Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

of 17 /17
Creëren het ideale binnenklimaat

Embed Size (px)

Transcript of Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Page 1: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Creëren het ideale binnenklimaat

Page 2: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Wie is ABO KlimaatABO Klimaat is gespecialiseerd in airconditioning en klimaatsystemen. Wij hebben met een omzet van 5 miljoen op jaarbasis, meer dan 25 jaar ervaring in het realiseren en onderhouden van het binnenklimaat van gebouwen met een zakelijke, culturele of verzorgende bestemming. Hierbij kan het gaan om zowel kleinere airconditioning installaties als grote projecten met hoogwaardige en geavanceerde klimaatsystemen.

Airconditioning is maatwerkWie in een gebouw de klimaatinstallatie wil vervangen of een nieuw systeem wil installeren, heeft een serie vragen te beantwoorden. Aan welke eisen wilt u dat het systeem voldoet? Wat zijn de bouwtechnische mogelijkheden? Welke capaciteit zoekt u? Welke energiezuinigheid verwacht u? Moet het systeem ook kunnen verwarmen? Wat zijn de geluidseisen? En natuurlijk: wat is uw budget?

Gelukkig zijn dit soort vragen voor ons dagelijkse kost. Onze medewerkers zijn graag bereid om u van een goed en advies te voorzien en u te ondersteunen bij uw keuze voor het juiste airconditioning systeem.

Profiteer van vakbekwame airconditioning specialisten en techniciABO Klimaat beschikt over een ingewerkte groep gekwalificeerde technici van verschillende niveaus. Onze teams werken altijd onder leiding van een eerste monteur met alle relevante (STEK, PED, VCA) diploma's en minimaal 10 jaar ervaring. Hij stuurt een team aan van doorgewinterde, STEK/ F GASSEN- VCA gediplomeerde professionals, die gewend zijn nieuwbouwprojecten voortvarend aan te pakken. De planning is bekend en de deadlines worden gehaald. Voorkomende problemen worden binnen dit team opgelost, zodat u daar niets van meekrijgt. Geen gezeur dus, maar een geheel volgens plan geïnstalleerd klimaatsysteem.

Afspraak=AfspraakBouwprojecten gaan hoofdzakelijk over planning en budget. Daarvan zijn wij ons terdege bewust. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze mensen en systemen stellen ons in staat om projecten uit te voeren binnen krappe planningen en strikte budgetten. Immers, overschrijdingen ontstaan doorgaans door menselijke fouten. Ons uitgekiende werkcontrole- systeem garandeert dat elke montagefase direct gecontroleerd en op nominale werkdruk afgeperst wordt. Zo signaleren en corrigeren we eventuele fouten in een vroeg stadium. Geen problemen achteraf dus Want bij ABO Klimaat geldt altijd: afspraak = afspraak!

Page 3: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Specialiteiten van ABO KlimaatMitsubishi Electric VRF-systeemEen VRF-systeem is een compleet klimaatsysteem voor koelen en verwarmen. VRF staat voor Variable Refrigerant Flow. Dit houdt in dat de hoeveelheid koudemiddel en daarmee de -capaciteit, binnen het systeem kan variëren. Een -VRF-systeem bestaat uit een of meerdere buitenunits en meerdere binnenunits. Met het City Multi VRF-systeem wordt een hoge kwaliteit installatie met een individuele regelbaarheid gerealiseerd en combineert een hoog comfort met een laag –energieverbruik

Alle binnenunits zijn uitgevoerd met een elektronisch expansieventiel. Hierdoor kan elke -binnenunit, op basis van het -verschil tussen gemeten en gewenste temperatuur, het vermogen individueel per ruimte regelen. Anders gezegd: De inblaastemperatuur wordt indirect per unit -aangepast aan de vraag in de ruimte. De invertergeregelde (frequentie-geregelde) compressor in de buitenunit kan exact de totale capaciteitsvraag van alle binnenunits leveren. Deze hoogstaande techniek van het City Multi VRF-systeem zorgt voor een hoge C.O.P. / E.E.R.City Multi VRF-systemen kunnen in 5 varianten geleverd worden:

1. Koelen OF verwarmen > Y-systeem warmtepomp2. Koelen EN verwarmen > R2-systeem warmtepomp3. Koelen OF verwarmen met watergevoerde buitenunit > WY-systeem warmtepomp4. Koelen EN verwarmen met watergevoerde buitenunit > WR2-systeem warmtepomp5. Replace Multi (vervangen van bestaande VRF installaties met behoud van leidingen)

Bij koeling wordt feitelijk warmte uit de ruimte onttrokken. Het R2 systeem brengt deze geabsorbeerde warmte naar een verdeelbox (BC Controller). In de BC Controller kan deze warmte vervolgens worden afgestaan aan een ruimte die om verwarming vraagt. De te koelen ruimten genereren dus de warmte voor de te verwarmen ruimten en andersom.

