5. Toxicele Profesionale Curs V

download 5. Toxicele Profesionale Curs V

of 42

Transcript of 5. Toxicele Profesionale Curs V

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  1/42

  TOXICELETOXICELE

  PROFESIONALEPROFESIONALE

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  2/42

  DefiniDefiniieie

  Sunt substane chimice utilizate n cursulSunt substane chimice utilizate n cursul

  diverselor procesediverselor procesetehnologicetehnologice sau cu apariiesau cu apariieaccidental pe parcursul desfurriiacestora,accidental pe parcursul desfurriiacestora,care ptrunznd norganism pe diferite cicare ptrunznd norganism pe diferite cidetermin perturbareaechilibrelor biologice,determin perturbareaechilibrelor biologice,deamploarevariabil, reversibil saudeamploarevariabil, reversibil sauireversibil cu/frafectarea capacitii deireversibil cu/frafectarea capacitii demunc.munc.

  --prag detoleran biologic ( natural sauprag detoleran biologic ( natural sauctigat)ctigat)

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  3/42

  Impactul ntreorganismImpactul ntreorganism--toxictoxic

  Faza deexpunere = dezintegrare, dizolvare;Faza deexpunere = dezintegrare, dizolvare;

  FazatoFazatoxxicocinetic = absorbie, distribuie,icocinetic = absorbie, distribuie,metabolizare;metabolizare;

  Fazatoxicodinamic = interaciuneatoxicFazatoxicodinamic = interaciuneatoxic receptor (mecanismul deaciuneatoxicelor);receptor (mecanismul deaciuneatoxicelor);

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  4/42

  AbsorbiaAbsorbia

  Calea respiratorie:Calea respiratorie:

  pulberi,vapori,gaze,vapori,fumuri;pulberi,vapori,gaze,vapori,fumuri;

  estefavorizat de hiperventilaia deefortiestefavorizat de hiperventilaia deefortidemicroclimatul cald;demicroclimatul cald;

  toxicele hidrosolubile seabsorb duptoxicele hidrosolubile seabsorb dupdizolvare n stratul demucus de peepiteliuldizolvare n stratul demucus de peepiteliul

  bronic;bronic; toxiceleliposolubile seabsorb laniveltoxiceleliposolubile seabsorb lanivel

  alveolar unde se dizolv n peliculalipidicalveolar unde se dizolv n peliculalipidicde surfactant;de surfactant;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  5/42

  Calea cutanat: pentru toxicelelichide,vaporiCalea cutanat: pentru toxicelelichide,vapori

  sau pulberifine;sau pulberifine;-- excoriaiiletegumentare,vasodilataia,excoriaiiletegumentare,vasodilataia,

  splareategumentelor cu solveni care nltursplareategumentelor cu solveni care nltur

  stratul protectorlipidicstratul protectorlipidic favorizeazabsorbia.favorizeazabsorbia.

  Calea digestiv:mai puinimportant,adeseaCalea digestiv:mai puinimportant,adesea

  accidental;accidental;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  6/42

  TransportulTransportul

  Transportultoxicelor seface nmod diferit:Transportultoxicelor seface nmod diferit:

  -- dizolvate n plasm:gaze,ivapori;dizolvate n plasm:gaze,ivapori;

  -- legate de hemoglobin:gazlegate de hemoglobin:gaze;e;-- fixate pemembraneeritrocitar;fixate pemembraneeritrocitar;

  -- fixate pe proteine serice (carriers);fixate pe proteine serice (carriers);

  -- unele sunt hidrolizateunele sunt hidrolizate formeaz coloizi;formeaz coloizi;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  7/42

  DistribuiaieliminareaDistribuiaieliminarea

  uniform,nespecificuniform,nespecific n diferiteorgane saun diferiteorgane sau

  esuturi;esuturi;

  duptropismultoxicului, preferenialduptropismultoxicului, preferenial nnanumite structuri:ficat,os,es.gras sau es.anumite structuri:ficat,os,es.gras sau es.

  nervos;nervos;

  Eliminarea: principal = renal,intestinal, respir.Eliminarea: principal = renal,intestinal, respir.

