ABN AMRO zakenreisgids "zakendoen met het Verenigd Koninkrijk"

download ABN AMRO zakenreisgids "zakendoen met het Verenigd Koninkrijk"

of 55

Embed Size (px)

description

Maak van uw onderneming in het Verenigd Koninkrijk een succesverhaal. Wij hebben alvast huiswerk voor u gedaan. Onze internationale zakenreisgidsen zijn onmisbaar voor uw zaken over de landsgrenzen. Vol informatie van insiders en handige weetjes over het land en het zakenklimaat. En niet te vergeten tips van andere ondernemers. Dan heeft u meteen een voorsprong. http://www.abnamro.nl/internationaal

Transcript of ABN AMRO zakenreisgids "zakendoen met het Verenigd Koninkrijk"

  • 1. zakendoen methet Verenigd Koninkrijk

2. 3inhoudsopgaveVoorwoord5ZakenklimaatHandelsgeest6Economische situatie10Handelsrelatie16Kansrijke sectoren22Zakencultuur32Omgangsvormen38Bedrijfsprofielen42Zakendoen in de praktijkEen bedrijf opzetten44Wet- en regelgeving 52Douanezaken58Visa62Productaansprakelijkheid66Personeel70Belastingen76Betalingsverkeer82Dit kan ABN AMRO voor u betekenen 90Nuttige adressen97 3. voorwoord Ziet u toekomstige expansie in het buitenland voor uw onderneming? Zakendoen over de grens en daarmee succesvol zijn, blijkt in de praktijk veelal een uitdaging. Daarom introduceert ABN AMRO de zakenreisgids, onmisbaar voor uw zakelijke, internationale avontuur! Een gids vol informatie van insiders; met handige weetjes over het betreffende land, het zakenklimaat en ondernemerstips. Uiteraard staan ABN AMRO Bank N.V. wij u daarnaast ook graag bij met netwerken in binnen- en buitenland,ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA). KvK nummer34334259. BTW-identificatienummer: NL 820646660B01.advies, producten en diensten op maat.In deze brochure staat algemene informatie en is niet speciaal geschreven voor uw persoonlijke situatie.De brochure is daarom geen advies om iets te doen of niet te doen. Beslissingen die u alleen neemt opgrond van de informatie in de brochure komen voor uw eigen risico.Wij proberen alleen betrouwbare bronnen te gebruiken voor de informatie in de brochure. We kunnen niet ABN AMRO wenst u veel succes op uw zakelijke reis!garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig of niet al verouderd is. Als u meer informatie wilt overhet onderwerp van de brochure, kunt u altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via internet(www.abnamro.nl) of via een bankshop bij u in de buurt.De informatie in deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor in staan Edzard Enscheddat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen.Managing Director International Network Commercial and Merchant Banking 4. 6 zakendoen met het Verenigd Koninkrijk7handelsgeestZeer gunstig investeringsklimaatHet Verenigd Koninkrijk is de op vijf na grootste economie ter werelden een leider op het gebied van creativiteit en innovatie. Het land biedtinternationale bedrijven een ongevenaarde en zeer kosteneffectievezakelijke omgeving. Volgens het rapport Doing Business 2011 van deWereldbank is het Verenigd Koninkrijk de makkelijkste plek om eenbedrijf op te zetten in Europa en de beste plaats om zaken te doen,zowel binnen de EU als de G8. Het staat op de eerste plaats in Europa Het Verenigd Koninkrijk: bovengemiddeld Europeesen wereldwijd vierde als het gaat om gemakkelijk zakendoen. In de Het Verenigd Koninkrijk behoorde in 2010 met een inkomen van 35.917Ernst & Young European Attractiveness Survey 2011 stond het VerenigdAmerikaanse dollar per hoofd van de bevolking tot de rijkere EU-lidstaten.Koninkrijk bovenaan als de meest aantrekkelijke bestemming voor Het EU-gemiddelde ligt op 31.737 dollar.directe buitenlandse investeringen.Gemiddeld is de Britse beroepsbevolking iets lager opgeleid dan dievan diverse andere EU-lidstaten, zoals Denemarken, Duitsland enZweden. Kijkend naar de gemiddelde productie per uur, ligt de producti-viteit echter hoger in vergelijking met veel andere Europese landen.Het aantal Britten met betaald werk is in vergelijking met het gemiddeldein het eurogebied hoger. 