ADC Nieuwsbrief winter 2012-2013

of 5 /5
pagina 1 / Nummer 21 / winter 2012 Het ledenblad van de Anti Dierproeven Coalitie Nummer 21 / winter 2012 Verder in dit nummer : Kennismaking met een ADC-vrijwilliger Honden en katten zijn geen gebruiks- voorwerpen Wereldrecord voor de dieren: spandoek van 200 meter! Succesvolle infostanden Afvalcontainer met apenlichamen Actie bij samenkomst dierproefnemers 64% van de Belgische bevolking wil een verbod op ALLE dierproeven!

Embed Size (px)

description

ADC Nieuwsbrief winter 2012-2013

Transcript of ADC Nieuwsbrief winter 2012-2013

Page 1: ADC Nieuwsbrief winter 2012-2013

pagina 1 / Nummer 21 / winter 2012 Het ledenblad van de Anti Dierproeven Coalitie Nummer 21 / winter 2012

Verder in dit nummer :

• Kennismaking met een ADC-vrijwilliger• Honden en katten zijn geen gebruiks- voorwerpen• Wereldrecord voor de dieren: spandoek

van 200 meter!• Succesvolle infostanden• Afvalcontainer met apenlichamen• Actie bij samenkomst dierproefnemers

64% van de Belgische bevolking wil een verbod op ALLE dierproeven!

Page 2: ADC Nieuwsbrief winter 2012-2013

Het ledenblad van de Anti Dierproeven Coalitie / pagina 2 pagina 3 / Nummer 21 / winter 2012

Beste dierenvriend,Naar aanleiding van Werelddierendag (4 oktober) gaf ADC het onder-zoeksbureau Ipsos de opdracht te peilen naar wat de Belg over dierproe-ven denkt.Ik was redelijk optimistisch over de uitkomst, en heb gelijk gekregen. Een grote meerderheid van de ondervraagden is het met ons eens dat experimenten op dieren verboden moeten worden. Waarom dan toch deze enquête laten uitvoeren hoor ik je denken. Wel, om de simpele reden dat ADC als advocaat van de proefdieren al het mogelijke doet om het leed van onze cliënten, de proefdieren, te stoppen. Politici hebben ondertussen dit onderzoek van ons ontvangen en kunnen nu 2 dingen doen. Ofwel ongevoelig blijven voor het leed van de dieren, en de wens van de bevolking aan hun laars lappen. Of concrete stappen zetten om deze verouderde en (vaak) gruwelijke vorm van onderzoek stoppen.

ADC heeft de laatste jaren politici elk argument pro dierproeven ontno-men. We hebben de heren en dames in Brussel uitgebreid geïnformeerd over alternatieven. We hebben voorbeelden van dierproefvrije instituten aangedragen en nu hebben we via het Ipsos-onderzoek zwart op wit bewezen dat ‘de Belg’ een einde wil aan dierproeven. Nu ligt de bal in het kamp van de politici. Het is nu aan hen om te bewijzen hoe begaan ze zijn met de mening van het volk, maar nog meer met het leed van de dieren.

ADC zal alleszins verder blijven ijveren voor deze dieren. Want mogen we als dierenvrienden even eerlijk zijn naar mekaar toe? Te vaak al zijn we teleurgesteld geweest in onze beleidsmakers. Te vaak al heb ik uit de monden van onze politici loze beloftes gehoord. Te vaak al hebben zij bewezen dat dierenwelzijn niet erg hoog op hun agenda staat. Ik vind dat persoonlijk zeer vreemd. Als voorzitter van ADC voel ik van-daag nog altijd evenveel verontwaardiging over dierproeven en dierenleed dan bij de oprichting van onze organisatie jaren geleden. Je wil de we-reld toch beter maken voor de zwakkeren in onze maatschappij. Te vaak ervaar ik dat politici na een tijd de gedrevenheid missen om de wereld te veranderen en verbeteren. Nochtans is er vaak een groot sociaal draag-vlak voor wetswijzigingen die het leven van dieren verbeteren, zoals we nu weer hebben gezien met onze enquête. Dus daarom een oproep aan alle dames en heren politici. Een oproep vanuit het diepste van mijn hart. Luister naar hun huilen, hoor hun smeekbede, hoor ze janken, de dieren in kille laboratoria. Zie hun bloed vloeien, keer op keer. Voel hun angst, hun onzekerheid. Kijk hen in de ogen, en weet dat jij als beleidsmaker stappen kan zetten om dit dier te helpen, zijn leed te stoppen.