  -- secundar = saliv,fanere, sudoare,secundar = saliv,fanere, sudoare,

  laptematern, placent;laptematern, placent;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  8/42

  Biotransformarea (Biotransformarea (metabolizareametabolizarea))

  seface nficat, rinichi, plmn, splin, piele;seface nficat, rinichi, plmn, splin, piele;

  douetape:douetape:

  metab. propriumetab. propriu--zis; r.oxidare, reducere,zis; r.oxidare, reducere,hidroliz compus activ sau inactivhidroliz compus activ sau inactiv

  (netoxic,toxicitateegal,maitoxic = sintez(netoxic,toxicitateegal,maitoxic = sintez

  letal);letal);

  faza de conjugare: cu sulf,glutation,ac.faza de conjugare: cu sulf,glutation,ac.

  glucuronic;glucuronic;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  9/42

  MECANISME PATOGENETICEMECANISME PATOGENETICE

  1.1. MecanismeMecanisme iritative:iritairitative:iritaiimecanice sauiimecanice sau

  chimice careantreneazchimice careantreneaz reacreaciineurogene cuiineurogene cu

  efec

  tesp

  as

  tic

  es

  au h

  ip

  ers

  ecr

  etorii;efe

  cte

  spas

  tic

  es

  au h

  ip

  ers

  ecr

  etorii;

  2.2. MecanismeneuroMecanismeneuro--endocrine;insuficieneendocrine;insuficiene

  glandularela solveniorganici;glandularela solveniorganici;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  10/42

  MECANISME PATOGENETICEMECANISME PATOGENETICE

  3.3. ReacReaciiimunologiceiiimunologice detip Idetip I -- astm br, riniteastm br, rinite;;

  -- tip III (Agtip III (Ag--Ac)Ac) astm bronastm bronicic;;

  4.4. Mec. cu formare de radicaliliberi: compuMec. cu formare de radicaliliberi: compuii

  chimici deosebit deinstabili,inductoriaichimici deosebit deinstabili,inductoriai

  lipoperoxidlipoperoxidriilanivelulmembranelorriilanivelulmembranelorcelularecelulareiinhibitorienzimatici(EPT,fibrozeiinhibitorienzimatici(EPT,fibroze

  chimice).chimice).

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  11/42

  MECANISME PATOGENETICEMECANISME PATOGENETICE

  5.5. mec.enzimaticemec.enzimatice inhibiinhibiieenzimaticieenzimatic

  reversibilreversibil sau ireversibilsau ireversibil( metalegrele);( metalegrele);

  6.6. InterferenInterferenealetoxicului cu ciclul respirator:ealetoxicului cu ciclul respirator:-- hipoxemie hipoxichipoxemie hipoxic((nlocuirea Onlocuirea O22));;

  -- afectarea cap. detransport (blocarea Hb)afectarea cap. detransport (blocarea Hb);;

  --bloc alveolobloc alveolo--capilar (EPA laoxizi deazot)capilar (EPA laoxizi deazot);;--blocarea respirablocarea respiraiei celulare (CNiei celulare (CN--))..

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  12/42

  MECANISME PATOGENETICEMECANISME PATOGENETICE

  7.7. InterferenInterferene cu sistemul dopaminergic (intox.e cu sistemul dopaminergic (intox.

  Mn, CMn, C22SS))..

  8.8. Efectmutagen prininterferenEfectmutagen prininterferenee ntrentre

  metabolitul critic al uneinoxe cu aciziimetabolitul critic al uneinoxe cu acizii

  nucleici (crom,arsen, policlorura devinil,nucleici (crom,arsen, policlorura devinil,

  benzenetc)benzenetc)

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  13/42

  ApreciereaexpuneriilatoxiceApreciereaexpuneriilatoxice

  Parametrii deexpunereextern = det.toxiculuiParametrii deexpunereextern = det.toxiculuinatmosferalocului demunc;natmosferalocului demunc;

  Parametrii deexpunereintern = det.toxiculuiParametrii deexpunereintern = det.toxiculuii/sau ametabolitului su direct n diferitei/sau ametabolitului su direct n diferitemedii biologice;medii biologice;

  Indicatori de rspuns biologic = efecteleIndicatori de rspuns biologic = efecteleaciuniitoxiculuiaciuniitoxicului

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  14/42

  Intoxicaia profesional cu PLUMBIntoxicaia profesional cu PLUMB

  Saturnismul cronic profesionaleste una dintreSaturnismul cronic profesionaleste una dintre

  celemaivechi boli profesionale descrise decelemaivechi boli profesionale descrise de

