Achterhoek Magazine 6-2012

of 60 /60
TWINTIGSTE JAARGANG - NOVEMBER - DECEMBER 2012 6 Corine Hartman, CSI in de Achterhoek De Gezondheidsector is een groeimarkt. Vinden Martin Stor, Harry Ankoné, Guus Vaassen en Jan Stroo dat ook? MARKTPLEIN VOOR ZAKELIJK ACHTERHOEK EN LIEMERS Achterhoek Magazine

Embed Size (px)

description

Marktplein voor zakelijk Achterhoek en Liemers

Transcript of Achterhoek Magazine 6-2012

 • Twin

  Tig

  sTe

  JAAR

  gAn

  g -

  no

  vem

  beR

  - Dec

  embe

  R 20

  12

  6

  Corine Hartman, CSI in de Achterhoek

  De Gezondheidsector is een groeimarkt.Vinden Martin Stor, Harry Ankon, Guus Vaassen en Jan Stroo dat ook?

  MARKTPLEIN VOOR ZAKELIJK ACHTERHOEK EN LIEMERSAchterhoek Magazine

 • DAGO Autogroep

  www.dago-bv.nl

  mr dan mobiliteit

  DAG1207 www.leotenhave.nl

  DAG1207 1/1 adv. AM 1.indd 1 03-12-12 08:50

  1978

  AM

  000_000_am06 ADV1p.indd 12 03-12-12 16:52

 • 3November - December 2012 - AM

  De zorgmarkt: investeren, ontwikkelen en proDuceren 14

  Achterhoek Magazine sprak met vier onderne-mers in de zorgsector. Met Martin Stor onder andere over Health Valley afslag Achterhoek, met Harry Ankon over het snijpunt van zorg en tech-nologie, met Guus Vaassen over marktwerking in de zorg en met Jan Stroo over het ontwikkelen van producten waar de zorg behoefte aan heeft.

  toekomstvisie op lanDgoeD keppel 22Meer evenementen in en om het kasteel, een verkeer-sluwe dorpsstraat, kunst, cultuur en wandelpaden. Het is een greep uit de 21 deelprojecten uit de Land-goedvisie op de toekomst van Landgoed Keppel.

  rensa en gvier nemen Dales sanitair over 28Bijna had sanitairgroothandel Dales zijn 75-jarig bestaan niet gehaald. Maar de over-name van het Achterhoekse bedrijf door Rensa en Gvier heeft de toekomst veilig gesteld.

  De plek: corine Hartman, tHrillerauteur 38De Achterhoek is het decor voor de eerste detectives van thrillerauteur Corine Hartman. De drie boeken met inspecteur Nelleke de Winter in de hoofdrol spelen respectievelijk in Lichtenvoorde, Groenlo en Bredevoort.

  uit eten: De rooDe leeuw in terborg 40Op de plek van De Roode Leeuw in Terborg stond al in 1645 een herberg, een pleisterplaats voor plaatsgenoten en reizigers. Veel is de laatste twee jaar aangepakt en aangepast aan de eisen van deze tijd. Maar als altijd staat de gastvrijheid voorop.

  Korte berichten 4De Accountant 7De Advocaat 9Octrooien en Merken 11Made In: De trappen van Broekhout 20De Hobby: Abel de Vries 24Reportage: Dago Autogroep 31Reportage: East Financial Services 33Autozaken 35

  Optimaal FM 42De Nieuwbouw: Gertrudis s-Heerenberg 44AM Bax Golftoernooi 2013 47De Notaris 49De Bank 51ACCU 52Bergh in het Zadel 53SBBW 55IG&D 56AM Service 58

  En verder:

  www.achterhoekmagazine.nl

  bezoekadres: postadres: T: +31 (0) 314 66 50 00Zeddamseweg 84d Postbus 5 W: www.bulk.nl7041 CT s-Heerenberg 7040 AA s-Heerenberg T: [email protected] 19

  56A

  M

  eInhoudsopgave

 • November - December 2012 - AM

  e Column RedaCtIe e KoRte BeRIChten

  4

  Alles komt uit

  Nee, we halen lente en winter niet door elkaar. we weten maar al te goed dat we in de laatste maand van 2012 zitten. een jaar dat lastig, maar zeker niet saai is geweest. is er een lijn te ontdek-

  ken in alles wat zich in onze samenleving afspeelt en kunnen we hier

  een verwachting voor 2013 op baseren? we smachten natuurlijk het

  meest naar een stijgende lijn, maar nog steeds komen tegenvallers

  naar boven. Fraude bij schoolbestuurders, de ontmaskering van Lan-

  ce Armstrong, zelfverrijking in de zorgsector, schandalen bij woning-

  corporaties . we kunnen een trend of een rode draad ontdekken,

  maar dan niet een hoopgevende. of toch wel? Het lijkt erop dat meer

  dan in het verleden zaken uitkomen waarvan we als nederlanders

  schoon genoeg hebben. De grote schoonmaak heeft zich ingezet.

  Het zou toch mooi zijn wanneer integriteit en transparantie weer de

  boventoon voeren. nu we allemaal hard moeten knokken voor werk

  en inkomen, accepteren we niet meer dat enkelen op een oneerlijke

  manier het vooral zichzelf gemakkelijk maken, en daardoor de rest

  extra moeilijk. en natuurlijk hadden we dat eigenlijk nooit moeten

  laten gebeuren.

  geldwolven en graaiers bezitten gelukkig ook een normale men-

  selijke eigenschap: ze kunnen hun (oneerlijke) succes niet voor zich

  houden en moeten het delen met een inner circle. Dit in combinatie

  met social media is al snel desastreus. is er n iemand die het je niet

  gunt en je aan de schandpaal nagelt, gefundeerd of niet, dan kan de

  kudde followers in n klap de val van je walhalla inleiden. we gun-

  nen die mensen hun lot daar waar het terecht is. volgers moeten ech-

  ter waken voor het blind veroordelen en ondoordacht retweeten. Het

  vormen en onderbouwen van een eigen mening is nodig, juist in deze

  tijd waarin een losse flodder vernietigende impact kan hebben.

  overigens, echte leiders en helden moeten we koesteren en hun

  succes gunnen. Zij zijn in staat doorbraken te forceren en vernieuwing

  te brengen die we hard nodig hebben. Aan hen kunnen we ons spie-

  gelen en passie en ambitie ontlenen. Het is echter niet makkelijker

  geworden om iemand te durven waarderen voor zijn of haar toppres-

  taties. Als een idool als Lance Armstrong al van zijn troon valt, wie

  durf je dan nog te adoreren?

  Hier ligt een kans voor de Achterhoek. we zijn cht (Achterhoek)

  en hebben niks te verbergen. sterker nog, kom het allemaal maar

  bekijken. onze deur staat open. De grootste uitdaging voor ons

  Achterhoekers ligt niet in het ontmaskeren van fraudeurs, maar in

  het waarderen dat iemand zijn eerlijke kop eens boven het maaiveld

  uitsteekt.

  Veel leesplezier,

  de redactie

  Goud voor Markant Outdoor-centrumOp de Recreatievakbeurs in Gorinchem heeft Markant Outdoorcentrum de Gouden Green Key ontvangen. De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappe-lijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. Markant Out-doorcentrum is samen met drie andere buitensportbedrijven uit Nederland de eerste lichting die ook de gouden Green Key Bui-tensport ontvangen. De Green Key Buitensport wordt mede ondersteund door de VeBON,

  l Cecilia de Vries en Michiel Ppping hebben de Gouden Green Key in ontvangst genomen

  de vereniging van Buitensport ondernemingen Nederland. www.markant-outdoorcentrum.nl

  Verkeersschool Hartemink gaat voor Groen!

  Verkeersopleidingen Harte-mink in Eibergen kiest voor ver-antwoord en duurzaam onder-nemen. In dat kader daarvan is onlangs de eerste groene auto aangeschaft, een VW Polo Blue-Motion. Deze nieuwe lesauto heeft een praktijkverbruik van 1 liter op 27 km en levert daar-mee een belangrijke bijdrage

  aan het terugdringen van de belasting van het milieu. Harte-mink is een door BOVAG met 3 sterren gecertificeerde rijschool in de Achterhoek en verzorgt de rijopleidingvoor bromfiets, motor, auto, vrachtauto, touring-car, aanhangwagen en taxi. www.hartemink.nl

  l Verkeersschool Hartemink in Eibergen heeft met deze VW Polo Blue Motion de eerste stap gezet naar een groen wagenpark

 • November - December 2012 - AM 5

  Pfixx Solar boekt order voor Pools solarpark

  Pfixx Solar B.V. in s-Heeren-berg boekte onlangs een order voor de bouw van een 4 Mega-watt (ca. 8 ha) zonne-energie-park in de Poolse plaats Srem bij Poznan. De bouw zal in het voorjaar van 2013 aanvangen en heeft een orderomvang van ca. 6 miljoen euro, de bouw wordt gerealiseerd in een joint venture met de beursgenoteerde Poolse energiefirma Ideon Energy.

  Pfixx Solar neemt eveneens als investeerder voor 20% deel in het park. De stad Srem heeft de bouwvergunning inmiddels afgegeven. In 2010 realiseerde Pfixx Solar een solarpark in Ber-lijn met een vermogen van 26,4 Megawatt, in Nederland bouw-de Pfixx het eerste solarpark op de voormalige vuilnisbelt in Azewijn. www.pfixxsolar.nl

  i Op het solarpark in Srem wordt een oppervlakte van 8 ha. belegd met zon-nepanelen van Pfixx, goed voor 4 Megawatt stroom

  Takkenkamp neemt Van Beurden & De Gevel overVoegersbedrijf Takkenkamp uit Zelhem heeft voegersbe-drijf Van Beurden & De Gevel in Oirschot overgenomen. Beide bedrijven hebben een ruime ervaring in voegwerk en gevelonderhoud. Een stabiel groeiscenario en verdere profes-sionalisering van de organisaties hebben voor beide partijen prioriteit in toekomstige ontwik-kelingen. Na een ruime periode van samenwerking en overleg is besloten Van Beurden & De Gevel door overname samen te laten gaan met Takkenkamp. Van Beurden & De Gevel zal na

  k Martijn Bogers [r] en Rick Takkenkamp hebben gezamenlijk hun pijlen gezet op de toekomst

  deze overname onder de hui-dige naam worden geleid door Martijn Bogers.www.takkenkamp.com

  Nieuwe commercieel manager Schouwburg Amphionmaureen schiphorst gaat Amphion op de zakelijke markt vertegenwoordigen en zorgen voor een optimaal beheer van bestaande en nieuwe relaties, sponsoren en partners. ook zal zij Amphion verder op de kaart gaan zetten voor bedrijfsfeesten, evenementen, zake-lijke bijeenkomsten en congressen. www.amphion.nl

  l Maureen Schiphorst is de nieuwe com-mercieel manager van Schouwburg Amphion

  PillenBeskers Fotografie

  Jurgen Pillen en Michel Beskers zijn al meer dan vijftien jaar actief als fotografen. Onlangs hebben zij besloten de krachten te bundelen en hun activiteiten onder te bren-gen in een nieuwe fotostudio aan de Mer-catorstraat 41 in Lichtenvoorde. Fotostudio PillenBeskers verzorgt huwelijksfotografie, studioportretten, familiefotos op locatie of in de studio, persfotografie, schoolfotografie, reclamefotografie, bedrijfsfotografie en het maken van fotos voor websites. Ook wor-den er regelmatig cursussen en workshops georganiseerd.www.pillenbeskers.nl

  Prestigieuze prijs voor Guido PelgrimFotograaf Guido Pelgrim is in de prijzen gevallen. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst op 17 en 18 november, van Master Photo-graphers Network, de beroepsorganisatie van de portret-, bruids- en bedrijfsfotogra-fie, won Pelgrim in de Master Award Com-petitie een Brons Award in de categorie: Vrij Werk. De jury, bestaande uit een vier-tal gerenommeerde fotografen uit Neder-land, roemden Guido voor zijn creativiteit en originaliteit. www.guidopelgrim.nl

  l Jurgen Pillen [l] en Michel Beskers hebben hun fotografische kwaliteiten gebundeld

  l Een trotse Guido Pelgrim met de Brons Award die hij won in de Master Award Competitie

 • 1743AM

  BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKINGH O F L E V E R A N C I E R

  VERHUIZINGEN EMIGRATIE OPSLAG VAN INBOEDELS OPSLAG CONTAINER TERMINAL ARCHIEFBEHEER & OPSLAG DOE-HET-ZELF VERHUISWINKEL

  ALLE SOORTEN OPSLAG

  B I J K O N I N K L I J K E B E S C H I K K I N G H O F L E V E R A N C I E R

  Bezoekadres: Innovatieweg 36, 7007 CD DoetinchemTerborg: T - 0315 - 323928 / 330430Doetinchem: T - 0314 - 342024, Innovatieweg 36, DoetinchemLichtenvoorde: T -. 0544 - 373030 (voorheen Aloys Roemaat Verhuizingen)Internet: www.vandamverhuizingen.nl

  Van Dam Verhuizingen biedt de flexibele en moderne manier van opslagvoor al uw spullen. In Doetinchem staat de 1ste overdekte opslagcontainer terminal. Uniek in zijn soort!

