Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische ... bijvoorbeeld transactiekosten 2. Voor de

download Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische ... bijvoorbeeld transactiekosten 2. Voor de

of 133

 • date post

  02-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische ... bijvoorbeeld transactiekosten 2. Voor de

 • i i

  Lieve DE COCK

  Pieter DE MEYER

  Jan DE WIT

  Ludwig LAUWERS

  Bart WOLPUT

  Samenwerking tussen ILVO, Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek

  Vlaanderen en LBI, Louis Bolk Instituut, Nederland

  Maart 2009

  Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische land- en

  tuinbouw in Vlaanderen

 • ii

 • iii

  Samenwerking tussen ILVO, Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek

  Vlaanderen en LBI, Louis Bolk Instituut, Nederland

  Maart 2009

  Lieve DE COCK

  Pieter DE MEYER

  Jan DE WIT

  Ludwig LAUWERS

  Bart WOLPUT

  Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische land- en

  tuinbouw in Vlaanderen

 • iv

  Coördinator studie:

  Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek

  Eenheid Landbouw en Maatschappij

  Burgemeester Van Gansberghelaan 115, bus 2

  B-9820 Merelbeke

  tel. 09 272 23 40 – fax. 09 272 23 41

  e-mail: L&M@ilvo.vlaanderen.be

  http://www.ilvo.vlaanderen.be/LenM/

  Contact:

  Ir. Lieve De Cock, Wetenschappelijk onderzoeker

  Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek ILVO

  Eenheid Landbouw en Maatschappij

  Burgemeester Van Gansberghelaan 115, bus 2

  B-9820 Merelbeke

  Tel +32 9 272 23 52

  Email: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be

  Ir. Jan de Wit, Senior medewerker

  Louis Bolk Instituut LBI

  Eenheid Veehouderij, markt en economie

  Hoofdstraat 24

  NL-3972 LA Driebergen

  Tel + 31 343 52 38 60 of + 31 6 10 91 94 00

  Email: j.dewit@louisbolk.nl

  Dr.Ir. Ludwig LAUWERS, Wetenschappelijk directeur

  Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek ILVO

  Eenheid Landbouw en Maatschappij

  Burgemeester Van Gansberghelaan 115, bus 2

  B-9820 Merelbeke

  Tel +32 272 23 56

  Email: ludwig.lauwers@ilvo.vlaanderen.be

 • v

  IINNHHOOUUDD

  Afkortingen .............................................................................................................................................. 1

  Voorwoord .............................................................................................................................................. 3

  1. Inleiding ........................................................................................................................................... 5

  1.1. Context van de studie .............................................................................................................. 5

  1.2. Doelstelling .............................................................................................................................. 6

  1.3. Uitwerking ............................................................................................................................... 6

  2. Algemene aanpak ............................................................................................................................ 8

  2.1. Subsidies voor de biologische land- en tuinbouw: conceptueel kader ................................... 8

  2.2. Dynamiek van de omschakeling ............................................................................................ 11

  2.3. Coherent evaluatiekader ....................................................................................................... 12

  3. Extra kosten en gederfde opbrengsten ......................................................................................... 14

  3.1. Wetgevend kader .................................................................................................................. 14

  3.2. Wat zijn kosten-batensaldi .................................................................................................... 14

  3.3. Werkwijze .............................................................................................................................. 15

  3.4 Resultaten ............................................................................................................................. 21

  3.5 Saldi in subsidies .................................................................................................................... 40

  3.6 Conclusies .............................................................................................................................. 42

  4. Transactiekosten ........................................................................................................................... 43

  4.1. Wetgevend kader .................................................................................................................. 44

  4.2. Wat zijn transactiekosten? .................................................................................................... 46

  4.3. Meten van transactiekosten ................................................................................................. 49

  4.4. Werkwijze .............................................................................................................................. 49

  4.5. Resultaten ............................................................................................................................. 51

  4.6. Transactiekostenelement in subsidie .................................................................................... 61

  4.7. Conclusies .............................................................................................................................. 65

  5. Opportuniteitskosten .................................................................................................................... 66

  6. Risico.............................................................................................................................................. 68

  6.1. Inleiding ................................................................................................................................. 68

  6.2. Wetgevend kader .................................................................................................................. 68

  6.3. Wat is risico? ......................................................................................................................... 69

  6.4. Meten van risico .................................................................................................................... 70

 • vi

  6.5. Bepalen van risicopremies .................................................................................................... 72

  6.6. Werkwijze .............................................................................................................................. 74

  6.7. Resultaten ............................................................................................................................. 84

  6.8. Conclusies .............................................................................................................................. 92

  7. Investeringen en desinvesteringen bij omschakeling naar biologische landbouw ....................... 94

  7.1. Investeringen ......................................................................................................................... 94

  7.2. Desinvesteringen ................................................................................................................... 95

  7.3. Desinvesteringen in subsidiebepaling? ................................................................................. 95

  8. Maatschappelijke baten ................................................................................................................ 96

  9. Directe ondersteuning aan biologische landbouwers in andere Europese landen en regio’s ...... 99

  9.1. Wallonië ................................................................................................................................ 99

  9.2. Schotland ............................................................................................................................. 101

  9.3. Noord-Ierland ...................................................................................................................... 104

  9.4. Denemarken ........................................................................................................................ 106

  9.5. Nederland ............................................................................................................................ 106

  10. Beslissingsondersteunend model ............................................................................................ 108

  10.1. Het stappenplan .............................................................................................................. 108

  10.2. Stap 1: transactiekosten premie ..................................................................................... 108

  10.3. Stap 2: risicopremie ......................................................................................................... 108

  10.4. Stap 3: kosten-batenpremie ............................................................................................ 109

  10.5. Stap 4: eindsubsidie ..........................................