Acco seizoensbrochure najaar2015

of 68/68
NAJAAR 15 MAAKT KENNIS MET U
 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Aanbiedingscatalogus Acco Najaar 2015

Transcript of Acco seizoensbrochure najaar2015

 • NAJAAR

  15

  M A A K T K E N N I SM E T U

  NAJAAR

  15

  M A A K T K E N N I SM E T U

 • Beste pionier,

  Heb je het ook al mogen meemaken? Dat een boek je kijk

  op de zaken heeft kunnen veranderen? Heerlijk toch, dat

  nog maagdelijk mooie boek voor het eerst openslaan. Je

  laten meevoeren langs de krijtlijnen die een of meerdere

  boeiende auteurs hebben uitgezet. Je al eerder verworven

  kennis verdiepen. Je laten verrassen door andere visies.

  Je eigen aanpak aftoetsen en bevragen. Nieuwe inzichten in

  de praktijk uitproberen. Een goed boek maakt van zijn lezer

  een pionier, maar dan zonder de gebruikelijke ontberingen

  onderweg, want de auteur is altijd aanwezig als discrete

  gids. Dat soort boeken heeft de uitgeefploeg van Acco voor

  je klaargestoomd. Zie hier de boekenoogst voor het komende

  najaar.

  Met het online leerplatform Sofia kan je als lezer vanaf nu nog

  meer het heft in eigen handen nemen: je leert op de manier

  die jou persoonlijk het best ligt, in een interessante mix van

  tekst, beeld, geluid en interactieve oefeningen.

  We wensen je een goede reis toe, met veel beklijvende bele-

  venissen onderweg!

  uitgeefmanager Deborah Bick en het Acco-team

  Acco in Gent en Den HaagDe Acco-uitgevers hebben nu niet alleen meer vaste voet

  aan de grond in Leuven. Vanaf dit najaar opent de uitgeverij

  een nieuw uitgeefkantoor in Gent en in Den Haag. Zo wordt

  het voor auteurs nog makkelijker om de weg naar Acco te

  vinden.

  Voorwoord Deborah Bick

  Casustiek uit de Mond-, Kaak- en Aangezichts- chirurgievoor de algemeen practicus

  Casustiek uit de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie voor de algem

  een practicus

  Als tandarts of huisarts kom je wel eens in contact met tandheelkundige

  casustiek, gaande van veel voorkomend tot vaak bijzonder complex. Dit

  boek wil een antwoord bieden op vragen die daarbij kunnen rijzen, zoals

  Welke aandachtspunten neem ik best in acht?, Wanneer verwijs ik best

  door naar de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)? en

  Welke procedures staan de doorverwezen patint daar te wachten?. Het

  boek geeft een jonge en verfrissende kijk op de waaier aan casustiek die

  zich voordoet op de dienst MKA van het UZ Leuven, vaak via verwijzingen

  door zowel tandartsen, huisartsen als collega MKA-specialisten uit binnen- en

  buitenland. De overzichtelijk gerangschikte casussen zijn helder en compact

  beschreven, rijk gellustreerd, en eindigen steeds met relevante literatuur en

  een aandachtspunt voor de algemeen practicus. Het boek werd geschreven

  door (co)assistenten onder begeleiding van stafleden, consulenten, stage-

  meesters en vier opeenvolgende diensthoofden MKA van het UZ Leuven.

  Het biedt een solide basis van vertrouwen voor verwijzende tandartsen en

  huisartsen, en is tevens interessant voor MKA-specialisten.

  9 7 8 9 0 3 3 4 9 3 2 9 4

  Constantinus Politis, Joseph Schoenaers,

  Eric Fossion & Michel Bossuyt (red.)

  ME

  DIS

  CH

  EW

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  NP

  AR

  AM

  ED

  ISC

  HE

  WE

  TEN

  SC

  HA

  PP

  EN

  PS

  YC

  HO

  LOG

  IE

  3

  1 4

  2 3

  4

  1 5

  2 5

  SP

  OR

  TDID

  AC

  TIE

  K

  8 9 1 09

  1 6

  2 4

  NIE

  UW

  S

  WE

  TEN

  SC

  HA

  PP

  EN

  SO

  CIA

  LEW

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  3 4 3 5 3 7

 • ON

  DE

  RW

  IJS

  KU

  ND

  E

  DID

  AC

  TIE

  K

  OR

  THO

  PE

  DA

  GO

  GIE

  KLO

  GO

  PE

  DIE

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  EW

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  5

  2 8

  MA

  NA

  GE

  ME

  NT

  3 3

  2 0

  1 0

  3 8

  1 7

  66

  2 9

  2 0

  1 1

  Inge Oelen en Jonnet Galle OMG zelfregie - Unieke inkijk in een veranderproces in de zorgKENTALIS

  OMGInge Oelen en Jonnet Galle

  ZELFREGIE

  9Als je het zo belangrijk vindt, laat het me dan zelf doen. Hartekreet van een professional, die precies aangeeft welke paradox in de zorg speelt. We maken momenteel grote verande-ringen mee in de zorgsector. De manier waarop we de zorg nu organiseren is straks niet meer betaalbaar. Clinten willen meer eigen invloed op de zorg die zij ontvangen. En professionals in de zorg willen hun beroep terug. In de sector groeit de roep om meer te kunnen werken vanuit eigen regie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

  Hier staan we voor een dilemma. De verandering die nodig is, meer eigen regie bij medewerker en clint, kun je niet van bovenaf regisseren. Willen we deze verandering werkelijk, dan is de vraag hoe we al tijdens de verandering zelf meer regie toekennen aan clinten en medewerkers.

  En hoe doe je dat dan, als leidinggevende of als zorgprofessional? Wat gebeurt er in een organi-satie wanneer je insteekt op autonomie, inspireren en loslaten? Hoe spannend, lastig en leuk is dat, als je dit consequent doorvoert?

  In dit boek maken we je deelgenoot van onze zoektocht. We geven je een unieke en open-hartige kijk in de praktijk van een grote zorginstelling die midden in deze verandering zit. We delen onze ervaringen en beschrijven voorbeelden van leidinggevenden en zorgprofessionals. We geven tips en oefeningen en stellen je de vragen die helpend zijn om zelf vorm te geven aan de verandering.

  9 7 8 9 0 3 3 4 9 8 2 8 2

  Ervaringen

  Oefeningen

  Theorie

  Zelf doenOverzic

  hten

  Experimenten

  Reflecties

  Tips

  Voorbeelden

  Unieke inkijk in een veranderproces in de zorg

  Inge Oelen is regiodirecteur zorg bij Kentalis, een organisatie voor mensen met een auditieve en communicatieve handicap. Centraal in haar handelen staat autonomie voor medewerkers en clinten.

  Jonnet Galle begeleidt vanuit het netwerk Wakkere Zaken als zelfstandig professional al vele jaren teams en leidinggevenden in uiteenlopende organisaties bij het versterken van persoonlijk leiderschap en het vergroten van eigenaarschap en zelfregie.

  1 3 1 3

  1 8

  7 8

  2 1

  1 2

  4 03 9 4 24 0 4 1

  1 9 2 2

  3 0 3 0 3 1

  WE

  TEN

  SC

  HA

  PP

  EN

  FILO

  SO

  FIE

  ECO

  NO

  MIE

  & M

  AN

  AG

  EM

  EN

  T

  3 8

  1

 • WE

  TEN

  SC

  HA

  PP

  EN

  TAA

  LKU

  ND

  E

  LET

  TER

  KU

  ND

  E

  KU

  NS

  T

  SO

  CIA

  LEW

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  NS

  OC

  IALE

  WE

  TEN

  SC

  HA

  PP

  EN

  SO

  CIA

  LEW

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  PO

  LITI

  EK

  EW

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  REC

  HTE

  N

  REC

  HTE

  N

  4 6

  4 9

  5 2

  5 5

  4 6

  5 0

  5 2

  5 6

  4 7

  5 0

  GO

  DS

  DIE

  NS

  T-

  WE

  TEN

  SC

  HA

  PP

  EN

  6 1

  5 7

  6 2 6 2 6 3

  5 3

  5 4

  5 8

  6 0

  5 3

  5 4

  5 8

  5 5

  5 9

  4 3

  4 7

  5 1

  4 4

  4 8

  4 4

  4 8

  5 0

  4 5

  4 9

  VEELGESTELDE VRAGEN 64

  VAKLITERATUUR VOOR U GESELECTEERD DOOR UW BOEKHANDELAAR 65

  L E G E N D E

  M E T T O E G A N G S C O D E V O O R E - L E X I C O N

  M E T T O E G A N G S C O D E V O O R E - L E X I C O N

  2

 • 9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 7 7 8

  ISBN 978 9 4 6 2 92 27 7 8NUR 7 70 160 b l z . - 2 1 ,5 0Verschenen

  Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk.

  Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel

  worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat

  je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor

  anderen.

  Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, collegas

  en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht en adem-

  ruimte op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat een burn-out nu

  eigenlijk wel en niet is, welke factoren bijdragen tot het opgebrand geraken en

  hoe je dit kan voorkomen of behandelen.

  H U L P V E R L E N E R S

  Symposium op 22 september 2015 in Hasselt.

  Nathalie Cardinaels klinisch psychologe gedragstherapeute mindfulness trainer gespecialiseerd in begeleiding bij burn-out en

  werkgerelateerde stress, mindfulness, kanker & chronische pijn

  g e ef t inzic ht in e en (n a d eren d e) bu rn-ou t en ho e je erm e e ka n om g a a n

  g e sc h reven va n hu l pverlener tot hu l pverlener, in m ens e li jke t a a l

  g e b a s e erd o p re c ent wetensc h a p p e li jk on d er zo ek n a a r bu rn-ou t

  PSYCHOLOGIE

  O O K I N T E R E S S A N T

  Stress M I R J A M V E R V A E K E

  & M A R I J K E V A N K A M P E N

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 7 5 2 0

  Mindfulness als uitweg R O N A L D D . S I E G E L I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 8 1 0 7 9

  V O O R

  N C A R D I N A E L S

  N A T H A L I E C A R D I N A E L S

  BLOG

  W W W . D R U K K E T I J D E N . C O M

  W W W . D E - M E I B O O M . B E

  N A T H A L I E C A R D I N A E L S

  PS

  YC

  HO

  LOG

  IE

  N AT H A L I E C A R D I N A E L S

  Burn-out bij hulpverleners Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden?

  3

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 286 0NUR 7 7 3 7 12 b l z . - 5 4,5 0Verschenen

  De ontwikkeling van kinderen en jongeren staat in onze snel evoluerende

  maatschappij onder druk. Het is voor kinderen niet vanzelfsprekend om een

  stevig verankerd intern kompas op te bouwen dat hun persoonlijke interes-

  ses en overtuigingen weerspiegelt. Ook ouders worden op de proef gesteld

  om hun kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

  In dit boek betogen de auteurs, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie,

  dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbon-

  denheid de cruciale vitamines zijn voor groei. De auteur licht toe hoe kinderen

  die deze vitamines krijgen nieuwsgierig en geboeid door het leven gaan. Hij

  besteedt eveneens aandacht aan de manier waarop ouders, maar ook hulp-

  verleners, een motiverende rol kunnen spelen in de opvoeding en hoe ze in

  deze broodnodige vitamines van groei voor hun kroost kunnen voorzien.

  V O O R

  O U D E R S L E E R K R A C H T E N - H U L P V E R L E N E R S

  Boekvoorstelling op 20 november 2015 in Gent. Houd de Acco-website in de gaten voor meer informatie.

