Aegon AR NED Cover - UAB Barcelona · PDF file jaarverslag 2002 aegon is een van ’s...

Click here to load reader

 • date post

  09-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aegon AR NED Cover - UAB Barcelona · PDF file jaarverslag 2002 aegon is een van ’s...

 • JAARVERSLAG 2002

  AEGON IS EEN VAN ’S WERELDS VOORAANSTAANDE

  VERZEKERAARS, DIE GEBRUIK MAAKT VAN DE

  MOGELIJKHEDEN TOT SUCCESVOL SAMENWERKEN,

  OM DAARMEE BIJ TE DRAGEN AAN EEN BETERE TOEKOMST

  VOOR KLANTEN, AANDEELHOUDERS EN MEDEWERKERS

  OVER DE GEHELE WERELD

  www.aegon.com/annualreport02

  A E

  G O

  N G

  R O

  E P

  J A

  A R

  V E

  R S

  L A

  G 2

  0 0

  2

  BLIJVENDE KRACHT

  Het voor dit jaarverslag gebruikte papier voldoet aan de strikte

  milieustandaarden, zoals die door de Nordic Swan Council zijn

  vastgesteld, en is volledig recyclebaar. Het is geproduceerd door

  een papierfabriek met het ISO 14001 certificaat. De pulp die

  gebruikt wordt voor het vervaardigen van het papier is

  afkomstig uit lokale productiebossen en gebleekt zonder het

  gebruik van chloor of chloorhoudende stoffen.

  Colofon Advies en ontwerp Pauffley Limited (VK)

  Tekst Richard House (VK), Richard Taylor (VS)

  Eindredactie en productie AEGON Group Communications (NL)

  Fotografie Sascha Nowotka (VK), Richard Anderson (VS)

  Zetwerk Pauffley Limited (VK), Habo DaCosta (NL)

  Grafische productie Habo DaCosta (NL)

  Binder Binderij Saturnus (NL)

 • NETTOWINST in EUR miljoen

  0

  500

  1.000

  1.500

  2.000

  2.500

  92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

  TOTAAL ACTIVA in EUR miljard

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

  WINST PER AANDEEL in EUR

  0

  0,40

  0,80

  1,20

  1,60

  2,00

  92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

  DIVIDEND PER AANDEEL in EUR

  0

  0,20

  0,40

  0,60

  0,80

  1,00

  92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

  WINST VOOR BELASTINGEN GEOGRAFISCH in EUR miljoen

  -500

  0

  500

  1.500

  1.000

  2.000

  2.500

  3.000

  3.500

  4.000

  92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

  Amerika Nederland Verenigd Koninkrijk

  Overige landen Financieringslasten en overige

  WINST VOOR BELASTINGEN PER PRODUCTGROEP in EUR miljoen

  -500

  0

  500

  1.500

  1.000

  2.000

  2.500

  3.000

  3.500

  4.000

  92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

  Levensverzekering Ziekte- en ongevallenverzekering Schadeverzekeringen

  Bankactiviteiten Overige activiteiten Financieringslasten en overige

  AEGON IN EEN OOGOPSLAG

  GROEPSPROFIEL

  AEGON N.V. is de holding van een van

  ’s werelds grootste beursgenoteerde

  verzekeraars. De bedrijven van de Groep

  voeren een divers productassortiment,

  voornamelijk levensverzekeringen,

  pensioenen en daarmee verwante

  spaar- en beleggingsproducten, maar

  ook ziekte-, ongevallen- en

  schadeverzekeringen.

  AEGON bedrijven stimuleren

  productvernieuwing en belonen

  waardecreatie. Nieuwe producten en

  diensten worden ontwikkeld door de

  lokale bedrijven, die het beste zicht

  hebben op de wensen van klanten,

  tussenpersonen en andere

  distributiepartners. De producten en

  diensten kunnen optimaal geprijsd

  worden dankzij de continue aandacht

  voor kostenbeheersing.

  1 Verslag Raad van Bestuur 5 Verslag Raad van Commissarissen 7 Klare taal

  11 De kracht van samenwerken 17 Overzicht per land 29 Financieel overzicht

  Over onze organisatie 40 Maatschappelijk verantwoord

  ondernemen 41 AEGON wereldwijd 44 Overzicht per productgroep

  Financiële gegevens 47 Jaarrekening AEGON N.V. 48 Geconsolideerde balans

  INHOUD

  50 Samenvatting geconsolideerde winst- en verliesrekening

  51 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

  53 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 54 Toelichting op de geconsolideerde

  jaarrekening 57 Toelichting op de geconsolideerde

  balans 75 Toelichting op de geconsolideerde

  winst- en verliesrekening 82 Beloning Raad van Bestuur en

  Raad van Commissarissen 83 Opties en stock appreciation rights 90 Gesegmenteerde informatie 97 Groepsmaatschappijen

  98 Balans van AEGON N.V. 99 Winst- en verliesrekening van AEGON N.V.

  100 Toelichting op de balans van AEGON N.V. 105 Overige gegevens 107 Accountantsverklaring 108 Corporate governance 109 Gegevens leden van de Raad van

  Commissarissen van AEGON N.V. 110 Informatie op Amerikaanse

  waarderingsgrondslagen 112 Resultaten per kwartaal 114 Overzicht van de belangrijkste AEGON

  beleggingsfondsen 115 Algemene gegevens en informatie ten

  behoeve van aandeelhouders 116 Belangrijke data

  RAAD VAN BESTUUR AEGON N.V.