  Van Dam Verhuizingen is in staat uw spullen op te halen en vakkundig naar de opslag-terminal te transporteren / handelen of een container wordt bij uw bedrijf geplaatst,waarbij u zelf de container laadt. Ook voor uw archiefbescheiden biedt Van DamVerhuizingen de oplossing. Archieven worden opgeslagen in speciale archiefcontainers;24-uurs geklimatiseerd, verzekerd en optimaal beveiligd tegen inbraak, brand, water enongedierte.

  Alle containers worden in een veilig afgesloten ruimte opgeslagen maar uiteraard kunt usnel bij de opgeslagen spullen. Opslag kan voor zowel korte als lange periode; u betaaltper dag en geen minimale huurperiodes. Er is altijd ruimte vrij; ook voor spoedgevallen!

  Verschillende soorten containers dekken elke opslagvraag. Laat ons uwopslagbehoefte weten en ontvang vrijblijvend onze tarieven!

  Adv. AM 182 x 126 fc 28-11-2012 12:45 Pagina 1

  1975

  AM

 • November - December 2012 - AM

  e Column de aCCountant e KoRte BeRIChten

  7

  Regeerakkoord: nieuwe bezuinigingen bekend

  De onderhandelaars van het nieuwe kabinet vvD/PvdA presen-teerden op 29 oktober jl. het regeerakkoord. er zijn eerder al veel maatregelen aangekondigd en daar komen nu de nieuwe plan-nen van het regeerakkoord bij. U heeft over de voornemens al veel gelezen, maar wij willen uw aandacht vestigen op een tweetal ambi-ties van het nieuwe kabinet Rutte ii.

  in 2015 wil het kabinet de verschillende aftrekposten voor onder-nemers samenvoegen in een zogeheten winstbox. een ondernemer kan dan makkelijker zien hoeveel hij overhoudt van zijn winst. De zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, star-tersaftrekken en de s&o-aftrek gaan op in deze nieuwe box. Het urencriterium (1225 uur) komt te vervallen. De reden van de nieuwe opzet is dat het kabinet de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers wil verkleinen. verder worden de onder-nemersfaciliteiten waaraan nu het urencriterium is verbonden, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de meewerkaftrek per 2015 versoberd of afgeschaft. vanaf 2014 volgen er jaarlijks bezuinigingen op de RDA (Research en Developement-aftrek), de innovatiebox en de wbso.

  De regels met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek worden nog strenger. eerder was al afgesproken dat vanaf 1 janu-ari 2013 de rente op nieuwe hypotheekfinancieringen alleen nog voor aftrek in aanmerking komt wanneer de lening in maximaal dertig jaar en volgens een annutair schema volledig wordt afgelost. Het recht op hypotheekrenteaftrek bij een aflossingsvrije lening vervalt dus voor deze financieringsvorm. Het regeerakkoord voegt daar de volgende beperking aan toe: vanaf 2014 wordt het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar afgebouwd naar het tarief van de derde schijf (38%). Dit gebeurt in stappen van een half procent per jaar. Let op: dit geldt zowel voor bestaande hypotheekleningen als voor nieuwe leningen! Door de crisis op de woningmarkt, wordt er op n punt een tegemoetkoming gegeven. wanneer u na verkoop van uw huis met een restschuld blijft zitten, is het mogelijk om de rente op deze schuld tijdelijk (maximaal vijf jaar) onder voorwaarden af te trekken.

  Vanaf 2014 wordt het maximumpercentage (52%)

  waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar

  afgebouwd naar het tarief van de derde schijf (38%)

  mr. A.B.M. LoesinkWesterveld en Vossers Accountants en Belastingadviseurs

  e-mail: [email protected]

  Vijf genomineerden voor Ondernemer van het Jaar 2012 in WestervoortEr zijn vijf genomineerden die dingen naar de titel Ondernemer van het Jaar 2012 in Westervoort. De genomineerde bedrijven zijn Echte Bakker Koenen, Dirksen Oplei-dingen, Faas Audiovisuele dienstverle-ning, Aerofil Zonwering en Fysiotherapie Centrum Westervoort. Deze vijf bedrijven kregen bezoek van een deskundige com-missie bestaande uit oud-ondernemers Jan Terberg, Marjo Pelgrim en de Onderne-mers van het Jaar 2011 Paul en Constantijn Jakobs van GABA. Zij beoordeelden de genomineerden o.a. op hun bedrijfsvisie, personeelaanpak en toekomstplannen. Op 10 januari a.s. zal tijdens de Nieuwjaarspar-ty in Zalencentrum Wieleman bekend gemaakt worden wie een jaar lang de titel Ondernemer van het Jaar 2012 in Wes-tervoort mag dragen.

  k De vijf genomineer-den voor de titel Onder-nemer van het Jaar 2012 in Westervoort

  Koninklijke Rotra eindigt in top 3 FD Gazellen regio Oost Koninklijke Rotra is in de top 3 geindigd van de FD Gazellen 2012 regio Oost in de categorie Grote Bedrijven. Dit werd eind november bekend gemaakt tijdens de traditionele uitreiking van de Awards in Lochem. De FD Gazellen zijn de snelst groeiende ondernemingen in Nederland. De lijst met FD Gazellen bestaat dit jaar uit 347 bedrijven, die zijn geselecteerd door het Financieel Dagblad op basis van hun omzetgroei. De 347 Gazellen hebben alle een omzetgroei van tenminste 20% per jaar gerealiseerd over de laatste 3 jaar. Verder moeten de bedrijven financieel gezond zijn. Rotra kreeg een nominatie in de categorie groot - regio Oost. Winnaar werd For Far-mers; leverancier van voeders en handels-artikelen.www.rotra.nl

 • VERHEIJ METAAL SPECIALIST IN PLAATBEWERKING

  Een van onze mogelijk heden is het CNC-kanten van industrile producten.

  Ook kunnen wij voor u:

  Lasersnijden/Ponsnibbelen

  lassen/Assembleren

  www.verheijmetaal.nl

  Kanten_def.indd 1 11-10-12 12:16

  1954

  AM

  Wijnhandel Schoemaker VofVeldstraat 137071 CA UlftTel. +31 315 68 14 31Fax. +31 315 63 22 [email protected]

  Wnhandel Schoemake|www.wijnhandel-schoemaker.nl

  Het leven is te kort om slechte wijn te drinken.

  Het adres voor relatiegeschenkenen kerstpakketten

  vier jaar op rij bekroond met het beste wijnassortiment van Nederland

  1963

  AM

  Informatie

  Techniek

  beheer Onderhoud Reparatie Webhosting Internet Intranet

  Advies Hardware Netwerken Telecom Software Systeem-

  Automatiseringsoplossingen

  voor het midden- enklein bedrijf.

  De zekerheid vankwaliteit.

  1985 2012

  www.passoft.nl19

  16A

  M

 • November - December 2012 - AM

  e Column de advoCaat e KoRte BeRIChten

  9

  Lichtvaardige doorstart

  Na een faillissement hoeft het niet afgelopen te zijn. indien de gefailleerde onderneming levensvatbaar is, zijn er meestal gega-digden om met de curator in overleg te treden om activa over te nemen of zelfs de hele onderneming voort te zetten. vaak is dat de ondernemer zelf. Daarbij mag je er vanuit gaan dat de ondernemer lering heeft getrokken uit hetgeen hem is overkomen. Uit het geval waarin op 28 augustus 2012 in hoger beroep is beslist door het gerechtshof te Arnhem, blijkt dat dat niet altijd het geval is.

  in deze zaak was sprake van een faillissement van een reeds twee-maal doorgestarte onderneming. De structuur en de bedrijfsopzet was in alle drie de keren gelijk. De curator stelde zich op het stand-punt dat de bestuurder aansprakelijk was voor het tekort in het faillissement, nu hij onvoldoende voorbereiding had getroffen voor (zeker) de tweede doorstart. De rechtbank was het niet eens met de curator en heeft zijn vorderingen afgewezen. Het gerechtshof meen-de echter dat de curator wel het gelijk aan zijn zijde had.

  De belangrijkste argumenten van de curator waren dat het al twee keer eerder mis was gegaan en ook dit keer zonder verbetering van het bedrijfsconcept, zonder deugdelijk bedrijfsplan of begroting en zonder afdoende financile mid-delen de vennootschap heeft opgericht. Het hof deelt de mening dat het getuigt van ken-nelijk onbehoorlijk bestuur om zonder meer een bedrijfsconcept te herhalen dat al meermalen is mislukt. nader onderzoek na twee mislukkingen mag wel wor-den verwacht. nu daarvan geen sprake is geweest en bovendien de bestuurder zich niet deugdelijk heeft laten adviseren bij zijn (tweede) doorstart-plannen, komt het Hof dan ook tot de conclusie dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur oplevert; de bestuurder heeft gehandeld zoals geen redelijk hande-lend bestuurder zou doen. Het feit dat de bestuurder geen andere en voldoende concrete oorzaak voor het faillissement heeft aangewezen, levert dan ook een veroordeling op.

  De bestuurder zal het volledige tekort in het faillissement moeten betalen, als het aan de curator en dus ook het hof ligt. Daarbij moet afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het faillissement de afwikkeling worden afgewacht. niettemin acht het hof het gepast om het verzoek van de curator om een voorschot toe te wijzen ad 250.000.

  bezint dus, eer gij begint!

  Van een failliete ondernemer die een doorstart maakt,

  mag verondersteld worden dat hij lering heeft getrokken uit hetgeen hem overkomen is

  mr. J.C.A.[Tian] HerstelJPR Advocaten

  [email protected]

  www.jpr.nl

  Nieuwe gerechtsdeurwaarder in DoetinchemPer 1 november 2012 is Gerechtsdeurwaar-derskantoor Achterhoek (DWKA) van start gegaan aan de Plantsoenstraat 87 in Doe-tinchem. Het kantoor voert een ambtelijke praktijk van waaruit het dagvaardingen kan uitbrengen, vonnissen kan betekenen en beslagen kan leggen. Naast de ambtelijke praktijk zal het kantoor ook een incasso-praktijk voeren. De lokale en regionale MKB, een woningbouwvereniging of ieder die een geldvordering heeft kan bij het kantoor terecht. Daarnaast adviseert het kantoor van geldleningen, vorderingen, de wijze van aanmanen of debiteurenadmi-nistratie. Deze adviezen zijn gratis en kun-nen een hoop geld of een moeilijke en vaak kostbare procedure besparen. Door de com-binatie van advies, incasso en gerechtsdeur-waarder, kan het kantoor na de aanmaning zelf dagvaarden, procederen en vervolgens executeren. www.dwka.nl

  l Patrick Keurntjes is de nieuwe gerechtsdeur-waarder in Doetinchem

  Chocolaterie Hulshof ook in Lochem

  Chocolaterie Hulshof uit Eiber-gen is per 1 november ook gevestigd in Lochem. De winkel waarin de chocolaterie is gehuis-vest is de oude Jaminwinkel aan de Molenstraat. De workshops die Chocolaterie Hulshof ver-zorgt worden ondergebracht in het oude postkantoor aan de Markt, eveneens in Lochem. Hans Hulshof, de man achter de chocolaterie, wil zijn passie voor

  chocolade met een nog breder publiek delen. In Eibergen en omgeving staat hij bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige bonbons, waarmee hij regelma-tig hoge ogen gooit in wedstrij-den als De Lekkerste Bonbon van Nederland. In 2008 werd hij zelfs Nederlands kampioen.www.chocolateriehulshof.nl

  l Hans Hulshof [r] neemt de sleutel van de nieuwe vestiging van Chocolaterie Hulshof in Lochem in ontvangst

 • B A E Tbelastingadviseurs

  financieel planners

  Keppelseweg 19, Doetinchem T [0314] 36 35 11 De Enk, Tivolilaan 205, Arnhem T [026] 84 54 564 E [email protected] I www.baetadvies.nl

  In november 2008 namen Guido Pelgrim en zijn

  vrouw Birgit het bedrijf Fotostudio Nol Kiefte over.