  Hipocrate n sec. II .e.n;Hipocrate n sec. II .e.n;

  metalalbmetalalb--argintiu,moale,maleabil, ductil,argintiu,moale,maleabil, ductil,

  absoarbe radiaiaionizant;absoarbe radiaiaionizant;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  15/42

  Locuri demunc cu riscLocuri demunc cu risc

  mmetalurgianeferoasetalurgianeferoas

  ffabricarea deacumulatoriabricarea deacumulatori

  ffabricareavopselelor pe baz de Pbabricareavopselelor pe baz de Pb ttipografiiipografii

  iindustria sticlei,glazuri ceramicendustria sticlei,glazuri ceramice

  ttierea cu aparatul de sudurierea cu aparatul de sudur

  ffabricareaexplozibililor (azida de Pb)abricareaexplozibililor (azida de Pb)

  ttratarea benzinelorratarea benzinelor tetraetil de Pbtetraetil de Pb

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  16/42

  ToxicocineticToxicocinetic

  PtrundePtrunde respiratorrespirator vaporivapori

  digestivdigestiv minimurdare,alimente,fumatminimurdare,alimente,fumat

  cutanatcutanat stearai,naftenaistearai,naftenai

  CirculCircul legat de LP demembranlegat de LP demembran

  DistribuieDistribuie iniial nficat, splin, rinichiiniial nficat, splin, rinichi

  secundar nos (travee spongioase,secundar nos (travee spongioase,

  compact)compact)

  EliminareEliminare renal, digestiv,fanere, placent,laptelerenal, digestiv,fanere, placent,laptele

  matern.matern.

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  17/42

  Mecanisme deaciuneMecanisme deaciune

  Blocantenzimatic prinfixare pegruprile SHBlocantenzimatic prinfixare pegruprile SH--

  sau prin competiie cu aliionimetalici (Cu,sau prin competiie cu aliionimetalici (Cu,

  Zn);Zn);

  ex.ex. enzimeleimplicate n sinteza hemuluienzimeleimplicate n sinteza hemului

  HemoliticHemolitic VasospasticVasospastic

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  18/42

  Biosinteza hemuluiBiosinteza hemuluiSuccinil CoA + glicocol

  dehidrazaac. aminolevulinic

  Acidul deltaaminolevulinic

  Porfobilinogen

  Uroporfirinogen

  Coproporfirinogen

  Protoporfirina IX

  Fe2+ Hemsintetaza

  HEM + Globin = hemoglobin

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  19/42

  Tablou clinicTablou clinic

  sindr.astenosindr.asteno vegetativvegetativ:apare precoce,este:apare precoce,estenespecific,astenie,fatigabilitate,tulburri denespecific,astenie,fatigabilitate,tulburri desomn, dememorieetc.somn, dememorieetc.

  sindr. digestiv cronicsindr. digestiv cronic : s. dispeptic nesistematizat,: s. dispeptic nesistematizat,

  -- inapaten,meteorism, saietate precoce,inapaten,meteorism, saietate precoce,jen dureroasabdominal,jen dureroasabdominal,

  -- constipaieconstipaie

  -- lizereu gingivalBurtonlizereu gingivalBurton cenuiucenuiu

  -- comp.organicicomp.organici hepatotoxici: hepatocitolizhepatotoxici: hepatocitoliz

  i hepatoprivi hepatopriv

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  20/42

  sindr. digestivacutsindr. digestivacut = colica saturnin= colica saturnin

  -- durere puternic nzona periombilicaldurere puternic nzona periombilical

  -- cu caracterondulantcu caracterondulant

  -- cedeazla presiunemanualcedeazla presiunemanual

  --NU se nsoete deapraremuscularNU se nsoete deapraremuscular

  -- se nsoete de constipaiese nsoete de constipaie

  -- halenfetidhalenfetid

  -- anorexie,vrsturianorexie,vrsturi

  --bradicardiebradicardie creteriale TAcreteriale TA

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  21/42

  sindr.neurologicsindr.neurologic

  centralcentral = encefalopatia saturnin:= encefalopatia saturnin:

  acutacut tranzitorie datorat spasmelortranzitorie datorat spasmelorvasculare cerebrale cu amauroz,vasculare cerebrale cu amauroz,afazie, surditate;afazie, surditate;

  propriupropriu--zis: cefaleeintens,zis: cefaleeintens,dezorientaretemporodezorientaretemporo--spaial,tulburrispaial,tulburrivizuale, delir, convulsii, com,exit.vizuale, delir, convulsii, com,exit.

