ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren....

37

Transcript of ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren....

Page 1: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie
Page 2: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

ZZZ,

Een Zaanse postzegelvereniging met:

- Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een intensief rondzendverkeer.

Voldoende redenen dus om uw vrienden en kennissen, die “ook wel eens wat in postzegels doen”, eens mee te nemen. Misschien worden ze ZZZ-lid; ze zijn zeer welkom!

Page 3: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

Z.Z.Z. 1

39e jaargang. No. 6 februari 2020

Uitnodiging voor de zesde bijeenkomst van dit seizoen in de grote zaal van De Vuister.

Maandag 24 februari 2020

Zaal open 19.00 uur

Uiteraard rekenen wij weer op uw komst!!

Kopij voor de volgende Onder de Loupe uiterlijk 12 februari 2020 a.s. inleveren. Dit kan via het e-mailadres [email protected].

2 Z.Z.Z.

DE ZAANSCHE ZEGELZOEKERSVereniging van PostzegelverzamelaarsZaandam

Verschijnt 9 maal per jaar

Page 4: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

Ereleden: Hans Taling en Peter Schoemaker.

Mededelingen van het bestuur

De data voor het seizoen 2019/2020 zijn:24 februari 2020, 23 maart 2020, 20 april 2020 (afwijkend in verband met Koningsdag), 25 mei 2020.

Leden mutatie:Nieuw lid: De heer J. Kluft Koog aan de Zaan. Wij wensen de heer Kluft een prettige tijd bij onze vereniging. Welkom!!

Marcel Keizers, secretaris.

Beste leden, Zo'n 20 leden heeft de contributie voor het jaar 2020 nog niet betaald.Dat is bijna een kwart van alle leden.Derhalve een dringende oproep dit alsnog te doen.

Martin RolPenningmeester

Oproep!Oproep!Oproep!Oproep!Oproep!Oproep!Oproep

Het rondzendverkeer zit heel erg verlegen om boekjes. Daarom een dringend verzoek aan ALLE leden van ZZZ om boekjes te vullen met zegels die voor jou niet van belang zijn maar waar een ander mee in zijn knollentuin kan zijn.

Heb je geen boekje? Bij mij, Peter Dekker, zijn die op de clubavond voor € 1 te verkrijgen.

De eerstkomende avond zijn deze boekjes in de aanbieding t.w. 2 voor € 1,50. Grijp uw kans!

Peter Dekker, Hoofd rondzendverkeer.

Page 5: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

Z.Z.Z. 3.

Van de Veilingmeester

De afgelopen verenigingsavond van 27 januari werd bezocht door 32 leden. Familie Schalk had weer uitstekend werk geleverd: de 2 gratis presentie-loten vonden weer gretig aftrek en inderhaast moesten er nog enkele lootjes bij gevouwen worden, wat nooit een probleem is. Alle postzegelprijzen inclusief de hoofdprijs gingen vlot van de hand, waarna aan de veiling begonnen werd.

Onder de hamer kwamen 113 kavels. Van de 32 leden haalden er 21 een veilingkaart op (= 66%) en uiteindelijk waren daarvan 16 bieders succesvol (= 76%). Deze namen aan het slot van de avond 36 kavels mee naar huis (= 32% van alle kavels werden verkocht). De veiling bracht, netto zonder opslag, € 398,50 op: gemiddelde opbrengst per kavel derhalve € 11,07. Dit laatste bedrag ligt in lijn met wat gemiddeld gebruikelijk is. Het afrekenen van de veilingkavels gaat tegenwoordig, dankzij het ontwikkelde computerprogramma, razendsnel en foutloos. Fantastisch en dank voor de ontwikkeling hiervan!De volgende bijeenkomst is op 24 januari; we hopen dan iedereen weer te zien. Tot de 24e !!

Ed Velthuizen, veilingmeester.