  DE RAAD VAN BESTUUR VAN AEGON N.V. VAN LINKS NAAR RECHTS: JOHAN G. VAN

  DER WERF, DONALD J. SHEPARD, JOSEPH B.M. STREPPEL, PAUL VAN DE GEIJN.

  Donald J. Shephard (VS), 56, begon zijn loopbaan in 1970 bij Life Investors, waar hij verschillende managementfuncties bekleedde. In 1985 werd hij benoemd tot Executive Vice- President en CEO. Deze functie oefende hij uit tot AEGON in 1989 Life Investors met de andere activiteiten in de VS integreerde en AEGON USA tot stand kwam. Hij werd in 1992 lid van de Raad van Bestuur. Vanaf 18 april 2002 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.

  Paul van de Geijn (NL), 56, begon zijn carrière als jurist in 1971 bij één van AEGON’s rechtsvoorgangers. In 1984 werd hij benoemd tot vice-voorzitter en van 1986 tot 2002 was hij voorzitter van de directie van AEGON Nederland. Hij is vanaf 1992 lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.

  Joseph B.M. Streppel (NL), 53, begon zijn loopbaan in 1973 bij één van AEGON’s rechtsvoorgangers en bekleedde verschillende functies op het gebied van treasury en beleggingen. In 1986 werd hij CFO bij FGH Bank en in 1987 trad hij toe tot de Raad van Bestuur van deze bank. In 1991 werd hij CEO en voorzitter van Labouchere en in 1995 tevens van FGH Bank. In 1998 werd hij CFO van AEGON N.V. Sinds mei 2000 is hij lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.

  Johan G. van der Werf (NL), 50, begon in 1973 als eerste officier op de koopvaardij. In 1981 kwam hij als districtsverkoopleider bij één van AEGON’s rechtsvoorgangers. Van 1987 tot 1992 was hij voorzitter van het managementteam van Spaarbeleg en in 1992 werd hij lid van de directie van AEGON Nederland. Vanaf 2002 is hij lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. en CEO van AEGON Nederland.

  GROEPSSTAFAFDELINGEN

  De Groepsstafafdelingen van AEGON hebben elk hun specifieke aandachtsgebieden, vastgesteld door de Raad van Bestuur. Deze afdelingen werken voor de Raad van Bestuur als geheel en op verzoek voor de individuele leden van die Raad. Elk hoofd van een Groepsstafafdeling rapporteert aan een individueel lid van de Raad van Bestuur. De Groepsstaf van AEGON bestaat uit circa 110 medewerkers van verschillende nationaliteiten en is gehuisvest in Den Haag.

  Corporate Actuarial Ad A.M. Kok (tot 1 maart 2003) Group Business Development Alexander R. Wynaendts Group Communications Gerard van Dongen Group Finance & Information Ruurd A. van den Berg Group Legal Erik Lagendijk Group Tax Adri D.J. Verzijl Group Treasury C. Michiel van Katwijk

  Company Secretary Peter Tuit

 • AEGON GROEP 1

  VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

  BLIJVENDE KRACHT

  De historische neergang die de financiële markten ondergingen, maakte van 2002 een jaar zonder

  weerga voor de verzekeringsbranche. Verliezen op beleggingen, zeer lage rentestanden en aandelen-

  koersen die wereldwijd voor het derde achtereenvolgende jaar daalden, leidden tot een daling van de

  nettowinst in 2002 met 35%. Dit is in lijn met de in juli en november 2002 uitgesproken

  verwachtingen. De winst per aandeel was 39% lager, de eerste daling in bijna twintig jaar.

  Worden echter alle bijzondere factoren in 2002 en 2001 buiten beschouwing gelaten, dan resulteert een

  marginale winststijging, waaraan onze activiteiten in de Verenigde Staten de grootste bijdrage leverden.

  Wij hadden ook wat nieuwe productie betreft een relatief goed jaar; in veel van onze voornaamste

  productcategorieën steeg de productie dankzij onze grote distributiekracht. Tegelijkertijd pakten wij de

  problemen aan, waarmee de financiële markten ons confronteerden. Wij hebben het eigen vermogen

  van de onderneming op een hoog niveau kunnen handhaven en onze solvabiliteit is meer dan

  tweemaal het door de Europese Unie voorgeschreven minimum. Wij streven naar verantwoorde

  balansverhoudingen, bijvoorbeeld door de gemiddelde kredietkwaliteit van onze obligatieportefeuille te

  verbeteren. En onze operationele units zetten zich in voor verlaging van hun kosten. Ondanks de goede

  nieuwe productie in de Verenigde Staten gingen de operationele kosten daar omlaag en in het Verenigd

  Koninkrijk liggen wij op koers om onze doelstelling te halen de operationele kosten met 15% per ultimo

  2003 te reduceren.

  PRESTATIES IN 2002

  In de loop van het jaar heeft AEGON een aantal strategische transacties met succes afgerond,

  waaronder in september de vermogensherstructurering met Vereniging AEGON. Als gevolg daarvan

  vergrootte AEGON het eigen vermogen met EUR 2,1 miljard en gaf Vereniging AEGON haar meerderheid

  in stemrecht op. Vereniging AEGON heeft nu ongeveer 33% van het stemrecht in AEGON. Daarnaast

  ging AEGON een alliantie aan met