4675 Agoria DataNews okt2014 b202h267 NL v6 · schept mogelijkheden voor MyDigipass.com, en...

of 4/4
Een honderdtal IT-bedrijven hebben zich ver- enigd in Agoria eHealth. “Wij vertegenwoordi- gen de Belgische ICT-bedrijven die produc- ten, diensten of oplossingen aanbieden voor de medische en gezondheidszorgsector”, vertelt Carole Absil, business development manager. “Wij zijn de stem van die bedrijven bij overheidsinstellingen. Daarnaast willen we ook meer zakelijke kansen creëren door het gebruik van e-health door alle zorgverleners te stimuleren.” e-Health bestrijkt tal van toepassingen, van teleconsultatie over telediagnose, teleradio- logie en het elektronisch patiëntendossier tot telechirurgie. Voeren Belgische ziekenhuizen het peloton aan? “Twee of drie ziekenhui- zen zijn echte e-healthpioniers. Maar een totaalbeeld hebben we niet. Daarom voert Ago- ria samen met de HIMSS (Healthcare Information and Manage- ment Systems Society) een grootschalige studie uit over de integratie van e-healthtechnologieën in de Belgische zie- kenhuizen.” Dit onderzoek is gebaseerd op de EMRAM-schaal (Electronic Medical Re- cord Adoption Model). Meer dan tweehonderd ziekenhuizen in België, 1,5 miljoen ziekenhuisopnames per jaar, ruim 360 miljoen prestaties van artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers … En daarbovenop complexe processen, gevoelige gegevens en een grote behoefte aan rationalisering en meer efficiëntie: de gezondheidszorg is een uitdagende sector die mooie kansen biedt voor IT-bedrijven. Agoria eHealth heeft vele projecten op stapel staan. “‘Mobile health’, wereldwijde interope- rabiliteit van gezondheidszorgsystemen, een label toekennen aan software, het belang van ROI bij e-healthoplossingen (‘meaning- ICT FOCUS Een van de doelstellingen van de eHealth Awards van Agoria is ervoor zorgen dat proefprojecten doorstoten naar het stadium van ontwikkeling op grotere schaal. Ieder jaar worden intel- ligente en efficiënte IT- oplossingen be- kroond die het leven van ie- dereen in de ful use’), bewustmaking van ziekenhuizen… zijn enkele van de prioriteiten”, zegt Luk Schoonbaert (Cegeka), voorzitter van Ago- ria eHealth. De bedrijven kunnen rekenen op heel wat acties (sessies over big data, mHealth Forum, bezoeken aan ziekenhuizen, opleidingen over overheidsopdrachten, infor- matie over 3D-technologieën …), ook met internationale focus, in samenwerking met de Medical Technology Club. “Zo organiseren we gerichte missies naar veelbelovende markten zoals Oman, Algerije, Duitsland, Zuid-Afrika... Onze bedrijven beschikken over mooie troe- ven met hun medische software en hun e- health-informatiseringsoplossingen.” Medische software en informatiseringsoplossingen zijn Belgische exporttroeven. 1 Agoria medische sector makkelijker maken. De projecten worden beoordeeld door een jury van specialisten uit de gezond- heidszorgsector op basis van drie cri- teria: innovatie, rentabiliteit en financieel en medisch resultaat. www.ehealthawards.be Meer info over Agoria eHealth: Carole Absil, 02 706 80 02, [email protected] eHealth Awards E-HEALTH IN GOEDE CONDITIE “Wat e-health betreft behoren de Belgische ziekenhuizen tot de betere middenmoters.” Carole Absil (Agoria)
 • date post

  29-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 4675 Agoria DataNews okt2014 b202h267 NL v6 · schept mogelijkheden voor MyDigipass.com, en...