  Maarten Vansteenkiste hoogleraar UGent vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en

  Sociale Psychologie doceert vakken in het domein van

  ontwikkelings- en motivatiepsychologie focus onderzoek: de rol van opvoeding in de

  ontwikkeling van kinderen

  Bart Soenens hoofddocent UGent vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en

  Sociale Psychologie doceert vakken in het domein van

  ontwikkelingspsychologie focus onderzoek: de rol van opvoeding in de

  ontwikkeling van kinderen

  h a n d b o ek m et conc rete vo orb e e ld en , u it het leven g e gre p en

  u itno d igin g tot ref le c tie over m ens e li jke ont wik ke lin g en psyc ho lo gisc h e gro ei

  over zic ht va n wetensc h a p p e li jke inzic hten u it d e Ze lf-D eterm in atie T he orie

  PSYCHOLOGIE

  O O K I N T E R E S S A N T

  Ho, tot hier en niet verder J O O S K E K O O L

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 5 9 9 3 1

  De schatkist van de therapeut M O N I C A G U N D R U M & N E L E S T I N C K E N S

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 7 9 2 6 7

  PS

  YC

  HO

  LOG

  IE

  M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E & B A R T S O E N E N S

  Vitamines voor groeiOntwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 8 6 0

  4

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 28 5 3NUR 8 41 c a . 23 5 b l z . - c a . 2 2 ,00Verschi jnt in november 20 15

  De wereld verandert razendsnel. Moet ons onderwijs dan ook niet verande-

  ren? Leren onze kinderen op school nog wel de cruciale dingen die ze nodig

  hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw, zowel op de werkvloer als in

  hun persoonlijk leven?

  Dit boek biedt een antwoord op de grote vragen over het onderwijs van de

  21ste eeuw. Geschreven in een heldere taal, opgefrist met concrete ideen uit

  de onderwijspraktijk, en overgoten met een stevige dosis optimisme. Want

  ons onderwijs is uitstekend, maar het kan nog beter. Beter aangepast aan de

  moderne tijden, beter voor leerlingen en hun ouders, beter voor leerkrachten.

  V O O R

  L E E R K R A C H T E N D I R E C T I E S L E R A R E N O P L E I D E R S S T U D E N T E N L E R A R E N O P L E I D I N G O U D E R S B E L E I D S M A K E R S - O N D E R W I J S O N D E R Z O E K E R S

  Kris Van den Branden lerarenopleider (KU Leuven) voormalig woordvoerder Steunpunt Gelijke

  Onderwijskansen

  e en a nt wo ord o p sleu te lvr a g en over het on d er wijs

  he ld er en to e g a n ke li jk g e sc h reven , m et t a l va n vo orb e e ld en

  zet a a n tot n a d en ken en tot d iscus sie

  ONDERWIJSKUNDE

  O O K I N T E R E S S A N T

  De becijferde school R O G E R S T A N D A E R T

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 6 0 9 7

  K R I S V A N D E N B R A N D E N

  K R I S V A N D E N B R A N D E N

  W W W . D U U R Z A A M O N D E R W I J S . C O M

  ON

  DE

  RW

  IJS

  KU

  ND

  E

  K R I S VA N D E N B R A N D E N

  Onderwijs voor de 21ste eeuw Een boek voor ouders en leerkrachten

  M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E & B A R T S O E N E N S

  Vitamines voor groeiOntwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 8 5 3

  5

 • A R J A N G O E M A N S & A N S T E E G E N

  Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart!Technieken en methoden

  Differentiatie is niets nieuws. Elke leraar differentieert, soms bewust,

  meestal onbewust. De theoretische kaders worden regelmatig vernieuwd

  en geactualiseerd, maar geven vaak geen ondersteuning voor hoe je diffe-

  rentiatie praktisch aanpakt. Dit boek biedt voor aardrijkskunde, een nuurs-

  vak waarin differentiren ng moeilijker lijkt, de oplossing.

  V O O R

  S T U D E N T E N & D O C E N T E N S L O A A R D R I J K S K U N D E L E E R K R A C H T E N A A R D R I J K S K U N D E P E D A G O G I S C H E B E G E L E I D E R S A A R D R I J K S K U N D E L E E R K R A C H T E N N U U R S VA K K E N

  Arjan Goemans lector aardrijkskunde Lerarenopleiding Secundair Onderwijs (PXL) en Specifieke Lerarenopleiding Natuurwetenschappen (KU Leuven) verzorgt nascholingen An Steegen deeltijds docent vakdidactiek Specifieke Lerarenopleiding Natuurwetenschappen (KU Leuven) pedagogisch begeleider

  V L A A M S E O N D E R W I J S R A A D

  De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren Een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen

  De Vlor verkende wat het basisonderwijs in Vlaanderen maakt tot wat het

  is en ging daarvoor te rade bij enkele deskundigen, maar ook bij leerlingen,

  ouders en leerkrachten. Dit boek bundelt hun bijdragen aan het debat. Het

  biedt inspiratie door de sterke troeven van het basisonderwijs zo goed moge-

  lijk in kaart te brengen en bevat bovendien enkele denkpistes voor de toe-

  komst van het basisonderwijs.

  V O O R

  O N D E R W I J S B E L E I D S M E D E W E R K E R S O N D E R W I J S B E G E L E I D E R S D I R E C T E U R S

  De Vlor strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs & Vorming

  e en b evat te li jke a n a lys e va n het b a sison d er wijs

  ISBN 978 9 4 6 2 92 308 9NUR 8 4 0 208 b l z . 2 2 ,90Verschenen

  ISBN 978 9 4 6 2 92 2 90 7NUR 930 & 8 4 6 - 186 b l z . 28,80 Verschenen

  u niek d o or d e h a a lb a re , p r a k tisc he vo orb e e ld en

  ONDERWIJSKUNDE

  DIDACT IEK

  ON

  DE

  RW

  IJS

  KU

  ND

  ED

  IDA

  CTI

  EK

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 9 0 7

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 3 0 8 9

  6

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 26 8 6 - NUR 8 4 0 18 4 b l z . - 26,00 - Verschenen

  Levensvragen leiden een rusteloos bestaan in de mindset van vele tijd-

  genoten. De pluraliteit van antwoorden die in een post-seculiere samen-

  leving voorhanden zijn, maakt het er voor vele kinderen, jongeren en jong-

  volwassenen niet makkelijker op. Zij hebben recht op solide en eerlijke

  inzichten, aansluitend bij hun eigen levensbeschouwelijke zoektocht.

  In Inclusieve godsdienstpedagogiek vat de auteur levensbeschouwelijke

  vorming op school (het vak godsdienst in Vlaanderen en godsdienst/

  levensbeschouwing in Nederland) inclusief op: elke leerling heeft recht

  op dit vak, opgevat als ontmoetingsleren. Het betoog ontwikkelt zich in

  zeven stappen: de context van de school, de narratieve en communicatieve

  dimensie van levensbeschouwelijke vorming, het belang van learning

  communities, theologiseren met kinderen en jongeren, bijbeldidactiek en de

  persoon van de leraar tussen professionaliteit en spiritualiteit.

  V O O R

  L E R A R E N O P L E I D E R S G O D S D I E N S T/ L E V E N S B E S C H O U W I N G - L E E R K R A C H T E N

  Symposium over levensbeschouwing op school op 16 september 2015 in Antwerpen.

  Bert Roebben professor Godsdienstpedagogiek

  (Universiteit van Dortmund) vice-president Religious Education Association

  wetensc h a p p e li jk g ef u n d e erd

  sc het s t g e d u r fd e to ekoms tp er s p e c tieven o p re l igieuze vorm in g

  b e a nt wo ord t a a n e en d rin g en d e no o d a a n e en sys tem atisc h s t u d ie b o ek over re l igieuze vorm in g

  B E R T R O E B B E N

  Inclusieve godsdienst- pedagogiek

  DIDACT IEK

  O O K I N T E R E S S A N T

  Scholen voor het leven B E R T R O E B B E N

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 5 4 8 5 8

  H U B E R T U S R O E B B E N

  BLOG

  W W W . B E R T R O E B B E N . B L O G S P O T . C O M

  W W W . S E E K I N G S E N S E . B E

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 6 8 6

  DID

  AC

  TIE

  K

  7

 • A N - S O F I E M A E S

  Kleuterdans met de dansdobbelsteen

  Dit boek bevat een vernieuwende methode om kleuterdans te geven. Centraal

  staat de dansdobbelsteen, die de kleuters nog meer motiveert om mee te

  doen, omdat ze ermee mogen gooien als ze goed meedansen. De dans-

  sessies zijn opgebouwd rond 30 nieuwe themas uit de leefwereld van

  kleuters. Deze sessies zijn zowel geschikt voor het onderwijs, de kinder-

  opvang, het jeugdwerk als voor lessen in dansscholen.

  V O O R

  K L E U T E R O N D E R W I J Z E R S T U R N L E E R K R A C H T E N D A N S D O C E N T E N K I N D E R B E G E L E I D E R S - S P E E L P L E I N W E R K E R S

  An-Sofie Maes docente kleuterdans in Vlaanderen en Nederland kleuteronderwijzeres organiseert bijscholingen voor leerkrachten, monitoren en kinderbegeleiders

  ka nt-en-k l a re m etho d e

  ISBN 978 9 4 6 2 92 2 97 6NUR 8 4 0 c a . 80 b l z . 20,95Verschi jnt in ok tober 20 15

  DIDACT IEK

  DID

  AC

  TIE

  K

  A N TA E T S , S H E L A VA N P U Y V E L D E & S I L K E P L A E T I N C K

  M . M .V. B A A N V I E R

  Wijs waterwennen Wijs waterwennen staat voor het wennen aan water op een creatieve, brede

  en doordachte manier. Het bevat praktische en inhoudelijke richtlijnen voor

  3- tot 7-jarigen. De oefenfiches zijn ingedeeld in 3 bouwstenen en 3 vaardig-

  heden. De overzichtelijke lay-out van iedere fiche maakt ze begrijpelijk voor

  iedereen, met of zonder voorkennis van het waterwennen.

  V O O R

  ( B E G I N N E N D E ) Z W E M L E E R K R A C H T E N L E E R K R A C H T E N L O (G R O O T ) O U D E R S - K L E U T E R O N D E R W I J Z E R S

  An Taets licentiate Lichamelijke Opvoeding (VUB) docent watergewenning (AP Hogeschool)

  Silke Plaetinck licentiate Lichamelijke Opvoeding (UGent) docent AP Hogeschool & UGent

  Shela Van Puyvelde master in de Lichamelijke Opvoeding (UGent) ambassadeur Multimove-concept docent Howest & HoGent

  Baan Vier is een organisatie van Filip Roelandt, Peter Van Gerven, Bart Soons en Reinout Van Schuylenbergh.

  ISBN 978 9 4 6 2 92 239 6NUR 4 8 4 c a . 180 b l z . 28,00Verschi jnt in ok tober 20 15

  nieuw conc e pt va n er va ren tr a iner s , d at a a nslu it bi j d e nieuwe le erl i jn z wem m en vo or het b a siso n d er wijs va n het G O!

  SPORTDIDACT IEK

  SP

  OR

  TDID

  AC

  TIE

  K

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 3 9 6

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 9 7 6

  8

 • M I C H E L P U N G A

  Jeugdvoetbaltraining Het is de taak van de jeugdtrainer om voortdurend de mogelijkheden en de

  grenzen van de speler op te zoeken en te verleggen. Deze herwerkte editie

  van Jeugdvoetbaltraining wil trainers handvatten aanreiken om kinderen en

  jongeren beter te leren voetballen en hen technisch doordacht, bewust en

  met plezier te laten spelen in teamverband.

