adviesrapport jansen

17
2010 Adviseur: Bedrijf: Datum: 5 december 2010 Uw advies rapport

description

adviesrapport jansen

Transcript of adviesrapport jansen

Page 1: adviesrapport jansen

1 | P a g e

2010

Adviseur:

Bedrijf:

Datum: 5 december 2010

Uw advies rapport

Page 2: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Contactgegevens

Bedrijf: Adviseur: Adres: Postcode – Woonplaats: Telefoonnummer: Internetadres: E-mail: Gsm-nummer:

Page 3: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Doelstelling

U wilt een ander huis kopen en wilt graag weten wat de mogelijkheden zijn en wat dat allemaal gaat kosten. In dit rapport vindt u een totaal overzicht, gemaakt met de gegevens die u ons hebt aangeleverd. Wij kijken naar diverse situaties, waar u met uw gezin, al dan niet voorzien, voor kunt komen te staan. U wilt een huis kopen met een koopsom van: € 0 Eventuele kosten voor verbouwing of veranderingen zijn: € 0 Eventuele bijkomende kosten (kosten koper) zijn: € 0 U hebt dan dus totaal nodig: € 0 Eigen geld dat u in kunt brengen is: € 0 Het hypotheekbedrag waar wij mee doorrekenen, is dan: € 0 Om u goed te adviseren, brengen wij eerst uw huidige situatie in kaart. Alle gegevens die u ons hebt gegeven (over uw huidige woonlasten, uw bestedingspatroon, uw toekomstverwachtingen en wensen, uw inkomen op dit moment, eventuele vermogensbestanddelen, uw inkomen bij pensionering, het overlijden van één van u beiden of bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid), hebben we verwerkt. Op basis hiervan krijgt u een helder beeld over uw nieuwe woonlasten.

Gewenste woonlasten

Het bruto jaarinkomen van is: € 0 Dit is netto per maand: € 0 spaart maandelijks: € 0 heeft een spaarsaldo van: € 0 Het bruto jaarinkomen van is: € 0 Dit is netto per maand: € 0 spaart maandelijks: € 0 heeft een spaarsaldo van: € 0 De huidige maandelijkse netto woonlast is op dit moment: € 0 De gewenste netto maandlast is: € 0 De maximale netto maandlast is: € 0

Page 4: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Nibud Adviesbuffer

Het Nibud heeft onderzocht hoeveel geld er achter de hand nodig is om alle onverwachte uitgaven te kunnen betalen. Denk daarbij aan kosten om meubels en apparatuur te vervangen, maar ook aan uitgaven voor het onderhoud van uw auto en uw huis. Dit ‘buffer’ geld is ook bedoeld voor uitgaven aan hobby’s en aan andere dure periodes zoals een vakantie.

In uw situatie bedraagt de adviesbuffer: € 0

Alle cijfers op een rij

Samen Ruimte

Netto inkomen € 0 € 0 € 0 € 0

Verantwoorde maandlast € 0 € 0 € 0 € 0

Verantwoorde hypotheek € 0 € 0 € 0 € 0

Samen Verschil

Einde relatie € 0 0 € 0 € 0

Na overlijden € 0 0 € 0 € 0

Arbeidsongeschiktheid € 0 € 0 € 0 € 0

Werkloosheid € 0 € 0 € 0 € 0

Pensioen € 0 € 0 € 0 € 0

Samen Verschil

Einde relatie 0 € 0 € 0 € 0

Na overlijden 0 € 0 € 0 € 0

Arbeidsongeschiktheid € 0 € 0 € 0 € 0

Werkloosheid € 0 € 0 € 0 € 0

Pensioen € 0 € 0 € 0 € 0

Page 5: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Verantwoorde woonlasten

Het bruto jaarinkomen van is: € 0 De bijbehorende verantwoorde hypotheekhoogte is: € 0 De verantwoorde bruto maandlast is: € 0 Het bruto jaarinkomen van is:

