7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. ·...

28
,, 6 MAART 1930 7e JAARGANG No 10. -

Transcript of 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. ·...

Page 1: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

,, 6 MAART 1930 7e JAARGANG No 10.

-

Page 2: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Bij elken Radio-Handelaar verkrijgbaar

Bij elk.en Radio-Handelaar • verkrijgbaar

fl. 32.- CHASSIS. VORM

111111'11110.lllllltlllll,UIIII Il

Geen onderhoud.

,,

Geen Magneet­be­

krachtiging

IIRIIIIU IIIIIIIIIIIIII IIIIHJIIIIIU

Geen speciale Elndlampen

Geen Transfor­

mator

voldoet aan alle eiscben welke aan een goeden Luidspreker gesteld kunnen worden

O.R.P., O.R.G.M. EN NEOERLANDSCHE OCTROOI AANGEVRAAGD No. 49043 LUIDSPREKER MAGNEET~DYNAMISCHE

,,HEGRA"

De liroote Verrassinli op Luidsprekeriiebied

1 •

Gedel). E~ndelsmerk

Page 3: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

J..angcnliM:, '113 M, (635 1<.ll:). Q,.20-7.20. Oc1Jte:Jldéoncert vau

( iramn­f non platen.. 1.w-7.50. Ond~rricót îa Zidf,

·.~crded1gîni. oJ"v. Or_ L. Bàch. 7~S·. EsJ)era11(0, R.20-.S.25. Klo,g~tti ,·an. cw -St, ~nKêrk,

3'25 9.~e . .Kath, ,\1i>rn•nwij<l!1Jlg l'iarrc, Mi'i;;ertz, toe,pt'l,.il;. INm.

t\Alu11owg. ll53 Al. lt!IO k.H.) Kof)tnhai.rea, tfft M. t 1007 k,11,1 ~l.~t C1.~t-dk1u,;11)U1,,1.ni:., l(;,!\fJ, Wwrb<,rlchl. 11 O~, l1tM>t·rl..:hlC11, 11.21>. U11r .. ('}I '011 ldolckc,o~v,.i.

·.­., ... h,1 Jl,.l.:ldh'of)ot. . · 11.20--12.20. Voom1,.l\l~}.1'on,cèrt

<~IJCI, Oti" rt.~ls J11~r11nlt111<11•l l;o"n,w.

12.:lû 1.21;, 1·.alléolóell, 1.20. Oo~.c.dlonstuèf<nir,g: 2.~0-J.bO, Na.111,cl\!agcvncu1t

l)et l(,dio l'!IM;1"k..-., o. 1. , •. )Oh· .'\11·dfr~èll,

~.ê0-1.51). VOOfdn\cllt. 4.50 5.2C. Kln~1·u11rljc. 5.,,,. l,urslag en kl<Jkk<:n"llei

von h,:1 ll~adfaci•. 5.40--6.ló. W~erb<'r.c~I. ó.2Q. Wterbcrichten, 6 ~5. Ilj&P.in. 6.~f,. Sp<ll'luit.iageo. 6.m-1.20. Voord,·ocht. 1.20. Uursl•!!c Yan hel l(a1(dJ111l;. 7.20­7.55. Kooriang door Mà1l­

11c11kv1,r :,. 1, ,\'. Cllt. Nk.J.se,1. 7.fi5-9.20. FiT;SC)J& nvon,J

V,,111"h-d1;ht, 2.~ng1 too.uçc-1. 0.20-10.20. Ork1t~w Cl\ ~lis~-

ronc~rt. ltt.20-lJ.50 Danstnu:,:lek ,,001

Pa;:i1ace Hotel'. o ... 1. v~ Tt:dcty l''e­ if'1seu.

11.20. U,u"Jag on ~101,1,e,Jl<)><:l o;an titt R~adl:tAÜl:l,

2,30 4.l 5. Conc~rt· cionr ht1 K11<l. Snlcr~­ork~t ,

4, l!H.OO; KRO, Ziek~1)lo,l. ,,.m~~.I!\. KI{(). PcMHriclllcn. 5.tJO, NCHV, J)ic,,~t In de tl~rl:it,

f.\'. Luth. Kt!rl( li' Anuti~n:1':r111. 7.~0. '{RO. 1.ozinjf <>v<r: Dt

l ft~gcwJ.au~wStic:hm'l,t en! ûl' B::isi,.. li,·11. Ï '

7.S5, KflO, Vu,•1b•l-11IMa•irc11. 8.(1~. KRO. Praatje ~,,ur Pl<111wç

P{•rqn~. 1 8.2t~ ~J0.4,~ KH( ). Cont·c:t door

h<t i<.T<ó.-<>1ke<1. ' I0.4~11.Cfl. K~O. E111lllOI(; d•o•

her Klein f<onr u. 1. v. JI:,.., ll. l11cl{kCM.

\ Holie.n. t911 M. (lON lt.B.)

P,a G mrr 1010 .lL %80 k.B.) 8.25-9.20. NCRV. ,\1org;enwij-

dói,g. 12~1­30, KRO. LundwJnzjeJc

doot het KRQ.­1)!o. l:'.n­2.00 KRO. C!tt'1lrie ó,·er

Mo_n~ . 2~2.30. KRO. .Bo•kbespre-

lêng (Q.uc'ridtt•s Simson).

--------·

C\'tr :\\e\•r. }.\. \'a.11 te.!{gekn's O,· Pl::u-ue aau de v~

2.lO i\ariffllitin: Coi~ccrtgcbom\• A1ttt.~rdar1\ Abonr.e..'11ents,.ro:ict:rt, o.l.Y. 01. \\ iU~ ~\en,::elbcrf:.

l.).1,r11R: l iramofoonmuurt. lu lfk, ,u,,,~")(M).i;en: S. 1011uit!ll~,gr1J

t,..OO- \~A.( D1a.~. !j_cm. Sklili1t(. ,ro. VARA. K\Y:\rtÎ~rtjr \'flll

rum dl: i\lewcrmaTI. .~.t.'>. V.IIM. Kincltrnmtj,. ~.00. VARA. CM,,.,.,. door h~

\',\RA--Ort..,t. " 1. , . Hul(~ ...- <,ro,i.

7.JO 800. G1nn·aroo,,mu2kk. ~.uo. ·n11m1n 1\VllO.·Ktok

rtts-- C!II ~1trri'1lvt._ \räy OM, '1.15-11.m. t:ontt•I door hel

t)ru,oop,ortc~t o 1 v. N Cf'> Trfel> !':lt­1 ,nc.'4e\, \.'öUI ltc Ku1>or....K01nk· ~et:-1\n.,,. n .• ,. !-. lp:notidf.

i'rt~r:un,na. Ouvo,L ~ 1'-atht· 1..i.gtr "on <J.:1111..,da, K'te~t1.t1 • Von 0111.:k b;, wnauer. l>01"""1ri­ S'-'.hr<'irfft ~·\.irt_lk tll!-...~ 1 ... <laur.~·i •> H<rtlic""11 ,3h dos Volle, UCt:"· ~~M!: b) S'tnal. ~\ar,c~. Klotij,u; c) :1,I Cl•m )tutt.,, w.i.a-Ftu..,;t. \:"ulk11-:h:dt!~,,..motitvl.!:n-; d) hUt S<hne< vu,ch,ittc~ S. 11,'flaCicl!; t) W•m~:i. rm,lka volk;J.;ll<t. Ko­­ .1af..Lenkouc.

!1.115-JO.UU. far>k .N•d­ Aelhl:r n~,·""~ Sto1ir.2. SJ)«iaat voor d'..: ,\.\1 R.0 ges:­hm;\"fl door No1u"I. S11f:.loi,iing: J•me,. \'o'.aad. 011<<:st: llft Omroep o~~ o. t \'an t-;'ic·n Trees\·

10.()(1. Voott,:etlio~ oon.;,,n. al K<>btia. Dawvdof,~i: b) Oer

V(!'I'\\ t~ Kaufm1n"" arr. S. lgr~w 1"-ff: -.) Der Kuclmck. Vo:kslied': d) Hcf'Z(:~ mädcli<n, arr. S. 1 gna­ bt:fi. t<oza.tkeffKoor; ()L-vemue: Plotte Bu;..:bt. Fr. v. Sul'l)é; Jllyo· ~ wals, \Vrldteuiel; 1­lokoko Lid1e>lieä. .\lc)'<':-Hdmund; Ho· J.:oko. 1.ntent:t"''.Z'J. Grit; Potpouni. uit Da" Sc..'\,v:s.,~·aldmJC,.,J, ~l; Sla.re ol .!llory. Ho:m:aJlll.

J 1.00-12.00. ürno1oft>iU1)11uzielr.

lJ1T .VO:RSUll. lll1o !IL (l60 k.U. >

9.(l(l. VAl(z\. OrgC:conrert. ~.JO. VAllA. Lczbt; On.wik·

k:'fhg~"trk tW bdttK'\'(' \·an b.­ bJir.1csamcid=

~.45. VARA. Geditht<-nl:eapre- ltir,g door Tl~dd de Jong Jr.

!C. I~. VARA. Oramof<..w 10.:Jo. VP!{(). Dienst io ho, ge-

bnuw "-"' de r<oil. Prol<·'lla~1c,,- bomt !\: ,_. ....

11.00. 'l'i'jd;,e­"' A VRO.­Kto.<. 12.01-12.40. u:zingsu,'ks uver:

Oude '"' 111.-0cieme chemk (tl door Dr •. C. Jl. Sluiter.

lZ.«J.-2.00. Afuldog..--<m<:<rr d. tiet ,1 VTtO.·C·)d~. o. l: van Lou« St'nm'dl. Sol:>-,-iool: B01i; Le::skv.

2.cn­Z..'lO. AVRe. roo,eel-. h;uluurtje_ l!altba,ar \'erbog&.

0.2!, Han1bu~r ,\torgeng~L l':.lrna cencerr-

7.~5 1'ij<1:,tin. 7.-IU. \Vtt:r.b(t'K':'ll en nu:U\\<-Sbtr. H.00. Wet<nscb ,·rag,;n dc:I ~jds. b.'.ll'. Oud en .. ,tu,\• in het Die--

t't·npark \'RO ll=ti1·nbeçk. t.u,iwit (ul.:n\,..,,jy: t\~1ttl"~ .de t:•''U1U~n v~n de <!<' n1ar,cgt.

8.4C. 1\11-rgr·n,\'-i'.ding. 10.20. .ll•x C~lk:•·Ro-.,,..· O.ul·

sebe Koll)>inlpr<>lllcme. 10.r.,o. ,\lilitoir ,Con«!1I e, 1. ,

(>ht!tmu~ikmeistrr St"hm;J ... 11.'.\5. Ch1i$tia:, P.:iurm­.nn. 1,n"

~~ Ki·111:ler san So"ntnt· 12.25. Concert. 1.:to. t<in<ierzan~ur·r:~. 2.20. llltlendl1')( uu ?!<< Siaûior,

lt AltU<\O: E rld•trijd ""' d,, n.,,,. M:h• f'u"~,,u­Cu•;,

>1.0-1. H (.llttcm<ior. U•hcrk• • ~J1111.n im 51,0,r. ~.:to. Cn"èl!rt '<lf)Öf' b(t \1otk~· Kuu:. lh1n111)~('r o. t. 1. Paoi. P!'- c.;l)rtly

f..:..J(:. 1V,ilt1tttr cnnct~ dour t~I Orlc~6l van h•t 17< llnf. ?nl. <1. :. v. ,\rnS!kdirettor tltr

7.00. Sportb«ichl. 7.1~. We•tbtr«:ht. 7.20. 1\u~ der:, T•'tlz-Alhu1n

IK!!O. Mul.kal, Jt'd'11;: Frtt (j3r!Z. (krlrucl..• Lndo·tdorf. bel 1'oro1t Koor. H11n; \'at1e1 en (láSUt\· H3,;Ji.

9.20. W<'.t>r- <r. meu"'9bCric!lren. Sp<>rtberiç)t. Koonl· .(n Oostxec~ Wf>\•tb,~·f.:.hf,

9.JO. 03.Il6tiluziek door h<"l IJ.50. Oac:,mr1Jck door het

S,arpo Orkest.

Davenlry (exp.), 479 M -, (820 k.H.) ~.50, Concert door het Poli1k"-

,\1uoclckkorvs van Bi..rmînghnrn et. L 'v. Richar<I WásreU.

5.~.50 •. J{eHgion io Ibe light ni J.>fy-tMlo.g1e.

9Jl!i. l.ieiJ .• c,pr9<p teu li2!e v,ru, Tbt11 B)rttli.ngham Hosptt:ltl Costre.

9.lQ. Weer- en nicuwsbe;, 9.25, GewiW -concert Mor het

\'1,!ts~rktc Ra.dil•-011,;~s.t o. 1. .. \'. Jo­­ ~\,11 Lewls.

10.50. EJ)i!oo:g.

Hamburg, 372 ~1. (806. k.!f.) ­H;;iv:{i­~tconc.ed door .ht>t Qrl,.1•,Sf

•..:ia.u .he s.s, c;ev~1a00 V3n IJ.? H~Jn­ hl1rJ;!•An1á&c:i .. [ifu.

.• ~.2!). De. k(Ukke~ \'~h ue Üf0(>1e .\liêbo~

Orus,cl, 509 M. (590 k.H.) ~.20.. t;':o"Clld o. 1, v • ._\ta41ic~

Wey,1ai1~1 5.20. Üan,1111 u1"H:k uo()r ,et

ll~Morkesl van ArnJt110nvillr.. fi,2(1, PîQ.:113c,ou.:.c:rt door \\rnl!,

rrrnitdorg,E-. l\1t, \roord('c.ket. c,·11() 6.50. Gramoloouconoert. 7.óo. Herichtën. 8.ao. Oa!a-concert öoo,· HégJH·

dé Lj1'11loy. zang. Nn ltèt coucert laatste belid1(<,

llérlljn, 41R 111. (71~ k.11.) 1.io. ,V,)(,r df• l:'llltlhf>!I\Y('l*­ 7:i-J;,>..~ '\\.'-e!k1)\'Cr;i:lf,.ht, ï .50. Nlin, l~al ~1.:-rn•on ,: °R~(:l1ti- ..

{ragt'Jl Jet> r .... rmdwirts (1 )~ \\:n.i\ tn11~~ <,l~r l..~.l11h•lirt '.'f'>n \Vlll'l,C:r- :c-t;lit \\lï:t!'.ll:11?

H f5. J(k'ikfr~1\RJH:i Vi\11 de fJQl!­ (l(ITilt':'H'r .Q:'111ni~i)i~kCJ1<.

it~Q ... i\,t'X'g<?1111,.•ijtlint, D:intntt klokkC'rl$J•flC van den

l)n111 vau Bc,r;ijt:. ! •.25. \Vect\lCJOr~.h·l)i.,,~. 10.:lO,, M•"f1•'""'fj~i•IJ(( door het

A1Mll<r·KUIW Ko«<:J:. f!erl1fo. I.:?(). ,l(i111f<·11tt1rtj<r, ~.a<}. 1;;, 1 ci~"îr· Fi11v Hn,·l>-

t1;it ïi, Il,•, \Vind~i. r,. l. v, K A. 1·'111,1<'<<><.n,

:120.' Pn .. ,,i:·.t;t11r1V1:i v,,1'1 de 1h:- t11PA'J,~ .,r~J, 1flit1J{·

,1.2(), Sponn~th ccocert. St<:i1..,:c­­ k,~iel.

OltuH'1H tijtJ\st:in, wver-, ~oi·t" on n1r1J\~·ooe,iC"httn. v,.,·,,ol~orta tot tl .eo dtl;1$n1u.1itl,; dnor ,tl" frit'Uriî.:h

J~(~) ti,u{t':r ktip~.I.

Page 4: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Liltgffll>Eri, 473 At (fi.'\il k.li,) 6.05--ê.20. Ü\Sllll8S!ÎCk. û,~0­7.20. o·cblendco.<ert va•

Gramoioo~platen. ?.35-\Ct,30· 6ramoloonplaten;.

roncert.

llui.Un, %98 M. (1011-\ k.ll.) (NA G uu.r J010 ~f. "80 lt>,R.)

(NÇRV .·(Jihe,)41111:.) 8.15-9.00, Mor11onconccrt. 10.30 1 LOO. 7;;,,1,.rndt~nst 11.00-11,3·~. Voor'.e,lng. 11.::io t .4~. Orgekonc,;d. 2.00-2.3~. L1•ih1g CVC< ,;<:hQ\en. 2.45 3.1!1. Lezl11g D,<t· l/o1!1­

111ir1je!' :1.13-:;..i~. Kulpl~s. ,1.f<l-ll.OU. Zitke,i111rlje. 5.00-0.::(J. ConcWt door h•I

B,ori~ l.enslci·Trlo 6.3(). l<ocnscr" 6.40­7.10, l.iltl:lirt CIIU:l(·r)e. 7.10. :4-tnglos. 8.f()-11.4,. CQncert do(): Ut·

i\tt'lll'IIJ~che 01 l:c.:~t vereenjg}ng, ij •. 1~. Le,ing: Ch,,cot-d~. !I.J~ -10.00. wtvo1g c~r,rcrt. 10.00. Ro<llo-praatjo. 10.30. Pct1,h6richtc11. I0.40 t t .(IO. Grn,nof(\lllunuzt,•l-.

K•l~riclhor~. Jl,,~ M. (~Ut) )<.Il,) Kopcenhagcn, 261 ,\(. (11167 k.l-1,) ü.50-7 .(JO. Gymn~sttd, . JU.~. Wecrbo,richt • 10.J,,-11.û5. Vitz. v. schQhm,. 1120. 1 Jtrslng een tk>1<kL'!1e])el

\ ~lt'! bct l~1adhuia. t l.20­1 • .IU. Concert door hol

Or,l..t·~t van Pal:i.ce H()lel o. 1. ,,. Lc:~ura Ovld11ark.

2.fi(}. Vu·:,r de 1.\t1Î$\tf0Jf\V. 2.5~.~5. C-oncert door h"1

():ktt:l van R,tölQ.u1·a11t Wi,;cJ: .1.00. Be.ut~berlchlen tfl koe,stt11. !i.1Q--t,.40. \toor~racht. ö.4C-6.t0. Eog. taalondenicbf. 0,10. w«,hcriçh;. (i.2<J. Persb.e1il•htet1. fi.35. Tijdsein. 0,36 7.20. Debat lusl'<'hcn f.. ,,

Holstdn-Rothlou cu Ma'} Atlu~g. 7.20. 'l)u_.:ttlag van het R;i;111huis. 7.20- 9,10. Uhi. vanuit (;)dd.­

FeUow Pvhice. !!.25-11.2.0. Donsmozltk dóo'r

het Oansórk~ ,•an Hotel 4'Angle- ter:e o. 1. v. HOi1tz jl>llth.

11.20. Uur,;lng en klok"•""P•l, van het Raadbl.4i~.

N'e<l. J;.a,beurs~ O.nder\\'erp: bi:; ~! \lf:IQetJanêschc: Ja"fhetus.

!l~ll.00. Cor.eert door''"" Ontrocporke5t o. J. \'. Nico- 'l'r·~C:J~-\ Ot1\!Crlllrt;" l1~t l3arbicr ven S<·~~I G. Foss.iui. V;e, ijto!~n vil jle·'l!ûlti, Aus .:l0Cr lierter. l,änd'cru_. ~ÎS!vk kO\\'S<'i tÇai:SQr~\\'a1z(rt. l· Sti'~t1*!', :\<lGrtti!<Jll, FiJip1)1:cci1 F'raç:menre~ UJ! 1i< op.:a l'a..jll, Oounod. Pl•i· sir tl'~mour. J\!.atHlll· Pplona,lstf Ch1if}iti.

1(),00. r«we:icltt!n V•~ Oio,. Voo'1-zeiti~g O>)Otèrt: EJ(y~t1Sc~ç1 ,\tlra-ch, joh~• Straus,s. Î.a' Housar\l'l:, val.se trnlit;,in\ L. Onnne. J\\àu~ <~hens F•io.rlai, Pei-cy. ,\llnutt.,. .-p:el~ Pot11ntr:I. Pélro~. 1-'aqulta· Tang'o, f\.\ilr1110. \'lc)conte-ho'Olc, 11uus.rh, !Yl~doro.

1 J .00. Ou:onofoonmut1ek.· 12.00. S!ulting.

JITL\'l:RSU\I, 1870 Al, (160 1<.lL)

lO!JO. ·n­in A VRO.-Lnok. I0!»-10.h. ~lor~swiidht- 11.1!>- ·11 ... 5. \\'al zullen o,,rc

tiaderen tc1eo? Dt ·r. Ooed,witt- gcn 1,firttkl o,ret! Lee.luur l,'j:1 tu.cht bij hel \'r/."fl'~L ... ~n l.ind.

12.00. P<>litiohtr.eb!eu IZ.l.>­2.00. Midd•gm~1iek óoor

llá A\'RO.-Trio. 2.00­2.4~. W<r.ken op h<I M·

bied v. «oo'~kunst door P. J. Kers. 2.4-..~i."?,'J. llho,11a:tc,re filn1­

:nutlek tál he1 Rrmbra11<1t-Tbcafer te ,\0]6t\!,-OOOl. {)rk<-sl o. 1. s. Dar. llärtog,i. Oustav Wcihs. orge. ,,.~.I.O. Kin<feruurlle Joo, 6.00. Tijd.•ein A VRO--klok. !l.01-.45. Orarnofoonmuziek. 6.~7.ló. AVRO. Tooo..,lhali>-

uurtje. ToMeelovenitht dool llel· k.'l! Raoders.

7.15-7-45. Cursus En~scll: t,e.. F-11""'- l 9e lt:; door F ,ed F JY.

7.4.'L Politieberiehlu. 8.00. Tîidse'n AVRO.­klok. Ol"á­

motoonmt1ztek. s.»­­9.00­ Caase,:ie doo, W.

OTaadt van Roggen, Sécr.-Ge.-. di-r .

IL,mhurR 372 M. (SOII k.H.) 0.20.. 5'·Jto~uJtzandi11:.

1\.!IJ. O~rarr11ntm11n:a f\\3nJcie· Y:i,t.-7 A\.s me\re:­ 12.nr"vi"'tsch:i.ft· Ucben l'raxi,. Oie So,io 11m ~ic ~t:.sebineo.

l~. \'wr do Jeugd. 1.00. Ko"r.con~rt r. d jeu~<i

l.ç.dlng: ~1arr:n K1mh~te~n. ~.30. Ui,elctcr s. Müll•11err:

Wie Srcticre rci""n Von M<ere" t,uRd irt Aquarium.

5-15. Concen. 6.()(). l:ng,:sche l~allu voor

b<f:OIIC~ ö.Z.\. M~liR Kratz.: B~n.1(sb,,ra"

1una. Bcruf~wOMIChe llc: M~dc:wn. 6.15. 1.Al1d<sr•t ,\nar,c: Stundo

dl'• \Ve1ict:ihl~: Be1rachn111B1.!R wm ncruflbilJuogsg<><tl.

710. w,ert,c11cht. 7.1.'>. Ot • .\ !nkaa.nticJtc, Qf001C

0;1:.,n in 5 arh•" , :..n li. ,V.tytr?it:~. 1·,·k::,,t van Scribe~ tn :,,c:è1:ê B:tZCI dua: J•an ll<ythekker, MQ;I~""' tciJing_: Or. Ch1a1ä \Vtitts.

10.'20. \Vttr- l'U 111eu\\•i.t,,:riCh- fCn. Spç,11,,,t'.dtt :,/oord· en oon- 1..ctwe,,bL"l'ÎC.h:.

10.-IO. Oän"nuti<.~ un R••t~ll'- mu..t 0~\.1"11,a.orr.

Dav<nlty (esp.), 419 M. (623 k.ff.) 12.20. 1hll:.dos-c~orert. 2.20--~-20. Concert door l.owlT•

CL,ema-0,t.est o. t. v. E. Par,wn,. S.35. Kioderu,·r j,. G.20. }ad, f'ayn<' .., zijn BOC.·

dansorlcest. 6.35. \Vetr• en f):êtJy,:~tl". 1.00. c~•c•r<. S.2û. E~tt1i1>.h ?,...--sonatlt~ nf

tb~ [igm«nth C,,ntury. R.53. Nieuw,;hertt'htcn. S.M, Il ,\lu,k Hall in lro9. Sp<-

ç:aa· \-.Wd1..:\'illeanru~ram,ua. 9A5. Poirt 09I View (5). N'kH­

\\·t· ~trie Spreker; Sir Jus. S1..1n1p. Jf.2<~ J>;.,,.,.ree,tal door E,-

n·­~ ; ~h. J0.35-10..50. \V<er. en nieuW$>-

O\'rithle1

Brussel. 509· M. (590 k.R.) i>.20 Concert door het Rad,o-

Trio. fi.20. V oordcacht. o.;is. Caus,ri<,. ij.'iO. GtamO!ooliiIIUZÎfk. 7 .50. Berichten. 8.35. COOC<'rt n. 1- > l',anz :\1>-

d,é m. m. v. Stcta Korb en L«>- pold Bra«iny.

10.35. Laatsre-.i,c,;chten.

Berlijn, tt8 Al. (716 k.H.) 3.50. Conctrt. ~.50. .Nie•woberichteo. ~jll.9eio

oo spon~ricbten, Da,,ma tot 11.r;o dnnsuuciek.

Maandag 10 Maart

. Toulouse 381 M. (788 k.P.) .f)A!>­G~. Historisth~ voordr. 6.W-7 .10. Argentijn><h< muz. 7.l&-7.20. Koc,.;eo en her 7.;ro-7.35. Orgelconcwt. 7 .'l!>-7.'IO. Berithttn. 7.5<.'-8.10. liympl1. co<Kcrt . 8.20 ­8.!iO. Soli. S.50-J1.20. Chan,onoettw 9.20. Concert.

ParlJ• (Rndlo-Pisri~). 172.'I M. (17-1 k.H.)

/1.20. P«sberichten. R.~o. Oymoast:ek. 12.20. Rt"lit,ie1$t tau,cric.

0:1:.am11. h:!ii{KIJ'\C mui.i,•k. Vet'W'OI" a:er.·1. pt~!richten.

12·~· Rcligi<usc m•~•ck 1.0:5. Pcrs:,ericht~n. l.~. Sya,ph. concert. Z.~. Oramolononnni<~ ~.20. Contl'n, ~.:m. Oonsmutitk. 6.211. Lnn<!b.bcrichltn. f..!JO. CnnomuzltJ<. 7 .'15. Berichten, etc. 7.50. Oui&MI 1(3dtt>-Pnr:o ~.20. Concert 0- L v; Mouric,

A11~r~. m. m v de cbmcs }e'JJ1nC 011h11ie: tfl Yvunnt Ledut en d<. hte:;cn .\1...1.r~~J t:r\ Langhns.

hl <\• piuzu ~,ichtcn elc s.ro. Sporthcnèht<n !1.J,. P«>b•rtobtco l1C. 10.21.1. c ... «rt ·~· (jr­a~r

llntel.

o\lntala, 1348 M. (222 l<.1:1.) 9.~- \l' oo•draCbt. 10.20. üoosdi• 11610<fening. l 2.0.~. Wtt~èrlchl. 12.!iO. $ympi,on;,, concert. :l.20. Vocaalc:oncerl. 4.50. Voordrachl. 5.2!). AvortJgoclSd,ensloefenir,g. 6.35. Voordrocht. 7.0$ .Sp'-'1t~Cm,fit 7.15 Concert, Y,00. H,x.h?:elt vsn Ant 'rsene-

thoy.·. Jtegi~: Per Liuc.lber,:. 9.~10.05. Trio voo, Plano.