 • Een honderdtal IT-bedrijven hebben zich ver-enigd in Agoria eHealth. “Wij vertegenwoordi-gen de Belgische ICT-bedrijven die produc-ten, diensten of oplossingen aanbieden voor de medische en gezondheidszorgsector”, vertelt Carole Absil, business development manager. “Wij zijn de stem van die bedrijven bij overheidsinstellingen. Daarnaast willen we ook meer zakelijke kansen creëren door het gebruik van e-health door alle zorgverleners te stimuleren.”

  e-Health bestrijkt tal van toepassingen, van teleconsultatie over telediagnose, teleradio-logie en het elektronisch patiëntendossier tot telechirurgie. Voeren Belgische ziekenhuizen het peloton aan? “Twee of drie ziekenhui-zen zijn echte e-healthpioniers. Maar een totaalbeeld hebben we niet. Daarom voert Ago-ria samen met de HIMSS (HealthcareInformation and Manage-ment Systems Society) een

  grootschalige studie uit over de integratie van e-healthtechnologieën in de Belgische zie-kenhuizen.” Dit onderzoek is gebaseerd op de EMRAM-schaal (Electronic Medical Re-cord Adoption Model).

  Meer dan tweehonderd ziekenhuizen in België, 1,5 miljoen ziekenhuisopnames per jaar, ruim 360 miljoen

  prestaties van artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers …

  En daarbovenop complexe processen, gevoelige gegevens en een grote behoefte aan rationalisering en

  meer effi ciëntie: de gezondheidszorg is een uitdagende sector die mooie kansen biedt voor IT-bedrijven.

  Agoria eHealth heeft vele projecten op stapel staan. “‘Mobile health’, wereldwijde interope-rabiliteit van gezondheidszorgsystemen, een label toekennen aan software, het belang van ROI bij e-healthoplossingen (‘meaning-

  ICT FOCUS

  Een van de doelstellingen van de eHealthAwards van Agoria is ervoor zorgen datproefprojecten doorstoten naar het stadium van ontwikkeling op grotere

  schaal. Ieder jaar worden intel-ligente en effi ciënte IT-

  oplossingen be-kroond die het

  leven van ie-dereen in de

  ful use’), bewustmaking van ziekenhuizen… zijn enkele van de prioriteiten”, zegt Luk Schoonbaert (Cegeka), voorzitter van Ago-ria eHealth. De bedrijven kunnen rekenen op heel wat acties (sessies over big data, mHealth Forum, bezoeken aan ziekenhuizen, opleidingen over overheidsopdrachten, infor-matie over 3D-technologieën …), ook met internationale focus, in samenwerking met de Medical Technology Club. “Zo organiseren we gerichte missies naar veelbelovende markten zoals Oman, Algerije, Duitsland, Zuid-Afrika... Onze bedrijven beschikken over mooie troe-ven met hun medische software en hun e-health-informatiseringsoplossingen.” ■

  Medische software en informatiseringsoplossingen zijn

  Belgische exporttroeven.

  1

  Agoria

  medische sector makkelijker maken. De projecten worden beoordeeld door een jury van specialisten uit de gezond-heidszorgsector op basis van drie cri-teria: innovatie, rentabiliteit en fi nancieel en medisch resultaat.www.ehealthawards.be

  Meer info over Agoria eHealth:Carole Absil, 02 706 80 02, [email protected]

  eHealth Awards

  E-HEALTH IN GOEDE CONDITIE

  “Wat e-health betreft behoren de Belgische ziekenhuizen tot de betere middenmoters.”

  Carole Absil(Agoria)

 • Paperless vergt investeringen op lange termijn Het Centre Hospitalier Universitaire (CHU) in Luik voert het Belgische e-healthpeloton aan. De beslissing om ‘paperless’ te worden werd ruim tien jaar geleden genomen, en vandaag wordt er nog steeds aan gewerkt.

  Het hoeft niet te verbazen dat CIO Philippe Kolh zijn verhaal doorspekt met voorbeelden uit de praktijk: de hart- en vaatchirurg werd met het IT-virus besmet in 2003, toen het project m.b.t. het geïnformatiseerd medisch dossier werd gelanceerd. Sindsdien heeft het virus hem nooit meer losgelaten en heeft het zich verspreid over het hele ziekenhuis, dat op het vlak van informatisering van de gezondheids-zorg een model is geworden in ons land.