5. 8 zakendoen met het Verenigd Koninkrijkhandelsgeest9 Het Verenigd Koninkrijk was altijd al een natie van winkeliers en die Onderhandelingen verlopen soepel, vergelijkbaar met traditie wordt nu aangepast aan de nieuwe economie. Acht van de Nederland. Je biedt iets aan, daarover wordt tien meest winstgevende Europese winkelbedrijven zijn Brits. onderhandeld en je maakt een deal of niet. Kamers van Koophandel De Kamers van Koophandel die buiten Nederland actief zijn, hebben een BRB BV - Ralph Pinckaers ander karakter dan de Nederlandse regionale Kamers van Koophandel. KvKs in het Britse Gemenebest hebben geen handelsregister en het lidmaatschap is vrijwillig. Ondernemers sluiten zich aan bij dezeDe totale gecumuleerde waarde van alle directe buitenlandse investe- Chambers of Commerce om hun regio te promoten en economischringen in het Verenigd Koninkrijk bedroeg in 2010 volgens de United te stimuleren. Bedrijven staan in het buitenland vaak ingeschreven bij Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 1.086 aparte instellingen. In het Verenigd Koninkrijk is dat het Companies House.miljard Amerikaanse dollar. Hiermee staat het land wereldwijd opde derde plaats. Buitenlandse directe investeringen Volgens de Economist Intelligence Unit (EIU) is het Verenigd KoninkrijkIn 2010 bedroegen de Nederlandse directe investeringen in Groot- een van de meest open en liberale landen voor buitenlandse directe Brittanni bijna 95 miljard euro. Dat is 13,3% van de totale Nederlandse investeringen. Kapitaalrestricties werden al in 1979 afgeschaft. foreign direct investments (FDI). Nederlandse bedrijven investeren Gerenommeerde instituten als IMD Business School en het Worldrelatief veel in de Britse chemische en aardolie-industrie en in het Economic Forum roemen het aantrekkelijke ondernemingsklimaat.bank- en verzekeringswezen.Elke markt is een ander schaakbord waarop je hetzelfde spel speelt. Je moet er alleen niet vanuit gaan dat je ervaringen met de Nederlandse markt een-op-een op Engeland kunt toepassen. Parkmobile - Niels Bakker 6. 10 zakendoen met het Verenigd Koninkrijk 11 economische situatie Broos herstel De Britse economie herstelt langzaam van de financile crisis in 2008- 2009. Het land werd hard geraakt, doordat de financile sector een aanzienlijk aandeel heeft in de totale Britse economie. In totaal kromp het bruto binnenlands product (bbp) met 7,1% van piek tot dal. Voor de eurozone als geheel bedroeg dit percentage 5,5%, en voor Nederland 4,9%. Actieplan overheidsfinancieringenBinnenlandse bestedingen zwak Door de crisis zijn de overheidsfinancin ook uit het lood geslagen. De Britse economie groeide in 2011 met 0,7%, dat is minder hard Het begrotingstekort liep in 2009 op tot 11,4% van het bbp, terwijl hetvergeleken met de 1,5% van de totale eurozone en de 1,7% in de in de jaren voor de crisis gemiddeld zon 3% bedroeg. De overheidVerenigde Staten. De binnenlandse bestedingen vormden de achilles- moet de komende jaren fors ingrijpen om de financin weer op ordehiel van de economie. Consumptie en investeringen gingen gebukt te krijgen. Tegen de achtergrond van deze aanstaande maatregelen onder een zeer hoge inflatie: gemiddeld 4,8% in 2011. Deze was onder voert de Britse centrale bank een zeer ruim monetair beleid om het andere het gevolg van de verhoging van het standaard btw-tarief van herstel van de economie te bevorderen. 