\'iM.• eJ> C.,Uo. OJ""' 32, "'"""'°'Y

9.2S. Kame11111lZÎek. 10.~. Epi!ol>g. T•mptation, ll!J0-1 l.20 (ál~én P.3\•.). The

Stien>t f'i~llc-wship.

LOiMlen, ':356 t.l. (842 k.H.) Daveatry, 1553 M. (193 kJI.) Ui.!)() (ttll<:011 0,,V.). Tijdoeio en

Weerbericht. 3-20. Kerkcantate No. 80, Bach. 1.(1-~. Voor de Kinderen. 4.3t>. "Concert door het Radio·

O,kcst, o.i.v. PercJ Pitt, 5<50. i\1îria1n Ltee:tte, sopraan. ·5.~. Bijbèll<zC0- 8.)5. Dienst in St. 6!artia--in-

tlte-Fietäo. Krokgelul. 9.05. Llefd.oproep ten bate van

Homes for Wor~ïng, Boys in Lon- don, doOr Sir Thomas lnsklp,

1\.05 (alij;en ·Pav,). Liefd.oproep ten bate van- The .Rrulclilfe lnfir- mary and Country Hospltal,. Ox­ forila .~ogr Sir E, l'atquhar'~u,zard !(-OV-0" fRCP, . ·

jl.10. Weg· en nieuwsberichten (a.~n 0-•v.) Sch~rfi:hten.

koor van de Basilika, St. ûereop. VJctor Dt1~pelt lelding. Hel Wer,g $t&:~ktvlartef· Gr.:lpè, J)i.1!1(\, F.tilgers. OTl(cl, ,

Q.35-19.55. Zi•k•nuurtje. t0.20-10.45, Priiz \Vorm: Wert

,~1d'Ehrc deutscher Sprache, JO;{oO-ll.15. Arlhur Hcy<:: Wie

"'" l'ilin ,ru llrv:<>t<I en•l•bt. ( l .~I L45. Prol. Hèrmann

Unge,: }Ausikat, Ar:l>eits~u1ein­ ;;çttnft. , (1.45­li.lO. Paul Westheim: iil~ister der PlastJk: 8cgas-lli'<le· bránd,

t 2.20---1.liO. Mldll•~conccrj, . o, l .• v. läy$0ldt. Malt v. Wistinghaus"' l:la~ftnn en Grape. begeleidinf-

i,;o.,..2.05. Radlo-littera\llur. 2.~.35. Stenoi:r~phle. 2.35-2,40. W. Weber; Voa den

1',rbcilt'Jl des l(t~ln"g"ärtnt!rS- 2.4<~·3.00. M'arie Th.,,,. v,n

cl~•l Wy,·nbc,,gh: .>.us Prauenbll- cli<;n1 und f'r!lueuieilschri(t.~·n.

3,Q0-3.20. Or•.moiomp'.-nten- concert.

3.20-4.05, Uiit:,. der Vo•~,,~ wcdStrlld om i,.:t Weijtduitsche Knmpio•nsch,,p-

4,~.:,0. VC>Qrnvondconc•rt d<t•r het Onbbclkwartet l!cethoven onder leidln~ van Karl Secpe, (ii· tieln Crous,..Bnn-at1.1 plano.

·l.'ICl-•M,. Or. 00llt!II'.$ Al'<ln· '""'· Oio Bd,r(uug de: Sccrobtle 111,nr Ur. Oollttlc un~ selnc Täeru van lfo,th Lortng. Als hoorspel b<- \VC1~1 dOQf' tJen,1101~11 Ka!.Ock, SpeJ.­ l~.ld~r: Kondner.

~-4~A.OO. Voor tlt! llrbctocrs: !vttt:S('hên im Benrt. J\d,,,Jc llwni. rnel,he;n,, llie VtrkäuJerin.

6.0~.25. 1>:. Hnns Stein, Be· richto aus A1nec-ilc..1. nnd :'11~ l{uM- J•ud.

6.2$-6,45. Or. \1/'lh~hn Klct- fe)d: O•Otnno Oonitttti'~ kom.iseh,· Op1·ro Don Pasqunlll.

6.4'!, Spottbolichtei,. 6!1()­7.;!0. Oonst~ voor revor-

ólordijn o.t,v. Kuï1 Schuier Jr. 7,20, Don Paqu•le, komir4'he

U~ra lu drle acten van Ovulzctü. Muzik. lcl<,tin,t, Busch~ntter, Spel­ tei<lcr: Mhei...,, ~" Ko<>< c. 1. v. Zimmcrmann.

.r>"­:irn'n: Laatste 1>er:cbt\."ft en .&p<H1bericht~.

Vrrvol.gens tot t t .20 Oausmuziek o.l.v. E)'sold.t.

Page 5: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Lonienberg. 473 hl, (635 k.H,) 6.00--ft.20, O·ymnasti&. 6.~7.20. Orarnofoo11m11;;.îci.k. 9.3ö-10.30. Gramofoonmuvçk. 9:SC,-ff..,oo. Nieu,,"Sbe,+chtcn.'

10c3:l-l1.J.5. Uitztoolng v.oor scholen.

11.30 .. oramoto<mmuziek. 12.10. Wec!rber1cf1t. . JZl:5 TiirL-.e~ \~1 ~~uen ~ e1'

ni.eu,,~~chten, ~ 12.2:>-J ,50. .COnc,ert ctoor het

au.1 ... u. :t.98 ~1. (!OM k.B.) ()sa O UUT 1070 lf, %80 k.a,J

(KRO.-Uitiending,) 8,J:i,-9.30. Oramoloun. I L10 12.00. Ootlsdienstig llàlf·

uurtje. . 1'.!.15 1.ló. C,1no•rt door hè>t

KR0.­1'rio. 1.IS­2.0u. ()r,rmoloonm02iek. 2.~·:i.00. Voor de VfOUIW'., :1.(Xhl.3(). J(niples. ~.Cl.1-l,l.OO. (iramolOQu. 6.~ 15. Oramofc>on. R.1:'S. Nieu,V"flht.rJchltn en "E5pc,.,

,~1nt-0. 11.3(). Koers<n. 6.40 o, ~mul 0011. 7.00. C"'"'"-' K«klurijn. 7.:i(). ),.ç1Jn9; over:' Doopsel. en

Lltur;scïce •. A.00­9.30. LIJdfll$01'<.TWC{l;Îllg.

Cc-wijde muliek. K(l(lrzJng, l.ezing. 9..10-1200. Cooo>rt door het

KRO.-orkc,,c. °"~"'" Or~molo•>n·

KMlundbOfg, 11 ~3 M. (260 11,tl,) KoptfihBJ•n. 281 M. (1007 k,H,) • .. '\0­7.m. (iymuMtlck, 10.20. Weerbericht. IOJ:1-11.U~. Uilr., v. ~holun, 1 1 .20. llu~lrt~ ~· klokkcn"l)\ 1

>~ll hd ll~dhUIS, 11.20-1.20. Concert van Res1,

\V~\'V~ i.:w ­­120­ N11111i<1<1,ngco,,..u,·t ~oor

her llodxl oi.~,,iwkr,1. Je. tto p~uic ,•\Clolconcol'~ dooi•

liorold An<k>r..,11. 4.2C ·­1,50. Ki11ûeruurtjc. ;.oo. !ltur~b<llichten en k0<!111:l\, ä.1o-r.Ao. VOó,~rocht. M0-6. 10. Duitscht fanlt.i,,. o. lO. We<>r'l)erkhl. 6,20. PC!'&bericbtun. ö-J~. Ti)d~in. ti.50-7.20. Voordrochl. 7.ZU. Utirs1oir van llèt Raahuis. 7.~.5(). Uil~nding vanujt cl<!

Gar.l•sO<~kcrk. 8.50-1).10. Pi~no-concert door

l'iktor Fitcher. Daarna J;t:~enthten. 9.2!\-10.25. Orktslconcert <!oor

hd Ra<f-O-Ork<est o. J, y. f.mn Ri,e~.n.

10.zs-12.20. DaJ1sn1uriek vau .Kimb's R.estaurant o, 1. \'1 Jeris- \Var11,y.

11.20. liunlag •n klokk<,ml!pd v:en ht:t Raadhuis­

v. H, Z'eldtntus!. lakmé, L. Oeli- n ... Het 3e bt,cfrijf. M)&911, !>., Th~ ,ia<. 4< taièr..i. L• Bohèm<'-, Puo- ,Jn,, 3< l)e<!rij L

10.30. Per,;bericlrten Vr,z [ms. Ot.arua d'arismu-rlek door The

Si111,­in,g Fooi Orchestra in het c.,,. hateL 1.fl üaitê, Amsterdam.

12.00, Sluiting.

IJD,VJ:lllSl;At, 18l5 U. (160 k.H.)

IOJlO, T~dll<sn ,WRO.-ltlolc. 10.00-1015. !Mrgenwijdlng. 10-10-12.00. (ira.mofoonm1l.!:ck. 12.00. Politidleri<111,n. 12.1$-2.00. Middagmw:1<'k d~o;

het AVR0.-13nscn1ble. 200­3.00. Or•motoonm11%1t'k. 3-00-4..00. KniJK.UlbUS. 1.t,,•.t..vr.

d" l.tt1.'\V·VAD RL~s. 4:C0-5.00. Micr~looa-dlebuton-

ren. :;.JO-(i.00. Dlncr,nur.ielc duor

Dick Qroeneveld eo .t.ijn orke'1' in C•lo, Moderne, Ac1sr•tdam.

6.00. Tijd,;cin AVRO.-ldok. ,;.or V,,o,17.eitirg dinl'mlnt'<>k. 6.30-6.45. Or.-nofoonmuzic1t. 6.­7.lil c .. ,.,,.,, Engclscl>: """''"""tic. 19e I<, door Fred frv. 7.1!>­ -i.J.'I. C11n,1r< Frtgo!!ich: .

geW<Jrdetden. 191: l(il door fr. l'~·- 7.45. Po~i!richtt'n. 8.CO. Tijds•m ,\\'R().­ldok, Om·

mofoo~mnmldc. · 8.30---0.00. Kamermuzid< <!oor

Zîka­Kwar1et. Kwar1et Op- ll6 (Nc­ ge(,wartet), Dvo<:ik.

9.00­IOJIJ. Opero­<:nn«rt m. m. v lfé?êce Cals. sopraan: ..Lotti i\\u4e:::s Sleurs. si,pra.ao.. Loui~­ van Tnlder. tenor: Henk Vis\il_. tè:r'Qr; P•rd Pul, bar.on C. Wïl~ms. mal. He: verslcr!M OmlCéj)(ltbst o. :.

Hamburg, 372 .ll. (806 k.H.) 9"15. Uitz. voor scholen 10.20. Ult:t. wo, schol•• 10..'kl. i\\uziékui1­z. , •. sc!'K>lun. BS. Orl<eslconccrl toor he!

loloornii 0:1<est o. 1. ,,. llar.s DOrfng. ~.'.!U. Prof. Fnt, )6dc: Das Lied

C"näh~t. 5.05. Or. Htit-C O\~r ~ Jînli"n~

~ht!' K unat il! (.onder. 5.JO. Con,:ert. 6.,11). Prol. 01,pern13Jln. D<'f

K•n>pl s,;gen dit 1'ic11<rnnkhc,ten. in>h<'<Mdett rit::<n Vtrkalben.

6A5. ÛOl-crts: Da~ Wirt11Ch:i~ bild <im<.,,..il•nnlens.

7.tS. Wc,rb<ridlt. 7.:!0. Zu$lt nnd O<r1wrle.<chofi

Cm~I door het ~or•R Orl<c.1. 11.!IO. Hn&oo Wolf-<:nncNt. ~.50. \Veer· tft n:cuws.btnchten.

Sportbt:richn·n. NtK,rta. ,·n ()ostJJeO" "-~trtk;r1\;hl,

10-1(\ u .... ,.,,,iek van c,,. \\'.a.llh ,i.

Da•entry (exp.), 4711 Al. (626 k.H.) 12.20. Com:•rt door WeeDSCn

Salon-01kest. 1.20. Orgelconcert door R"l,a-

nal<l foon uit de Regent Bioscoop te Rooffle.mouth.

2.3)­3.:.D. CoDcet1· door het Radic-orke!t o. 1. ,,. frank CMtell.

5_1.,. Kinderuurtjè. 6.3.'>. \\~eet- en nievwsber. 71:0- Orge:oonoert dOor H. 0.

llo~gSOn v.,,uîl d• St .Ma.ry's Kc,1< te NoftÜtab....,.

7.35. 0.Hicyrt W>r Tbc ,\nc-ing- tor.- Band (l. 1. v. Roland Davits.

8.20. Cunctrl Sdec..iie uit Je tluzff'k v.an .\1e.,•erbeer.

g,05. NienwsÎ',i;,icMcn. tl.10 Konr- "":, o,rlcóS"Ccorrc ... 'rt. 10.35 10.~. \\.'('er­ cc ni<•rJM:~­

berlcllh:n.

Bru..rel, 509 M. (500 k.11.) S.20. O:an..qi1uzie.k van de D:n;-

citg St. Sa.v,e-ur. 6..20. Fr1oscn'" ,~. 6.50. liramótcorniu,:el. 7 ,51). 8e-r:<hten. 8.35. C<r.«rt door b•t Rad,o-

Orl<c,l. S 50. Causer:• Daam, •=·olg

CQntc-rl 9 ?11 \'oo.·drad=t 9"25. Concert m.. m. \. ~\me~

Ain1ée- Roo.dtinmt. zang. 9.35. Nleuv;sberichten.. Daari.a

w.n.·olg conc~rt. t0.3ö. LaaMc befichttn.

VLAAt.\SCl!E. Ulï.lENDl:-.0, &.35. Üln«ort doo, d• V~m-

!Clte Coci:alis1isd>e Radi~b.

Oerliln, 4111 M.. (716 K.H.) 7.~. Nlt~·r 01ntMp1n11Vck.

\tvia.üeb op e,en Duftscll volb!tierf. !3.50. Nii-vwt-- ~w,t- rn wt:1:r-

1,;,,.;.1ai.•.

Dinsdag 11 Maart

Parijs (Radio·Pans), 1725 M. ( t 74 k.11.)

7.()5. 0~111r. .... li<l. 7.50. H,,:thnli:,g. )J. '><"\ Pe.~berîchten. f i-:Ö:~ Rcrid1t~1l. • 12.ro. Symi1h ceneert 1.:_io. Koers-ert. 1,25. \1er, olg concc:­t t.SO. Ku.- ~l n, l.~ Vervolg concert 2.20. Koor$011. :J.50. Kn<·r,cn. 4,05. CQ,cert o 1. , • Alben

Ltlcattll' !S. 1!>. Otnthfen en toerwn li.20. Landh.hcrichh:n. ll,!I(). f.uer$,c'. G • .5.5. Gr:imof:ionmt1.;ue\. 7 .;ui. D:• '•J<JJI. 7.:50. Boekhc>udlcs. 8.C5. B<riçhten. 6,iO. Cv~Cfrt. In de p.11U\\ ae-

richten etc.

Toulouse 381 M. (788 k.l'.) ,;,20-e.J,. o., : .. 111u.zitk· G.~.4~. ll<!elduilt~"F ,g. ff..4.~."5- l lt~tur~t.c 1,;aulé1it­ (i.rJ5­7. Il: Are,. ntijt.•q:lw mut 7.t0-7.20. Ku<l><t cu Ir. 1.2<--1.W. R"1s,schc licJ•rcn. ·1 ;i!>-7.!ll. B<richtcn. 1 ~,-.'t2C. Symph. ~otc_.ri. 8 ,Il) '8.J!>, Kotrstr. 8.:~ S-~5. lltelduilxtnd,ng. 8 4!>­ ­­~.'Xl. Vocaal COIIC<:'1, 020. Concert

10.Z) C<irntrit. 10~. OtnNT1Wlck ,·. c.a.,~ Sion.

Mot~Ja, 13<1R )ll. (222 k.H.) 12~12.50. Ui12ending voor

scheien 4.20. Grm1ofounpin:oco.&cen. 5.20. Kinderuurtje. tr.00. Llln<!b. voordrndlt û.20. ~ngeGche ~'- 6-50. Riikslagkrooftk. ï .10. ;l\,•eeds.che ~\1,::1.i<!k. 9.0C-10.3(). D'~ Tm,en ,an

Jchn ~l.irs.fetd. Regie: Ptt Lio.d­ becg.

L<1n<ltn1 3~6 M. (842 k.H.) l)ävenirv. 15~3 M ( 193 ~.H.) l(.'.3~; Mur~,nwlldln(:, 11).il'<l, Tljdsdn en w,"rb,1·1ch!. 11.0b, ,\ !-lundred Ycir~ .\~o

(ll!) . .\1r. J. W. Ro!wrtn,n Scott \V•1rn"111°i\~·r JH~ lndehted to. , 11,20-ll,50 (atee:1 t.cudee). M:1i rd T<'lè,·iKté.

1.2,20. Ori:~li.:uncert <k1or Eègar 1' c"01c. fnid ll. l'olfü, ,oprnnn.

1.3~. ()JICtStCM~Crt door h~t Nntionl\1\1 Otln•Kt vän V/:tl~. n. 1 ~·~11 \Vtl"'\'kk Bruilh\·.iuili:,

~.20. Citi. ,v<11)t ~..:hulr..~n Z.~. Sonpr Don A11dr~, 1.t1111.

Spru:u1st:l1t vo,,rltzing. 2Ji0, Miss l(Oda Power: ll:iud

91 Old-1'udor and Stuurt Onï•· (VIII), A Dog'• Ooy tn rne Civi \Va~.

~.20. tntermeeac. , :t.2..'J. 1\1i~~ l~hO<l~ Power: Stones Î<Jr Y~1111ge1• Pu1><'.s, (VIII). Thn llttlo Whllo l lun.

:1.~0. Ja<I< (';tyne on ho' IHJC,· dan~vrltv~t.

4.35. 01111t;mu1,id, door Joszph l\,1~c~1R en iijn orkest vdn Orosvenor H.0(100,

5,3.5. T<ln<te1·u,i1rtje. 6.2Ö, Muziek in het Theatrc

dóót f\.lr~ F,;incis Toye. 6,3ll. T•jdseiu, w<,;rl,erfcht •11

t11C:ll\\•~herîch len. 7:.00. iJc gJ011dslugi~11 der A~u"

1J~k:. Piaf10tn111ir..k 1,,-c;.111 Schumann. ~~m"\t(·ld ilo<ir Decj1•r"' J\1act::.v.•a111

7r11) i:.t.o~ ,\1.r. ni,<j7l1Ón1i ,\1.ai"'- Carftry: Booh In. Oollcral. ' 1.45. P'r&11sche uauserie­door E.. 1)1. Stèphan, r

8.jlq. Concert door het Rad-o : t\',!li't{lir (Jrkes.t u. 1, v. B. \Val(cn "O'Dormell. •

t.l.~. "'~~r- en n'ieu,vsbcritt1tt11. ()XQ.~en Dav~). Sch~Cf)S"eric.h,tn,

9,4?, Points ol view, 1 i .00. Vo.orle-f.41g uil f-(etodOhts

Jrior 1\\r. J{n,n,a1d \Vatkh:$ö. l 1.20-lZ.20. (All. Dav.) Dans-

1!lt12'i~I< door 'rhe Vtc:.Oad)lly PJaye,s.,.

lü.3if 11.15. Uib.cooing voor -cnolcn.

11.00. Grä.1r10Joonp~ate,n,cOOC\!rl. 12.ló, Weçrbericl,t. 12'.15. 'Tij­&e:..fl van Nauen. 12.;i:;,...1,!)0. Ml~d~geonccrt d.

het Wcr,ig Orkest, o.Lv. Kfibu. l.~t R~dg~v1n.ger. v. Huis. 2.20---~ .r..o. . .1<l n eters pcelu urtje. 2. .• so. :takel1rlrt1 berichten. J.2.y.43. Voor de Dames. ~.45-1.10. Paul \~esfücim:

RolJ,iti-i\1:-tillot, 1\\e}ster der Plastîk. J,IQ-4.00. Voor de jeugd, 4,00­..11.5(). Vooravcndccucert o. , -. Ey•oldl. :i,$.­0.10, Voor de ouderen. ~~5-7.00. Spaan,ché raai!<.,. 7.~7.20. Robbjnu Dr. J,o,;,,i,-

lh* I)~" Altc Testament (2). Die V1·nyt1ete11 (Jespja, Ji1rc111it1l'I. Eze- thicl),

7-20. Cnlle~tum i\t~ic11n, vn11 l)r, i\lt'rcxl flrö(ich, óoslo11,ij1c,chc 1oondichte1~ uH de laatste eeuwen. Bonccmsche :i,·c,rrd.

Daarna laatste berichten en •1•ortbcd:l1t • v,,"''''~"' tot 10,3~ dnn~mu;dl"'l: \.:i11 C:tfe \\'itir. am nln·~·

l lJ.:J:'­ 11;,o. 0.hui,.muY.i<'k v:.i n l'(,•n:,:11~,,rf.

Page 6: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Utngen~g. 473 M. (635 k.H.) l}.û5-ö.20. 0.)·1unasticd,. 6,.21)-7,20. ÛJHlllOfOOl;JIIIU.·t.iek°, ~.35-9.4.5. Oram<:ifo.onm~'zieJë. 9.50-10.40 llim'11di111g 'toqr

~hvtec.. 10:10­11.Xi .ti,tu~.,q-J.<11ilze11di11•g

voor scbo?en. L"'ekliu:g: Studicnrat Or. h\i<·~. fr:tgm_1.:11ten ajt de OJ)'<Va. L>e Totht_erflult \'31t. 1\\ozart. Het Wi;rag-Orko::st;. On~er Jcictîng vin Külu1 Sr;.i$te"ni ScllöiY1r.1~r, t~Oti

' Kotundl,orit, 11~3 M. (2-00 k.H.)

l<op•nhngcn, 281 M. (!067 k.H.) 6,rtO 7.00. (j,•n111a:,;itlck.· 10.20. Weerb,rich(. 11.20. Uur,tag e11 klot-kc11i1,('I

v~ll het f<11.aé.1h uts. ~ 11.1(1 12.20. Co11ctrl vou Acosr.

IVl••I. 3.50 1.05. N,.,nld\lagc»no,rt '

l.t():>l' l 1)111..i Pré'1I~ J i·:trlllH!lllouJ F.11sc1nbl~.

IJl ,1~ poutt: v<lOl'<lract:1: ~.00. Hicu1·00uri'éhte11 ~Il k(u;r5L11. ~­ t o-5 .­IQ. 11 eri th t\.'<1, 5.40-0.10, fr:1nM:.hc h\«'toudcr

richt 1).l{), \\ti,:erbeticht. i;.20. Persbcl'i~htr11 ~ 0,35, 'J'ijtl::J~lu. ~.4t1-7.o;, Voord•~cht. 7.0!l-7.35. V.oordracht. 7.35-9,33. Z3e concert •••1u1t

de Axel.bor~­studin ûwr h(d v~1 ste"kt" Ra<lio-Orkest.

t:ia,311,~ persbe1icht~11 . !.l.50 12.20, D.1x•smnzh.:k \-'a.wi1t

R<'~1.. \Vive: door Otto \..irbg{on ell :dj n Llu,gtonlqm.

1 J.:.\J. Uurslag e1' klokk<n'l)tl van b..-t l{:iadhuie.

Hubcu, 2118 M, (100< k.11.) (1:fa. R uur 107'0 l\l, ~80 lr.ff.)

(NCR\l,·Oit1.c•ndlng.) 8, 1 ~­9.ûl), ,\\OTL,'O;\CQOr.<rt, l0.:"'(>-11..ül.\ Z.lekc•r.;lie.n~t , l.ûC.t Onuuofvun. 11.~0. Orgclconw1, 12.:-0-2.00. Omce, 1. ,\n1tii,11·rci

\l()C.a,! 1<'"and, :?:.00. So!ii-t1.:11ca11..:cH1. 2. t.'i. 1.iterain.1 c«11!<:t1·h: . 3.1~. V«·vclg c,,ncorl .• .1,0()-~.C)(J. Ki·,deru.1111)0 6.()f)-ll.:lO, Rl><li-011". 0,30+ J<nerf!C:,. o.~O. Techn1i,.,c ca,1~cd,·, 7.10 Voor dt' rlir,cr,· 1eu)(<L 8.00-0,(M) Ru11di,:~u·1_Q. clOOJ' u-..•11

lllsc,otlnhrick. 9.-':î. K1,i:1sen. ~.35_ 11.00. VrMllik ,,m~<'l'l,

Trio.

vucr gevor.dLrdèG. l8de l~.s ik'inr O. ~limnt. .

7-45. Polititberj~hicn. 8.~,U. Tijdseic A.VllQ .. -Ktl;t. 8.(/1. ·AVRO· R>din-toone•l. Slu-

Dio­opv1"reri11g­ \'il.tl Shrikespe.B.r~·,4 1io...,1rî> c:u J~1a. Vertriling \1011 Dr.. L. A J, R11rgen;diik, Lcl(l11îg: Kon1• iUt!t Klt.:yr... Ji..\uz~~ \;ä.n &h\1ar1 Oerman door '1tl Hmroej)()okeàt o. :. v. ~ico T re-ep,

Ooarn'"-. peri:.hedChtl\11 \,'a;,, Lha:;, Grarnvîoonrrrntftk~

12{0. S!uiti!J~.

Ull..\'f:Rl<t:l\L J3l~ ll. (JOO 1<;H.)

IU.W. T~a,;,c:in :\ VRO.·klok. l0.00-IOlS. ~\orgtJO\\tijdiJ'g. 10.:!V-IUJO. Oramu!ounmuzick. 12.to. Polilie.herichtcn. 12.15 ·-2.fXI. ~liddagmuzifll: dlior

h<I A\'RO.·Ensomble. 2.00 aro. Orarootoon111111.;.:­k. 3.00 ;IJ)(). Nn~-:-oor~us. i\\ei.T.

de: Lee:.rv.'-"ru1, I<,·t~ 4.0C-4 .. ~· Dt ,•0011ïr.nnJMe.

to'1Udiemuz:q_"lc voor piano. Ee,:, c.y- cllb in- ~i~oC.ttdt lijn. nit~\.oert.l door Egbert Veen Toeli.cbh11g door L•J1ns Sdlmi('t

·l~.co. Ura,nOÎOO'."'lill1l17iek. !1.JU-óJJ). -l)i!ll'DIJU7.X:i( d:)01

The S,pgidg -F1lt)!. Orche.4;t:-a in D.­ bal'et la Gaitê te ,\m~tt:u1&1·,

ö.00. Tijdsaiu A. VOOdtlok. fi.Ot-lL'IO. voortzetting <til1e<·

,uu..dek.. 6~.4­5. Grn:lli>ioo3­n1~ii.!k. &.45 ­ï­15. Cur~J'$ ltafis.anse.h

vout beglnoers. l8de lt'>$ dn:if lj. Riz•mi.