  Nu, inmiddels vier jaar later, is Guido Pelgrim

  Fotografie een begrip. Het vakmanschap van Guido

  Pelgrim is de afgelopen jaren vele malen beloond

  met prestigieuze awards. BAET begeleidde Guido

  en zijn vrouw bij de overname en de doorstart.

  BAET heeft ons geholpen bij de onderhandelingen, het opzetten van het ondernemingsplan, het aanvragen van de bedrijfs-financiering etc. etc. Bovenal hebben ze er voor gezorgd dat de belastingdruk zo laag was dat we al onze verdiensten konden herinvesteren. Daar hebben we als startende ondernemers veel BAET bij gehad.

  De mensen van BAET hebben hun naam waar gemaakt.

  Guido Pelgrim

  1979

  AM

  Verzekeren:onze tak van sport!Postbus 84 7100 AB Winterswijk Groenloseweg 36 7101 AJ WinterswijkT +31 (0) 543 551500 [email protected] www.hjansen.nl

  jansen_assurantin_adv_182x126:jansen_assurantin_adv_198x131 08-04-2010 11:31 Pagina 1

  1770AM

 • November - December 2012 - AM

  e Column oCtRooIen en meRKen e KoRte BeRIChten

  11

  Uw merk in andermans domeinnaam: wat mag, en wat mag niet?

  Voor houders van merken met veelal een zekere reputatie is het een regelmatig terugkerend punt van aandacht: partijen die niets met de merkhouder te maken hebben, proberen door gebruik van dat merk hun voordeel te halen. internet biedt hiertoe legio mogelijk-heden; als de concurrent bijvoorbeeld uw merk in een domeinnaam gebruikt, wordt uw potentile klant naar zijn site geleid.

  voor wat betreft merkgebruik in een domeinnaam van een wederver-koper, is hierover door de rechter duidelijkheid geschapen in de zaak talensshop.nl. in het betreffende geval gebruikte een wederverkoper de domeinnaam talensshop.nl voor de online verkoop van producten van Koninklijke Talens b.v. volgens Talens was dit ongeoorloofd, maar de rechter oordeelde anders.

  een belangrijke overweging om in dat geval het merkgebruik toe te staan, is het feit dat de gedaagde een erkende wederverkoper is van producten van Talens. er moeten dus daadwerkelijk pro-ducten worden aangeboden van de merkhouder zelf. maar ook andere criteria spelen een rol. Zo mag de wederverkoper geen artikelen aanbieden die met de producten van de merkhouder concurreren. meeliften op het merk van een ander en vervolgens een concurrerend product aanbie-den mag niet.

  een ander punt is de presentatie van de wederverkoper op de site. Door in de domeinnaam het merk direct te koppelen aan woorden als store, shop of winkel wordt namelijk snel de suggestie gewekt dat er een officile relatie is met de merkhouder. en dat mag niet. De wederverkoper moet er dus voor zorgen dat die indruk niet wordt gewekt. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door uitlatingen te ver-mijden die een dergelijke relatie suggereren, of door op de website duidelijk aan te geven wie de exploitant van de site is. Het laatste criterium dat door de rechter is genoemd, is dat de merkhouder zelf ook een online winkel moet kunnen exploiteren, met gebruikmaking van zijn eigen merk. er moeten dus voldoende voor de hand liggende domeinnamen overblijven voor de merkhouder zelf.

  Talensshop.nl is geoorloofd. De met deze uitspraak gegeven criteria lijken duidelijk. Aan u het advies om het gebruik van uw belangrijkste merken op internet scherp in de gaten houden.

  Houdt het gebruik van uw belangrijkste merken op internet

  scherp in de gaten

  Heleen Geerlings Merkengemachtigde De Vries & Metman

  Amsterdam-Arnhem

  [email protected]

  www.dvme.nl

  Sutfene winnaar Delta Award 2012

  Zorginstelling Sutfene uit Zut-phen heeft de Delta Award 2012 gewonnen. Walter Can-trijn, algemeen directeur van Delta, overhandigde de prijs aan Rixt Jensma, Manager staf-diensten bij Stichting Sutfene. Dit gebeurde tijdens de Delta Businessdag op 15 november. Naast Sutfene waren ook hove-nier In het Groen uit Baak en het bedrijf Ferrocal uit Brum-men genomineerd. Delta heeft als primaire taak mensen met

  een grote afstand tot de arbeids-markt te ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werken. Sut-fene wil kwalitatief goede zorg leveren waarbij de aandacht voor de clinten centraal staat. De Deltamedewerkers bij Sut-fene zijn een goede aanvulling op de werkzaamheden van de zorgmedewerkers die zo meer tijd kunnen besteden aan zorg-taken. www.sutfene.nl

  j Rixt Jensma van Sutfene heeft de Delta Award 2012 in ont-vangst genomen

  Hulshof business cases met webshop onlineHulshof business cases uit Lich-tenvoorde heeft sinds kort de beschikking over een moderne webshop. Niet alleen is hierin het brede assortiment aan kwa-litatief hoogwaardige koffers beschikbaar, ook is een range aan tassen en accessoires online te bestellen. Om de webshop bij een breder publiek bekend te maken, wordt sinds kort een digitale nieuwsbrief ingezet en wordt een AdWords campagne gelanceerd. Voor de realisatie van de webshop en het aantrek-ken van nieuwe online klanten ging Hulshof cases een inten-sieve samenwerking aan met teamtva!www.hulshofcases.nl

  l Hulshof levert via de nieuwe web-shop onder andere drie functionele beschermhoezen voor de i-Pad. Deze Leather Book Case is gemaakt van kwaliteits leder en doet tevens dienst als standaard

 • November - December 2012 - AM

  e KoRte BeRIChten

  12

  Achterhoek Magazine: Marktplein voor de zakelijke Achterhoek

  publishers

  Informatie over adverteren: (0314) 34 50 47

  Het tijdschrift met de mooiste doelgroep,ploft zes keer per jaar bij ruim 14.500bedrijven in de regio op de mat.

  Deze ruimte is te reserveren voor eenadvertentie. Formaat 60 x 380 mm.

  Voor info: 0314 - 345047

  1046AM

  1046AM_D&P 16-02-2005 09:26 Pagina 1

  Brigit Hogeweg versterkt Profilersvanaf 1 november is het team van Profi-lers communicatie uitgebreid met brigit Hogeweg. na bijna zes jaar gewerkt te hebben als commu-nicatieadviseur bij openbaar vervoerbe-drijf syntus vervult brigit nu binnen Pro-filers de functie van Projectmanager com-municatie. bij syn-tus had ik geregeld contact met commu-nicatie- en/of recla-mebureaus en heb ik in die rol bij diverse bureaus een kijkje in de keuken mogen nemen. De afwisseling in het werk spreekt me enorm aan. ik ben dus ook heel blij dat ik deze nieuwe uitda-ging bij Profilers heb gevonden.www.profilers.eu

  Samenwerkings contract Zutphense Uitdaging en Het Plein

  Elfsteden Classic Rally wordt AM MAC Rally

  De Zutphense Uitdaging en Het Plein tekenden onlangs een samenwerkingscon-tract. Hierin leggen de partijen vast dat gedurende drie jaar er vier werkervarings-plekken beschikbaar zijn voor kandidaten van Het Plein bij de Zutphense Uitdaging. De Zutphense Uitdaging wil samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maat-schappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschap-pelijke vraagstukken. Het Plein heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Het doel is om de kandidaten mee te nemen in het werkproces en hen in contact te bren-gen met het netwerk van de Zutphense Uitdaging. Zo vergroten zij hun kans op een betaalde baan.www.hetpleinzutphen.nl

  De Elfsteden Classic Rally krijgt met ingang van 2013 een nieuwe naam en een volledig nieuwe opzet. Van oudsher is de Elfsteden Classic een goede doelen rally die met name de stichting Bergh in het Zadel helpt bij de financiering van kankeronderzoek-projec-ten. De nieuwe naam van de rally wordt Achterhoek Magazine MAC Rally, waarbij MAC staat voor Miles against Cancer. Ook de opzet van de rally is vernieuwd. Na vier jaren de elf Achterhoekse steden te heb-ben aangedaan, zijn er nu voor wat betreft de route geen vaste routepunten meer en gaan de deelnemers heel andere delen van Nederland verkennen. Het eindpunt van de rally blijft echter s-Heerenberg, de baker-mat van Bergh in het Zadel. De kunstveiling verdwijnt en in de plaats daarvoor komt een vaste bijdrage per equipe voor het goede doel. Aan de AM MAC Rally kan worden deelgenomen door bedrijfsteams van 4 equipes, met autos in drie klassen: old-timers, cabrios en sportscars. Individuele inschrijvers nemen deel in het Bergh in het Zadel Rallyteam. Voor meer informatie belt u met Willem Jansen van Velsen: 06 53 66 89 76.www.elfstedenclassicrally.nl

  l Wietse Kooistra van Het Plein [l] en Armijn van Roon ondertekenen de afspraken

  2013

  Achterhoek Magazine

  1

 • November - December 2012 - AM

  e KoRte BeRIChten

  13

  Achterhoek Magazine: Marktplein voor de zakelijke Achterhoek

  publishers

  Informatie over adverteren: (0314) 34 50 47

  Het tijdschrift met de mooiste doelgroep,ploft zes keer per jaar bij ruim 14.500bedrijven in de regio op de mat.

  Deze ruimte is te reserveren voor eenadvertentie. Formaat 60 x 380 mm.

  Voor info: 0314 - 345047

  1046AM

  1046AM_D&P 16-02-2005 09:26 Pagina 1

  Open Huis bij Harrie Arendsen in Ruurlo

  Een feest voor iedereen! Dat was de opzet van het Open Huis dat op zaterdag 24 november in de nieuwe vestiging van Vol-vodealer Harrie Arendsen in Ruurlo werd gehouden. De bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen en ontdekten wat er allemaal bij komt kijken om een auto iedere keer opnieuw weer up to date te maken. Genteresseerden in techniek, konden in de werkplaats over de schouders van de mon-teurs meekijken n het hart van een Volvo. En wie meer wilde weten over de veilig-heid, dan kon u nu de klap zien aankomen, waarbij het net goed ging. En bovendien beleefde de nieuwe Volvo V40 Cross Coun-try de Nederlandse premire in Ruurlo.www.harriearendsen.nl

  Economische Barometer Achterhoek

  De Achterhoekse kroniek van de jaren 60

  Uit de Economische Barometer Achterhoek, opgesteld door de Kamer van Koophandel, blijkt dat het aantal starters in de Achterhoek in het derde kwartaal van 2012 een daling vertoont van 2,9% ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. In het tweede kwartaal viel in n gemeente een stijging te noteren. Het afgelopen kwar-taal daalde het aantal starters in slechts twee gemeenten. De vraag is of daarmee het omslag-punt in zicht is. Ondanks dat de daling van het aantal starters zich lijkt te stabiliseren, zijn de gevolgen van de economische malaise voor het bedrijfsleven

  vooral duidelijk bij de opheffin-gen en de faillissementen. Deze nemen toe. Het aantal faillis-sementen verdubbeld zelfs. De aanwas daalt verder. Dit kwar-taal met 43,2%Kijkend naar de prestaties van het bedrijfsleven constateert de Kvk dat in het tweede kwartaal vijf van de zes indicatoren in het rood stonden. Alleen de export onttrok zich aan deze malaise. Voor het derde kwartaal van 2012 zijn de ondernemers pes-simistischer op alle indicatoren. Eind november zijn de nieuwste cijfers verschenen. www.kvk.nl/coengelderland.

