A1. ALGEMEEN MANAGEMENT - .- Managementvaardigheden - Robert E. Quinn - Uitgeverij Academic Service

download A1. ALGEMEEN MANAGEMENT - .- Managementvaardigheden - Robert E. Quinn - Uitgeverij Academic Service

of 30

 • date post

  25-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of A1. ALGEMEEN MANAGEMENT - .- Managementvaardigheden - Robert E. Quinn - Uitgeverij Academic Service

Modulefiches Graduaat (HBO5) Ondernemingscommunicatie 1

A1. ALGEMEEN MANAGEMENT

ALGEMEEN

Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie

Lestijden: 40

Lector(en): Wim Peeters

Vakverantwoordelijke: Wim Peeters

BEGINCOMPETENTIES

Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie

EINDCOMPETENTIES

De student:

heeft inzicht in de algemene managementprincipes en weet hoe een bedrijf kan georganiseerd

worden

kent diverse stijlen van leiding geven en weet welke stijl best past in diverse situaties

weet hoe mensen kunnen gemotiveerd worden en kan mensen motiveren

kent diverse stromingen in bedrijfsstrategien

is vertrouwd met verschillende aspecten van HRM

LEERINHOUDEN

1. Manager en management

Cases over management

2. Strategiebepaling en strategisch management

Case SWOT-analyse

3. Ontwerp van de organisatiestructuur

Presentaties organisatiestructuren uit de praktijk

4. Motivatie, werkgedrag en loopbaan

Gastcollege HRM

5. Leiding geven, motiveren en communiceren binnen een organisatiestructuur

Oefening

STUDIEMATERIAAL

Verplicht studiemateriaal:

- Grondslagen van het management - Prof.Dr. D. Keuning - Uitgeverij Stenfert Kroese

Niet-verplichte literatuur:

- Managementvaardigheden - Robert E. Quinn - Uitgeverij Academic Service

Extra cursusmateriaal (o.a. slides) is elektronisch beschikbaar op Toledo

WERKVORMEN

Hoor- en werkcollege:

- Theorie (slides), gebaseerd op vermeld boek

- Oefeningen, cases en toepassingen op de theorie

Modulefiches Graduaat (HBO5) Ondernemingscommunicatie 2

EVALUATIE

Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer

Examen (80%)

Opdracht (20%)

Tweede examenkans

Examen (80%)

De evaluatie van de opdracht vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede

examenperiode worden deze punten overgedragen

KOSTPRIJS

Inschrijvingsgeld: 60

Verplicht studiemateriaal: 70

Printkosten van het studiemateriaal op Toledo

Modulefiches Graduaat (HBO5) Ondernemingscommunicatie 3

A2. MARKETING MANAGEMENT

ALGEMEEN

Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie

Lestijden: 40

Lector(en): Bert Put

Vakverantwoordelijke: Bert Put

BEGINCOMPETENTIES

Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie

EINDCOMPETENTIES

De student:

heeft inzicht in de basisprincipes van marketing en de verschillende marktmechanismen die ons

huidig economisch stelsel kenmerken

kan alle marketing-mix elementen op elkaar afstemmen

heeft inzicht in de algemene economische beleidsvragen op het micro- en macroniveau

kan theoretische concepten concreet toepassen a.d.h.v. voorbeelden en praktijkcases

LEERINHOUDEN

Theoretisch gedeelte

1. Marketing

2. Bedrijfs- en marketingstrategie

3. Marketingomgeving

4. Marktonderzoek

5. Koopgedrag van consumenten en bedrijven

6. Marktsegmentatie, doelgroepbepaling en positionering

7. Producten, diensten en merkenstrategie

8. Prijsbeleid

9. Distributiebeleid

10. Marketingcommunicatie

11. Internationale marketing

12. Maatschappelijk verantwoorde marketing

Praktisch gedeelte

Voor elk deel vormen praktijkvoorbeelden en cases een praktische aanvulling

STUDIEMATERIAAL

Verplicht studiemateriaal:

- Marketing: de essentie - Philip Kotler en Gary Armstrong - Uitgeverij Pearson

Online studiemateriaal via Pearson Xtra

Online studiemateriaal op Toledo

Niet-verplichte literatuur:

- Principes van marketing - Philip Kotler - Uitgeverij Pearson

Modulefiches Graduaat (HBO5) Ondernemingscommunicatie 4

- Marketingbeleid - Bert Put - Mobyus

- Marketingbeleid - Bilsen, van Waterschoot en Lagasse - Uitgeverij Standaard-MIM

WERKVORMEN

Hoor- en werkcollege:

- Theorie (slides), gebaseerd op vermeld boek

- Oefeningen, cases en toepassingen op de theorie

EVALUATIE

Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer

Examen (70%)