Page 6: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

4 Z.Z.Z

Beste leden van de ZZZ

Voor u ligt alweer het tweede nummer van Onder de Loupe 2020. Wát gaat de tijd snel en het voorjaar komt met rasse schreden dichterbij. De bollen zijn al boven de grond. Ik kijk ernaar uit weer in de tuin te kunnen werken. Het is echter ook een uitdaging om voor u een leesbaar en interessant verenigingsblad te maken. Dat die inspanning gewaardeerd wordt blijkt uit uw reacties en het compliment wat het bestuur ons deed toekomen. De storm Ciara raasde het afgelopen weekend door het land en ik zat binnen bij de kachel, achter de computer ons blad in elkaar te sleutelen. Zo heeft elk nadeel zijn voordeel zou Cruyff zeggen. Maar goed, beste leden, ik nodig u weer van harte uit om op de verenigingsavond te komen. U wéét dat het gezellig is, wij spreken elkaar en hebben belangstelling voor elkaar. Dat is een natuurlijk gebeuren, eigenlijk zoals het vroeger ‘gewoon’ was. Hier ligt een schone taak voor ons, vertel het verder, neem iemand mee….Want hoe meer zielen, hoe meer……

Freek Klokkemeijer, redacteur.

Page 7: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

Z.Z.Z. 5

Verslag verenigingsavond van 27 januari 2020

De eerste verenigingsavond van 2020 hebben we weer achter de rug, ondanks de voorbereidingen die aan de avond voorafgaan zijn er altijd wel onvoorziene omstandigheden. Ik zie wat personen onwennig rond kijken en wat blijkt, men komt eens kijken wat we hier doen en vragen of postzegels nog iets waard zijn. Met een uitleg over wat wij hier zoal doen in de loop van de avond was dat mijn eerste taak als voorzitter. Inmiddels zijn door diverse leden de tafels en stoelen weer netjes opgesteld en de overige leden komen langzaam binnen druppelen en kunnen ongestoord plaats nemen. Inmiddels zijn alle kavelstukken van de veiling, deze keer een behoorlijk aantal, uitgestald op de tafel voor in de zaal. Vele lopen langs de kavels om te kijken of er iets voor hun verzameling bij zit, het aanbod is immers groot.

Ik kan nu aan mijn lijstje beginnen die ik thuis als voorbereiding heb opgesteld:

te beginnen met een compliment aan Jan Pieter en Freek over hoe professioneel Onder de Loupe eruit ziet met enkele foto’s van de aangeboden kavels, top uitgevoerd.

wij staan stil bij het overlijden van de heer Schipper, volgens mijn gegevens was de heer 42 jaar lid van onze vereniging. De heer Schipper bezocht geen verenigingsavonden. Ooit ben ik eens bij hem thuis geweest en sprak een zeer aardige man die mijn bezoek waardeerde.

De feestcommissie is op zoek naar verzamelingen met een actueel of plaatselijk karakter. Zoals men waarschijnlijk wel weet is de feestcommissie in overleg met de gemeente Zaanstad om in het gemeentehuis de vitrine bij het gemeentearchief te vullen. Nu lijkt het de feestcommissie ook leuk als leden een steentje bijdragen met het vullen van de vitrines. Daarom een oproep heb je bijvoorbeeld een verzameling of postzegel met een verhaal verbonden aan de Zaanstreek laat het mij weten.

Page 8: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

6 ZZZ

Een voorbeeld is een postzegel ontworpen door een Zaankanter of weet je meer over postzegels die op Zaans papier zijn gedrukt. Komende zomer is de WK voetbal of Olympische spelen heeft u met betrekking tot deze onderwerpen iets om ten toon te stellen? Inmiddels heb ik wel wat leuke stukken/documenten ontvangen waarmee wij wel iets kunnen zoals de molen serie, een heel oud rondzendboekje, Stadspost Zaanstad postzegels en een uit 1920 komend Confidentia-Circulaire.

Eén van de tafels waar men lekker kan snuffelen en waar onder andere mooie poststukken te vinden zijn is de tafel van Ed. Na een nare ervaring wil hij even het woord tot ons richten over hoe hij genoodzaakt is om van de duurdere stukken en postzegels een kopie in de bakjes te zetten en heb je interesse dan heeft hij de originele exemplaren bij hem.

