6BF Handboek BW Boek-e - diekeure.be · petit livre vert hernemen alle leerinhouden uit 5 Beaufort....

of 17 /17
Auteur : E. Tant Illustrations : Alexandra Pillaert Conform met het Europees Referentiekader en de daarop aansluitende eindtermen en leerplannen van 2010. © Copyright by die Keure Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. – No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. 6 Livre de l'élève

Embed Size (px)

Transcript of 6BF Handboek BW Boek-e - diekeure.be · petit livre vert hernemen alle leerinhouden uit 5 Beaufort....

 • Auteur:E.Tant

  Illustrations:Alexandra

  Pillaert

  Conform met het Euro

  pees Referentiekader

  en de daarop aansluit

  ende eindtermen en

  leerplannen van 2010.

  Copyright by die Keu

  re

  Niets uit deze uitgave m

  ag verveelvoudigd en/o

  f openbaar gemaakt w

  orden door middel van

  druk, fotokopie, micro

  film

  of op welke wijze ook z

  onder voorafgaande sch

  riftelijke toestemming v

  an de uitgever. No pa

  rt of this book may be

  reproduced in any form

  by print, photoprint, m

  icrofilm or any other me

  ans without written per

  mission from the publi

  sher.

  6Livredel'

  lve

 • 2

  deux

  Dit schooljaar volgen we de nieuwe belevenissen van Jrme, Valentine, Salom, Camille en Louis, onze vrienden uit 5Beaufort.

  Tijdens de zomervakantie ben je misschien heel wat Franse woorden en uitdrukkingen vergeten. Dat is niet erg! De eerste zeventien bladzijden van het onthoudboekje Monpetitlivreverthernemen alle leerinhouden uit 5Beaufort. Alle communicatieve situaties kunnen, onder vorm van mini-dialogen, herspeeld worden. De aangeleerde woordenschat uit 5Beaufort is er in een alfabetische woordenlijst opnieuw opgenomen. Gedurende twee drie weken brengen we ons kennen en kunnen weer op peil.

  En dan naar ons nieuwe boek! In 6Beaufort komt, telkens per vier contacts, nogmaals de aangeleerde woorden-schat aan bod. Inmiddels leren we natuurlijk heel wat nieuwe woorden aan. Zo bereiden we ons degelijk voor op de volgende studies. Werk je graag op de computer? Maak dan regelmatig gebruik van de erg waardevolle aansluitende oefen-cd-rom.

  Veel succes!

  Louis

  Salom

  CamillelasurdeJrme

  Valentine

  Jrme

 • 3

  6trois

 • BEELDFRAGMENT BEKIJKEN

  4

  quatre

  tableau des contenus

  ContactJ'apprends

  Ik leerJelisIk lees

  Maboutiquedegram-maire/ Mijn taalboetiek

  CultureCultuur

  1 Cestfinilesvacances!

  groeten en groeten overbrengen

  gevoelens uit-drukkken

  spreken over de vakantie

  Voici la famille Clabaut

  rappel : verbes en -er

  En vacances Frahan

  2 Quellebellecole!

  inlichtingen over iemand vragen

  mijn klas voorstellen de getallen tot 100

  Tout le monde au travail !

  rappel : verbes tre et avoir

  Chanson Mon cole

  3 Mongrandfrrearaison

  spreken over school zeggen dat ik iets

  niet begrijp bedanken voor

  aangeboden hulp het juiste uur uit-

  drukken

  On compare deux horaires

  rappel : verbe aller le futur proche

  Bruxelles

  4 Vivelesclassesvertes!

  spreken over bos-klassen

  de maanden en de seizoenen uit-drukken

  heel wat dieren benoemen

  La fort de Wanterbaach au Luxembourg

  rappel : verbes venir, partir, sortir et dormir quel(s) quelle(s) ce(t) cette(s) ces

