7. De clementia 1.9 (deel 1 – p. 60-61)

download 7. De clementia 1.9 (deel 1 – p. 60-61)

of 44

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  32
 • download

  0

Embed Size (px)

description

7. De clementia 1.9 (deel 1 – p. 60-61) . De Clementia = Over de mildheid. Gericht aan keizer Nero Beschrijft ideaalbeeld van een keizer volgens Seneca: clement dus! Geschreven in 55-56 n. Chr, dus toen Nero nét keizer was - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 7. De clementia 1.9 (deel 1 – p. 60-61)

Vergilius

7. De clementia 1.9(deel 1 p. 60-61)

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-291De Clementia = Over de mildheidGericht aan keizer NeroBeschrijft ideaalbeeld van een keizer volgens Seneca: clement dus!Geschreven in 55-56 n. Chr, dus toen Nero nt keizer wasNero toen nog niet doorgeslagen; luisterde nog naar zijn adviseurs, Seneca en Burrus

Seneca adviseert NeroPublius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-292Een voorbeeld uit je eigen familie

Hoc quam verum sit, admonere te exemplo domestico volo.

1 hoc quam = quam hoc quam + bijv nw = hoe Verklaar de coni. sit.coni praes; afh. vraag (grammaticalis)

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-293Een voorbeeld uit je eigen familie

Hoc quam verum sit, admonere te exemplo domestico volo.

Hoe waar dit is, (daarop) wil ik je wijzen met een voorbeeld uit je eigen familie. 1 hoc nl. dat streng optreden niet in het belang is van een heerser, maar juist veel weerstand opwekt (bv van ouders, kinderen van de vijand die je hebt gedood).

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-294Divus Augustus fuit mitis princeps, si quis illum a principatu suo aestimare incipiat; in communi quidem republica gladium movit. 2 quis = ..?aliquis (na si, nisi, num en ne gaat ali- niet met quis-je mee!)

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-295Divus Augustus fuit mitis princeps, si quis illum a principatu suo aestimare incipiat; in communi quidem republica gladium movit. De vergoddelijkte Augustus was een milde keizer, als iemand hem vanaf zn principaat zou beginnen te beoordelen; (maar) toen de staat nog republiek was echter hanteerde hij het zwaard. 2 principatu Augustus noemde zichzelf geen keizer, maar zei de republiek in stand te houden. Daarom gebruikte hij hoogstens de term princeps om zijn leidende rol aan te duiden. Vormt een tegenstelling met ?in communi quidem republica

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-296Cum hoc aetatis esset, quod tu nunc es, duodevicensimum egressus annum, iam pugiones in sinum amicorum absconderat, iam insidiis M. Antonii consulis latus petierat,iam fuerat collega proscriptionis.

Let op de opbouw van deze zin: Cum hoc aetatis esset, bijzinquod tu nunc es, duodevicensimum egressus annum, iam pugiones in sinum amicorum absconderat,hoofdzin 1 iam insidiis M. Antonii consulis latus petierat,hoofdzin 2iam fuerat collega proscriptionis. hoofdzin 3 trikolon!egressus: ppp. van egredi;

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-297Cum hoc aetatis esset, quod tu nunc es, duodevicensimum egressus annum, iam pugiones in sinum amicorum absconderat,iam insidiis M. Antonii consulis latus petierat,iam fuerat collega proscriptionis.

Toen hij op deze leeftijd was, waarop jij nu bent, het achttiende jaar gepasseerd hebbend(= net 19 jaar oud), had hij al dolken in de borst van vrienden verborgen (gestoken),had hij het al met een aanslag een moordaanslag op consul Marcus Antonius gepleegd, was hij al collega van/bij een proscriptie geweest.

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-298Proscriptie

Van de vijanden van de staat werd een lijst opgehangen met daarbij de beloning als je de betreffende personen aangaf. Deze beloning kon dan b.v. uit een deel van het vermogen van de personen op de lijst bestaan.Vaak ook gebruikt om politieke vijanden uit te schakelen, wat het Tweede Driemanschap ook veel deed.

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-299Cum hoc aetatis esset, quod tu nunc es, duodevicensimum egressus annum, iam pugiones in sinum amicorum absconderat,iam insidiis M. Antonii consulis latus petierat,iam fuerat collega proscriptionis.

3-6Wie is het onderwerp van esset?keizer AugustusWie wordt er aangesproken met tu?keizer Nero

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2910Sed cum annum quadragensimum transisset et in Gallia moraretur, delatum est ad eum indicium L. Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias ei struere; 7 de-latum est van welk woord is dit het perfectum?van de-ferre berichten, overbrengenWelke constructie volgt op delatum est indicium?

