ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale 2018-11-11آ  ftm.nl ABN Amro was ook...

download ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale 2018-11-11آ  ftm.nl ABN Amro was ook als

of 31

 • date post

  07-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale 2018-11-11آ  ftm.nl ABN Amro was ook...

 • ftm.nl

  ABN Amro was ook als staatsbank

  betrokken bij internationale

  dividendfraude

  Arno Wellens,

  47-63 minuten

  Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo

  fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie

  van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over.

  Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN

  Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties

  waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het

  ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister

  gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

  Dit stuk in 1 minuut

  In juli 2014 wilde de Duitse Justitie via een rechtshulpverzoek

  een inval bij de in Amsterdam gevestigde ABN Amro Clearing

  Bank laten uitvoeren. Dit in het kader van het onderzoek naar de

  CumEx-fraude, het grootste naoorlogse fraude-onderzoek in

  Duitsland.

  De afdeling Fortis GSLA werd in 2005 voor het eerst in verband

  gebracht met CumEx-fraude. De Fransman Stefan Stanciu luidde

  binnen Fortis de klok. Stanciu heeft in 2006 de fiscale

  opsporingsdienst uitgebreid over de CumEx-fraude bij Fortis

  ingelicht. Sindsdien was de kennis over de frauduleuze

  dividendarbitrage binnen het ministerie van Financiën bekend: de

  ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...

  1 van 31 8-11-2018 09:07

 • FIOD maakt immers deel uit van het ministerie.

  In die periode was Gerrit Zalm minister van Financiën en Joop

  Wijn staatssecretaris. In september 2008, een jaar nadat Zalm en

  Wijn waren afgetreden, werd ABN Amro genationaliseerd; ook

  delen van Fortis worden staatseigendom. Zalm werd in november

  2008 de hoogste baas bij de staatsbank, en haalde later ook

  Joop Wijn naar ABN Amro. Zalm noch Wijn willen zeggen of zij in

  2006 al kennis hadden van CumEx-transacties.

  Compliance officer Nico Zwikker mocht de nationalisatie in goede

  banen leiden. Hij was ooit de compliance officer van Fortis GSLA.

  In die tijd ging hij mee naar klanten om hen te overtuigen dat er

  niets mis was met CumEx-transacties. Van 2009 tot 2013 was

  Zwikker hoofd Compliance van ABN Amro.

  De Kirchberg Group uit Luxemburg was tot begin 2010 een volle

  dochter van ABN Amro. Kirchberg hield zich bezig met

  dividendarbitrage waarbij onder andere CumEx- en CumCum-

  transacties werden verricht.Na een management buy-out bleef

  Kirchberg exclusief zaken doen met ABN Amro. Pas eind

  januari/begin februari 2016 deelde ABN Amro de Luxemburgers

  opeens mee dat ze alle banden wilde verbreken. De reden:

  Kirchberg hield zich volgens ABN Amro bezig met

  ‘dividendstrippen’.

  In het beursprospectus wordt geen melding gemaakt van het

  verleden van ABN Amro. Ook blijft de grote belangstelling van de

  Duitse justitie voor ABN Amro Clearing Bank onvermeld.

  Lees verder

  Het is 2 juli 2014 wanneer de Duitse officier van justitie Anne

  Brorhilker het verzoek tot een inval bij de Nederlandse

  staatsbank ABN Amro van een stempel voorziet. Brorhilker geeft

  leiding aan een team dat een 51 pagina’s tellend

  ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...

  2 van 31 8-11-2018 09:07

 • rechtshulpverzoek heeft opgesteld, dat naar het Landelijk

  Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) in Zoetermeer wordt

  verstuurd. Het verzoek bevat gedetailleerde informatie over het

  strafrechtelijke onderzoek naar een van de grootste financiële

  schandalen uit de Duitse geschiedenis: de CumEx-fraude.

  Daarbij werd de Duitse belastingdienst tussen 2001 en 2016 voor

  tenminste 31,8 miljard euro benadeeld. Tientallen banken zijn bij

  het schandaal betrokken. Ze opereren vanuit Londen, Abu Dhabi,

  Luxemburg, Dubai, Basel en ook Amsterdam en hebben enorme

  bedragen aan de Duitse staatskas weten te onttrekken. Sinds de

  fraude in 2011 door de Duitse belastingdienst is ontdekt, zijn in

  vier Duitse deelstaten strafrechtelijke onderzoeken gestart. De

  Keulse hoofdofficier van justitie Brorhilker, uit de deelstaat

  Nordrhein-Westfalen, gaat het meest voortvarend te werk. Zij wil

  bij tientallen banken invallen doen en ABN Amro prijkt hoog op

  haar lijst.