  Curiosits de la Wallonie

  Chanson Vive les Ardennes

  Rvisions Contact14

  5 Jen'aiplusdeportable

  spreken over het verdienen van zakgeld

  spreken over de gsm

  de ontkenning uitdrukkken

  Une interview : Pour ou contre le portable

  + 2 pices de thtre

  rappel : ne pas ne plus ontkenning + de

  ne jamais ne rien ne personne

  Les paysages en France

  6 Cepantalonesttrschouette!

  spreken over kleding en mode

  kleren benoemen en kiezen in een winkel

  Braderie au centre commercial

  Deux renards se rencontrent

  rappel : adjectifs + noms : masculin/fminin place des adjectifs pluriel

  Pome Mon chapeau

  7 J'adorelesftesdefind'anne

  spreken over feesten en feestdagen

  de datum uitdrukkken

  de getallen tussen 100 en 1000

  Un dessert de Nol

  rappel : au la l' aux du de la de l' des le verbe faire

  le verbe ouvrir

  Les ftes en France

  8 Tuparles!

  spreken over activiteiten in een zwembad

  gewoontes uitdrukken

  gevoelens uitdrukken

  Chatter, c'est trs pratique

  les verbes rguliers en -re vendre, attendre

  les verbes irrguliers en -re mettre, prendre

  Chanson On fait du sport

  Rvisions Contact58

 • 5

  cinq

  ContactJ'apprends

  Ik leerJelisIk lees

  Maboutiquedegram-maire/ Mijn taalboetiek

  CultureCultuur

  9 Arnaudjouetoujoursaufoot?

  spreken over sport de verplichting

  uitdrukken Un tour en ville

  les verbes devoir voir il faut

  Le Tour de France

  10 Nedescendspastropvite!

  spreken over winter-sport en skiactivi-teiten

  de weg vragen en uitleggen

  un e-mail : Vive les sports d'hiver !

  + 2 pices de thtre

  les verbes savoir connatre notre/nos votre/vos

  leur/leurs

  La rgion Rhne-Alpes Le mont Blanc Le lac d'Annecy Le lac Lman

  11 Tupeuxvenirchezmoi?

  uitnodigen per telefoon

  zeggen welk weer het wordt

  verpakkingen van producten benoemen

  La mto sur France 2

  les verbes acheter payer le, la, l' of les als voornaam-

  woord ter vervanging van een naamwoord

  Les rgions du sud de la France

  12 Quelssonttesloisirs?

  spreken over vrije-tijdsbesteding

  spreken over mijn dagindeling

  Une journe de la mre de Thomas

  les verbes lire dire les verbes se lever se laver les verbes s'habiller

  Chanson Mes loisirs prfrs

  Rvisions Contact912

  13 Tuasmalquelquepart?

  vragen en zeggen waar iemand pijn heeft

  de delen van het lichaam benoemen

  Quelques textos (SMS)

  rappel : verbes pouvoir et vouloir

  moi, toi, lui / elle nous, vous, eux / elles

  Pome Je voudrais

  14 Avecbeau-coupdemayonnaise!

  vragen of er nog plaats is in een restaurant

  iets bestellen in een restaurant

  Le Beau Rivage un restaurant la mer en Bretagne

  l'article partitif du de la de l' des

  quantit + de un litre de beaucoup de

  La Bretagne et la Normandie

  15 Onamangnotrepique-niqueenpleinemer

  spreken over een voorbije schoolreis

  zeggen wat ik in het verleden gedaan heb

  On chatte Vive les vacances scolaires

  le pass compos avec avoir

  La Cte d'Opale

  16 C'esttoi,mameilleurecopine

  personen op een foto kunnen aanduiden en beschrijven

  Quelques professions

  le pass compos avec tre

  Chanson Mon meilleur copain

  Rvisions Contact1316

 • BEELDFRAGMENT BEKIJKEN

  6 contact 1six

  Jrme All ?Valentine Salut Jrme, cest moi Valentine.Jrme Ah, Valentine ! Comment a va ? Et les vacances la mer ?Valentine Je suis trs heureuse. Il fait un temps super. Et puis, tu sais, jaime nager et jadore me promener sur la plage.Jrme Tu rentres quand ?Valentine Dans huit jours.Jrme Et qui soigne ton petit chat et tes lapins la maison ?Valentine Mon grand-pre ou ma grand-mre. Mes grands-parents habitent en face de nous.Jrme Tu as de la chance.