  V O O R

  V O E T B A LT R A I N E R S

  Michel Punga voormalig profvoetballer freelance trainer van beloftevolle spelers adviseur jeugdopleiders

  e lk tr a inin gson d erd e e l s tim u le er t d eze lfd e gr a a d va n a c tiviteit bi j d e s p e ler s , wat ver ve lin g u it slu it

  ISBN 978 90 33 4 8241 0NUR 4 82 28 8 b l z . c a . 4 8,15HERWERKING - Verschenen

  SPORTDIDACT IEK

  P E T E R S E M P E L S & S T Y N V E R E E C K E N

  V L A A M S E B A S K E T B A L L I G A ( V B L )

  Body Check+ Letselpreventie voor basketbalspelers

  Met Body Check+. Letselpreventie voor basketbalspelers wil de Vlaamse

  Basketballiga de competenties uit topsport en medische werking basket-

  bal op het vlak van letselpreventie en trainingsleer overdragen aan (jeugd)

  trainers en (-)spelers van balsporten op alle niveaus. Topsportkinesisten

  vertaalden al hun kennis en ervaring in deze praktijkgerichte oefenstofbundel

  met uitneembare fiches en bijhorend beeldmateriaal.

  V O O R

  B A L S P O R T C O A C H E S K I N E S I T H E R A P E U T E N ( I N O P L E I D I N G) L E E R K R A C H T E N L O ( I N O P L E I D I N G) S P E L E R S VA N B A L S P O R T E N

  Peter Sempels begeleider basketspelers en -teams bij Topsportschool Basketbal, Belgian

  Elite Academy, Belgian Lions & Leuven Bears

  Styn Vereecken sportkinesist werkzaam bij Sportmedisch Adviescentrum UZ Leuven & expertiseteam

  (Para)medische zorg & Letselpreventie (Bloso)

  ISBN 978 9 4 6 2 92 18 1 8NUR 89 4 80 b l z . 25,00Verschenen

  nu t tig e to o l vo o r b a s ketb a lco a c he s , tr a iner s u it a n d ere s p or t t a k ken en le erkr a c hten LO

  SPORTDIDACT IEK

  SP

  OR

  TDID

  AC

  TIE

  KS

  PO

  RTD

  IDA

  CTI

  EK

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 1 8 1 8

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 4 1 9

  9

 • SP

  OR

  TDID

  AC

  TIE

  K

  J A N A K N O T- D I C K S C H E I T, A N N E- M A R I E H U YG H E N , M A R L E E N J A N S S E N ,

  W E N DY P O S T, I N E K E H A A K M A & H A N S G R I E T E N S (R E D. )

  Orthopedagogiek maakt verschil! Tal van disciplines richten zich op dezelfde doelgroepen als de orthopedago-

  giek. Is dat niet bedreigend voor de orthopedagogiek als wetenschappelijke

  discipline? Of kan de orthopedagogiek een verschil maken? In dit boek gaan

  auteurs uit Nederland en Vlaanderen op die uitdagende vragen in.

  V O O R

  O R T H O P E D A G O G E N S T U D E N T E N O R T H O P E D A G O G I E K

  Jana Knot-Dickscheit universitair docent (Rijksuniversiteit Groningen) gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut (GGZ-instelling Molendrift)

  Anne-Marie Huyghen docent (Rijksuniversiteit Groningen)

  Marleen Janssen gewoon hoogleraar (Rijksuniversiteit Groningen)

  Wendy Post universitair hoofddocent (Rijksuniversiteit Groningen)

  Ineke Haakma postdoctoraal onderzoeker (Rijksuniversiteit Groningen)

  Hans Grietens gewoon hoogleraar (Rijksuniversiteit Groningen)

  g a at o p zo ek n a a r d e u nieke bi jd r a g e va n d e or tho p e d a g o giek

  ISBN 978 9 4 6 2 92 281 5NUR 8 4 8 c a . 24 0 b l z . c a . 30,00Verschi jnt in ok tober 20 15

  ORTHOPEDAGOGIEK

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 8 1 5

  OR

  THO

  PE

  DA

  GO

  GIE

  K

  M A R I E VA N D E B R O E K , D O R I E N WA S S I N K & C I N DY R U T T E N

  Leren in bewegingActiviteiten bewegingsintegratie voor kleuters Het belang van fysieke activiteit wordt steeds vaker erkend. Reeds op zeer

  jonge leeftijd kan een fysiek actieve levensstijl bijdragen aan de gezondheid.

  Het boek heeft als doel kinderen meer te laten bewegen (fysieke activiteits-

  graad verhogen), beter te laten bewegen (motorische vaardigheden ontwik-

  kelen) en de cognitieve doelen beter te laten bereiken.

  V O O R

  K L E U T E R L E I D (S T ) E R S - L E E R K R A C H T E N L I C H A M E L I J K E O P V O E D I N G E N B E W E G I N G S O P V O E D I N G K L E U T E R O N D E R W I J S - K I N D E R V E R Z O R G (S T ) E R S

  Marie Vandebroek master Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen diploma Specifieke Lerarenopleiding lector Lichamelijke opvoeding en onderzoekscordinator (PXL Hogeschool)

  Dorien Wassink master Pedagogische wetenschappen diploma Specifieke Lerarenopleiding gedragswetenschappen lector pedagogie & onderzoeksmedewerker (PXL Hogeschool)

  Cindy Rutten master Gezondheidswetenschappen doctor in de Bewegingswetenschappen getuigschrift pedagogische bekwaamheid onderzoeksmedewerker (PXL Hogeschool)

  ISBN 978 9 4 6 2 92 4 82 6NUR 8 43 - c a . 200 b l z . c a . 2 9,90Verschi jnt in november 20 15

  lo gisc h o p g e s te ld e a c tiviteiten m et d iver s e m o g e li jk he d en tot va riatie en d if ferentiatie

  SPORTDIDACT IEK

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 4 8 2 6

  10

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 28 8 4NUR 8 4 8 c a . 4 00 b l z . - c a . 3 5,00Verschi jnt in november 20 15

  Wij zijn gedrag stelt dat we enerzijds gedrag zijn en anderzijds samen

  gedrag bepalen, en vat dit idee samen in een schoolbreed zorgbeleid: Time

  In. De auteur kijkt verder dan enkel het gedrag en de psychologische

  eigenschappen van de leerling of de ouders. Ook het schoolteam speelt een

  belangrijke rol in het bepalen van positief gedrag. Door de integratieve kijk

  op gedrag, waarbij psychologie en pedagogie elkaar kruisen op praktisch,

  theoretisch en wetenschappelijk niveau en waarbij geprobeerd wordt om

  zoveel mogelijk mensen en perspectieven te verbinden binnen maar ook

  buiten de school, is Wij Zijn Gedrag een baanbrekende publicatie voor het

  onderwijs en de menswetenschappen in het algemeen.

  V O O R

  L E E R K R A C H T E N L E E R L I N G - E N G O N - B E G E L E I D E R S Z O R G C O R D I N AT O R E N P S Y C H O L O G I S C H A S S I S T E N T E N M A AT S C H A P P E L I J K W E R K E R S P S Y C H O L O G E N O R T H O P E D A G O G E N B E L E I D S M A K E R S I N O N D E R W I J S E N H U L P V E R L E N I N G

  De auteur is een veelgevraagd spreker.

  Henk Weymeis opvoeder en psycholoog werkt met jongeren met ernstige gedrags - en

  emotionele problemen past sinds 2012 het integratieve zorgbeleid toe

  in het onderwijs

  inte gr atieve ki jk o p g e d r a g

  s tim u le er t e en p ro a c tieve a a n p a k

  p rom o ot p ositief g e d r a g i . p.v. te fo cus s en o p g e d r a gs p ro b lem en

  ORTHOPEDAGOGIEK

  O O K I N T E R E S S A N T

  Gedragsproblemen in scholen K E E S V A N D E R W O L F &

  T A N J A V A N B E U K E R I N G

  9 7 8 9 0 3 3 4 7 4 9 8 9 7

  Succesvol omgaan met gedragsproblemen K E E S V A N D E R W O L F,

  T A N J A V A N B E U K E R I N G &

  T H E O V E L D K A M P

  9 7 8 9 0 3 3 4 9 5 3 8 0 H T T P : // W W W . T I M E - I N . B E

  OR

  THO

  PE

  DA

  GO

  GIE

  K

  H E N K W E Y M E I S

  Wij zijn gedrag Positief gedrag in het onderwijs

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 8 8 4

  11

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 370 6NUR 8 4 8 c a . 1 76 b l z . c a . 20,00Verschi jnt in ok tober 20 15

  In een reeks van vier boeken willen de auteurs hulpverleners informeren over

  het diagnostisch proces en over recente inzichten in de (ontwikkeling van)

  gedrags- en emotionele problemen die de diagnosticus nodig heeft om een

  kwaliteitsvol diagnostisch onderzoek uit te voeren.

  In dit derde boekdeel zoomen de auteurs in op de kindfactoren die belangrijk

  zijn om de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen te begrijpen.

  Ze kijken naar de ontwikkeling van intelligentie, cognitieve functies, taal,

  motoriek, gehechtheid, identiteit en zelfbeeld, en de ontwikkeling van

  maladaptieve cognitieve schemas. Voor elk domein maken ze de clinicus

  attent op ontwikkelingsgerelateerde inzichten die belangrijk zijn voor een

  ontwikkelingssensitieve diagnostiek. Bovendien geven ze een overzicht van

  richtlijnen en instrumenten die toelaten een evidence-based diagnostisch

  onderzoek uit te voeren.

  V O O R

  S T U D E N T E N P E D A G O G I E E N P S Y C H O L O G I E H U L P V E R L E N E R S - C L I N I C I

  Guy Bosmans docent Onderzoekseenheid Gezins- en

  Orthopedagogiek (KU Leuven) gedragstherapeut Patricia Bijttebier hoogleraar Onderzoekseenheid

  Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent (KU Leuven)

  Ilse Noens hoofddocent Onderzoekseenheid Gezins- en

  Orthopedagogiek (KU Leuven) academisch verantwoordelijke PraxisP

  (KU Leuven) Laurence Claes klinisch psychologe gedragstherapeute hoogleraar Faculteit Psychologie en

  Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)

  bie d t h a n dvat ten vo or d e in hou d e li jke invu ll in g va n het d ia gnos tisc h on d er zo ek

  s t a r t wa a r b e s t a a n d e h a n d b o eken ein d ig en

  nu t tig e to o l vo or wie e en a nt wo ord wil vin d en o p hu l pvr a g en

  ORTHOPEDAGOGIEK G U Y B O S M A N S , PAT R I C I A B I J T T E B I E R , I L S E N O E N S & L AU R E N C E C L A E S

  Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen

  OR

  THO

  PE

  DA

  GO

  GIE

  K

  O O K I N T E R E S S A N T

  Deel I: Een theoretisch kader voor de praktijk G U Y B O S M A N S E . A .

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 3 1 9 5 7

  Deel II: Ontwikkeling in context G U Y B O S M A N S E . A .

  I S B N 9 7 8 9 4 6 2 9 2 0 3 1 6

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 3 7 0 6

  12

 • B E N S C H O U T E N (R E D. )

  Eigen-aardige gasten25 jaar observatie, diagnose en behandeling

  Maak kennis met een bijzondere groep van mensen. Gasten met een matig,

  ernstig of diep verstandelijke beperking en eventuele autismespectrum-

  stoornis die omwille van hun eigen-aardig gedrag geen plaats vinden in onze

  samenleving. De kracht van dit boek schuilt in de bundeling van een schat

  aan vakkennis en werkervaring. Praktijksituaties illustreren een herkenbare

  problematiek en concrete aanpak.