  Het Luikse CHU is een indrukwekkende ma-chine, met meer dan 5.000 werknemers, bijna 900 erkende bedden, een omzet van 430 miljoen euro en vijf sites. “En dat was waarschijnlijk ook de reden waarom al heel vroeg werd besloten om te investeren in de IT-dienst”, vertelt Philippe Kolh. “Afspraken en bedden beheren, talloze documenten die in omloop zijn … Het was bijzonder complex, waardoor het werk soms verschillende ke-

  ICT FOCUSAgoria

  2

  ren gedaan werd en de productiviteit omlaag ging. Tegelijk moeten we wel marges gene-reren om te kunnen investeren aangezien we

  “We moeten kunnen rekenen op leveranciers die heel snel reageren op verzoeken en bij eventuele problemen.”

  Philippe Kolh,Chief Information Offi cer,

  CHU Luik

  100 000 apps

  petenties”, meent Rudi Tielemans (Uniweb). Maar het wettelijk kader zou aan deze tech-nologische ontwikkelingen moeten worden aangepast om ze beter te ondersteunen (het probleem van de aansprakelijkheid van de verschillende actoren - telecomoperatoren, dokters, appontwikkelaars, ... - is daarbij cru-ciaal). Met sommige apps kan vanop afstand een betrouwbaar oordeel worden geveld, waardoor bepaalde aandoeningen sneller zouden kunnen worden gediagnosticeerd en gevolgd. ■

  Met bijna 100.000 applicaties wereld-wijd gaat ‘gezondheid’ resoluut mobiel. Hoewel de meeste van die apps verband houden met welzijn (slaap, tabak, fi tness, gewicht …), vertegenwoordigen de strikt medische applicaties voor professionals toch zo’n 30% (follow-up van chroni-sche aandoeningen, bloedsuikerspiegel, geneesmiddelen- en patiëntgegevens-databank, beeldvorming ...). “De mobile health-sector biedt grote kansen: heel wat bedrijven ontwikkelen tools en com-

  Het voltallige zorgpersoneel heeft toegang tot alle gegevens.

  als universitair ziekenhuis niet worden ge-subsidieerd.” Daarom besloot de directie in 2004 om er een paperless ziekenhuis van te maken. En werd ook in de middelen voorzien: de ‘IT-dienst’ werd het departement ‘Beheer van het informatiesysteem, met een 120-tal werknemers en een investeringsbudget van zo’n drie miljoen euro per jaar (d.i. 10% van het totale investeringsbudget). Waar staat het CHU nu, tien jaar later?

  Zes percelen“Om de doelstelling te bereiken, hebben we in een logische volgorde gewerkt met zes ‘percelen’. Sommige van die percelen zijn al afgerond, andere lopen nog, maar in 2016 zou alles klaar moeten zijn.” De pati-entencontactpunten zijn uitgerust met infor-maticamateriaal (600 pc’s geïnstalleerd voor het eerste perceel – resultatenserver) en de informatisering van de medische dossiers (er waren tot veertien dossiers per patiënt!), het

  beheer van de afspraken (met de oprichting van een call-center), de bedden en het pa-ramedische dossier is afgerond. Het verple-gingsdossier wordt voor ongeveer 600 bed-den ingevoerd, terwijl de digitalisering van de voorschriften en het plan voor de toediening van medicijnen, een complexe aangelegen-heid, momenteel voor driehonderd bedden in uitvoering is. Alles wat verband houdt met medische voorschriften zonder geneesmid-delen (gastroscopie, radiologie, bloedanaly-ses …) is voor 75% operationeel. Ten slotte wordt momenteel software voor het beheer van het operatiekwartier geïmplementeerd en de informatisering van het maaltijdenbeheer is voor volgend jaar gepland.