Er is anno 2012 geen enkel argument meer voor dierproeven. Moderne wetenschappers bewijzen elke dag opnieuw dat we-tenschappelijk onderzoek perfect kan zonder dieren-leed. En toch worden er in België alleen al jaarlijks meer dan 700.000 dieren gebruikt in laboratoria!Hoelang nog zullen politici hun ogen sluiten en de andere kant opkijken?

Omdat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn! Danny FliesVoorzitter

Anti Dierproeven Coalitie, advocaat van de proefdieren!

De Anti Dierproeven Coalitie (ADC) is de advocaat van de proefdieren. ADC eist op basis van ethische en wetenschappelijke argumenten de stopzetting van alle dierproeven. Proefdieren hebben nood aan een gedreven en resultaatsgerichte organisatie zoals ADC, die hun verborgen leed kenbaar maakt en stopt.

Door middel van vreedzame en vaak in het oog springende acties proberen wij onze dossiers onder de aandacht te brengen van politici en media. En onze manier van werken heeft succes! Zo stopte ADC o.a. de bouw van een commercieel laboratorium in het Nederlandse Venray en hielden wij de geplande export van Nepalese aapjes naar Westerse laboratoria tegen.

ADC ijvert voor wetswijzigingen en dient juridische klachten in om dierproeven te stoppen. Het tabak-slaboratorium van Philip Morris in Leuven moest hierdoor zijn deuren sluiten. Kattenexperimenten in Groningen en de apenexperimenten in Namen en Utrecht zijn gestopt dankzij een ADC-campagne.

Waar mogelijk zorgt ADC ervoor dat na stopzetting van experimenten de niet langer gebruikte dieren naar een gespecialiseerd opvangcentrum gaan. Goede voorbeelden hiervan zijn de plaatsing van de niet meer gebruikte proefaapjes van de universiteit Utrecht en MSD In Oss bij Stichting Aap.

Wij krijgen van geen enkele overheid geld, wij zijn volledig afhankelijk van donaties. Denk daarom ook in uw testament aan de dieren en laat de Anti Dierproeven Coalitie een legaat na. Zo blijft u voor de dieren zorgen.

De Anti Dierproeven Coalitie is een geregistreerde VZW.

Lidmaatschap

Vanaf 20 euro per jaar bent u al lid van de Anti Dierproeven Coalitie en ontvangt u 4 maal per jaar ons ledenblad.Erelid voor het leven: €750

Anti Dierproeven Coalitie vzw

Postbus 34, 2880 BornemU kan storten op rekeningnummer 979-2254361-86t.a.v. ‘Steun voor de dieren’. IBAN: BE78 9792 2543 6186 BIC: ARSPBE22

[email protected]://www.facebook.com/AntiDierproeven

ADC-enquête: • 64% van de Belgische bevolking wil een

verbod op ALLE dierproeven!• 79% wil een verbod op apenexperimenten!• 81% wil een verbod op honden- en katten-

experimenten!Naar aanleiding van Werelddierendag (4 oktober) heeft de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) voor de eerste maal in België onderzoek laten verrichten naar de mening van de Belg over dierproeven. De resultaten zijn op zijn minst opzienbarend te noemen. Volgens de Ipsos-enquête spreekt 79% van de Belgen zich duidelijk uit TEGEN apenexperimenten. Evenveel ondervraagden (79%) zijn zelfs in de ver- onderstelling dat dit soort experimenten in België niet meer gebeurt of is hier niet zeker van. Als het om honden- en kattenexperimenten gaat, is de Belg nog manifester in zijn afwijzing. 81% van de ondervraagden wenst hier een wettelijk verbod op! De volledige resultaten vindt u op onze vernieuwde website.