7 .1~7 ... :lS. Cu!SfS lc;dinán::-.th

ltamlMI!, 372 M. (806 k.H.) llt20. t)it,, \c:tr. ~ho.'.:t1 12.:U. EdGC-...Cht tit1.tnàit1.1,:" ,;.

'.'ii1·hnltn 3"15. HA:ir.\) ­,1rdro..:k Vo1n

\VintttSthht! dct l"h.'n:· 3.00. A1nr~1·cunccrt dooi het

S<::trpl. 0:'(~ .a . .50. f.eu W-llfrtt.c snet Jo.1ch·111

~\:a:i.,, til s\\artJ~ 8tlu:ln1·Scttwnrz .. h81:h,

·~ 15. Bila.Jal nl!IH:ker: 2\) J:.hr\• SfrT.J,Cl111lu:1u:J, ... in \\\~,',< c.k:11ts:h.t>n O,ci,th,."'\

~.3!i. Cu!1Ct'r1, 1,20. Prol. l>r. 0 tutu: Me·

,!,-rdett><hl; A1t in <Ier Kur.,t. r •. 1!). l'r. \Vetrol: t,mchunll',~

~ulk 0:l· d,ut1Cbt Obt:.r,t·hulf' ( Aufb.1U\C1'U4f").

7 ,,. w"roeri,;11t. 7.:io. l..itdtr ,ni~ l"nd llh.ht·

\\:'firu:. .\\uz1k,alc le'lli14': HoJ ~t l'lott<l, m, m. v. bel B•rlij11-<ehe 'Jame~errett.

!P.3.'i, \\'eet co 11X'aw.:tl'f\.'.nchh:•n Spvrtbcric:htcn. Noord· \'11 Olm1,ce- ""'-'\..'1'ht:lich1.

9.51. r-~:,~1uütk f)oo, lh·t Sc~r,a 0(,:t.~,.

IJ.;:(). CatJ&>rie: l.e ciném<t êl1 ~0)- l'e,volg concert. i.2'). lnlet<nèZW > .l1 ll•l!et Cq1pdia, D<:fihe,

Daven1ry texp.), 4­79 ~1. (626 k.H;J 12.20. Qrg(e!c~ncert door Wal-

tc1 S. Va~ '\•fflluit dL .41J Sai:­Ai::.' K1·ric

1 50. Cor,c,,rt door ~ P.adio- or{('b,1

306-3.20. Orl.'C.t: Suite Col) \\-('b c~t!1:, llia l•·tim~un,

5.35. Kinlleruu~-.:. ,;.35. \\il,er- ttn niP.'!nvsbtr. 7.00. Optf~n~muzick. 8.20. 1)-,.Jits:c:te- Jes do()'." .;v,. t)h:>

s,cpula11r.. ~50 N-cu~-sbel"K'1~n. 8.5!>. -::ulk o• t11e Fot\:~', l'C;J

1cxr.nt1tt' uit dt.>n t-iiC ,131:: Richal'd ll. 10 ... 1!'>­IIJ.;10. W1::er -<:r. n·~uw~­

b-cr <.-hh ...

­Otamnfoonn:uz.ick. P~ber:d1WO. Concet ci90r ~ On1roep-

r,.'4) trio.

6."ll. 7.50. S.:J>ï

Orl<Clll.

8rus$el, 509 hL (590 l<.H.)

Berlijn, 418 M. (716 k.H.1 7.21.1. \\taar~t1n men !-.·;ueekt. 10-~Ll.,,j(). Oar!(murlek..

Woensdag 12 Maart

Totdou"" 381 M. (7118 k.P.) 6.2\) li.35. 0..n,o,nie~. 6.3!> 6.45. Bcclduilttodin;;. 6.-15 6-5,~. tl"'tO""C'( \'OOrdr ~ 5C>-7.JO. Coc><:crt. 7 10-7.20. Koen>ct~ 7 .~ .:;l. P18.N>-C~lCt•rt 7,:1..3-7.50. Bcriçhter. 7.50-8.20. Voca.:tl concert. 8.20--8..35. KoetN'P, R.36­8.45 Beeld,iit,~ndng. 8. )$-9,20. Qpe1a-concert. 9.20. Concert 3'lllgebodcr doot

f>h•:lp,. Radio.

Slutt&art, 3l!O M. (833 k.11.) J.20. CA>n«rt dwr 11,,. on1t<><,>-

ort«.n o. !. v .0, Oörlich. ö.~. H•mo, uit de pt,,z. 7-ll. Pl.."ln()('on«rl. 8.IO. Oie kl•m• Tag«.....,r<nodc. 8.20. S)mphonistJI Jancc.,cert

door dt: .,11;,.-1r d~ jaakJb..~· ,,n Or. Ht..1\.h'~ c:on.titrvaior:u.tu.

t• . .50 Niouwq}u:richtt·:i.

.llo11'1i, 1348 ~L (222 ~.1:1,) , 2.0..~2...10. Uitzç:s:diu-1! veer ~c~~r

l.2(1. ()ta:ïtu.10Vflpla~.cnl"".lOtut. 5.2t). Ki&de.nt1rrrjc.. .~ .. ,o, Concert. ,;.:,,. \'oo«!Flldtl. 7 .20. \~oor l.fc h-ni·,x Juu" 7 .20. \'" L'OT çe- dames 1 ".JO. Ziwcc;ili;chl· Ronta.nc(·n ,,a,..

Cari" E.dièil>l:rit 8.(1."'i. ît4:cita1:ties. !l.00. JOOl"SV'°1' Cll l:l).i-WCII. :ilt ....

rar-e k~nit'k \

Parijs (Ra<li<>·Pari•), 1725 .IL (174 k.H.)

7 JX;. 0) 11!MSht1', 7,50. llcrhattng S.20. Pcr,,tcricltton- 11.0b. Bcric~te:t, .!tl;, 12.30. Symph. c:>nct""I, 1.2Q. K­Offllen. I .Z.,. \'ëN~J;t CUC'IC\"tl. 1..50, K1ler$eR. 1 ~,. l'en'<llg ,-011ru1. 2.2~. f{o(:rr.tn. .1~. Ko,;,-,en. 4.05. Ccneeu. Jonny j,>ly, ,100:.

1\11,cet Urirf•u. pir.110. Rot(:I Boul- nh.•. pi3nO.

5.15, Per~ohl"' en k~= fi.20. L•ncfo.bcrichtrn. n.ro. Kner<en to 1><ncht.n. 6~. Qru,t.oloonmw:iek 7.23. Li11.rain, kroniet 7.!51). 8t•ii-t>"llt ••• 11e" R.11,1. Ko.,n,en. R.21). L'fn..itc .-au Chah1,e1.

t)rke:.t o. t. v. l~ti,:-i U~fo .• te )'., Ut.: pal.2t berlctueQ.

Lond•11, 1106 M. (842 k.H.) D°'cntry, 1~3 M. (103 k.H.) 10,3:1. Mlltgtowtjt1it11&· 10.50. Tljd~dn •• wcc,t>oricht. f!.O~. The Cout1tryw11man'• Day

M ,~. Leeuora Eyl<e.: Simplo srrl11g Ckru,111~.

11.20--11.::(). (All~en Lo11dt11,) f.11111,1 T(•levi,iu.

J 2.20. Ht11l<>tl•coi:csrt door l:d. L!<lan,.,y, ~oprnnr, é11 Rittaard ~kl.Yt'kil'i~, ~n,or.

12.50. Or111'lrQ111'ert ,ttw ë.clw. ()'t­1..:Uty vnu ·rubMuQ Cirtma,

l.~.2() LÖ<ht MIIC<:rt con, Li:011~rdO J\t..'1'J1p cu 1ijil orke~t van l'icca.dilly liotcl.

,1:2!J, Oramof<Ju111111u-&ic'k. 2..,'>0. Uitz. voor <:JctioteCL J.!IO. Intermezzo. 3.~5· fransch• 111o.lle, voor be-

!(tnnc1'!. ­1.20, r.,i.cht ecneeet doer het

Hrixtóll AstOl'i,1 Orkest c. 1. s, Fttd J(l!chcn, ·

"-·35, Lri1:r.è11di11g voor scnoten. tSO. o,·g~lconcc"t, lltt Orltt;I

o. 1. v. Pn•..cl. l(itrh€!<t. .:;i.:i5. Kin.d'lrnurtje, tî.20. Vc:,orl~iiirg \•:,11 g.cxlic:btt:n. o.~. Ti!d::;e;ir,. Wl::\!I" lt:ritlit ee

1:iéuWSbe.richten. 7.QQ. De gru11Gijlilg..:11 Jel ,\\u~

z~k, Piauomeziek van Sch'umar.n. 1:20­?.44;'. Lool<lng B•ckw>1rd>. 7.45. f\-\r~. 1\\~ry Adams, An"

dreas V1:S<1li11.::. . 8,05. Conc«t door het- Gershom

PAr&üngcoo Q.u111~Ct. 9.20, · \y'étr- en rneuwsoerichteu.

(/U!e~n Daiv;) Schf;'.f':J§t-l'ri'1,ten. -.v.,w. '01. ûc.9rge Dyson: Tile Pr~ress o! A\ustc:.

10;00. UudJ• voor Dt. Cour· viJI• (2).

-=lJ,0~1-2~. Oat1.sr11u:iick dcor Phe ·sµl<mdide Dance B•R<l va.Il flo\<1. Sj)ru.1t<1.'<te,

\\:cra.g-.Or!<t'.St. u11dlêr ~elöio.g_ y-an !looclikr.ttc,;·•· Sotisa~: aron;s;aw ~"littrtfi\ii111. viaoJ ..

I.~. lledame, 2.20-;.l,M. K,ndemurtJc. Daarna: Z'akélijk ""'""""· 3,20-3.45, ·l3n«çb!'..Sprf1<jng <t,

nr. B•rili!Ï'<Ï"I 'R~ng: 3.4~.IO. 1'""1 W•s\lt<mi:

\lei$ter der Pfa,nik: 1\\et.z.._,.. • r .e.hrnrhrudc...

·l,IC­4,50. llobert Nu!ting: l{un~terûchuug im leichl"Dunter- •jcht.

4.5()­S.:,O. Concert. Au• dem N'<>\~ofon~htei" dër Anna Magd•· lënq Baeh, Tekstëu van Entsl Lis­ ~,-nrr. "'~l•'W.: Rruohidc Schnei .. d~1. c..:,ntlbalo; jose+ Lo~çifl, cleclam~t,e.

5.50-0.iO. Reg. Rut Or. Gei~: Oi\' l\~eu1re'l.t~:c•111n·g b~t der \'~,- nll'\gt'._pf.Stt:u~r 1929.

1)a.ll'na; Nleuws- tin inkelJb! b<:rlchtt:11, \\1eerheriel!t en snort­ 11'"·l'îthlc.n"

1;,3~1.00, Pm,~he les, 7.0(}­1.W. Ü<tl))'iichc lilièr

!\olv1~.hcph1tn. tlardt, lf<111lg,1te:in1 Stcin, \Vol'nl,

7 .2(, Crinl·trt d(1:1r he, \V c:rn.i- t>(k\'~h onder h.:hling van Kuhn. S1.1J~nnt:r1 t1•rll'll' \\.'t'rk.<'u van Joh. St1'i1,t1:.,,$ en Richard \Va"nc::r Onl\rn:•; N;~~"\'1 1!11 pc.:1'$bèrichltu

Page 7: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Instituut voor Radiotechniek

I Schriftelijke opleiding voor het diploma Radiotechnicus (Ex.am$n N.8.R.) Vraagt i11lichtingen en gratis proe.fles KON. WILH.LAAN 336 ­ VOORBURG

Worden de plannen verwesenlijkt, dan zal men dus in Amer-ika binnen eenigen t.ijd doctoren hebben, die hun titel door middel van dc,n nutin-omroep hebben verkregen.

wëlke vier jaar uil duren, in sta11t te slelleu het examen voor het verkrijgen van een academischen gra»rl ,if te leg- gen. De examinandi zullen dan echter moeten kunnen bewijzen, dat zij alle rudio-wllei,e,; hebben gcvolgd,; daartoe wordt a,111 het begin en aan het einde van l'lkc• les een code­woord uitgezon- den. Deze code-woorden zal do student bU het examen moelen kunnen tooncn.

Het plan bestaat tevens den studen- ten na afloop van een gehecl.-n cursus,

I.U

Oe vcrphcht.ing iR gestetd, dat elk stuuou, dat besluit deel t<• nemen aan deze .cradto-univereiteit". eiken avond een lel! uitzendt. Dezelfde onderwerpen "ulli>n door verschillende J>rofessorrn behandeld worden, roodat st.m1Pnten. die de colleges van een der professoren moeilijk kunnen volgen. ecu anderen leeraar kunnen kiezen die meer t,.,gl'ij- pehjk voor hen doceert. De .,radio- universiteit" zal alle faculteiten van een normale universiteit moelen omvatten en ongeveer 01> d~r,clfdt, wijze moeten gt\org:llli!<eerd zijn. met dit verschil, dal de lessen uitsluitend 's avonds wor- den gcgcwr.. zoodat de studie geheel in den vrijen ûjd der studenten kan g<'· schieden.

r.o<;hl hun medewerking te verl~ .. neu a!ln hPt plnn,

,,Radio;::Universiteit'' 9

T H E A. 8. C. RA D 1 0 SINGEL 400 ­ AMSTERDAM

Complete Radio·lnstallaties Speciaal adres voor Amateurs

Radlo­Onderdaelen an Gereedschappen

liet is van groot belang voor het Amerikaansché volk. dat alk- kruchten worden ingespannen, om dt>T.<: poging tot een succes te maken. Daarom heeft men een groo! aantal radio-stations en aH~ Univcrsitciteu van Amerika ver-

N11 in vele landen der wereld rle rad!o-omroop voor <Je lagere <c>n mirl- detbarc scholen met au<:Ces is tngevoor«, was het te voorzien, d"t men binnen- kort ook zou g,urn beginnen met h~I uitzenden van Hooger Onderwijs. ln dP Vereenigde Staten bestaan thans plan- nen om hiermede inderdaad binnenkort een aunvang' Le maken,

een Ameriia , er tn Komt

. ' i ! ~ ,, ! j

' i • ! .......................................................................................................... ow ·-········· .. -· .

ABONNl?.,\\ENi ADMlNISTRATlti: NBOl!RLANO / 7..!IO Pf:R JAAR IUil>ACTIE, I= l!NOE((S 4' flABl!R ~ f 4.- P~.~ U JA.Al{ N.Z. VOORBUROWAL 250. N',Z, Vocif'bur«w•I 250, AMSTe.RDAJ.\ (C-)

RUITENLANO EN N.0.­lt(Olt· AMSTERDAM CC.) Tl?LBPOON 37121 • OJRONU,.\Ml!'R 41280

J ll.- PE.'t JAA~ Abonnto1eo1t1t k1t11nt11 op tik 11d1do t11111•n, r.ossa ~·1.•M,\U!RA / ~2., Tl!UffO<)N 31121 doch dndipn op !Il) Juni of t oc:ctmbtt,

tü-nJ,r llpte5·,111J, vóór eeu aeeer dat.11, wordt ia

UN seLOle Prs .... ) t fllll'WÖJ:c11t.l Yerlc:n"\J

.. .1/,l,I! HeClfTF.l'o' OP os» INHOUD WORDEN VOOR8t.H0Qf)t!t.' NADRl/ll veRBODeN =i

t••••+••• .. •t••n•+• .... ,.,.••••••••"••·•••·,.•••••·••••·-•••••••••••••••••••••••••••••·•••••.-••••• '"••••• •••• •••••••••·•••••••••••••••++"•••+••! ................................. ZEVP.Nf)F. JAARGANG No tO 6 MAART 193­0

Page 8: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Sollicltaües op gezegeld papier vóór 15 MAART a.s. te richten aan het Hoofd van het Bureau l.UCHTVAART, Binnenhof 4. 's­Gravenhage

145

bij den berichtendienst voor de luchtvaart geplaatst word.en • ._.~,- -·-•-1 -,-•1- .. 0111:.1111111111111, wu1t111u111m11i.111111111111· •111111 ·111111•11m.,,,m11wm1111111111,mm 11111,u

Op het luchtvaartterrei" Schiphol (Amsterdam) kan een

LEERLING­RADIOTELEGRAFIST­OBSERVATOR

MINISTERIE VAN WATERSTAAT

~lk<' wr-ek ,votrlt r-r r.v••r rit- omrc)(.':})· stations in Australif <'011 Jc,ing van 20 minuten uitgezonden, welke apeclaa 1 be- stemd is on, d~ btlani,'!ltelllng van de jeugd voor de luchtvaart 1111 le wekken. Een luchtvaartdeskundige leert de Jon- gelui hierbij, hoe zij modHl­vli1.'gl,11igP.n kunnen construeeren. De leider van de- zen luchtvaartcuraua heeft in verband met zijn lessen een vereeniging•.opgc- richt van jongens, die zioo wlll~ggc11 op hel. bouwen 1·An modcl-vlicgtulgen en welke reeds 5000 reden telt, die over heel A ustraJ:ë verspreid zijn. De v,,, .• ccnlging is onderverdeeld in 1300 kleinere clubs. Deze radio-cursus heefL "i;roote belangstelling verworven in Australië en het i~ w,i;1.r,;r.hijnlijk, dat de vereent- ging van jeugdige amateur vliegtuig- kundigen door de Australisohe Aeroclub officieel erkend zal worden. Momenteel wordt er voor· Je jongelui, die lid zijn van de vereeniging. een glijvliegtuig gebouwd, het C<'rst.e, dat. in Auetrallë gebruikt zal worden.

KAJ>J0-1..l.lCll'l'\' AARJ'L~SSt:N voon D1': A USTRALISOIII!: ., P:t:(ln.

road": een gedeelte van do telefoon- en telegraafverbindingen langs een der lij- nen van deze spoorwegmaatschappij 1h'8S USJnelijk door den storm vernield. Zonder medewerking van de amateurs zon hP.t spoorwegverkeer ernstige ver- tragû1g hebben ondervonden.

Een ander amateur, die genoemd moet worden is WSDQP, i.t' Glen Falls, die gedurende twee­en­zeventig uur in verbinding wist te blijven met Sehcncc- tady, met slechts een rustpoos van vier uur. Het werk van W8DQP moet boven- dien zeer gea ppreciéerd worden, daar hij met batterijen moet werken, omdat het plaatselijke eleetriciteitsnct stroomloos was en hij bovendien verscheidene ma- len zijn antenne opnieuw moest oprich- ten, daar het gewicht van ijs en sneeuw op den antennedraad, de>:e herhaaldelijk deed breken.

AllIBRIKJlA.);SCHF. Zl!:ND· MIA"l'.~URS rK TJ.IUJ,;I'\ VA!'\ :­1000.

In de Vereenigde Staten hebben ver- schillende amatPnN< zeer belangrijk werk verricbt toen na zware sneeuw- stormen in sommige gebieden de telefo- nische ~n telegrafische verbindingen verbroken waren. Zoo waren b.v. de electnelteltswerken bij de Niag-«ra Watervallen geheel van de bulten· wereld aCgesloten. De amateur W80,\ wist echter in verbinding te komen met amateurs te Bu(Wo en te T .ockport, waardoor vele modlijkhcdcn werden v .. rmP.den. Bovendien hebben deze ama· tcurs zich nuttig gemaakt. door berich- ten uit te zenden voor het spoorweg- verkeer van de "Lackawa.nna Rail-

SCCCES OP nr,: ULTRA-KOR,Tl: OOLf".

Wedtrom zijn l'adio-ztr.damateuN< crin geslaai:d een succes te beM'iken op de ultra-korte golr. Ditmaal werd een ultzendlng' op den vur-metcrband van een amateur te Hart fort, <".onn. ontvan- gen te $an Oiego, Californië, zoodat een afstand van ca. 5500 K.M. werd over- brugd.

eigen marconist kunnen beschikken. Fkt apparaat is zoo ingericht, dat een lid van de bemanning het in geval van nood slechts behoeft in te schakelen, waarna het gedurende 20 minuten het SOS-sig- naal uitseint ; daarna moet een veer in het toestel opgewonden worden, waarna het wederom 20 minuten kan werken. Bovendien heeft men een inrichting aangebracht, waardoor Jrel. mog,,lijk is den zender tevens automauseb de po- sitie van het schip u• laten opgeven; technische kennis of kennis van <l~ Mor5e-~kens is niet vereiseht bij de bediening.

Bij de proefnemingen bleek. dat de ~ignnlen op een afstand van ongeveer :;500 K.M. duidelijk konden wnnlen ontvangen.

A t:TOlfA TISCHE SOS-ZENDERS, De Au8tralischc marine-autoriteiten

hebben eenigen tijd geleden proeven ge- nomen met een automattschen SOS- zender, welke speciaal bestemd is voor kleinere vaartuigen, die niet over een

l,ICHTE MU7.lEK (W JAZZ-Mt:7.IEK~

Gedurende de proefuitzendingen vnn de beidt> zenders van het Brcckman's Purk­stution. l'"r ""11 dier eendere 's avonds slechts dansmur.lek door, ter· w\jl over den anderen 1J•ncl,•r ,,-,n pro- t:rummu van lichte muziek werd ultgc- voord, o.a. door het Îll Engeland zeer i;eliotd~ ,.Cershom Parkingtcu Quiu­ tet'". Deze programma's V:111 Iichte mu- ziek werden rloor· vel~ Inlsteranrs zeer gcapprociëcrd, Nu de beide stations ech- ter offtciëcl in gebruik zullen worden genomen, zal in de toekomst volgens het plan van de B.B.C. over beide zeudera 's avonds dansmuziek worden uitgezon- den. Daar vele lutsteraars het op hoo- gen prijs zouden stellen. wanneer de lichte muelek-prcgramma's worden ge· handhaaf'd, raadt het tijdschrift "Wi· reloss World" hen, dit aan de B.B.C. mede te dooien, daar het da.n niet uitge- sloten is, dat deze programma's bij ge- bleken belangstelling, ook in de toe- komst zullen worden gegeven.

HF:El, EIÎROPA VOERT STRIJD ... TEGEN DE RADJO-STOR~GE~l De Gemeenteraad van .Boekenem

(Hannover) heeft een verordening uit- gevanrdigd ter bescherming van de radio-luisteraars. Het zal in de toekomst in deze gemeente verboden zijn hoogfre- quentapparaten en verschrllende andere oleotrischc toestellen te gebruiken, wan- neer deze niet voorzien 2ijn van een in- richting, die het onmogelijk maakt, dat het apparaat storingen verwekt voor de radio-ontvangst. Dcrgcliike apparaten moeten alle voorzien 2ijn van het con- trêle-teeken der "V.D.E.'' - dat alleen wordt J;"egeven voor- ~toringsvrij~ appa- raten - of van een ander door den ge- meeuteraad goedgekeurd contrêle-merk. Bovendien moeten deze toestellen bij de overheid worden uangegeven. Indien deze voorschriften niet worden opge- volgd, kn.n het gemeentebestuur 01>- dracht geven de stroomlevering uit het gemeentelijk electrlc.!teitsnet geheel of v001• l*.n bP.p:1"1<1P.n 1Jjd tP. <ben staken.

Page 9: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

snelheid als die van den zender, zullen de tanden de poolschoenen passeeren op het moment dal geen signanlstroom op- treedt, en er zal dus geen enkele invloed uitgeoefend worden. Wanneer de ,;ch ijf van den ontvanger te snel loopt, dan zullen de tanden van het wiel voor de poolschoenen zijn, wanneer de signaal- stroom door de spoelen gaat zoodat aan- trekking plaats vindt en de snelheid geremd wordt.

Wanneer dus de synchronisatie-in· richting aangebracht is, dan houdt het

Fig. 3A.

nr-----~)~ ..... ,. ,,,.::..., ..

dat voldoet, voor automatische synchro- nisatie voldoet alleen die van Balrd voor radio-doelelnden. Wann;,e,· t.elevisie-uit· 7R.nclingen geschieden via ren telefoon- kabel, dan zijn er verscheidene metho- den bekend om den motor van den ont- vanger met dezelfde snelheid alë die van den zender Le laten lcopen, maar­ al deze methoden vragen een aparte kabel voor het contrölcsignaal door te g"ven. Bij radio-uitzendfngen echter laat de overbevolkte aether niet toe twee golf· lengten voor televisie-doeleinden te ge- bruiken. Gelukkig' is c,· echter 0011 op- lossing. Ieder telcvlsicbceld wordt opge- bouwd door een aantal stroom-stooten met een bei;,1:,ldo onderbreking er tus- sehen. Bij de Ba.ird teltovisie-uil.:tending, waarbij een schijf met :10 gaten ge- bruikt wordt. zijn er ook 30 stroom- stoeten voor leder beeld noodlg. en tus- schen iedere stoot ligl een stroomloos moment. De inrichting voor de nutoma- tische synchronisatie i~ daarom de ~en- voud zelve. Binnen een lizcrcn ring zijn twee spoelen opgesteld 180 graden van

• Plkanr vPrwij(leNI. Hier t.usschen drae.lt een wiel va.n ongehard staut of week· ijzer, dat evenveel tanden heeft als er gaten zijn, in ons geval dus 30. De spoe- leu staan in unde1'1ii1t;e ael'ie eu even- eens met de neonlamp. Fig. 1 toont een dergclijko opatclling. Wannoor cle schijf in den ontvanger loopt met dezelfde

door W C. FOX

lezers

is noodi.akclijk want al deze eigenschap- pen komen de constantheid van het toe· rental ten goede. De motor m2g in geen geval vonken. Wanneer dit wel het ge. val is, dan zullen er strepen en krassen op het beeld verschijnen. In alle geval Is het aan te raden de normale voor· zorgen tegen motorstoring te nemen. twee groote condensatoren over de bor- stels en de middennfta.kking aan aarde leggen. Wanneer men in bepaalde ge- vallen het bovenomschreven type motor niet kan krijgen. kiest dan het beste type wat verkrijgbaar is. Tracht nooit met een mindere of kleinere motor het beoogde doel te bereiken, dit leidt im­ mer tot teleurstelling. Wanneer de leve- rancier volkomen constant toerental niet kan garandeeren, dan is een der- gelijke motor principiëel onbruikbaar. Wat de synchronisatie-inrichting be· treft er is heden ten dage een principe

1-47

Fig. 2.

veldwikkeling geschakeld is. Wanneer men den weerstand verhoogt, verhoogt men de snelheid van den motor, wordt elft wcc,.,.tanrl VC'rklcîn,1, rla.n nc,­mt nok de snelheid af. F'.cn gelagerde motor van stevige constructie met een soliede as

Fig. 1.

zijn. De normale wisselstroommotor is niet geschikt. De gelijkstroommotor met geshunte wikkeling zal de meeste vol- doening geven, vooral wanneer een regelbare weerstand in serie met de

~".1".Jro :f u,~ 4UTC,..,r.TIÇ '-~~ÇkR\;JNI!:>[-.

AL heeft men de béste sc:hijf ge- maakt, die mogelijk is, dan nog bestaat de mogelijkheid dat U

geen beeld tr­ zien krijgt. Dit hangt na- melijk voor een groot deel ook o.f van de motor en de synchronisatie: het toerental van den motor ha:ngt ten nauwste samen mel, het gewicht van de schijf. Vandaar dat 1vij or in onze vorige artlkelën op gewezen hebben, dat deze schijf zoo licht mogelijk moet zjjn, dunr- 'anders de anelheld van den motor niet snel en soepel te. regelen zou zljn. Een llchl,; S<:hijl' m1Lg. wanneer wij d~2e in de hand houden, inderdaad lichl lijken, maar wanneer zij ronddraait, b.v. 750 toeren per minuut, dun •PL••lt dit lichte gewicht bij de reg••ling van het toeren- Lal reeds een groote rol.