  Valentine Et les vacances en Belgique, Jrme ?Jrme Cest un beau voyage. La nature est trs belle dans les Ardennes.Valentine Tu sembles un peu triste.Jrme Oh, je suis malheureux. Nous rentrons demain. Ma mre fait dj ses valises. Cest fini les vacances !Valentine Tout a une fin, Jrme. Je te souhaite un bon retour. Au revoir et le bonjour tes parents.

  Jeherhaalthoejeiemandgroet

  hoejeeentelefoongesprekvoert

  JeleertsprekenoverdevakantieCestfini

  lesvacances!

 • 7

  sept

  Nouveauxmots

  unefin een einde malheureux, ongelukkigungrand-pre een grootvader malheureuseunegrand-mre een grootmoeder triste bedroefd, droeviglesgrands-parents de grootoudersunemre een moeder nager zwemmenlanature de natuur parler sprekenunretour een terugkeer, thuiskomst rentrer terugkeren, thuiskomenunevalise een valies sembler lijken, schijnenunvoyage een reis sepromener wandelen

  soigner verzorgenenfacede tegenover souhaiter wensen

  Nouvellesexpressions

  Ilfaituntempssuper. Het weer is super.Jadoremepromener. Ik wandel ontzettend graag.Danshuitjours. Binnen acht dagen.Quisoignetesanimaux? Wie verzorgt er je dieren?Ilshabitentenfacedemoi. Ze wonen tegenover mij.Tusemblestriste. Je lijkt bedroefd.Elleestmalheureuse. Ze is ongelukkig.Ilfaitsavalise. Hij pakt zijn koffer.Cestfini. Het is afgelopen.Toutaunefin. Aan alles komt een eind.Unbonretour! Een goede thuiskomst!

  Tuasbiencompris?

  Hebjehetgoedbegrepen?

  1 Comment sappelle le garon ? Le garon ___

  2 Comment sappelle la fille ? La ___

  3 De quoi est-ce quils parlent ? Ils parlent ___

  de lcole des voyages de la fin des vacances

  des copains des courses faire dun anniversaire

  4 Vrai ou faux ?

  vrai faux

  a Il fait froid la mer.

  b Valentine a encore une semaine de vacances.

  c Les grands-parents soignent les petits animaux de Valentine.

  d Jrme passe ses vacances la montagne.

  e La famille de Jrme va rentrer demain.

  SPREEKVAARDIGHEID

 • 8

  huit

  Regardelesimagesetdiscequilsfont.

  Bekijkdeillustratiesenzegwatzedoen.

  Il/Ellefaitquoi? Ils/Ellesfontquoi?Il / Elle Ils / Elles

  couter la radio

  rentrer la maison

  manger une tartine

  porter une valise

  regarder la tl

  soigner les petits animaux

  se promener dans le bois

  montrer son portable

  jouer sur la plage

  1Commentva-t-il/elleenvacances?2Ova-t-il/elleenvacances?

  Cahierd'exercicespage1

  SPREEKVAARDIGHEID

  GESPREKSVAARDIGHEID

  SPREEKVAARDIGHEID

  GESPREKSVAARDIGHEID

  LUISTERVAARDIGHEID

  Quest-cequil/ellefaitpendantlesvacances?

  22 1

  1jouer/ballon jouer/tennis

  jouer/chien faire/coursesnager/piscine

  dormir/plage

  visiter/museregarder/magazine

 • 9

  neuf

  Maboutiquedegrammaire

  lesverbesen -er (De werkwoorden op -er)

  aimer sappeler prfrer

  jaime ik hou van jemappelle jeprfretuaimes jij houdt van tutappelles tuprfresilaime hij houdt van ilsappelle ilprfreelleaime zij houdt van ellesappelle elleprfrenousaimons wij houden van nousnousappelons nousprfronsvousaimez jullie houden van / vousvousappelez vousprfrez

  u houdt vanils aiment zij houden van ilssappellent ilsprfrentelles aiment zij houden van ellessappellent ellesprfrent

  nouscommenons cwordtvooro wordtalsereennousmangeons gwordtgevooro doffe-evolgt

  Ons'entrane

  Vous cherchez quoi ? Nous cherchons les assiettes.

  Quel lgume prfres-tu ? Je prfre la salade.

  Vous commencez maintenant ? Non, nous commenons plus tard.