Mijn laatste taak voor vanavond is om de hoeveelheid lootjes die gevouwen zijn weer te slijten aan de aanwezige, wat niet te veel moeite kost overigens. Ondertussen ontvangt iedereen nog twee gratis lootjes waarna de trekking kan beginnen. Gevolgd door de veiling waar Peter aan het proefdraaien is om de veiling met daarbij behorende baten/lasten digitaal te registreren. Hij is daarbij al super ver gevorderd en de vooruitzichten zijn goed ,dat gaat helemaal goed komen.

Hopelijk mag ik u allen in februari verwelkomen in de Vuister.

Page 9: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

Z.Z.Z 7

Erik Schalk, voorzitter

Page 10: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

8 Z.Z.Z.

Er ging iets miƧ

Postzegels zijn waardepapieren die je kunt vergelijken met bankbiljetten. Maar er is een verschil:Een geldig bankbiljet is een soort universeel inwisselbare cadeaubon, terwijl je met een postzegel-mits geldig, ongebruikt en in de juiste waarde-doorgaans slecht één ‘dienst’ kunt kopen: het vervoer van een poststuk. Dat is natuurlijk nog geen reden om bij het ontwerpen van een zegel slordiger of gehaaster te werk te gaan dan bij bankbiljetten. Jammer genoeg gebeurt dit toch meer dan eens.

Met het gros van de naar schatting 18 tot 20 duizend nieuwe postzegels, die jaarlijks worden uitgebracht, is niet veel mis. Het zijn er weliswaar veel (vervelend voor de portemonnee van de verzamelaar) en soms zijn ze erg duur (dito), maar ze zien er gelukkig picobello uit. In een aantal gevallen gaat er echter iets fout. De oorzaak: slordigheid? Onwetendheid? Onzorgvuldige research? Haast? Dat verschilt van geval tot geval. Niet iedereen zal er een probleem van maken. Want sommige filatelisten hebben een zwak voor postzegels waarmee iets mis is. Voor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren.

Argentinië: keurige correctieToen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie op het thema ‘Toerisme’ kwam er onder meer een zegel van 10 austral aan de loketten met het inschrift ‘Viejo Almacen’(oud pakhuis). Dat was niet helemaal correct, want afgebeeld was een schilderij van J. Canella waarvan de officiële titel ‘El Viejo Almacen’ luidt(Het Oude Pakhuis: de naam van een bekende danszaal in Buenos Aires). De Argentijnse posterijen verdienen een pluim, want er werd een nieuwe zegel van 10 austral uitgegeven, ditmaal met het juiste inschrift.

Page 11: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

ZZZ 9

Viejo Ahmacen El Viejo Ahmacen

België: een jaartje ernaastOp 21 augustus 1863 werd in de Belgische plaats Marcinelle (Henegouwen) de latere advocaat en politicus Jules Destrée geboren. Destrée was voor de Belgische posterijen belangrijk genoeg om zijn honderdste geboortedag te herdenken-en dat gebeurde dan ook, in het juiste jaar: 1963. Vreemd dus dat niemand opviel dat het ontwerp van de zegel een datum-fout bevatte: als geboortejaar vermeldt de zegel van 1 frank namelijk 1864. Destrée werd dus een levensjaar tekort gedaan.

10 Z.Z.Z.

Page 12: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

Roemenië: niet komisch bedoeld Soms vraag je je af of een postzegelontwerper met het afleveren van zijn creatie een beetje grappig wilde doen. Beste mogelijk, maar de ontwerper van de Roemeense zegel die het wereldkampioenschapijshockey in 1970 moest herdenken, was toch uiterst serieus toen hij zijn werktekening afleverde. Zijn zegel toonde een hockeykeeper die er maar weinig moeite voor hoeft te doen om de nul te houden, zó klein is het doel dat hij verdedigen moet. En dat terwijl de maten van een ijshockeydoel toch vrij algemeen bekend zijn: 1.22 meter hoog en 1.83 breed.

Verhoudingen scheef?

