ABAB Accountants en Adviseurs: Samenwerken met Dongen Pallets

4
Samenwerken met Dongen Pallets Doe er uw voordeel mee

description

ABAB heeft een brede dienstverlening en diverse specialismen in huis. ABAB ondersteunt Dongen Pallets niet alleen op accountancygebied. ABAB voorziet Dongen Pallets bijvoorbeeld ook van juridisch en strategisch advies.

Transcript of ABAB Accountants en Adviseurs: Samenwerken met Dongen Pallets

Samenwerkenmet Dongen

PalletsDoe er uw voordeel mee

Dongen Pallets

Dongen Pallets is in 1962 opgericht en is zowel nationaal als internationaal actief. De organisatie houdt

zich bezig met de productie, reparatie, onderhoud, beheer en recycling van houten pallets en verpakkingen.

Voor ieder logistiek vraagstuk biedt Dongen Pallets een passende oplossing. Dongen Pallets combineert

de kennis van logistieke processen met de zorg en verantwoordelijkheid voor het milieu. In de productie

is sprake van een zogenoemd gesloten circuit. Bij Dongen Pallets zijn 57 medewerkers werkzaam.

Keuze voor ABAB Accountants en Adviseurs

Dongen Pallets werkte voorheen samen met één van de grootste accountancyorganisaties van Nederland.

Dongen Pallets besloot op zoek te gaan naar een nieuwe accountancyorganisatie. Dongen Pallets heeft

naar een aantal partijen gekeken. Op basis van een tevreden klant van ABAB Accountants en Adviseurs is

Dongen Pallets bij ABAB Accountants en Adviseurs uitgekomen. ABAB onderscheidde zich al vanaf het

eerste contact door een persoonlijke en proactieve aanpak. De

accountancyorganisatie had zich verdiept in Dongen Pallets en de

branche. Dongen Pallets had direct een klik met ABAB. De keuze

om met ABAB te gaan samenwerken was dan ook snel gemaakt.

Sinds december 2010 werken de palletleverancier en de

accountancy- en adviesorganisatie plezierig samen.

“Vanaf dag één zijn de gesprekken met ABAB goed verlopen. We hadden direct vertrouwen in ABAB”,

zegt Dirk-Jan Bles, controller bij Dongen Pallets. “ABAB is proactief en hanteert een pragmatische aanpak.

Bovendien weet de accountancyorganisatie wat een mkb-bedrijf bezighoudt.”

Relatiemanagement

ABAB kiest voor een vernieuwende en klantgerichte aanpak en onderscheidt zich door het unieke concept

van relatiemanagement. Dit betekent dat Dongen Pallets een vast aanspreekpunt binnen de ABAB-

organisatie heeft. De relatiemanager bezoekt Dongen Pallets regelmatig en weet wat er speelt bij de

palletleverancier. Hij denkt met Dongen Pallets mee en voorziet de organisatie proactief van advies.

Dongen Pallets kan met al haar vragen bij de relatiemanager terecht. Voor ieder vraagstuk gaat de

relatiemanager op zoek naar de juiste specialist.

“We zijn erg te spreken over de proactieve houding van onze relatiemanager”, vervolgt Dirk-Jan Bles.

“We kunnen met al onze vragen, die ons als bedrijf bezighouden, bij de relatiemanager terecht. Ook

worden wij proactief op nieuwe ontwikkelingen, zoals de werkkostenregeling, gewezen.

Controle

ABAB voert voor Dongen Pallets de interim- en jaarrekeningcontrole uit. De interimcontrole is een

tussentijdse controle op de werking van de financiële processen en de bedrijfsprocessen. De interimcontrole

maakt onderdeel uit van de controle op de jaarstukken. Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt de

jaarrekening aan een wettelijke controle onderworpen. Deze controles gaan bij ABAB verder dan alleen

het zetten van een handtekening. De accountancy- en adviesorganisatie hanteert een pragmatische

aanpak en wijst Dongen Pallets onder andere op verbeterpunten om de bedrijfsprocessen efficiënter in te

richten.

“ABAB denkt los van de controles met

ons mee hoe wij de processen beter in

kunnen richten. Onze werkzaamheden

kunnen we hierdoor direct efficiënter

uitvoeren”, geeft Dirk-Jan Bles aan. De

accountants van ABAB zijn zelfsturend

en de eerste controles zijn probleemloos

en soepel verlopen. Daar hebben we als

onderneming echt iets aan.”

Brede advisering

ABAB heeft een brede dienstverlening en diverse specialismen in huis. ABAB ondersteunt Dongen Pallets

niet alleen op accountancygebied. ABAB voorziet Dongen Pallets bijvoorbeeld ook van juridisch en

strategisch advies. Dongen Pallets is sinds dit jaar voor de eerste keer de Aziatische markt aan het

verkennen. De juristen van ABAB hebben Dongen Pallets ondersteund bij een goede voorbereiding en het

opstellen van contracten.

Daarnaast ondersteunt ABAB de organisatie op het gebied van strategisch advies. Dongen Pallets is een

dynamische organisatie en de markt biedt diverse kansen. Het is voor Dongen Pallets dan ook van belang

om de juiste keuzes te maken en een duidelijke strategie voor de langere termijn te bepalen. ABAB

fungeert hierbij als sparringpartner en helpt de organisaties bij het maken van deze keuzes.

“De strategische advisering hebben we als zeer prettig

ervaren”, zegt Dirk-Jan Bles. “Onze relatiemanager

fungeerde tijdens de bijeenkomst als klankbord. We

hebben de eerste stappen gemaakt om onze strategie

voor de langere termijn vorm te geven. Dat hadden we

echt even nodig.”

ABAB Accountants en Adviseurs en Dongen Pallets zijn

al vanaf het begin enthousiast over deze samenwerking.

Dankzij de proactieve houding van ABAB krijgt Dongen

Pallets ondersteuning waar zij echt iets aan heeft. Hier

profiteert de palletleverancier direct van.

01/2

012

abab.nl