'ten kartonnen .schijf vnn J Meter diametei­ en een cllkte van i m.J.1. been nl een motor vun 1:16 l'.K. nOQdig 11m

langzaam rond to draaien. Een dcrge- li_jke motor zou echter krachtig genoeg zijn om oen lichte schijr rond l\l druaicn,

Ma.ar er zijn echt.er ,nndP.t'f' eigen- schappen bij noodig die "';.Î niet over hel hoofd mogen zien. De motor moet con- stant op een zelfde toerenaantal kunnen draateu on vrij zijn VWl eigen tvilling. Wanneer· d\l motor tijden,; den arbeid maar 1;30 van een omwenteling van zijn constante snelheid afwijkt, dan wordt de corrlgeerende invloed van do syn- chronisatie-inrichting al vrijwel te niet gedaan. Bovendien moet hel toerental va~ een dergelijke motor controleerbaar

Motorkeuze en svnchroniseering

R.=W. voor TELEVISIE

Page 10: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

AMSTERDAM Il I Plantage Middenlaan 62 N.V. T echn. Bureau v.h. NIERSTRASZ

Vraagt de interessante brochure en lrrlid,tirrgen bij:

Kent U reeds behalve onze gcliik~truo111lu111pcr1 R 406 Ve.rsterlrn1~sfot·tnr 15 0 409 S1eilileiil 2.4 m .. \./V. P 414 Steilheid 3 m.A.;V.

de nieuwe Tungsram Wisselstroom, en Dubbelgelijkricbtlamp P 475?

Barium-lampen

148

.. Een Luidspreker

voor de El lief

130.- t75.- Gld. Type 11

B

Filiaal ORONINOEN: Prol. Rankons1raa1 34 - Telefoon 2456

N.V. TECHNISCHE HANDEL MIJ. DAMRAK (BEURSGEBOUW) ­ AMSTERDAM ­ TELEFOON 48222

Alleenverkoop J\urcou voor Hollond en Kolonie., der firma KOLSTER-BRANDES Ltd.. ENOEI.AND

Ptdcl1t ComOlrttt!lc

GEEN l.NTf!llll!UD ONTSlE11JINDl: HA.STEN l'JEEIJ Joch "CAECIUA",SCI IE:-IERLAMP '1ET 11\0t.:l:TólH)\ NMIISCHLN 1UIOSPIU:1<E~

VRAAGT GHA.TlS TOl:!Zl:!NDlNG NlEUWE EJOT,STER,DTVS.NDES PR[JSCOURJS.NT

Rezit U ook ,,og zoo'n ouden lmdspreker; die- r,I lang uiï den tijd is? Zoo eentje met eeu chrnntscbe zlektè op z'n J,teluidsorl(anen waardoor de "Tannhäu,er"' precies tf'ndE-• kHuk1 »ts 'n J;.1zzbcu1d van wanklonkcn 7 Geef den ouden den vandaag nog "eer·vol" ontsla;! en koop een tctdepreker .S)•stcêm KO L STER ... BRA NOES. De weergave van mu1;iek en woord is :subliem, Geen ver.schil tusschcn werkelijkheid en reproductie. Kan ·, beter?

Koop 'n Kolster ... Brandes luidspreker

Beéraaf den ouden .Jcras ser"

Page 11: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

149

BERLIN ­ TEMPé.LHOF c. LORENZ A.G.

N.V. HANDEL­ EN INDUSTRIE­MAATSCHAPPIJ MEMURA

KEIZERSGRACHT 243, AMSTERDAM

DE ALLEEN­VERTEGENWOORDIGING EN ­IMPORT HEBBEN OPGEDRAGEN VAN ONZE AFDEELING OMROEP, OMVATTENDE OM ROEP­ONTVANGTOESTELLEN, LUID­ SPREKERS EN TOEBEHOOREN

HIERDOOR DEELEN WIJ ONZE GEACHTE NEDERLANDSCHE CLIENTELE MEDE, DAT WIJ DE

Afgehaald aan ons bureau bedraagt de prijs f 0.30

wordt onmidddlijk stopt. ln hel dia- gram Is slechts een spoel en teen mag- n<>r.tllchoi,n geteekend, In de practijk zijn et echter twee t(:,genovei~l>kaar noodig. Met meer of minder dan twee verkrijgt men gt~11 synchroulseering. Het aantal w,nc:i;ng,m op Il~ spoelen hangt a! van het type neonlamp wut gebruik.t wordt. In dcoranee ui het 1p,nb1LI windingen

Bestellingen zonder bij- voeginl! van f 0.50 kunnen niet uit,1evoerd worden.

BANDEN MET INDEX 19:29

ren geschieden, zie fig. 3a en 3b. Zij kan i::evoed worden via een 'transfurmator in den kring van de neonlamp of via een transformator in den plaatkring van een van de lampen voor de eindlamp in den versterker. Maar in alle gevallen 7.a)

deze inrichting voldoen.

Weest R. W.-lezer, maakt R.W.-lezers

wiel automntisch den motor op de juiste snelheid, wanneer het toerentàl natuur- lijk overeenkomt met dat van den zen- der, behoudens kleine _aï\\1jkingen. Hel synchronisatie-tandrad wordt op de an- dere zijde van de motoras gemonte.crd en het is buitengewoon belangrijk, dat het soliede geconstrueerd is. Het tand- wiel moet zoo opgesteld zijn dat ,:ij juist vrij loopen. Wn.nneer er dan een signaal 1>assccrt dan zal de magneet groote in- vloed uitoefenen op de tanden. zooveel da, de motor wanneer hij uitgeschakeld

duizend bedragen op iedere spoel. :\fän kan dit uitprobeer-en tot voldoende kracht voor synchronisatie aanwezig is. Dit hangt weer af van rhet gewicht van de ""hijf en de motordeelen, van- daar dat "'ij zoo op licht ge\\;cbt de aandacht gevestigd hebben. Gcv,oonlijk wordt een groote, vaste condensator over de spoelen gezet teneinde storing te voorkomen.

Dé aansluiting van de synchronisatie- inrichting kan 01' verschillende manie-

Page 12: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

150

LUIDSPREKER 2088

A LDUS is het mogelijk, dezen luidspreker cils · onderzetkast voor het

Philips Ontvangtoestel 2511 te gebruiken, waarmede het een smaakvol, modern geheel vormt.

»,

HILIPS beroemde electro­ dynamische luidspreker is thans ook verkrijgbaar in

den hiernaast afgebeelden vorm en vervaardigd van hetzelfde ma­ teriaal en in dezelfde kleur als het Philips Ontvangtoestel no. 2511.

p

< •

De hierboven ofgebeelde Combinatie, nl. PHILIPS "Meesterzanger" No. 2088 en PHILIPS Ontvangtoestel No. 2511, het uitverkoren toestel in binnen­ en bui· land, prijs f 525.-

PR IJS F 195.-

,, '·' ,', ,',;, ·,,

in een geheel nieuwe uitvoering!

DE MEESTERZANGER

Page 13: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Zich spiegelende aan den Franschcn omroer, waar de reclame 011 mln of meer gecbnstingcerd" wijze door hot omroep· programma verwerkt is, verwacht men ook hiervan te Londen op de Savoy Hlll gouden bergen. vcortoopig zijn de plan- nen echter opgeschott, daar dil mu- tuatie in de opperste leiding voorloopig het doorvoeren van dergeliîke prtnei- piëele wijzigingen in den opzet van deze, zonder twijfel het beste georganiseer- den omroep ter wereld. belet.

over staat. dat het eventueele aankoo­ pen van dr. bestaande stations eveneens een vrijwel ongelimiteerd bedrag zou cischcn. Bovendien is een groot deel de, zer zenders verouderd en voldoet niet aan de moderne eisehen, 'I'erwijl men dus in Amerika met den eigenlijke re- clame-omroep geen raad weet, tracht men in Engeland een dergelijk paard van Troje bij de British Broadcastlng Corporation binnen te h:a.len. EeH deel der opposanten in de leiding, die steeds hooger elschen aan de uitvoering van de verschillende programma's zijn gaan stellen, willen de meerdere kosten. die daaruit voortvloeien moeten, beat.rijden door den invoering van reclame-kwar- tir.rt.Je~. die tegen een vastgesteld be­ drag voor iedere gegadigde. wiens artl- kelen niet in strijd met de goede zeden 1.ijn, te huur zijn. Daar de finnntiëele positie van de 0.13.C. ook niet al te hecht i~ en de nieuwe uitbreidingen we· clerom zware finantiëfllfl offers vragen, hooft ook de meer conservatieve directie bier wel oeren na,

151

Prijs slechts f 7.50

gering van afmetingen, even voortreffelijk van kwaliteit als alle .PYE"

transformatoren

De groote Amerikaansehe uitgevers- maatschappijen en dagbladconcerns ztcn deze wassende populariteit voor rndio-reclame met leede oogen aan. Ver- aehiltende malen zijn bij de regeering r<'<'<l!I stappen genomen om hieraan een eind te maken. Daar het culturcele peil der programma's"llaluurlijk ernstig ge- schaad wordt door deze wijze van N<· ploltatle, had men in regcering,ikrin1,.-cn wel oorcn naar 1.eer beperkende bepa • lingen, die de reclame voor t>en belang- rijk prrcentage uit d~n omroep zouden weren.

l-taar het groole vraagstuk der ex· ploltatlE' dringt zich in dil geval Le sterk naar vnrPn, cLit een dergelijk!' regeling van het radio-bedrijf eenige kans van slagen zou hebben in de naaste toe- komst. Wanneer de mogelijkheid voor propaganda via do verschillende zen- ders uitgeschakeld zou worden, dan wu het particuliere initiltUef voor explöl- te.tic spoedig verdwenen. l.n dat geval zou een offaciëele omroep ingesteld moe- \"" worden, die echter, zclfi voor het land van de dollar, finanûëel onmogelijk zou blijkP.n. Want hel Amerikaansche rudiolevcn is ingesteld op een gronl aantal zendstations, die een krachtige ontvangst door de geheelc natie moge- lljk maken. Hel stichten van een derge- lijke ring van zenders stelt echter zeer hoogc flnantlëele eiscben, waartegen-

bt'wij..~t wel de contractbepaling, dat speciale uren alleen toegewc,.en worden. indien deze 4 maanden vooruit gereser- veerd worden.

D E organisatie van den Ameri- kaanschcn omroep is niet al· leen veel grootschcr dan die in

de oude wereld. maar bovendien van een heel ander karakter. Niett~gen~r.,111.nde de hoogstaande programma's, die som­ migc Amoriknansche stations brengen, valt toch niet te ontkennen, dat het ge- heel, juist tengevolge van deze bijzonde- ren grnndsh\g, waarop deze omroep rust, bij de, f:urope<!S<:h" omroep-program- ma'a achterstaat. Laat ons boginnen te «onstateeren. dat het aantal zendsta- tions in de Vereenigd« f;L>1ten l~i:io Is, Deze zenders zijn allen In particulier beheer en van zelf sprekend speelt ook hicr,iri de dolln r oen wer groole rol. H~t all,crgrootsto eicel der zenders wordt ge- explolteerd door haudclsfirma's. die met deze zender uitsluttend rectame-doel- cindell heoogen. no voorwnarûen, waar- op eèn zendvergunnlng verft-end wordt, laton toe dnt een aanzienlijk deel van den zcndtild voor louter reclamedoclein- den Ülll!teed mag worden. Daurnaust be· staan nr• verschülende bepalingen, die het mogelijk maken speciale zend~la· uona pe1· uur onder te verhuren uan ver- schillende fobriekcll, die langs deze meer en meer gcbruik~lijken weg trach- l.en hun producten lngang te doen vin- den bi] de geduldige 1 ui~t.<>ran rs. De sommen.die voor een uw· zendtijd op één der populaire zenders geboden wor- deu. zijn uni;elooflijk. er zijn enkele sta- tiens in hcL westelijk deel van Amerika. die· een huur van $ :.000 vragen. Dat dit echter geen remmende» invloed h,•pfl op de animo der acthcr-adverteerders

A. A. Posthumus, Baarn Indien ter plaatse niet nrkrijgbaar, wende men zioh tot onsl

Een Nieuw Model

RECLAME IN DEN OMROEP

Page 14: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Van hel Engelsehc station G600. wan.rover ik een vorig maal schreef, mocht ik in antwoord op mijn raJ)J)ort

• * *

Barcelona. F:A R 158 F. Calvera, Corcegu 2HI.

Barcelona. .ll;AR l5~ 1'J. Sabater, Balmes 12:~.

Barcelona. EA!t 160 J. M. Borrogo, !!;mpredrada

7. Santa (,'ruz de la Zarzu. .!,;AR 161 F. C',ayo. Glorieta de Bilbao

t, Madrid. EAR 162 J. Forcades, Ronanova 35,

Terreoo, Palma de Mallorca. EAR 16:l P. Arola~. Ru hicfa rl~ h1. Iglc-

~ia 10, Figuera.s. F:AR 164 M. Mata, Villanueva ~~spo-

lon 1, Burgoa. !!;AR lG-5 J. V. Prat. Prat de la Riba

97. Badalona.

Oc geregelde luisteraar zal bemerkt hebben, dat vooral den laatsten tijd de Spanjaarden zeer talrijk geworden zijn. Het anntttl Spaanf«>hc amateurs ls dun ook in de afgeloopcn maand weer met ten groot aantal vermeerderd waurvan hieronder de namen en calls volgen. BAR 153 A. Vila, Pasoa C'hil 5, Las

Palmns, Canary Tsl1111ds . F.AR 154 L,, Bxcltez, Oliver ;lr,, Arenya

do Mar. EAR rnr, 1. nuit.iu n. Gl,n<:ral T.11,Cy 4 4,

Madrid. EAR 156 Radio Club Ta1·:1.z•"·" F'ûnt

Vella 62. 'I'arass». EA!t 157 Associasion Nacio,iu 1 • de

Radioditfusion. Pontan('lla 12,

.t,;en mijner zwttserscne vrienden vraagt mij er nog eenn speciaal dr. aan- dacht or te willen v-stigen, dat QSL- kaarten voor Zwitser sche amateurs, die geen Iicense hebben en dus clandestien werken. gP!=ll.uurd m,wt.c~n worden vin (JA U . .\.S.U .. Bluhmcntalstrasse 19, Berlijn, W57, in gesloten enveloppe. Men kan deze stations herkennen aan hun call, welke 11a het t:ijfer 9 uit een tweetal l~lters bestaat. Kaarten voor stauons w,•lkr vergunning hebben, kunnen toe­ g('7.ondon worden via de Radio Club to.' Zurich. Spyristrasoo ~2 te Zurich.

door ROOS

* * * 152

uiterst rustig. wat v311 zeer veel belang is in dit, gevut, Van randgeruil was ook absoluut niets te bespeuren. bij gebruik van 2 lampen. Bij 3 lwuJMu loopt meü wel eens de kans. C~.bMJik daamm al!! tweede lamp ren pentode. dan heeft U voldoende geluid. W anneer hel toestel voorts uitgerust is met een variabele condensator van r,() c.M .. voorzlen van ftjnregelknop. dan 7.al men de 10 M.-band aantreffen tusschen onge- veer 90 en lO graden van de schaal. Op fig. 1 is de golflengte door middel van een General Radio golfmeler uit­ gezet "" aan de hand hiervan zal het zeer makkelijk zijn het toestel ar Le stellen. Vanzelfsprekend r.a.l het voor elk toestel iets afwijken. doch wanneer de gebruikte waarden alle even groot 7jjn. zal het verschil zeer gering i:ijn. Tot slot wil ik hierbij nog opmerken. dat in vele gevallen de resultaten met een kleine binnenhuisantenne dikwijls nog beter zullen zijn dan met een groote buitenantenne.

•··~

,,,. .,

u-r mocht blijken dat het toestel met 1 winding als terugkoppel niet gene- reert, dan kan men ook een spoel van twee windingen als terugkoppel gebn1i· ken. De antennespoel tamelijk los kop- pelen. De beide andere spoelen kunnen flink gekoppeld ~ijo. Het L~ mij voorts gebleken, dat wat aoepelheid van gene- reeren aangaat de Telefunken RE 144 nog wel de voorkeur verdient voor dr1.~ ultra-korte golven, boven welke andere lamp dan ook. Ook ~··erkt deze lamp

Ten gerieve van hen, dié in hr-t b<•zit zijn van een R.­w .• :{-K. G.-ontvanger volgen hieronder oenige aanwijzingen voor de 10 M.-ontvangst. Als spoelen gebruikt men iu antenne I winding. i11 roosterkring l winding en in terugkop- pelspoel, indien het toestel zuiver ge- bouwd is en alles goed afgeregeld, even- eens 1 winding. Deze windingen hebben een diameter van 10 c.M. Wanneer ech-

* ••

W ANNEH:R dit nummer ver- schijnt. dan ii< de eerste Zon- dag van de Engclschc 10 M.-

proeven reeds achter den rug en heeft ongetwijïeld menig R.-W.-lner ziju ge- luk met meer of minder sueees bl'proefc! np <IPzt"' 111t.1·;1-f{. f;. Dr­ lezt>r'k, rlir intus­ schen even nagedacht hebben, zullen bij zichzelf al overwogen hebben, dat de Engelschen zeer zeker reeds van te vo- ren <luchtig u~ze band zouden ultpro- beeren, om 1.eker t(• weten, da:t hun zen- ders e-d goed in orde zijn. Dit i>< dan ook het geval geweest en die voorborei- dende troeven zijn zelfs al met verschil- lende aurdige resultaten bekroond.

F.en gel.>tOurttnis t'Chle,·, welke een bewij!ó( i~, rliit we ook hler w~r onbe­ kende mogelijkheden zullen ontmoeten en misschien eon voorbode is, dat bin- nenkort de 10 M. er toe zal bijdragen de 20 en 40 M. te ontlaaten, is het fraaie resultaat, dat de Eugdoclrnurn C:5Wl{ gcdur1•nd1' zijn vo<>l'hPr~l<lende tests wist te behalen. Deze amateur, .Mr. K. C. WUkineon van Herne Hili, Londen, sla.ai,:dé el' in een uitstekende verbinding tot ~t!lnd te brengen met het amateurstation ZS4M. Operator Mr. C. H . Hill te Bloemfontein, ~uid-Afrika. Dit is ongetwijfeld een zeer fraui suc- ces voor de 10 M. De zender van GSWK is kr-iatal gestuurd, terwijl voor fre- quentie verdubbeling' Marconl-lampen l,S5B gebruikt worden. De eigcnl~jk(' zcndlamp is een .Marconi JJJl;'l'!!:iW. een lamp welke specianl ontworpen is voor <.l<!1·gc•lijkc hoogc frequenties. Hel is zeer zeker t.e voorzien, dat Mr. Wilkin· son ook in de maand .Maart nog menig succesje zal boeken en met belangstel- ling zie ik dan ook de Maart­proeven tegemoet.

KORTE GOLF,AMA TEURISME

Page 15: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Het is werkelijk verbluffend to zien. hoc snel de t:.­K. C. zich in alles ont- wikkeld. Toen ik nog niet zoo heel lang g"1"'1en mijn laatste K. G.-ontvanger lw,;chr,,ef, welke geheel in alluminium- kast, aan alle eisehen voldeed. meende ik dat hierin vooreerst nu wel geen ver- andering meer zou komen.

Waal' echter tlt1 g~won,, omroep """ jaar voor noodig hr-of't, dat voltrekt zich "" hel Ultra­K, G.-gebied in enkele maanden en zou m11,nl<l<, ik dan dezer dagen kennis met een opstelling' van een K. G.-apparaat. dal "'erkclijk m.i. een verbetering Is, niet: hef minsf. wnt betreft het aanzlcht. zoowel in ~Is uit­ wendig. U heeft miesehien al eeus een kijkje kunnen nemen in het inwendtge van t>en bandelsomroeptocstel, zooalx bijv. Tclcfuokcn en da.n opgemerkt. dat alle verbludlngen zoo mooi zijn wegge- werkt en dat het geheel zoo'n rustig en fraaicn indruk maakt. Vergelijk hicrbi.i eens een u .. K. C:.·c>nLv,u,ger en Cl zult moden Wegl"V•n, dat het er niet wel op lijkt.

Bo hoe eenvoudig is hieraan toch te voldoen, mits men maar weet hoc de zaak op te stellen. We gaan daartoe ale volgt te werk. Als Ii-onLJ•laat nemen we ~n st-~vige kopPr"n of allumirrium plaat on bevestigen deze op de normale wjjze aan een grondplankje. Nu is echter het eigenaardige, d.Lt we van dit grond- nlankje verder geen gebruik meer ma- ken voor het monteeren van de diverse onderdeelen, doch daartoe een tweede koperplaat aanbrengen. van dezelfde af- meting als de grondplank en deze even- eens aan de frontplaat bevestigen, doch ongeveer 5 c.M. \'an ouder af. Op deze koperplaat gaan we nn mèt ,,-0rg de diverse ondcrdcelen monteeren, waarbij. ,.ooals U reeds zult hebben begrepen. een grooL gedeelte aan de onderzijde wo111( bevestigd.

Rovenop komen alleen de beide lamp-

• ••

Hier waren verscheidene Hollunders aanwezig, allen met sleutel en wat mij vooral opviel was het ver.bazend rustige co regelmatige seinen van onze P A's. Uit zal ongetwijfeld niet nalaten een goeden indruk in het buitenland te ves- tigen. Ouder de tclefonies merkte ik al- loon op een tweetal Spanjaarden en een Pransch station. dus niet erg d1·uk. Op riF- 20 ),f, band was het op dit moment nagenoeg beelemaal uitgestorven.

153

Z;,tcrd>1gmiddng :tl ~·ebruar1 vanaf 24.00 A.T. 1.011 er door verschillende Zuldelljke ,icoders een poging gcdnon worden om het telefonie-verkeer van de 10 M. naar· de 80 M. over Lo, brengen, Oit bracht mij er IOI' nm d1U1r l'<'n~ naar ui: t.e luisteren. Ter lx?f!trijking van de· zen band met R. W.·3·K. C. maak ik hierbij gebruik van de Astr" Basket· spoelen en wel 15 in de antenn e. 25 In de 1'00~terkrlng en 10 ln de tcrugko1,- pding. Hiermede krijgt men dr 80 M. ongeveer midden op de schaal. 'ln tegen· stelling met t?enige weken geleden. toen er absoluut niets te boeren was. waren er nu verscheidene slatioms be1.ig ~" hoorde ik o.m. een drietal Franse he, ~, n · tions een appelle generale geven. Gr- middotde filerklc r2 tot r3. Beneden aan de band zat voorts een EngelO!Ch station. dat 1­t doork wam. <loch geen roepletters gaf en blijkbrutr uan het testen was met oen andere F:ngclischman. Verder stuitte ik ook nog op een tweetal muzieksta- tions. blijkbaar omroepstations. die echter 1.oodanig gestoord worden, dat het onmogelijk was de call te verstaan. Waar ik intusschen speciaal voor was gaan luisteren. de Hollanders, heb ik niets van g<'hoord. Wel waren er nog diverse zwakke draaggolïjcs van tele- fonicstatious heorbaar, doch hiervan was de sterk te hoogstens r1. ,.ood,tt een zwak gemompel het-ecnige was, dat men te hoeren kreeg. Over het algemeen was deze avond niet erg storing,;vrij. wat vooral op de 40 M. band op den voor­ grond trad.

• • •

weinig energie werken, zooals ook hier weer blbld. Met een maximum van 30 watt heeft dere operator met de geheele wereld gewerkt.

In de 10 M. proeven van deze maand heeft G600 een werkzaam aandeel. Hij deelt mij mede, dat hij iederen Zondag in de lucht zal zijn van 10.30 tot l l .30 en van 14.00 tot 15.00 G.M.T. en ver- zoekt om rapporten over zijn signalen. n.-W.-lez.ers worden verzocht dit te no· teeren.

Het eveneens door mij gerapporti,prde station G6RG werkt, blijkens zijn ont- vangen kaart met 15.2 Watt, namelijk 31!0 Volt bij 40 m.·A. Hij heeft echter juist deze week zijn zender geheel afite- breken en is thans druk beng een nieuwen kristal gestuurden zender te bonwcn.

Fig. 2.

De '10 M. zender is een tuned plute I uned grid zender. De antenne is een t:eppelin, voltage ïeed, zeer vrij opge- hangen op een hoogte van circa 18 M.

Daar men in Engeland veel gelijk- stroomnetten aantreft, wordt de span- ning in de meeste gevallen van het 220 volts geli;jk!<troomnet afgenomen. Wordt echter meer energie verlangd. dun heeft G600 de · beschikking over een motor· generator. waarvan de output varieert van 5 tot 30 Watt. Hel is typisch hi<'rhij nog eens op te merken, dat vele Engel- schen, welker u.itzending hier bijzonder hard doorkorut, dik wijl:; met tamelijk

IIOUi ,-:-.:..~~-.:1i:~·,;.,-:_-0'. ~::.~ ./~/:~, •. i:.~-..~~~--~

0

enkele bijzonderheden vernemen, welke ik hier onder laat volgen. Mr. T. Wood- stock of George Street Bridlingt.on, de operator van G600 Is een first class }I mateu r, die een zeer goeden naam heeft en lid is van de W AC. Dit is een club van amateurs, waarvan men nl leen hel lidman tscha p dan kan verkrij- gen. indien men verbinding heeft gehad met alle werelddeelen. G600 Is dan ook reeds in verbinding geweest met meer dan 40 landen. Do hobby van Mr. Wood- stock was aanvankelijk zijn vak, daar hij werkzaam geweesL is bij de Mareoni Company en gedurl'nde den oortog als nu,rc,oni~t aan boord van e,•n oorlogs. bodem, welke getorpedeerd is geworden. C600 is een goed voorzien station, want er bevinden zich niet minder dan drie comulctc zenders, elk voor een be· 11aal9e golflengte en wel een voor de band 172.:J..-152.:l M .. een voor 1:t.5:i - · tot een bereik van 20.!Jl M. en ton slotte· nog een speciale 10 M. zender" /\ 11.e zenders zijn kristal gestuurd. ter- wijl -iL~ zendpitten gebruikt worden LS:5. LSISB en DET r. laatstgenoemde lamp speciaal voor de hoog~tc frequen- ttes, ­,

Page 16: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

lil Juli van dil jaar zal te Antwerpen een internationaal mngres voor korte- golf-zendamateurs worden gehouden. Een 01·gani::{ati(!-eon11niS!-$lC is r~~rl~ benoemd.

IJ\óTERNATIO~AAl, CONGRES VOOR KORTl<XJOL~-AJIL.\TEURS.

had besloten haat uitzendingen te stu­ ken. zoodat de radio-omroep daar dan geheel opgeheven zou zijn. Inderdaad heeft deze omroepmaatschappij dit be- sluit gt!noin~n. naar aanleiding van het. feit dat de rcgocring geen subsidie wilde verleencn. De regecring ziet ech- ter wPI cli;gPlijk het belang van den radio­omroep in en r.ij heeft thans be­ sloten dozen zelf ter hand lè namen.

