ABAB Accountants en Adviseurs: Samenwerken met Erfgoed Brabant

of 6 /6
Samen- werken met Erfgoed Brabant Doe er uw voordeel mee

Embed Size (px)

description

ABAB Accountants en Adviseurs ondersteunt Erfgoed Brabant vanaf het ontstaan van de organisatie. De eerste jaren heeft de focus gelegen op het optimaliseren van de financiële administratie. ABAB controleert de jaarrekening van Erfgoed Brabant. Daarnaast verzorgt ABAB de salaris- en personeelsadministratie voor Erfgoed Brabant. Ook voor organisatorische, fiscale en juridische vraagstukken wordt ABAB naar behoefte ingeschakeld.

Transcript of ABAB Accountants en Adviseurs: Samenwerken met Erfgoed Brabant

  • Samen- werken met Erfgoed Brabant Doe er uw voordeel mee
  • Erfgoed Brabant Betrokkenheid en klantgerichte aanpak basis voor succesvolle samenwerking Erfgoed Brabant is ontstaan op 1 januari 2009 uit een fusie van de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, de Brabantse Museumstichting en de Stichting het Brabants (voor streektaal). Door de krachten te bundelen, hebben deze organisaties vormgegeven aan n brede erfgoedorganisa- tie. Erfgoed Brabant heeft een stevig netwerk in de erfgoedsector, beschikt over gedegen inhoudelijke kennis en expertise en fungeert als provinciale partnerorganisatie. Erfgoed Brabant heeft vanaf 2013 te maken met bezuinigingen. De komende jaren moet Erfgoed Brabant het met veel minder provinciale subsidie doen. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak om ook in de toekomst slagvaardig te kunnen blijven. Erfgoed Brabant is in 2012 een transitie gestart om de organisatie om te vormen naar een projectorganisatie. Tevens zal de organisatie gaan werken met een kleiner, allround basisteam van vaste medewerkers met senioriteit. Dit team wordt versterkt door een aantal freelancers en zzpers. ABAB Accountants en Adviseurs ondersteunt Erfgoed Brabant vanaf het ontstaan van de organisatie. De eerste jaren heeft de focus gelegen op het optimaliseren van de financile administratie. ABAB controleert de jaarrekening van Erfgoed Brabant. Daarnaast verzorgt ABAB de salaris- en personeelsadministratie voor Erfgoed Brabant. Ook voor organisatorische, fiscale en juridische vraagstukken wordt ABAB naar behoefte ingeschakeld. Erfgoed Brabant heeft in feite drie taken: publieksactiviteiten, collectieve onder- steuning van het veld en educatie. Wat ons uniek maakt, is dat we in Brabant in een bijzondere regio met veel verleden en erfgoed zitten. Wij beschikken over inhoudelijke kennis en over een groot netwerk van partners in het veld. Wij weten wat er op het gebied van erfgoed in Brabant speelt en wij kunnen erfgoedinstellin- gen met dezelfde activiteiten verbinden. Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant Patrick Timmermans Mark Mooren
  • Binnen de transitie speelt accountancy een grote rol. Dat is voor ons de basis. Alle veranderingen worden met ABAB besproken, vervolgt Mark Mooren. We hebben bijvoorbeeld een jaarplan opgesteld met een nieuwe vorm van begroten, die beter past bij een projectorganisatie. ABAB heeft deze opzet beoordeeld en getoetst. Maar nog belangrijker: ABAB denkt continu met ons mee. Dat hebben wij echt nodig. De transitie raakt ook de personele bezetting van Erfgoed Brabant. De stichting staat voor goed werkgeverschap en geeft de medewerkers die de organisatie moeten verlaten, tijd en ruimte om een nieuwe baan te vinden. Helaas moeten we ook afscheid nemen van medewerkers. ABAB ondersteunt ons om dit op een goede manier vorm te geven, geeft Mark Mooren aan. ABAB kent onze organisatie en weet precies wat we gaan doen. We willen onze medewerkers zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. In deze tijd is dat extra belangrijk. ABAB snapt dit en helpt ons direct en snel. De afgelopen jaren hebben wij flinke stappen op financieel gebied gemaakt. Onze financile administratie is op orde en inzichtelijk. ABAB heeft ons erg geholpen om professioneler te kunnen werken. We weten nu precies hoe wij er financieel voor staan en zijn in staat om vooruit te kijken. Dit was een paar jaar geleden onmogelijk geweest. Mark Mooren, adjunct-directeur van Erfgoed Brabant Het ondersteunen van organisaties die werken met erfgoed is een van de kerntaken van Erfgoed Brabant.
  • De samenwerking tussen Erfgoed Brabant en ABAB is gebaseerd op persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. Hard op de inhoud, zacht op de relatie, zegt Mark Mooren. Dat geeft kort weer hoe wij met ABAB samenwerken. Als je prettig samenwerkt, moet je ook kritiek kunnen uiten. Maar dit moet altijd opbouwend zijn en je moet elkaar ook een compliment kunnen geven als het goed gaat. Wij hebben met ABAB een directe en open werkverhouding. Alle medewerkers die wij bij ABAB kennen, zijn toegankelijk en altijd bereid om ons te helpen. Dat vind ik prettig. Juist omdat we bij ABAB een eigen relatiemanager hebben, werkt het zo goed. Voor al onze vraagstukken kunnen wij bij hem terecht. Hij pakt zaken direct op en brengt ons in contact met de specialisten binnen ABAB. Vervolgens schakelen we rechtstreeks met de specialisten die we kennen. De rest loopt via de relatiemanager. Je hoeft aan ABAB-medewerkers nooit iets uit te leggen. Zij weten precies wat er binnen onze organisatie speelt en belangrijk is. De interne kennisoverdracht is goed geregeld. Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant
  • Erfgoed Brabant heeft een duidelijke toekomstvisie. Patrick Timmermans legt uit: We willen echt het kennis- en expertise- centrum zijn voor erfgoed. We willen de waarde van erfgoed uitdragen naar de Brabanders. Daarnaast willen we op een slimme manier verbindingen leggen tussen diverse instellin- gen. Op deze punten zullen wij ons de komende jaren richten. Accountancy gaat niet alleen om centen tellen. De toegevoegde waarde van ABAB zit in het vertalen van deze cijfers in praktische adviezen. Ook helpt ABAB ons om vooruit te kunnen kijken. Gelet op de maatschappelijke veranderingen zal onze organisatie de komende jaren in beweging blijven en zullen we regelmatig van de kwaliteiten van ABAB gebruikmaken. Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant Onderwijsproject Jet en Jan. Hoe deed men de was in 1910?
  • 04/2013 abab.nl