  De Achterhoekse kroniek van de jaren 60 zag op donderdag 1 november licht. Het eerste exemplaar van het lijvige boek was voor Bennie Jolink, die voorin het boek ook een ode aan de sixties schreef. Opmerkelijke zaken in het 304 paginas tel-lende boek komen aan het licht in veel fotos en originele kran-tenberichten uit die tijd. Allerlei bizarre, curieuze en bijzondere berichten geven samen met voor

  die tijd hele normale problemen een prachtig tijdsbeeld weer, waarbij iedereen volop (jeugd)herinneringen op zal kunnen halen. Een prachtig kerst- of eindejaarsgeschenk.www.hetboekenschap.nl

  Achterhoeks initiatief: Wandelen in de ProvenceDe winterswijkse Dieuwertje brandts buys is onlangs een informatieve websitie voor wandelliefheb-bers begonnen: www.wandelenprovence.nl. op deze website geeft zij informatie over wandelen in de Provence en kunnen mensen wandelroutes downloaden. Daar-naast is er een vraag en antwoordrubriek voor wandelaars.www.wandelenprovence.nl

  l Het team van Harrie Arendsen Volvo heette de gasten welkom in hun nieuwe vestiging in Ruurlo

 • 14 November - December 2012 - AMNovember - December 2012 - AM14

  De zorgmarkt: investeren, ontwikkelen en produceren

  De Achterhoek kent traditioneel een grote zorg sector.

  Daarnaast is er een sterke maakindustrie.

  Deze twee met elkaar verbinden biedt grote kansen.

  Hoe speel je als ondernemer in op deze ontwikkeling?

  In vier interviews geven Achterhoekse ondernemers

  hun visie en ervaringen door: Martin Stor (ACT),

  Harry Ankon (LimeZ), Guus Vaassen (MediQ) en

  Jan Stroo (Bannink Stoel& Meubel).

  eInnovatie in de gezondheidssector

 • 15November - December 2012 - AM

  Martin Stor

  15November - December 2012 - AM

  De gezondheidsector is een groeimarkt. Maar wel een turbulente

  Health Valley afslag AchterhoekTwee keer per jaar organiseert het AcT samen met syntens en LimeZ, in een coproductie met de stichting Health valley, een open bijeenkomst van vertegenwoordigers van kennisinstituten, gezondheidsinstel-lingen en het bedrijfs-leven. in november jl werd weer zon mee-ting gehouden, dit keer in het slingeland Ziekenhuis in Doe-tinchem, waar ook zon dertig mensen uit het bedrijfsleven in de Achterhoek aan-wezig waren. martin stor: geen agenda, gewoon een open gesprek, waarin de vragen van zorginstel-lingen centraal ston-den en waar vanuit de maakindustrie en softwarebedrijven mogelijkheden voor oplossingen werden aangegeven. Dat leverde meteen al een paar vaste afspra-ken op, waarin naar concrete producten wordt toegewerkt.

  Als ondernemer

  moet je wl

  nieuwsgierig zijn

  !

  De markt wordt

  steeds meer

  gebruikersgericht

  !

  Voor de gebruiker

  telt vooral

  de praktische

  toepasbaarheid

  !

  i Lees verder op pagina 16

  Met Health Valley afslag Achterhoek creerde Martin Stor een inspirerend platform voor innovatieve producten voor de zorg. De markt wordt steeds meer gebruikersgericht.

  Het Health Valley netwerk, de concentratie van ken-nisinstituten, gezondheids-centra en bedrijfsleven, breidt zich steeds verder uit in Oost-Nederland. Er is inmiddels een Achterhoekse offspring van dat netwerk, Health Valley afslag Achterhoek . Geen nieuw instituut, aldus initiatiefnemer Martin Stor van het ACT, maar een platform waar vertegen-woordigers van gezondheids-instellingen en het regionale bedrijfsleven twee keer per jaar problemen en oplossingen met elkaar bespreken. Martin Stor: Gewoon een open gesprek. Welke concrete vragen zijn er, aan welke innovatieve oplos-singen wordt binnen bedrijven gewerkt en hoe kunnen we die met elkaar matchen. Dat lever-de op de laatste bijeenkomst in november al meteen een paar vaste afspraken op waarin door bedrijven en instellingen naar concrete producten wordt toegewerkt. De zorgmarkt is duidelijk in beweging. Die gaat van technologisch gericht naar meer vraaggestuurd en gebrui-kersgericht. Belangrijk is de bruikbaarheid van de oplossing. Je kunt technologisch prachtige dingen bedenken, maar voor de gebruiker telt vooral de prakti-sche toepasbaarheid.

  gebruikersgericHtDe Achterhoek kent van ouds-her een grote zorgsector. Die wordt met de vergrijzing en de aandacht voor gezondheid en welzijn alleen maar groter. Dat biedt dus kansen voor het bedrijfsleven, de maakindustrie

  en de softwarebedrijven, zegt Martin Stor. Maar tegelijk, de zorgsector is een lastige markt. Er is een hoop turbulentie. Van een centraal geleide organisatie verschuift de verantwoordelijkheid n de financiering steeds meer naar lokaal niveau. Maar vooral, de markt wordt steeds meer vraag-gestuurd en gebruikersgericht. De zorgaf-nemer gaat een steeds grotere rol spelen. En veel gaat via internet, mensen lopen op internet van een heldere zorgvraag naar een praktisch product. Die ontwikkeling gaat heel hard.

  nieuwsgierigTechnisch gericht ontwikkelen is mooi, maar lost op zich de vraag van de gebrui-ker niet op, is de stelling van Martin Stor. Daarom vindt hij het Field Lab, zoals hij het noemt, zon belangrijk meeting point. Het gaat erom dat je kenniscentra, zor-ginstellingen en bedrijfsleven in een open gesprek bij elkaar brengt. De een heeft een actuele vraag, de ander is ergens mee bezig en dan is de link snel gelegd. Dan komt er een verbinding tot stand, waar een concreet product uitkomt dat direct toepasbaar is. Er is dan namelijk een hele korte lijn. Dat biedt dus uitgebreid kansen voor onderne-mers. Maar, zegt Martin Stor, aan technisch gericht ontwikkelen heeft de zorgsector niet zoveel; je moet als ondernemer in deze nieuwe markt wel nieuwsgierig zijn. Je moet willen weten wie de gebruiker is en wat zijn vraag is voor je met de oplossing komt. En creatief zijn en een beetje vrij, out of the box kunnen denken. Dat is wel belangrijk. n

 • 16 November - December 2012 - AM

  Soms zijn er

  geweldige ideen,

  maar wordt er

  niet goed naar de

  zorgbekostiging

  gekeken

  !

  Fieldlab moet

  leiden tot meer

  bedrijvigheid in de

  Achterhoek

  !

  Technologisch

  kan er heel veel,

  maar de

  beperkende factor

  is de mens en de

  organisatie

  !

  Harry Ankon

  eInnovatie in de gezondheidssector

  November - December 2012 - AM16

  Op het snijpunt van zorg en technologie

  Limez en Fieldlab

  expertisecentrum LimeZ werd in 2008 opgericht nadat in opdracht van Diafaan Zorggroep een onderzoek was uitgevoerd met als onderwerp: hoe kun-nen zorgorganisaties innoveren door het toepassen van slimme technologische vond-sten? LimeZ treedt sindsdien op als adviseur en regisseur van innovaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Direc-teur Harry Ankon: ik denk dat er veel te winnen is door de mensen op de werk-vloer in de zorg goed te betrekken bij het zoeken naar oplos-singen. met het Field-lab en Health valley brengen we de exper-tise in de zorg naar bedrijven. Uiteindelijk moet dat leiden tot betere oplossingen en meer bedrijvigheid in de Achterhoek. binnen Health valley Afslag Achterhoek is er inmiddels grote belangstelling van ondernemers.

  Door de toenemende vergrijzing doen steeds meer ouderen een beroep op de zorg. Tegelijkertijd neemt het arbeidsaanbod in de komende decennia af. Een deel van de oplossing kan worden gevonden in innovatie door technologie. LimeZ (onderdeel van de Mecon Groep) heeft een Fieldlab opgezet, waarbinnen met de innovatieve kracht van het bedrijfsleven nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld.

  Je moet als je een goed idee hebt vanaf het begin samenwerken met partijen als zorginstellingen, gemeentes en woning-bouwcorporaties. Daarmee creer je al een veld van afnemers, zegt Harry Ankon. Zijn organisatie LimeZ helpt zorginstel-lingen bij de juiste keuzes van technologie, zodat de efficiency en kwaliteit van het werk verbetert en de aandacht meer op de zorg zelf kan worden gericht. LimeZ heeft daarvoor het Fieldlab Zorg Achterhoek opgericht, dat moet leiden tot meer eco-nomische bedrijvigheid in de Achterhoek. In het Fieldlab kunnen testen worden uit-gevoerd, aanpassingen worden gedaan en gebruikersspecificaties worden ingebracht. Dit om te voorkomen dat je de plank mis slaat in kosten of in de wijze waarop je het product implementeert. We gaan innova-ties eerst binnen zorginstellingen en het Slingeland Ziekenhuis demonstreren, zodat er een referentie ontstaat om het verder uit te dragen. Als de eerste toepassingen posi-tief zijn, kun je laten zien wat de winst is en hoe gebruikers er tegenaan kijken.

  uit De gebaanDe paDenAnkon stelt vast dat er in de zorg nog wel een bepaalde aver-sie tegen techniek bestond. Dat is een spanningsveld, maar die situatie verbetert snel. Techno-logisch kan er heel veel, maar de beperkende factor is de mens en de organisatie. Als je het verkeerd aanvliegt, kost tech-niek meer en brengt het niet de gewenste kwaliteit. En wanneer je het alleen van bovenaf bena-dert, zonder aandacht voor de gebruiker, leidt het tot een ave-rechts effect. Ik denk dat er veel te winnen is door de mensen op de werkvloer goed te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Er zit ook heel veel creativiteit bij de mensen die zelf de zorg ontvangen.

  allesbepalenDAls innoverend ondernemer in de zorg stelt hij vast dat je ook moet kunnen accepteren dat niet alle projecten succesvol zijn. Soms zijn er geweldige ideen, maar wordt er niet goed naar de zorgbekostiging geke-ken. Uiteindelijk is het vaak bepalend of iets wel of niet in een vergoeding terecht komt.

  open iDeeEen recente case van LimeZ is het Open idee. Hierop kun-nen mensen elkaar in de ver-schillende fasen inspireren en schaven aan oplossingen. Zo is samen met Fima Mooibedacht van Omroep Gelderland en de provincie een eenvoudige oplos-sing gevonden voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn, maar nog wel veilig en zelfstan-dig de trap op en af willen. Het resulteerde in een traploophulp waarvoor niet de hele trap ver-bouwd hoeft te worden. Een winning concept, zegt Ankon. n

 • 17November - December 2012 - AM

  Zorg is een

  product met een

  grote toegevoegde

  waarde

  !

  Voor een vakgroep

  of een verzekeraar

  met je tot zaken

  komt, moet er veel

  vertrouwen zijn

  !

  Je zult moeten

  kijken of het

  doelmatigeren

  goedkoper kan

  !

  Zorg is in toenemende mate interessant voor ondernemers

  Marktwerking in de zorg. Politiek is het onderwerp actueler dan ooit. Guus Vaassen wordt als ondernemer al jaren gedreven door de uitdagingen van een complexe groeimarkt.

  Ooit begon Guus Vaassen als apo-theker. Daarna is hij verschillende ondernemingen gestart in de gezondheids-zorg, waaronder Medworq en ZorgPlan in Doesburg. De Prostaatkliniek en Gezonde Nieren zijn twee van de concepten die hij daarbinnen heeft opgezet. Vaassen: Het klopt dat zorg en marktwerking zich niet zo goed tot elkaar verdragen. Een echte markt, met Amerika als voorbeeld, heeft de neiging capaciteit op te zetten, waardoor je veel aanbod krijgt. In Nederland is daarentegen gekozen voor gereguleerde marktwerking en daar zijn de afgelopen jaren goede din-gen in gebeurd. Vaassen schetst hoe de ziekenhuiszorg, vergeleken met tien jaar geleden, enorm is veranderd, veel meer patintgericht is geworden, denkend vanuit het budget en inspelend op de behoefte en de beleving van de clint. Maar ook in ons land moet je de zorg zien als een industrie waar tientallen miljarden in omgaan. Daar verdienen heel veel mensen hun brood in.

  toegevoegDe waarDe Zorg is volgens Vaassen een product met een grote toegevoegde waarde en dat maakt het in toenemende mate voor ondernemers interessant. In n generatie hebben we er ruim tien jaar met goede kwaliteit van leven bij gekregen, doordat we mensen preven-tief kunnen behandelen op een manier die vroeger niet mogelijk was. Daar ligt voor Vaassen dan ook de uitdaging. Tegelijk con-stateert hij de terechte behoefte aan zuinige zorg. Je zult dus ook moeten kijken of het doelmatiger en goedkoper kan, door dingen op een andere manier in te richten. Krijgt de juiste patint met de juiste diagnose ook de juiste behandeling. Volgens Vaassen zit er nog ongelooflijk veel ruis in het diag-nostische traject. Bij de prostaat weten we

  nu dat 40% van de diagnoses onvolledig is of onjuist. Je ziet ook dubbele of zelfs driedub-bele behandelingen omdat het voortraject niet goed gelopen is. Dat kost allemaal geld. Dat kan anders, bedacht Vaassen. Bin-nen zijn concept De Prostaatkli-niek kunnen mensen die den-ken prostaatkanker te hebben heel snel te weten komen waar ze aan toe zijn. Daar wordt een hoge waardering over uitgespro-ken, maar er wordt natuurlijk ook geld mee verdiend.

  paraDoxHet onderwerp marktwerking in de zorg zal de komende jaren zeker hoog op de agenda blijven van politiek, zorgaanbieders en marktpartijen. Er wordt ook veel gesproken over een groeiende rol van mantelzorgers. Vaassen schetst hoe op andere plaatsen in de wereld huizen veel meer dan bij ons worden aangepast op het inwonen van ouderen. Dat kennen wij hier niet en ik zeg ook niet dat het zo zou moeten. Maar waar die familie er niet is kan het deels ook virtueel. Een mooi voorbeeld is de neuroloog Bas Bloem, die voor Parkinson-patinten sociale netwerken creert van mensen die elkaar helpen.