  Complteaveclabonneformedesverbes. Gebruikdejuistevormvandewerkwoorden.

  habiter Il ___ encore prs de la gare ? Non, il n___ plus l-bas.

  aider Vous ___ ces enfants traverser ? Oui, nous ___ ces enfants.

  commencer Le film ___ quand ? Il ___ six heures et demie.

  dtester Tu ___ les fruits ? Non, je ne ___ pas les fruits.

  coter Combien ___ ce poisson blanc ? Il ___ trente euros.

  porter Virginie ___ des lunettes ? Non, elle ne ___ plus de lunettes.

  rester Elle ___ chez toi ? Oui, elle ___ chez moi.

  prfrer Quest-ce quelles ___ ? Elles ___ voir tes parents.

  manger Vous ___ ces poires ? Oui, nous ___ ces poires.

  Faisdebonnesphrases. Maakmooiezinnen.

  sur

  la promnent

  plage

  filles se Les

  _________________________________________________________________________________________________

  lire

  les Mon

  vacances aime

  pre

  des pendant

  livres

  _________________________________________________________________________________________________

  SPREEKVAARDIGHEID

  GESPREKSVAARDIGHEID

  RAPPEL RAPPEL

 • 10

  VoicilafamilleClabaut

  Lesgrands-parents le grand-pre la grand-mre

  Antoine Clabaut Virginie Lcluse 64 ans 62 ansLesparents

  le pre la mre un oncle une tante

  Bertrand Clabaut Charlotte Lemoine Claude Frison Hlne Clabaut 40 ans 39 ans 35 ans 30 ans

  Lesenfants

  Jrme Clabaut Camille Clabaut Manon Clabaut 11 ans 10 ans 6 ans

  Cahierd'exercicespages1,2et3

  Prsentetafamille.

  On joue deux.

  grand(e) / petit(e)

  mon grand-pre mon pre

  nom / prnomma grand-mre

  ma mre

  sappeler

  ge combien de surs / frres ?

  aimer / dtester

  LEESVAARDIGHEID

  SCHRIJFVAARDIGHEID

  GESPREKSVAARDIGHEID

  dix

 • 11

  onze

  EnvacancesFrahan Frahan est un tout petit village. Il fait partie de la ville de Bouillon. Ce village est situ au milieu d'une boucle de la Semois.

  Desactivits 1 faire une promenade dans le bois 2 faire de la pche 3 faire du kayak 4 faire du vlo tout terrain 5 faire une balade cheval

  Desspecialitsduterroir 6 des pts 7 des salamis

  8 des saucisses 9 des jambons

  Vue du balcon de Rochehaut sur le petit village de Frahan

  a b c

  h i

  d e f

  g

  S.O.S.pages30et31

 • BEELDFRAGMENT BEKIJKEN

  12

  Jeleertjeklaslokaalvoorstellen

  degetallentot100benoemen

  Jeherhaalthoejeinlichtingenoveriemandvraagt

  Unmatindanslacourdelcole

  Salom Regarde, Louis ! Il y a un nouveau garon dans la cour.Louis O a ?Salom L, dans le coin, contre larbre, entre la directrice et une professeur.Louis Viens, on va lui dire bonjour.

  Louis Bonjour. Comment tu tappelles ?Lejeunehomme Mon nom, cest Murier. Mon prnom, cest Arnaud.Salom Tu es do ?Arnaud Je suis belge. Mon pre me conduit lcole.Salom Il fait chaque jour tous ces kilomtres ?Arnaud Mon pre travaille Lille, maintenant. Et moi, je voudrais bien apprendre le franais.Salom Ah, tu parles nerlandais ! Et tu es dans quelle classe ?Arnaud Je suis en sixime.Salom Nous sommes dans la mme classe, alors. Tu veux voir ta classe ?Arnaud Bien sr.

  Unpeuplustarddanslaclasse

  Salom Tu vois ? Nous avons un nouveau tableau et de nouveaux bancs.Arnaud Chouette ! Vous tes combien en sixime ?Salom Il y a vingt-cinq lves.Arnaud Quelle belle classe et quelle belle cole !

  douze

  contact 2

  Quellebellecole!