€ 0

De bijbehorende verantwoorde hypotheekhoogte is: € 0 De verantwoorde bruto maandlast is: € 0 De verantwoorde bruto maandlast op basis van beide inkomens is: De verantwoorde hypotheekhoogte op basis van beide inkomens is:

€ 0 € 0

U hebt voor uw nieuwe huis nodig: € 0 De ruimte die u nog over hebt is: € 0 De hypotheekhoogte is berekend op basis van een gemiddelde hypotheekrente van:

4,900 %

Zoals hiervoor vermeld, is uw adviesbuffer

€ 0

Uw spaargeld samen is € 0 Op basis van deze gegevens kunnen we vaststellen dat de aankoop van de nieuwe woning financieel gezien verantwoord is.

Einde relatie

Wanneer u en uw partner onverhoopt uit elkaar gaan, spelen verschillende zaken een rol: • Is de woning eigendom van één van u, of van u samen? • Zit er nog een resthypotheekschuld op de woning? • Heeft de woning overwaarde? • Welke verzekeringen of beleggingen zijn er aan de hypotheek gekoppeld? • Blijft één van u in de woning wonen?

Mocht één van u in de woning blijven wonen, dan is de belangrijkste vraag of dat voor u betaalbaar is. Om daar duidelijkheid over te krijgen, hebben wij hieronder de verantwoorde hypotheekhoogte per persoon berekend. Hypotheekhoogte op één salaris De verantwoorde hypotheekhoogte voor is: € 0 De verantwoorde hypotheekhoogte voor is: € 0 De voor dit huis benodigde hypotheek is: € 0

Page 6: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Overlijden

Bij het overlijden van één van u, verandert er óók financieel veel. Het is belangrijk dat u, of uw partner, de woonlasten dan nog goed kunt blijven betalen. Hiervoor brengen wij het overlijdensrisico in beeld. Daarbij nemen we mee, hoeveel risico u bereid bent te nemen, om, in geval van overlijden, de woonlasten te kunnen betalen. Hiervoor hebben wij onderstaande informatie van u nodig:

• Het nabestaandenpensioen. • De voorzieningen die al bestaan ten aanzien van overlijden.

Aan de hand van deze gegevens, bepalen we wat de consequenties zijn van het nemen van een bepaald risico en kunnen we u een gericht advies geven.

Page 7: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Overlijden

vindt het belangrijk om na het overlijden van , tegen acceptabele maandlasten, in de woning te blijven wonen. Het inkomen zal na dit overlijden dalen, en daarmee ontstaat dus een andere (lagere) verantwoorde hypotheekhoogte. wil de hypotheekhoogte dan verlagen naar dat nieuwe niveau. accepteert hierbij dat het uitgavenpatroon dan misschien moet worden aangepast.

Als tijdens de looptijd van de looptijd van de hypotheek komt te overlijden, daalt het huidige netto maandinkomen van het gezin van: € 0 naar een netto maandinkomen van: € 0 De verantwoorde hypotheekhoogte bij dit inkomen is: € 0 De hypotheekhoogte die u nu nodig hebt is: € 0 Het bedrag wat nodig is om dit verschil te overbruggen is:

€ 0

Het spaargeld wat kan worden gebruikt om dit gat te dichten is: € 0 Op het leven van is reeds een bedrag verzekerd van: € 0 Wij adviseren u daarom een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met een verzekerd bedrag van: € 0 De premie voor deze gelijkblijvende risicoverzekering met een looptijd van: 0 jaar bedraagt maandelijks: € 0,00