  Vaassen ziet kansen voor wie buiten de gebaande paden weet te denken. Maar het is een lastig gebied, geeft hij toe. In de zorg wordt veel gehandeld op basis van vertrouwen. Referenties zijn erg belangrijk en die krijg je alleen door dingen goed te doen. Bovendien zit het zorg-veld ongelooflijk ingewikkeld in elkaar en moet je er veel tijd en energie in steken. Voor mijzelf is de zorg echt een passie gewor-den. n

  Virtueel Ziekenhuis

  De ziekenhuizen heb-ben volgens vaassen de uitdaging een groeiende groep patinten met hetzelf-de budget te blijven bedienen. Dat kan als je in staat bent om je doelgroep te vin-den, die aandacht te geven en daardoor de instroom te beperken. Aan de andere kant moet de binnenko-mende patint naar een traject worden begeleid waarbij hij zo lang mogelijk in zijn thuissituatie kan blijven. in ons con-cept van het virtuele Ziekenhuis hebben wij aan de voorzijde een groot aantal domei-nen en sites opgezet. Daar hebben we aan de achterzijde zieken-huizen aan gekop-peld. De patint wil met zijn vragen het liefst direct een medisch specialist spreken. wat wij doen is een virtu-ele voordeur creren waardoor dat directe contact tot stand komt. Dat is van nut voor zowel patint als ziekenhuis, want ook daar moeten ze zon patintvraag door die complexe organisatie kunnen leiden.

  Guus Vaassen

  17November - December 2012 - AM

  i Lees verder op pagina 19

 • Plantsoenstraat 75, Doetinchem, tel.: 0314 - 332491Tevens vestigingen in Almelo, Deventer, Enschede,

  Hengelo, Zutphen en Zwolle. TE

  HUURTE

  KOOP

  TE HUUR

  TE KOOP

  TE HUUR

  TE KOOP

  TE HUUR

  Woon/zorgcomplex in het centrum van Zeddam, zeer geschikt als gezinsvervangend tehuis voor mensen met licht verstandelijke/lichamelijke beperking.

  Metrages:Vloeroppervlakte: ca. 1.030 m b.v.o. Perceelgrootte: 1.020 m

  Bijzonderheden:- Koop is bespreekbaar- Herontwikkeling tot 6 a 7

  woningen is mogelijk- Voorzieningen als brandmeld- en

  ontruimingsinstallatie aanwezig- Recentelijk voorzien van nieuwe

  C.V.-ketel

  Bedrijfscomplex bestaande uit kantoor, productieruimten, magazijn/opslagruimte en verhard buitenterrein. Goed bereikbaar en gelegen op het bedrijventerrein van Zelhem. Perceelgrootte 6.025 m. Verkoop in onderdelen c.q. verhuur is bespreekbaar

  Metrages/oppervlakten:Kantoor/kantine begane grond: ca. 432 m v.v.o.Kantoren verdieping: ca. 80 m v.v.o.Bedrijfshal I : ca. 1.652 m v.v.o.Bedrijfshal II: ca. 921 m v.v.o.Entresolvloer: ca. 85 m v.v.o.Expeditie/magazijn: ca. 440 m v.v.o.

  Markant en goed onderhouden kantoorcomplex gelegen op bedrijventerrein De Huet welke uitstekende bereikbaar is en beschikt over parkeerplaatsen op eigen terrein.

  Metrages:Begane grond: ca. 800 m, bestaande uit: entree, receptie, garderobe, kantoren, spreekkamer(s), pantry en toiletgroep.1e Verdieping: ca. 800 m, bestaande uit: kantoren, kantine, toiletgroep en technische ruimte.

  Bijzonderheden:- Opleveringsniveau bespreekbaar- Deelverhuur mogelijk vanaf ca.

  200 m

  Gelegen op een goede zichtlocatie aan de Hamelandroute (N313) op het bedrijventerrein De Kamp- Zuid zeer representatieve kantoorruimte met showroom en opslagruimte. Goed bereikbaar en parkeergelegenheid op eigen terrein.

  Indeling:- Showroom begane grond:

  ca. 430 m b.v.o. - Kantoor: ca. 95 m b.v.o.- Instructie/algemene ruimte:

  ca. 150 m b.v.o.- Bedrijfsruimte: ca. 480 m b.v.o.- Showroom verdieping:

  ca. 490 m b.v.o.- Magazijn verdieping:

  ca. 435 m b.v.o.

  WOON/ZORGCOMPLEX

  ZEDDAMBovendorpsstraat

  1 A/B

  Huurprijs: op Aanvraag

  BEDRIJFS-COMPLEX

  ZELHEMIndustriepark11-15

  Koopprijs: 975.000,- K.K.,

  BTW belast

  COMMERCILE RUIMTE

  VARSSEVELDGuldenweg 1

  Huurprijs: Op aanvraag

  BEDRIJFS -COMPLEX

  DIDAMPittelderstraat 10

  Koopprijs: 2.850.000,- K.K.,

  BTW belast

  COMMERCILE RUIMTE

  DOETINCHEMTransportweg 1

  Huurprijs: op aanvraag

  KANTOOR-COMPLEX

  DOETINCHEMEdisonstraat 84

  Huurprijs: 110,- per m/jaar,

  excl. BTW en servicekosten

  KANTOORRUIMTE MET SHOWROOM.

  LICHTENVOORDENobelstraat 11

  Koopprijs: 895.000,- K.K.,

  BTW belast

  Eigentijdse commercile ruimte naast Bever Zwerfsport en gelegen op prachtige zichtlocatie tegenover de meubelboulevard van Doetinchem. Het pand is uitstekend bereikbaar en op korte afstand van de op/afritten A18.

  Metrages:- Begane grond ca. 711 m v.v.o.- 1e Verdieping ca. 429 m v.v.o.- 2e Verdieping ca. 42 m v.v.o.

  Bijzonderheden:- Parkeren op eigen terrein in

  combinatie met Bever Zwerfsport- Centrale entree- Zelfstandige voorzieningen

  BEDRIJFSRUIMTE

  IN DE

  ACHTERHOEK...

  ...PRECIES

  WAT U ZOEKT!

  Plantsoenstraat 75

  postbus 190

  7000 AD Doetinchem

  Tel. 0314 - 33 24 91

  www.tenhag.nl

  [email protected]

  of kijk op www.tenhag.nl

  Ten Hagvestigingen in:AlmeloDeventerDoetinchemEnschedeHengelo (Ov.)ZutphenZwolle

  1976

  AM

  Op bedrijventerrein De Fluun gelegen bedrijfscomplex bestaande uit een modern kantoorgebouw met opslagloods alsmede royaal verhard buitenterrein op een perceel van ca. 18.500 m. Direct gelegen langs de A18

  Indeling:Hoofdkantoor (bouwjaar 2007):Totaal 1.590 m vvo verdeeld in meerdere kantoorruimten.Opslagloods: ca. 3.000 m vvo bedrijfsruimte verdeeld in meerdere segmenten.

  Bijzonderheden:- Deelverkoop mogelijk inhoudende

  de bedrijfsgebouwen alsmede industriegrond;

  Op bedrijventerrein Hofskamp-Oost te Varsseveld gelegen en goed bereikbare volumineuze winkel-ruimte met magazijn en voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein. Het betreft een royale en hoogwaardige afgewerkte showroom-/winkelruimte.

  Indeling:Open winkelruimte van ca. 860 m met kantoor, toiletgroep en pantry. Een magazijnruimte van ca. 300 m met meerdere overheaddeuren.

  Bijzonderheden:- Oplevering in de casco staat, echter

  incl. C.V., toiletgroep en pantry- Overige voorzieningen zijn ter

  overname van vorige huurder

  1976AM TenHagDf.indd 1 04-12-12 13:21

 • 19November - December 2012 - AM

  eInnovatie in de gezondheidssector

  In veel zorginstel-

  lingen staan

  alleen project-

  matige stoelen,

  veelal afkomstig

  uit Oost-Europese

  landen

  !

  Waarom bestaat

  er geen eetkamer-

  stoel met sta-op-

  functie en dan

  zonder snoer?

  !

  Door de

  ontsluiting van

  de netwerken is

  er samenwerking

  ontstaan met

  andere onderne-

  mers. Dat is een

  enorm stimuleren-

  de factor geweest

  !

  Jan Stroo

  Plantsoenstraat 75, Doetinchem, tel.: 0314 - 332491Tevens vestigingen in Almelo, Deventer, Enschede,

  Hengelo, Zutphen en Zwolle. TE

  HUURTE

  KOOP

  TE HUUR

  TE KOOP

  TE HUUR

  TE KOOP

  TE HUUR

  Woon/zorgcomplex in het centrum van Zeddam, zeer geschikt als gezinsvervangend tehuis voor mensen met licht verstandelijke/lichamelijke beperking.

  Metrages:Vloeroppervlakte: ca. 1.030 m b.v.o. Perceelgrootte: 1.020 m

  Bijzonderheden:- Koop is bespreekbaar- Herontwikkeling tot 6 a 7

  woningen is mogelijk- Voorzieningen als brandmeld- en

  ontruimingsinstallatie aanwezig- Recentelijk voorzien van nieuwe

  C.V.-ketel

  Bedrijfscomplex bestaande uit kantoor, productieruimten, magazijn/opslagruimte en verhard buitenterrein. Goed bereikbaar en gelegen op het bedrijventerrein van Zelhem. Perceelgrootte 6.025 m. Verkoop in onderdelen c.q. verhuur is bespreekbaar

  Metrages/oppervlakten:Kantoor/kantine begane grond: ca. 432 m v.v.o.Kantoren verdieping: ca. 80 m v.v.o.Bedrijfshal I : ca. 1.652 m v.v.o.Bedrijfshal II: ca. 921 m v.v.o.Entresolvloer: ca. 85 m v.v.o.Expeditie/magazijn: ca. 440 m v.v.o.

  Markant en goed onderhouden kantoorcomplex gelegen op bedrijventerrein De Huet welke uitstekende bereikbaar is en beschikt over parkeerplaatsen op eigen terrein.

  Metrages:Begane grond: ca. 800 m, bestaande uit: entree, receptie, garderobe, kantoren, spreekkamer(s), pantry en toiletgroep.1e Verdieping: ca. 800 m, bestaande uit: kantoren, kantine, toiletgroep en technische ruimte.

  Bijzonderheden:- Opleveringsniveau bespreekbaar- Deelverhuur mogelijk vanaf ca.

  200 m

  Gelegen op een goede zichtlocatie aan de Hamelandroute (N313) op het bedrijventerrein De Kamp- Zuid zeer representatieve kantoorruimte met showroom en opslagruimte. Goed bereikbaar en parkeergelegenheid op eigen terrein.

  Indeling:- Showroom begane grond:

  ca. 430 m b.v.o. - Kantoor: ca. 95 m b.v.o.- Instructie/algemene ruimte:

  ca. 150 m b.v.o.- Bedrijfsruimte: ca. 480 m b.v.o.- Showroom verdieping:

  ca. 490 m b.v.o.- Magazijn verdieping:

  ca. 435 m b.v.o.

