A-POINT PRIVÉ LEASE VOORWAARDEN - Private Lease Amsterdam · PDF file 2. De 5...

Click here to load reader

 • date post

  04-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of A-POINT PRIVÉ LEASE VOORWAARDEN - Private Lease Amsterdam · PDF file 2. De 5...

 • De auto

  1. Standaard een complete auto • Alle modellen mogelijk. • Altijd een complete auto, geen meerprijzen. • Keuze in kleuren, uit voorraad leverbaar. • Altijd de meest gekozen uitvoering in zijn klasse.

  De zekerheid

  2. De 5 zekerheden van Keurmerk Private Lease • Eerlijke voorwaarden De Algemene voorwaarden zijn fair en tot stand gekomen in samenwerking met de

  Consumentenbond. • Compleet product Het is duidelijk wat in de leaseprijs zit. Uw leasecontract is inclusief onderhoud,

  reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting. • Bescherming tegen te hoge financiële lasten De leasemaatschappij gaat samen met u bekijken en beoordelen hoeveel u wilt en

  kunt betalen. Daardoor heeft u de zekerheid dat u de maandelijkse leasekosten kunt betalen.

  • 14 dagen bedenktijd U moet zorgeloos kunnen genieten van uw leaseauto en een goede keuze

  kunnen maken. Daarom heeft u 14 dagen bedenktijd. • Zekerheid bij klachten Een eventueel geschil wordt snel opgelost door een onafhankelijke

  geschillencommissie.

  De voorwaarden

  3. Consumentenvoorwaarden • Op A-Point Privé Lease is de consumentenwetgeving van toepassing; u bent dus

  beschermd op basis van consumentenvoorwaarden. • Geen financiering, maar een huurovereenkomst.

  4. Een vaste leaseprijs • Wat u ziet, is wat u krijgt (dus geen misleidende instapprijzen). • Geen slottermijn, geen aanbetaling en geen afleverkosten. • Inclusief verzekeringen, onderhoud, reparaties, banden, wegenbelasting en

  pechhulp. • Alleen nog tanken!

  Het contract

  5. Overzichtelijke contractduur • Wanneer u meer rijdt dan afgesproken, heeft u een duidelijke meerprijs per

  kilometer. • Flexibel, maar toch met zekerheid.

  6. Samen goed op weg • Een BKR-toetsing vooraf zodat wij van elkaar weten dat u verstandig een contract

  aangaat. • Zelf alles online regelen, wanneer het u schikt.

  7. Geen aanbetalingen of waarborgsommen vereist

  Service & Dienstverlening

  8. Contact • A-Point Privé Lease is een vertrouwd adres en onderdeel van de A-Point Groep

  met de merken Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi, Seat en ŠKODA. • Een consulent van A-Point Privé Lease staat u graag persoonlijk of telefonisch te

  woord.

  9. Bij pech of schade • Gratis pechhulp; 24 uur per dag, 7 dagen per week, ook in het buitenland. • Altijd een servicepunt bij u in de buurt.

  10. Goed verzekerd • Eigen risico van € 500,- bij niet verhaalbare schade. • Behoud en opbouw van schadevrije jaren (een Royementsverklaring wordt verstrekt). • Inclusief allrisk verzekering. • Bij schade Europees dekkende pechhulp.

  De addertjes

  11. Geen tussentijdse herberekeningen • Ook al wordt de auto duurder, u behoudt een vaste leaseprijs. • Een vooraf vastgestelde meerprijs per kilometer ongeacht hoeveel kilometers u rijdt. • Een duidelijke innamehandleiding. • Indexeringspercentage is vooraf vastgesteld. • Geen tussentijdse herberekening. • Het maandelijks leasebedrag kan worden aangepast indien het voertuig wegens

  een wettelijke verandering belast wordt met Houderschapsbelasting of daarin een verandering plaatsvindt.

  A-POINT PRIVÉ LEASE VOORWAARDEN

  Versie: juni 2016

 • Algemene Voorwaarden bij Fiets Leasing Volkswagen Leasing B.V.

  Pagina 1 van 7 Versie 1 september 2013 (VWL2013.09) Paraaf…………………

  Volkswagen Leasing Volkswagen Leasing is een handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V. Saturnus 1 3824 ME Amersfoort Telefoon (033) 454 92 15 Fax (033) 454 91 90

  Postadres: Postbus 1591 3800 BN Amersfoort

  HR 20073305 BTW-nr. NL 802.76.47.82.B01 info@vwleasing.nl www.vwleasing.nl

  DFM rek.nr. 46.09.29.070 IBAN BIC

  NL19 VOWA 0460 9290 70 VOWANL21XXX

  Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Volkswagen Leasing B.V., hierna te noemen “Lessor”, en Cliënt, hierna te noemen “Lessee”, gesloten Mantelovereenkomst Fiets Leasing en zijn van toepassing op alle offertes en leasecontracten van Volkswagen Leasing B.V. ter zake van Fiets Leasing. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert. Artikel 2. Rechtsverhouding 2.1 Lessor en Lessee hebben een Mantelovereenkomst gesloten op grond waarvan Lessor en Lessee leaseovereenkomsten

  sluiten met betrekking tot de door Lessee gespecificeerde Objecten. 2.2 Het Fiets Leasecontract, hierna te noemen “Contract”, strekt ertoe om aan Lessee het gebruiksrecht van het geleaste

  object, hierna te noemen “Object”, te verschaffen met volledig behoud van de juridische, economische en fiscale eigendom van het Object door Lessor.