AapjesADC’s wetenschappelijk adviseur en lid van het Belgisch de-ontologisch comité dierproeven dr. André Menache over de KU Leuven apenexperimenten:‘Dit soort experimenten dateert van de jaren ‘60. Deze studies en experimenten zijn slechts een her-haling van onderzoeken die eerder werden gedaan. Het is dan ook niet noodzakelijk om deze proeven op apen nog in 2012 te herhalen.’

ADC-voorzitter Danny Flies: ‘In 2011 publiceerde ADC al een uitgebreid wetenschappelijk dossier over apenexperimenten dat we toen aan de federale regering overhandigden. Toen kwamen er allerlei beloftes over een onafhankelijke rege-ringscommissie die deze apenexperimenten zou evalueren. Ook beloofde minister Onkelinx dit probleem serieuze aandacht te geven. We zien nu dat hier allemaal niets van in huis gekomen is, en dat men de wil van de Belgische bevolking gewoon naast zich neer blijft leggen. Ik heb soms het gevoel dat de dames en he-ren politici niet durven op te staan om de rechten van dieren te verdedigen tegen die kleine (maar machtige) groep van dierproef-nemers die apenexperimenten blijven uitvoeren.’

Honden en poezenZijn ze niet onze beste vrienden, poezen en honden. En toch blij-ven politici tolereren dat deze dieren, die ons zo veel warmte en vriendschap geven, blootgesteld worden aan experimenten. ADC wil samen met de meerderheid van de bevolking dat dit stopt.

ADC-voorzitter Danny Flies: ‘Bij GSK in Rixensart, bij Janssen Pharmaceutica in Beerse, aan de universiteiten van Luik en Gent,... Ik mag er niet aan denken wat deze dieren dag in dag

uit moeten meemaken. Hebben die zogenaamde wetenschappers dan echt zo weinig inzicht in nieuwe dierproefvrije technieken, zo weinig medeleven met de dieren die ze gebruiken, zo weinig weet van wat de bevolking denkt van hun praktijken? Ik ben beschaamd in hun plaats!’ De resultaten van deze enquête zijn ondertussen aan de federale regering overhandigd met daarbij slechts 1 eis: respecteer de mening van de bevolking en verbied deze experimenten!

Page 3: ADC Nieuwsbrief winter 2012-2013

Het ledenblad van de Anti Dierproeven Coalitie / pagina 4 pagina 5 / Nummer 21 / winter 2012

Maandag 15 oktober was het de bedoeling van binnen- en buitenlandse dierproefnemers om er een leuke en gezellige dag van te maken in het Luikse Palais des Congres.Die dag organiseerde de pro-dierproeven lobbygroep Belgian Council for Laboratory Animal Science (BCLAS), een vereniging bestaande uit Belgische dierproefnemers, zijn jaarlijks congres. Een blik op het programma maakte al snel duidelijk dat het hier ging over de crème de la crème van dierproefnemers, farmaceutische bedrijven en kwekers van proefdieren.

Tientallen activisten van de Anti Dierproeven Coalitie(ADC) lieten dit niet zomaar aan hun neus voorbijgaan! Een hele voor-middag waren wij samen met onze vrienden van SEA (www.sea-sed.net) de stem van de stemlozen, de proefdieren.

ADC-voorzitter Danny Flies: ‘Dat het BCLAS ons in het verleden verschillende keren ‘extremisten’ heeft genoemd, is gezien waar zij voor staan veelzeggend. Dieren gevangen houden, pijnigen, doden en daarna weggooien. Dieren verhandelen om jezelf te verrijken. Dieren als minderwaardig bestempelen. Wij hoeven geen lessen te krijgen van dit soort mensen! Een recente enquête wees uit dat 64% van de Belgen een verbod op ALLE dierproe-ven wil. Wie zijn hier de extremisten, wij en de meerderheid van de bevolking, of zij, diegenen die dag in, dag uit dieren mis-bruiken?’