  WOON/ZORGCOMPLEX

  ZEDDAMBovendorpsstraat

  1 A/B

  Huurprijs: op Aanvraag

  BEDRIJFS-COMPLEX

  ZELHEMIndustriepark11-15

  Koopprijs: 975.000,- K.K.,

  BTW belast

  COMMERCILE RUIMTE

  VARSSEVELDGuldenweg 1

  Huurprijs: Op aanvraag

  BEDRIJFS -COMPLEX

  DIDAMPittelderstraat 10

  Koopprijs: 2.850.000,- K.K.,

  BTW belast

  COMMERCILE RUIMTE

  DOETINCHEMTransportweg 1

  Huurprijs: op aanvraag

  KANTOOR-COMPLEX

  DOETINCHEMEdisonstraat 84

  Huurprijs: 110,- per m/jaar,

  excl. BTW en servicekosten

  KANTOORRUIMTE MET SHOWROOM.

  LICHTENVOORDENobelstraat 11

  Koopprijs: 895.000,- K.K.,

  BTW belast

  Eigentijdse commercile ruimte naast Bever Zwerfsport en gelegen op prachtige zichtlocatie tegenover de meubelboulevard van Doetinchem. Het pand is uitstekend bereikbaar en op korte afstand van de op/afritten A18.

  Metrages:- Begane grond ca. 711 m v.v.o.- 1e Verdieping ca. 429 m v.v.o.- 2e Verdieping ca. 42 m v.v.o.

  Bijzonderheden:- Parkeren op eigen terrein in

  combinatie met Bever Zwerfsport- Centrale entree- Zelfstandige voorzieningen

  BEDRIJFSRUIMTE

  IN DE

  ACHTERHOEK...

  ...PRECIES

  WAT U ZOEKT!

  Plantsoenstraat 75

  postbus 190

  7000 AD Doetinchem

  Tel. 0314 - 33 24 91

  www.tenhag.nl

  [email protected]

  of kijk op www.tenhag.nl

  Ten Hagvestigingen in:AlmeloDeventerDoetinchemEnschedeHengelo (Ov.)ZutphenZwolle

  1976

  AM

  Op bedrijventerrein De Fluun gelegen bedrijfscomplex bestaande uit een modern kantoorgebouw met opslagloods alsmede royaal verhard buitenterrein op een perceel van ca. 18.500 m. Direct gelegen langs de A18

  Indeling:Hoofdkantoor (bouwjaar 2007):Totaal 1.590 m vvo verdeeld in meerdere kantoorruimten.Opslagloods: ca. 3.000 m vvo bedrijfsruimte verdeeld in meerdere segmenten.

  Bijzonderheden:- Deelverkoop mogelijk inhoudende

  de bedrijfsgebouwen alsmede industriegrond;

  Op bedrijventerrein Hofskamp-Oost te Varsseveld gelegen en goed bereikbare volumineuze winkel-ruimte met magazijn en voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein. Het betreft een royale en hoogwaardige afgewerkte showroom-/winkelruimte.

  Indeling:Open winkelruimte van ca. 860 m met kantoor, toiletgroep en pantry. Een magazijnruimte van ca. 300 m met meerdere overheaddeuren.

  Bijzonderheden:- Oplevering in de casco staat, echter

  incl. C.V., toiletgroep en pantry- Overige voorzieningen zijn ter

  overname van vorige huurder

  1976AM TenHagDf.indd 1 04-12-12 13:21

  19November - December 2012 - AM

  Van technologische naar gebruikersgerichte oplossingen

  De easyUPchair

  sinds 1906 worden in bij bannink stoel & meubel in borculo stoelen gemaakt; het is de laatste gespecia-liseerde stoelenfabri-kant van nederland. volgens directeur Jan stroe is een stoel binnen de meubel-sector het moeilijkste product. Je moet bij het maken niet alleen rekening houden met de techniek en het materiaal, maar ook met de wijze waarop de stoel moet functioneren, met de gebruiker en met het zitcomfort. Je moet in 3D kunnen denken. bannink ontwikkelde een absoluut novum: de eetkamerstoel met sta-op-functie. gesteund door LimeZ en het Fieldlab werd de stoel gentrodu-ceerd bij enkele zor-ginstellingen om erva-ringen op te doen en het gebruiksgemak te testen. op basis van die ervaringen is de stoel doorontwikkeld. De easyUPchair, de actieve eetkamerstoel met opstapfunctie is nu in productie.

  Vanuit kennis en durf een product ontwikkelen waar de zorg behoefte aan heeft. Dat was de uitdaging waar Bannink Stoel & Meubel zich voor stelde. Met support van onder andere Fieldlab en Health Valley zijn ze klaar voor een nieuwe markt.

  Bannink Stoel & Meubel is de laatste gespecialiseerde stoelenfabrikant van Nederland. Directeur Jan Stroo zag in veel zorginstellingen alleen projectmatige stoelen, veelal afkomstig uit Oost-Europese landen en over het algemeen van een zelfde type. Stroo zocht het contact met verschil-lende partijen, omdat hij ervan overtuigd was dat Bannink een betere stoel kon leveren. Al pratend met partijen kwamen we op de sta-op-fauteuils. Daar bleken zorginstellingen nogal een probleem mee te hebben: dat zijn grote bakbeesten met een snoer in de hoek van de kamer. Stroo: Terwijl mensen het liefst aan tafel zitten pratend met elkaar, etend of een kaartje leggend. Ik dacht: waarom bestaat er geen eetkamerstoel met sta-op-functie en dan zonder snoer?

  easyupcHairJan Stroo besloot met Bannink een actieve eetkamerstoel met sta-op-functie te ontwik-kelen. We zijn daarvoor gaan praten met een rolstoelfabrikant die veel ervaring heeft met de krachten die op een stoel worden uitgeoefend. We hebben goed nagedacht over de vraag: hoe werkt het intutief als iemand wil opstaan? We hebben de stoel die we al aan de zorg leverden gebruikt als

  archetype en doorontwikkeld. Nu is hij gereed voor productie en hij blijkt in een behoefte te voorzien. Begin januari gaan we ermee naar buiten.

  Het Fieldlab heeft de meu-belfabriek geholpen in de samenwerking met andere ondernemers en het ontsluiten van netwerken. LimeZ heeft de eerste twintig stoelen uit-gezet bij een aantal zorginstel-lingen voor het testen van het gebruiksgemak; Stroo kreeg daar de terugkoppeling op. Die terugkoppeling vanuit de prak-tijk van de zorg heeft ons getrig-gerd om die stoel gewoon te gaan maken. Aan de easyUPchair, een actieve eetkamerstoel, kun je niet zien dat er een sta-op-functie in zit. Hij is daarmee ook niet stigmatiserend. Bannink start met n model, maar er zullen snel andere volgen.

  vermarkten Je kan jaren blijven ontwik-kelen maar je moet het ook kunnen vermarkten, stelt Jan Stroo. En daar gaat het vaak fout, de markt werkt steeds meer vraaggestuurd en gebruikersgericht. Daarom is hij blij met de support van het Fieldlab en het ACT. Door de ontsluiting van de netwerken is er samenwerking ontstaan met andere ondernemers. Dat is een enorm stimulerende factor geweest. Om de focus op het eindproduct te houden kun je best een steuntje in de rug gebruiken. Met Fieldlab kun-nen we nog veel meer dingen vinden. Niets is gek. Daar wil-len wij partij in blijven. Als iets een keer meubelgerelateerd is zitten we erbij en komt het hier terecht. Alleen als je je nek uit durft te steken ontstaan er nieuwe initiatieven. No guts no glory. nc

 • 20 November - December 2012 - AM

 • 21November - December 2012 - AM

  Van oudsher kende de Achterhoek meerdere trappenfabrieken. Met het wegvallen van Agterhof en Tenten is alleen Broekhout nog als regionale trappenfabri-kant over. We zijn een houtverwerkend bedrijf, zegt bedrijfsleider Andr Weijen-borg. We maken ook kozijnen, deuren, ramen en prefab dakelementen, maar ons specialisme is trappen. We maken er enkele per week, van ontwerp en productie tot de montage op locatie. We maken in principe geen serieproductie: dat is qua kwaliteit maar ook prijstechnisch gewoon minder interessant. Natuurlijk is het hele ontwerp- en productieproces computer-gestuurd. Maar er komt toch altijd veel handwerk bij kijken, zeker als het om meer bijzondere trappen gaat. Elke trap die we maken is uniek, is maatwerk.

  geHeimIn zijn simpelste vorm is een trap eigenlijk niets anders dan een middel om via een aantal treden van de ene verdieping naar de andere te gaan, legt Andr Weijenborg uit. De ruimte is bepalend voor de trap. Die geeft aan wat er mogelijk is. Dat zijn de afmeting van het trapgat, de hoogte tus-sen de verdiepingen, het aantal treden en

  eventueel de bocht die er in zit. Maar het geheim van een goede trap is de verdrijving. Dat wil zeggen: waar en hoe je precies de treden plaatst. Dat is het geheim van de smid. De verdrijving is namelijk bepalend of een trap goed loopt. Een simpele vurenhouten trap maken, dat kan bijna iedereen. Hup, op de plek zetten en klaar is Kees. Lekker goedkoop en snel klaar, dus voor aan-nemers is dat prijstechnisch natuurlijk het meest inte-ressant. Maar die zien een trap dan ook meer als een gebruiksvoorwerp. Particulieren willen toch vaak iets met meer kwaliteit, met meer aandacht voor details, met smoel. Terecht, want een trap is eigenlijk een meu-belstuk. Dat moet dus bij het huis en het interieur pas-sen. Voor ons is dat dus een veel interessantere markt.

  meubelstuk In de kleine showroom van Broekhout vind je een heel breed scala van trappen, leuningen en spijlen, in alle soorten en maten. Van lichte, elegante modellen tot robuuste en met ornamenten versierde trappen. Je kunt een trap heel mooi aankleden. Daar zijn bepaalde trends in. Zo is nu een elegante trap van beukenhout met RVS spijlen heel gewild. Maar in Duitsland kiezen ze eerder voor een robuust uitgevoerde trap, dikker en breder. Daar zijn ze veeleisender. Maar ook de simpele standaardtrappen krijgen bij Broekhout alle aandacht. Kwaliteit, daar gaat het om. En kwaliteit, dat is voor ons voldoen aan de eisen van de klant. Een trap koop je tenslotte voor het leven.Broekhout doet ook veel in de renovatie, in het ont-werp en de productie van nieuwe trappen in oude, gerenoveerde panden. Zon trap moet dan passen in het interieur, in de stijl van het pand. Ik was laatst bij een klant die voor zijn huis een vurenhouten trap wilde bestellen. Toen ik ging kijken, bleek het om een prach-tig statig landhuis te gaan, met een dubbele voordeur en een prachtige hal. Daar een standaardtrap inzetten zou zonde zijn. Daar kunnen we ons als gespecialiseerd bedrijf dus helemaal in uitleven. n

  Broekhout Houtproducten is de enige trappenfabriek die de Achterhoek nog rest. Broekhout doet niet aan seriebouw, maar levert op maat gemaakte meubelstukken aan aannemers en particulieren. Bedrijfsleider Andr Weijenborg: We zijn trots op iedere trap die we maken.

  De trappen van Broekhout in Aalten

  Het geheim van een goede trap is de verdrijving

  Een trap koop je voor het leven !

  eMade in de Achterhoek

  l Zowel het ontwerp- als het productieproces zijn vergaand gecom-puteriseerd, maar toch komt er nog veel hand-werk bij kijken

  i Bedrijfsleider Andr Weijenborg: Broekhout Houtproducten is een houtverwerkend bedrijf. Wij maken allerhande producten voor de bouw, maar onze specialiteit is toch echt het maken van trappen, op maat

 • 22

  Frans van Lynden over nieuwe toekomstvisie op Landgoed KeppelMeer evenementen in en om het kasteel, een verkeersluwe dorpsstraat, kunst, cultuur en wandelpaden. Het is een greep uit de 21 deelprojecten uit de Landgoedvisie op de toekomst van Landgoed Keppel.

