Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag...

29

Transcript of Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag...

Page 1: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag
Page 2: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

2

Aansluitcode DCC

03 november 2016

werkgroep implementatie EU codes

Workshop met externe stakeholders

Page 3: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Achtergrond, proces en aanpak

3

Page 4: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

ENTSO-E Code DCC

4

Netcode voor aansluiting van verbruikers

(Network Code on Demand Connection)

Inhoud

• Inleiding

• Algemene uitgangspunten

• Toepassingsgebied code

• Waarom deze code?

• Netcode voor aansluiting van verbruikers

• Structuur van de code

• Onderwerpen uit de code

• Inhoudelijke behandeling van een aantal artikelen

• Koppeling Transmissie <–> verbruiksinstallatie / distributiesysteem

• Vraagsturing

• Discussie & ideeën

Page 5: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Stand van zaken EU-codes

5

Marktcodes:

GL CACM 24-07-2015: gepubliceerd als Verordening (EU) 2015/1222

14-08-2015: in werking; eerste 6 methodologieën aangeboden aan ACM

GL FCA 30-10-2015: gepubliceerd Verordening (EU) 2016/1719

17-10-2016: in werking

GL EB in behandeling bij ECBC; stemming verwacht in november 2016

Operationele codes:

GL SO 04-05-2016: aangenomen in ECBC; scrutiny start als vertalingen gereed zijn

NC ER 24-10-2016: aangenomen in ECBC; scrutiny start als vertalingen gereed zijn

Aansluitcodes:

NC RfG 27-04-2016: gepubliceerd als Verordening (EU) 2016/631

17-05-2016: in werking 27-04-2019: van toepassing

NC DCC 18-08-2016: gepubliceerd als Verordening (EU) 2016/1388

07-09-2016: in werking 18-08-2019: van toepassing

NC HVDC 08-09-2016: gepubliceerd als Verordening (EU) 2016/1447

27-09-2016: in werking 08-09-2019: van toepassing

Page 6: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

ENTSO-E Code DCC

6

NC DCC 18-08-2016: gepubliceerd als Verordening (EU) 2016/1388

07-09-2016: in werking

18-08-2019: van toepassing

Tijdlijn:

18-08-2016 publicatie DCC

07-09-2016 inwerkingtreding DCC

07-09-2018 deadline voor NL-codewijzigingsvoorstel naar ACM

+6 mnd. deadline voor NL-codewijzigingsbesluit door ACM

18-08-2019 van toepassing DCC voor nieuwe

transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, nieuwe

transmissiegekoppelde distributie-installaties of nieuwe distributiesystemen

en voor diensten voor vraagsturing “besteld” na 07-09-2018

Page 7: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Algemene uitgangspunten

7

• Indien de Europese codes daarvoor de ruimte bieden, worden de bestaande

voorwaarden uit de Nederlandse codes gecontinueerd.

• Als er behoefte is aan het aanscherpen of afzwakken van bestaande Nederlandse

eisen zonder dat dit voortvloeit uit de Europese codes, zien we dat als een

inhoudelijke wijziging die als separaat voorstel richting ACM zal worden aangeboden.

Page 8: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Waarom deze code?

8

Page 9: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Energietransitie – Netwerkplanning en

bedrijfsvoering gaan veranderen

9

Duurzaam vermogen

Geografische spreiding van vermogen

Kleinere en meerdere opwekkers

Uitgebreid gebruik van nieuwe technologieën (niet-synchroon gekoppeld, intelligente netten,

etc.)

Meer Europese bedrijfsvoering en

handel

Toenemende dynamische vraag

Page 10: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

10

Energietransitie

Variabele inzet van steeds meer duurzame energie:

• Uitdaging voor bestaand elektriciteitssysteem

• Flexibiliteit en regelbaarheid gewenst.

Onzekerheid in voorspelbaarheid van productie door:

• Verdere verdringing van traditionele opwekking met fossiele brandstoffen

• Meer inzet duurzame opwekking afhankelijk van variabele niet-regelbare bronnen.

Meer niet-synchrone koppelingen

• Afname massatraagheid van elektriciteitssysteem

• Toename variatie in frequentie

• Inzet andere middelen voor frequentieondersteuning gewenst

• Toename variatie in spanning.