ADC vernieuwt haar website! Check it out op www.stopdierproeven.org

Wereldrecord voor de dieren: spandoek van 200 meter!Op 4 oktober, Werelddierendag, ontvouwde de Anti Dierproeven Coalitie(ADC) het langste spandoek ooit voor de dieren!Meer dan 80 ADC-activisten hielden op het Leuvense Ladeuzeplein een spandoek van 200 meter lang op.Op dit spandoek stonden 2 citaten van Mahatma Gandhi tegen dierproeven. We kozen nadrukkelijk voor Leuven om de simpele reden dat daar een van de meest hypocriete universiteiten van het land gevestigd is.

ADC-voorzitter Danny Flies: ‘Ik wil er mijn hand om verwedden dat, indien ze konden, ze Gandhi een ere-doctoraat zouden geven. Alleen zouden ze er dan wel bij vergeten dat Gandhi een manifest tegenstander was van dierproeven. Mocht Gandhi weten dat de KU Leuven o.a. experimenten op aapjes uitvoert, hij zou zich in zijn graf omkeren!’

ADC wil een mentaliteitsverandering van de KU Leuven. Wij vragen met aandrang aan deze universiteit een uitdoofplan wat apenexperimenten betreft, en we vragen aan de federale regering dat ze luistert naar de wens van de Belgische bevolking om deze apenexperimenten te verbieden. ADC-voorzitter Danny Flies: ‘Kijk, ik vind Onkelinx best sympathiek hoor. Alleen erger ik me zo aan het feit dat het altijd bij woorden en beloften blijft!In 2009 verbood minister Onkelinx experimenten op mensapen. Dat juichen wij natuurlijk toe, alleen willen wij dat ze consequent handelt en dit verbod uitbreidt naar alle apen. Dat is toch niet teveel gevraagd? Een tijd geleden kregen we van het kabinet On-kelinx dan wel de bevestiging dat het dossier apenexperimenten een topprioriteit is voor de minister, maar we kunnen natuurlijk niet blijven wachten. Daarom Minister Onkelinx, geen woorden maar daden aub!’Persaandacht voor onze actie was er o.a. van Het Nieuwsblad, ROBtv, Het Laatste Nieuws en Radio 2.

ADC was de stem van de proef- dieren tijdens conferentie dier-proefnemers!

Page 4: ADC Nieuwsbrief winter 2012-2013

Het ledenblad van de Anti Dierproeven Coalitie / pagina 6 pagina 7 / Nummer 21 / winter 2012

Honden en katten zijn geen gebruiksvoorwerpen.

Honden en poezen worden vaak de beste vrienden van de mens genoemd. Helaas worden deze dieren in dierproeflaboratoria helemaal niet behandeld als een beste vriend. Op verschillende plaatsen in België worden er mas-saal experimenten op deze dieren uitgevoerd. In het Janssen Pharmaceutica-laboratorium in Beerse zitten quasi permanent honderden beaglehondjes opgeslo-ten. Ook GSK Rixensart kent zijn portie hondenleed.Aan de universiteiten van Gent en Luik worden honden gebruikt alsof het wegwerpproducten zijn.

ADC huivert bij de idee dat deze lieve dieren zo ge-bruikt worden en eist dat deze dieren niet langer wor-den ingezet in experimenten die anno 2012 perfect dierproefvrij kunnen! Onze wetenschappelijk adviseur, dr. André Menache, heeft een tijd geleden enkele proeven op honden en katten van de uni-versiteit van Luik onder de loep genomen.

Zo experimenteerde men in Luik intensief op verschillende gezonde honden en katten! Deze dieren werden gebruikt voor astmaonderzoek.

KENNISMAKING met een ADC vrijwilliger!

De Anti Dierproeven Coalitie is één van de meest actieve organisaties tegen dierenleed. Onze organisatie wordt gedragen door vele vrijwilligers die in weer en wind de stem zijn van de dieren. Maar wie zijn die vrijwilligers en wat is hun motivatie?Een kennismaking met ADC-vrijwilliger: Christine Vanpoucke.

