Aanbiedingsfolder Dag van het Literatuuronderwijs

of 2 /2
Aanmeldinformatie 2012 U kunt de Dag van het Literatuuronderwijs vinden en volgen op: Website: www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl Twitter: @daglitonderwijs Facebook: facebook.com/dagvanhetliteratuuronderwijs LinkedIn Groups: Dag-van-het-Literatuuronderwijs Dag van het Literatuuronderwijs Postbus 25264 3001 HG Rotterdam 010 276 26 26 [email protected] T H E M A W E G V A N L I T E R A T U U R D A G V A N H E T L IT E R A T U U R ON D E R W I J S

Embed Size (px)

description

De Dag van het Literatuuronderwijs is een tweejaarlijks symposium voor allen die zich bezighouden met literatuureducatie, vooral voor docenten Nederlands, docenten moderne vreemde talen en professioneel geïnteresseerden. Het doel is gerichte (praktische) informatie aan te reiken en u in staat te stellen gedachten en ervaringen uit te wisselen met vakgenoten.

Transcript of Aanbiedingsfolder Dag van het Literatuuronderwijs

Page 1: Aanbiedingsfolder Dag van het Literatuuronderwijs

Aanmeldinformatie 2012U kunt de Dag van het Literatuuronderwijs vinden en volgen op:

Website: www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl

Twitter: @daglitonderwijs

Facebook: facebook.com/dagvanhetliteratuuronderwijs

LinkedIn Groups: Dag-van-het-Literatuuronderwijs

Dag van het Literatuuronderwijs

Postbus 252643001 HG Rotterdam010 276 26 [email protected] TH

EMA ‘WEG VAN L I TERATU

UR

DA

G V

AN HET LITERATUURONDERWIJS

Page 2: Aanbiedingsfolder Dag van het Literatuuronderwijs

Weg van literatuur Er gebeurt veel; in de onderwijs-praktijk, binnen het boekenvak en op technologisch vlak volgen de ontwikkelingen elkaar zo snel op dat het bijna niet meer is bij te benen. Wat zijn de meest effectieve media en onderwijsmethodieken en hoe kunt u deze inzetten om leerlingen op het mooie pad van literatuur te brengen of te houden? Kom naar de Dag van het Literatuuronderwijs 2012 op 29 november in de Doelen in Rotterdam en raak geïnspireerd!

Tweejaarlijks

De Dag van het Literatuuronderwijs

is een tweejaarlijks symposium

voor allen die zich bezighouden

met literatuureducatie, vooral voor

docenten Nederlands, docenten

moderne vreemde talen en

professioneel geïnteresseerden.

Het doel is gerichte (praktische)

informatie aan te reiken en u in

staat te stellen gedachten en

ervaringen uit te wisselen met

vakgenoten.

Programma

In het aantrekkelijke en

inspirerende programma komen

actuele onderwerpen die in het

(literatuur)onderwijs spelen aan de

orde. Onder het motto Weg van

Literatuur nemen bekende auteurs

zoals Herman Koch, Ivo Victoria,

Robert Vuijsje en Maartje Wortel

u mee op hun weg van literatuur

en maakt u praktisch kennis met

nieuwe media die bij uitstek voor

literatuuronderwijs geschikt zijn.

Vanuit de wetenschappelijke hoek

zullen o.a. Hilde Hacquebord, Dick

Schram en Theo Witte u informeren

over de uitkomsten van recent

onderzoek.

LinkedIn-groep

Alvast voorbereiden op het

programma of meediscussiëren

over een aantal onderwerpen?

Word lid van de Dag-van-het-

Literatuuronderwijs-groep op

LinkedIn. Daar ontmoet u alvast

uw collega’s uit geheel Nederland

voor intervisie en inspiratie!

Ook treft u hier steeds actuele

informatie over het programma

en de sprekers.

Datum, locatie en kosten

De Dag van het Literatuuronderwijs

vindt plaats op 29 november

2012, van 10.00 tot 16.00 uur, in de

Doelen te Rotterdam. De kosten

voor deze dag zijn € 169,- (inclusief

BTW). U ontvangt aan het einde

van de dag het Handboek

Literatuuronderwijs 2013 – 2014

en het nascholingscertificaat.

Aanmelden voor de Dag van

het Literatuuronderwijs kan door

middel van het aanmeldings-

formulier of op de website:

www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl