ABAB en praktijken

of 2 /2
Maak kennis met ABAB in de zorg Doe er uw voordeel mee ABAB en praktijken Uw uitdagingen in uw praktijk In uw praktijk draait het primair om de zorg voor uw pa- tiënten. Tegelijkertijd houdt u zich bezig met het bewa- ken van de zorgkwaliteit, efficiency en bedrijfsvoering van uw praktijk. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de zorg snel en vragen continu om uw aandacht. Schaal- vergroting, verbreding van praktijkdiensten, veranderen- de wet- en regelgeving zijn hier slechts een paar voor- beelden van. Dit vraagt om een goede strategische visie voor uw praktijk, maar ook om een pragmatische aanpak. ABAB helpt u hierbij. Onze adviseurs zorgen ervoor, dat u kunt doen waar u goed in bent: de zorg voor uw pati- enten. En voor de overige zaken, kunt u op ons rekenen. Onze respons ABAB heeft een brancheteam zorg en investeert al jaren in specialistische zorgkennis. Het brancheteam kent uw branche en uw uitdagingen en is op de hoogte van moge- lijke kansen voor uw praktijk. Het brancheteam bestaat uit ervaren zorgspecialisten, die u kunnen helpen met uw fiscale, financiële, juridische, vastgoed-, salaris-, perso- neels- en subsidievraagstukken. Het brancheteam volgt de ontwikkelingen in de zorg, veranderingen in wet- en regelgeving, (subsidie)kansen en -mogelijkheden op de voet en vertaalt deze in prak- tische adviezen voor uw praktijk. ABAB geeft u de ge- wenste ondersteuning op veel gebieden, zodat u uw aan- dacht vooral op uw patiënten kunt richten. Uw persoonlijke financiële uitdagingen Als zorgprofessional staat u voor financiële beslissingen. Of het nu gaat om het financieren van uw (vervolg)oplei- dingen, toetreden tot of uittreden uit een maatschap, het oprichten van een bv of het opbouwen van uw pensioen, regelmatig krijgt u te maken met financiële uitdagingen. Tijdens uw hele carrière wordt er veel van u gevraagd en verwacht. Hoe zorgt u ervoor dat u alles goed heeft gere- geld, nu en in de toekomst? abab.nl ABAB en praktijken • Thuis in uw branche • Complete ondersteuning praktijkvoering • Signaleren van kansen en uitdagingen • Aandacht voor praktijk en privé • Risico’s beperken

Embed Size (px)

Transcript of ABAB en praktijken

Page 1: ABAB en praktijken

Maak kennis met ABAB in de zorg

Doe er uw voordeel mee

ABAB enpraktijken

Uw uitdagingen in uw praktijk

In uw praktijk draait het primair om de zorg voor uw pa-

tiënten. Tegelijkertijd houdt u zich bezig met het bewa-

ken van de zorgkwaliteit, efficiency en bedrijfsvoering

van uw praktijk. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in

de zorg snel en vragen continu om uw aandacht. Schaal-

vergroting, verbreding van praktijkdiensten, veranderen-

de wet- en regelgeving zijn hier slechts een paar voor-

beelden van. Dit vraagt om een goede strategische visie

voor uw praktijk, maar ook om een pragmatische aanpak.

ABAB helpt u hierbij. Onze adviseurs zorgen ervoor, dat

u kunt doen waar u goed in bent: de zorg voor uw pati-

enten. En voor de overige zaken, kunt u op ons rekenen.

Onze respons

ABAB heeft een brancheteam zorg en investeert al jaren

in specialistische zorgkennis. Het brancheteam kent uw

branche en uw uitdagingen en is op de hoogte van moge-

lijke kansen voor uw praktijk. Het brancheteam bestaat

uit ervaren zorgspecialisten, die u kunnen helpen met uw

fiscale, financiële, juridische, vastgoed-, salaris-, perso-

neels- en subsidievraagstukken.

Het brancheteam volgt de ontwikkelingen in de zorg,

veranderingen in wet- en regelgeving, (subsidie)kansen

en -mogelijkheden op de voet en vertaalt deze in prak-

tische adviezen voor uw praktijk. ABAB geeft u de ge-

wenste ondersteuning op veel gebieden, zodat u uw aan-

dacht vooral op uw patiënten kunt richten.

Uw persoonlijke financiële uitdagingen

Als zorgprofessional staat u voor financiële beslissingen.

Of het nu gaat om het financieren van uw (vervolg)oplei-

dingen, toetreden tot of uittreden uit een maatschap, het

oprichten van een bv of het opbouwen van uw pensioen,

regelmatig krijgt u te maken met financiële uitdagingen.

Tijdens uw hele carrière wordt er veel van u gevraagd en

verwacht. Hoe zorgt u ervoor dat u alles goed heeft gere-

geld, nu en in de toekomst?

abab.nl

ABAB en praktijken• Thuis in uw branche• Complete ondersteuning praktijkvoering• Signaleren van kansen en uitdagingen• Aandacht voor praktijk en privé• Risico’s beperken

Page 2: ABAB en praktijken

abab.nl

Onze respons

De adviseurs van ABAB helpen u bij het maken van de

juiste keuzes en het maken van een financiële planning.

Zij luisteren naar uw wensen en vertalen deze in een goe-

de financiële planning. Ook op fiscaal en juridisch gebied

denken zij met u mee. Zij zorgen dat het complete plaatje

voor u klopt en geven u de gewenste financiële ruimte,

helpen u geschillen te voorkomen en als het nodig is los-

sen zij deze voor u op. Bovendien creëren ze voor u een

fiscaal optimum. Kortom, u hoeft zich geen zorgen te ma-

ken over uw persoonlijke situatie.

Persoonlijke relatie

ABAB kiest voor een persoonlijke relatie met haar klan-

ten. Relatiemanagers zijn hierin de schakel tussen u en

onze specialisten. Zij fungeren als sparringpartner en

vertalen uw behoeften naar praktische oplossingen.

Proactief handelen en met u meedenken staan hierin

centraal. Zij stellen bovendien op basis van uw adviesbe-

hoefte een interdisciplinair team van specialisten samen

en waarborgen de kwaliteit en doorlooptijd van kleine en

grote opdrachten.

Uw resultaat

ABAB ondersteunt u bij uw complete praktijkvoering. U

krijgt inzicht in uw cijfers, hulp bij het maken van de juiste

keuzes voor uw praktijk en ondersteuning bij het vormen

van een strategische visie voor uw praktijk. Daarnaast

ondersteunt ABAB u bij de dagelijkse gang van zaken.

Of het nu gaat om het verzorgen van de boekhouding of

salarisverwerking, het doen van de fiscale aangiften of

het opstellen van een contract, de adviseurs van ABAB

helpen u bij vrijwel ieder vraagstuk. U kunt bij ABAB ook

terecht voor ondersteuning op het gebied van fiscale en

juridische advisering, pensioenadvisering, subsidie-ad-

visering, personeelsadvisering, corporate finance, inko-

mens- en estateplanning, mediation en MVO-advisering.

ABAB heeft vrijwel alle diensten in huis en dat voor een

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Er is bovendien

aandacht voor uw individuele wensen. Zo weet u zeker

dat u zowel voor uw praktijk als voor uw privésituatie al-

les goed heeft geregeld. De adviseurs van ABAB geven u

de rust en zekerheid om uw aandacht op uw patiënten te

kunnen richten. n

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen bete-

kenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Jean

Laugs, Directeur Accountancy bij

ABAB Accountants en Adviseurs

en lid van het brancheteam zorg,

via telefoonnummer 06- 53 35 69 68

of per e-mail [email protected].