Achmea hans hopmans zorg2025_11juni2013

Click here to load reader

 • date post

  13-Aug-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  78
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Achmea hans hopmans zorg2025_11juni2013

 1. 1. Ondernemen en Innoveren in de zorg Hans Hopmans 11 juni 2013 Dauphine Amsterdam Rabo Zorg2025 Wat verwacht een zorgverzekeraar van een zorginnovatie en wat levert dat dan op?
 2. 2. Achmea divisie Zorg & Gezondheid 12 Zorgverzekeraars Diensten bedrijven Pim Mulier LTC WINNOCK health Center Eurocross Zorgkantoor Drenthe, Flevoland, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Zwolle, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Apeldoorn/Zutphen, t Gooi
 3. 3. 3
 4. 4. voor 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg Zinnig, zuinige vraag & doelmatig consumptiegedrag (incl. zelfredzaam, samenredzaam) Zinnig, zuinig aanbod & doelmatig productiegedrag (incl. ketensamenwerking) Beste zorg dichtbij Focus op gezondheid en gedrag + mensgerichte, integrale zorg met goede balans tussen gezondheidswinst en kosten. L H H
 5. 5. Waarom we innovaties nodig hebben. Stijgende Zorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd. Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 7 jaar korter dan hoog opgeleiden. Stijgende Zorgkosten Zonder ingrijpen zullen de premies voor consumenten en werkgevers in het jaar 2030 tenminste verdubbeld zijn. Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal 425.000 extra zorgverleners nodig komende decennia. solidariteit onder druk Groot kwaliteitsverschil tussen zorgverleners Consumenten hebben nog geen garantie van kwalitatief uitstekende zorg. Gebrekkige transparantheid Slechts ca. 6% van de zorg is transparant in kwaliteit en uitkomsten.
 6. 6. Hogere productiviteit vereist innoveren op 7 aspecten Gewonnen levensjaren Voorkomen van ziekten Sneller herstel en revalidatie Hogere kwaliteit van leven, minder levens- en arbeidsbeperkingen ervaren, ondanks een ziekte Minder kosten of verlies van inkomsten als gevolg van ziekten of beperkingen Gezondheidswinst tegen aanvaardbare kosten1. Beschikbaarheid en toegang 2. Meer preventie en advies 3. Just-in-time effectieve zorg 4. Minder fouten, hogere kwaliteit 5. Betere (keten)samenwerking 6. Leefstijl & zelfmanagement 7. Opheffen verspilling
 7. 7. Email: zorginnovatiedesk@achmea.nl Innovaties Scores Criteria Selectie Doorontwikkelen Implementeren Activeren Inkopen 1 2 3 4 5 Elke fase kenmerkt zich door kritische besluitvorming Keuze in samenhang met Zorgveld,Zorginkoop, KC, F&C, Commercie Businesscase: Analyse gegevens database Achmea Plan van aanpak Capaciteiten Kosten / baten Vereveningeffecten Governance 4 Keuze activeren Zorgarrangementen = stoppen ThuisdialyseThuisdialyse MotivaMotiva DiabetergestemdDiabetergestemd Care for CancerCare for Cancer MammaprintMammaprint Sec. OpSec. Op MaartenskliniekMaartenskliniek Sec. OpSec. Op AntoniAntoni van L.van L. SnelleSnelle doorverwijzingdoorverwijzing PsyPsy HulpHulp bijbij zwangerzwanger wordenworden NovasureNovasure MDLMDL II SegmentSegment II II II II IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII ActivatieActivatie -- -- AA II -- II II -- AA -- AA HAHA ZHZH ZAZA ((andersanders)) DirectDirect ((MktMkt)) AA AA -- AA -- -- -- -- -- AA -- -- -- -- -- -- -- -- AA -- -- -- -- -- -- II -- AA AA -- -- -- AA OordeelOordeel BCBC QQ CAPCAP (ZI)(ZI) Com.Com. waardewaarde BesluitBesluit II IIIIII ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? II IIIIII MedischMedisch aanbodaanbod:: samensamen metmet zorgveldzorgveld SnelheidSnelheid && gemakgemak A = Activeren | I = Informeren 66 mndmnd ijskastijskast 66 mndmnd ijskastijskast
 8. 8. Het beoordelingskaderEerste globale beoordeling Randvoorwaarden & Barrires Behoefte Ontwikkeling Inregelbaar Effectief Draagvlak Financiering Implementatietermijn Weging Toegevoegde waarde Bijdrage klanttevredenheid Bijdrage merkprofilering Bijdrage invullen regierol Bijdrage kwaliteitsverbetering / gez winst Bijdrage verlaging zorgkosten Aantrekkelijk voor collectiviteiten? Tweede uitgebreide beoordeling Activatiepotentie Mate doelgroepactivatie Welk deel totale doelgroep geactiveerd worden Benodigde inspanningen Bedreigingen activatie doelgroep Randvoorwaarden & barrires Innovatief? Technisch goed ontwikkeld Inregelbaar Bewezen effectief Draagvlak zorgverleners Termijn implementatie Afweging baten en lasten Risicobeschrijving ontwikkeling en implementatie Meerwaarde verzekerde Behoefte Omvang doelgroep Patinttevredenheid Gezondheidswinst Toegang zorg TW verzekerde Meerwaarde Achmea Lagere zorgkosten Merkprofilering bij verzekerde Merkprofilering bij zorgverleners Invullen regierol Aantrekkelijk collectiviteiten Transparante in kwaliteit TW Achmea Meerwaarde programma Realiseren speerpunten Quick Win k&I Beter alternatief dan al lopend programma TW programma
 9. 9. Kenmerken van succesvolle zorgondernemers en zorginnovaties
 10. 10. `Veel innovaties en ondernemers redden het niet
 11. 11. Gezocht: Supermensen?
 12. 12. WAAROM ondernemen en innoveren.
 13. 13. Systeemdenkers i.p.v. Productdenkers
 14. 14. 1 Nederlandse zorgketen vormt basis van simulatiemodel PwC Healthy Population Wellnessen Prevention Chronicpatients GP OR 1st line (e.g. physio) MHC (GGZ) Living and care healthy client sick patient Incidentalcases Diagnostic treatment policlinic Revalidation 1st line Nursing Pharmaceuticals and medical suppliers premium and tax Costs of healthcare Insurer /AWBZ Own payments Government Employers tax WMO home care Facts (tbd) Facts (tbd) Facts Facts Doorgronden van het netwerk van belangen en toelatingscriteria
 15. 15. Aspirinestrategie i.p.v. Vitaminestrategie. De wet van het onbetwistbare probleem
 16. 16. Ken de echte koopmotieven
 17. 17. Substitutie Koopsysteem Toelatingscriteria (Pijn)oplossing voor onbetwistbaar probleem
 18. 18. Bedankt voor uw aandacht.