  Dat landgoed Keppel, met bijbehorend kasteel, koetshuis en de omliggende bos-sen en landerijen een parel in de Achterhoek is behoeft nauwe-lijks betoog. Kasteel Keppel zelf ligt op het kruispunt van de Oude IJssel en verschillende (van oudsher handels-)routes. Die bijzondere locatie maakte dat hier in de 12e eeuw een ver-sterkte woontoren werd gebouwd. In de 17e eeuw kreeg het kasteel - op de fundamenten van het oorspronkelijke - zijn huidige vorm. Afstammelingen van de eerste heren van Keppel - vanaf 1530 de familie van Pal-landt - zijn altijd eigenaar van kasteel en landgoed geweest. Tot aan de oprichting in 1962 van de Pallandt van Keppel Stichting die nu samen met Landgoed Kasteel Keppel BV de eigenaar is. Wonen is statu-tair voorbehouden aan de voor-zitter van de Stichting, momen-teel mr. W.J.R. baron van Lyn-den en zijn echtgenote. Het beheer van de eigenaren is gericht op behoud en verster-king en een duurzame instand-houding van het landgoed.

  DynamiscHe entiteitMet het oog op de toekomst hebben de eigenaren recent een zogenaamde Landgoedvisie 2020 ontwik-keld. Bij het opstellen daarvan zijn ook de gemeente Bronckhorst, de provincie, het waterschap en de dorps-raad betrokken. De presentatie in september trok een grote schare belangstellenden. Rentmeester Frans van Lynden leverde er samen met adviesbureau Marb Con-sultancy in Goor een belangrijke bijdrage aan. De visie maakt duidelijk hoe landgoed Keppel zich in de periode tot 2020 moet ontwikkelen om op de veranderende omstandigheden te kunnen inspelen, legt hij uit. Daarvoor hebben we ruim twintig projecten benoemd. Het ambitieniveau daarvan is hoog, zeker in de huidige tijdgeest. Tegelijk is het zo dat niet alles kan. Misschien dat een bepaald project niet valt te realiseren, maar dat er iets anders voor in de plaats komt. Landgoederen zijn tenslotte dynamische entiteiten die zich door eeuwen heen ook voortdurend zijn blijven ontwikkelen.

  precair onDerDeelEen van die projecten is het kasteel zelf en dat is tege-lijk het meest precaire onderdeel van alle plannen. Dat komt vooral omdat het nog altijd een bewoond huis is waarbij de privacy van de bewoners in acht wordt genomen. In de afgelopen jaren is ook bij hen het besef gegroeid dat het kasteel deels een andere invulling zal moeten krijgen. Een tien jaar durende restauratie heeft zon 2,3 miljoen euro gekost. Frans van Lynden: Het is in feite een particulier bewoond museum, waarvan je maar een stukje warm houdt voor bewoning. Maar het is wel een van de gaafst bewaard gebleven middel-eeuwse kastelen. Bij de uitwerking van ideen is het een spannende uitdaging het behoud van voldoende privacy te combineren met meer openstelling. Volgens van Lynden moet dat lukken, want Kasteel Keppel heeft beslist iets bijzonders te bieden. Het is toch de plek waar Napoleon nog een tijdje heeft gewoond. Zijn bedstee was strategisch gelegen, tussen twee andere slaapvertrekken in. Dat is een verhaal dat altijd aan-spreekt.

  Landgoedwerkploeg

  Recent is gestart met het werven van vrijwil-ligers die samen een landgoedwerkploeg gaan vormen. Het is de bedoeling dat deze landgoedwerkploeg met enige regelmaat de helpende hand zal bieden bij de vele onderhoudswerk-zaamheden, zoals het snoeien van houtwal-len, het knotten van bomen, de aanleg van nieuwe beplantingen, het uitrasteren van solitaire bomen en boomgroepen, het opknappen van schu-ren of andere cultuur-historische gebouw-tjes of objecten, het plaatsen van bordjes, het schilderen van houtwerk zoals land-hekken etc. Frans van Lynden: wij hopen ook dat mensen bereid zijn te helpen met de organisatie van evenementen op Keppel. binnen de op te zetten landgoed-werkploeg dragen vrijwilligers vanuit hun eigen netwerk en ervaring bij aan de instandhouding van het landgoed.wie vrijblijvend een keer wil komen meehelpen, kan zich opgeven via [email protected]

  Ik zou het fantastisch vinden als we over een paar jaar een passend model hebben ontwikkeld

  dat zich goed laat combineren met de privfunctie van het kasteel !

  November - December 2012 - AM

 • 23

  een eilanD voor kunst en cultuurDe omgeving van het kasteel leent zich uitstekend als een plek voor kunst- en cultuurbeleving. Daarom is het leidende thema in de visie: Keppel, een eiland voor kunst en cultuur. Het (schier)eiland Kep-pel is ontstaan door verlegging van de Oude IJsselloop. Daarop liggen het kasteel met park en koetshuis, de Dorpsstraat met bebouwing en de oude moestuin. Door de eeuwen heen is de samenhang tussen deze elementen deels verloren gegaan en is de historische beleving afgenomen. Met het verkeersluw maken van de Dorpsstraat kan ook die verstilde dorpssfeer weer voor een belangrijk deel terugkeren. Van Lynden schetst hoe de aan de Dorpsstraat gelegen gebouwen - in totaal 35 objecten - kunnen worden omgevormd tot multifunctionele woonunits, ateliers en galerien waarin mogelijk ook oude ambachten zullen wor-den uitgeoefend. We hopen daardoor de kunst- en cultuurbeleving van het eiland te stimuleren. Een ander deelproject dat daar ook toe kan bijdragen is het weer open maken van de oude IJsselloop, zodat deze geschikt is voor rondvaarten rondom Kep-pel. Daar wordt met het Waterschap verder over nagedacht. Ook hiermee zou een stuk cultuurgoed in ere kunnen worden hersteld, want Keppel kende in het begin van de vorige eeuw al recreatieve gondelvaarten. Het idee zou mooi passen in andere initia-tieven om de Oude IJssel vanuit recreatief oogpunt meer te benutten. Ook het sluisje bij Keppel kan daarbij een rol spelen. Frans van Lynden denkt niet alleen dat Keppel als museumdorp heel goed kan wedijveren met bijvoorbeeld Bronckhorst, ze kunnen elkaar ook versterken.

  Ik zou het fantastische vinden als we over een paar jaar een passend model heb-ben ontwikkeld dat zich goed laat combi-neren met de privfunctie van het kasteel. Een mooi idee is bijvoorbeeld om boeren bakwaardig tarwe te laten telen, die moge-lijk door de watermolen wordt vermalen om er een echte Keppelse pannenkoek van te kunnen bakken. Op deze wijze kan de hele kringloop worden meebeleefd. Ik ben ervan overtuigd dat zon idee veel mensen aanspreekt. n

  j Frans van Lynden is de rentmeester van Landgoed Keppel is mede verantwoorde-lijk voor de ontwikkeling van de Landgoedvisie 2020 waarin is vastgelegd hoe het landgoed zich moet ontwikkelen om op veranderende omstandigheden te kunnen inspelen

  November - December 2012 - AM

 • Abel de Vries, architect n filatelist

  Vooral de details fascineren me

  eDe Hobby

  November - December 2012 - AM24

 • 25November - December 2012 - AM

  Als jongetje was ik al gefascineerd door postzegels. Mijn vader had een prachtige verzameling, schit-terende postzegels uit verre vreemde landen als China en Duits Oost-Afrika en zo ben ik zelf ook begonnen met verzamelen. Ik schreef bijvoorbeeld brieven aan staats-hoofden, aan Nasser of Chroetsjov waarin ik om postzegels

  vroeg. Dan kreeg ik een brief terug uit Egypte of Rusland met mooie postzegels en twee jaar lang nieuwjaarswensen van President Nasser. Of ik schreef naar mijn oma die met een pakketboot naar Australi ging, op het adres in een vreemde haven, en die kreeg ik dan onbestelbaar retour, maar wl met heel veel stempels van havens waar mijn post net de boot had gemist. Zon ver-zameling zit dus vol met jeugdherinneringen.

  Een postzegel is eigenlijk een heel klein stukje papier met een prachtige grafische afbeel-ding. Heel gedetailleerd, er valt zoveel te ontdek-ken: de afbeelding, maar ook het watermerk, het stempel, de tanding. Dat is elke keer weer anders. En juist die details, die maken het. En die fascineren mij. Dat heb ik in mijn werk als archi-tect ook, altijd met details bezig. En terecht, want die maken de kwaliteit van het werk. Dat vind ik in postzegels terug.

  Wat ik ook bijzonder aan postzegels vind, is dat het iets specifieks weergeeft van een ander

  land, van Japan of Samoa of zo. De afbeelding van een gebouw, een staatshoofd of de natuur zegt iets over dat land. Ik zocht dat dan altijd op, waar ligt het en hoe is het daar, en zo heb ik mijn topografische kennis opgebouwd. Die fascinatie voor verre landen en andere culturen is altijd gebleven. Ik heb veel gereisd, ik werd aangetrokken door de vreemde wereld. Zo heb ik eens twee maanden door Indo-nesi rondgezworven, zonder plan, gewoon rondkijken naar wat daar gebeurt en hoe mensen daar leven.

  Jaren heb ik niets met postzegels gedaan, totdat ik een tijd geleden de verzameling van mijn vader erfde. Toen ben ik er weer mee verder gegaan. Je hebt een serie zegels, en er ontbreken en nog een paar. Mijn vader ging dan naar een ruilbeurs of naar zon postzegelwinkeltje in een stoffig pandje. Tegenwoordig gaat het via internet, daar zijn ver-zamelsites waar van alles wordt aangeboden, van bierviltjes en sigarenbandjes tot speelgoedautootjes. En postzegels, van de beroemde Mauritiuszegel uit 1847 met een waarde van 500.000 euro tot de Julianaserie die je voor een habbekrats kunt krijgen. Ik heb zelf ook een webshop waarin ik soms

  zegels verkoop. Daar koop ik dan weer andere voor die in mijn verzameling passen, of gewoon omdat ik die erg mooi vind. Ik heb geen idee wat de waarde van mijn verzameling is. Niet zoveel, denk ik. Alleen als je iets unieks hebt is het nog wat waard.

  Als ik naar mn verzameling kijk, dan vind ik dat er vroeger veel mooiere zegels werden gemaakt. Grafisch heel gedetailleerd, soms heel kleurrijk, echt kunstwerkjes van een paar centi-

  meter groot. Maar ja, dat is in de architectuur ook zo. Vorm-geving en detail, daar houd ik van. Vandaar mijn fascinatie voor postzegels. n

  De Doetinchemse architect Abel Pieter de vries stamt uit een familie van architecten. maar hij was misschien liever archeoloog geworden: een beetje speuren, een beetje graven en dan wat pijlpunten of potscherven vinden. waar je dan weer een heel ver-haal omheen kunt maken. stukjes van een andere wereld ontdek-ken. en details die het karakter van het geheel bepalen; Details, dat is ook de drijvende kracht in zijn werk als architect. Zijn belangstelling voor kunst uit zich ook in zijn hobby, postzegels. Het zijn cht kleine kunstwerk-jes.

  Professionele reputaties kun-nen sterk verschillen van wat iemand in zijn vrije tijd doet. in elk nummer vertelt een Achter-hoekse ondernemer, bestuur-der, sporter of artiest over zijn of haar opmerkelijke hobby.

 • 1982

  AM

  000_000_am06 ADV1p.indd 12 05-12-12 09:35

 • Werken / Wonen in een VILLAStaringstraat 5, Gendringen

  1983AM

  Soort woning: Vrijstaand woon-/werkpandBouwjaar: ca. 1965Perceeloppervlakte: 817 m2.Inhoud woonhuis: ca. 750 m3.

  Unieke kans: deze woning wordt verkocht via www.vastgoed-Auctions.nl

  Vastgoed-Auctions.nl is een nieuwe transparante manier om woningen te kopen tegen de beste prijs. U kunt op deze woning een bieding doen (inzet vanaf 250.000,- euro k.k.) via www.vastgoed-auctions.nl, hier vindt u ook de pro-cedure en voorwaarden. De genoemde prijs is de vanaf prijs, dit is de prijs waar vanaf u een bieding kunt doen. De vrijwillige veiling staat onder toezicht van een notaris.

  Op loopafstand van de dorpskern van Gendringen, op een zichtlocatie gelegen woon-/werkpand. Het pand kan worden gebruikt als woonhuis en -/ of een combinatie van wonen en werken. Het geheel is gelegen op een ruime kavel van 817 m2. en naar eigen wens en invulling nader in te delen.