HF.'I' VOORTUt:.'i'l'AA"'i VAN DE.V ~GF.L.'ICH-IKOISCHE~ OMROF.P Vfä{ZF.KEUD.

Verschillende dagbladen en tijdschrif- t en hebben dezer dagen gemeld, dat rlr Engelsch-Indische omroepmaatschappij

154

grondache dradennet door hel publiek te voorkomen.

Verboden is thans de toegang tot de nnmidd~llijk lol het ontvangstation en de lclcfonichut behoorende terreinen en antennes. voorzoover zulks door borden is aangegeven.

Aan het verbod zal streng de hand worden gehouden; tegE-Jl overtreders zal proces-verbaal worden opgemaakt.

(.

BROCHURES WORDEN U GAARNE OP AANYRAAO TOEGEZONDEN

DOOR SIEMENS & HALSKE A.G. FILIALE 's·GRAVENHAGE, HUYGENSPARK 35:39

VRAAGT INLICHTINGEN, ALSMEDE

VERLAAGDE PRIJZEN

ZIJN BEDRIJFSZEKER, TERWIJL DE DIELECTRISCHE VERLIEZEN UITERST KLEIN ZIJN

SIEMENS BLOKCONDENSATOREN

ll1'~'1' Tl!:RRt;;IN VAN HF.T KAUIOSTATIO!'i TE NOORD- WIJK AFGESLOTEN.

Dezer dagen is de afaluiting tot stand gekomen van het duinterrcin. behoo- rende bij het radiostatlon te Noordwijk.

Hiertoe heeft men moeten besluiten in verband met het toenemend verkeer in de omgeving en om eventueele be- schaûigiug vau het ouder- en boven-

KORTE GOLl<'Zl';NJ)ER TE; nosn; Na den groeten 150 K.W.-?,Cnde,·. z,u

binnenkort een korte golfstation IP Rome geopend worden. Volgens berich- ten ts men reeds met proefuitzendingen begonnen. De zender is bestemd om te werken op de golflen,lften 80 M. en 25 M.

voeten en de spoclhouders. aan de on- derzijde plaatsen we de roostereenden- sator, lekweerstand. en verder de ver- sterking. Hoewel nu de onderzijde niet zichtbaar is, verdient het toch wel aan- beveling om ook hier met eenigcn zorg te werk te gaan en de handel komt ons in deze al zeer tegemoet. Het is namelijk Legenwoordig mogelijk om de condensa- toren, dus roostercondensator. even- tucelc koppelcundensatortjes, conden- sator voor do wrerstandvt>r>sterking. enz. in dezelfde uitvoering te krijgen als de lckwoerstanden. Wann('<)r wc dus die condensatoren en lekken welke er al- len precies eender uitzien. aan de on- 111•17.ijde van de koperen plaa; door 111id- dol van gélijke klemmetjes n~tj<'!< np een rij plaatsen, dan ziet het gchteel er netjes en zonder al te veel dradenwir- war uit.

Door het koper kunnen nog veel ver- bmding<>n vervallen, daar men hieraan min-accu min-anode aansluit. Rij clcvr.P constructie verdient hot wel aanbeve- 1i11g om een lumpvoctjc te kiozen, waar- van het onmogelijk is, dat de voetjes VOM de lamppennen doorgedrukt kun- nen worden op de kOt*-rrla.at en 1.00- doende ~luiling kunnen mnken. L>it Z<ltt een clndcloos gezoek naai' een toestel- fout ten gcvoige kunnen hebben. 1'er vc1'd11idelijklng vcrgi,lijk~ men de be- schr\1ving met bijgaandr riguur Il.

Page 17: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

6

____:;,[ @)

dragen aan den volgende» keten, ~·ig. 10 g- .. ~rt een schakeling voor de

binaurale ovcrdraeht (patent Marconi 1027).

Modulatorco )'11 en )10 worden ge- voed door Q. Twee afzond. microfonen L en R zij11 aan M, resp. M1 verbonden. Door een juist gedimcnalouncerde Iil- ter F, wordt de bovenzijband, door F0

de onderste zijband uitgezeefd. Dez<' twee banden dienen t.·1· modulocdug vau een lamp I generator) gevoed door Q,.

Bij de uit.straling worden draaggolf en één ziJ'band onderdrukt en de andere zijban<l uitgestraald. Bij den ontvanger behoort een zwcvmgstoestcl Q, (übcr- tagerer+. Na versterklng door V worden door de filters F" en F, de juiste, zij. banden weer uitgezeefd en if:de.re iij- baud afzcnderlijk den gelijkrichters O, resp. D2 toegevoerd.

De gelijkgerichte stroomen worden da.ama "gescheiden" in de telefoon ge- boord.

Voor het pro en contra van draad- looze uitzendingen door onderdrukking der ongemoduleerde draaggulf en een der 7.ijbauden, benevens oenige princi- piëele schema's voor "gebalancee1'de" en "tegentakt" modulatie wvwijzen wij den aandachtigcn lezer naar de arti- kclcnreeks van de hand van Ir. Wollner. ia Radio Express 1927, pag. û38 e.v,

Alleen zij hier nog als voordeelen van

stand n.11 het membraan geen 11.f. tril- lingen aan den volgenden kring over- gedragen. Door trillingen van het mem- braan 011de1· den druk der geluidsgolven wordt dit evenwicht verstoord en ana- loog h.f. trillingen via spoel 6 overge-

bedden en meer 1.,.Jj"f. Zij iij voor <k geologische wetenschap mede van b<•­ lang t<licl>T.cdodingcn). De schema's zijn aan het Jahrbueh d.d. T.T. ont- leend.

Fig. Il toont de diff.modulatie volgens hH systeem Siemens & Halskc (patent rn Sept. '24 1.

De generator G i,; over 2 spoelen l e11 2 met het membraan 5 gekoppeld. Spoel 1 is met een vaste spoel 3, spoel 2 met spoel 4.

Spoelen ~ en 4 zijn zoodanig met elkaar gekoppeld dat de door 4 en 3 ge- indue. wisselspanningen onmiddellijk de door den generator via. spoel 2 overge- dragen wisselspaunlngeu opheffen. Door spoel 6 wordt dus in oen rusttoe-

155

,,

Fig. i, ge,,fl ten schakeling ter toe- passing van con bijzondere antr-nnege- lijkstroommodulatic volgens het prin- cipe Tdefunken $chii.cter.

Zij geschiedt door den modulatnr J.1 in den antennegelijkstroomkring van G.

Niettegenstllande de smoorspoel S kunnen in dezen kring toch h.f. Lrillin- gen doordringen die de modulatie storen.

Dit nadeel wordl voorkomen door p•- rallcl op Meen 011 do h.f'. van G (L,C,) afgestemde LC-kring te schakelen.

Als laatste voorbeelden van bijmn· dere modul.:,chakelin):"en zullen nog een eenvoudig' schema voor d1· 1..g. düferen- liale modulatie benevens "oor de.' .,bi· nnurnlc" overdracht volgen. Deze laal· ste overdracht h~ft volgens haa.r voor- standers bijzondere acoustische voor- deelen In den vorm van betere klank·

door ~. HEA VISIDE

Modulatie

De grootte van deze zclfiuductie wordt b\i de modulatie bcînvloed waar- door analoge treq. "1jzigingen in den anodekring van (; optreden.

L~+,-H ..­­"­­­­''10 9

Hetr,:.ldtJ rooster ts met den mlcrof, lering verbonden. De trillingskring LC is in driehoeksschakeling verbonden met e.e11 l'Oost~1·, kuthod« eu liijbeh<KJl'Cndc anode.

1)., tweede plaat ia eveneens door '"'" u.ftukldng nan LC verbonden.

Fig. 7 geert het patent Wl"ilinghousc El. & Man Co. van 8 Oct. 1927. 0<' g~n. lamp wordt ( piezo J kristal-gestuurd. Purallet op de LC-kring in de anode van G en over de blokcond. C I is LM ge· schakcld die in den anodckring van den modulator ligt.

c

U. Stelsel c. Principe van Midgley Cl'"-

tent lO Maart '27). Een modulatie-schakeling met ,•en 5

electr. lamp (gecomb. modul. en gen. lamp). fig. 6.

hun en Lampgeneratoren

Page 18: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

~~~~~~m 156

TELEr-OON 52179 AMSTEL 67 AMSTERDM!-C. E. LEHNER'S HANDET~SONDER~EMJNG

N,1AilrLOOZE VENNOOTSCHAP

Ceelt U vooral OJJ, of voor Tl<lOl)E of PENTHODE-Eindlamp öf voor CEN- TRA LES gewenscht en vraagt onze Brochure "De N. & K.-lNDUC.."fOR door Ir. 1v1Ax PoLAK ...

een hoog e flag.iolet-toon van een Viool • bf

den laagsten toon van een Contra-Fagot 61

een toonladder over alle toetsen van een Concert-Vleugel

reproduceeren dan '-

heefi. U het antwoord op Uw "In hoeverre áelfjkmatiá r" I!lV Dl! PRIJS? UNIT met CHASSIS . . . . . . . f 36.- Luidspreker PRESIDENT . . . . f 63.-- Luxe-luidspreker IMPERATOR f 70.-

Stelt U daarom áerust de vraq: ,,In hoeverre geeft de N. & K .. JNOUCTOR 7! oktaven gelijkn1atig weer P?" Laat U zich door een N. & K.-INDUCTOR, achter een goed toestel,

,.,Geeft 7 ~ oktaven gelijkmatig weer!" - dit is een SLA<.;-\\'OORD, waarmede in den laatsten tijd groote reclame gemaakt wordt. Wij, van onzen kam, voelen niets voor zoo'n SLAG-\VOORD. daar wij een dergelijke eisch als grondleggende vordering aan icdcrcn modernen Luidspreker stellen. \.Yij stellen aan onzen N. &l K.-Inductor hoogere eischen, waaraan geen andere Luidspreker, die niet volgens de Patenten van Mr. C. L. FARRAND gebouwd is, kan voldoen.

~~~~~~~~

De i ~· & K.-lnductor-Dynamische Luidspreker

(LICENSED UNDER FARRAND INDUCTOR.SPEAKER PATENTS AND APPLICATIONS)

Page 19: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

DE VJJFT.lGDUIZENDS'.îE .. LillS'J'ERAAR 01' NIEUW· '.ld!:ELANU.

Reed,,; in het begin van 1929 ver· wachtte men, dat men in den loop van dat jaar de 50.000ste luisteraar op Nieuw-Zeeland zou kunnen boeken. In- derdaad is dit geschied, want op 1 Jan. 1930 bedroeg het aantal luisteraars 50.L".17.

DE ZE.SD]!)R 'J'E 81.'RAATSBURO SPOEDIG GEREED.

De zender te Stra.a.tsburg zal in de maand Maart van dit jaar beginnen met proefuitzendingen op een golflengte van 345M.

l)E NIEU\\'E ZENDER Tl!: LEIP".llG DRAAIT PROEF.

De nieuwe zender te Leipzig' is sinds enkele dagen zoovcr gereed gekomen, dat men een aanvang heeft kunnen ma- ken met proefuiuendingen.

RADIO lN DE FRANSOHE TREINEN F.F.N GROOT SUOOES.

De proefnemingen, die men op het traject Havre-s-Parijs heek gedaan mat radio-ontvangers in exprestreinen, mo- gen buitengewoon geslaagd hcoten. Ter- "';jI de trein zich met een snelheid van 120 K.M. per uur voortbewoog, was de ontvangst van de radlo-programma's 11!L•IP.k~nd. Bovendien hoeft men io con der treinen een kortegolîaender opgo· stcld, waarmee berichten werden ver- zonden voor president Doumergue en voor den eersten minister Tardieu. Na dit groote succes maakt men plannen om op meerdere trajecten de trelnsn met een rodio-ontvnnger uit to rusten.

G ~ Tl'. Hort.on trekt in O.R. El.'.perimentel'. Dec. 19:?9, een raralltl tusseuen multiplex- te?etonie en televtaïe.

7 • vice F. Banneitz. Ja.brb. t.d.g. Funk· wesen 1926. Jr. ~uating 'RJ:ldin~nleuws 1927.

8J Ieder dezer stelaelfl wnrdt ge.ka.rak.terl~ seerd naarmate men een der kara.kterifiUeke grootheden van de enkelv. draaggolf (ampl., reeq, of ph.a&e) in overeenstemming met de ïfuctueereuëe w,uu'tfen van de audJoCreq. sem­ golf dOét veranderen.

aantal toe. (dr. Balth. van der Pol, Tijdschr. Ned. Radio-Oenootschap ( Dcc. 1929).

Nog zij opgemerkt dat door combi· natie van amplitude- en pbase-modulatie één der Ireq, strooken kan worden on- derdrukl.

v Aan do ontvangstzijde dient men dW5

over het overeenkomstige aantal filter ketens te beschikken benevens over de kennis der diverse oudergroepen (deel- banden) na de detectie in de jui!'Cl.e mate en op de juiste tijdstippen "tegcnge· stek!" te versterken of te verzwakken.

Resumeerend valt op te merken dat van de bekende modulatiestelsels, resp. der nmputude-, frequentie- en phasc- modulatie 6), het eerstgenoemde stelsel practiscb in zuiveren vorm of vereenigd met een ander stelsel wordt toegepast. al nemen de theoretici die het freq.- modulatiestelsel verdedigen gestadig in

157

toepo88ing van een hulptrilling (af,,..;j- kend van de draagfreq.) na "omkcc· ring" worden uitgeeonden. Elk der- deel· banden wordt zoo gekozen dat iedr,r voor :dch onverstaanbaar is (patent~n Schaf er en lnt. Western El. Co. 1924).

Later combineerde men deze omkee- ring en onderverdeeling in l.f. groeJ)('n nog met amplitudevervormlngcn. Deze vPrvonningen in dP mate van verster- kingen t.a.v. verschillende groepen kun- nen gedurende het seinen nog worden gewijzigd (Systeem MaUiesJ.

Bij een multiplex-seintoestel ") voedt men een aantal modulatoren elk van verschillenc'le orc'I" met een gemeen- schappelijken grondgoif en elk met een eigen spreekgolf. Aan de ontvangst.zijde bevindt zich dan een detector van de- zelf dc en geschikte orde als de over- eenkomstige modulator welke daarna volgens de homodyne methode het sein demoduleert.

Het stelsel wordt dus een harmoni- sche generator met tusschengescha- kelde filters, versterkers en modulato-

gor een r.wevingstoeetel (achwing audlon l moet worden gebruikt ten einde de ontbrekende dmaggolf weder op te wekken.

Rij de duplex- on multtplex-modulat il' mwkeii' wij gebruik van de bekende eigenschap dat een overbelaste trlodc zoodanig vervormde wisselstroomen kan opwekken dat naast de grondfreq . .,.;11 groot aantal harmonll!Cben voorkomen.

Voor de duplex-modulatie volgt in fig. 11 een schakeling volgens het systeem Love joy Dev. Corp. (lfi April J.927) •.

Ter overdroging van 2 mod. Irequen- ties op één dr:u1.ggolf moeten de beide ,.hnlf golven" van den draaggolf ver- schillend gemoduleerd worden.

In den antennekring zijn 2 mcd.larn- pen, Ra en Rb, geschakeld zéó dat de eene halfgolf door Ra. de andere half­ golf door Rb gaat. leder dezer Iampen wordt door een andere mod.freq. geëx- citeerd.

, '

4~''

ren van verschillende orde voor de di- verse kanalen.

Een slotwoord zij hier nog gewijd aan de ontwikkelingsphasen in dr. geheim- telefonie. ')

De hiertoe uitgedachte seinmcthoden berusten alle op de ve.rmink.ing van het bericht t.a,v. de l.f. trillingen en den draaggolf. Zoo kan ile g<'heelc xpraak- band door filters in meerdere deelban- den worden verdeeld waarvan eenige onveranderd, andere daarentegen door

de onderdrukte. draaggolf vermeld dat de antennekring slechts dan door de draagtreq. wordt aangestooten indien de microfoon besproken wordt,

Het systeem leent zich dus bij uitstek voor kruisspreken. Het noodige goJfiJ<,. reik (freq. band) kan dus aanmerkelijk smaller zijn waardoor in de plaatsing der zenders naast elkaar meer ~pe<>l- ruimte zou kunnen ontstaan dan bij het vigeerend systeem.

Heb nadeel blijft dat bij den ontva n-

Page 20: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

CARlJSO

!?aruso luidspreker ook voor Q ad•o c~ n tra 1~s

en eli, ,ad•o loe,.\d D,bb MAGN[tT:;.YSI (f.ti /30· 'I pol,~ ANKEQ5Y5TEEM /40·

~t.h.~~

L,TBftJt;IOJ?iG VA""'I DE KOR'l'J<; GOl.F\!l'.l'Z~- UINGEJ'\ VAN WEE:'.IIF.l'\

R~t. pb10 bt·~urn.t. dat dt• koftc golf· 7!'nder van de Oostenrijkschc omroep· maatschappij, welke als roepleL001"S ,wefL l!OR2. fo de toekomst regèlmalii; h~t geheele programma van Radio· Wien op de golflengten 24.7 en 49.4 M. zal doorgeven.

appa~;1t in n,~ practijk f'P.ns ff.nigen tij<l te beproeven en de resultaten heb- ben ons niet teleurgesteld, Dank zij hel feit, dat slechts één lamp hoogfrequent- versterking werd toegepast, i,s de ge· vocligheid voor hoogf'requcntstorlngen niet zoo groot. Vooral bij gebruik van een korte antenne, desnoods binnen" antenne. is de selectiviteit 1,c"r groot, al is er 1..0rc: voor gedragen clat dne niet zoodanig opgevoerd werd. dal de we~rga.vA da,'l.ronder lijdt. Toch zAI men bij nauwkeurig Jui~t.-~ren bespeuren. da t de weergave van dit toestel bli gramo. !ovu,v~ergave Iets \V1t.rn1cr is. Dank zij d~ wt-erst«mlv~r"\11.t-rkini;, """ speeiall· 1<·1t ,·~n tll'1.C con~t n1t;l~w·a. ~ltlal <I~ ,,·,"f•rg:iv,-. ;tlgrn'l<~ .. n op xc•,•1· hoog JJt"il.

lt1 dit apparaat 1.ijn ik nwcst moo,•1·11c constructie-melhoden toegepast en het jtchttl vor1nt dan ook t-cn ,vi1art!il{ en lcaraklcrlsLick beeld van dl! rru>Ll~i·uc ontvang-apparatcn-constructlc. noo" middel van een sleutel wot'dl bij hrt. 01,cn11n van h,•t loeRtPI do nelsp,uming uitgeschakeld. r.oodat <><>k d1• v~ili,:;held , .• ,, "'"' b.-,,1,rulker niet uit het''lt')g ve,·· Jor,,n iR. H~( g-elwel n:aakt ron wel· v,•n.(lrgrlt"n inrir11k.

waren wij in d~ gPlegenheid z.,Jf dil.

Telefunken W 40 Reeds gcruimcn tijd geleden gaven

\>ij een beschrijving van dezen nieuwen t Iarnps Telefunken ontvanger, '!'hans

158

Radto Record Dn. 1004 Direct verhitte pentode

\'an de glD<!ilampenfabriek Radium tr Tilburg ontvingrn wij een r-xemplaar van de I>N 1001, een rlir,>ct .verhitte pentode met In het midden :irg.-takt,· gl<>t'idra,1d. l><>zt> lamp kan dus even- als dl' indirect verhitte outvangtampcn gebruikt worden in een ontvangr-r- met gloeidtMadLru1sformator zonder mid- dcnuJtakking of equivaleut hlcrvoor. De midd<•naftakking- van 1!,• glO<'lctrnad Is verbonden aan een \'ijr!I,· 1••11 In hd lnmpvoetje. namelijk aan de mlddelste. Rij rlr tot nu Lo,· b den handel zUnd, pcntoden ir.ct vijf Jlt'nntn. was de mid- dolste pen verbonden nn-l, hel scherm- re'>o.•n . .-.r. men denke hier wel aan om verwarring te voorkomen, k'eileliJk iR deze waarschuwing overbodig, daar de ON 100.J een aansluiting voor hel schermrecster b.,.,fl i11 den , om, van een schroefje op den zijkunl van de huls. WIJ hebben deze Jam11 N\00~ enkele dagen beproefd en hoewel ";j natuur- lijk over levensduur nog geen oordr<•I kunnen geven, is de werking van deze nieuwe pentode voortreffelijk. De ver- ~terkingsfactnr van de-te lamp bedraagt 100, de ~tcilhcid 2.2, de anodestroom- opname bedroeg volgen» onze meling bij 200 \'oll 31 m.a .. zoodat wti hi,•r ronder twijfel van c,,11 krachtige eind- lamp kunnen spreken. Wat de kwali- leil der weergave betreft, het typi!«·il~ scherpe wat sommige pentoden zoo kenmerkt, heeft deze lamp in mindere mate. Gezien onze resultaten mogen wij de-te lamp dan ook rekenen ouder de goede en moderne eindlarnpen van Hollandsch fabrikaat.

zal voeren. De weergave is over hPI gebruikelijke toonbereik gelijkmatig en helder. Lerwijl de zeer lage tonen ~"''() tot hun n'<·ht komen.

, .-. 111 "'' 11 11• "'' 111 •••· 111111 '"' ,111 ''" '"' 1111 11r m

Cnecilia-Iuidspreker r,_. plaarsing van den Iutdsprekcr

vormt eigenlijk een vt•a:ig!'ltuk 01, zieh zelf. Waar toestel en luidspreker nirl éèn geheel vormen or op elkaar ge· pluats; kunnen worden, blljft de luid· SJH't-:l<t~1· nu Pt:f'lmaul een stn­tn­deu­ weg. die vooral de: vrouw dt\~ huiz,.,.!f vaak tot zeer heftige critlck verleidt, J~r iijn ook nog te veel luldsprckcrs i11 ue11 handel, die teehnlscn weliswaar zeer verdienstelijk, maar aesthetlsch atlcsbehalve de laboratoriumsfeer ont- groeld zijn. Thans waren wij In de S<'-- Jegcnheid met een zeer elugante oplos- sing van dit probleem kennis te makeu en wel met den Cacctlta-luldspreker. Der.e luidspreker is feitelijk geen luid· spreker, al zal deze uitspraak den lezer wellicht wat vreemd aandoen. De Caecilia dan is een aeer- f'ruaie staande schemerlamp, die in niets doet vermue- den, dat zij een tweeledige plicht ver- vult. In den voet van de Iamp is op neer· ingcnieuso ,vijzc de luidspreker ingebouwd. Wij hebben in den loop van de jaren weliswaar met meer van der· g~lijke constructies kennis kunnen maken, maar in dr mc­eHl"t­" gt­"valltl.ll werd dan het kind met het waschwater weggeworpen, Hier echter is do volle aandacht besteed aan den luidspreker. die van geheel nieuwe constructie, 20n- der aarzelen als zeer goed gekwalifi- ceerd mag worden. Wij zijn dan ook overtuigd, dat in het moderne interieur een dergelijke dubbelconstructie zeer wie amateurs en hun hulsgeuocten niet alleen tot overeenstemming omtrent de draadlooze, maar zelfs tot enthousiasme

!1 ,,,, ••••• ''" i .... , '"'' 1 1 "'" 11111 11111 1t:i

I i lt, ... ,, ....... "'

• • Telefunken W -10

•• Nmlio N<'rt1fil Dn. 1004

• • ( 'oecitia-ut idsprrker

1:.)11111111 mm "m' 1111• • 1111 , 11,, 111 , , , 11 "''' '"" ''"(:l

i " ­ .... ­ ­ ­Il­·­ ­ ­ ­ ~ HANDEL EN INDUSTRIE 1'illll1

i • ._ ­· • • Tl' - • - - - - !­t •t .. , Il 1 ''',,..•Il! 111 11111 Hit ,111,,111.,11111111111111!11111 1 •

. i

Page 21: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

159

l f ~ ' .~ - _ _....:,.___

. 'i' ­.,, 1

··~ ~ ;· '

j ~ ~ 0 0

. 0 0 .......

Van der Heem & Bloemsma Fabriek: Storteobekerarr. 177, OEN HAAG. Tel. 90602

D

1 1 i ' li!

i lil ~ !!! li li ~ ~ ~

1 ~

1

I V•llS'l'l\l<K~R lYl'I< V 121 il! ~ 1 I VERSTERKERS. cteewe riodlnf - Octrooien aan~evrugd § =' RADIO.ORAMOPHOONS IN 4 TYPEN s i! ONTV AHOTOESTl!LLBN I i Ontrverpen van den ffeer Ouo van Tw,enbroek I D..::DEIIIIllllllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllll'.UlllllllllllllBllllllllllll'lllllllllllll~lllll lllllllnlli

De "Gleiebwellen rundfunk" wint ln Duitschland veld. Sedert meer dan een jaar werken do zenders Berlijn 0" Mag· dcburg on Stcttin op dezelfde golf· lengte (283 :Meter J, en het stelsel heeft in alle opzichten voldaan. Thans zullen

• • •

stem van den heer Weitzel die "tlle Sin· ging Fooi Orchestra" bij ons tntrodu- ceerde. Toen ik nu fluks op den 1875 .Meter-golf afstemde verdween het wol- vengehuil en bleef slechts de welbe­ kende fluittoon over.

Hel frequentie-verschil tusschen Hui· zen en Lahti bedraagt slechts 7 Kilo· cyclen, dus minder dan het absoluut noodza.kelijke. Dot Lahti den Neder- tandschen zender stoort, is dus niet ver· wonderlijk, het is alleen opmerkelijk, dat deze interferentie niet Nsè<I• vroeger hoorbaar was. Dit kan ik mij alleen ver- klaren, wanneer ik aanneem, dat Lahti in de laatste weken zijn zcndcnergie be· langrijk verhoogd heeft. Officiëel be- droeg deze sedert lang 40 Kilowatt; ik ben er echter van overtuigd dat vroeger met een veel geringere energie ge. broadcast werd.

Het Is ook In

Uw belang dat 01/ .,Radfo-

Wereld" noemt

bi/ bestellingen aan adverteer-

ders. Vergeet

het dus niet I

Toen ik Dinsdagamlddags van 4.15 t.ot 5 uur naar het sclistenconcert van de A.V.R.O. geluisterd had en na afloop ervan uit verveling nog wat aan de af. stemcondensators draaide, hoorde ik plotseling vrij duidelijk harmonica-mu- ziek. Het was niet m<'.M!ilijk te consta­ teeren, dat ik op Lahti afgestemd wa.s. Toch moest ik nog een kwartiertje ge· duld oefenen, alvorens de omroeper ltijn stem deed hooren. Hoenja! Hoenja Helsinki, Lahli, enz, De rest van zijn Finsche toespraak gaf ik hem cadeau.

