ABAB info mei 2013

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ABAB info is een magazine met beknopte en overzichtelijke artikelen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in accountancy, belastingadvies, consultancy, op het gebied van werkgeversdiensten en op juridisch terrein.

Transcript of ABAB info mei 2013

 • ABAB infoDoe er uw voordeel mee

  1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 1 14-04-11 08:45

  ABAB Accountants en Adviseurs - Postbus 10085, 5000 JB Tilburg - abab.nl

  1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 4 14-04-11 08:45

  ABAB info mei 2013 Zorg dat uw rekeningen worden betaald! Verdere beperking pensioenmogelijkheden aangekondigd MKB-innovatiestimulering Topsectoren

  Kijk voor het laatste nieuws op onze website!

 • abab.nl abab.nl 2 7

  Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financile beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

  Zorg dat uw rekeningen worden betaald!Openstaande rekeningen. In de huidige crisistijd is de betalingsmoraal in Nederland flink verslechterd. Een groeiende groep consumenten en bedrijven betaalt niet of te laat. Dit blijkt uit onderzoek van EIM / Panteia.

  Wettelijke betalingstermijnenPer 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen voor bedrijven wettelijk vastgesteld. Zo krijgt u meer mogelijkheden om betalings-achterstanden tegen te gaan. Regelt u niets, dan geldt een betalingstermijn van dertig dagen. Indien u met uw klant wel afspraken maakt over een betalingstermijn, dan mag deze niet langer zijn dan zestig dagen.

  Uitsluitend wanneer u kunt aantonen dat een betalingstermijn van meer dan zestig dagen voor geen van beide partijen nadelig is, mag u met uw klant een langere betalingstermijn overeenkomen. Betaalt de klant toch te laat, dan mag u een standaard- vergoeding voor incassokosten door-berekenen. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

  Enkele tips om te zorgen dat u op tijd uw geld ontvangt:

  Levert u voor het eerst aan een nieuwe klant? Onderzoek het bedrijf, voordat u zaken met elkaar gaat doen. Kijk naar de historie en beoordeel de financile positie van de potentile klant.

  Gebruik zoveel mogelijk voorfacturatie. Eerst de betaling ontvangen en vervolgens pas de dienst of het product leveren.

  Bied kredietbeperking of betalings- korting bij tijdige betaling. Enkele procenten korting kunnen de klant overtuigen om juist uw factuur tijdig te betalen.

  Spreek af dat een omvangrijke klus in delen kan worden gefactureerd.

  Stuur tijdig betalingsherinneringen, bel uw klanten op en maak concrete afspraken. Wat gaan we hieraan doen? Op welk tijdstip? Welke manier? Voor welke bedragen?

  Elektrisch aangedreven voertuigInvesteert u in 2013 in een elektrisch aangedreven voertuig? Dan kunt u mogelijk een fiscaal voordeel ontvangen via de MIA\Vamil-regeling. U komt in aanmerking wanneer u een elektrisch aangedreven voertuig (personen- of bedrijfsauto) aanschaft eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor dat is voorzien van een lithiumhoudende accu voor de opslag van energie voor de aandrijving.

  Voor een elektrisch aangedreven voertuig met kenteken geldt dat de CO2-uitstoot minder dan 50 gram per kilometer moet zijn. Een elektrisch aangedreven voertuig zonder kenteken moet een actieradius van ten minste 50 kilometer op een volle accu hebben.

  Voertuigen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld plug-in hybride voertuigen zoals Mitsubishi Outlander PHEV, Volvo V60 Plug-in Hybrid en Opel Ampera.

  AanvragenOm gebruik te kunnen maken van MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investerings-verplichting een aanvraag indienen. Meer weten?Wilt u meer weten over voertuigen die in aanmerking komen of over de MIA\Vamil- regeling in het algemeen? Neem dan contact op met de adviseurs van

  Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Verbeteren bedrijfs- gebouw op energiegebiedInvesteert u als ondernemer in het energie-zuinig maken van uw bedrijfsgebouw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bedrijfsmiddelen die te maken hebben met isolatie en warmte, ventilatie, klimaat, koeling, verlichting of duurzame energie komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel.

  Concrete voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen zijn:

  Warmtepomp (boiler). HR-glas. Isolatie voor bestaande constructies. Afvalwarmte benutten. Energie-efficinte verlichting voor

  bestaande gebouwen. Klimaat- of verlichtingsbesparing. Aardwarmtewinning.