VN Genève: verkeerde diaDe postadministratie van de Verenigde Naties in Genève had de eerste zegels op het thema ‘La Patrimoine Mondial’ (‘Werelderfgoed’) in 1984 nog maar nét verkocht toen ze er van alle kanten op werden geattendeerd dat er iets mis was met deze emissie. De zegel draag het inschrift ‘Vue de La Valetta-Malte’ (‘gezicht op La Valetta, Malta’) en dat klopt niet. Wat we op de zegel wél zien is het fort St.Angelo in de Maltese stad Vittoriosa, die tegenover La Valetta ligt. De ontwerper trof geen blaam, want hij had bij de VN persdienst in Parijs een foto opgevraagd van La Valetta. Maar in de Franse hoofdstad was men er kennelijk met het hoofd niet helemaal bij: de graficus, Alexis Vorotzoff kreeg een verkeerde dia toegestuurd.Z.Z.Z. 11

Page 13: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

(Vue de La Valetta-Malte)/Fort St. Angelo

Von Bismarck: Otto Franz of Otto Friedrich?In de Afrikaanse republiek Togo heeft men beslist een hoge pet op van de Duitse Rijkskanselier Otto von Bismarck, anders valt niet te verklaren waarom deze ijzervreter in 1984 met zo’n mooie en vooral grote postzegel werd geëerd. Misschien verblind door die bewondering slaagde de ontwerper van de zegel erin Otto’s naam op drie plaatsen te verhaspelen. Dat hij het Duitse ‘Von’ vertaalde met het Franse ‘de’ valt nog te billijken, maar niet dat hij de naam ‘Bismarck’ van de letter ‘c’ ontdeed: dat werd dus ‘Bismark’. Erger nog: ook de voornaam van Von Bismarck werd onjuist weergegeven. De ontwerper gebruikte hier de letters ’O.F.’ misschien in de veronderstelling dat Otto’s tweede voornaam ‘Friedrich’ of ‘Franz’ was. Maar niets van dat alles: de volledige naam van de kanselier was ‘Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, in de wandeling Otto Fürst von Bismarck genoemd. Die ‘F’ stond dus voor Fürst (vorst). Slordig! Maar ja, in 1984 had je nog geen Wikipedia….

12 Z.Z.Z.

Page 14: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

O.F.de Bismark - Chanselier

Dominicaanse Republiek: onmogelijke wisselEr rammelt van alles aan de Olympische postzegel van 11 cent die de Dominicaanse Republiek in 1958 uitgaf. De afgebeelde atleten lijken de verkeerde kant op te lopen: met de klok mee, in plaats van andersom. Maar de zegel lijkt ook een poging te zijn tot een zekere sportieve geschiedvervalsing. In beeld wordt gebracht de estafettewissel die de Amerikaanse hardlopers Charles Jenkins en Thomas Courtney zouden hebben uitgevoerd op de Olympische Spelen van Melbourne in 1956. Beiden liepen in 1956 mee in het atletieknummer vier maal 400 meter estafette. De afgebeelde estafettewissel was echter onmogelijk, want tijdens het bewuste nummer liep Jenkins de eerste 400 meter en Courtney het laatste deel van de in totaal 1600 meter.

Vele fouten op deze zegelZ.Z.Z. 13

Page 15: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

Duitsland: elf jaar ernaastZe zijn altijd zo precies, de Duitsers. Maar de Deutsche Bundespost lette in 1982 toch eventjes niet op toen het ontwerp voor de zegel van 50+25 pfennig uit de Jeugdserie van dat jaar ter beoordeling werd voorgelegd. Volgens het zegelinschrift is er een Mercedes toerwagen uit1913 afgebeeld, maar dat is niet het geval: de zegelontwerper baseerde zich op een foto die een exemplaar uit de allerlaatste modellenserie (die van 1924) laat zien. De fout werd weliswaar nog vóór de uitgifte ontdekt, maar de Bundespost had er kennelijk het geld niet voor over om de al gedrukte zegels te vervangen door een verbeterde oplage.

Mercedes-Tourenwagen 1913(1924)

Verenigde Staten: twee lettertjes te weinigIgor Sikorsky was een van de belangrijkste pioniers uit de geschiedenis van de vliegtuigbouw. Hij had vooral belangstelling voor helikopters. Aan het eind van de jaren ’30 van de vorige eeuw slaagde hij er in een werkend exemplaar te construeren: de Vought VS-300. Je hebt er een sterke loep voor nodig, maar op de Amerikaanse zegel uit 1988 die Sikorsky en zijn helikopter toont, maakte de ontwerper een fout. De (slecht leesbare) achter op het toestel geschilderde tekst luidt ‘Vogt-

Sikorsky VS300: Niet goed: de firma waarvoor Sikorsky zijn helikopter ontwierp, heette namelijk Vought-Sikorsky. Twee letters te weinig dus,

op deze Amerikaanse zegel, of eigenlijk veel meer, want de naar ’Sikorsky’ is op de zegel helemaal niet te ontcijferen.