Motivering

Page 8: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Overlijden

vindt het belangrijk om na het overlijden van , tegen acceptabele maandlasten, in de woning te blijven wonen. Het inkomen zal na dit overlijden dalen, en daarmee ontstaat dus een andere (lagere) verantwoorde hypotheekhoogte. wil de hypotheekhoogte dan verlagen naar dat nieuwe niveau. accepteert hierbij dat het uitgavenpatroon dan misschien moet worden aangepast. Als tijdens de looptijd van de hypotheek komt te overlijden, daalt het huidige netto maandinkomen van het gezin van: € 0 naar een netto maandinkomen van: € 0 De verantwoorde hypotheekhoogte bij dit inkomen is: € 0 De hypotheekhoogte die u nu nodig hebt is: € 0 Het bedrag wat nodig is om dit verschil te overbruggen is:

€ 0

Het spaargeld wat kan worden gebruikt om dit gat te dichten is: € 0 Op het leven van is reeds een bedrag verzekerd van: € 0 Wij adviseren u daarom een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met een verzekerd bedrag van: € 0 De premie voor deze gelijkblijvende risicoverzekering met een looptijd van: 0 jaar bedraagt maandelijks: € 0,00

Motivering

Page 9: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Arbeidsongeschikt

Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft dat grote gevolgen voor uw inkomsten. Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht om de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van uw laatst verdiende salaris uit te betalen, waarbij het maximum van dit salaris € 48.715,- is. Dus als u meer verdient dan € 48.715,- krijgt u toch slechts 70% van die € 48.715,- Hierna keurt het UWV u en bepaalt of, en in welke mate, u nog arbeidsgeschikt bent. Als u minder dan 35% loonverlies hebt, bent u volgens de wetgever nog arbeidsgeschikt. U blijft dan mogelijk bij uw eigen werkgever, misschien in een andere functie en met een ander salaris, in dienst. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarbij u er financieel flink op achteruit kunt gaan. Om een goed advies te kunnen geven over de dekking bij arbeidsongeschiktheid, verzamelen we eerst de volgende gegevens van u: • Uw arbeidsongeschiktheidspensioen • Bestaande regelingen via uw werkgever • Bestaande woonlastenverzekeringen Het is van belang dat u goed inzicht krijgt welk risico u loopt als één van beiden arbeidsongeschikt raakt en in hoeverre u dit risico met een verzekering wilt dekken. U wilt immers ook na arbeidsongeschiktheid graag in uw huis blijven wonen en de lasten goed kunnen dragen.

Page 10: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Arbeidsongeschiktheid

U vindt het belangrijk dat u, indien u volledig arbeidsongeschiktheid (meer dan 80%) raakt, in uw huis kunt blijven wonen en dat het betaalbaar blijft. Daarbij wilt u graag hetzelfde netto inkomen houden als nu. Als meer dan 80% arbeidsongeschikt raakt en de kans op herstel erg klein is, krijgt een uitkering, maar dat heeft wel gevolgen: Het bruto jaarinkomen van zakt hierdoor terug van: € 0 naar een bruto jaarinkomen van: € 0 Hierdoor daalt het netto maandinkomen van van: € 0 naar een netto maandinkomen van: € 0 Dit is een daling van: € 0 U wilt tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid graag betaalbaar in uw huis blijven wonen en daarom adviseren wij u een voorziening te treffen die dit financieel mogelijk maakt. is in staat en bereid om meer te gaan werken om een eventueel inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid van op te vangen.

Het extra netto maandinkomen wat hiermee kan verdienen bedraagt: € 0 De voorziening via uw werkgever keert maandelijks een bedrag uit van: € 0 Uw bestaande woonlastenbeschermer keert maandelijks een bedrag uit van: € 0 Vanuit uw spaarrekening kunt u gedurende een periode van: 0 maanden maandelijks een bedrag opnemen van: € 0 Om bovenstaande daling van € 0,- volledig op te kunnen vangen adviseren wij u een woonlastenbeschermer af te sluiten met een looptijd van: 0 jaar en een maandpremie van: € 0,00 Deze polis keert gedurende een periode van maximaal: 0 maanden elke maand een bedrag uit van: € 0 Wij hebben de voorwaarden van deze verzekering aan u toegelicht en u een brochure hierover meegegeven. U hebt aangegeven de strekking van deze voorwaarden te begrijpen.