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2911Sed cum annum quadragensimum transisset et in Gallia moraretur, delatum est ad eum indicium L. Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias ei struere; 7 de-latum est van welk woord is dit het perfectum?van de-ferre berichten, overbrengenWelke constructie volgt op delatum est indicium?AcI: L. Cinnam . struere

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2912Sed cum annum quadragensimum transisset et in Gallia moraretur, delatum est ad eum indicium L. Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias ei struere; Maar toen hij het veertigste jaar gepasseerd wasen in Galli vertoefde, werd bij hem aangifte gedaan dat Lucius Cinna, een man met een bot karakter, een hinderlaag (aanslag) tegen hem organiseerde; 7-8 stolidi ingenii waarom genitivus?genitivus qualitatis (geeft een eigenschap aan)8 eum, ei - wie wordt bedoeld?Augustus

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2913dictum est et ubi et quando et quemadmodum adgredi vellet; unus ex consciis deferebat.

er werd verteld n waar n wanneer n hoe hij wilde aanvallen; een van de medeplichtigen berichtte (dit).8-9 Welke stijlfiguren zie je?Trikolon (ubi, quando, quemadmodum)Polysyndeton (et, et, et)9 vellet onderwerp is Cinna9 unus ex consciis waarom voegt Seneca dit toe?om aan te geven dat de getuigenis heel betrouwbaar was

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2914Constituit se ab eo vindicare et consilium amicorum advocari iussit.

Hij besloot dat hij wraak op hem zou nemen en hij beval dat de raad van zijn vrienden bijeen werd geroepen.9 Wie worden bedoeld met se en eo?se = Augustus (se verwijst altijd naar het onderwerp!!)eo = L. Cinna10 advocari infin praes P

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2915Nachtelijke twijfels

Nox illi inquieta erat, cum cogitaret adulescentem nobilem, hoc detracto integrum, Cn. Pompei nepotem, damnandum;

11 cogitaret welke constructie staat hierbij?

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2916Nachtelijke twijfels

Nox illi inquieta erat, cum cogitaret adulescentem nobilem, hoc detracto integrum, Cn. Pompei nepotem, damnandum;

11 cogitaret welke constructie staat hierbij?AcI: adulescentem nobilem, ..., damnandum [esse];12 welke vorm is damnandum (esse) ?Gerundivum van verplichting:in je vertaling: moeten +worden

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2917Nachtelijke twijfelsNox illi inquieta erat, cum cogitaret adulescentem nobilem, hoc detracto integrum, Cn. Pompei nepotem, damnandum;

De nacht was onrustig voor hem, toen (omdat) hij bedachtdat een jongeman van adel, afgezien van dit ene ding integer, de kleinzoon van Gnaeus Pompejus, moest worden veroordeeld; 11 illi kan ook als dat. possessivus worden vertaald: hij had een onrustige nacht / zijn nacht was onrustig. adulescentum bedoeld wordt natuurlijk de in de vorige tekst genoemde Cinna hoc wat wordt hiermee bedoeld?dat deze Cinna een hinderlaag tegen hem beraamde (insidias ei struere)

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2918iam unum hominem occidere non posse, cum M. Antonio proscriptionis edictum inter cenam dictasset.

12-13 se posse waarom AcI?nog afhankelijk van cogitaret.

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2919iam unum hominem occidere non posse, cum M. Antonio proscriptionis edictum inter cenam dictasset.

dat hij nu n man niet kon doden, hoewel hij aan Marcus Antonius de verordening van proscriptie tijdens de maaltijdhad gedicteerd.11 Wie wordt bedoeld met se?Augustus (se verwijst naar het onderwerp) Wie wordt bedoeld met unum hominem?Cinna11-12 cum dictasset wat bedoelt Augustus hiermee?Vroeger kostte het hem geen moeite om velen te doden (hij deed dat tussen het eten door),terwijl hij nu al moeite heeft met n (tegenstelling).

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2920Gemens subinde voces varias emittebat et inter se contrarias: Zuchtend uitte hij herhaaldelijk verschillende woorden en onderling tegenstrijdige (woorden):

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2921Quid ergo? Ego percussorem meum securum ambulare patiar me sollicito?

15 Wat is het hoofdwerkwoord van deze zin?

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2922Quid ergo? Ego percussorem meum securum ambulare patiar me sollicito?

15 Wat is het hoofdwerkwoord van deze zin?patiar Welke vorm is dat?indic fut (zal ik)of coni praes (dubitativus: moet ik) Welke constructie staat hierbij?

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, X, 1-29Publius Ovidius Naso, Metamorphosen X 1-2923Quid ergo? Ego percussorem meum securum ambulare patiar me sollicito?

15 Wat is het hoofdwerkwoord van deze zin?patiar Welke vorm is dat?indic fut (zal ik)of coni praes (dubitativus: moet ik) Welke constructie staat hierbij?AcI Wat is dan me sollicito?

Publius Ovidi