  V O O R

  O P V O E D E R S P E D A G O G E N P S Y C H O L O G E N E N ( P A R A ) M E D I C I I E D E R E E N D I E W I L K E N N I S M A K E N M E T D E Z E K W E T S B A R E G R O E P

  Ben Schouten (psychiatrisch) verpleegkundige theoretisch psycholoog doctor in de Psychologie (KU Leuven) cordinator wetenschappelijk onderzoek vzw Stijn

  I N G E O E L E N & J O N N E T G A L L E

  OMG Zelfregie Unieke inkijk in een veranderproces in de zorg

  In de zorgsector groeit de roep om meer te kunnen werken vanuit eigen regie,

  verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Maar de verandering die nodig is,

  kan je niet van bovenaf regisseren. Hoe doe je dat dan? In dit boek maken

  de auteurs je deelgenoot van hun zoektocht. Het boek maakt deel uit van de

  Kentalis-reeks.

  V O O R

  L E I D I N G G E V E N D E N I N D E Z O R G Z O R G P R O F E S S I O N A L S S T U D E N T E N

  Inge Oelen regiodirecteur zorg bij Kentalis focus op autonomie voor medewerkers en clinten

  Jonnet Galle zelfstandig professional Wakkere Zaken coacht teams en leidinggevenden bij het versterken van persoonlijk

  leiderschap en het vergroten van eigenaarschap en zelfregie

  g e sc h reven va nu it d e p r a k ti jk , herken b a a r d o or d e ve le vo orb e e ld en

  ISBN 978 9 4 6 2 92 289 1NUR 8 4 8 c a . 120 b l z . c a . 27,00Verschi jnt in ok tober 20 15

  ISBN 978 9 4 6 2 92 306 5NUR 8 4 8 c a . 135 b l z . c a . 26,00Verschi jnt in december 20 15

  e en a ltern atieve ki jk en a a n p a k , to e g e s pit s t o p d eze s p e cif ieke d o e lgro e p

  ORTHOPEDAGOGIEK

  ORTHOPEDAGOGIEK

  OR

  THO

  PE

  DA

  GO

  GIE

  K

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 7 7 8

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 3 0 6 5

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 8 9 1

  13

 • M E D I S C H E W E TE N S C H A P P E N

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  ISBN 978 9 4 6 2 92 305 8NUR 870 c a . 470 b l z . c a . 42 ,00Verschi jnt in december 20 15

  Artsen doen vaak een beroep op laboratoriumonderzoeken om een diagnose

  te stellen of een aandoening op te volgen. Nochtans komt laboratorium-

  geneeskunde in de meeste medische opleidingen maar beperkt aan bod.

  Dit boek geeft de arts de nodige achtergrondkennis om laboratoriumtests

  oordeelkundig voor te schrijven en correct te interpreteren.

  Wegwijs in laboratoriumdiagnose biedt geen alternatief voor gespeciali-

  seerde leerboeken in klinische biologie of in een subdiscipline van inwendige

  geneeskunde. Het is veeleer een systematisch overzicht van de beschikbare

  laboratoriumtests, gecombineerd met een wetenschappelijke basis voor het

  oordeelkundig gebruik ervan. Het geeft de omnipracticus, de specialist en

  ook geneesheren in opleiding verduidelijking over laboratoriumtests die niet

  tot hun vakgebied horen.

  Experts uit Belgi en Nederland schreven mee aan dit boek. Zij zijn gespecia-

  liseerd in de verschillende deelgebieden van de laboratoriumdiagnose.

  V O O R

  A R T S E N S T U D E N T E N G E N E E S K U N D E S P E C I A L I S T E N I N D E K L I N I S C H E B I O L O G I E

  Xavier Bossuyt klinisch bioloog (UZ Leuven & KU Leuven)

  he ld er en to e g a n ke li jk

  b re e d en sys tem atisc h over zic ht va n d e ver sc hil len d e l a b or atoriu mte s ten

  s a m enwerkin g t us s en B e lgisc he en N e d erl a n ds e s p e cia lis ten

  X AV I E R B O S S U Y T (R E D.)

  Wegwijs in laboratorium- diagnose

  O O K I N T E R E S S A N T

  Handboek systeemziekten D A N I E L B L O C K M A N S

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 5 7 6 2

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 3 0 5 8

  14

 • M E D I S C H E W E TE N S C H A P P E N

  ISBN 978 9 4 6 2 92 300 3NUR 87 1 4 00 b l z . - 4 9,00HERWERKING - Verschenen

  Handboek verloskunde geeft een overzicht van de basisbegrippen uit de

  hedendaagse verloskunde vandaag en steunt daarbij hoofdzakelijk op

  evidence-based standpunten. Naast de puur verloskundige aandoeningen

  gaat er ook aandacht naar de vele andere gezondheidsproblemen waarmee

  zwangere vrouwen geconfronteerd kunnen worden, de zogenaamde

  obstretic medicine. Het verloskundig handelen is van een zuiver manuele

  vaardigheid uitgegroeid tot een meer rationele, technisch onderbouwde

  activiteit, waarbij ook de psychosociale component een plaats moet krijgen.

  Diverse onderwerpen in deze gepdatete editie zijn nieuw of vernieuwd.

  V O O R

  A R T S E N E N V E R L O S K U N D I G E N ( I N O P L E I D I N G) K I N E S I T H E R A P E U T E N F Y S I O T H E R A P E U T E N V E R P L E E G K U N D I G E N

  Roland Devlieger hoofd van de afdeling Verloskunde (UZ Leuven) deeltijds docent (KU Leuven)

  Yves Jacquemyn hoogleraar Gynaecologie-Verloskunde

  (UAntwerpen) gynaecoloog (UZ Antwerpen)

  Monika Laubach kliniekhoofd Verloskunde (UZ Brussel) docent (o.a. VUB)

  Kristien Roelens hoofd van de afdeling Verloskunde (UZ Gent) deeltijds docent (UGent)

  d eze vernieuwd e e d itie bie d t e en vo lle d ig n le e s b a a r over zic ht

  b evat a lle C a n M e ds vo or het d e e l verlos k u n d e va n d e g ene e s k u n d e o p leid in g

  u nieke s a m enwerkin g t us s en a lle V l a a ms e g ene e s k u n d ef a cu lteiten , m et in pu t va n ho g e sc ho o ld o c enten verlos k u n d e

  R O L A N D D E V L I EG E R , Y V E S JAC Q U E M Y N , M O N I K A L AU B AC H

  & K R I S T I E N R O E L E N S (R E D.)

  Handboek verloskunde

  O O K I N T E R E S S A N T

  Procedureboek verloskunde Y V E S J A C Q U E M Y N

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 8 9 8 7 7

  Handboek gynaecologie M A R C D H O N T ( R E D . )

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 8 9 2 8 0

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 3 0 0 3

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  15

 • M E D I S C H E W E TE N S C H A P P E N

  ISBN 978 90 33 4 93 52 2NUR 8 87 c a . 256 b l z . c a . 45,00Verschi jnt in december 20 15

  Als tandarts of huisarts kom je wel eens in contact met tandheelkundige

  casustiek. Daarbij kan het gaan om veelvoorkomende, maar ook om bijzon-

  der complexe casussen. Dit boek biedt een antwoord op vragen die daarbij

  kunnen rijzen, zoals: Welke aandachtspunten neem je best in acht?,

  Wanneer verwijs je best door naar de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichts-

  chirurgie (MKA)? en Welke procedures staan de doorverwezen patint daar

  te wachten?.

  Het boek geeft een verfrissende kijk op een waaier aan praktijkvoorbeelden

  die zich voordoen op de dienst MKA van UZ Leuven, vaak na verwijzing door

  zowel tandartsen, huisartsen als collega-MKA-specialisten uit binnen- en

  buitenland. De overzichtelijk gerangschikte casussen zijn helder en compact

  beschreven, en rijk gellustreerd. Ze eindigen steeds met relevante literatuur

  en een aandachtspunt voor de algemeen practicus.

  V O O R

  TA N D A R T S E N M K A - A R T S E N - H U I S A R T S E N

  Constantinus Politis, Joseph Schoenaers, Eric Fossion & Michel Bossuyt professoren KU Leuven medisch diensthoofden Mondziekten en MKA

  (UZ Leuven)

  l a a g d rem p e lig b o ek over c a su s tiek

  over zic hte li jk g e l lus tre erd m et fotos

  g e b a s e erd o p er va rin g u it m e er d a n 30 ja a r d iens t M K A (1 980-20 13)

  C O N S TA N T I N U S P O L I T I S , J O S E P H S C H O E N A E R S , E R I C F O S S I O N

  & M I C H E L B O S S U Y T (R E D.)

  Casustiek uit de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie voor de algemeen practicus

  O O K I N T E R E S S A N T

  De mond, spiegel van gezondheid L U C M A R T E N S E . A .

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 7 3 9 8 2

  9 7 8 9 0 3 3 4 9 3 5 2 2

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  16

 • PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  ISBN 978 90 33 4 956 8 7NUR 860 4 96 b l z . - 5 8,5 0 HERWERKING - Verschenen

  Verpleegkundigen die dringende medische hulpverlening verstrekken, staan

  dag in dag uit voor een grote uitdaging. Zij moeten levensbedreigende toe-

  standen herkennen en efficint ingrijpen om levens te redden. Zij moeten

  ook over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om in niet-levens-

  bedreigende situaties doelmatig op te treden. Bovendien worden zij gecon-

  fronteerd met een snelle evolutie in de behandelingsmogelijkheden.

  In dit boek bundelen de auteurs de wetenschappelijke achtergrond van

  de dringende medische hulpverlening en de noodzakelijke praktijkkennis

  tot een overzichtelijk geheel. Uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen

  verduidelijken de verpleegtechnieken, zodat verpleegkundigen ze correct

  kunnen toepassen.

  V O O R

  V E R P L E E G K U N D I G E N S T U D E N T E N V E R P L E E G K U N D E

  Baudewijn Oosterlynck hoofdverpleegkundige en wondzorgspecialist

  intensieve-zorgenafdeling (AZ Sint-Jan AV Brugge)

  gerechtelijk expert in de verpleegkunde

  Johan De Knock hoofdverpleegkundige spoedgevallendienst

  (AZ Sint-Jan AV Brugge)

  Peter Bouckhout lector Dringende medische hulpverlening

  (VIVES) cordinator simulatie-onderwijs (VIVES)

  verri jk t m et on line le erom g evin g S of ia

  over zic hte li jke bu n d e lin g va n wetensc h a p p e li jke a c htergron d en no o dza ke li jke p r a k ti jk ken nis

  u itg e b reid e b e sc h ri jvin g en en af b e e ld in g en

  B AU D E W I J N O O S T E R LY N C K , J O H A N D E K N O C K & P E T E R B O U C K H O U T

  Dringende medische hulpverlening door verpleegkundigen

  O O K I N T E R E S S A N T

  Hygine in het ziekenhuis M I A V A N D E P U T T E

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 3 4 6 1

  9 7 8 9 0 3 3 4 9 5 6 8 7

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  17

 • PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  ISBN 978 90 33 4 93 43 0NUR 897 c a . 200 b l z . c a . 20,00Verschi jnt in november 20 15

  In Integrerende Verpleegkunde nemen verpleegkundigen gengageerd deel

  aan het interdisciplinaire zorgtraject, dat de patint centraal stelt en waarbij

  ook de familie van de patint een belangrijke rol speelt. Begin jaren 70 werd

  dit zorgconcept in het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap

  van de KU Leuven ontwikkeld en in een aantal ziekenhuizen in Vlaanderen

  gemplementeerd.

  Intussen is de gezondheidszorg erg veranderd, maar de waarden van

  Integrerende Verpleegkunde winnen alleen maar aan betekenis. Integrerende

  Verpleegkunde revisited gaat de betekenis van de oorspronkelijke uitgangs-

  punten na voor de gezondheidszorg vandaag en op welke manier die uit-

  gangspunten het best vorm krijgen.