Page 4: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Specialiteiten van ABO KlimaatHet Daikin VRV III systeem. Is een systeem op directe expansie met als koelmiddel R410A.

De VRV 2 is compacter, lichter en nog meer modulair.Ook de installatie van deze nieuwe generatie biedt nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen tot 40 binneneenheden aangesloten worden en dit in warmtepomp of heat recovery versie. afstanden tot 150 m kunnen overbrugd worden .

Bovendien neemt de thermische belasting door het toenemend gebruik van elektronische kantooruitrusting nog meer toe, zodat zelfs 's winters de binnentemperaturen oncomfortabel hoog kunnen stijgen. De vraag naar koeling of verwarming kan ook sterk schommelen in de loop van de dag, afhankelijk van het aantal personeelsleden en hun activiteiten. Eindgebruikers verwachten echter nog veel meer van hun airconditioning dan gewoon meer koelen en verwarmen.

Het ideale moderne systeem moet efficiënt omspringen met energie, eenvoudig te installeren zijn en flexibel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Verse lucht moet zonder bijkomend energieverbruik worden toegevoerd en voor middelgrote tot grote gebouwen dient men ook aandacht te schenken aan centrale beheerfuncties. Het Hi- VRV-systeem voldoet aan al deze vereisten.

De buitentoestellen zijn omkeerbare condensing units en hebben minstens één lineair frequentiegestuurde compressor per module. De koeling en verwarming van het toestel zijn gebaseerd op het warmtepompprincipe. Het elektronische expansieventiel bevindt zich in de binnenunit en is microprocessor gestuurd i.f.v. de belasting. Hierdoor is elk toestel individueel regelbaar. Door de frequentiesturing van de compressor wordt een stabiele werking gegarandeerd zowel bij een maximale belasting als bij minimale belasting. Elk binnen- en buitentoestel is voorzien van een microprocessorgestuurde elektronisch expansieventiel.

Waarom Hi - VRV?De laatste jaren gebruikt men voor het ontwerp van intelligente gebouwen, zoals hotels, banken, kantoren enz. Meer en meer grote glasoppervlakken, met de daarmee gepaard gaande grote toename van de zonnewarmte, die enkel kan worden afgevoerd met behulp van airconditioning. Het is dan ook niet te verwonderen dat airconditioning meer en meer wordt gebruikt en nu algemeen wordt beschouwd als een integrerend element van de meest moderne architecturale concepten.

Page 5: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

ABO Klimaat heeft de volgende certificeringen:

En levert volgens onderstaande normen en waarden:

Page 6: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Wat kan ABO Klimaat voor U betekenen:TotaalleverancierABO Klimaat is totaalleverancier van klimaatsystemen. Wij realiseren en onderhouden het binnenklimaat van gebouwen met een zakelijke, culturele of verzorgende bestemming.

AdviesAls adviserende partij kunnen wij u zorgdragen voor het ontwikkelen en berekenen van de juiste klimaatoplossing voor uw project. ABO Klimaat is gespecialiseerd in airconditioning en klimaatsystemen. Wij hebben jarenlange ervaring in het realiseren en onderhouden van het binnenklimaat van gebouwen met een zakelijke, culturele of verzorgende bestemming. Hierbij kan het gaan om zowel kleinere airconditioning installaties als grote projecten met hoogwaardige en geavanceerde klimaatsystemen.

OnderhoudAirconditioning en klimaatinstallaties zijn maatwerk. Uiteraard geldt dat ook voor het onderhoud. ABO-Klimaat werkt dan ook met verschillende Servicelevels. Hierbij wordt het onderhoudsplan afgestemd op het gebruik van uw installatie in uw situatie.

ServiceABO-Klimaat beschikt hiervoor over een eigen servicedienst. Dit team van zeer goed opgeleide specialisten heeft veel kennis en ervaring met het onderhouden van airconditioning en klimaatsystemen. Ze werken landelijk en zijn 24/7 beschikbaar.

NEN 2767ABO Klimaat is NEN 2767 gecertificeerd. Wij mogen en kunnen voor alle partijen onafhankelijke en objectieve inspecties uitvoeren aan de hand van deze NEN 2767 norm. Hierdoor kunnen wij u goed inzicht verschaffen van de conditie van uw gebouw en de daarbij behorende installaties.

Page 7: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Voordeel NEN 2767 Conditiemeting in de praktijk Bij de conditiemeting volgens NEN 2767 worden vier vakgebieden onderscheiden, te weten voorzieningen van bouwkundige -, elektrotechnische -, werktuigbouwkundige- of transporttechnische aard, zoals liftinstallaties.