  Sechele: hemiimonoplegii,atingeri dennSechele: hemiimonoplegii,atingeri denncranieni, deficitintelectual,exagerare decranieni, deficitintelectual,exagerare deROT,modificriale FOROT,modificriale FO

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  22/42

  sindr.neurologicsindr.neurologicperifericperiferic = neuropatia saturnin:= neuropatia saturnin:

  -- estemotorie;estemotorie;

  -- scdereavitezei de conducere nnerviiscdereavitezei de conducere nnerviimedian, radial, cubitali peronier;median, radial, cubitali peronier;

  -- slbiciunemuscularlanivelulminii;slbiciunemuscularlanivelulminii;

  --paralizieaextensorilorminii ( detipparalizieaextensorilorminii ( detipAranAran Duchenne)Duchenne)

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  23/42

  sindr. pseudoreumatismalsindr. pseudoreumatismal: durerimusculo: durerimusculo--

  articulareneinfluenate demodificrilearticulareneinfluenate demodificrilemeteorologice,frmodificri pe radiografiameteorologice,frmodificri pe radiografia

  osoas, carenu cedeazlamedicaia AINS;osoas, carenu cedeazlamedicaia AINS;

  sindr.anemic:sindr.anemic:

  --paloare,ameeli,tahicardie, hipotensiunepaloare,ameeli,tahicardie, hipotensiune

  -- constriciearteriolar cianozconstriciearteriolar cianoz-- hemoliz subicterhemoliz subicter

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  24/42

  StadializareStadializare

  I intoxicaieincipientI intoxicaieincipient simptome reversibilesimptome reversibile

  II intoxicaiefrancII intoxicaiefranc colic,encefalopatie,colic,encefalopatie,polineuropatiepolineuropatie

  III sechele:III sechele:-- renale (fibrozinterstiial curenale (fibrozinterstiial cusclerozglomerular)sclerozglomerular)

  -- HTA (vasospasm,activarea CA iHTA (vasospasm,activarea CA i

  a sistemului renina sistemului renin--angiotensin)angiotensin)

  -- teratogen, scadefecunditatea,teratogen, scadefecunditatea,mutagen.mutagen.

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  25/42

  Examinri delaboratorExaminri delaborator

  Pb sanguin = 40Pb sanguin = 40 g%g%

  Pb urinar = 150Pb urinar = 150 g/gr. creatining/gr. creatinin

  ALA urinar = 10mg/lALA urinar = 10mg/l coproporfirine urinare = 300coproporfirine urinare = 300 g/lg/l

  ex. hematologic :anemie hipocrom,ex. hematologic :anemie hipocrom,

  reticulocitoz, hem. cu granulaii bazofile, bil.reticulocitoz, hem. cu granulaii bazofile, bil.indirect crescut.indirect crescut.

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  26/42

  TratamentTratament

  EDTAEDTA--NaNa22--Ca = 1Ca = 1--2fiolea 1 g/zi, 5 zile2fiolea 1 g/zi, 5 zile

  Penicilamina = 1Penicilamina = 1--1,5 mg/zi1,5 mg/zi

  Vitamina C i din complexulBVitamina C i din complexulB n colic: EDTA n perfuzieglucozat cun colic: EDTA n perfuzieglucozat cu

  PlegomazinPlegomazin (neuroleptic,tranchilizant);(neuroleptic,tranchilizant);

  Nu seadministreazantispastice,opiacee;Nu seadministreazantispastice,opiacee; nencefalopatie: EDTA cu anticonvulsivantenencefalopatie: EDTA cu anticonvulsivante

  i sedative;i sedative;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  27/42