  Stel gegevens openHoewel de informatisering nog niet 100% ope-rationeel is, heeft ze er wel al mee voor gezorgd dat de gemiddelde verblijfsduur met een halve dag ongeveer is verkort. Volgens Philippe Kolh

  (Uniweb). eze tech-n worden unen (het d van de peratoren, aarbij cru-p afstand

  n geveld, n sneller iceerd en

  iënt!), het dag ongeveer is verkort. Volgens Philippe Kolh

 • Geen e-health zonder ‘data security’Als zorginstellingen investeren in ICT, doen ze dat vaak in de eerste plaats om beter, effi ciënter en liefst ook goedkoper te kunnen werken. Een ander aspect dat naast kostprijs en gebruiksgemak prioritaire aandacht verdient, is beveiliging.

  Vasco Data Security heeft in dat laatste do-mein heel wat expertise. Het bedrijf is naast wereldleider op het gebied van authenticatie en digitale handtekeningen voor de fi nanciële sector ook een belangrijke technologiepart-ner voor heel wat softwareontwikkelaars en fabrikanten van medische apparatuur en/of e-healthapplicaties. “De uitdagingen op het gebied van privacybescherming zijn in beide sectoren gelijkaardig,” vertelt Giovanni Ver-haeghe, Director Corporate Strategy & IPR, tijdens een gesprek in Wemmel waar o.a. een van Vasco’s belangrijkste internationale R&D-centra is gevestigd: “Zoals banken over gevoelige fi nanciële gegevens moeten waken, hebben ziekenhuizen de plicht om hun admi-nistratieve en medische patiëntengegevens af te schermen voor onbevoegden. Als ze daar niet in slagen dreigen juridische consequen-ties, maar ook aanzienlijke imagoschade bij het grote publiek.” Als voorbeeld verwijst hij naar de Verenigde Staten, waar de ginds erg be-kende ziekenhuizengroep Community Health Systems uit Tennessee op weinig elegante wijze in het nieuws kwam toen uitlekte dat een Chinese hacker tussen april en juni 2014 de hand had kunnen leggen op persoonlijke in-formatie (namen, adressen, geboortedata en socialezekerheidsnummers) van naar schat-ting meer dan 4 miljoen patiënten…

  Authenticatie in twee stappenMaar hoe kan je als zorginstelling garanderen dat enkel bevoegde personen toegang krijgen tot bepaalde machines of tot je computernet-werk? En in welke mate wordt die uitdaging nog complexer als je niet alleen een intern ecosysteem moet beveiligen, maar zoals in veel mobiele e-healthtoepassingen ook in-formatie die over het internet wordt uitgewis-seld en geraadpleegd? Giovanni Verhaeghe: “Dergelijke projecten zijn altijd maatwerk voor de ontwikkelaar van de applicaties, maar Vasco heeft standaardoplossingen. In ons specifi eke expertisedomein, de beveiliging van

  online identiteiten, stellen we vast dat vrijwel alle data-inbreuken voortvloeien uit het nog steeds sterk ingeburgerde gebruik van stati-sche paswoorden, in het bijzonder wanneer gebruikers dezelfde paswoorden hanteren voor meerdere toepassingen.” Het door Vasco gecommercialiseerde alternatief zijn oplossin-gen met sterke authenticatie in twee stappen. Vervolgens wordt tijdens elke inlogprocedure een dynamische verifi catiecode gegenereerd in de vorm van een cijfercode, een barcode of -het nieuwste snufje- een kleurige QR-code. Door die QR-code te scannen met een mo-biele telefoon of de cijfercode over te tikken, kunnen gebruikers bewijzen dat hun identiteit overeenstemt met de op het platform gekende en gevalideerde persoonsgegevens.