  V O O R

  D O C E N T E N E N S T U D E N T E N V E R P L E E G K U N D E S T U D E N T E N M A N A G E M E N T E N B E L E I D L E I D I N G G E V E N D E N E N M I D D E N K A D E R S I N G E Z O N D H E I D S Z O R G - V E R P L E E G K U N D I G E N

  Mieke Grypdonck verpleegkundige doctor in de verplegingswetenschap em. buitengewoon hoogleraar (UGent) em. hoogleraar (Universiteit Utrecht) stond mee aan de wieg van Integrerende

  Verpleegkunde

  Walter Sermeus verpleegkundige doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg gewoon hoogleraar Departement

  Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg (KU Leuven)

  programmadirecteur Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg

  enig e re c ente b o ek over d it them a m et to e p a s sin g en vo or d e ver sc hil len d e s e c toren

  g e sc h reven d o or d e gron d le g g er va n Inte greren d e Verp le e gk u n d e

  m et m e d ewerkin g va n ver sc hil len d e p rofe s sion a l s u it het ve ld

  O O K I N T E R E S S A N T

  Netwerkzorg B E R N A D E T T E V A N D E N H E U V E L ( R E D . )

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 8 6 0 2

  M I E K E G RY P D O N C K & WA LT E R S E R M E U S (R E D.)

  Integrerende Verpleegkunde revisited

  9 7 8 9 0 3 3 4 9 3 4 3 0

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  18

 • PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  ISBN 978 9 4 6 2 92 324 9NUR 897 18 4 b l z . 37,45HERWERKING - Verschenen

  Verplegen met visie verduidelijkt wetenschappelijke en maatschappelijke

  achtergronden in de verpleegkunde en beschrijft de belangrijkste metho-

  dieken en processen in het vak.

  Zelfstudieopdrachten geven de lezer de kans om de aangeboden informatie

  om te zetten in kennis met een persoonlijke betekenis. Juist die omzetting

  stimuleert de ontwikkeling van een eigen visie op verplegen. Dat een

  verpleegkundige een duidelijk beeld heeft van zijn of haar beroep, dat komt

  de kwaliteit van de zorg alleen maar ten goede.

  Het boek is verrijkt met een online leeromgeving (Sofia).

  V O O R

  V E R P L E E G K U N D I G E N S T U D E N T E N V E R P L E E G K U N D E

  Catty Van Riet master in de medico-sociale wetenschappen

  en het ziekenhuisbeleid verpleegkundige lector (UCLL en Groep Gezondheid & Welzijn

  Campus Gasthuisberg) praktijklector aan de Specifieke

  Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (KU Leuven)

  b a sis b o ek vo or s t u d enten verp le e gk u n d e

  verri jk t m et on line le erom g evin g S of ia

  m et a a n d a c ht vo or interp rofe s sione le s a m enwerkin g

  C AT T Y VA N R I E T

  Verplegen met visie

  O O K I N T E R E S S A N T

  De 7 privileges van de zorg L O N H O L T Z E R

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 8 2 1 3

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 3 2 4 9

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  19

 • V V I Z V

  Jaarboek voor de intensieve- zorgenverpleegkundige 2015

  Het Jaarboek voor de intensievezorgenverpleegkundige 2015 verschijnt naar

  aanleiding van het 33ste jaarcongres van VVIZV, de Vlaamse Vereniging van

  Intensieve Zorgen Verpleegkundigen. Het boek is een synthese van de voor-

  drachten die tijdens het jaarcongres werden gehouden. Verpleegkundigen op

  een dienst intensieve zorg kunnen het inzetten als referentie en als naslag-

  werk voor de verpleegkundige praktijk.

  V O O R

  V E R P L E E G K U N D I G E N O P I N T E N S I E V E Z O R G

  b a siswerk wa a rin u ite en lo p en d e a s p e c ten va n verp le e gk u n d e krit isc he zorg a a n b o d kom en

  ISBN 978 9 4 6 2 92 302 7NUR 897 c a . 130 b l z . 16,00Verschi jnt in november 20 15

  PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  V L A A M S E R G O T H E R A P E U T E N V E R B O N D

  Jaarboek ergotherapie 2015

  Het Jaarboek Ergotherapie 2015 wil een werkinstrument zijn voor de ergo-

  therapeut in opleiding en in het werkveld. De verschillende disciplines komen

  daarbij aan bod: fysieke revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, ontwikke-

  lingsproblematiek en ouderenzorg. Het boek biedt een overzicht van recente

  evoluties, onderzoeksresultaten, praktijkontwikkelingen en overheidsbeleid

  inzake ergotherapie. Het geeft daarnaast ook inzicht in het beroepsleven van

  de ergotherapeut en de beroepsvereniging.

  V O O R

  E R G O T H E R A P E U T E N S T U D E N T E N E R G O T H E R A P I E

  VE beroepsvereniging voor Vlaamse ergotherapeuten

  ISBN 978 9 4 6 2 92 30 1 0NUR 892 30 4 b l z . 24,00Verschenen

  enig e b o ek d at erg other a p eu tisc h on d er zo ek , a c t u e le tren ds , p r a k ti jk-ont wik ke lin g en en overheids b e leid b e lic ht

  PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 7 7 8

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 7 7 8

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  20

 • K A R E L S TA P PA E R T S

  Wegwijs in de beroepsorganisatie van de kinesitherapie 2015

  Wegwijs in de beroepsorganisatie van de kinesitherapie 2015 geeft een

  gedetailleerd overzicht van de wettelijke bepalingen en de regelgeving die het

  uitoefenen van het beroep van kinesitherapeut in grote lijnen vastleggen en

  vormgeven. Het boek richt zich vooral tot de kinesitherapeut, al dan niet in

  opleiding.

  V O O R

  K I N E S I S T E N S T U D E N T E N K I N E S I T H E R A P I E

  Karel Stappaerts kinesitherapeut emeritus gewoon hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatieweten-

  schappen (KU Leuven)

  b eh a n d e lt e en b re e d g a m m a va n on d er werp en zo a l s honor a riu m , a d m inis tr atie , B e lgisc he ziek tever zekerin g . . .

  ISBN 978 9 4 6 2 92 30 4 1NUR 89 4 1 76 b l z . 2 2 ,5 0Verschenen

  PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 7 7 8

  AccoMaaktKennisMetU

  @AccoMaaktKennis

  Doorblader onze online inkijkexemplaren

  Lees wat anderen over het boek denken

  Vraag een docenten- of persexemplaar aan

  Geniet van extra digitale downloads

  Ontdek nieuwe, relevante lezingen

  Leer als eerste onze nieuwe titels kennen

  Schrijf je in op onze nieuwsbrief

  Bereik ons elke werkdag per mail of telefoon

  Bestel uw -titels via www.accomedical.be

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  21

 • PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  ISBN 978 9 4 6 2 92 28 4 6NUR 8 4 8 & 89 4 18 4 b l z . - 33,00Verschenen

  De term Developmental Coordination Disorder (DCD) of Ontwikkelings-

  stoornis van de Motorische Cordinatie beschrijft kinderen die thuis of op

  school problemen hebben met taken die motorische vaardigheid vereisen.

  Vanuit een aantal concrete voorbeelden verduidelijken de auteurs de proble-

  men die kinderen met DCD ondervinden. Zij zetten de diagnostische criteria

  voor DCD uiteen en vertalen ze naar de praktijk. Onderzoek en behandeling

  komen aan bod, met bijzondere aandacht voor visuo-motorische integra-

  tie en schrijfmotorische problemen. De auteurs bespreken de therapeuti-

  sche mogelijkheden en beperkingen, en schetsen het volledige zorgkader.

  Het boek bundelt ook praktische tips voor thuis en op school.

  V O O R

  S T U D E N T E N K I N E S I T H E R A P I E E N E R G O T H E R A P I E K I N E S I T H E R A P E U T E N E R G O T H E R A P E U T E N P S Y C H O L O G E N K I N D E R A R T S E N K I N D E R P S Y C H I AT E R S

  Hilde Van Waelvelde doctor in de Motorische Revalidatie en

  Kinesitherapie (KU Leuven) docent Vakgroep Revalidatiewetenschappen en

  Kinesitherapie (UGent)

  Barbara De Mey licentiaat in de Motorische Revalidatie en

  Kinesitherapie praktijkassistent Vakgroep Revalidatie-

  wetenschappen en Kinesitherapie (UGent)

  d ia gnos tiek , on d er zo ek en b eh a n d e lin g

  b evat p r a k tisc he t ips vo or thu is en o p sc ho o l

  wetensc h a p p e li jk on d erb ouwd

  H I L D E VA N WA E LV E L D E & B A R B A R A D E M E Y

  Developmental Coordination Discorder

  O O K I N T E R E S S A N T

  Ik kan het! H I L D E V A N W A E L V E L D E E . A .

  I S B N 9 7 8 9 4 6 2 9 2 1 6 9 6

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 8 4 6

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  22

 • PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  ISBN 978 9 4 6 2 92 2 98 3NUR 892 320 b l z . 28,65HERWERKING - Verschenen

  De geriatrie is voor ergotherapeuten een zeer divers werkdomein, dat

  de laatste jaren sterk gevolueerd is. Niet alleen de generatie ouderen

  verandert, maar ook hun verwachtingen en noden. De ergotherapie

  evolueert met die maatschappelijke tendensen mee. In die context biedt

  dit boek de ergotherapeut een stevige basis voor de dagelijkse praktijk.

  Bijzondere aandacht gaat naar kwaliteitsvol handelen en redeneren in alle

  ergotherapeutische interventies bij de meest voorkomende pathologien.

  Daarbij staan betrokkenheid en empowerment van de oudere centraal, maar

  ook positief ouder worden, ondanks de aanwezige beperkingen.

  Naast een theoretische onderbouw en evidence-based inzichten geeft dit

  boek heel wat handvatten voor de dagelijkse praktijk in diverse werkterreinen.

  Het biedt een overzicht van methodische kaders, assessments en direct

  inzetbare coachingsstrategien. Nieuw in deze editie zijn de uitbreidingen en

  praktische tools, die bij het boek beschikbaar zijn op de website van ACCO.

  V O O R

  E R G O T H E R A P E U T E N S T U D E N T E N E R G O T H E R A P I E

  Koen Geenen opleidingsmanager en docent geriatrie

  (Thomas More Kempen) ergotherapeut (VONK3)

  bie d t e en a nt wo ord o p a c t u e le evo lu tie s in d e ou d erenzorg

  grote ver t a a l sl a g n a a r d e d a g e li jks e p r a k ti jk

  g e sc h reven d o or en vo or erg other a p eu ten

  KO E N G E E N E N

  Ergotherapie in de geriatrieBasisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening

  O O K I N T E R E S S A N T

  Ergotherapie in de gerontologie L E E N D E C O N I N C K ( R E D . )

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 5 6 2 5

  Ergotherapie en ontwikkelings- problemen A N N E - M A R I E D E N O L F

  & J O D A E M S ( R E D . )

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 5 6 5 6

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 9 8 3

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  23

 • PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  ISBN 978 9 4 6 2 92 2 99 0NUR 870 1 4 4 b l z . c a . 2 2 ,5 0HERWERKING - Verschenen

  Pas recent formuleren steeds meer patinten in de geestelijke gezondheids-

  zorg de vraag naar een humane dood, genitieerd door een arts. Dit boek is

  een eerste verkenning van de hulp bij zelfdoding en euthanasie als antwoord

  op ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden.