17,5% naar 20% en de stijging van de grondstofprijzen. 7. 12zakendoen met het Verenigd Koninkrijkeconomische situatie13Concurrentiepositie De koopkracht van huishoudens werd hierdoor uitgehold en deHet Verenigd Koninkrijk beschikt over een goede economische structuur, winstgevendheid van het bedrijfsleven aangetast. Daarnaast liepal doet het wat ondernemersklimaat betreft nog wel onder voor de werkloosheid op en bleven de kredietvoorwaarden strikt. bijvoorbeeld Duitsland en Nederland. In de Global Competitiveness De forse bezuinigingsoperatie van de overheid eiste ook zijn tol;Index van het World Economic Forum eindigde Groot-Brittanni in2011 op de tiende plaats, twee plaatsen hoger dan het jaar ervoor. overheidsinvesteringen daalden met maar liefst 14%. DaarnaastDe flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de innovatiekracht van het trokken de bezuinigingen en de crisis in de eurozone een wisselbedrijfsleven worden als sterke punten genoemd. De zwakke staat op het vertrouwen van consumenten en producenten. Door devan de overheidsfinancin en de lage spaarquote zijn belangrijke zwakke binnenlandse vraag, bleef de groei van de invoer achter beperkingen. bij die van de uitvoer.VooruitzichtenDe Britse economie eindigde 2011 in mineur. Het bbp kromp in het Groei bbp versus eurozone (Bron: Thomson Reuters Datastream)vierde kwartaal namelijk met 0,3% ten opzichte van het derde kwartaal.Dit kwam vooral door een daling van de investeringen en een negatieve In % jaar-op-jaarbijdrage van de voorraadvorming. Dit kwam vermoedelijk doordatbedrijven op hun voorraden hebben ingeteerd om aan de vraag te 6voldoen. Wel steeg de particuliere consumptie voor het eerst in vier 4kwartalen, waarschijnlijk door forse kortingsacties van winkeliers.Een toename van de export heeft de krimp gedempt. 2 0Volgens onze voorspellingen zal het Britse bbp in de eerste helft van -2 0506070809 10 11 12 2012 nauwelijks groeien. De forse begrotingsconsolidatie, verzwak-kende arbeidsmarkt, strenge kredietvoorwaarden en een aanhoudend -4 hoge inflatie zullen hun tol eisen. Waarschijnlijk doen ze het positieveeffect van de verbeterende wereldeconomie teniet. -6 -8 Als later in het jaar de koopkracht van huishoudens en de winstgevendheid van bedrijven stijgen doordat de inflatie daalt, kan de groei EurozoneVK aansterken. De economische vooruitzichten kunnen verder opklarenals beleidsmakers in de eurozone daadkrachtig optreden om de crisiste bezweren. De centrale bank zal het herstel blijven ondersteunenmet een zeer ruim monetair beleid. 8. 14 zakendoen met het Verenigd Koninkrijk15 Ook al zitten de Britten in deeurozone, het pond is meer gerelateerd aan de dollar dan aan de euro. Ze kijken veel meer naar de Amerikaanse economie. BRB BV - Ralph Pinckaers 9. 16 zakendoen met het Verenigd Koninkrijk 17handelsrelatie Handelsgeschiedenis van een wereldrijk Groot-Brittanni heeft een lange handelsgeschiedenis en werd samen gevoegd tijdens driehonderd jaar uitbreiding via handel, kolonisatie en annexatie. Het Britse Rijk vergemakkelijkte onder andere de verspreiding van Britse technologie en handel. De imperialistische overheersing hielp d