Hoe oud ben je en wat doe je in het dagelijks leven?Ik ben geboren in 1969 en werk in een winkel. Mijn vrije tijd probeer ik nuttig te besteden door o.a. vrijwilligerswerk te doen. Ik heb veel respect voor de natuur en alle diertjes die er in leven. Vooral katten vind ik betoverende wezentjes.

Waarom actievoeren bij ADC?Ik denk dat deze 2 citaten duidelijk genoeg zijn: “Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.“ (Ghandi) en “Laten we nooit onze ogen afwenden van de blik van dieren die om onze hulp vragen en die wij net zo hard en misschien nog wel harder nodig hebben. Het leven zonder onze vrienden de dieren zou leeg en miserabel zijn.” (Marc Bekoff)

Hoe ben je bij ADC terechtgekomen?Na het zien van gruwelijke beelden over hoe ze in China met katten omgaan, ben ik infor-matie beginnen zoeken. Mijn wens was om ook iets te kunnen doen tegen de wreedheden die dagelijks gebeuren. Ik wou niet aan de zijlijn blijven staan toekijken. Toevallig ontmoette ik ADC in Brugge in het voorjaar van 2011.Ondertussen heb ik al verschillende malen meegeholpen aan de infostanden.

Wat is jouw boodschap aan de lezer?Kennis opdoen is belangrijk, maar wat we met deze kennis aanvangen is misschien nog be-langrijker. Er zullen altijd mensen zijn die met een of ander excuus afkomen omdat zij toch niet van plan zijn iets te doen voor zowel menselijke als niet-menselijke wezens. We mogen ons hier niet door laten ontmoedigen. Zijn wij het niet aan onszelf verplicht om deze planeet gezond na te laten aan de volgende generaties? We mogen toch ook niet vergeten dat wij mensen niet alleen zijn op deze aardbol, al gedragen we ons daar vaak wel naar. In de meeste gevallen zijn wij de indringers, de dieren waren hier eigenlijk het eerst!

Ook al heb je alleen maar tijd om 1 individu te helpen, dan kan dat toch al een verschil maken. Trouwens, het geeft een geweldig goed gevoel als je weet dat daarbuiten dieren zijn die we gehol-pen hebben, al zien we ze zelf nooit.En er zijn zoveel eenvoudige dingen die je zelf kan doen.Je kan bijv. vegetariër worden. We weten dat het de ontbossing helpt tegengaan, de opwarming van de aarde afremt, de mili-euvervuiling vermindert, de oliereserves spaart, het platteland ontlast, schending van de mensenrechten terugdringt, de volks-gezondheid verbetert, en de meest systematische dierenmishandeling die de mensheid ooit gekend heeft, helpt

Dr. Menache : “Er bestaan op dit moment betere en meer ethische manieren om astma bij honden en katten te onder-zoeken. Je kan al beginnen met dieren die astma hadden en overleden zijn te gaan onderzoeken. Je kan dieren die astma hebben, bestuderen op een niet-invasieve manier. Je kan in vitro studies maken van longcellen van dieren om te zien hoe ze op nieuwe geneesmiddelen reageren,... Allemaal betere en meer ethische onderzoeksmethoden dan gezonde honden en katten kunstmatig ziek maken!”

Deze universiteit is in Wallonië de grootste gebruiker van proef-dieren! Al enkele keren heeft ADC geprobeerd met de universiteit in gesprek te gaan. Echter, de deuren blijven hermetisch ge-sloten voor ons en onze wetenschappelijke adviseurs. Wat heeft deze universiteit te verbergen?Toen ADC een actie aankondigde tegen de hondenexperimenten aan de Gentse universiteit werden we plots uitgenodigd door de UGent. Om eens te komen praten, want het was allemaal niet zo erg waarvoor die dieren gebruikt werden.