Motivering

Page 11: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Arbeidsongeschiktheid

U vindt het belangrijk dat u, indien u volledig arbeidsongeschiktheid (meer dan 80%) raakt, in uw huis kunt blijven wonen en dat het betaalbaar blijft. Daarbij wilt u graag hetzelfde netto inkomen houden als nu. Als meer dan 80% arbeidsongeschikt raakt en de kans op herstel erg klein is, krijgt een uitkering, maar dat heeft wel gevolgen: Het bruto jaarinkomen van zakt hierdoor terug van: € 0 naar een bruto jaarinkomen van: € 0 Hierdoor daalt het netto maandinkomen van van: € 0 naar een netto maandinkomen van: € 0 Dit is een daling van: € 0

U wilt tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid graag betaalbaar in uw huis blijven wonen en daarom adviseren wij u een voorziening te treffen die dit financieel mogelijk maakt. is in staat en bereid is meer te gaan werken om een eventueel inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid van op te vangen.

Het extra netto maandinkomen wat hiermee kan verdienen bedraagt: € 0 De voorziening via uw werkgever keert maandelijks een bedrag uit van: € 0 Uw bestaande woonlastenbeschermer keert maandelijks een bedrag uit van: € 0 Vanuit uw spaarrekening kunt u gedurende een periode van: 0 maanden maandelijks een bedrag opnemen van: € 0 Om bovenstaande daling van € 0,- volledig op te kunnen vangen adviseren wij u een woonlastenbeschermer af te sluiten met een looptijd van: 0 jaar en een maandpremie van: € 0,00 Deze polis keert gedurende een periode van maximaal: 0 maanden elke maand een bedrag uit van: € 0

Wij hebben u de voorwaarden van deze verzekering aan u toegelicht en u een brochure hierover meegegeven. U hebt aangegeven de strekking van deze voorwaarden te begrijpen. Motivering

Page 12: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Werkloosheid

Er verandert veel als u uw baan verliest. Uw werk bepaalt voor een groot deel uw leven. Het geeft ritme, voldoening en inkomen. Natuurlijk gaat u zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe baan. Als dat niet meteen lukt, kunt u wellicht een WW-uitkering krijgen. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Eerst kijkt men naar de wekeneis: U moet in de 36 weken voor u werkloos werd, minimaal 26 weken gewerkt hebben en krijgt dan drie maanden een uitkering. Daarna geldt de jareneis: Hiermee kan uw uitkering verlengd worden naar maximaal 38 maanden. U moet dan van de afgelopen vijf jaar, minimaal vier jaar gewerkt hebben. Het jaar waarin u werkloos bent geworden, telt hierbij niet mee Deze uitkering is niet zo hoog als uw salaris: De eerste twee maanden krijgt u 75% van uw laatst verdiende salaris en daarna ontvangt u 70% van uw laatst verdiende salaris (net als bij arbeidsongeschiktheid is ook hier het maximum van het salaris, waarmee de berekening wordt gemaakt, gesteld op € 48.715).

Page 13: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Werkloosheid

Als werkloos wordt, krijgt wellicht een WW-uitkering. Hoelang deze uitkering krijgt, hangt af van het arbeidsverleden en duurt volgens onze berekening: 0 maanden

Het bruto maandinkomen van is nu: € 0

De eerste twee maanden krijgt 75% van dit bruto inkomen en daarna krijgt maandelijks een WW-uitkering van: € 0

Dit betekent dat het maandelijkse netto inkomen van: € 0 na twee maanden daalt naar een netto WW-uitkering van: € 0 Dit is een daling van: € 0

wil tijdens de periode van werkloosheid graag zo lang mogelijk in het huis blijven wonen en daarom adviseren wij u een voorziening te treffen om dit financieel mogelijk te maken. is in staat en bereid om meer te gaan werken om een eventueel inkomensverlies als gevolg van werkloosheid van op te vangen.

