A TNO initiative De Nationale Veiligheidsstrategie Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS Voorzitter...

Click here to load reader

download A TNO initiative De Nationale Veiligheidsstrategie Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS Voorzitter Denktank Nationale Veiligheid

of 18

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of A TNO initiative De Nationale Veiligheidsstrategie Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS Voorzitter...

 • Dia 1
 • a TNO initiative De Nationale Veiligheidsstrategie Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS Voorzitter Denktank Nationale Veiligheid
 • Dia 2
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 2 Project Nationale Veiligheid (1) 9/11 en moord op Fortuyn (2002) gaven aanzetten voor anders denken over nationale veiligheid. Aanslagen Madrid (2004) en Londen (2005) waren katalysatoren. Deelname aan militaire operaties gaf extra dimensie.
 • Dia 3
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 3 Project Nationale Veiligheid (2) Besef ontstond dat: Interne en externe veiligheid verweven raken De bescherming van individuen noodzakelijk is voor politieke en maatschappelijke stabiliteit Onveiligheid kan worden uitgelokt
 • Dia 4
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 4 Project Nationale Veiligheid (3) Daarnaast besef dat: Terrorisme een steeds relere bedreiging wordt De schaalgrootte van rampen en crises toeneemt De dreiging grensoverschrijdend is Een multidisciplinaire aanpak vereist is Er nauwelijks een operationele mindset is De organisatie uiterst complex is.
 • Dia 5
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 5 Terroristische dreiging Tegen symbolische doelwitten en gericht op catastrofale effecten 9/11 had ook in Europa kunnen gebeuren CBRN dreiging is reel Aanwezigheid moslimminderheid, buitenlandse politiek en houding publieke figuren verhogen de risicos Alle grote, gelukte aanslagen in Europa tegen vervoerssystemen
 • Dia 6
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 6 Actiecentra Parate Diensten Overleg van Burgemeesters Managementteam Gemeentelijk Beleidsteam* Actiecentra Gemeentelijke Diensten ??x Gemeentelijk Operationeel team* Gemeente Secretaris GCC** Gemeentelijke organisatie Regionaal Beleidsteam* RCC** Cordinerend Burgemeester Commando Rampterrein Secties CTPI** Commissaris van de Koningin NCC PCC** MBT* LOCC DCC** 12x 1x 13x 1x IBT* 1x RvdVR Regionale Organisatie Regionaal Operationeel Team Operationeel Leider Ministers Secties Commandant Rampterrein Burgemeester Eenheden Provinciale Organisatie Landelijke Organisatie Voor ramp bottum up standaard regelingen voor handen Voor crisis top-down improviseren MinBzk is de cordinerend minster danwel een vakminister danwel de Minister president Criteria: Operationele inzetduur en betrokken disciplines Interdepartmentale keteneffecten Publiciteit Bedrijven en Burgers NCBB Zit niet formeel in de bevelslijn Toezichthouder Rijksheer** Minister President/Ministerraad RNV MinBZK
 • Dia 7
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 7 Wat is een crisis? Een serie gebeurtenissen of rampen die vaak een groot gebied treft en vraagt om een zware bestuurlijke cordinatie waarin maatregelen om de crisis te beheersen en de voorlichting te cordineren. Een crisis tast de openbare orde of de nationale veiligheid aan. of volgens het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming leidt tot 'een ernstige verstoring van de basisstructuren, dan wel aantasting van de fundamentele waarden en normen van het maatschappelijk systeem'.
 • Dia 8