  Wat brengt de toekomst? Eindgebruikers kunnen zich registreren op een beveiligd ‘trusted identity’-platform (My-Digipass.com). Vandaar krijgen ze via ‘single-sign-on’ automatisch veilig toegang tot de applicaties die ook aangesloten zijn op het platform. Onlangs werd een KB gepubliceerd dat stelt dat eID nu ook in een niet-geconnec-teerde omgeving kan worden gebruikt. Dat schept mogelijkheden voor MyDigipass.com, en e-healthtoepassingen in bredere zin. In-loggen op het platform met een identiteits-kaart geeft immers de hoogste graad van veiligheid, en dat zal in de toekomst steeds belangrijker worden. ■

  3

  Wat de toekomst betreft wil Philippe Kolh eerst niveau 6 halen op de EMRAM-schaal (Electronic Medical Record Adoption Model), die zeven niveaus telt. Dat zou een mooie be-loning zijn voor alle geleverde inspanningen. Daarnaast denkt hij ook al aan nieuwe ontwik-kelingen: traceerbaarheid van producten (bar-codes), intelligente software die voorschrijfon-dersteuning biedt en telegeneeskunde (bijv. follow-up van gegevens van patiënten thuis). ■

  Alis dit tastbare resultaat onder meer het gevolg van het continue engagement van de alge-mene directie: informatisering staat namelijk al tien jaar centraal in het strategisch beleid van het CHU, en de middelen volgen. Maar ook de eenvoudige toegang tot het systeem biedt een verklaring: “Hoe opener het systeem, hoe effi ciënter het wordt. Na de ondertekening van een charter op het vlak van ethiek en gege-vensbeveiliging zijn medische gegevens toe-gankelijk voor het voltallige personeel. Ieder-een verbindt zich ertoe om alleen de gegevens te raadplegen van patiënten die ze zelf volgen. Er wordt controle uitgeoefend, maar inbreuken zijn uiterst zeldzaam.” Ten slotte wijst Philippe Kolh nog op het belang van langetermijnpart-nerships. Het CHU heeft ervoor gekozen om zo weinig mogelijk software aan te kopen en om de interfaces aan te passen. “Het is van cruciaal belang om goede partners te kiezen en met hen een langetermijnrelatie aan te gaan.” De reactiviteit van die bedrijven in geval van problemen of gewenste verbeteringen is eveneens een belangrijke factor.

  “Veel security-inbreuken vloeien voort uit het gebruik van statische paswoorden die voor meerdere applicaties tegelijk worden gebruikt.”

  Giovanni VerhaegheDirector

  Corporate Strategy & IPR

  Vasco Data Security

 • Aexis Medical is klaar voor een internationaal avontuur

  Aexis Medical ontstond in 2004 en wist in het voorbije decennium te evolueren tot de Belgische marktleider in software voor kritieke departementen in ziekenhuizen. “Onze sys-temen zijn gericht op de automatisering van afdelingen zoals centrale sterilisatie, opera-tiekwartieren en spoedafdelingen”, legt CEO Dries Vanbiervliet uit. “Daarnaast leveren we systemen om medisch-technische de-partementen, zoals de endoscopie-afdeling, digitaal te ondersteunen. Zo stroomlijnt en beheert onze software de medische proces-sen van a tot z. Praktische regelingen voor patiënten, planning van logistieke ketens, operatiekwartieren en bedden op intensieve zorgen, beschikbaarheid van materiaal en medisch personeel ... Alles is zichtbaar op één scherm, in real-time. Dat zorgt niet alleen voor een aanzienlijke effi ciëntieverhoging, maar ook voor maximale traceerbaarheid en patiëntveiligheid.”

  België wordt te kleinVandaag gebruiken zeventig Belgische, zes Nederlandse en zeven Franse ziekenhuizen de software van Aexis Medical. Ook zes zorginstellingen in Martinique werken met de systemen van het bedrijf. “De eerste stap-pen in onze buurlanden zijn gezet, maar onze software is nu matuur genoeg om ook andere internationale markten verkennen,” al-dus Vanbiervliet. “Dat moeten we ook doen. Wij schatten in dat de Belgische markt over twee à drie jaar te klein zal worden voor ons. Bovendien perken we met een internationali-sering ons economisch risico in. Wat als bij-voorbeeld plots andere regels gelden in een bepaald land, waardoor onze software er niet meer reglementair is?”

  eHealth op maatDe troeven die ervoor hebben gezorgd dat Aexis Medical snel kon groeien in eigen land,

  Verantwoordelijke uitgeverBaudouin Corlùy, A. Reyerslaan 80,1030 Brussel

  Redactie Patrick Gillerot, Peter Ansoms.