  2.3 Het is Lessee verboden het Object technisch te wijzigen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het Object bestemd is, dan wel rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het Contract aan derden over te dragen.

  Artikel 3. Looptijd van het Contract 3.1 Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 17 van deze voorwaarden, eindigt het Contract

  na het verstrijken van de overeengekomen looptijd in maanden, gerekend vanaf de aflevering van het Object aan Lessee. 3.2 In geval van annulering van het bestelde Object op verzoek van Lessee nog voor het Object wordt afgeleverd, zullen alle

  daarmee gemoeide kosten voor rekening van Lessee komen en zal Lessor deze kosten aan Lessee doorberekenen. Artikel 4. Aflevering 4.1 De ingebruikname van een Object wordt bevestigd door een daartoe op te maken afleveringsformulier, dat door of namens

  Lessee zal worden ondertekend. Na aflevering en acceptatie van het Object doet Lessor Lessee een contractspecificatie toekomen, waarin de meest recente contractgegevens vermeld staan. Deze contractspecificatie maakt integraal deel uit van de orderbevestiging op basis waarvan betreffend Object aan Lessee ter beschikking is gesteld.

  4.2 Overschrijding van een door Lessor genoemde levertijd levert geen verzuim op van Lessor, noch kan Lessor hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De afleveringstermijn is geen fatale termijn, slechts een indicatieve termijn.

  4.3 Het is Lessee niet is toegestaan het Object te (doen) voorzien van accessoires, , tenzij Lessor zich daarmee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. Bij accessoires welke zonder schriftelijke toestemming van Lessor zijn aangebracht, is Lessor gerechtigd om voor rekening van Lessee deze accessoires te (laten) verwijderen, zodat het Object in originele staat wordt teruggebracht. Lessee is en blijft aansprakelijk voor directe of indirecte schade (waaronder vermindering handelswaarde van het Object) als gevolg van deze toegevoegde accessoires. Als Lessee het Object wil voorzien van reclame of uitrusting ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening is eveneens toestemming van Lessor nodig. De kosten verbonden aan het aanbrengen en het, bij beëindiging van het Contract, in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het Object, komen voor rekening van Lessee.

  Artikel 5. Standaarduitvoering Ieder Object wordt afgeleverd in standaarduitvoering. Dit houdt in een Object:

  a. zoals gespecificeerd door de leverancier van het betreffende Object; b. voorzien van de door Lessee schriftelijk opgegeven accessoires en opties; c. voorzien van het onderhoudsschema (serviceplan) en het instructieboekje .

  Artikel 6. Leasetermijn 6.1 De leasetermijn (leaseprijs) omvat de kosten van het gebruik van het Object en diensten die als zodanig in het Contract van

  toepassing zijn verklaard. Inbegrepen in de leasetermijn zijn, tenzij anders vermeld: administratie kosten, afschrijving en rente. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

  6.2 Indien er contractueel een waarborgsom is overeengekomen, geldt deze waarborgsom voor de gehele duur van het Contract en kan Lessee aanspraak maken op de terugbetaling hiervan zulks nadat alle vorderingen uit hoofde van het desbetreffende Contract volledig aan Lessor zijn voldaan, zulks ter beoordeling van Lessor. De borgsom dient daarbij reeds

 • Algemene Voorwaarden bij Fiets Leasing Volkswagen Leasing B.V.

  Pagina 2 van 7 Versie 1 september 2013 (VWL2013.09) Paraaf…………………

  Volkswagen Leasing Volkswagen Leasing is een handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V. Saturnus 1 3824 ME Amersfoort Telefoon (033) 454 92 15 Fax (033) 454 91 90

  Postadres: Postbus 1591 3800 BN Amersfoort

  HR 20073305 BTW-nr. NL 802.76.47.82.B01 info@vwleasing.nl www.vwleasing.nl

  DFM rek.nr. 46.09.29.070 IBAN BIC

  NL19 VOWA 0460 9290 70 VOWANL21XXX

  vóór de bestelling van het Object door Lessor te zijn ontvangen. De borgsom heeft géén invloed op de berekening van de leasetermijn.

  Indien een "aanbetaling" (op de huurpenningen/leasetermijnen) onderdeel is van het Contract, zal dit bedrag door Lessor in mindering worden gebracht op de investering, met als gevolg dat dit ten gunste komt van de leasetermijnen. De “aanbetaling” dient daarbij reeds vóór de bestelling van het Object door Lessor te zijn ontvangen. Artikel 7. Aanpassing van de leasetermijn 7.1 De leasetermijn