  In de eerste pagina’s van het rechtshulpverzoek wordt

  gedetailleerd uit de doeken gedaan hoe de frauduleuze

  transacties werken en hoe ze in listig samenspel tussen banken,

  investeerders en pensioenfondsen zijn opgezet. Het doel van de

  verdachten was dividendbelasting terug te vorderen bij de Duitse

  fiscus, hoewel ze wisten dat de voorwaarden voor teruggaaf

  ontbraken. Volgens de Keulse hoofdofficier is de Nederlandse

  staatsbank via het onderdeel Clearing bij de fraude betrokken.

  Brorhilker wil dat kantoorruimten in het Amsterdamse

  hoofdkantoor van ABN Amro worden doorzocht, bewijsstukken in

  beslag worden genomen en een verhoor van getuigen

  plaatsvindt.

  Via het LIRC in Zoetermeer belandt het Duitse verzoek bij het

  ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën. Dat zorgt

  onmiddellijk voor een bijzondere situatie: het ministerie van

  ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...

  3 van 31 8-11-2018 09:07

 • Financiën is sinds september 2008 immers de formele eigenaar

  van ABN Amro. Op het hoogtepunt van de financiële crisis

  werden Fortis Bank Nederland en de delen van ABN Amro die

  eerder door het Belgische Fortis waren overgenomen

  genationaliseerd. Daar hing een fors prijskaartje aan: 21,7 miljard

  euro, opgebracht door de Nederlandse belastingbetalers. Er is de

  overheid veel aan gelegen dat geld op een of andere manier

  weer in de schatkist terug te laten vloeien. Minister van Financiën

  Jeroen Dijsselbloem is van oordeel dat een beursgang daartoe

  de beste oplossing is. In augustus 2013 – een klein jaar voor het

  rechtshulpverzoek – sprak hij al nadrukkelijk de wens uit het

  bedrijf binnen niet al te lange tijd weer een publieke notering te

  bezorgen. De minister heeft daarbij een belang: een zo groot

  mogelijke opbrengst voor de schatkist binnenhalen. Nieuws over

  mannen in zwarte jassen met grote witte letters ‘FIOD’ op de rug

  die het hoofdkantoor van ABN Amro betreden, komt daarbij zeer

  ongelegen.

  De FIOD voelt nattigheid

  Beursgang of geen beursgang, de directeur van de FIOD, de

  opsporingsdienst van de Belastingdienst – ressorterend onder

  het ministerie van Financiën – laat het ministerie van Justitie op 1

  september 2014 weten geen bezwaar te hebben tegen het Duitse

  rechtshulpverzoek. Bovenaan de brief staat in hoofdletters:

  SPOED!

  Via zijn internationale netwerk vangt Stefan Stanciu de eerste

  zorgelijke geluiden op

  De FIOD is al jaren bekend met CumEx-transacties die de Duitse

  staat zoveel schade hebben berokkend. Sterker: de

  opsporingsdienst weet tot in detail hoezeer een bedrijfsonderdeel

  van de huidige staatsbank daar in het verleden munt uit heeft

  ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...

  4 van 31 8-11-2018 09:07

 • weten te slaan. De door de Duitse justitie als crimineel

  aangemerkte transacties werden jarenlang vanuit hartje

  Amsterdam verricht. Op enkele tientallen meters van de Dam, op

  Rokin 55, was Fortis Global Securities Lending & Arbitrage

  (Fortis GSLA) gevestigd. Deze afdeling hoort vanaf eind jaren

  negentig bij de toonaangevende Europese spelers op het gebied

  van lenen en uitlenen van aandelen. GSLA speelt in op kleine

  oneffenheden in de markt en probeert daar winst mee te maken.

  Deze tak van sport wordt in de bankenwereld ‘arbitrage’

  genoemd. Bankiers hebben ook gaten in fiscale wetgeving

  ontdekt, en daar wordt vol op ingespeeld. En daar wordt

  risicoloos heel veel geld mee verdiend. ‘Dividendarbitrage’

  noemen ze dat, al zijn er insiders die het ‘diefstal’ noemen. De

  FIOD heeft GSLA al sinds het begin van de eeuw in het vizier. De

  dienst weet dat er met ingewikkelde fiscale transacties heel veel

  geld wordt verdiend, maar kan de vinger er niet precies op

  leggen. Pas enkele jaren later wordt de FIOD duidelijk hoe Fortis

  GSLA in de champions league van de internationale CumEx-

  handel is beland.

  Bankier Stefan Stanciu krijgt eind 2004 door dat er iets vreselijk

  mis gaat bij zijn werkgever Fortis GSLA. Het is nota bene zijn

  eigen afdeling, Structured Products, waar de ellende zich

  voordoet. Stanciu is een Fransman met Roemeense wortels en

  werkt sinds 2002 bij Fortis. Op zijn kaartje staat Senior Equity

  Derivatives Trader. Via zijn internationale netwerk vangt Stanciu

  de eerste zorgelijke geluiden op. Vrienden die in Londen bij grote

  banken werken, vragen hem over de enorme posities die zijn

  relatief kleine afdeling opbouwt m