  AanvragenOm gebruik te kunnen maken van EIA moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag indienen. Meer weten?Heeft u vragen over de EIA of wilt u weten of een bepaald bedrijfsmiddel in aanmerking komt? Neem dan contact op met de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  MKB-innovatie-stimulering TopsectorenBent u mkber en zijn uw bedrijfs-activiteiten gerelateerd aan themas uit de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangs-materialen, HighTech Systemen & Materialen of Agri&Food? Dan zijn de regelingen MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en de mkb-valorisatie-pilot Topsector Agri&Food mogelijk interessant voor u.

  U kunt als mkber subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten (Research & Development), kennisvouchers en innovatieprojecten. Iedere Topsector heeft een eigen subsidieplafond en kiest zelf hoe

  met mogelijk revisierente.

  Om dit te voorkomen, geeft de Belasting-dienst extra voorlichting over de voor- en nadelen van een stamrecht-bv en wordt er strenger gecontroleerd op stamrecht- en leningsovereenkomsten. Ook de ontwikkeling van de vermogenspositie van de stamrecht-bv zal scherper in de gaten worden gehouden.

  Frauderende bestuurders aangepakt Het vervelendste wat u als ondernemer kan overkomen, is dat u te maken krijgt met faillissementsfraude. Bijvoorbeeld wanneer u als schuldeiser erachter komt dat de frauderende bestuurder van het bedrijf waarmee u zaken doet, vlak voor een faillissement zaken wegsluist, waardoor u fors benadeeld wordt.

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil daar een stokje voor steken met een nieuw wetsvoorstel. Frauderende bestuurders kunnen straks met een civiel bestuursverbod steviger worden aangepakt. Het verbod zorgt ervoor dat frauduleuze bestuurders maximaal vijf jaar geen rechtspersoon kunnen besturen. Het onbehoorlijk bestuur moet zich hebben voorgedaan in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf. De nieuwe wet voorziet ook in een mogelijkheid om een web aan rechtspersonen aan te pakken dat speciaal is opgezet om fraude te maskeren.

  Extra voordeel giftenaftrek met n jaar verlengd U kunt als ondernemer of als particulier n jaar langer (tot en met 2017) profiteren van een extra belastingvoordeel wanneer u schenkt aan culturele instellingen. Als particulier mag u voor de

  Let op!Wanneer u periodiek schenkt, geeft de verlenging u tot en met 2017 de gelegenheid maximaal te profiteren van de aftrek van periodieke giften. Deze aftrek is gebonden aan een termijn van ten minste vijf jaar.

  inkomstenbelasting 25% meer aftrekken dan wat u geeft aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het extra belastingvoordeel kan zo oplopen tot maximaal 650. Als ondernemer mag u voor de vennootschapsbelasting de aftrek van uw gift met 50% verhogen. Voor uw bedrijf kan dit extra voordeel oplopen tot maximaal 625.

  Onwetende erfgenamen gevrijwaard van schulden Een erfgenaam die na het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met een onverwachte schuld uit de erfenis wordt geconfronteerd, krijgt straks de mogelijk-heid om een machtiging te vragen aan de kantonrechter om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Voor deze extra bescherming aan onwetende erfgenamen moet de wet nog wel worden aangepast.

  Bij beneficiair aanvaarden worden de schulden van de erflater gewoon betaald uit de opbrengst van de erfenis. Als deze opbrengst niet groot genoeg is, vervallen de overgebleven schulden. Uw privvermogen blijft dan buiten schot.

  Registratieplicht voor de actieve DGA Vanaf 1 juli 2012 geldt er niet alleen voor alle uitzendbureaus een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel, maar ook voor alle andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Zo vallen bijvoorbeeld ook detacheerders en payrollbedrijven onder de registratieplicht. Maar wist u dat die plicht ook voor u geldt als u zich als DGA laat uitlenen via uw bv aan derden? Twijfelt u of u zich moet registreren in het Handelsregister, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel. Zo voorkomt u problemen achteraf en een mogelijk forse boete bij controle van de Inspectie SZW.

  150 km-grens in 30%-regeling is discriminerendMet ingang van 1 januari 2012 gelden enkele beperkingen voor de 30%-regeling. En van deze beperkingen houdt in dat de buitenlandse medewerker voor zijn tewerkstelling in Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens moet hebben gewoond. Deze beperking is volgens de rechtbank Haarlem een inbreuk op het EU-recht. Volgens de rechtbank is sprake van discriminatie, ook al wordt de buitenlandse medewerker niet slechter behandeld dan een Nederlandse medewerker. De rechtbank vergelijkt een medewerker die binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde met een buitenlandse medewerker die op 151 kilometer van de Nederlandse grens woonde, in beide gevallen ervan uitgaande dat de medewerkers naar Nederland zouden ver