  Hulpverleners, psychiaters, getroffenen en naasten vinden in dit boek een

  beschrijving van het huidige wettelijke landschap en de opduikende proble-

  men. Het bevat getuigenissen van een tiental patinten over hun lijden, de

  redenen voor hun euthanasievraag en de reacties van de omgeving en de

  hulpverlening. Waar mogelijk vulden naasten en de begeleidende arts het

  verhaal vanuit hun perspectief aan. De beperkte steekgroep laat geen alge-

  mene conclusies toe. Toch zetten de auteurs denklijnen en uitdagingen uit

  voor de geestelijke gezondheidszorg en voor onze maatschappij.

  V O O R

  H U I S A R T S E N P S Y C H O L O G E N V E R P L E E G K U N D I G E N P S Y C H I AT E R S

  Ann Callebert master in de klinische psychologie gespecialiseerd in herstel, empowerment en

  ervaringsdeskundigheid

  Chantal Van Audenhove buitengewoon hoogleraar (KU Leuven) directeur van LUCAS, Centrum voor

  Zorgonderzoek en Consultancy doet onderzoek naar preventie van depressie

  en sucide

  Iris De Coster psychologe docent en coach (Odisee) focust op communicatie met patinten en in

  teams

  Lieve Thienpont psychiater LEIF-arts consulent en voorzitter van het inloophuis

  Vonkel

  s teu nt o p re c ente ci jfer s va n d e Fe d er a le C ontro le- en Eva lu atie com m is sie Eu th a n a sie en va n psyc hiater s

  b evat d e wet swijzigin g ron d eu th a n a sie vo or m in d erja rig en

  le g t e en l in k n a a r d e her s te lvisie

  A N N C A L L E B E R T

  M . M .V. C H A N TA L VA N AU D E N H OV E , I R I S D E C O S T E R & L I E V E T H I E N P O N T

  Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 9 9 0

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  24

 • PA R A M E D I S C H E W E T E N S C H A P P

  E N

  ISBN 978 9 4 6 2 92 323 2NUR 897 c a . 180 b l z . c a . 20,00Verschi jnt in ok tober 20 15

  Je hebt een ziekte onder de leden en je weet dat je gaat sterven. Misschien

  nog niet meteen, maar toch binnen afzienbare tijd. Of je krijgt te horen dat

  iemand uit je nabije omgeving ongeneeslijk ziek is. Er volgt een heel ingrij-

  pende periode.

  Je ervaart dingen die je nooit eerder meemaakte: hartverscheurend pijnlijke

  momenten worden afgewisseld met intens gelukkige. Je voelt je vaak onze-

  ker of verdrietig. Palliatieve zorg kan je ondersteunen in deze periode, op alle

  vlakken van je leven. Om de pijn draaglijk te houden, om je zorgen en vragen

  te bespreken, om je omgeving mee op te vangen.

  Dit boek biedt een overzicht van de zorg aan het einde van het leven en helpt

  je om de beste weg te vinden om ermee om te gaan. Getuigenissen bieden

  herkenning en steun. Verwijzingen naar palliatieve voorzieningen en hulp-

  middelen, informatiebronnen en nuttige adressen maken van dit boek een

  volledig naslagwerk, dat dient als houvast voor de palliatieve zorg. Aan dit

  boek werkten tal van deskundigen mee.

  V O O R

  I E D E R D I E I N C O N TA C T K O M T M E T P A L L I AT I E V E Z O R G : P AT I N T E N F A M I L I E V R I E N D E N K R I N G H U I S A R T S E N P R O F E S S I O N A L S I N D E P A L L I AT I E V E Z O R G

  Gert Huysmans Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

  Ria Vandermaesen Panal

  Guy Hannes PNAT

  Paul Vanden Berghe Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

  e er s te vo lle d ig e n a sl a gwerk vo or het b re d e pu b liek

  to e g a n ke li jk , m et p r a k tisc he t ips en nu t tig e l in ks

  g e sc h reven d o or exp er t s va n a lle b etro k ken d iscip line s: a r t s en , verp le e gk u n d ig en , psyc ho lo g en , m a at sc h a p p e li jk werker s , consu lenten s pirit u e le en exis tenti le zorg

  o p b a sis va n d e re c ent s te wetensc h a p p e li jke ken nis en d e b e s t p r a c tic e s u it 25 ja a r p a ll iatieve exp er tis e in V l a a n d eren

  G E R T H U YS M A N S , R I A VA N D E R M A E S E N , G U Y H A N N E S

  & PAU L VA N D E N B E R G H E (R E D.)

  Alles over het levenseinde

  O O K I N T E R E S S A N T

  Palliatieve zorg in de praktijk P A L L I A T I E F S U P P O R T T E A M U Z L E U V E N

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 8 2 3 7

  Mindfulness bij borstkanker N A T H A L I E C A R D I N A E L S

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 8 5 8 3 1

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 3 2 3 2

  PA

  RA

  ME

  DIS

  CH

  E W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  25

 • M a a k o p e en g e b ru iksvrien d e li jke m a nier m u ltim e d ia a l en inter a c tief s t u d iem ateria a l , d e e l het m et je s t u d enten en vo lg hu n le er tr a je c t o p d e vo et .

  www.sofialearn.be

  online leerplatform

  4 redenen om aan de slag te gaan met SofiaInteractief, multimediaal en vooral gebruiksvriendelijk. Dat is online leren met Sofia.

  1. Overal, altijd

  Leren op maat en op je

  eigen tempo

  Waar en wanneer het je

  het best uitkomt

  2. Interactief

  Interactieve oefeningen

  met feedback, in overleg

  met docenten en

  studenten

  Begeleiding van

  studenten via

  learning analytics die

  leerprogressie in kaart

  brengen

  3. Blended boven

  Verrijk je papieren

  studiemateriaal met

  multimedia

  Perfecte mix van

  papier n digitaal in

  een blended learning

  concept

  4. als partner

  Maak gebruik van

  Accos uitgebreide

  uitgeefexpertise

  Hulp bij het maken

  van online cursussen,

  tips uit het werkveld,

  wereldwijde best

  practices en meer

  26

 • online leerplatform

  Met Sofia maak je snel en efficint online studiemateriaalCreate, teach en learn. Of je nu auteur, docent of student bent: Sofia is online leren in een muisklik.

  Boeken die gebruikmaken van

  het Sofia online leerplatform:

  Create

  Het aanmaken van een Sofia cursus is eenvoudig Stel je online cursus samen en

  nodig co-auteurs uit.

  Integreer afbeeldingen, beeld- en

  geluidsfragmenten,

  Word-, PDF- of

  Powerpointdocumenten.

  Verwijs naar een papieren cursus

  of boek.

  Maak interactieve oefeningen en

  flashcards en zet je studenten

  aan het werk.

  Teach

  Doceren 2.0 Beheer je studentengroepen en

  nodig studenten uit in je virtuele

  klas.

  Controleer welke leerinhouden

  verspreid worden naar jouw

  verschillende studentengroepen.

  Ga aan de slag met een

  bestaande Sofia online cursus en

  voeg je eigen materiaal toe.

  Volg de vooruitgang van je

  studenten via learning analytics.

  Learn

  Een uitdagende leeromgeving voor docent en student Studeer aangenamer met tekst,

  beeld, geluid en interactieve

  oefeningen.

  Neem online notities, stel

  vragen en discussieer met

  medestudenten.

  Toegang is eenvoudig: je koopt

  een digitale Sofia cursus of je

  valideert de code in je papieren

  boek of cursus.

  MAAKT KENNIS MET USofia betekent kennis en laat kennis delen nu net de passie van Acco zijn. Acco wil het

  delen van kennis en de dialoog hierover faciliteren. Wij zorgen ervoor dat kennis op de

  best mogelijke manier en in de best aangepaste vorm bij jou raakt.

  Bij Acco maken we kennis met jou. We vertrekken altijd vanuit jouw vraag. Welke kennis

  wil jij delen? Op welke manier leer jij het best of het liefst? Hoe kunnen we de kwaliteit

  van wat we maken nog verbeteren? Samen met jou gaan we op zoek naar de richting

  die we moeten uitgaan. Met als resultaat: kennis die het waard is om gedeeld te worden.

  In een betaalbare vorm, want onderwijs moet toegankelijk zijn n blijven.

  27

 • LOGOPEDIE

  ISBN 978 9 4 6 2 92 37 5 1NUR 896 c a . 4 8 b l z . c a . 7 5,00Verschi jnt in februa r i 20 16

  Snel en foutloos schrijven is een belangrijke vaardigheid in het hoger onder-

  wijs, maar ook in het beroepsleven. Het is een belangrijk middel om je des-

  kundigheid uit te drukken. Verschillende studies geven echter aan dat meer

  en meer studenten in het hoger onderwijs problemen hebben op het vlak

  van spelling. Een instrument om spellingvaardigheden op zinsniveau in het

  hoger onderwijs te meten bestaat tot op vandaag niet. De Test geautomati-

  seerd spellen (TASP) vult dit hiaat op en is bovendien inclusief Nederlandse

  normering.

  De TASP bevat een zinnendictee voor studenten uit het hoger onderwijs. Het

  dictee wordt via een audiobestand op tempo aangeboden, zodat studenten

  beperkte tijd hebben om over de schrijfwijze van de woorden na te denken.

  Dit boekt maakt deel uit van de Code Thomas More-reeks.

  V O O R

  C L B - M E D E W E R K E R S S T U D E N T E N B E G E L E I D E R S D O C E N T E N V O LWA S S E N E N O N D E R W I J S L O G O P E D I S T E N P E D A G O G E N P S Y C H O L O G E N - D I A G N O S T I C I A R B E I D S B E M I D D E L A A R S

  Charlotte Mostaert logopediste onderzoekster bij Code (voormalig

  expertisecentrum Thomas More) lector opleiding logopedie & audiologie

  (Thomas More)

  Ilse Smits logopediste lector Leerstoornissen opleiding logopedie &

  audiologie (Thomas More)

  Wim Tops neurolingust & psycholoog docent (Rijsuniversiteit Groningen) cordinator van De Kronkel Liesbet De Kerf psychologe verantwoordelijke voor de diagnostiek

  van leerstoornissen bij Code (voormalig expertisecentrum Thomas More)

  lector opleiding Toegepaste Psychologie (Thomas More)

  medewerker Psychodiagnostisch centrum (PDC)

  Eline Liekens: logopediste onderzoekster bij Code (voormalig

  expertisecentrum Thomas More) werkt in groepspraktijk t Anker

  Kirsten Schraeyen logopediste onderwijscordinator & lector opleiding

  logopedie & audiologie (Thomas More) doctoraatsonderzoekster (KU Leuven &

  UAntwerpen)

  e er s te sc re enin gsins tru m ent en zin nen d ic te e vo or s p e ll in gva a rd igheid bi j jon gvo lwa s s enen in het ho g er on d er wijs

  nu t tig e to o l in d e d ia gnos tiek n a a r dyslexie

  m et on line a u d io b e s t a n d en en scorefom u lieren

  inclusief N e d erl a n ds e norm erin g

  C H A R LOT T E M O S TA E R T, I L S E S M I T S , W I M TO P S , L I E S B E T D E K E R F,

  E L I N E L I E K E N S & K I R S T E N S C H R A E Y E N

  TASP Test geautomatiseerd spellen voor jongvolwassenen

  O O K I N T E R E S S A N T

  Als spelling een kwelling is Boek 1: Spelend spellen M A R L E E N B R I N G M A N S

  & A N N Y C O O R E M A N

  9 7 8 9 0 3 3 4 9 8 2 6 8

  Als spelling een kwelling is Boek 2: Spellen met succes M A R L E E N B R I N G M A N S

  & A N N Y C O O R E M A N

  9 7 8 9 0 3 3 4 9 8 5 6 5

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 3 7 5 1

  LOG

  OP

  ED

  IE

  28

 • C H A R LOT T E M O S TA E R T, I L S E S M I T S , W I M TO P S , L I E S B E T D E K E R F,

  E L I N E L I E K E N S & K I R S T E N S C H R A E Y E N

  TASP Test geautomatiseerd spellen voor jongvolwassenen

  J O H N VA N B O R S E L

  Basisbegrippen logopedieDeel 2: Communicatiestoornissen Niet-verbale logopedische stoornissen

  De laatste jaren zijn logopedisten zich meer en meer gaan bezighouden met

  stoornissen die niet langer de communicatie betreffen. Zo behoren onder

  andere afwijkende mondgewoontes en dysfagie (moeilijkheden bij het slik-

  ken) nu ook tot het vakgebied. Dit boek biedt een overzicht van deze niet-

  verbale stoornissen en gaat ook in op het onderzoek en de behandeling ervan.