  Intoxicaia profesional cuIntoxicaia profesional cuMERCURMERCUR

  Metallichid (ila0Metallichid (ila000C) care vaporizeazilaC) care vaporizeazila

  temperaturaobinuittemperaturaobinuit

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  28/42

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  29/42

  ToxicocineticToxicocinetic

  ptrundeptrunde respirator sub form devaporirespirator sub form devapori

  cutanat, digestivcutanat, digestiv

  circullegat de SHcircullegat de SH-- ale proteinelor plasmaticeale proteinelor plasmatice

  depuneredepunere nficat rinichi, creiernficat rinichi, creier

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  30/42

  ToxicodinamicToxicodinamic

  blocareenzimaticblocareenzimatic-- MAO, SDH, ALA dehidr.MAO, SDH, ALA dehidr.

  deprim sinteza proteic n cel.nervoas;deprim sinteza proteic n cel.nervoas;

  induceleziuni demembran prin hidrolizainduceleziuni demembran prin hidroliza

  fosfolipidelormembranalefosfolipidelormembranale

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  31/42

  IntoxicaiaacutIntoxicaiaacut

  iritaii respiratorii pneumonie chimic;iritaii respiratorii pneumonie chimic;

  fenomene digestive: stomatit ulcerofenomene digestive: stomatit ulcero--

  necrotic,enterocolit;necrotic,enterocolit; leziuni renale = nefroztoxic cu IR;leziuni renale = nefroztoxic cu IR;

  cutanatcutanat dermatite de contact;dermatite de contact;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  32/42

  Intoxicaia cronicIntoxicaia cronic

  sindr.astenosindr.asteno--vegetativ;vegetativ;

  sindr.neurosindr.neuro--psihic:tremorintenionalpsihic:tremorintenional

  ereti

  sm

  me

  rcuriale

  reti

  sm

  me

  rcurialpolinevrit senzpolinevrit senz--motorie;motorie;

  sindr. digestiv: stomatit,gastrit,lizereusindr. digestiv: stomatit,gastrit,lizereuGilbert;Gilbert;

  renal:tubulopatie proximal cu glomerulopatierenal:tubulopatie proximal cu glomerulopatie

  dermatoze,tulb endocrine,iritaii respiratorii.dermatoze,tulb endocrine,iritaii respiratorii.

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  33/42

  Diagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

  Anamneza profesionalAnamneza profesional

  Tablou clinicTablou clinic -- dg diferenialaltremorului (b.dg diferenialaltremorului (b.

  Basedow, b. Parkinson;alcoolic, AVCB

  asedow, b. Parkinson;alcoolic, AVC)) Ex delaborator: Hg sanguinEx delaborator: Hg sanguin

  Hg urinarHg urinar

  22 microglobulina urinarmicroglobulina urinarproba scrisului,a paharuluietc.proba scrisului,a paharuluietc.

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  34/42

  TratamentTratament

  D Penicilamina 1,5 g/ziD Penicilamina 1,5 g/zi

  EDTA 2g/ziEDTA 2g/zi

  Succimir (ac.DMS) 30mg/kgSuccimir (ac.DMS) 30mg/kg simptomatice:vitB,antiparkinsoniene,simptomatice:vitB,antiparkinsoniene,

  tratarea stomatiteietc.tratarea stomatiteietc.

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  35/42

  Intoxicaia profesional cuIntoxicaia profesional cu

  CROMCROM

  metalalbmetalalb--gri, rezistent (cromareametalelor,gri, rezistent (cromareametalelor,

  aliaje dure);aliaje dure);

  srurile hexavalente sunt celemai periculoasesrurile hexavalente sunt celemai periculoase(bicromaii de Nai K);(bicromaii de Nai K);

  utilizat nind sticlei,mat plastice, pigmeni,utilizat nind sticlei,mat plastice, pigmeni,

  bateriielectrice,tbcrii,litografii, sintezebateriielectrice,tbcrii,litografii, sinteze

  organice,mat de construcieetc.organice,mat de construcieetc.