 • 13

  treize

  Nouveauxmots

  unarbre een boom belge Belgischunbanc een (school)bank chaque elk(e), ieder(e)uncoin een hoekunedirectrice een directrice apprendre (aan)lerenunlve een leerling conduire: begeleiden: brengen:unelve een leerlinge ilmeconduit hij begeleidt mij hij brengt mijlefranais het Frans dire zeggenunkilomtre een kilometer travailler werkenunmatin een ochtend voir:tuvois? zien: zie je?lenerlandais het Nederlandsunprnom een voornaam entre tussenuntableau een schoolbord maintenant nu

  mme zelfde

  Nouvellesexpressions

  Onvaluidirebonjour. We gaan hem goedendag zeggen.Tuesdo? Waar kom je vandaan?Jesuisbelge. Ik ben Belgisch.Tuesdansquelleclasse? In welke klas zit je?Jesuisentroisime. Ik zit in het derde leerjaar.Jesuisenquatrime. Ik zit in het vierde leerjaar.Jesuisencinquime. Ik zit in het vijfde leerjaar.Ellemeconduitlcole. Ze brengt me naar school.Ilveutapprendrelefranais. Hij wil Frans leren.Ilyavingt-cinqlves. Er zijn vijfentwintig leerlingen.

  Tuasbiencompris?

  1 Quel est le prnom du nouvel lve ? ___

  2 Dans quel pays* le nouveau garon habite-t-il ? ___

  3 Pourquoi est-ce quil va lcole en France ? pour bien apprendre le nerlandais

  pour bien apprendre le franais

  pour visiter la ville de Lille

  4 Vrai ou faux ?

  vrai faux

  a Le pre du nouveau garon travaille en France.

  b La mre conduit son fils lcole.

  c Il y a 25 lves en sixime.

  d Il y a un nouveau tableau en sixime.

  SPREEKVAARDIGHEID

  * unpays een land

 • 14

  quatorze

  Lesnombresdezro100

  0 zro 10 dix 20 vingt 30 trente

  1 un (e) 11 onze 21 vingt et un(e) 31 trente et un(e)

  2 deux 12 douze 22 vingt-deux 32 trente-deux

  3 trois 13 treize 23 vingt-trois

  4 quatre 14 quatorze 24 vingt-quatre 39 trente-neuf

  5 cinq 15 quinze 25 vingt-cinq 40 quarante

  6 six 16 seize 26 vingt-six 41 quarante et un(e)

  7 sept 17 dix-sept 27 vingt-sept 42 quarante-deux

  8 huit 18 dix-huit 28 vingt-huit

  9 neuf 19 dix-neuf 29 vingt-neuf 49 quarante-neuf

  50 cinquante 70 septante 90 nonante

  51 cinquante et un(e) 71 septante et un(e) 91 nonante et un(e)

  52 cinquante-deux 72 septante-deux 92 nonante-deux

  59 cinquante-neuf 79 septante-neuf 99 nonante-neuf

  60 soixante 80 quatre-vingts

  61 soixante et un(e) 81 quatre-vingt-un(e) 100 cent

  62 soixante-deux 82 quatre-vingt-deux

  ! soixante et un livres

  69 soixante-neuf 89 quatre-vingt-neuf ! soixante et une voitures

  !!EnFranceonneditpas septantenonante

  mais soixante-dix.

  quatre-vingt-dix.

  70 soixante-dix 90 quatre-vingt-dix

  71 soixante et onze 91 quatre-vingt-onze

  72 soixante-douze 92 quatre-vingt-douze

  73 soixante-treize 93 quatre-vingt-treize

  74 soixante-quatorze 94 quatre-vingt-quatorze

  75 soixante-quinze 95 quatre-vingt-quinze

  76 soixante-seize 96 quatre-vingt-seize

  77 soixante-dix-sept 97 quatre-vingt-dix-sept

  78 soixante-dix-huit 98 quatre-vingt-dix-huit

  79 soixante-dix-neuf 99 quatre-vingt-dix-neuf

  Cahierd'exercicespage4

  SPREEKVAARDIGHEID

  LUISTERVAARDIGHEID

  AUJARDINDESARDENNES

  Promo du matin !Action jusqu' 11 heuresRveil caf

  1,25

  Rveil franais2,60

  Rveil caf/croissant

  2

  RAPPEL

 • 15

  quinze

  Maboutiquedegrammaire

  RAPPEL lesverbestreetavoir

  tre avoir

  je suis j' aitu es tu asil est il aelle est elle anous sommes nous avonsvous tes vous avezils sont ils ontelles sont elles ont

  tuofvous/ilsofelles mon petit livre vert, page 53

  Ons'entrane

  Complteaveclabonneformeduverbetre. Gebruikdejuistevormvanhetwerkwoordtre.