ADC-voorzitter Danny Flies: ‘Toen we ingingen op deze uitnodi-ging en hen vroegen de honden in de kennels met eigen ogen te mogen gaan bekijken, stonden we sneller weer op straat dan dat we ADC konden zeggen. Tja, hadden ze daar in Gent nu gedacht dat ze ons met een kluitje in het riet huiswaarts konden sturen?Op basis van beeldmateriaal dat ons anoniem bezorgd werd, concludeerden onze wetenschappelijke adviseurs dat de honden opgesloten aan de Gentse universiteit neurotisch gedrag vertoon-den. Logisch dan natuurlijk dat de UGent liever niet had dat wij deze honden gingen bekijken.’

uitbannen.Je kan wat meer aandacht schenken aan ‘minder aaibare’dieren. Landbouwgewassen zijn bijv. grotendeels afhankelijk van de bestuiving door insecten. Wij kunnen hier ook bij helpen door geen pesticiden te ge-

bruiken. Door een bloemenweide te zaaien en een bijhorend insectenhuisje te bouwen. De bijtjes zullen er gretig gebruik van maken! Koop alsublieft ook geen producten die op dieren getest zijn, er zijn alternatieven genoeg.En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat doe je liever: actievoeren of mensen informeren over dierproeven?Ik vind het allebei best wel leuk om te doen. Beiden zijn be-langrijk en nodig want het publiek, de consument, wordt zich op deze manier bewust van de wreedheden die nog steeds gebeuren achter de gesloten deuren van laboratoria. Het is zeker de moeite waard om eens langs te komen en een handje toe te steken.Je zult met open armen verwelkomd worden door een groep enthousiaste, toffe vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de dieren en een betere wereld!!“De liefde voor ALLE levende wezens is de edelste eigenschap van de mens.“ (Darwin)

Page 5: ADC Nieuwsbrief winter 2012-2013

Het ledenblad van de Anti Dierproeven Coalitie / pagina 8

Op maandag 24 september plaatsten activisten van de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) een afvalcontainer met apenlichamen aan de ingang van de Leuvense Sint-Pieterskerk.De KU Leuven-genodigden werden bij het binnen- en buitengaan van de kerk met hun neus op de feiten gedrukt. De KU Leuven gebruikt als enige Vlaamse universiteit nog steeds aapjes in experimenten. Een afvalcontainer die uitpuilde met dode apen stond die dag symbool voor deze experimenten.

Danny Flies, voorzitter ADC : ‘De opening van het nieuwe academisch jaar was weer een hoog-dag voor de KU Leuven, vol pracht en praal. Makkelijkheidshalve vergeten ze op een dag zoals deze het leed en lot van deze arme dieren. Wel, ADC vergeet hun pijn niet! Wij waren opnieuw de stem van hen die zichzelf niet kunnen verdedigen, de proef-aapjes. Ondertussen moet het voor deze universiteit toch wel duidelijk zijn dat ADC nooit opgeeft. Vanaf voorjaar 2013 zal de

verkiezingsstrijd voor een nieuwe rector aanvangen. Ik beloof de KU Leuven dat wij die periode permanent de stem zullen zijn van deze dieren! We zullen deze verkiezing met beide handen aan-grijpen om hun leed te vertellen!’

Seba de beagle veelvuldig in Belgische steden gesignaleerd!

ADC plaatst afvalcontainer met apenlichamen tijdens opening van het KU Leuven academisch jaar.

Je bent hem misschien al wel tegen gekomen als je in een of andere stad aan het winkelen was, Seba de beagle.

Bijna elke zaterdag trekt hij er samen met ADC-vrijwilligers op uit om het grote publiek te informeren over dierproeven. De voorbije maanden stonden we o.a. in Brussel, Antwerpen, Leuven, Luik, Gent, Brugge,... Onze informatiestanden worden altijd druk bezocht door jong en oud. Vele dierenvrienden tekenen onze petitie en nemen informatie mee. Hierdoor wordt de stem van de proefdieren meer gehoord dan ooit. En dat is goed, want het ergste wat deze dieren kan overkomen is dat niemand hoort over hun leed.