Weer begon de virtuoos op zijn trek· en-duw-orgel te preludeeren, maar eens- klaps ging het mclankolleke wlj•Jt> over in een wild gehuil, alsof alle wolven van Finland een radio-concert wilden geven en toen. het lawaa.i bedwlngende, de

IN mijn ,•odg artikel kon ik niet nalaten mijn hart te luchten naar aanleiding van de voortdurende

storing van den 1875 mctcrgolf door een onbekenden fluitist, Dat ik zoo- doende de gevoelens van vele luiste- raars in den lande weergegeven heb, is mij duidelijk gebleken. Intussehen ont- ving ik van een onvcrmoeidcn aether- detective, die mijn vermoedens omtrent de identiteit van den schuldige deelt, een bt!langrijke aanwijzing. Uil hel rlehteffect kon hij met zijn raam- antenne met zekerheid constateeren, dat de lnterfereerende dronggolf uit O.N.O. kwam. Hij meende dat het een nieuwe zender te Lcningrad was, die op = 1810 M. broadcastte.

De goltlengte van den ortlclëelen zen- der in de voormalige Rus.si.schc hoofd. stad Is 1000 Met.er, en wij kunnen hem tederen middag tusschen 3 en 6 uur op zijn post vinden. wanneer· hij 1(1'8lllO· foonplaten en langdradige berichten uit· trilt. Deze is dus in geen geval de zon. duar. Ook Moskou Komintern komt niet in aanmerking. De ligging ervan is niet O.N.0., maar pal 0., en dan kan de 1'181 Meter-golf niet op 187:> Meter in- terfereercn. Maar sedert eenigen tijd is op = 850 .M. een nieuwe Russische zender aan 't proefatoomen, die met een geweldige energie uitzendt en nogal dik· wijls van frequentie verandert. Ik heb nog niet uitgevlscht, waar deze zender staat, maar het is niet uitgesloten, dat een sterke harmonische voor den 1875 Meter-golf lastig worden kan.

Dinsdag j.l, werden uûjn vermoedens onverwachts op Lahti gevestigd. Ik had dit groote Finsche station sedert langen tijd niet meer geboord. Wanneer de Huizer-zender werkte, was het bier in het Gooi orunogelijk een geluid uit het .,Land der duizend meren" op te van- gen. Alleen gedurende de rustpoos voor het verzorgen van den zender zou dit lukken; maar in die uren, meestal tus- schen 4 en 5.30 uur, is in Lahti gewoon- lijk niets te doen.

Page 22: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

N.V . ..VRU1'URIJ JOH. l&U-LlllUt. GOUDA

''11iillllll!lllllllllllllllllllllllllll1~··

LIJMT ALLES

. •• ,11111111111111111111111111111111111111,.

6(,j'11,,, m«I .i,1 pdrrwf van ,{('n

1nod'rrn,11 ~ai,nmt1,r t{i1t

d~ o,ulr çf,';i,1Jf, 1, b,6ouá,11. Rri,ná

A,lvrrlttttrJ n1',1 off,,n "'" ni1u1ur

ilanr," ,, tvltt#tJt, tltd.d.r ooi <>m

A. L. W., lJt,èlsttfn.

H:<:11 kriflta.Jonl"angcr i.li nl(!t :tc.10 ielecttef te maken. ,vu raden tu.in In Uw geval ~en z;c."Cfkrln.,s lfl g-cbruikcn, dtt ie de ceoig-ö re~ medle. Omt,ouY.•t.n mneten wij U afraden.

A. P. J., \'e11.en . \.Yonncc,· llcztl h>.rnp t1ef1J(:t. 1·a.ukl Is dt

,11.roomkr1ng verb1•oken co ka·Urt V ~en span. nlng 1nt..'1!r, U kunl w.et. dc,;e lan,~n ean ptw~IJllroon,.AJ~J'),-.rMt V'?t'YMrdlge.n tooala vrvogel' gebruikt "'ûr'd voor dti E lampen. \\.'un111•Pr 1 J r•rlj~ l'tRII. or tt'Jn 8'1'(10t otndgC· luid ,-naon wij U aan bij <Jo 080 0 0011 .: oa t IJtHllOI.IO • or Ulln Et "408 t.o irt!:bl"U(kfjn, \'VIJ 1·fi(len \J 8a11 den lil.O. hll<!ftpreker vuorlll op ttJJr~k lc bcpruovun, dit kuraktcrfscatt bot timbre opoedö8', IIU t~pa"log van do 2088 n1oet IJ éun lngang11trtt.nformo.tor I op 20 or I op 1 (; ge'bn.1iktn. dle In den h1u1(Lel is.

J. 11.t. a., soesce1·ocr«. Wia1u~h1lrflomnnt,\!11ngi,J or de U,k,g, ia. n(.lg

uiterst n)oellUk <:n IC1<Jt \.'r·üv.·el zeker tqt le· 1~u1'NLulling. r-tet eentge 18 meta111.gel1Jkrtcnter l\llt g·loe111troooil.lf'On L\." gebn,tlken.

P. F", A. $., \'elp.

LUkW1.'(lrl:llttnden moeten een waAtde hebt>~n \.'an 2 megohm. A no(h:~·ûurtstt\nd 4 it 5 uu:utl in\\.·end1ge lan1p .... ·cer~ttu1t1 duR 80 A l(l,()(M)() Ol\111. EEin meer N{l)t,t;ûeve l'Jpoeleenneta do.n tJ th~n11 htet't kênt'n'.'11 ~·ij uiel. VulgenR onze 1necnin,ç bcstttal er 41chlt,t· geen tnkele ont# van~er. die de hUilligo g<>Ulengle·<·:haua voJ. knm<"n ..tt h11.a,i h; up de k.g.

A .. J. V'i' .. Kamperland. Dfl rioor fJ genoemde la.rnpen zijn zeer zeker

evengoro. een 1>enlûdP. levert dP.7.P, fnbriek rdet. Ontv~ngf!t op raamantenne 11!1 in U\v geval aHeen tnogelljk l)lj toepa&&ing vttn 2 trd()pcn h.l'. ver~terking. Nordelch werkt op î!'tfl .-n 2290 l\.tcter.

160

J. C. B" Hillegom.

De vervormtng wordt. v,•ut11·:,cb.ijnlijk vereer- za.akt uoor overbelastrng van de A 415. V.'ij zouden U in deze functie een B 405 aan- radon. Het z.g. meeetngeu van de pfck·llP kunt tr uverwtnnen door eeu zachte naald te gebruiken of een veerenden arm. Wg hopen over dit onderwerp binnenkort een arllktl te publiceeren.

J. W. a, Deo Hoog-.

Wij bebt>en U'!I.' scbrtj,•en aan onzen mede- werker doorgegeven.

.1, Ç, VU.U T., Ül'U 11u.(lg,

01) bett·etfende etndtemp bouöt. zit:b. bij on$ Ul\.lltekenl;l, ook bij maximale beJ?\eUng. lil uw ge,•al moet de lamp ceu klciuc af\\•Uklng hebben en ,vij raden U aan dev~ ter eemptü ceertng op te zench,n.

w. !<'. R., Den Ha.ng. \oVij woelen 'O hot bouwen van een dcrgu-

lijken 2·1u.rnp.ttonlvi:1.nt1;1r cntrnden. wanocer U een t.rnpweenst.t,odver..,l(Hktng toepast zijn de kotten van een Or1e·la1nplj.t\ppftraat v.'t1IJ1IJ( h.ooger en geluldMlcrkltl è11 seieeuvuen zijn veel beter.

J. n, sr., Onrtnthcm. E·An <ler,;'ulijkti u1tgo.ng8u·ansrornH\l0,1· heeft

n1eo11ta,1 oen verh()t1dlng I op l or l 011 :e. \VflerJi:to.od voor a.utc>1na.tl11<::hê rooettrtJpon· nlng moot 3000 Ohm zijn. l\al(IL dtt Uoor V lf'1Dvon1l.l~ 1JJ>Oclecn.hcld hf!lbhlln ,v\j "­Pf>r gun­ 1ulgt11 ,n·vi:trln,gAn,

I•', 1\, V., 8\16ff\lM,

F:t11 l(vc<I gluclijlruóuu11>1)Ctt'(lll.t 111et 1><1hnnr· lijk@ t\tvlftkklng 11• lnd(!rdl*Od brcunvrb,

H, v. C,, Burt.o,

Htt l>eRtt hJ de t.elcfoonn1ln:d,nting van <Jen 1:.~K. C.­ontvnngcr t>J' <Ic prlmtdl'e vnn du 1.f, 1.r1tn~forrnlltur ij.Utl te llhtlttn. t.'11 t.l\! ue­ t~\t:torll\mf) 1111. hPt ro.,.~lfll lfl n"mttn.

J. 1(., Ri\.ATn.

\\lij 1T11)t}tt11 u vcör <lezt super anoere spoe- ten ten z~rtïlt~ ontrudcn. duur­ 111,:rt.• tu Kn)Vte rnOêiJijkhe<Jen btj de A.A1u1Jt1lting geven. Oen- densatcren kunnen echter öOO o.~l blUven. Volu1,H:regtlMl' 11'1 een nnrm:tlA potur.tinMl'>ttl'. de waarde 18 niet zoo crltfscn,

~V{; vestigen er de aandactn varr o,rze terers ,>p, ,!.H vrijwel olie ,,ra1,,~1t in ons t,/ad neantwoor« 'WurJe11. ttct b1ïv1JCf!t'11 ,,an J.!efraak~erde cou vette« is ([u,,; 11iel trltcr ,1ot>dtg. Slecht! i11 zeer sptriole

J!t!Vdttf,r uiordl .tthrlftrlljl,: antw101>rd )ftionden. Vr(lJ!en. na de eerst« pust op rlfaanrfag11u,rgeu niet i,r ons h.-•zil, kunnt11 [n Jrr-t nnmmer i11Ht

äte 1t•rek 11iè'I meer heh11ndrld 1t•<Jrdl!n.

IK WENSCH TE WETEN

R. 0.

De tuieteraara zullen reeds opgemerkt hebben, dat het pauzeteeken van Wee· 11e11 gewijiigd is. Het bestuur der Ravag vond, dat het eentonige tiktak niet doel· matig was, omdat het de luisteraars in het onzekere liet, hoe lang een pauze duren zou. Ook thans wordt het tikken van een uurwerk als pauzeteeken be· houden, maar de tikje$ worden In groe- pen verdeeld. Zal er b.v. drie minuten gepa.uzeerd worden, dan hooren wij ge· gedurende de eerste minuut telkens drie Ukjes vlug achter elkander, in de tweede minuut worden op gelijke wijze telkens twee tikjes gegeven enz. De luisteraar kan dus onmiddellijk bepalen, hoe lang hij oog wachten moet, tot het programma vervolgd wordt.

• • •

Volgons berichten uit Parijs krijgen wij binnenkort een luidruchtlgen buur- man in de gedaante van den pal! ver- rezen zender te Slraszburg. Dit station is van een gew<1ldigo zendinstallatie voorzien. Uitgerust met masten van 100 . ~!eter hoogte, kleine Elffeltorens, en werkende met een energie van 4.0 Kilo- watt. wordt het. een Eu.1-op~ndcr van den ccrst.11.n rang. Oe eerste ultzendln- gen kunnen wij nog deze maand ver- wachten. De vroegere golflengte van Strasr.burg bedroeg 265 M. - 1132 Ke. Hel la mij onbekend, of men deze fr,,. quP.nl.le (tegenwoordig toegewezen aan Lillo) voor den nieuwen zender zal band· haven en hoe men het met de bepalin- gen van het plan van Pril.lig in over- eenstemming zat brengen.

• • •

ook ,fo zenders Keulen. Munster en Aaksn volgens hetzelfde systeem broad- casten en wel op golflengte 227 Meter. Het tjjdsfip, waarop deze regeling in werking treedt, is nog niet bekend: maar bij de voortvarendheid, waarmee men in Duttschland zulke plannen uit- voert, mogen wij verwachten, dat wij nog in dit seizoen de proefzendingen zullen hoeren. Storingen van aether- burcn zijn or1 deze golflengte niet le vreezen, HPt vorsehil in fr,·qucnt.ie met Luxemburg bedraagt 26 Kilocyclen en de Spaansche zender Cadix, die slcch ts 9 Kc, verschilt, is ver genoeg en zoo zwak, dal hij buiten beschouwing bllj- ven kan.

Page 23: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

Kvlundl/Org, 1153 M. (UO k.H.) Kop<nbagen, 281 M, (IQ~7 ~.H,) '> 50 1.r.o. (jyrun,:::lii.!X, 1-0.:W. Weerbericht. 1 ,1.~~·;-1 J J)5. L'itz. v. sc'.holeu. 11.20. tl m'Slag "" '<lokkt111~)èl

\'rtn he1' l{attdhui~. 11.20-1.w. Conèrn ,fovr beL

Stdj~o1,.;;è:;i Vtnl Ill$St, \V;v,rif. "~ 1. ,:~rJ K. JnA.~i1at1,"·P.l'hnh-Oi·

2.-00--1.00. No,ih1'ci.agcc.~t'd r( .,t•,1ngie.n~ HZtns.er'$ J~ini,nè!Lllta.~l ~ll· ~t!trth:é. hl ~ij~ j:>.."lt11.c:, L)èl;'l\~"t·J1c Roni~m:~n.

4.r.o­5,00. Kindi.'·ruurljl;;!. ;'S.(I(). &ur5b~·Jchtc,,. Kóént:11. 5.10-5 41.\ Vo,wd1«cnt. .Hr~.IO. Er. gelsche (aaJ­

ontlcrr!cbt. f..(0 \VE'éc°Qt'nctt~ 1i~20, Pet~OO,ricbNn~ ~­~5. ·rîf~~1dri. 6.36 7.05. Vóur;dro~bt 7.0':>--1jft. \loordraçbt, 7 .~i5 ..$.3(t Rt-.i::~i.s,ebe J\.1uti~~:

OOor ftet ~~cl-Ju 011kf'St. Q, l, y}\.1.1 !!'mil ~~a, ·

Hnl>.••· 298 )l. (lOOI; k.H.) l-"a. 8 uur 10~0 nr. :e~o 1u1,,1

(NCiloJ .• lJi1,c111tin~.) !t 1 !'>-8,00. ."tt t1f!;<;ll'(.•>tlC~d. 10,<11'1-lll.:'iO. Oamciunpkour. 10.:'<0. Zlekt~~i<n•t. 11.00. Litr11"1+1t c·n~i~le. 11.:io. O.a111oloon. 11."5 La11dbtH1,\•,;,, t111"j~. 12.31). Sol,.ienco~cert. 2.00-:t.3e-. Scho<,l1tl!r,èn,U1)g. 2.,1:1-3.4~. Ha,alwerl1l~s J.0:l -5.00 Ziek1•nu11rtjt. 6.(J(l-(i.:J-0. Or~•lconcwt, ~.30. Kot,-..,., ij,4(), Vtrvolg Orgeko11cèl·t·, 1.10. Rci...,nust~. 7.jiJ. Malci.tto~ 10,. a.10. Solisten en 1,ou•'<..'011\'..i.:tt.

In ll•-<'t1A J(J.45· Pl!1'sbt.:ricftle11.

­­­­­­­­

Jeg'.e, G. fä11.ré .. {Càlc: •.• .o.r,g:~,l Pee.1 G·:r:it S1111e Nr. r. 2 ell, .t, Bdt\\ Otieg. (_Drg,;,) a) 1.a·re.r_<!" ~~go. P. ~rsja,1k.()ft~,. 1). Aria, Z1p<.II!· r, Tht i;lrokn 1:u1.:h)J'y, A: !\r.aaJ 01<.~l"-.t .. (Cello l"ll c>rgef.) ;\\~ttin.atrt; t~A!l· ca.Yiill•J. (O;gt;A,) i.t, Chanson tr,~te, Al'en5l!\'. h. .A.dagJo CdlOl1,u1('.el't1 1.. Sqécttt.ri.tll. o. Anrlantl.: 111l~Jl<1 tfanq1,1illo, C.ellü,:,.on.ate, E.d~·. Q.n~ (Calo ,n nrg~;,)

6.0!). T1j1ûs<in AVRO.-kfok. fi.ûl. Vo~rt1.. Orgettec1hd . 6.:)(\-fi.4..'l. Gru,iofooomwi.el::. ~ .ir:-7,15, Lt,n~botf\Vhalf~uf!J• •

Sp,clc,:r~ lt. 0. A. o,,..rdiJl.111~. Oi·,h~1v.é')'fl: Hêt ••1oiOi'komen en ,bo·

·~<Àjdt:rt rait bo~c!'t~ en ht1dc.- b,1~11L~1.

7 .1 r.. C11r,,.1L-. I'rons,:;.h. O~,·<lr- ~rd.:;r. un tonvnsl'lfit. 1 ~e le's Ü,QOr A, S•rol.

7,4'fi Poli1i~hc-rlc:htén. 8.0t•. Til~•in A \"RO~ldo~. !-1,0l 9,1.S <ir:itt"'l'ofoo1tmt~lt<k. S .. 5. ,\rtu& uiUng Cnn.::ls!rtgL1bou,t1

A 111sitrdt1111 A tius~1\c1nc11C1;(ot\-Ctîd o 1 ,,. Ur \Vlil~n1 h!en~~K,oo-g. Oaa11u1 ptr!lbcric"fen \tti.;o; t'in,.

A.tnJ\11.Ütif'f. •Carlton--ttotC:'1, ;\nl~ S1é11J111h, l:.fi°!-1,;ll\.l,lê I it\fU,)tldQ,

12.W. Siu!tiug,

RILVEn.SU.31, 1a,s n (100 1<.u.1 '0.00. Tîjd>elu ,\\11«.l.-lcl<•k. Hi.00-1015 J\\o:;~wiiding. 1u~,~ 1::i-ua. Oramol?o11muok«. 12.00. l'olili<:bcricbku. 12,1:>-2.lll. c\1:dd:Jl!fflUZÎtk d00'

het AVR0.-1::n.semb'.c. 2.oo.-JJJO. Gramotooi1n1twi& . 3.00-3.JO. lkl!uu. ,-. ll. Neo.

\.'ê· . .\"3"' Huisqrou·1,-en. SJ'.'ff!kC'r; J. J .RaJmuroû. Ond<rw<rp; De Ei•<· Ûicitt!it ,n d~ ha.Jshoudiq_g~

?..30---4.00. Oramo!<l<>:mu,tlck. ~.CO ~-00. Zie1rel1vllrti• de<><

M•n. Atl. ,an Dijle e.30­6.0C•. Org:drf'\.it..U op hi:t

l!iosroop-orgel '"'n liet l{enmrandl· ~attr te ~\01sterdari1 door CitJ&av Welhs. j. Zwart. cello. P:ogn,ruma: Le dèluge, St. Saën,. (Cel.Il> en .ltgel.) A~~o cant-..,,bile, MJ1iài.c paG~liq_ue. L. v. BffOii:.,ven. (0.gel)a. Abeitdl,e:l, R. Scbuinann, t,. ÇraèJlc "°'S> Pecilot,ch. c. E!­

Oao.'eiltry (exp.), 479 Al. Cû2.6 k,H,1 12.211. Concert 4oor oet Orau­

.gcr Supf'!' Cinetaa Orki!~t . 121;0. l!allad~o,xxrt. 1.JO. Kerl(dicn~r vanuit .de St.

,\\artin's l-'arisi1 Cbur(h liinnirigti. 2..!'J0.-3.2<>. Oriclcon~rt d~r

Rèaia~!d Ntv,· \":lflUÎ1 de 8..­i,·ufr,rt s:u~,oop.

~.:35 Kirtdettnu:tjr 0.35 \\"ftr­ t.1) r.Ît-l!Wshe-!'. 700. Th• Romance or tll! (2) 7 20 Votp:,orTi, een tf)t~de uit

l.k. nc{..te1t~€C"t jaten. S.20. \Tïonl­ en ti.a,1,-ree:ral door

é,:~i.:: Stel \""l1 Wi11il~d CocC(tril. 8.50 Mr- T. S. 1::11<>1: Ze,•en·

tiend{' Et.11\\.it:fir. piël.ie (2) y '.M. l­1"1<.11·.l"!tberichtcn. 9.25. Conle,;t ,l"or h\·r ~iitH.A r

Ore:u v:1n 8irmir.g1\Ftn. 10.:iS 10~· Wcc.:r- ;..'tJ 11:-:uv,s,..

btrichrt"n.

H'1aburg 3n M. (&06 k.lf.) 3.35. Bl1det aoli d•m Or1t1:I.

C•lt><"'i door hel Nor>g Oiken o- 1 v. 0110 F.hel ''01 5<>•1:'T..

.J.20. Sclllr:t.U Schuit· \Ion dei lleru 1>•ch1f4>fltcht.

-U•J. Voordracht 5.U. Cooctn. lh>~ $chn,1<1rudjo. a.1~. F.fM" (.,t",11~ Na.i • FraUtn·

l'tl'ufe. 2. Die ~lod«,1,ramin. fi. t:t. l'mf. 1)1'. H"11s ,\.!l,·~r:

\\'ie h:ilt n1cn die K1odJtntu,.>01- kul~?

7.15. W•erb<,t;cbt 7,2j). W•xur-3\•oncl. 0.20. \Ve,r· tn niou,\'t:beJichte11.

$po:1beri<bten. Nooru- tn Ouotzr.e. ,.,,,.,1>erio:b1.

9 . .&0. He:r-ujtlff,dinJ,C ·,1:tr. ';,url\1.t· laudschç ~aü\ln~

lCl.30. Con~r1 , :.n R42-IMUraut O~'t\'llJWIU.

l!s'os,;d, :;og M. (500 k.lf.) 5.20. D~:.:>:m.11r.:-::1< in tt'ê. 1e-a.i::vmu

..\nn~ooo"·ilieio Brusscl. cs;:!O. \1iaa~he le~ 6.50. w ..... berittu. 6.55. Gran>oloor.m11,t.k. ï.50.. ·:,t,sberd11en 8,20. Concert in bt'! COr:1:cr·

aebr.Jtl\.V ""' Am!lierdt!IU. 'l"t Daarna. nieuwslwr1ch1en.

ll<rlljt,, 418 M. (716 k.JI.) :t.:rv. Conc€rl. ·!.l.5t.l 'fijd5'.1n W(:t"[­ ~n ltltU\l·s.

.l:.:cli:htt'n, Daarna d.'\nsmuzlet tot 11­"10 door de kapel Kem;bath.

Donderdag 13 Maart

Toolouse 381 ~L (788 k.P.) f, ;!\; 6.:1~. ~Dm.mutlek. (}~33,,--6.,15. OeeklUitzli!ndinJ. ö..4."\ -,i.10-. thttOJR.'lt \.'OO:dr. 7.lO. Taogo·~~ 7.lO-ï.20. Knersen. 7.20-7.J5.. ~\t.hfllre .uu~-tk. ;7.35­7,5C. B~richten. 7.$--8.20. v..., •• , ......... r:. S.20--,S.J.5. Ko~r~n:. 8-'.J.~R.4~. lleelduiti-ing. S. 15 .9.20. $;-ruph. :oucetL ~.20 Cvncert.

10.ro. U1t1:d\ding \\ dan8rnc:df.4t un ­ûat~ Am<.rJcain~.

Shttli,irt, 360 M. (833 k.H.) a.20. Co11c"""l't Joo, bit on1,~p,,

orkest v. 1, v. (i, G61litli. tl.50. R • .-. .. ohe mclodlt<!o door

het Oa-:al<ll:,..orke!t \\'ol'3. 7..35.. JJtua:té a\'Onó. s.03. Kamcrmu.1eick. 9,05, f'l.'.ieuwsber. en ~tiaa1:Jc.b

Parij3 !Rad!o·Pillts), 1Tl5 M. (174 kJt.)

1.0.~ (jymnasntl< ~.:,O. flerhalîng. 8.20- Pcr!l><rlrluen l l.t.5. Koe~e1l en be,ich[,·'"I, 12.20. c.,.,.,;c. 12,,0. Synn~,. <Cl1<!•rt. 1.20. l(o.m,M en berich·,-n. 1.2~. \'trvOlg concert. 1.JO. Ka.<l!4'n l.55. Vervelt conc,rJ. 2.20. )(-·- :t!',O. Koe:,cn. -1.00. Con,-.;rJ. .f!ogi,r 8',qlmc.

,,rlln. M~rcel tlri,;101, 1»ano. Jen•r Joly, ,iool,

S.IS. ,Koer~o tn b,·richh·n 0.2(1. LMdb:tx,rirhtèn. fo.&I. Ko<rSl'rr. (i,..5!>. (jnunotoonmiai~k. 1,2!i. Causedtt. .$.<X'•. Ouilsche taolit,,. S.loi. Conctrt. 0"°"1 o 1. ,.

Hrr11i OCIOl'~t. hr <i\: ;,;w,:e Mndlklf <!IC. \1.:15. Ver-,,J,:: C<>R<\.'ft•

Y.45. Ct1>t. F. Kingdt>rn Word; l(ancbtnjlt'lg:>.

10.oc1. Pian0<,-once,1 10.lO. Concert door The Lo1i­

d0t~ Stl'ln~ Ptayers, l 1.2(). ·oar.sm~ck. 11.3.~12.00. Dansmu,ie~ door

CMé de Pari'~ Blue L p<'S Rond.

Molltla, 1348 M. (222 k.H.) l 2.2C-12.!i0. l)ltz. ,,. achl>lcn. . l,2(). Oramorornn1u1.1et. ,),20. r>Um11ri:je. . =i.3!). ll::ru10rtic,nuulick. t).00, l.an!lh.·\,.oordracht 1\.20. \'nonlr.a:lu. t>.{iO. \t'oon.frachf. 7.20. Si•mph eot,oert. 0.00. C001edie. 9.30-L l.20. Ot:dt' 1:>r :n3,h~cne

dan~nu,áfk.

• •

i..ontli,m, ~~i M. (842 ~.tl.) Uavcutry, lM3 M. (1~3 k.H.J

10.:1~. Mori•:1wifd10~ • I o.r,o. 1'ljdocm en weerb<n\ill. J l.().15, Mi•• Mr.~an Unyd Oeor­

g.-:• 1\1, P.: ·r:,o Weèk in v..:c:~tw i-.hit-h~r.

11.20-11.:10. (Alle<'ll Lor,ucn.) B~ir.J. 1'i:levtsh:.

12.20. (Jra1nufVfJ1u11lttlêk. J.20, Licht concert dool' Pr:v,·

catrs O rkest, ~ ;!O. Hal[àdij-càllC~rt. 1.5<.I- Ui1i.e11d,jntt voor ~i,ulet, j, l 5, b1tctcn.~:no. ~i.:lO. ~\~is,:; ;\1a-jorî.t Barher:

Slorie;; and stue)'tcHhtg ÎIL Peose b11è,1 verse. •

:t<l,.J. Licht lcl~'\siek concert do(Jr het Stmtt,111 Strijk:\\\·arl·et

~.Q,:"t. OrgelconcCrt tlOOr Reg~ nald rccw van TIH.• B+>aufort C•- ,.\·~n!•h

. >..3,,. Kinderuurt]« 6.3~. Tijdsi:in1 11t~rberi\.f!t en

11W.n,vsbe1 ichteu. ~ 7 .00. DJ; gronds.azen dt:r ... \·h1­

zj~,J<. Pia11Q111u,rie'k vau Scl11miar111..· 1.W 'f.,)G. Causerle ondç, ~~

'ausp­ ,•a.,.1 ~hêt lJepo.l't~nu•nt Nàtl {Werz.l!éhtnJet.

·7:45. Pr'of. P. J. No•l Raker, i\'L P.: lntt->rnati1,1naJ C,:i·O(R:atiou ar~~F \\"ftat' it ~lta.1..s.