De conditiemeting kan vanaf elk willekeurig moment worden ingezet en kan periodiek worden herhaald, bijvoorbeeld om te toetsen of met het gevoerde onderhoudsbeleid de gestelde doelstellingen worden bereikt.

Alle relevante installaties en bouwdelen worden geïnspecteerd en voorzien van een standaard code (NLsfb-code). Afhankelijk van de geconstateerde gebreken wordt vervolgens per installatie of bouwdeel een onderhoudsconditie berekend, uitgedrukt in een getal oplopend van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). Een eventueel gebrek wordt bepaald volgens omschrijvingen, waarvan de meest voorkomende zijn vastgelegd in de standaard gebrekenlijst NEN 2767 Deel 2.

Deze methodiek zorgt voor een objectieve, reproduceerbare en herleidbare inspectiebeoordeling en vormt een solide basis voor het opzetten van een meerjaren onderhoudsplanning (MOP). De opzet van de rapportage van het onderhoudssysteem is daarbij onafhankelijk van de gevolgde methodiek, zodat deze door de opdrachtgever kan worden bepaald. Hiermee wordt het mogelijk dit nauw aan te laten sluiten op systemen die het dagelijkse beheer van gebouwen en installaties verzorgen.

Voordelen van conditiemetingen volgens NEN 2767 De belangrijkste voordelen bij conditiemeting volgens de norm NEN 2767 zijn:

> eenduidige kwalificatie van de technische staat van alle installaties> handhaving van de kwaliteit van het gebouw > vergelijking van kwaliteit tussen individuele gebouwen > inzicht in onderhoudskosten en operationele risico’s > tijdige en effectieve toewijzing van financiële middelen

ConditiebepalingOnderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel bij de exploitatie van onroerend goed. Het is een relevant vraagstuk voor direct betrokken partijen variërend van (potentiële) eigenaren, huurders, vastgoed beheerders tot aan exploitanten.

Door de toegenomen complexiteit van gebouwen, technische installaties en wettelijke verplichtingen, wordt het echter steeds moeilijker de financiële middelen die nodig zijn voor onderhoudsdoeleinden exact vast te stellen.

Daarnaast spelen financiële afwegingen voor vervanging- en moderniseringseisen een rol. Hoe wordt voorkomen dat de kwaliteit van een gebouw achteruitgaat? Welke garanties zijn er omtrent de bedrijfszekerheid van de installaties? En welke kosten zijn hiervoor aanvaardbaar?

Het zijn stuk voor stuk concrete vragen die spelen in de praktijk waarbij het allereerst van wezenlijk belang is om op objectieve en structurele wijze inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud van een gebouw en de installaties die er deel van uitmaken.

Om deze conditiebepaling objectief en onafhankelijk te kunnen uitvoeren is een genormeerde werkwijze opgesteld, die is vastgelegd in de norm NEN 2767. Aan de hand van deze norm ontstaat bij een onderhoudsinspectie een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen. Hiermee wordt het mogelijk gebouwen goed en efficiënt te beheren, de gebouw- en installatiekwaliteit te waarborgen, onderhoudsdoelstellingen te toetsen en financiële risico’s tot een minimum te beperken.

Page 8: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Referenties:

Page 9: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Project: Euromax Terminal RotterdamLigging: Maasvlakte (500 meter van zee)Gebouw: Kantoor, 13 verdiepingen - 196 kamers / vergaderruimtes

Page 10: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Project: Bronovo Ziekenhuis Ligging: Den HaagGebouw: Ziekenhuis, 116 ruimtes

Page 11: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Project: Chateau de Raay Ligging: Baarle Gebouw: Hotel, 4 verdiepingen, 96 kamers,receptie en vergaderzalen.

Page 12: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Project: Hotel Arena Ligging: Amsterdam centrum Gebouw:Hotel, 132 kamers, receptie en vergaderzalen

Page 13: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Project: Kantoor Key Office Ligging: Papendorp Gebouw:110 kamers / kantoren

Page 14: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Project: Bad Hotel te Domburg Ligging: Domburg Zeeland (aan het strand) Gebouw:Hotel, 45 kamers, receptie en vergaderzalen

Page 15: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Project: Kantoor - Vink Batenburg bv Ligging: Zwijndrecht Gebouw:4 etages - 135 kamers / kantoren

Page 16: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

Project: IJssel Hotel Ligging: Deventer Gebouw:Hotel, 86 kamers, receptie en vergaderruimtes

Page 17: Abo Klimaat Bedrijfspresentatie 2011

ABO Klimaat Dankt u voor uw tijd en aandacht