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 8 Rampen na W.O. II op NL Grondgebied DatumIncidentDoden 7-10-1946Vliegtuigcrash in HBS school, Apeldoorn23 14-11-1946Vliegtuigcrash KLM PH-TBW, Schiphol26 17-1-1947Explosie kruitfabriek, Muiden17 24-3-1947Mijnramp Staatsmijn Hendrik, Brunssum13 12-2-1950Scheepsramp Noordzee, Den Helder11 1-2-1953Watersnoodramp, Zeeland, Zuid Holland1836 23-8-1954Vliegtuigcrash, Noordzee, west van Bergen21 29-9-1954Autobus ongeluk, Valkenburg19 8-1-1962Treinramp, Harmelen93 15-6-1965Scheepsbrand Ronastar, Botlek16 25-6-1967Tornado, Chaam / Tricht7 20-1-1968Explosie olietank Shell, Pernis2 12-12-1968Explosie olietanker Diana, Amsterdam13 24-10-1970Brand in psychiatrische inrichting, Wagenborgen12 2-2-1971Brand in verpleeghuis, Rolde13 28-9-1971Hotelbrand 't Silveren Seepaerd, Eindhoven11 DatumIncidentDoden 25-8-1972Ketting botsing A16, Prinsenbeek13 7-11-1975Explosie DSM, Geleen14 4-5-1976Treinramp, Schiedam24 9-5-1977Brand hotel Polen, Amsterdam33 3-1-1980Woningbrand, Rotterdam11 6-10-1981Vliegtuigcrash NLM PH-CHI, Moerdijk28 16-12-1983Brand Casa Rosso, Amsterdam13 6-11-1990Ketting botsing A16, Breda10 8-7-1992Explosie Cindu, Uithoorn3 16-9-1992Brand in sociaal pension de Vogel, Den Haag11 4-10-1992Bijlmerramp, Amsterdam43 15-7-1996Hercules ramp, Eindhoven34 25-9-1996Dakota ramp PH-DDA, Waddenzee, Den Helder32 28-2-1999Legionella besmetting Westfriese flora, Bovenkarspel32 13-5-2000Explosie vuurwerkfabriek, Enschede23 1-1-2001Cafbrand, Volendam14 1-4-2003Explosie DSM, Geleen3 28-9-2003Elektriciteitscentrale, Geertruidenberg5 26-10-2006Brand cellencomplex Schiphol-Oost11
 • Dia 9
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 9 Voyager: besluitvorming en sturing -Onvoldoende oog voor operationele effecten -Besluitvorming regionaal, beter dan op landelijk niveau. -Besluiten zijn niet altijd helder, processen tussen relevante organisaties niet altijd duidelijk. +Besluiten worden genomen op basis van benodigde informatie. +Informatie is toegankelijk +Regelmatige vergaderstructuur, prioriteiten worden gesteld
 • Dia 10
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 10 Strategie nationale veiligheid (2007) Werkwijze om d.m.v. analyse, via strategische planning naar opvolging en beleid te komen
 • Dia 11
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 11 Nationale Risico- beoordeling Toekomst-verkenningen Taken Capaciteiten Dreigingsanalyses Wat moeten we kunnen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat bedreigt Nederland en hoe erg is dat? Opvolging beleid AnalyseStrategische planning Agenda
 • Dia 12
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 12 Nationale veiligheid is in het geding bij bedreiging van: Territoriale veiligheid Economische veiligheid Ecologische veiligheid Fysieke veiligheid Sociale en politieke stabiliteit
 • Dia 13
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 13
 • Dia 14
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 14
 • Dia 15
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 15 Bedreigingen voor de nationale veiligheid Matige impact, waarschijnlijk: Dierenrechtextremisme Rechts / links politiek extremisme Droogte, hitte Gemiddelde impact, grote waarschijnlijkheid: Politiek salafisme Jihadisme Landelijke black-out Hoge impact, geringe waarschijnlijkheid: Ergst denkbare overstromingen / Dijkring 14 Moedwillige verstoring ICT en elektriciteitsvoorziening Hoge impact, grote waarschijnlijkheid: Financile crisis Grieppandemie Verstoring energie voorziening
 • Dia 16
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 16 Conclusie voor 2007 Fitna was enige crisis in 2007/8 met mogelijke repercussies voor de nationale veiligheid en waarbij sprake was van een sterke verwevenheid tussen interne en externe veiligheid.
 • Dia 17
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 17 Maatregelen Overheid: versterken landelijke regie bij nationale crises Bedrijfsleven: versterken van de continuteit van vitale producten en diensten Burger: versterken van zelfredzaamheid en burgerparticipatie
 • Dia 18
 • www.hcss.nlwww.hcss.nl 16-7-2014 18 Hoe verder? Betere structuur voor rampenbestrijding en crisisbeheersing met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor gemeente, veiligheidsregio en rijk (GRIP 5) Betere operationele mindset bij bestuurders en heldere scheiding tussen beleid en uitvoering in responsefase Capaciteiten georinteerde planning op landelijk niveau Civiel militaire samenwerking Invoering van operationele aansturing op basis van netwerkcentrische principes Kortom, grotere operationele effectiviteit op basis van beginselen als unity in effort door unity in command