  V O O R

  S T U D E N T E N L O G O P E D I E A R T S E N P A R A M E D I C I U I T D E R E VA L I D AT I E S E C T O R

  John Van Borsel doctor in de Neurolingustiek (VUB) hoogleraar Logopedische en Audiologische Wetenschappen (UGent) verbonden aan de Universidade Veiga de Almeida (Rio de Janeiro) licentiaat Germaanse Filologie (KU Leuven)

  nieuw d e e l in d e s erie B a sis b e grip p en lo g o p e d ie

  ISBN 978 90 33 4 982 9 9NUR 896 c a . 120 b l z . c a . 20,00Verschi jnt in november 20 15

  LOGOPEDIE

  9 7 8 9 0 3 3 4 9 8 2 9 9

  Geen overdaad aan mails, maar maandelijks een selectie titels die voor jou

  interessant zijn.

  Blijf als eerste op de hoogte van relevante lezingen en workshops.

  Ontvang exclusieve kortingen en neem deel aan wedstrijden.

  Schrijf je in op onze e-newsletter via www.acco.be/nieuwsbrief.

  MIS NIET LANGER RELEVANTE PUBLICATIES BINNEN JE VAKGEBIED!

  Schrijf je in op onze maandelijkse e-Newsletter

  LOG

  OP

  ED

  IE

  AccoMaaktKennisMetU

  @AccoMaaktKennis

  29

 • O L I V I E R H O N N AY, F R A N K VA N D E M E U T T E R , L U C D E M E E S T E R &

  J O A C H I M M E R G E AY

  ConservatiebiologieNooit eerder stond biodiversiteit zo onder druk. Nochtans zijn de diensten

  die biodiversiteit aan mens en maatschappij kan leveren van uitzonderlijke

  waarde. Dit boek beschrijft in detail, en op basis van de meest recente

  wetenschappelijke inzichten, de diverse antropogene oorzaken en processen

  die leiden tot biodiversiteitsverlies.

  V O O R

  S T U D E N T E N B I O - E N M I L I E U W E T E N S C H A P P E N (S E M I -) P R O F E S S I O N E L E N L A N D B O U W - , N AT U U R - E N M I L I E U S E C T O R

  Olivier Honnay hoogleraar Departement Biologie (KU Leuven) hoofd onderzoeksgroep Plantenconservatie en -populatiebiologie

  Frank Van de Meutter senior onderzoeker onderzoeksgroep Aquatische, Wetland en Estuariene Ecosysteemdiversiteit (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

  Luc De Meester gewoon hoogleraar Departement Biologie (KU Leuven) hoofd onderzoeksgroep Aquatische ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud

  Joachim Mergeay hoofd onderzoeksgroep Genetische diversiteit (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

  G U S TA A F F L A M A N T, DA N I L T J O E N S & M A R C D E C AT

  GastechnicusNiet-premix, premix en ventilatorgasbranders

  Omdat er behoefte was aan een geactualiseerde, overzichtelijke en

  begrijpelijke cursus, die de installateur begeleidt door de hoofdstukken over

  niet-premix-, premix- en ventilatorgasbranders, sloegen enkele SYNTRA-

  docenten de handen in elkaar. Naast de verwerking van de wetgeving zijn

  praktijkgerichte beschrijvingen en realistische oefeningen het uitgangspunt

  en de rode draad doorheen alle hoofdstukken van dit nieuwe handboek voor

  de gastechnicus.

  V O O R

  6 D E & 7 D E J A A R V E R WA R M I N G / K L I M AT I S AT I E V D A B - O P L E I D I N G E N V O LWA S S E N E N O N D E R W I J S G A S B R A N D E R - I N S TA L L AT E U R I N S TA L L AT E U R S C E N T R A L E V E R WA R M I N G I N S TA L L AT E U R S D I E H E T C E R G A - K WA L I T E I T S L A B E L W I L L E N B E H A L E N

  Gustaaf Flamant docent centrale verwarming en sanitair (Syntra) zaakvoerder installatiebedrijf (1965-2002)

  Daniel tJoens docent (Syntra) zelfstandige verwarmings-, sanitair- en elektriciteitsbranche

  Marc Decat docent gastechnieken (Syntra) zaakvoerder installatiebedrijf (sinds 1989)

  conc rete vo orb e e ld en i l lus treren d e a a n g e b r a c hte conc e pten

  g e b a s e erd o p d e g lo e d nieuwe re g lem enterin g

  ISBN 978 9 4 6 2 92 2 9 1 4NUR 92 2 c a . 24 8 b l z . c a . 30,00Verschi jnt in december 20 15

  ISBN 978 9 4 6 2 92 2 92 1NUR 1 7 1 336 b l z . 3 5,00Verschenen

  WETENSCHAPPEN

  WETENSCHAPPEN

  WE

  TEN

  SC

  HA

  PP

  EN

  WE

  TEN

  SC

  HA

  PP

  EN

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 9 2 1

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 9 1 4

  30

 • WETENSCHAPPEN

  ISBN 978 9 4 6 2 92 18 4 9NUR 810 c a . 200 b l z . c a . 28,5 0HERWERKING - Verschenen

  Waar ben je zoal mee bezig? Een vraag die je als onderzoeker of student

  geregeld krijgt. Maar hoe vertel je dat aan iemand buiten je eigen vakgebied?

  Hoe leg je kort en duidelijk uit wat je studie of onderzoek inhoudt?

  Wetenschap communiceren geeft richtlijnen voor het communiceren

  over wetenschap op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Hoe

  schrijf je een wetenschappelijke tekst? Welke beelden gebruik je om het

  verhaal te versterken? Hoe giet je dat in een posterpresentatie, website

  of een mondelinge presentatie? Dit boek is bedoeld voor studenten en

  onderzoekers die hun onderzoek graag op een duidelijke en heldere manier

  willen presenteren.

  V O O R

  S T U D E N T E N - O N D E R Z O E K E R S

  Auteur Jeanine De Bruin geeft communicatie- en mediatraining aan

  wetenschappers.

  Marion Crauwels moleculaire celbiologe hoofddocent (KU Leuven & campus Kortrijk) diensthoofd Specifieke Lerarenopleiding

  Natuurwetenschappen programmadirecteur POC Lerarenopleiding

  Natuurwetenschappen en Wiskunde

  Melanie Grard biochemicus faculteit Geneeskunde (KU Leuven campus

  Kortrijk) doceert wetenschapscommunicatie en

  wetenschappelijke vorming

  Jeanine De Bruin gespecialiseerd in interactieve

  wetenschapscommunicatie zaakvoerster Hakuna Matata Science & Media geeft al 15 jaar communicatie- en

  mediatraining aan wetenschappers

  b evat p r a k tisc he t ips en vo orb e e ld en va n ho e het m o et (en ho e het niet m o et)

  o o k p os terp re s ent atie s en d igit a le m e d ia kri jg en a a n d a c ht

  b ru ik b a a r in V l a a n d eren en N e d erl a n d

  M A R I O N C R AU W E L S , M E L A N I E G R A R D & J E A N I N E D E B R U I N

  Wetenschap communiceren

  O O K I N T E R E S S A N T

  Academisch schrijven L I E V E D E W A C H T E R &

  C A R O L I E N V A N S O O M

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 8 1 0 6 2

  Presenteren met impact G E E R T V A N D E N E I J N D E N &

  K A A T J A N S E N

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 1 8 8 7

  WE

  TEN

  SC

  HA

  PP

  EN

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 1 8 4 9

  31

 • 32

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 274 7NUR 800 16 4 b l z . - 25,00Verschi jnt in ok tober 20 15

  Volatiel, onzeker, ambigu en complex: zo kan je de actuele arbeidsmarkt

  omschrijven. De technologische revolutie en de extreme globalisering plaatsen

  werkzoekenden en werknemers voor grote uitdagingen. Niet eenvoudig om te

  overwinnen.

  Daarom heeft de arbeidsmarkt helden nodig. Je bent ze vast al tegen het lijf gelo-

  pen. Al heb je er misschien weinig van gemerkt. Omdat je kennismaakte met hun

  alter-ego. De ongekwalificeerde jongere, de arbeidsgehandicapte, de 50+er met

  een bore- of burn-out: ze lijken de kneusjes van de arbeidsmarkt, maar het enige

  wat ze nodig hebben is wat herosche kracht om hun mannetje/vrouwtje te staan.

  Ben je onderwijzer, werkgever, middenveldspeler, arbeidsmarktbemiddelaar?

  Dan kan je de alter-egos helpen ontwikkelen tot Work Action Heroes, tot helden

  van de arbeidsmarkt.

  In dit boek worden zes helden aan jou voorgesteld, in stripvorm maar ook in

  levenden lijve. Tussen hun verhalen kom je HR-managers, middenveldorgani-

  saties en ondernemers tegen die de helden ondersteunen. Aan het einde van de

  rit wordt een blik op de toekomst gericht. Welke uitdagingen komen er op ons af

  en hoe kunnen de Work Action Heroes ermee aan de slag?

  Dit boek wil meer dan een bron van inspiratie zijn. Het is een oproep aan iedereen

  om actie te ondernemen en een arbeidsmarkt vol Work Action Heroes te creren.

  V O O R

  H R P R O F E S S I O N A L S Z A A K V O E R D E R S C E O S O N D E R W I J S

  Fons Leroy geeft een lezing over zijn boek en neemt deel aan een

  debat over duurzaam ondernemerschap op de Boekenbeurs, tijdens

  de nocturne op 5 november 2015 (18 en 20 uur).

  Fons Leroy gedelegeerd bestuurder VDAB sinds 2005 overheidsmanager van het jaar 2009 HR Ambassadeur 2010 docent auteur van artikels en boeken over arbeids-

  marktbeleid, werkgelegenheid en werkloosheid VDAB = Vlaamse Overheidsorganisatie van het

  jaar 2015 label Recognized for Excellence Five Stars

  Fons L eroy is het g ezic ht va n d e a rb eids m a rk t in V l a a n d eren

  m us t-h ave vo or ie d ere en d ie wil g e loven d at d e m e er wa a rd e va n zi jn org a nis atie a lle en e en m e er wa a rd e is vo or k l a nten a l s je hen b etrek t

  o o k vo or s tripf a n aten , wa nt m et com ic s in M a r ve l-s ti j l

  F O N S L E R OY

  Work ActionHeroes Over helden op de arbeidsmarkt

  Ik droom van een community waarin we verhalen van Work Action Heroes met elkaar delen, van waaruit we ervaringen uitdragen en samen aan de slag gaan.Fons Leroy

  MANAGEMENT

  O O K I N T E R E S S A N T

  Werken in Walhalla M A R T I J N W A U T E R S

  I S B N 9 7 8 9 4 6 2 9 2 1 7 5 7

  De vintage werknemer A N I T A S T E V E N S

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 9 2 2 2 8

  @ W O R K A C T I O N H E R O E S

  W O R K A C T I O N H E R O E S

  BLOG

  W W W . V D A B . B E / B L O G S / F O N S L E R O Y

  W W W . V D A B . B E

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 7 4 7

  MA

  NA

  GE

  ME

  NT

  33

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 276 1NUR 74 0 & 800 278 b l z . 1 7,95Verschi jnt in ok tober 20 15

  In de aanloop naar zijn vijftigste verjaardag komt Abdelkader tot het

  inzicht dat zijn leven, met alle hoogte- en dieptepunten, hem heeft geleid

  tot n belangrijke waarheid: zijn hele leven is een aaneenschakeling van

  gebeurtenissen en conflicten die hun sporen op zijn Arabische hart en zijn

  Europese geest hebben gezet. Abdelkader begint een zoektocht naar de

  geschiedenis van zijn voorouders, terwijl hij achtervolgd wordt door zijn

  jeugdzonde.