Page 11: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

11

Energietransitie

Duurzame opwekking voor een groot deel in netten RNB’s

• Opwekking en belasting over het algemeen niet onderscheidend aangesloten

• Werking onderfrequentierelais moet drastisch worden herzien.

Blindvermogensvraag van de netten verandert

• Belasting wordt minder inductief

• Capacitieve karakter van laag belaste (kabel) netten.

Handhaven frequentiestabiliteit en beïnvloeding netbelasting

• Intelligentie Netten

• Vraagsturing

Page 12: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Toepassingsgebied & structuur

12

Page 13: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

13

Voor wie geldt de code?

• Nieuwe transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties

(new transmission-connected demand facilities)

• Nieuwe transmissiegekoppelde distributie-installaties

(new transmission-connected distribution facilities)

• Nieuwe distributiesystemen, inclusief nieuwe gesloten distributiesystemen

(new distribution systems, including new closed distribution systems)

• Nieuwe verbruikers die ingezet worden voor diensten voor vraagsturing

(new demand units to provide demand response services)

Toepassingsgebied code

Page 14: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

14

Toepassingsgebied code

Transmissiesysteem (transmission system)

Distributiesysteem (distribution system)

Transmissiegekoppelde

distributie-installatie (transmission-connected distribution facility)

Transmissiegekoppeld

distributiesysteem (transmission-connected distribution system)

Page 15: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

15

• Aansluiting van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties,

distributie-installaties en distributiesystemen

• (Titel II: artikel 12 t/m 26)

• Aansluiting van verbruikers die ingezet worden voor diensten voor

vraagsturing

• (Titel III: artikel 27 t/m 33)

• Compliance

• (Titel IV: artikel 34 t/m 47)

Structuur van de code

Page 16: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Onderwerpen uit de code

16

Page 17: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

17

Aansluiting van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, distributie-installaties en

distributiesystemen (interactie)

• Frequentie-eisen

• Spanningseisen

• Kortsluitstromen

• Blindvermogenseisen

• Beveiliging en besturing

• Informatie-uitwisseling

• Belasting afschakeling (LFDD/LVDD/OLTC)

• Belasting inschakeling

• Spanningskwaliteit

• Simulatiemodellen.

Onderwerpen uit de code

Page 18: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

18

Aansluiting van verbruikers die ingezet worden voor diensten voor vraagsturing.

Op afstand geregeld:

• Vraagsturing van werkzaam vermogen en blindvermogen

• Vraagsturing om transmissiebeperking te beheren.

Autonoom geregeld:

• Vraagsturing om de frequentie te regelen

• Zeer snelle regeling van de vraagsturing van werkzaam vermogen.

Onderwerpen uit de code

Page 19: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

19

Achtergrond

• Toename onzekerheid in opwekking

• Afname in nauwkeurigheid voorspelling door grotere penetratie van duurzame

energie

→ groter volume reservevermogen is nodig.

Geschakeld

• Geschakeld: vraagsturing wordt op afstand aangesproken

• Alleen de functionaliteit wordt voorgeschreven

• Aggregatie mogelijk.

Alle belasting die tijdelijk beïnvloed kan worden

• Industriële belasting, huishoudelijke belasting, groot potentieel aanwezig

• Elektrische auto’s (aan huis)

• Vrijwillig in te vullen, door middel van marktmechanisme en prijsprikkels

• Nog weinig of geen markt op huishoudelijk niveau.

Onderwerpen – Vraagsturing op afstand

Page 20: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

20

Achtergrond

• Afname van massatraagheid in systeem door grotere penetratie van duurzame energie

• Het kunnen opvangen van grote frequentievariaties bijvoorbeeld uitval van grote

opwekeenheden

• Afname aandeel conventioneel vermogen

→ extra mogelijkheid voor frequentierespons nodig.

Autonoom

• Meting en responsie op het aansluitpunt van het apparaat

• Industriële elektrische verwarming of koeling en huishoudelijke vries- en koelkasten,

airco’s

• Gebruik maken van de hysteresis van temperatuur gecontroleerde apparaten

• Frequentie als stuurparameter

• Geen verlies van functionaliteit of gebruikersgemak

• Alleen de functionaliteit wordt voorgeschreven

• Aggregatie mogelijk.