Het extra netto maandinkomen wat hiermee kan verdienen bedraagt: € 0 Uw bestaande woonlastenbeschermer keert maandelijks een bedrag uit van: € 0 Vanuit uw spaarrekening kunt u gedurende een periode van: 0 maanden maandelijks een bedrag opnemen van: € 0 Om bovenstaande daling van € 0,- volledig op te kunnen vangen adviseren wij u een woonlastenbeschermer af te sluiten met een looptijd van: 0 jaar en een maandpremie van € 0,00 Deze polis keert gedurende een periode van maximaal 0 maanden elke maand een bedrag uit van: € 0 zodat u voldoende financiële ruimte hebt om voorlopig in de woning te kunnen blijven wonen. Wij hebben de voorwaarden van deze verzekering aan u toegelicht en u een brochure hierover meegegeven. U hebt aangegeven de strekking van deze voorwaarden goed te begrijpen. Motivering

Page 14: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Werkloosheid

Als werkloos wordt, krijgt wellicht een WW-uitkering. Hoelang deze uitkering krijgt, hangt af van het arbeidsverleden en duurt volgens onze berekening: 0 maanden Het bruto maandinkomen van is nu: € 0

De eerste twee maanden krijgt 75% van dit bruto inkomen en daarna krijgt maandelijks een WW-uitkering van: € 0 Dit betekent dat het maandelijkse netto inkomen van: € 0 na twee maanden daalt naar een netto WW-uitkering van: € 0 Dit is een daling van: € 0 wil tijdens de periode van werkloosheid graag zo lang mogelijk in het huis blijven wonen en daarom adviseren wij u een voorziening te treffen om dit financieel mogelijk te maken. is in staat en bereid is meer te gaan werken om een eventueel inkomensverlies als gevolg van werkloosheid van op te vangen.

Het extra netto maandinkomen wat hiermee kan verdienen bedraagt: € 0 Uw bestaande woonlastenbeschermer keert maandelijks een bedrag uit van: € 0 Vanuit uw spaarrekening kunt u gedurende een periode van: 0 maanden maandelijks een bedrag opnemen van: € 0 Om bovenstaande daling van € 0,- volledig op te kunnen vangen adviseren wij u een woonlastenbeschermer af te sluiten met een looptijd van: 0 jaar en een maandpremie van: € 0,00 Deze polis keert gedurende een periode van maximaal: 0 maanden elke maand een bedrag uit van: € 0 zodat u voldoende financiële ruimte hebt om voorlopig in de woning te kunnen blijven wonen. Wij hebben de voorwaarden van deze verzekering aan u toegelicht en u een brochure hierover meegegeven. U hebt aangegeven de strekking van deze voorwaarden goed te begrijpen. Motivering

Page 15: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Pensioen

Ook als u met pensioen gaat, verandert er veel aan uw financiële situatie. Vaak krijgt u dan minder geld te besteden. U wilt dan graag in uw huis blijven wonen en moet de lasten van de hypotheek op kunnen brengen. Om daarover een passend advies te geven, is het van belang om goed naar uw financiele situatie te kijken. We bepalen hoeveel risico u wilt nemen en wat daar de consequenties van zijn. Hiervoor hebben wij onderstaande informatie van u nodig:

• Uw actuele pensioenoverzicht (UPO) • Premievrije pensioenregeling(en) van uw vorige werkgever(s) • De privé voorzieningen die al bestaan ten aanzien van pensioen (lijfrente).