  Vous ___ dans le bureau ? Non, nous ne ___ plus dans le bureau.

  Le dner ___ prt ? Non, il n___ pas encore prt.

  Les deux filles ___ vlo ? Non, elles ___ pied.

  Tu ___ libre aprs le dner ? Non, je ne ___ pas libre aujourdhui.

  Margot ___ l depuis quand ? Elle ___ l depuis ce midi.

  Complteaveclabonneformeduverbeavoir. Gebruikdejuistevormvanhetwerkwoordavoir.

  Qui ___ les jeux ? Maman ___ les jeux.

  Tu ___ envie de venir ? Non, je n___ pas envie maintenant.

  Est-ce que cette maison ___ un garage ? Non, elle n___ pas de garage.

  Ton ami ___ dj les CD ? Oui, il ___ les CD.

  Vous ___ un rendez-vous ? Non, nous n___ pas de rendez-vous.

  Avoiroutre?Complte. Avoiroftre?Vulaan.

  Vous ___ un instant pour moi ? Non, je ne ___ pas libre.

  Tu ___ un portable ? Oui, il ___ dans mon sac dos.

  Ce ___ tes grands-parents ? Oui. Ma grand-mre ___ dj quatre-vingt-sept ans.

  Tu ___ encore malade ? Non, je n___ plus de fivre. Je ___ en bonne sant.

  Les enfants ___ encore faim ? Non, ils n___ plus faim.

  C___ une grande maison ? Oui, elle ___ beaucoup de pices.

  SPREEKVAARDIGHEID

  GESPREKSVAARDIGHEID

  RAPPEL

 • 16

  seize

  Toutlemondeautravail S.O.S.pages30et31

  Associelestchesauxdessins. Associeerdetakenmetdetekeningen.

  1 Marcel ouvre la fentre. 6 Olivier crit une phrase dans son cahier.2 Sophie distribue les feuilles. 7 Cline lit un texte dans son livre.3 Thomas note la page dans son journal de classe. 8 Jeanne range son stylo dans sa trousse.4 Amlie et Claire travaillent sur ordinateur. 9 Manon efface le tableau.5 Julien cherche un mot dans un dictionnaire. 10 Antoine passe sa gomme une copine.

  Cahierd'exercicespages4,5et6

  Prsentetaclasse.

  On joue deux.

  grand / petite filles / garons nombre dlves

  gauche / droite de moi il y a devant moi / derrire moi

  tableau bancs posters ordinateurs nouveau(x)

  LEESVAARDIGHEID

  SCHRIJFVAARDIGHEID

  GESPREKSVAARDIGHEID

  b

  a

  c

  d

  h ij

  gfe

 • 17

  dix-sept

  Quelscracks!

  ChansonMoncoleJaimelesvacances

  Jaimelameretlaplage

  Jaimelesvacances

  Ettouttoutsonentourage

  Maismongrandbonheur

  Cestpourtoutlheure

  Quandjeparspourmoncole

  Commejesuisheureux,jesuisheureux

  Jepeux,ouijepeux

  Partirpourmoncole,moncole

  Vivelesprofs,vivelescours

  Donne-moitamain

  Donne-moitamain

  Donne-moitamainetentronsdanslacour

  Marieadorelagographie

  Baptisteadorelesmathmatiques

  Etmoi?Ehbien,jedistoujours

  Cestsimplecommebonjour

  Commejesuisheureux,jesuisheureux

  Jepeux,ouijepeux

  Partirpourmoncole,moncole

  Vivelesprofs,vivelescours

  Donne-moitamain

  Donne-moitamain

  Donne-moitamainetentronsdanslacour

  1 sesituer liggen, zich bevinden2 l'Amrique Amerika

  3 unecartedumonde een wereldkaart4 dcouvrir ontdekken Iladcouvert. Hij heeft ontdekt.