14 Z.Z.Z.

Page 16: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

(Vogt-Sikorsky VS 300) Vought-Sikorsky

Australië: zo vader, zo zoon?Australië behoort zonder twijfel tot de serieuzere postzegellanden. Toch gaat er ‘down under’ ook wel eens iets mis. Om de honderdvijftigste verjaardag van de stichting van de Australische stad Newcastle in New South Wales te vieren werd in 1947 een serie van drie zegels uitgegeven. Eén van die zegels toont het portret van luitenant John Shortland, de man die de rivier de Hunter (die bij Newcastle uitmondt) ontdekte. Helaas, een foutje: de zegel toont niet John Shortland, maar diens vader. De verwisseling was begrijpelijk, want ook Shortland senior was luitenant en zijn voornaam was eveneens John. Achteraf bleek dat de provinciale bibliotheek van New South Wales aan een ontwerper een verkeerde afbeelding ter hand had gesteld. De portretten van vader en zoon Shortland waren in het archief van de bibliotheek verwisseld.

Niet zoon maar vader Shortland

Uit de verzamelkrant aug/sept. 2017. Tekst Noortje KrikhaarZ.Z.Z. 15

Page 17: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

Veilinglijst Z.Z.Z. 24 februari 2020

Page 18: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

No Kwal. Omschrijving Catw. Inzet1 O Suriname 1-15 met zonder 9 € 367,00 € 25,002 O Suriname 16-20 € 14,00 € 1,003 O Suriname 22-22a € 21,50 € 2,004 O Suriname 23-28 € 31,75 € 2,505 O Suriname 41-47 € 23,50 € 2,006 O Suriname 35-36 € 35,00 € 2,507 O Nederlands Indië 5 € 150,00 € 10,008 O Nederlands Indië 21 € 32,00 € 3,009 O Nederlands Indië 24 € 40,00 € 3,00

10 X Nederlands Indië 35-37 € 25,00 € 2,0011 XX Ned. 1042/1063/1083/1107 € 18,50 € 1,5012 X Nederland 346-349 € 540,00 € 40,0013 X Nederland 4 nagegomd € 400,00 € 20,0014 O Nederland 3 € 170,00 € 20,0015 O Nederland 6 € 120,00 € 12,0016 O Nederland rt 82-85 € 30,00 € 3,0017 O Nederland rt 78-81 € 30,00 € 3,0018 O Nederland 28 € 50,00 € 5,0019 O Nederland rt 90-93 € 50,00 € 5,0020 O Nederland port 27-28 € 195,00 € 20,0021 O Nederland rt 98-101 € 40,00 € 4,0022 O Nederland rt 74-77 € 50,00 € 5,0023 O Nederland rt 94-97 € 45,00 € 4,0024 O Nederland 136-138 € 20,0025 O Nederland 129-131 € 510,00 € 65,00

16 Z.Z.Z.

26 O Nederland 29 € 150,00 € 20,0027 XX Nederland 257-260 € 152,00 € 22,00

Page 19: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

28 XX Nederland rt 86-89 € 85,00 € 10,0029 XX Nederland 356a-356d € 120,00 € 15,0030 XX Nederland boekje 8cf € 70,00 € 7,0031 X Suriname 65-68 € 25,00 € 4,0032 XX Norfolk 13-18 € 120,00 € 14,0033 XX Gibraltar 432-446 € 40,00 € 5,0034 XX Gibraltar 96-99 € 45,00 € 5,0035 XX Gibraltar 100-103 € 60,00 € 10,0036 XX Mauritius vogels foto € 10,00

37 XX Montserrat 536-552 € 60,00 € 8,0038 XX Falkland Islands boten € 10,0039 XX Falkland Islands Grahamland € 2,5040 XX Falkland Islands South Georgia € 2,50