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  36/42

  Mecanism deaciuneMecanism deaciune

  iritantiritant sensibilizant pentru tegumenteisensibilizant pentru tegumentei

  mucoase mucoasa respiratorie, dermatitemucoase mucoasa respiratorie, dermatite

  alergice;alergice;

  necrozant petegumenteimucoase;necrozant petegumenteimucoase;

  mutagenmutagen-- cancerigen Crcancerigen Cr6+6+

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  37/42

  IntoxicaiaacutIntoxicaiaacut

  leziuni cutanateleziuni cutanate arsurigr II i IVarsurigr II i IV

  iritaiialemuc respiratorii: strnut, rinoree,iritaiialemuc respiratorii: strnut, rinoree,

  hiperemiafaringelui, crize deastm bronic,hiperemiafaringelui, crize deastm bronic,EPA;EPA;

  rrenalenal = necroztubular= necroztubular albuminurie,oliguriealbuminurie,oligurie

  afectare hepatic;afectare hepatic;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  38/42

  Intoxicaia cronicIntoxicaia cronic

  leziuni cutanate = ulceretegumentare,leziuni cutanate = ulceretegumentare,

  dermatiteiritative sau alergicela Crdermatiteiritative sau alergicela Cr6+6+

  leziunimucoase = ulceraii de septnazal,leziunimucoase = ulceraii de septnazal,rinite, conjunctivite, bronite,astm bronic;rinite, conjunctivite, bronite,astm bronic;

  leziuni digestive = enteropatia cromic,leziuni digestive = enteropatia cromic,

  ulceraiigastroulceraiigastro--intintestinaleestinale , colit cu diareei, colit cu diareei

  constipaie;constipaie;

  cancer bronhopulmonar sau digestiv;cancer bronhopulmonar sau digestiv;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  39/42

  TratamentTratament

  ntrerupereaexpunerii;ntrerupereaexpunerii;

  tratarea ulceraiilor cutanate cu pomezitratarea ulceraiilor cutanate cu pomezi

  cicatrizante;cicatrizante; tratament simptomatic.tratament simptomatic.

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  40/42

  Intoxicaia profesional cuIntoxicaia profesional cu

  CADMIUCADMIU

  metalalb,maleabili ductil, pigmentgalbenmetalalb,maleabili ductil, pigmentgalbenpentru vopsele, utilizat ntehnicanuclear;pentru vopsele, utilizat ntehnicanuclear;

  iritantalmucoasei respiratorii rinite,iritantalmucoasei respiratorii rinite,

  bronite,emfizem;bronite,emfizem;

  toxic renaltoxic renal tubulopatie proximal;tubulopatie proximal;

  leziuniosoase = osteoporoz cu durerelanivleziuniosoase = osteoporoz cu durerelaniv

  oaselor bazinului (scadeabsorbiaintestinalaoaselor bazinului (scadeabsorbiaintestinalaCa);Ca);

  efectemutagene cancer de prostat, plmn;efectemutagene cancer de prostat, plmn;

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  41/42

  Intoxicaia profesional cuIntoxicaia profesional cu

  ARSENARSEN

  metaloid careoxideazfoarte repede nmediumetaloid careoxideazfoarte repede nmediu

  umed Asumed As22OO33= foartetoxic;= foartetoxic;

  intoxacut:intoxacut:-- simptome digestive, durerisimptome digestive, dureriabdominale,vrsturi,arsuramucoasei bucale,abdominale,vrsturi,arsuramucoasei bucale,

  diareeabundent cu deshidratare( holeradiareeabundent cu deshidratare( holera

  arsenical) cu oc hipovolemic, CID,ocarsenical) cu oc hipovolemic, CID,oc

  cardiogen;cardiogen;

  -- iritaia ciloraeriene superioareiritaia ciloraeriene superioare

 • 8/8/2019 5. Toxicele Profesionale Curs V

  42/42

  Intoxicaia cronic:Intoxicaia cronic:

  -- lezcu

  tanate:d

  ermite,

  keratoze,

  ve

  ruci;lez

  cutanate:

  dermite,

  keratoze,

  ve

  ruci;-- tulb digestive:greuri,vrsturi,tulb. detulb digestive:greuri,vrsturi,tulb. de

  tranzitintestinal, coliciabd, hepatit cr.tranzitintestinal, coliciabd, hepatit cr.

  -- tulb neurologice:nevrite perifericetulb neurologice:nevrite periferice

  senzitivosenzitivo--motorii;motorii;-- tulb miocardice: coronarospasm,tulb miocardice: coronarospasm,

  acrocianoz,fenomene detip Raynaud;acrocianoz,fenomene detip Raynaud;

  -- tulb hematologice:anemie,leucopenie,tulb hematologice:anemie,leucopenie,trombocitopenie;trombocitopenie;

  -- cancerigen cutanat, plmn, prostat,cancerigen cutanat, plmn, prostat,vezic urinar;vezic urinar;