"8.051 BïlJy ~i~iY~rl· !{l:'S}"lC(lp, rriiuo"SC>ti~

'$,20; Co1J«·t deer het !{ad'o· Or'R~,iL .

,,9.20, Weer-: en rt{foUw;:,,.~.ricl1t.w. (.~~ein Dav.) Scbeepsberrehten,

Nûurt1-ll,1r.. tenor; f-totv,-e, bariton; S~rien(l bas; Baur, ba$. ' 1 LYi. Cir\\'l"ofoo11muzleJ<.

l!t10. Wee-:berk,l!t. 1-2. f~. ,~:jd·~in vau Nan~u en

ffi~u tv.~IJt:rtC.h ten. 12.2:>-t.50. (Zo:11.:e:rt door ltet

Wwig Orkest, o. 1. v. B•sch!<6tter. .J .so, R«:lame. 2.w,-;2.ro. \1oor jonge cne1sjes. Daarna: 2­akc.ll.ike ber,icftte1t.

,:1.20--3.45. 1Voor de vrouw. J:IÎS(1.helh l<ir!foftmann-Röhl, i\!. n. f : Wohnung und Werkraurn,

J.4-~--4.10. Edmund Hoehne: Di'c· U•hr des Gtllf~n Saint Simon, \';:rteHin.g.

•ltf()-,1..50. t{arl l{lltcêr! L>?s Ouhci111nis d« elelar, Welle. (U,t· Z~:l41ing: VOOI' sdti:.ll~n),

4 ;-0-5.'!50 G1amoftJ011muztek, 6:5-0 s.ro,' Die S:t,dt, Vet!~

,,;unrr ur,tl v~'•"'·tt1tung: Stadhtyr1d1- ku~ ~!),. f\loirusorg: Dii, Staal,\laul­ slcht (lfbC'I' dt~ Sfädte: \Vç~1,:ri und

· 11~1'h. fi .. :it>. ,7,00. Voor du arbc~rs.

liÎ1ëaldi\nt ,Ernst Hnrdt: "l"UrlC(tf!lit· 7,(!0­ï.20. n-, Henn11;Cl'r: \V1rt·

,«,h;~rt un~l Ar1>iitsl001n"·c~iche· rung •

7.21)...S, 16. ç"n,cn d<lo, leden v,111 hel Sti:tli;'I OrkflAt ,var, ous~et- J,,;.; o,~v. liubor! Flöhr.

i,.io. w"n,·r n,11 l~iti,n. Onelhe;i llh~l11<cis<: 1771. Mtd<we1·~e11de~: n­. 1'rl~drlc), Cost.,flc, Or. Alll'l!d Pr,ohitl\, llr. Hdni Slo:,, El._.

·s,111,J:fic,ek~. nlt: \Vilh. T<oll, tenor. 0.M'rnn: Nlt:uw:s· en 1:15,t~Hl'l,er V..:1·v<,lget:11 tot r 1,2ó C111,ccrl \'CUt

1,if h~t \r,k1orin·Car. 1~ 118:irtll, ,loer ,lr kQpel JoJ<uh Br<1J«,.

Page 24: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

rn.30-11.00. NCRV, Zlekèn· dien~t.

11.30­lt(IO. KRO. Uut:isctie·t· stlg lrnllm1r.

12.1~111~. Concerl 1(1{0.-Tr;,, 1,15-2.00. 011an1ofoon1nliZ:ief.. 200-öCO. Gtamotóon a.30-5.00. NCRV.' Sollsfon-

C0)1,:ert. 6.00..:.fi.30. NCRV. 01·:ur,of<Ju11. fl.30. P•rsber',chterl. ö.,tC­1.ÇQ KRO. Co~e,\e. 7.00-- 7,<11). .Sc1trif1vcrnete,in'!11•• 7.30. VPRO. llernbtt lchten, • 7.•tO. Le-r.ing., l:ltrvorrnée ·Ke<l<

''001 1816, 8.HS VPRO, Sotis\encon(c!t. 8.'JO, VPRO. Lçi\ing, O~,iri ,a,f

kerft, ·9.30, \'f'R(), Solis\rn<On<er\. :·10.oç,. VPRO, ~ .. mati~. '!',V~r-

1',:èn van v .. ~catl1 10.20. ~PRO. Solistencól\cert-

Uut,,en, :Wij Jl, (1001 k,13,)

(Na 6 1111r 10.0 ~~- 280 J,.U.)

JJTl,VEHSUll[, lll75111, {160 k.ll.) 10.()t). Ti.ldséin AVRO.-kl(!k. t0.00-1015. i\\orgmiwïjdir,g. L0.3l>.!...ul',O'.t Q,1vnolo9n,nutieR. 12.<]0. 1>ofitiebenthfen. 12. l;">-ZOO, Atidda·gl'11,11:1.ie&. tîoàr

h~t AVR<>.-Ensembl<I 2.l>,.'i-2.45. IJitz. 1;0or S\,i1olii,,

[)r. J. n. S(IHLlunran Stekhoven Jr over: f,J~t (C\•en 1, om, ~1o~let1.

2.45- 3.00. (irafllofoo11,11\u;.iek. 3.00,---1,()0. f,:laak hot ,em door

t. ScJ1at1kê-. V,erkozen. ,1.~.(». Or11nl1),fQ6t1nt11'Aek. 5'.30 6.00, Oii1crnn1z.iek l~(}J'

1t,1· .. Slnginl( l'<\01 Orch<S"rjl In ç.. b·arèi l,a ()ulté te An1$lènlu11i.

0.0(). Tijds«in 1\ \'RQ .• Jdok, , Dt1àrflfi \'cnrzettirJg dh1t·ni111:t.li:4< to( 6,10.

6.30-6.45, .C1tamoloonmuzi~I,. 6A,-7.tJ. Rndlocuffius 011~11,.

\\1ijsfondif vonr ,de bÏl1n('l!n/~art, $P:tkt.-r: 1\1. · Bnra1n. U~ vl'.:rk<"êr$. .. r•~eleo. die bij h•I i.,,v·,ro~ yn11 lH!?erfe- l!,n 118;\1\\•e 1náteten l11 1:lcht geriOP1l1n 1110<:tcn \\•ortf~ll.

7.45. Potltlobcrlc1ttun. li.00, Tijdtch1 A YRO.-kt,1,. fl.01-11.00. Coucen door hul

fl VR0.-0,·1«·~1 d. 1. V, Nico 1'11:c'1), l1ro~nunn1n:.. Ouver1t1re l~i- q11~1 2.':1n1n~11i111ri,,, I.Qrti1ni:c. JUli~l(tJ" c,,,,·~c•. Michel,. Serenud~ ()!>. lt). \Vit.lor. Pr11~'111tn(~11 uit de: OJ)l'l':l f\1ett\011 L.MC\1111', J>ucc\nl. \VC$1l,IJ'• Mr,d'h1•W«I:;, Ziehror. Aul ~oo· \Vf\n<hirs..:hofl, potpourri, i\1t\î>(ri·~t. l/le l:lmu{l,chl)MA!li', ~;,,~~•: L<· httdl\lln. r.utpOU'!'1Î. ûeJg,\r; AUtl.t1.g 4.iet S1i1.dt\v1ttt~c. J~~Kel

I0.00. Pc,·:lheric11tc11 Y'tt'i, Dl~~- R). 01011~ biosou1n 11,,~, Ed·

v,trd!t; b) Nobody ~ut y<rn .. E,l- wtrds; ÜÎI ~. l)i,1~!d!lfilt11 H•>lly· \VOOd l'l.!Yl1,t•; PO(.flll lo\1t :,i<,>pg, 61own; Uil <lè r1e111idolilm 'i he fJ~g~,1; Sélt'\'IIM fodMo ca.' ChrlS- I h1~; (JfOV'I.' llQ'lU:U!, l\.\.1r1cJ1, 1)r,d l IIJ111t.

11.W ,Il.on. Sluftlny. ·

Hambur~. 372 M. (806 k.H,) 10.r,Q, 11,\utic.:klrtr.. v. schotin. 3.35. Oer fr~ltlic,!,e M11sièu,. 4.20. Sp,-ookjeo. 5.1~! G~nr.~t.

,. o.00,, f!ngel$Clte tarulC• sOOt ~evórdwden.

6.25. KOhue: Wie erholte ich mel11~ ,\rh<:fül~nunterstll11.un;?

6.50. Wanderfun,. Cotl Rilw.ts. V'oritjlh\lngswanderung<,n im l<rei,;e, Sto;:mar11, ·

7.1$. We.,.bi,richt. . 7.20. , Jun~r Orenadior, vpt.c­

rct1c in d.,:ie Acten v.111 ~rcm~nn Hersd1.

9:50,.. Wett­, en nieu-,v~ecrichtt-11, Spo11~richt. Nçord- en Oostzè<;, 'Neerb~rieht~ ·

JO.JO; ''Qan.smuziek v~n c;,.fé Wallhof.

01Wontry <••11-), 47,0 M. (62fl k.11.) 12.20'. CMcCrt door het li,ttdió·

()rke"1 o. t. •· l'ronk Ca1111·t1. t .3t Cour.ut door Mosc1>etto

Cll 1.l}U O)'kC~t, 2.2ó-3,20. (),-geleo11w.t ~ow

\V:dl,r S. Vnle. $.3~. Kll1d<.ruurtjc. 0.3~. Nlc11 wllheOthl-c11. 7.00. Voudcvillo, Jack l'uync

,en ;IJn BBC.·<lllru<0,kesl. 8.20. BBC. Symph. eo,,cer1, 9.20. Nfeuivsbcriehlcn. 9;<10 - 10.'2l1. · V,m·olg co11cl'rl J0.3$ J o.liO. W~r- en nl<mw!>-

be,ic:htcn,

Rru,~ct, ®Il ~). (5911 t<.11.) 5.20, C<>11eort door het Omtl>Cfl-

frio. 6.20. l,itoraire èn~!+erle, o.~~- '!lnek1toud1<1S. l).~t. Ko1onl~nl bericht, Vlanm­

~e),c u•itz~.ncling. 6"1~- On,111ritoo11n111xltk. U,0. Pcrs~erl,,htc11. f(.3~. Örk•Meonccrl- 8.60, Cnlr$Cric: 1.o f'-01111u,,;

Hot!!( dt,>tll$ t R:IO. 9.00. \'~r~~o~g couc,e.rl. Stdh:

Bergn,nnRqut, Oel)l1s.1>y, u.:io. Nîeu....,herlehlc11. !l.;i,, Concert lr, 1.011,te<n, 1;..,

J)t,,,14.H1try, to.:l5. r-.1emvsllerld1te11,

Ber1l)n, 418 M. (716 k.H.) 9.40. Tijdsei11 ),.,.t(•r- ~n ni~uw;,;,.

l>enc~terl. ~.50, l{flllrtpmnlj<J, Dat:rn,a ç.oncert 'U6ó1' he1' hlan~

on, kcst J<1~cf Snnga. '·

Vrijdag 14 Maart

6.5.'>-7.l(l. _Ar~tijilSthC mn,,, 7.1~7:20. Koersen. 7,2(}-7,20, Koerscp. 7.~7.35. Ruosisc),e 1:éik....,. 7,3i>--7.5(L Bhichten. 7.~.20, lti,ndçruurtje, 8.2(1-8.R~, Koffièn. ' 8.35+.:8.4~. Bcelduitze11~fing. S.4~JQ:ü'I, Qr,era-comiq!le. 10.f,0. l'llmmu,.iek 1'lt hl!t 1P.•-

ra1pount Ttteatcr.

Tóulousc 38l M, ('188 k,P.) <l,20-9:35. ba:ism utlek. ö.ll-'>-:11·~· Be~ld~i!~ding. 0.45'-ll .. 55. Hist, çàUllOri•.

SLottgar), 360 M, (833 k.ll.) ~.2Q. Cone~rt door <ie Kuthails·

k;tJ}CI B't.fr1cart 0, 1. ~r. \\'. Sut.1Cart. (,.50. Çouc)lrt· ~(lor het omror,J>-

ork<:":sJ oç.. 1, ·v. R. 1'-!erlen. 7.50. Ocr Ollicksk:i.ndufat,. <<>·

me~ie. ~-:~~. N!cu~vtÜl-~l'icht~11..

lU.20-J t.;?O. !J)ansmuziek.

• l\'1,r\l~ (RMlo,Pnrfo\, 17~ M. (174 k.l{.)

7.0.i. ()ym11~~H<k. 7.!'4, llerh~lin". g,2(), l~er~l),·rl~l,tcn. 12.2(1. Prot<lta11tschu caus<·rie. 1 i.:,o, Symph. CIJill<:ert. t.:KI. ·Koor,c,1. l.l~· Vervol~ copwt. 1 50, t<o~rsen. 1.,~. Vtr\lol~ cone~11. 2.20. K ne<Kcn. ;).!IO. l<nrr•e11, ~ ,Ó5. l)an,11111,itk. 4.35. f(tn,1M11utle, ti.15. (<oor:H·ti e-h ht:lithtèn. 0.2Q. Ltln1fh,tW:rlchtent <l.:).~. Pruh'~t«r1!1,eh~ f)reek van

Pasttur :\'\are Bocgncr. 7.~. KnenH.:n 1.·,, IJi;rithl'eu, 7. IO. Causetió. 8.0ti. Koersen. 8.20, Concert. ln de 1,~i«1e be•

riclltèn ete. \1.50. \lerv.olg co!lllert.

7.00, De. grondslagen der Mu~ Piuno11u1<:Îf:k van ,Sclns:manu"' gè~p. door Desirée /11\ll'{',E\\i:'tH'l. K1n.der- scènvu, Qpl,:. J.5. ,.20-'-1-~b. Plays and the l'h'"°

atre, .~\r; J~mes Agate. 7.45, fl'liç Youth o1 lh(l(!Stria-

bsm (ID). A(trr Wa!L•r!oo. M,. R. S'. J,oml,ert .,,1 Mr. ti·. H. Bcales.

8,Ó5, Conccn d<)<lr het Radio- ,\tiUta-ir ()r.kt)st, onder J~diog ven B . Wnltr>n tYqo,01en. J. Tur11w, teuor,

~-55. 1 la11e-Góné!lrt door li~t n,1111; 01kt~, onder Jcidinf.' vn:n Sir 11am41(,n liarty.

~.25.ti. 5u Syn, phoni:e in Be.s,.,dtcr, B~ctho,ren,

tO.(J!i. \V1.:cc'- er) nieuW,bQrich- ton. (Alieeo ,l)iw<ltHty) Seheeps- lterlchten.

10.30- Mr. V'~r11on llartle11: The IV•y o! the World.

10,4~l2.20. D:t"s11111ziek door ,1. l'ayn• en Mt BBC.-d~n,;,,,·10..-.t.

~!'otiûa, 13·1~ ~\. (222 k.H'.) 12.2b 12,ijO. Sol1ool~iC,.rndin\l', ,1.20. Or0011ofooncvn<.:e1 t. {.M. V~Qrd«ocht. ~.~o. J<l.ndQrn111·lje, MIJ. C(ITT<Crl, ~­l~). LMdb,,voordracht. f.,20. nuH•chr HJ1raAll.le$, li.~. ~icde,·en. 7.0(), ~(iliktlr ~l)IIC~r\. S.Oll. J11i1liii<hQ ttu1•trle. OJ)O t0,00. Cl<'tOscjtc g«~<hton

cu m~1tli'-(t

'~'1IO &,Oo. Skiflel, Toonealsp~r In , acte van Ivan Ttir!!énj~}\'.

l,)a;.r!l'a, P-or&l;icrlchteiî. !f.20....C~.!i(J, C2.bare!Uedj~s-

V}lètot Pi~chet, hege:;e{ding-} Ft>!tz. l3er~er. Caba retzan(tl. ·

Q.iiO roso, · K~niermuz;/lk, ujl- ~~VOl'J'.ci @'Jt"'.1r Plr.i Henr'qucs, Ru(], llieU..111an-n ~'! f'ot1n'i?r [cnscn.

1.011gonber11, 41.1 M.· (63> k.H.) '~.!kl-,--0.i(1. 0Y!!!l1Ó~"i,k. tl2& 7,2(1, Grnn1ofoo'f!n,uiiek. n.~:>­lU.45. C)1nmofMilmr.1zie1'. 9.W-IQ.(JO, Nieuw&b<riéht~b. 10.5().....11.:;n. l1ll1.t1111!ng voor

::,:.11ole11. 11.~o. cJri1,nl"1h,•111m11,iiX1k. 12:0. \V(:crtwrithl. 12, 1L, ~l'lj1t~;, ln vi1111 N!lu(·n ën

nl1,,u,v~httlchtcn. 12-21\ -!.50. Concert o. 1. van

Eysoldt. 1,50. flcclan,\,, 2120-2.~. l(ffltli.:nu1rlj~. Di\a.rn,,: li1keHj Ic~ 1x•rib11(en,

.. ~. I CJ-3.2,). Cl~org Schnicn H~r:kcnuurtj~ veër de Jc11~tl.

:i.2,~-:1,4.,. TlnckbtSIH'Ck'"g Uoo, Willi Sch~f"rcKck.

r>,1a,·11~, '.1)~1,c1ij ~c 1>er'.c111e11. J.~(l..l:;4.~0. 1 Htiend;og ~oor

R,:111:,;er ,t.(11)-MO, Ci>i;c&ri, o, ;. van

rvo,,lîlll. ' '~.!JO.-Q.1(1, D•r we$t1•1'~:Jie

l(111t11rl<>e~. Or Wllh•htl '1'1ggc•, l'de1(1l,t1 Hn, kurt. (Te,· 1tc,;n11c· rltA ~·" >.ijrt OQstrn -tMfd11~). •

D11ar11n· Nleuws- en 1~kc'ijk>: 11<· ric1tt1111, 'w<-ttrhC!'{eht •11 AP<rtb<r.

fi.~, ·1 r~). Spoaqschj Ic~, 7.W 7.20. Vo11t ~è nrhcidèr~.

&>r. l{uouU ~11:11~t~: wert ucnl r.:,11r lnd~,· B,·,•<,lko ·un(tspelltik.

7.20. Öonc:l"t\ door het \V~,a~ .. OrlCf·.,t. onder l<:icll:11'.! \t'UI B•,si.lh" kottçr. ~•>!lst: l'rllin~er, éoflo.

6.W. C~nt<i t <lo~r het Ounrn•ri l<w:\tlH, .

f'J.1011111~1 Nh;wv1:1,,- en ~pórttcr. Vco·v/Jll>/'!l'i t·o>t t 1 .20 Con<:crt

vanuit •Cof< fünud*hol, F.;w\ door J,, ko(:<.,I fnrltn• Mill<'/·

Loriden, 3lS6 M. J842 lt,11.) oi,vdntry, m53 M. (lll.1 k.tl.) 10.33, Mo,genw,J.J,Bni, 10..::,o. j'\;l'A(l:ill {!Jt V,teLberJ.cl1t. 11,05. R«·,i•L<n. 11.iv-1 t.~. (Mee11 Lo11,..,11.)

!:lo!rd Televls'e. 12w. Col)Ccrt. Jeanni>, meas-

dale, s1Jp:-.:a.;1; VtQh:t 13roa((h,. '11Î<>h1 d1n1nor~; Kf.l'hl~r, L>a-?<', 1)iAne.

\.20. Orge.!co11cc.tt c.>C>Or R~o"1n.~ l­oorr, v>H1 Héj:!';11t Ciuienià.

2.30'. Qr.1;11tOfooi:ipl1i~hLOJ1ctrt. 1,50 l)lt2. voor scrtt>tc11. 3,Ht l11le·111~tiO. !l.,29. Vesper, in v\'<.:~-t»lnf;h~r

Al)l'lt:\·. ',1.~. Concèrt d. Ftl11niê ;\10~~1

i;<rpraP (1 en \Veb,;tcr l:l•>r,lh, tenor. Hr-r oChrlsën Octet.

5,:lU. Vas.rt:n1>1ftl< varr csuon w. i­(. r.11 '11-t. 5:.35. Kir.dcrl.llirtje. t,.201 Ct..:nt f'.xf>ectafions. veer-

le~(n~ nft é<" wc.f"i<.fll van Dic~~ns. l}C.vt !v!t. V. 'C. QJ•t<1n Uatl~e!ey.

. G.35, . Tij-ct,sein ! weerberlcbt .ell 11 i é'~•,\· ~te richteà.

Page 25: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

mLn;i:.~uu. 1&1n "· (too ll:.H,l 1().00. l'ijd~eio AVl\0-·Kloic. t0.00-i(Jl5. M<>·gonw1J<1111'1 10.30-12.00. Orn,noraon,mwicl<. 12Jl0. l'ot,ti,btri(üJ.•n. 12.t!l-2.00. Midó.~'1l111zit:Jc <loó,

11,t AVRO -1:o~el\lblt. 2(JO. ö,,10. l)lt2,nd:t1~ ,. lec1·

Jhtg(·JI dl'f /1;\htJclbO.l'..:. SchrJt1:t;1. Mevr Syl'lir1 do.• l !a~s,,~0111<1""'~ 11<cl "'™Il il'.

2.4\l-4.Jll. v,nolijk ~evuriQ<r~ Klc:1n«un~t"prorco-'ln1r11n a1et t1u:dl1-

w,'T'ki11g \'An 1•:. l·l111lc•nw1n, H1:acu Ranu,·,·s. flort Ellrmk, 1'-0110,

4.30-J.OO Spor!prna\Je door ll. l (V~)JIHHf.

5.o­5 3U Ocr~n<lh<!ldslmltuur­ jjc. S1n,kè" D,. ll. \\1, Jongm«t.,.. öndt:1"\.\·tr1l: CoJJsulti.tll;l)u1"tal1X v. tubertu,o&ebeétrijáln~.

5.30 6.i)(t Cursw: Ouilsch voM ~vordcr<l(.·11 en ton ver-Sa.tic. l !>do les door IJ C\,IJu:

G,OC!. TijUsein A VHO.­Klok, 0.01-7.45. Concert cloor h~t

OJU<O"!'Cl'k:st. Oll<kr leiding VAAR Nico 1~:tep. ~\\èt mt."IJ:P,yêtkir.g vo.n · Stellil ,t,'unt~·.nr..

P,~g,arum:,, Ot1Yerluru Oe,· R.ö· ni~cutnant. l'itl; Frngn'l011tc:n 11iit de upt..:r<( La J1uwc, tltt,évy; Svuiu d'amout tiprès. f-t) bal, Czibuika; Stella 11c:ntaine J1J haar ireptrrtoire; \Viime, :8lut, \,·afS1 Job. Stn1t.1s~; .eotJ)O-urn Dt::r Hettt.lstoàentt J.\1\l:.. ~öckc1·; Stèlln Fon.1.Jijne- iJ: hna:r .. re .. p~rtoire; l)ei-ui1't n1efu gzuze;~ Hen uit Das Laud des l,äc.heliis, Lettar. Tao:,,ett 111f.i,r.ht" iclt, ,vs1s IJ(L u;e Cti.;rdasfürstinJ c. Kalman; 1'-l.arsab 12.Sf.éo. )•" van Elu'nen

7.4-'i. Politi<JOOriditçr.. (VAR,\.-Uitzeuding).

8.W. Ltec!jl!.S \•an eigt'.n- bodem, door !,el V ARA . .Qrl<est, onder lei- &~ ,·au liugo de 010~/.

99)-11.SO. ,~Jordaan"~ Sfltdio- opvóeling, ]Jew"rt.t •aar ~et gt- Jij\namig~ bwk ''"" r.. Q1tctido.

6.35, W,r_,ic_;. ~n Ri~liv;sbciichû:JJ. 7.00. Swrtbcriohi1·n. 7 .05. CQ11ct1t door hj,:'f ·,1{1,-f--

sti:rl~ Ra;lio-Orkesl. 8.20. Tbe Próp~ctic C"-'1llcro,

van L-n,u.:e Sit"'Vt'ki:jg. 8.50. Voorll~z:ing \'. 18~ eèU'i\'t.eh

proza. 9-2(t )Cieuwsberict1!en. 'il.'.c:!5. Kamern1uZ1elt-~ JO.J....i:;__l0.50. \Vef:r- en 1:ietr,,•9--

L>ericbte.n

Hamburg, 372 At (806 k.ll.) .?. ... ïO. B1,1•lrht.S('r,,1ci11g. 3.10. .\lu,:.:ekvoon.lracht va.R Dr.

Wilht1Jl'l 11eiuit,_ .J.::,O. O,kes,conceJ I door bet

R4dio-!)rl.1.."!.~t o. ~ v, Htn$ DöJ-Jlt~ !i . .J[J, Conce1t:. !1.2-0. P:iul Heysl.\,,,111,rrjc. 7.15. w~~rbezicht, 7.20" V.om \\'l1ck•'n Ui:, ,.t:lll

Zaptenostr~'clL Hei Pdijie-0, keft 1;. 1. ,. ObermU81kJr,.:iwtcr $ç»i~I" hOffl.

0.~. \Vt:t!I'- U.fl rilt::U"1sber~th~H. $J!o1thcricht- Noo,ct- "" OU<>tzee- wt~rllerlch,.

11.2(). Lltz~11din·1: van ·pa,111- 1nu~iek uit he; Tro.:~dr:co..

Bnu,;d, 509 M. (590 k.11,) 5.20. Oramoloonlll1lLitk. 6.05. Engclsch• Jes. G.,30. E11gclscbe f<:s. 6.50. Ot•mofoonmuziek 7.50. PtrsberidlÎta. . a.35. Conco,rt. In de pa,w, ~

beddl te,,.

D8"èll1ry (exp.), 479 M. (626 k:H.) 2.50. Kioderc,rncert door het

Stedelijk Orkest •an Birm(ogllam 4.05. Dansmu,o,11. doo, B1Ily

fr-~nc:is en iJ)n oortes-~ 535. 1ûAden11utje.

B<rlljn, ,US ~t (716 k.li.) 9.30. N.euwsl)cri(htén. Oaa.JT!G

Int 11.!",0 <J;,n,,nu.zidt.

Zaterdag 15 Maart

ToulOU$e 381 .\1. (788 k,P,) 6.20-6.J!i. Dansm111lek. 6~.45. B•etduitzcnding. t,..;)-6.55. lilst caustrir. e.~'i-7.10. Arzentijasch, mui_ 7.11> 7.20 :co,rsen. 7.20- -7.35. VC)C.al concen. 7.3)-7.!,0. 13e<ichten. 7!,0­3.20. V(>tul co11c<rt. 7.35­7.~ Benchtt'n. 1~20. Vocaal «•"'"''' 8.20-8.35, Koemn. ~.45. Bce!du1ttcroJh1te. 8.4~ 9,20, ÜflC~·COntiq••· 9.20. CA,,i<crt.

Zeeseo, 1635 Al. (1$3.5 k.H.) r,.1)-11.20. L~inaen. 11.:»-12.15, Qr;,moloounoin:t<k.. 11,l!'>-12.50. Berichten 1.20-1.50. Ouunoloonmu,iek. J.r.o.--'1.50. U:zingen. :l.!i()-4,5(). Coscerl u l..eip-,ig. 4.'il-i.10. l.et1n~n. 7,20. Coo«,rl Orkc:c;t en •·ocale

s<t)i.~Cn~ 8.20. Hui<> Woll-hl'f~l!'rtla,rg,

0:ke,'i kOOr en vocale l()ji$tt'ft. Uit U:ip2ig.