41 XXFalkland Islands South Shetlands € 2,50

Z.Z.Z. 17

42 XX Falkl. Islands South Orkneys € 2,5043 XX België 787-91 € 55,00 € 7,00

Page 20: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

44 XX België 814-822 € 70,00 € 7,0045 XX België 868-875 € 62,00 € 8,0046 XX België 863-867 € 120,00 € 12,0047 XX Liechtenstein blok 4 € 50,00 € 5,0048 XX Liechtenstein 1952 compl. € 342,00 € 30,0049 XX Liechtenstein 1954 compl. € 155,00 € 15,0050 XX Liechtenstein 268-276 € 65,00 € 6,5051 X San Marino 461 € 70,00 € 8,0052 X San Marino 460 € 220,00 € 25,0053 X San Marino 457-459 € 55,00 € 6,0054 O Denemark. 153-164 blokjes € 140,00 € 20,0055 X IJsland 142-146 € 250,00 € 20,0056 O Finland 1 € 2.200,00 € 110,0057 Ierland foto € 210,00 € 20,00

58 XX Saargebiet 149-150 € 450,00 € 50,0059 O Deutsch West Afrika 22 € 60,00 € 8,00

18 Z.Z.Z.

60 XX Bundes post blok 12a-b € 120,00 € 15,0061 XX Israël 33-38 full tab € 260,00 € 32,0062 O Israël 27a-27b-28b € 190,00 € 29,00

Page 21: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

63 X Hong Kong 246-247/253-254 € 140,00 € 20,0064 BRD FDC blok 3 € 3,0065 X Nederland 356-373 € 210,00 € 20,0066 XX Roemenië 1718/1725 € 100,00 € 10,0067 Spanje Civiel War foto € 7,50

68 Spanje Catalunya getand foto € 7,50

Z.Z.Z. 19

69 Spanje Catalunya ongetand € 7,5070 XX Ind. 760-785 danseressen € 125,00 € 12,5071 XX Ind. voetbal blokken opdruk. € 25,00

Page 22: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

72 X België 347-353 € 300,00 € 25,0073 X België 315-321 € 190,00 € 15,0074 X België 191-203 € 150,00 € 10,0075 X België 344-346 € 110,00 € 8,5076 Duitse post blok 7 op kaart

77Boek vogels o.a. U.S.A vogels uit vel € 25,00

78 diversen € 5,0079 diversen € 10,0080 boek met wat bloemen vrij81 boek met wat dieren vrij82 ledig boek € 5,0083 ledig boek € 5,0084 doosje diversen € 5,0085 doosje diversen € 5,0086 doosje diversen € 5,0087 doosje diversen € 5,0088 doosje diversen € 5,0089 doosje Nederland € 5,0090 doosje Duitsland € 5,0091 Onafgeweekt € 5,00

20 Z.Z.Z

Voorzitter E. Schalk Tel. :075-6700912 [email protected]

Secretaris M.F.M. KeizersLedenadministratie Tel.: 06-25358770

[email protected]

Page 23: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie

Penningmeester M. RolNL27INGB0000239900 Tel.: 06-19977180tnv ZZZ (contributie € 15,= per jaar [email protected]

2e penningmeester Vacant!!VeilingadministrateurNL94INGB0003958256tnv ZZZ

Veilingmeester J.P.E. Velthuizen

Tel.: 06-26412873 [email protected]

Hoofd rondzendverkeer P.J.J. DekkerInleveren Rondzendboekjes Tel.: 075 - 6285473 [email protected]

Kavelbeheerder J.P. BrugmanInleveren veilingkavels Tel.: 075 - 6314569

[email protected]

Redactie Onder de Loupe F.J.B. KlokkemeijerTel.: 075 - [email protected]

Afwerking en verzending W. BoschOnder de Loupe Tel. 06-40074417.

[email protected]

Page 24: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie
Page 25: ADRESSEN€¦ · Web viewVoor die mensen laten wij een aantal ‘kneusjes’ de revue passeren. Argentinië: keurige correctie Toen Argentinië in 1988 begon met een nieuwe frankeerserie