Onderwerpen – Vraagsturing autonoom

Page 21: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

21

Compliance

• Verantwoordelijkheden TSB – DSB, TSB – verbruiksinstallatie

• Taken systeembeheerder

• Conformiteitstests

• Conformiteitssimulaties

Onderwerpen uit de code

EU codes

Page 22: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Enkele belangrijke artikelen

22

Page 23: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

23

• Frequentiegrenzen geven de frequentie aan waartegen gebruikers bestand moeten

zijn in geval van ernstige storingen

• Frequentiegrenzen geven de te verwachte systeemfrequentie aan

• Frequentiegrenzen zijn identiek aan de eisen zoals gedefinieerd in netcode voor de

aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG).

Artikel 12 - Frequentie eisen

Synchronous Area

49.0 48.0 51.0 f / Hz 52.0 50.0 47.5 51.5 48.5 49.5 50.5

unlimited 30min TSO* TSO

not less 30min

Continental Europe

* not less than period for 47.5 - 48.5 Hz

47.0

unlimited 30min TSO* Nordic * not less than 30min 30min

unlimited 90min TSO* Great Britain * not less than 90min 90min 20sec

unlimited 90min TSO* Ireland * not less than 90min 90min

unlimited 30min TSO* Baltic * not less than 30min 30min

15min

Page 24: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

24

(300kV – 400kV)

• Spanningsgrenzen zijn in overeenstemming (niet identiek) met de eisen zoals

gedefinieerd in de RfG. RfG is strenger.

• Spanningsgrenzen gelden op het aansluitpunt. (= overdrachtspunt)

Artikel 13 - Spanningseisen

Synchronous

Area

0.90 0.80 1.10 U/ p.u. 1.00 1.15 0.85 0.95 1.05

Continental

Europe

unlimited TSO* Nordic

unlimited Great

Britain

unlimited Ireland

unlimited Baltic

unlimited TSO* *not less than 20 min or

more than 60 min

20min

15min

*no more than 60 min

Page 25: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

25

Uitgangspunt:

• Definitie van maximale grenswaarden

• Op nationaal niveau moet een keuze worden gemaakt voor de grenswaarden

Eisen (op overdrachtspunt):

• Transmissiegekoppelde verbruikinstallaties (import: van TSO -> verbruiker)

Import: 1 ≥ cos φ > 0,9

Export: 1 ≥ cos φ > 0,9

• Transmissiegekoppelde distributiesystemen (import: van TSO -> DSO)

Import: 1 ≥ cos φ > 0,9

Export: 1 ≥ cos φ > 0,9

Tijdens lage belasting:

• Geen export blindvermogen als P < 25% van maximum.

Artikel 15 - Blindvermogenseisen

Page 26: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

26

Grenswaarden

Artikel 15 - Blindvermogenseisen

Blindvermogensgrens op het aansluitpunt te specificeren door de TSO binnen de grenzen zoals aangegeven in de DCC

Page 27: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

27

Mogelijk proces voor bepalen grenswaarden voor blindvermogensuitwisseling

Artikel 15 - Blindvermogenseisen

Step 1 - Identification of power system's needs for dynamic and steady-state voltage aspects, grid security and minimisation of losses

Step 2 - Identification of different sources to provide reactive power and voltage support at transmission and distribution level

Step 3 - High level allocation of capabilities to achieve reactive power balance, regional/local reactive power balance/local voltage control needs

Step 4 - Matching the high level allocation of reactive power capabilities with capabilities provided through network code requirements

Step 5 - Targets for reactive power exchange at the T-D interfaces and at the T-T interfaces to define the shared responsibilities of System operators

(bron: IGD)

Page 28: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Discussie

28

Page 29: Aansluitcode DCC - TenneT · (bron: IGD) Discussie 28 . Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Anna van Buerenplein 43

2595 DA Den Haag

Postbus 90608

2509 LP Den Haag

T. 070 – 2055 000

[email protected]

www.netbeheernederland.nl

S

l

o

t

P

a

g

i

n

a