Aflossen hypotheek Een hypotheek is vaak een forse geldlening. Deze lening moet u op enig moment (uiterlijk bij verkoop van uw huis) weer aflossen. In ons advies nemen wij uw financiële positie en wensen mee. Samen met u gaan we op zoek naar de balans tussen wat u aan risico’s kunt en wilt dragen, wat u wilt aflossen en wat u daar voor over hebt. Kunt u risico lopen? Als u de hypotheek tijdens de looptijd niet volledig wilt aflossen, kijken we of u dit betalingsrisico kunt lopen. Dit wordt o.a. bepaald door uw vermogen en toekomstig inkomen. Belangrijk om hierbij mee te nemen is dat u, als de looptijd van de hypotheek afloopt, niet meer het voordeel van de belastingaftrek hebt. U krijgt dan dus hogere maandlasten. Ook gaat uw inkomen achteruit, als u met pensioen gaat. We bekijken goed hoe uw financiële positie er dan uit zal zien, en of u de hypotheek (aflossingsvrij) dan nog wel kunt dragen. Wilt u risico lopen? Als u risico wilt lopen bij het opbouwen van het vermogen wat u voor ogen hebt (=doelvermogen), adviseren wij u over het product waarmee u het doelvermogen kunt opbouwen. U hebt daarbij enkele opties in volgorde van weinig naar meer risico:

• U wilt de hoogte van het op te bouwen doelvermogen zeker weten. • U wilt een deel van de hoogte van het op te bouwen doelvermogen zeker weten en een restdeel is

onzeker. • U wilt tijdens de looptijd kunnen wijzigen tussen 100% zekerheid en een bepaalde mate van risico. • U wilt wel risico lopen tijdens de opbouw van het doelvermogen.

Page 16: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Pensioensituatie

Het bruto jaarinkomen van is nu: € 0 Dit is netto per maand: € 0 De bijbehorende verantwoorde hypotheekhoogte is: € 0 Omdat u vanaf uw 15

e tot uw 65

e altijd in Nederland hebt gewoond, krijgt u,

als u 65 jaar wordt, jaarlijks een bruto AOW-uitkering van: € 0 Daarnaast krijgt u jaarlijks een ouderdomspensioen van: € 0 Verder krijgt u uit overige inkomstenbronnen jaarlijks een bruto bedrag van: € 0 Uw totale bruto inkomen vanaf uw 65-jarige leeftijd wijzigt dan van: € 0 naar: € 0 Dit is netto per maand: € 0 De bijbehorende verantwoorde hypotheekhoogte is dan: € 0

Pensioensituatie

Het bruto jaarinkomen van is nu: € 0 Dit is netto per maand: € 0 De bijbehorende verantwoorde hypotheekhoogte is: € 0 Omdat u vanaf uw 15

e tot uw 65

e onafgebroken in Nederland hebt

gewoond, krijgt u als u 65 jaar wordt, jaarlijks een bruto AOW-uitkering van: € 0 Daarnaast krijgt u jaarlijks een ouderdomspensioen van: € 0 Verder krijgt u uit overige inkomstenbronnen jaarlijks een bruto bedrag van: € 0 Uw totale bruto inkomen vanaf uw 65-jarige leeftijd wijzigt dan van: € 0 naar: € 0 Dit is netto per maand: € 0 De bijbehorende verantwoorde hypotheekhoogte is dan: € 0

Page 17: adviesrapport jansen

12 oktober 2004

Aflossen

U hebt nu een hypotheek aangevraagd van: € 0 Als we kijken naar uw inkomen in de toekomst, is de verantwoorde hypotheekhoogte straks:

€ 0

Als één van u beiden met pensioen gaat, wilt u graag de hypotheekhoogte verlagen, zodat u betaalbaar in uw huis kunt blijven wonen. Daarom adviseren wij u om uiterlijk op de pensioendatum een bedrag van: € 0 af te lossen op uw hypotheek.

Als u tijdens de looptijd van uw hypotheek, naast het betalen van de hypotheekrente, ook nog maandelijks een bedrag van: € 0,00 kunt storten op een Spaarrekening Eigen Woning (SEW), dan kan op 65-jarige leeftijd uw hypotheek worden verlaagd tot: € 0

Uw hypotheek is daarmee ook in de toekomst passend en verantwoord en u kunt van uw huis blijven genieten. Motivering