  T +32 2 706 78 00F +32 2 706 78 01 online.agoria.be www.agoria.be

  Als u vragen hebt over de inhoud van dezebijlage of meer informatie wenst over dedienstverlening van Agoria op het vlak vane-health, contacteer dan: Carole Absil, [email protected]

  AGORIA Diamant Building A. Reyerslaan 801030 Brussel

  ICT FOCUSAgoria

  4

  Tijdens een handelsmissie van de Me-dical Technology Club, één van Ago-ria’s zeven exportclubs, maakten zes Belgische bedrijven kennis met lokale autoriteiten, bedrijven en zowel publieke als private gezondheidszorg-instellingen. Dries Vanbiervliet, CEO van Aexis Me-dical, won marktinformatie in en kon op een grote belangstelling voor zijn soft-ware rekenen.

  “De private ziekenhuizen die we bezoch-ten, werken heel professioneel,” vertelt

  Opportuniteiten in Zuid-Afrika

  hij. “Toch bleek bij een bezoek aan de centrale sterilisatieafdelingen en opera-tiezalen dat veel medische processen nog steeds op papier worden beheerd. Aangezien dat tijdrovend is en ruimte laat voor menselijke fouten, schetsten we de waarde van onze geïntegreerde digitale aanpak. Die boodschap viel duidelijk niet in dovemansoren. We gaan nu na of er ter plaatse concrete samenwerkingen mogelijk zijn, dus wat ons betreft was dit een erg geslaagde missie.”

  geven het bedrijf nu ook op het internationale podium de wind in de zeilen. Vanbiervliet: “Ten eerste is er onze focus op een duidelijk afgelijnde niche. Door ons toe te leggen op specifi eke afdelingen binnen een ziekenhuis kunnen we een completere en stabielere tool aanbieden dan de grote softwareleveran-ciers. Daarnaast beantwoorden onze oplos-singen aan reële noden. Door heel nauw en fl exibel samen te werken met ziekenhuizen, bouwen we onze software echt op maat. Die aanpak heeft er onder meer voor gezorgd dat we een internationale speler, gespecialiseerd in software voor de centrale sterilisatie, uit de Belgische markt hebben gemanoeuvreerd.”

  Belgische ICT voor gezondheidszorg doet het goed op eigen bodem. Maar ook buitenlandse instellingen lonken naar onze eHealth-expertise. Een uitstekende ambassadeur voor ons land is Aexis Medical uit Tienen. Deze sterk gespecialiseerde leverancier van medische software veroverde in tien jaar tijd de Belgische markt en staat nu aan de vooravond van een internationale expansie.

  n het bedrijf nu ook op het internationale

  Internationale uitdagingDat België over een indrukwekkend IT-land-schap beschikt, staat buiten kijf voor de CEO van Aexis Medical: “Ons land scheert hoge toppen op het vlak van eHealth. Dat bete-kent dat onze voornaamste concurrenten voorlopig van eigen bodem komen.” Hoe sterk de buitenlandse spelers staan, is voor Vanbiervliet nog niet zonneklaar. “Wat wel duidelijk is, is de interesse in ons product,” zegt hij. “In de meeste landen waar we onze software voorstellen, krijgen we te horen dat ze zo’n gespecialiseerde software nog niet hebben gezien. Onze voornaamste uitdaging in het buitenland is het vinden van de juiste distributeurs. Die moeten immers niet alleen onze software kunnen verkopen, maar ook in staat zijn om implementaties te begeleiden en ondersteuning te bieden eens de systemen operationeel zijn. Zoals met zoveel zaken, blijft ook hierin praktijk de beste leerschool.”

  “Met een internationalisering perken we o.a. ons economisch risico in. Wat als bijvoorbeeld plots andere regels gelden in een bepaald land, waardoor onze software er niet meer reglementair is?”

  Dries VanbiervlietCEO, Aexis Medical

  2014-09-23T19:34:56+0200Preflight Ticket Signature