Adviezen en oplossingsrichtingen masterclass eHealth GGZ Nederland

of 25/25
Adviezen Masterclass eHealth 30-10-2014 [email protected] hulp.nl [email protected] -hulp.nl

Embed Size (px)

description

eHulp organiseerde in opdracht van GGZ Nederland het afgelopen half jaar een Masterclasstraject eHealth. In het traject werkten 8 projectteams bestaande uit clienten, hulpverleners, managers en zorgverzekeraars samen aan het in kaart brengen van belemmeringen en oplossingsrichtingen op het gebied van opschaling eHealth. Op 30 oktober 2014 werden de resultaten gepresenteerd aan GGZ bestuurders, bestuurders van zorgverzekeraars en clienten- en beroepsverenigingen

Transcript of Adviezen en oplossingsrichtingen masterclass eHealth GGZ Nederland

2. Belemmeringen 3. BelemmeringenLosgekoppelde projecten t.a.v. bedrijfsdoelstellingNaar binnen gerichte eHealth ontwikkelingOntoereikend financieringsmodelOnbekendheid bij clintenOnvoldoende competente online hulpverlenersOntoereikende ICT en technologieToepassing wetenschappelijke evidentieKennis- en kapitaalvernietiging 4. Oplossingsrichtingen 5. Digitale Transformatie 6. Digitale transformatie 7. Digitale Transformatie 8. Digitale Transformatie 9. Digitale transformatie 10. Eindgebruiker & toekomst centraal 11. Eindgebruiker centraal 12. Neem eHealth op in richtlijnen 13. De competente online hulpverlenerKennis van mogelijkheden enbeperkingen online hulpSchriftelijke taalvaardigheidICT-vaardighedenOnline communicatievaardighedenNeutrale/positieve grondhouding t.a.v.online hulpOmgaan met transparantieInvulling geven aan veranderende regie 14. Ontwikkel Shared Savings 15. Market eHealth 16. Ontwikkel een vergelijkingssite 17. Gebruik Moderne Technologie 18. Zorg voor ICT integratie 19. Zorg voor ICT integratie 20. Roadmap onderzoek en innovatie 21. Gebruik Kennis van Buiten 22. Dilemma 23. Transformatie proeftuin nodig