN 978 90 33831 31 7

  www.arkmedia.nl

  Jeff Anderson en Mike M

  addox

  20