!).50. Kar~o-Spiel<,, Sk•t. Oaoma: Ori<esteoocert.

Stllllgari, 360 ~\. (tl&! k.H.) l.20. Concert door het cnnroo:,.

o:kesl o. L v. R. Mcrtcn. We,ken nn Hngo \Vol!. o .. ,n,

owe danw.1u2ie1c o. J. v. WaJL,i !À$P"I

7.20. Con<:ert door bet Pètllhar- momsth Or1cest """ Slu:tgart o. 1, , •• Emil K3hn.

9.05, Die Yahenlin, schets van eekeffit. Bilf1' Anschluss, scbets

!1.3!1. Uitz. "" 1)1\'ffllry. 3c Symphonie \·11" ArnaJd Ha'<.

oa,,rnt <121nsmuzick: en 1:ang dtll\f Lothl lfono~.

10.!JO. Nieuwlll>enchtc.i.

6.2C•. Landb.berichten, 6.5.~. Qramfooo:nuiJek, 7.25· Causerie. 7 ~. Engelsclii.' r .. ~ voor g,,­

\•ordcrdcn: ll.05. 'l{c.,rsen. 8.20. c..11 ... ­rie. S.50. Sporh-a115"ri<. 9-05. Conttrt, ~angd,odca door

l'hihps Radio.

,1\otlla, 1:US M, (222 k-H.) l.0-'1-:2.JO. Uit,. v. "°boltr.. .i.20. Con<ért. 5.20. Voor C(! j<ug'd. 5.40. Oramofoonmuzicl.. o.()5. lJ~IM<hche gezang«. 0.35. Voor èe bu.isvrl)Qv-\ 6.50. Voordracht 7.20. Concert. 9.00. Vuordracht- {l.05. fransc;he ~om'~tie--1,~ 9.3~1 O.c5. Koorconcert.

l'arij~ (Radio·Part>), 1725 M. (174 k.11.)

Ux,. 0)'umastiel<. ï,j(), Herb.aliog, 3.20. Periberichte.n. lt.05. Koetsen e.:1 benchte.:t. 12.50. Sympb. concert. 1,20. J{oe.,,.,n. 1.50. Koc,scn. 2.20. K0<rscn. 3.511. K'lelS•"l. 4.05. Conccct. Roger Boolme,

()i.'Ulo. Jean Doyen. J>iahÓ­ Je<my )<>k. cello. •

5. ! 5. Koecsen <!Il bL'tièbtea.

1105. The Towswoman's Day. (X). $i.ue Raymond.. E>.cwsioos. fot Vlet Da)~

11.~11.!i(). (Allee, ].ocilen). B!lfl'.d Tclovfsic.

12.20. Senate-Concerr door Ad· dósh Fr>~!man, viool; M. Oix01i, piano. Sonat• in G; Sona1t ·i• E.. J\\ozan.

12..50. Orgék:oncert door C. Jlyllou-Stewart. 1 1.50. GramofoollJ).atenc<}ocert.

2.r,o. Uïb:. •oot scholen. 3.15.- Jntermei.20. 3.20. Peoples of the World and

metr Homes. (VIII). Or, Nmll,> Wbyrnant. Tite Chinese Peasaut.

3.10. lntmneno. 3.43. Lnit, Kolon<!I W. H. Dnc-

ket!: Trnir,inl(. (1. 4,00. lnterm,.,.,o. 4.05. Tooneehitzending voor

scholen. 4.50. Licht coOttrt door "'10-

,,chelfo en run Orkest va:! Tlte M•, fa,r Hote:.

5.35 Kinderuurt]<'. 0.20. Mr. William Sl<wvt: ln-

1ec:t Pest• and Disune in tilt Otrd.,.,

G.35. 'lïjcl....iin: wee,t,ericbl en nltuv:sberiêtrttn.

7.00. De groll<lslagc,t der Mui. P'~r.omul!ek van ~hum•••· ~- <!oor Ue,irtc Mncl;wan.

7.2'l-7AIJ. 11:r. Ernt$t Ntwmar., do OUC.-mur:ekcritiai,.

7.4.>- Mr. l)r,;mond MacCattb)·: Sumo MQdern Dramas ard how to appr.clalo ihcm. 1'be Pmb1"m< of Oial~uè.

8.00. fult oi tll• Fortst. l't'n ,oin~ til ó.,. Hjd van Ricl,•rd ll.

(lj3, W~•r· en :t1~u,.--.berl<:hle,, (Alilll!n Dav.) Sch~~rk:hten.

10.CO. The Hon, Harold N1QOI· oon: People and Thinrs.

10.15. Oivtrsio:,, No. 1, ~ijB"" ,un11 anor Jac~ P.i)'1te <n het 0. 0. C.-Oansotkesl o.a. Rou11d Elrc.,~...,,•no l'or1c mot de Cbtl-mg.

11.10-12,2() (.tleen D,wcntry). n:u,i11mu1j,,f.: door Abo Grten tst zijn BauJ en Art Oreg_ory f'n i:ija St. Lou'i ll.an.L

l

1.$ngPnbe<J, 473 M. (fi.111 k.H.) li.O:'i-{i.20. Oyowsllck. ti.20-'7 ,:.10, 0 ro,1c(o()rtrnutiek. ~-~:\.-W.4,. Clrnmofuo11.,n•ilek. ~.50-10,00. Nlcuwebcriehlen. \Cl'.m-11.:.u. rn11cnd,ng voor

i>:liofcn. 11.30. o,omoroono11r:11e~. )2.10. W1:.rborlcht. 12.1'5. ·rîJd11Cin1 vai: Nnucu on

nic~w,bcrlchtccl. 12.~5 -1.!IO. Concert o 1. ·•••

flyM>ld(, SolMe: Heleue Ou.:r- mnnevn. r.so, ltc:l~m~.

2,21)-.2.:iO. Kisderuurtjé, 0(,nl'lla: 7.~Kel~l<e b«ricMen.. 3.~.20. \Vo,i will ich wer-

de11? l.ir,r W~Uentelo: Die ln· ,tt·,kt,urin.

3.?.0.-3.4:o. f.duarcl Relnacbert ê11j~11cnu1g au meiu Pferd,

, 3.4~ 4.0~. ~cch!Allllwolt Or. Jvs(: N:~<:s vom Fu11krceftl (2).

' 4.05-4.:iO. [cuguuurtjc, 4,5(}-ö.óO. Or•100IOu11mu,iek. 5.5-0 6.10. Voor Iandbouwers.

11e,·zuobtmspCk!Or Or. Wenlgsl•dt: Óie l<lM$e<od.r GrllJ)P.<nfuttetung d~s i\lilehvict.,i. ·

OQ:~rn~: Nie11,v@-~ zak1.){ijke--, en w•erlÎ<:richt. Sportberichten,

6.35-7.IIO. Engef&ehc les, 7,(1()­7.20. Das nene W,llbll<f.

U\iiv. l'ro( Dr. Il- FOr$krting: Das ~l,,,i~äfücho W~lbilc{ (1),

?.20, Concert dvor h;..1 Klein ,,,..,. er;ig-OrkeSt onder leiding \"an F.~~r,l~.t. Lci,l11tg; Prof. &limwd Jo~>l Miiller. Mèd..,,,..erkende<>: Mimi Serge, •. sopraàn: Lîesetötte ,v.ann.

, .;1:t; . fr<uvz teg:and, _ tenor; Hans \li ocxe, har toa; Adolf Kehl fluit· ~ug_o Soh'ó\•clb1 vto~l; Egb. ÛJape: OJi1DO,

D~'ulth:.r Nieuws-, en sportber, V.erv~lg<1\s lol 11.20 Oo.nsm112îek

•)J.V, Ey.,;old't.

Londen, 856 lil. (842 .k.lL) Snvenlry, l553 Al. (193 kJl.) 10..35.· f\,!O.t.g'Cl]\Vljdia!7. 10.00. Tii~sefü en ;..,~richt

Kalurulbotg, 1 Î53 Ar. (260 k.H.) Kopcnhag~'n, 281 J\l. (1067 k.tt.) 6.:50 · 7.l'O. Gy,:nnasi;,~. fCl,1K~. Weerbericht. ! 1 :20. Uurslag en Klökl<enspel

vnn het Raadhuis. .11.2~1.Zll, Concert vän Resl.

\Vivei,,_ <1nder (tiding van Leonard iiylt)r.lar~.

Z.20-4.20. Nannddagcon"crt d, hot Raa,,~ O:~es~ o. 1. van Launy <Jr~11,1Jahl. Li ~ pauze: VoorfeZ:ag,

,\.20-,t.50. 1<1nderuu.rijf!. '!;i.CQ. Heucsbc1ti:hten, Koc,.~n. 5.trr-5.40. Voqrdracht. 5,-tO G.10. Duitscbe taalond(!r-

ticÎ1( ~.JÓ. Wcc'l'bèm:hl. 6.~>0. .r~.rsb~richtM. 6,:\5, I IJÛS<:l'I, tl . .ïö- 7.05. Uitz.•nóin2 v~nuól

hifi Stadhels ,,, K~penh~gcn. ter ' gele~wlie'.d vnn h"I *iorig J"" bileum van 1.0.0.T. Orkest o. L v. lijalm~r Koe!o,1d. KO<Jr o. f. vnn Vi!hlllm Roscnb:ri.

Daernn. Pcrsbc,:ric.htc,1, .\l,W 1().2(1. Opcrcttc-mu1.iek

ucor bel R•dló Orl<CRt, o. 1 van ënlJI (~PP,1(1fl,

l

Page 26: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

VJ(ljDAO Weuen 517 ~\. (681 k.P.)

~.Jî(). Qewllllheidspra:,tje. 6,20. Handetscauscric'. 6.50. lialloaru,èlic Jes. 7,15. 1Jjd!e;fl eo. \V~ri'leri'Clr!·. 7.20. Eugên O~égin, lyrj$<be

sc:èfM&. in 3 acte-n IJ.Aar Pusêhkffl. Muzittc va~ Ts,:t,aikowsky. •

ll(JNOERDAO Woeoen 517 M. (581 li.P.)

7 .'lJJ. \\Tien-0.r lie~i·eren. l·lildC WOif c11 Stefa11 Pu·lz: Jos. llolzo,•, piaoo1"'.geleiding.

S.20. llerdei•king vou Hugn Wolf. .Inleiding ,vru, Prof. o,. Déc- 9e}\ Hf'1l,da J{1JX, z.an~ere~; Os\<ar Jollf. ,~ng<.r; Sedl•lt'\\"inlder lcw3~- tc.t; Prof. E. AleUè': a. d. \"-Ieuge,.

l.m.WJ.1: Co11ecrt door het Sil- "ing-t1eissJc.r-ort.:est.

\\'eol'nPn, !il; )t. (.l81 1..:1-1.) ,5.()0. KliTdtfUlm"jc•, !i.~ Lc:fr•it:: doo, .~tin. Jlnt

Prol. 1<l·im1..,,t "F1•,)1ntl, · fi. l?;, Llit c,lc \l.:trla:n V.tlcll d~·n

(1jch1er Bn.1d'!r \\.'i!lr~n1 (:J;lor H;th'\ HltZÎl\l!l!I.

ln$('idittg: door Josf'r N-cn111~l1·. 6.51'1. 1Jr. J. Sthlllcr: \'om

C.JN­iéhger.vicht. im Heiche rl(r ()1· ,:t1ni~r"1~.

7, 1(\ 1'ijd~cin, "•ee,berieht.. 7.1,. Vi()O[tooc:rrt do-or Ljcrlco

S~ille:. 7.SO. Co1\CCrt, 11i~ WarSt'.IJa1\,

Her Philhn.11uonisch orke~t. li~t<h:r leisjin.g van Jqs. OlÓ,nin,1ki. S, M· glS111ska. i;-:ip,nan; JQ~. Stiwinf.k­i. pinno. (r.r:::orlt.cs.t Jc~u l~OZ(',vici·; K~rlowlct: Wclleo, ,lle wlc~t'rllr•h· rt"­0, :­e)'"ïnJ)h. gedicht. lla..irnn: Concert du1>r Je "j1011..,.

kapel Clwiy G,udrlot-

OINSOAO Wtet1<;n ~17 M .. (58l 1<.P.)

7.20, ~it.·in l.eb<'n~1i;.uf if!.t 1.,cb' nnd l.ut1t. nu.11.ilr:. Aen1C!1~ \lan F'rltz Lanjlt! 1.·11 I{. Tautcnhnyn; Qrctn Hohn. \IHdo1· "'orher1 ~Il het r~a~ !1.•nh.1,·11'-."'IA'fll'll.:t, ((. Pnu5JH.'f"t1 piono.

R.3~. 1\IIM $<:idler 4'1t f>lllhi>P l..t'tikt\ .l~M uit de iA•(·11\ceo \•t111 t:mil Ertl.

\l.Z{I. SpR31l"­'h< en r,,~,..,"· \HOJl HllUtÎ~k. ~~O.gJ:l ·rnfdij,(~r('i+ pi~1,o,

W()F.NSDAO '~ ween~, ~17 M. (381 tcP.)

A.4(> Concert dMr d• ~~P<'I 1. Oei~"''· 7.4~. Ari<•dy AWé~Oh~•kU, e1·11 dichlèr van \VereJtîhun,01·1 g,.·-sprOl- ketl d<>Ot Pau\ Praogr,.

ij.45, Vro•,liik ollct'ki 'l'"' Sci>P v. Mac::fltand, Ada Kr.­1~1'. Oisa Wurm etl Karl Skr>up. . '

9.20. K:mwr-111«2i,k, P,ol. ('. RuxbatUH, cellOi E. Schrif111fll1\I, piano.

&".~.'!. Ujt7_ vnnlÛt de Staa.ts­ t)pera t~ \Ve:enen. R'ic'la~tl \Va_gnCJT. Der 1/mg des Nibelungi:;n fiV), Ü01lè1damrr,t;;furcg: In 3 hedu,,Y\tll l:Jl W'J \IQ(;'lf'~i.'

NAGEKOMEN PROliRAMMA-

7.0NDAO W_,.,. 517 M. (581 k.P,)

4.20. AJorecht S.:haelrer k'osr u,t cigct: wertc. lc.)1ld1ng éo,o· .Er- \\'În ll. Rainaltet.

5-00. Der Rmg dt$ Nihelungen. OV). Inleiding tot Oollenlämme- rung do<>< Dr. Ewald Heller. \lu· 7ikaal geï0;$h'eefd.

ZttSttl. 163-~ Al. (183.5 k.H,} 6.15-11.20. U:zingcn. 11.20-12.10 KOUJtonc<1t ,·oor

l'Cho'<:n. 12.10-1.20. Bericht<n. 1-10-1,50. Oramof<lomnuz'~k 1.50­·J.'j(l_ l..è<ingen. 3$~.SO- COt>Cert u. Haml1urg ·1.50-7.20. Lczin~et. 7.20. Omotconcat u. Koni~

h<rgeu. 7.50. ,,Umert Wönd•· hao<n

Ob"'1l"· Vroolijll hoorspel. Da.ama: ~rll·hter -4:n tot 11.t,O

Oa,,$111~-

TowOQ.'lt 381 h\. (788 k.P.) tj.'IO­(ï.3'. Oo.mnnuûel<. r..:s.">­­0.45. Reclda1ue11<tln,r. 6,.1.'l-li.M. li!ot. \'O()!d.ra<.hl. G!!.~7.10. 0.,1sm111,ick. 7 10 7.'llJ. Koen;en. 7.20-7-35. Militrur concuJI. 7.1!1-7..lO. B.>nchten. 7.~20. Cooccn. l\.~35- Koersen. 8.~A:l- Bcc:!d11ittemli11g. 1\.,1$--11.20. Cont«i. \t n C011etrt.

Stul1Jlatl, 3eo M. (833 k,H.) 4.20. Alttrnoon Tc:t. 081\ófflUZ.

donr de tape! C:,arile Mosb:,ck. 7.20. fllst•fl. t,,,.,cM komr<tie

" 3 :tettn van Vèrdl P.3.5. N.<;uw,i,cricht•"· 10.00. Uel~e,,- en do""li<:dcrcn

,n \et lwtts der ç()lkrrtn, ~~Jl .. t(i'l"I eo ve­rkl3:tr0 d1lQr t...nur,. \'On Wnl,o~n.

1 iC'dtren ••it E.nt::tfan:t Z.\\t.-den, ,\r.c'a.alusii: ~"" C,1taLQni, Fran~rij1r. h•ti~. llu<b.:>d en Ou'IJ!ICl11anJ.

lu.'.0-11~ l)•nl!fflulóek,

11.35. Kocrseo e,n bericbte-n. 12.50. Spnph. -ronc«t.

·1.20. Kocn;cn. J.25. Vervolg eootcrt l.50. Koerse,. 1-~ Vem>lg concert. 2.20. Koersen. J-50. Koerst n. 4.0S. Kincteruurtje. ~.50 1)3....r.unelt. 5.15, Kocn:.en <"n ber.ichle-r.. 5.20. Cocicel1 6.!10. Koe= 6.55. Gramofoonmurék 7.2!}. Lu.db.be1icl1k11. 1.15. Causerie. 7.!IO. Engd...~ , .. Hes. 8.()5. Koersea. &20· TIDl'tbóu.....,..._...,,; •. 8.3,.;, PiD.no-ondetricM 8.50, Sponpraatje. 9.()5. Concert g 35. Pt-richfen ru:. 10.20. \1M·oig concen.

Motala, 1348 M. (ZZ2 k.H.) 3.20. Oëi1noroomnuxick. 4.20. K;,iueruurtiè. 4.50. Cembak>-YJli vu Srephan

Rau. 5.50. FräolelB i(ircfflllllaus, van

1.adi(.laus F"<!or. 7 .20. ,t\"i:1Utt}f' voordracht. 7.'15-12.20. Radio-ool-

t'ariJs (Radio--), 1725 M. (174 k.B.)

7 .05. Gymna31ielc. 7 .!-0. Hcrhaliag. 8.20. Berid,(e,, • 9.20. Concert.

Londw, 35& M. (842 k.H.) Oovent,y, 1553 M. (193 k,H.) 1<,.;~t,. ~lorgcnwijdillf!. •O.!I(). TIJ duin en wee, b•richr. 11.0~11.20. Sa,i,1~ llte Coun·

lrysid4• ( 1) .. \lr<. J G. ~quir> · 1",t l ltt~r Nu:;..qanc~.

1 21> 2.20. Lö..-l>t «,nce,t d()()< het ~·:>mnu''ldt>:e cJ,"~d Orke'­1 of.v. J~,cph i\lUOC01t.

;1.1~ ·'-"°· Uit> ,an l<ui?by· wtd~trijd IP.n~d·S<llot.Jand.

S ()..~ OrgrlCllffctrl do« Reirl· 11alu v "" The Rtaul<Jrt Ci"<"TIII.

5.35 Khd<nrnl1i•. n.20. Sronve...ia~ dnor Mr. H

!\~ Abrihamot (i.~. ·rij1.bei11. wttlbtrirhl en

1, 1t \lwl':it• ri~h ten. 7.00. Sl)Orlu t•loJ."•· 7.<l!I. Il• l(rond-tng,·n cl<r Mu-

tiek. Pi~•• on1uk.idc van 5chumann. 1!,"C'.CIPtr.'ló d~•lr Ot~irét ~\acE"•:tn.

i .2\l. Mr. faok Kdly M,· Oays wo,k.

7,40, Tuinb.ca,~rie. 7.50. Vtudevilh,. Stuut tlo»

t'11 Joe Sargent. l',"S)'IIC, han11onic. 8.JS. F'r11gn1tfltèn wt Th~ V,e>

,·.tn '>l m.t O"Jard door \\'. S. Gil· hert

0.2.5 \\te.er- tu nteLEWsberichten. (Alleeo Da,•,) Schco~rîdll\'n.

•1 45 r,.., spookge.<ehi&.1enls, ,·~rtekl door f,,\r. Oe$1Dond..

ll'\,IQ. nausDltniek door Jack l'a1•ue •" atl llBC,-da....,,k"t.

l0.Z5. \'èrvoJg van &J,~. l 1.20 12-20. Uans11111JÓ<k door

Am.:or~e'-s R;and \'Ml ThP ,\1ay Fatf Hotel.

.i..~.50. Sclir.mm•lmt:Vcl: door <10 Srnrommelka:,el fldde Geister uit het Hansa-Calè ie ffiis... seldort:

5.50-ó.lO. Gemcin.er:.1'1111:r ticbe Rt:çhtskuodr. Rtchisar.walt Or. Bie&ntz Oer ,t\cbci?.S.\1ert1ag: P.flic}iJ('n ces ~itgc.her:s.. Lon­ 5.t.hutz.

6.10 ö.2(). Medcd..Cn!('n door ,h· Rtta.ogcogeneensth.'111 van W.- r,uitfl't-lte Radl<rVe.ree.n.: l"tadi~ riugeu eu yPnornigiogim~uws.

f,-3~7.00. Karl Soller: All:ohOI und Uofanr::efahrfr,

7.00-7.20. Oelre'.mral Prol. Or. \Vatzc-1: \\'etk und ~nli.cbkl'i' P,wl lteFtS b.j dtn 100:;t•n gc­ bo-:>r1odag van den c:f.ctne,_

7.20. \'rooliJ:C• avond. 01ter.i.a.; Nieuws- en ,partber. Ver.•olgt'QS i'°'I 11.20 0.,1•u1H.:.Z.

o,I v. E)·,oldt. 11.20- 12.20. Meistcr der Jan.

nan~mll'fÎ\'tk op ~ramofoonp'at~n.

l.~ngenbu~. 473 M. (~ k.11.) r;,(l.\ --0.20. (.)ym11astiek, 6.20 -1,20. Ota•m"roonmuntk. 9,35 ~I Cl.45. Ora111ofoo11n uZ.i(.!1c.. !>.!:K>­ ·10.00. Nièu,,•sbericht,n. m.50 -11.20. I.Jit,endlttg ,.,,,,

~cholen. 11.~. (.)rar.,t\l1>onm111,ek 12. IO. Weerbericht. 12.15. Tijdsein van Nau~n en

n i eu wsber' <.:li l en. 12.25-1.(,1). Concert o. 1 wan

t::i·soM. t.5<). H•<lun,e. ~-~2.50. Kindernurl)e. Q~airtNl: Z­::tkelijoke berichten, '3.0ri-1.25. Grond5lagen der

R;ldio-tcC·hniçk. Stoo.ienrat Bmls: Aus der Geschichte (Ier drttbtlo::;e-n Tdegrafe ( 1).

3.25-3.45. Au• uer .11\appe emes Jugl!nl{Juhttra: M. G. Dessin: àus BleihieTI ·nnd llêtll:.'tergea.

3.4~,IO, Acfele Gerhard: Der Frernde, (vt-:rtc.Jliug).

4.Jl}-1.30. Voor (Ie werkeade vrouw. Ut. Kate Raóttfe-: J\l.ar-.ga.. rëfha Béhni, .die Muiter der He.ini,.. .1rb\·-~ictitto1.•1;"-

4,30-'I.~. Eögè{sche ~s.

Hulsen, 298 l\L (100& k.11.) (KA 6 uur 1070 M. 2HO k.Il.)

(KR0.-l};t,..,oding.) S. l!>-9.3C. Grnmotoou, ll .30-12.l)O. Clodl.<dfo•slig hall

u1.1rtje, l 2 .111a-.l.00- OntnH)ioon. I.C.0-2.00. -Coxert KRO.-T11n. 2.()()-J.15. Kl11deruurtje. ,1.(J()~t.'l\). E.spQrMtole,, 4;3()­!').0. Ert,gc.ls'chc­ 'e.:-. 5.00. Orarnof!lon. 6.40. Jourmati,ti<k p•aatjc, 7.00. Sportpr,atje. 7,15. Orumofoon. 7.30. Oauserlct psvchoaathcr. 8.00-9.00. Con.eert KRO,· Trio. 9.0C'-9-.3(). Tat.-bcr1,Jnten (gra-

moloon). 9.:l(l, Pcrsb<rlohten. 0.,10. Vrrvo'.g Conced t 1.00-> 2.()0. Oran10Coonm""ick.

KHlundbl)rc, 1 IS3 M. (2ti0 ~.H,) Kopenhagen, 281 M. (1067 k.H.) n.5()-7.00. Gymn:,~1;,.k. 10.20. Weerbcrlcnt- l l.~12.05. Schoo~,11,eu1!i11l!, 12.0..Cf-12.35· ûri'r1nlnon,plt1tPn~

concert, 12.:1~,.~. Scholt,lt1.~nding. 2.?.0 -2.ritf. KinCeruurr!e. 2.50-1.11(). !'lmnld'dagc,,nc•·I d

C•rl Rvcl•hli l•>strum. EnM:njbl~. 11, ,1~· 11ouzc; Vocanlconc-,rt. 5.00. Beul'fi1trfchtcn, K~rt,en, ,. Hl ..(,,..(). Voordrnchl. !i.40 6,10. f'rnrii.rht' 1anlnnck:r·

rit.:,ht. 0.10, W•,·rb«ld1I 6,2(}. Pun<btritht<·,,. 6.:l.~. 'fijd,ei "· l'i.'Jt)­7,0!), \'(JQj(il';\Cht, 7 .o,;-7 .3'.!5. \'oorh~1iu)t. 7.~~.ou. l'i~······ J•~· van

ciuulu.~ Kjcntll c1) P~·tt }'..;"11~e11. \-\11,:!icale leldhl,«: l.<t11•y Oröndohl.

tll:\{1tna.: Pèn,;he,l'ichte11 1(1.M-11,a!i. Oi111srnu2lc'i, ~~'"

h,<h.wtrit-'o"'l~\'~tu·.u 0111. o. 1. v. Ai,(C\· f't1hl·Thontser.

11.2.(), Uursl.ag eu k.ll1kk·Jr~pe:I , \ nr lu~t RA11dl11"ft!!-.

.. "

Page 27: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

--

DEN H.l\AC Verc. d. Stemcns & Halske A.G. TELEFUNKEN

1

t

-

. - -

­

Page 28: 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. · J..angcnliM:, '113 M, (635 1

JAARBEURS UTRECHT KAMER 1050

LISSEN AGENTSCHAP .Scbiekede 155• • Td. HUJ

ROTTERDAM

LJSSEN Ltd. IstEWO.RTH ENGELAND

P11,s geheel complttt :,,et ln,gtbouv,dtn tranJormator:

[... N. l,9,; vc:boud S. I v. St.andJ.srdld!nj)tO L. N. 696 2)· I • p,ntodtl•m?•• 0. b<krach:lg;n~ u 9c,.,Uc!d VOO< 6 volt.

De Lissen electro-dynamische loudspeaker is de beste, welke tot op heden voor radio- doeleinden vervaardigd is. Hij geeft een zeer krachtig, vol, natuurgetrouw geluid en verwerkt gemakkeliik het volle volume van het krachtigste ontvangtoestel: overbelasting is ten cenen male uitgeslokn. Mij is daarom bij uitstek geschikt voor bioscopen, danszalen en cafë's. Evenals bij alle andere Lissen-producten is de prijs, in verhouding tot de kwaliteit, zeer laag gesteld.

Het verdient aanbeveling het klank- bord minstens 6­0 x 60 cM. cc maken.

')

de gevoeligste en krachtigste

Electro-Dynam ische Luidspreker !