  De Antiheld is een meeslepend verhaal over het leven van een straatjongen,

  die door op zoek te gaan naar de zin van het leven een intellectueel talent

  ontdekt.

  V O O R

  J O N G E R E N L I T E R AT U U R L I E F H E B B E R S D E I N T E G R AT I E S E C T O R S O C I A L E W E R K E R S I N E E N M U LT I C U LT U R E L E C O N T E X T

  Auteur Abkader Chifri geeft trainingen en lezingen over

  empowerment.

  Abkader Chrifi zaakvoerder empowermentbureau Le-Succs

  Avenue bijzonder succesvol auteur en veelgevraagd

  spreker in Nederland

  A B K A D E R C H R I F I

  De Antiheld

  Traditioneel heeft een held voornamelijk goede eigenschappen: hij streeft nobele doelen na. De antiheld daarentegen is laf, onbetekenend, onzeker, afhankelijk en nederig. Het leven van een antiheld is authentiek en maakt hem juist populairder dan een echte held, omdat hij door zijn menselijke gebreken herkenbaar is.Abkader Chrifi

  S O C I A L E W E T E NS C H A P P E N

  O O K I N T E R E S S A N T

  Werken in Walhalla M A R T I J N W A U T E R S

  I S B N 9 7 8 9 4 6 2 9 2 1 7 5 7

  W W W . F A C E B O O K . C O M / L E S U C C E S A V E N U E

  W W W . L E - S U C C E S . N L

  W W W . D E A N T I H E L D . N L

  SO

  CIA

  LE W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  p a k ken d , p er so on li jk verh a a l va n e en f a scineren d e a u teu r

  u it zon d erli jke com bin atie va n a u thenticiteit , mys tiek , s p a n nin g , r atione le over t u igin g , his torisc h e a c htergron d , g e o gr af isc h ka r a k ter en ins pireren d e kr a c ht

  g e ns pire erd d o or d e werken va n o. a . Pa u lo C o e lho, D e e p a k Cho p r a en N e l son M a n d e l a

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 7 6 1

  34

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 27 5 4NUR 74 0 & 800 208 b l z . 15,95Verschi jnt in ok tober 20 15

  Kunnen we zelf bepalen wat we wel of niet kunnen zijn? En wie zouden we

  willen zijn als we zelf mochten kiezen? Wat zouden we willen bereiken in ons

  leven, in ons werk en in onze relaties?

  Inspirerend en innemend beschrijft de auteur hoe alle mensen in staat zijn te

  worden wie ze willen zijn, door een groeiproces af te leggen in zelfbewustzijn,

  positief denken, vertrouwen en vastberadenheid. Het is aan ons om die kans

  te grijpen. Niet afwachtend, maar actief, met het roer stevig in eigen handen

  en het vizier gericht op de toekomst die we zelf wensen te scheppen. Dat is

  regisseren pur sang.

  V O O R

  L E E R K R A C H T E N ( I N O P L E I D I N G) S C H O O L D I R E C T E U R S A R B E I D S B E M I D D E L A A R S L O O P B A A N C O A C H E S VA K B O N D E N S O C I A A L W E R K E R S D E I N T E G R AT I E S E C T O R H U L P V E R L E N E R S I N D E G E E S T E L I J K E G E Z O N D H E I D S Z O R G

  Abkader Chrifi neemt deel aan de lezing van Fons Leroy op de

  Boekenbeurs tijdens de nocturne op 5 november 2015 (18 uur).

  Abkader Chrifi zaakvoerder empowermentbureau Le-Succs

  Avenue auteur van De Antiheld

  A B K A D E R C H R I F I

  De RegisseurEmpowerment in de maatschappij

  Als de leerling bereid is, zal de meester verschijnen.spreekwoord

  S O C I A L E W E T E NS C H A P P E N

  W W W . F A C E B O O K . C O M / L E S U C C E S A V E N U E

  W W W . L E - S U C C E S . N L

  g e ef t r ic ht l i jnen vo or m u lticu lt u re e l em p owerm ent

  to ont ho e je het hef t in eig en h a n d en ka n nem en

  g e sc h reven d o or e en er va rin gsd e s k u n d ig e

  m et vo or wo ord va n Fons L eroy

  SO

  CIA

  LE W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 7 5 4

  35

 • Anders dan bijvoorbeeld Piketty of Stiglitz focust Saskia Sassen niet op de dynamiek die ertoe leidt dat kapitaal steeds meer geconcentreerd raakt in de handen van de 1 procent. Zij begint aan de onderkant van de samenleving en stelt vast dat de groeiende kloof tussen rijk en de rest van de samenleving aan die onderkant leidt tot het uitstoten van grote groepen armen en lagere-middenklassers uit banen en bestaanszekerheid.Gie Goris in MO-Magazine

  36

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 237 2NUR 74 0 & 7 56 336 b l z . - 3 4,00Verschenen

  Almaar meer regeringen voeren een besparingsbeleid. De inkomensonge-

  lijkheid stijgt. De werkloosheid ook. Miljoenen mensen leven ontheemd, in

  gevangenschap of zijn op de vlucht voor conflicten. Land- en waterreserves

  raken uitgeput

  Is er een verband tussen al deze ontwikkelingen? Auteur Saskia Sassen

  meent van wel. Ze stelt dat we de huidige sociaaleconomische en ecologische

  ontwrichting niet meer kunnen vatten in termen van armoede en onrecht. Zelf

  gebruikt ze de term uitstoting om de gelijkenis tussen al die ontwikkelingen

  te beschrijven.

  In een nuchtere analyse actualiseert Saskia Sassen ons begrip van de

  wereldeconomie in de 21e eeuw. In Uitstoting laat ze een systeem zien, met

  verwoestende gevolgen, zelfs voor wie zich onkwetsbaar waant. Ze legt

  daarbij verrassende verbanden om de logica van die uitstoting te verklaren.

  V O O R

  B R E E D P U B L I E K - S O C I O L O G E N

  Saskia Sassen geeft in 2015 en 2016 een reeks lezingen,

  georganiseerd door de denktank Oikos (www.oikos.be).

  Saskia Sassen econome sociologe onderzoekster in de VS lid van de Club van Rome wereldvermaard voor haar onderzoek naar

  globalisering en internationale migratie de boeken van Sassen werden vertaald in

  12 talen

  S A S K I A S A S S E N

  UitstotingBrutaliteit en complexiteit in de wereldeconomie

  S O C I A L E W E T E NS C H A P P E N

  O O K I N T E R E S S A N T

  Het einde van de euro J O H A N V A N O V E R T V E L D T

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 8 5 8 2 4

  Geld, krediet en crisis J E S S H U E R T A D E S O T O

  I S B N 9 7 8 9 0 3 3 4 8 0 9 4 2

  @ S A S K I A S A S S E N

  W W W . S A S K I A S A S S E N . C O M

  S a s kia S a s s en word t nu d e vrouwe li jke Piket t y g eno em d

  ver t a lin g va n E xpu l sions: B ru t a lit y a n d C om p lexit y in the G lo b a l Economy (H a r va rd U niver sit y Pre s s , 20 14)

  m et e en vo or wo ord va n Dirk G e ld of en Sti jn O os terlyn c k

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 3 7 2

  SO

  CIA

  LE W

  ETE

  NS

  CH

  AP

  PE

  N

  37

 • G E R B R A N D R U S T E N B U R G

  Strategic MarketingA Handbook for Innovative Thinking!

  The new sense of urgency in the business world of the 21st century

  demands an operational approach to strategic problems. This handbook

  deals systematically and in a practical way with key strategic marketing

  themes, which will allow the reader to contribute to an efficient strategic

  marketing policy.

  V O O R

  S T U D E N T S I N C O M M E R C I A L B A C H E L O R A N D M A S T E R C O U R S E S - P R O D U C T M A N A G E R S - S A L E S M A N A G E R S - M A R K E T I N G M A N A G E R S - A C C O U N T M A N A G E R S

  Gerbrand Rustenburg occupied numerous functions at (international) management level in the

  agricultural, industrial and consumer sectors active in the fields of marketing & sales advice and company training part-time lecturer in marketing

  M I R J A M K N O C K A E R T, DA N A D E L B E K E & P E T R A A N D R I E S

  Essentials in EntrepreneurshipThe core of new business development

  Entrepreneurship is an intriguing but complex domain. This textbook provides

  all the basics for anyone interested in setting up a business. It deals with the

  domains of intellectual property, market assessment and strategy, financial

  planning, financing and valuation.

  V O O R

  S T U D E N T S E N T R E P R E N E U R S

  Mirjam Knockaert PhD in Applied Economics (Ghent University) associate professor in Entrepreneurship (Ghent University & Oslo University)

  Dana Delbeke PhD in Applied Sciences (Ghent University) business devel-opment manager with a focus on photonics innovation and technology transfer of photonics scientific results

  Petra Andries PhD in Applied Economics (KU Leuven) assistant professor in Entrepreneurship (Ghent University)

  En g lis h tr a nsl ation of Str ate gisc he m a rketin g: h a n d b o ek vo or vernieuwen d d en ken ( Ac co 20 14)

  m a nu a l cont a inin g a ll thin gs you ne e d to know b efore s t a r tin g u p a new vent u re

  ISBN 978 9 4 6 2 92 26 4 8NUR 802 2 16 b l z . - 43,5 0Verschenen

  ISBN 978 9 4 6 2 92 2 93 8NUR 780 136 b l z . 24,5 0Verschenen

  ECONOMIE

  ECONOMIE

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 9 3 8

  9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 6 4 8

  ECO

  NO

  MIE

  38

 • ISBN 978 9 4 6 2 92 280 8NUR 807 c a . 260 b l z . - c a . 3 1 ,5 0Verschi jnt in na jaa r 20 15

  Het Bikethrough Model is een begrijpelijk en herkenbaar model om je bedrijf,

  afdeling of organisatie te analyseren en te optimaliseren, met de fiets als

  metafoor. Alle aspecten van bedrijfsmanagement komen aan bod. Het is een

  boek dat de controverse niet schuwt en waarin management en dagelijks

  leven in elkaar overvloeien. Geen dure theorien, maar inzichten op basis van

  ervaringen uit de praktijk, vaak grappig en af en toe overgoten met wat cynisme.

  Een boek dat je vastgrijpt en dat je niet meer loslaat tot je er helemaal doorheen

  bent gefietst.

  V O O R

  L E I D I N G G E V E N D E N Z E L F S TA N D I G E O N D E R N E M E R S F I E T S L I E F H E B B E R S M E T M A N A G E M E N T I N T E R E S S E

  Luc Duts bedrijfspsycholoog meer dan 20 jaa