Academisch denken III

of 13 /13
CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 1 Academisch denken III een introductie tot filosofie deel III, verhouding tussen de wetenschappen Alfred Driessen, [email protected]

Embed Size (px)

description

Dit is deel III in een serie van 3 inleidingen in het academisch denken. Hierbij gaat het om der verhouding van de wetenschapsgebieden, die door het object van de particuliere wetenschap worden bepaald. In twee gevallen zal worden getoond dat grensoverschrijding niet ten goede komt van een inhoudelijke discussie. Het gaat daarbij om evolutie, een wetenschappelijk model binnen de biologie, en het begrip huwelijk in de juridische vaktaal.

Transcript of Academisch denken III

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 1

  Academisch denken IIIeen introductie tot filosofie

  deel III, verhouding tussen de

  wetenschappen

  Alfred Driessen,[email protected]

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 2

  wat is wetenschap?

  Aristoteles: 384 - 322

  wetenschap is zekere kennis door

  oorzaken(Anal. Post., I 2, 71 b9)

  kennis waarover?:

  object van de wetenschap

  het object van de wetenschap

  materieel en formeel

  vaak hebben verschillende weten-

  schappen hetzelfde materiele object:

  bv mens bestudeert door:

  natuurkunde, biologie, psychologie,

  geneeskunde

  verschil: formeel object

  Aristoteles peinzend bij een

  borstbeeld van Homerus

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 3

  object van de wetenschappen I

  materiele object

  het deel van de realiteit die bestudeerd wordt

  formele object

  het bijzondere aspect waaronder men het deel van de realiteit

  bestudeert.

  wiskunde bestudeert kwantitatieve aspecten van de dingen

  natuurkunde bestudeert materiele dingen inhoever zij materieel

  zijn

  biologie bestudeert materiele wezens in hoeverre zij levend zijn

  niveau van

  metafysica bestudeert dingen inhoever zij zijnde zijn

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 4

  object van de wetenschappen II

  wetenschap materieel object formeel object

  theologie alles, hele schepping, God,

  engelen,

  God zelf en Zijn daden

  (schepping, verheffing en

  verlossing) inzover deze

  geopenbaard zijn

  metafysica materiele en immateriele

  zijnden

  in hoever zijnden zijn

  geneeskunde mens qua lichamelijk en geestelijk

  functioneren

  kunst-

  geschiedenis

  handelen van mens en zijn

  producten

  inhoever esthetische en

  expressieve aspecten betrokken

  zijn

  natuurweten-

  schappen

  materiele dingen en

  wezens (zijnden)

  in hoever materieel zijn

  rechten menselijk handelen in hoever rechtvaardigheid

  betrokken is

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 5

  case I: evolutie

  wetenschap materieel object formeel object

  metafysica materiele en immateriele

  zijnden

  in hoever zijnden zijn

  natuurweten-

  schappen

  materiele dingen en

  wezens (zijnden)

  in hoever materieel zijn

  Is er ontwerp of design?

  uitspraken over mogelijke ontwerper:

  binnen materiele wereld:

  hoort tot object van biologie

  buiten materiele wereld:

  hoort niet tot object van biologie

  noch het bevestigen

  noch het ontkennen

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 6

  case I: evolutie en toeval

  Kan een bioloog toeval in een

  evolutieproces aantonen?

  wat hij wel kan zeggen:

  Er zijn geen natuurwetten die het

  evolutieproces sturen!

  wat hij niet kan concluderen:

  Er is absoluut niemand die het

  stuurt, het is dus toeval!

  Want bioloog kan met zijn weten-

  schap niet bepalen of realiteit tot het

  materiele beperkt is.

  Dit is het bereik van de filosofie

  (metafysica).

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 7

  case II: huwelijk en taal

  wat is een kilo?

  voor Jan-met-de-pet: 2 pond

  voor natuurkundige: 1 kilo is 1000 ????

  kent alleen kW, kJ, kg, kN, kPa, kA.....

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 8

  case II: huwelijk en taal

  wat is een kilo?

  Een leraar natuurkunde zal tijdens

  het proefwerk een punt aftrekken

  voor het ontbreken van de juiste

  eenheden, zoals kilo i.p.v.

  kilogram.

  De precisie van de vaktaal zou op

  de Albert Cuyp pedanterie zijn.

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 9

  case II: huwelijk en taal

  wat is een huwelijk?

  voor Jan-met-de-pet:

  (van Dale 1999)

  de wettelijk geregelde, formeel

  bekrachtigde levensgemeenschap

  tussen en man en een vrouw, naar de

  zin van de instelling voor het leven

  aangegaan.

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 10

  case II: huwelijk en taal

  wat is een huwelijk?

  voor de juridische specialist na 2001 in

  Nederland

  (van Dale 2005)

  de wettelijk geregelde, formeel

  bekrachtigde levensgemeenschap tussen

  twee personen, naar de zin van de

  instelling voor het leven aangegaan (in

  Nederland sinds 2001 en in Belgie sinds

  2003 niet meer alleen tussen man en

  vrouw, maar ook tussen personen van

  hetzelfde geslacht)

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 11

  case II: huwelijk en taal

  wat is een huwelijk?

  (van Dale 2005)

  de wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap

  tussen twee personen, naar de zin van de instelling voor het leven

  aangegaan (in Nederland sinds 2001 en in Belgie sinds 2003 niet

  meer alleen tussen man en vrouw, maar ook tussen personen van

  hetzelfde geslacht)

  om duidelijk te maken dat dat de gewone

  betekenis van Jan-met-de-pet blijft bestaan

  citeert van Dale 2005 Arthur Japin:

  "wat doet het huwelijk meer dan van

  getalenteerde mannen echtgenoten maken en

  van hun briljante vrouwen hun slavinnen?"

  Dit aforisme van Japin gaat ervan uit dat het

  huwelijk een levensgemeenschap van een man

  met een vrouw is.

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 12

  case II: huwelijk en taal

  bevoegdheid van de kamer:

  het regelen van de juridische aspecten van

  de samenleving;

  de kamer kan dus aan een

  levensgemeenschap tussen personen van

  hetzelfde geslacht de gelijke rechten en

  plichten geven als aan een tussen man en

  vrouw

  De taal van Jan-met-de-pet wordt niet door

  juridische uitspraken en wetten geregeld.

 • CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken III Leidenhoven 17 november 2010 pagina 13

  case II: huwelijk en taal

  Linguistiek, de emotionele waarde van

  het woord, huwelijksymbolen,

  associaties bij het woord, gebruik in

  literatuur etc. kunnen en mogen niet

  door juridische wetten worden geregeld.

  Zou het moeten verbazen dat voor Jan-

  met-de-pet een huwelijk tussen man en

  vrouw niet hetzelfde is als een

  levensgemeenschap tussen personen

  van hetzelfde geslacht?

  Hij zal wel ermee rekening moeten

  houden dat er - wat de juridische

  aspecten betreft (en in de juridische

  vaktaal) - in Nederland geen

  onderscheid wordt gemaakt.

  beperktheid van een juridische regeling