Activering van kosten voor onderzoek en ontwikkeling: nut ... · PDF file Activering van...

Click here to load reader

 • date post

  14-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Activering van kosten voor onderzoek en ontwikkeling: nut ... · PDF file Activering van...

 • 0

  UNIVERSITEIT GENT

  FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

  ACADEMIEJAAR 2009 – 2010

  Activering van kosten voor onderzoek en ontwikkeling: nut en toepassing in

  Vlaanderen

  Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

  Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

  Xiao Ling

  onder leiding van

  Prof. Dr. Mirjam Knockaert

 • I

  TOELATING TOT BRUIKLEEN

  Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of

  gereproduceerd worden, mits bronvermelding.

  Xiao Ling

 • II

  WOORD VOORAF

  Deze scriptie werd geschreven als masterproef in het kader van de opleiding tot

  handelsingenieur aan de Universiteit Gent en omvat 2 luiken: een literatuurstudie en een

  empirisch onderzoek. Het gekozen onderwerp voor deze scriptie was niet direct gelinkt aan

  mijn afstudeerrichting, namelijk operationeel management. Hierdoor kreeg ik de kans om

  mijn kennis uit te breiden en me te verdiepen in verschillende financiële

  rapporteringstandaarden zoals IFRS, Belgian GAAP en SFAS. Verder heb ik de verschillende

  aspecten leren kennen van onderzoek en ontwikkeling en de impact ervan op de huidige

  economische groei.

  Graag had ik bij deze mijn bijzondere dank betuigd aan enkele mensen die essentieel waren in

  het tot stand komen van deze scriptie. In de eerste plaats mijn promotor, Prof. Dr. Mirjam

  Knockaert, voor het aangeven van het interessante onderwerp, haar vele hulp, uitleg,

  verduidelijkingen en geduld. Verder wil ik ook Debby Van Geyt bedanken, voor haar hulp bij

  het opzoeken van de verschillende wetgevingen. Ook wil ik via deze weg graag mijn ouders

  bedanken, die me de kans gegeven hebben om te studeren en mijn vrienden, voor de nodige

  ontspanning en hun eigen thesisanekdotes. Tot slot wil ik graag mijn lieve vriend bedanken,

  die altijd in mij geloofde en er altijd voor mij was op moeilijke momenten.

 • III

  INHOUDSOPGAVE TOELATING TOT BRUIKLEEN ........................................................................................................... I

  WOORD VOORAF ................................................................................................................................ II

  INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................. III

  GEBRUIKTE AFKORTINGEN .......................................................................................................... VII

  LIJST VAN FIGUREN ...................................................................................................................... VIII

  LIJST VAN TABELLEN ...................................................................................................................... IX

  INLEIDING............................................................................................................................................. 1

  LITERATUURSTUDIE .......................................................................................................................... 3

  1. Inleiding........................................................................................................................................... 3

  1.1 Onderzoek en ontwikkeling (O&O) ............................................................................................ 3

  1.2 Financiële rapportering ................................................................................................................ 4

  1.3 Relevantie en betrouwbaarheid ................................................................................................... 5

  2. O&O: op de balans of niet? ............................................................................................................. 6

  2.1 Standpunt van de FASB .............................................................................................................. 6

  2.2 Verband tussen O&O en inkomsten van onderneming ............................................................... 7

  3. Wetgeving ....................................................................................................................................... 8

  3.1 Amerikaanse wetgeving .............................................................................................................. 9

  3.1.1 SFAS nr. 2 ............................................................................................................................ 9

  3.1.2 SFAS nr. 86 ........................................................................................................................ 10

  3.1.3 Voorzichtigheidsprincipe versus matchingprincipe ........................................................... 11

  3.2 Wetgeving in de Europese unie ................................................................................................. 14

  3.2.1 IAS/IFRS ............................................................................................................................ 14

  3.2.2 Wetgevingen omtrent O&O ............................................................................................... 14

  3.3 Belgian GAAP ........................................................................................................................... 16

  3.4 Australische wetgeving ............................................................................................................. 17

  4. Afweging tussen relevantie en betrouwbaarheid ........................................................................... 18

  4.1 De keerzijde van O&O .............................................................................................................. 18

 • IV

  4.2 Relevantie .................................................................................................................................. 20

  4.2.1 Een voorbeeld uit de farmaceutische industrie ................................................................... 20

  4.2.2 Variabiliteit van O&O ........................................................................................................ 21

  4.2.3 Informatie-asymmetrie ....................................................................................................... 22

  4.2.3.1 Mispricing of risk error? .............................................................................................. 22

  4.2.3.2 Insider gains ................................................................................................................ 24

  4.2.4 Activering van O&O als signaal naar de buitenwereld ...................................................... 25

  4.2.5 Informativiteit van het aandeel ........................................................................................... 26

  4.2.6 Voordelen van activering ................................................................................................... 27

  4.3 Betrouwbaarheid ....................................................................................................................... 27

  4.3.1 Earnings management ........................................................................................................ 28

  4.3.2 Overinvesteringen – escalation of commitment ................................................................. 29

  5. Factoren die de activering beïnvloeden ......................................................................................... 31

  5.1 Kenmerken van de onderneming ............................................................................................... 31

  5.1.1 Variabelen die tot activering leiden .................................................................................... 32

  5.1.2 Variabelen die tot expensing leiden.................................................................................... 32

  5.1.3 Belang van de activeringsbeslissing ................................................................................... 33

  5.2 Kenmerken van de technologie ................................................................................................. 33

  6. Aangekochte O&O (IPRD) ........................................................................................................... 34

  7. Selectieve activering en managerial discretion ............................................................................. 35

  7.1 Keuzevrijheid ............................................................................................................................ 35

  7.2 Selectieve activering en verband met relevantie ....................................................................... 35

  8. Besluit ............................................................................................................................................ 37

  EMPIRISCH ONDERZOEK ................................................................................................................ 38

  1. Hypothesekader: signaling ................................................................................................