Cases, groepswerk en permanente evaluatie (30%)

Tweede examenkans

Examen (70%)

De permanente evaluatie vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode

worden deze punten overgedragen (30%)

KOSTPRIJS

Inschrijvingsgeld: 60

Verplicht studiemateriaal: 57

Printkosten van het studiemateriaal op Toledo

Modulefiches Graduaat (HBO5) Ondernemingscommunicatie 5

A3. FINANCIEEL MANAGEMENT

ALGEMEEN

Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie

Lestijden: 40

Lector(en): Wim Peeters

Vakverantwoordelijke: Wim Peeters

BEGINCOMPETENTIES

Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie

EINDCOMPETENTIES

De student:

kan als communicatiemedewerker financile informatie begrijpen en interpreteren

kan een jaarrekening lezen en analyseren

heeft inzicht in de voornaamste topics van het financieel management

kan de financile impact van beslissingen als communicatiemedewerker inschatten

kan financile informatie rapporteren aan het management

kan de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse toepassen

kan een financile tekst analyseren en interpreteren

LEERINHOUDEN

1. Financile info

Analyse jaarrekening (balans, resultatenrekening, enz.)

Financile ratios

2. Actuele financile teksten uit de media

Interpretatie financieel jargon

Inhoudelijke analyse

3. Kostprijsberekening

Directe en indirecte kosten (theorie en voorbeelden)

Vaste en variabele kosten (theorie en voorbeelden)

Oefeningen (manueel + Excel)

4. Het evalueren van een investering

Evaluatie van de rendabiliteit van een investering (theorie en voorbeelden)

Oefeningen (manueel + Excel)

STUDIEMATERIAAL

Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo

WERKVORMEN

Hoor- en werkcollege:

- Theorie (slides), gebaseerd op vermeld boek, aangevuld met vele voorbeelden

- Oefeningen, manueel en in Excel

Modulefiches Graduaat (HBO5) Ondernemingscommunicatie 6

EVALUATIE

Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer

Examen:

Theorie (40%)

Oefeningen (60%)

Tweede examenkans

Idem

KOSTPRIJS

Inschrijvingsgeld: 60

Printkosten van het studiemateriaal op Toledo

Modulefiches Graduaat (HBO5) Ondernemingscommunicatie 7

B1. COMMUNICATIEANALYSE

ALGEMEEN

Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie

Lestijden: 40

Lector(en): wordt ingevuld januari 2017

Vakverantwoordelijke: wordt ingevuld januari 2017

BEGINCOMPETENTIES

Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie

EINDCOMPETENTIES

De student:

verwerft een grondige kennis van de aspecten van het communicatieproces

kan een maatschappelijke en psychologische visie over communicatie verwoorden en toelichten

kan de communicatieaxiomas uitleggen en toepassen

kan communicatie modelmatig schematiseren en toelichten

LEERINHOUDEN

1. Algemene begrippen

2. Communicatie bij dieren

3. Communicatiemodellen

4. Communicatiekanalen

5. Groepscommunicatie

6. Sociologische communicatie

7. Persuasieve communicatie

STUDIEMATERIAAL

Het cursusmateriaal, evenals artikels en studies, is elektronisch beschikbaar op Toledo

Niet-verplichte literatuur:

- Communicatieleer - F. Oomkes - Uitgeverij Boom Meppel

WERKVORMEN

Participatieve hoorcolleges en zelfstandig uitwerken van cases

EVALUATIE

Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer

Examen:

Examen (80%)

Cases, groepswerk en permanente evaluatie (20%)

Tweede examenkans

Examen (80%)

Modulefiches Graduaat (HBO5) Ondernemingscommunicatie 8

De permanente evaluatie vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode

worden deze punten overgedragen (20%)

KOSTPRIJS

Inschrijvingsgeld: 60

Printkosten van het studiemateriaal op Toledo

Modulefiches Graduaat (HBO5) Ondernemingscommunicatie 9

B2. COMMUNICATIEPLANNING

ALGEMEEN

Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie

Lestijden: 40

Lector(en): wordt ingevuld januari 2017

Vakverantwoordelijke: wordt ingevuld januari 2017

BEGINCOMPETENTIES

Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie

EINDCOMPETENTIES

De student:

ontdekt het belang van een planmatige aanpak van het communicatieproces

leert de vaardigheden om een communicatieplan op te stellen

leert de diverse elementen van zakelijke communicatie herkennen en toepassen gedurende het

hele proces, van doelgroepenkeuze tot evaluatie van de respons

LEERINHOUDEN

1. Overzicht van de zakelijke communicatie

2. Sociaal-psych