  Prinses Irenestraat 3, 7021 CG Zelhem

  Tel. (0314) 625113

  e-mail: [email protected]

  www.kleinhesselinkmakelaars.nl

  1983AM IBGLichtenbergDf.indd 4 05-12-12 10:46

 • 28

  Bijna had sanitairgroothandel Dales zijn 75jarig bestaan niet gehaald. Maar de doorstart van het Achterhoekse bedrijf door Rensa en Gvier heeft de toekomst veilig gesteld. Iedereen is blij dat het bedrijf erdoor gekomen is, maar om nou te zeggen dat dat een reden is om een feestje te vieren, nee, vindt Louw Fokkinga die samen met Henk Atteveld de directie voert.

  Toen dit bedrijf failliet ging, in december 2011, werkten hier nog 120 mensen. Er waren er, steeds in kleine stapjes, al 60 afgevloeid. Uiteindelijk zijn we verder gegaan met 44 medewerkers. Veel collegas hebben dit bedrijf moeten verlaten en de mensen die er nog zijn, heb-ben tijdenlang in een soort achtbaan van onzekerheid gezeten. Ze zijn blij dat het bedrijf verder kan en dat ze in het warme bad van Rensa en Gvier terecht zijn geko-men, maar onder deze omstandigheden gaan we natuurlijk geen groot feest bouwen. Ook al bestaat Dales dit jaar 75 jaar, en dat is niet niks.

  Louw Fokkinga, directeur Bedrijfskunde bij Rensa in Didam, heeft in zijn 13 jaar bij Rensa al meer bijzondere dingen mogen doen, maar het van de grond af aan opnieuw structureren van een onderneming is een nieuwe proeve van bekwaamheid, vindt hij: Dales is er weer en we zijn trots dat we deze groothandel en de werkgelegenheid voor de regio kunnen behouden. Dat zeg ik overigens met alle respect voor Arnold Dales, de vorige eigenaar, die heel ver is gegaan om deze onderneming te redden.

  tecHnologiscHe acHterstanDDales was al langere tijd in de problemen voordat het bedrijf het eind 2011 niet meer kon bolwerken. Louw Fokkinga ziet twee oorzaken: De opkomst van internet heeft de verkoop van eigenlijk alles, en dus ook van sanitair sterk veranderd. Het werd steeds minder vanzelfsprekend dat de con-sument zijn spullen in de showroom kwam uitzoeken en deze vervolgens kocht via de installateur of de aannemer. Dales is tegen het economische tij in blijven vasthouden

  Slagkrachtin de nieuwe combi-natie biedt gvierDa-les werk aan een klei-ne 100 medewerkers. er wordt weer gen-vesteerd, de structuur is terug in de onder-neming, de strategie wordt heringericht. er is meer aandacht voor techniek en voor de onderscheidende ken-merken van gvierDa-les. Louw Fokkinga: we werken daarin natuurlijk nauw samen met Rensa. we delen het enorme potentieel aan kennis en ervaring waar-over Rensa beschikt en onderzoeken mogelijkheden voor logistieke samenwer-king volgend jaar. De vrachtwagens van Rensa en gvier-Dales gaan straks natuurlijk voor beide bedrijven op pad en ook op veel andere gebieden maken we gebruik van de slag-kracht van Rensa.

  k Henk Atteveld [l] van Gvier en Louw Fokkinga van Rensa vormen samen de directie van het nieuwe GvierDales, technische groothandel in sanitair en watertechniek

  Rensa en Gvier nemen Dales over

  Via een achtbaan in een warm bad

  aan dit oude verkoopkanaal. Daarnaast heeft het bedrijf door de jaren heen technologische achterstand opgelopen. Inves-teringen in ICT op alle vlakken van de bedrijfsvoering zijn van belang om efficint en kosten-vriendelijk te kunnen blijven opereren. Kijk, als je wind mee hebt, is zeilen niet zo moeilijk. Als er groei in de markt zit en je werkt niet optimaal of efficint, dan kun je nog steeds je boter-ham verdienen. Maar draait de markt om, dan gaan zaken als kostbare showrooms en ineffi-cincy, vertaald in hoge arbeids-kosten direct pijn doen. De organisatie komt dan stil te staan.

  snel scHakelenAl in 2009 waren Dales en Rensa met elkaar in con-

  November - December 2012 - AM

 • 29November - December 2012 - AM

  Wij rekenen alles wat in en rond een gebouw met water te maken heeft tot ons werkgebied!

  centreren op verwarming en ventilatie maar wilde natuurlijk wel voorkomen dat n van haar concurrenten Dales zou overnemen en Rensas positie in de regio zou ondergraven. Louw Fokkinga: Een doorstart dus vanuit een defensieve motivatie. Maar dan wel om vervolgens in de aanval te gaan. Daaruit is de samenwerking en samenvoeging met Gvier ontstaan. Gvier heeft een sterke positie in Zeeland en West-Brabant, vooral in sanitair en zijn daarmee aanvullend op het werkgebied van Dales Sanitair. Ook de kennis en kunde op het gebied van sanitair en watertechniek staat bij Gvier hoog in het vaandel en sluit aan bij de ervaring van Dales Sanitair. Inmiddels zijn Dales Sanitair en Gvier gentegreerd tot GvierDales (de nieuwe naam!). Rensa en GvierDales blijven bestaan als twee zelfstandige ondernemingen met hun eigen specialisatie. Maar we gaan natuurlijk wel gebruik maken van elkaars krachten en mogelijkheden.

  tussen waterleiDing en rioolHet laatste in dit proces dat Louw Fokkinga en Henk Atteveld nog te doen staat, is de integratie van de twee sanitairgroothandels af te ronden in de komende maanden. De centrale diensten zijn reeds gevestigd in Doetinchem en er zijn verkoopkantoren in Tilburg, Doetinchem, Goes, Drachten en Bunnik. Het streven op termijn is naar lan-delijke dekking. Om mogelijke verwarring in de markt te voorkomen, heeft Gvier zijn groothandelsactiviteiten op het gebied van verwarming en ventilatie onder gebracht bij Rensa. GvierDales concentreert zich volledig op sanitair en - en dat is nieuw - op watertechniek. Henk Atteveld: Wij reke-nen alles wat zich bevindt tussen de water-leiding die een gebouw binnenkomt en het riool waarin het vervuilde water wordt afgevoerd, tot ons werkgebied. Dus eigen-lijk alles wat in en rond het huis met water te maken heeft, tot en met dakgoten. Sani-tair - wcs, wastafels, douches - is daar maar n onderdeel van. Dat is nog onvoldoende bekend in de markt. Er is dus nog veel werk te verzetten, maar het fundament stt. We kunnen weer gaan bouwen. n

  tact over vormen van samenwerking. Daar-naast onderhield Dales nauwe contacten met Gvier, een regionale speler in Zeeland en West-Brabant. Zo implementeerde de Doetinchemse sanitairgroothandel samen met Gvier in 2011 nog een nieuw infor-matiesysteem. Als een soort voorloper op nauwere samenwerking in betere tijden. Het mocht uiteindelijk niet zo ver komen. Op 1 december restte de directie van Dales niet anders dan surseance van betaling aan te vragen. Dales ging aansluitend op 5 december failliet. Dat overviel zelfs Rensa en Gvier die op dat moment met elkaar in gesprek waren over een mogelijke geza-menlijke actie. Louw Fokkinga: Direct na het faillissement zijn we gaan schakelen. Tien dagen later hadden Rensa en Gvier sanitairgroothandel Dales in een 50/50 verhouding overgenomen en herstart. Een groothandel kan zich niet permitteren

  lang uit de lucht te zijn. Voor je het weet, zijn je klanten weg - die hebben nu eenmaal spullen nodig - en hoef je niet meer door te starten. Op 19 december waren we weer up and running.

  in De aanvalTechnische groothandel Rensa, gespecia-liseerd in verwarming en ventilatie, heeft in de regio een sterke marktpositie. Dales heeft een vergelijkbare positie in sanitair. De trend bij vrijwel alle andere groothan-dels in de markt is naar concentratie van alles waar de installateur behoefte aan heeft: verwarming, ventilatie, sanitair en elektra onder n dak. Rensa blijft zich con-

 • Wijnhandel Schoemaker VofVeldstraat 137071 CA UlftTel. +31 315 68 14 31Fax. +31 315 63 22 [email protected]

  Wnhandel Schoemake|www.wijnhandel-schoemaker.nl

  Het leven is te kort om slechte wijn te drinken

  vier jaar op rij bekroond met het beste wijnassortiment van Nederland

  1962

  AM

  1560AM

  www.wiha-vloertechniek.nlwww.wiha-diamanttechniek.nl www.wiha-brandpreventie.nl

  Boorwerk, zaagwerk, verankeringen, sleuvenzagen, ongeacht in welke wand of vloer. WIHA Diamanttechniek is uw specialist op het gebied van diamantboor- en zaagwerk.

  Brandwerende systemen voor nieuwbouw en renovatie. WIHA Brandpreventie garandeert een normver zekerde en veilige brandbescherming van gebouwen.

  Betonvloeren en asfalt schuren, polijsten, stralen, frezen of het strippen van vloer-bedekkingen. WIHA Vloertechniek heeft er alle kennis en middelen voor in huis.

  Helmkamp 57 7091 HS Dinxperlo Postbus 25 7080 AA Gendringen T 0315 - 68 64 28 | Neonstraat 2c 7463 PE Rijssen T 0548 - 522 005 1922A

  M

 • 31November - December 2012 - AM

  Dago Autogroep Kenmerk van de Dago groep is het uitgebreide pakket van diensten op automotivegebied. naast het dealerschap van vw, Audi en seat in Aalten, win-terswijk, Doetinchem, Duiven, Ulft en Arnhem is het bedrijf sterk in:- autoverzekeringen- verlengde garantie- autolease- autoschadeherstel en ruit-schade- mobiliteitspakket en pech-hulp- autoverhuur- bandenhotel- bedrijfswageninbouw- economy onderdelen- tanken en wassen- werkplaatsafspraken online

  eBedrijfsreportage

  FD Gazelle nominatie voor Dago AutoGroep

  De kunst is om klanten aan je te binden

  In november is de Dago Autogroep (Audi, VW,

  Seat) genomineerd voor een FD Gazelle award, die

  Het Financieel Dagblad jaarlijks uitreikt aan de

  snelst groeiende bedrijven in Nederland. Directeur

  Richard Smees verklaart het succes: Flexibel zijn:

  opschakelen als het goed gaat; terugschakelen als

  het minder wordt.

  Met een jaarlijkse groei van twintig procent over de afgelopen drie jaar behoort de Dago Autogroep tot de top in de automotive industrie. Het is een beves-tiging dat we het goed doen, zegt Richard Smees over de nominatie, die zijn bedrijf in november uitgereikt kreeg. Maar dat het goed gaat, slaat meer op gisteren. Hoe gaat het vandaag, en vooral hoe gaat het morgen? Daar ben ik als ondernemer eigenlijk meer mee bezig. Smees is directeur van de Dago Autogroep, dealer van Audi, VW en Seat, met vestigingen in Doetinchem, Ulft, Duiven, Aalten en Winterswijk; ook leasemaat-schappij Regiolease, Regio Autoverhuur en autoscha-debedrijf Siebelink behoren tot de Dago Autogroep. Het FD rekent de Dago Autogroep dus tot de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Smees: Voor een deel hebben we de wind mee gehad. De automarkt is ondanks de crisis de afgelopen jaren flink gestegen. Dit jaar is dat duidelijk minder en ik zie daar zo snel geen verandering in komen. De centrale vraag is dus: hoe kunnen we de dingen slimmer doen?

  spreiDingMet de Volkswagen Groep (VW, Audi, Seat) heeft Dago een aantal sterke merken in huis, geeft Richard Smees toe. Dat helpt natuurlijk; onze merken groeien, mede dankzij het brede leveringsprogramma en de milieuvriendelijke en fiscaal gunstige modellen. Maar de kracht van ons bedrijf ligt vooral in de spreiding over het totaal van de automobiliteit. Dat loopt van verkoop en onderhoud tot verzekering, lease en schadeherstel. Daardoor kunnen we over de volle breedte onze klan-ten van dienst zijn. We hebben dus een brede basis en vooral, we zijn als organisatie flexibel. We kunnen opschakelen als de markt groeit, en terugschakelen als de markt stagneert. Dat maakt ons als bedrijf stabiel. Aan de crisis zlf kan ik niet zoveel doen. Maar als ondernemer blijf je wl kijken: waar liggen dan nu wl de mogelijkheden? Dan merk je dat het in onze bran-che eigenlijk niet