452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

68
STUDIE LOOPBAAN BEGELEIDING Mark de Rijke 452074 Communicatie DCOM 4

description

Competentiemeeting Mark de RijkeInHolland CommunicatieDCOM 4

Transcript of 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Page 1: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

STUDIELOOPBAAN

BEGELEIDING

Mark de Rijke452074CommunicatieDCOM 4

Page 2: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

InleidingHet moet gezegd worden: na vier jaar zwoegen tussen drukke werk- en sportverplichtingen zijn we aan het einde gekomen van mijn Inholland periode. Een zware periode, maar een hele leerzame. Het is niet altijd goed gegaan, in sommige gevallen (zoals nu) op de valreep, maar hopelijk kan ik over een maand tevreden terugkijken met een diploma in mijn hand.

Het fijne van HBO opleidingen is het werken in projectgroepen. Uiteraard leren we veel van docenten en de studiestof, maar je leert net zoveel van je medestudiegenoten die uit allerlei hoeken van het land komen. Hopelijk hebben zij ook wat van mij kunnen leren.

Ook een kritische noot, want niet alle projecten heb ik als leerzaam ervaren. Voorbeeld is Design Management en Brand Management, waar in mijn ogen nog heel veel aan gesleuteld moet worden. Deze minors komen dan ook niet terug in mijn competentie metingen. Ook het feit dat voor sommige vakken docenten worden toegewezen die eigenlijk niets van dat vak weten, heeft mij verbaasd. Je merkt het al snel, wanneer docenten complete powerpoint presentaties oplezen en geen antwoord weten op gestelde vragen.

Maar goed, niemand is perfect en iedereen zit, hoe oud je ook bent, in een leerprocess tot aan het einde van je leven. Ik wil hier in ieder geval van de mogelijkheid gebruik maken om de school te bedanken voor deze leerzame periode en hoop dat Inholland in de toekomst nog meer streeft naar kwaliteit en saamhorigheid zodat alle negatieve publiciteit rondom deze instantie snel vergeten wordt door de Nederlanders! 

Page 3: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Inhoudsopgave

Major competenties

01. Trendwatcher

02. Conceptontwikkelaar

03. Manager

05. Budgethouder/ planner

06. Onderzoeker

07. Innovator

08. Ondernemer

09. Adviseur/consultant

Specialistische competenties

01. Representant

02. Issuesmanager

03. Mediamanager/-planner

04. Accountmanager/ communicatiemakelaar

05. Projectleider/ Organisator

06. Strateeg

07. Corporate communicatiemanager

Page 4: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

De Major Competenties

Page 5: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Compententies:Trend watcher De afgestudeerde kan in de rol van TRENDWATCHER trends signaleren en een vertaling maken naar een PRODUCTIDEE (concept) DAT IN POTENTIE MEERWAARDE HEEFT.

Conceptontwikkelaar De afgestudeerde kan in de rol van CONCEPTONTWIKKELAAR in een organisatie een CONCEPT ontwikkelen DAT HAALBAAR IS EN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE IS VOOR BETROKKEN PARTIJEN.

InnovatorDe afgestudeerde kan als INNOVATOR in een digitale omgeving EEN OP DE TOEKOMST GERICHT PRODUCT-/MARKTONTWIKKELINGSPLAN VERVAARDIGEN en MATCHEN MET NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

PROJECTEN:• Trendwatchter• De Innovator• Afstudeeropdracht Toekomst Mindshare, Paid – Owned – Earned Media

Terug naar index

Page 6: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingSpecifiek:

Bij de eerste twee projecten werd ons gevraagd trends te signaleren die een nieuwe en toegevoegde waarde hebben voor de consument of eindgebruiker. Voor het project Trendwatcher hebben we de focus gelegd op social media en mobiel, wat inmiddels meer dan een trend is, namelijk een hype. De Innovator hebben we op een compleet andere focus groep gericht met eenzelfde doel, social en mobiliteit, zij het met een andere uitwerking: senioren die moeilijk te been zijn maar nog wel vitaal genoeg om een sociaal leven te leiden.

Met betrekking tot de afstudeeropdracht, hiervoor is gezocht naar trends en ontwikkelingen in een alsmaar veranderend medialandschap. Met als gevolg dat bureaus dienen mee te veranderen willen zij geen omzet verlies leiden. Hiervoor heb ik een Owned (Eigen) Media Auditie ontwikkeld waarmee Mindshare haar klanten kan laten zien dat wanneer de basis niet goed is ingevuld, alle media en marketing inspanningen van klanten niet het maximale resultaat kunnen behalen.

Terug naar index

Page 7: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingMeetbaar:

Alhoewel onze docente voor Trendwatcher in eerste instantie niet stond te springen voor onze onderzochte trend (quote: “ dit is pas iets over 5 of 10 jaar, dat is op korte termijn nooit te realiseren”), blijkt nu dat deze trend een geaccepteerd feit is in de Westerse wereld. De QlicQlac is een product dat bestaat, alleen hebben wij voor een design trend gekozen, waarbij de retrolook centraal stond. Onderzoek heeft uitgewezen dat fiets specialisten het product zouden willen verkopen indien het geproduceerd zou worden.

De meetbaarheid van mijn afstudeeropdracht valt samen met de snelheid van implementeren. Op dit moment zijn al diverse optimalisaties in gang gezet en zijn veel aanbevelingen aangedragen door inten personeel.

Acceptabel: Mobiele en Sociale zijn een geaccepteerd gegeven onder de consumenten. Mobiliteit en sociale omgang is voor de senioren groep alleen maar gewenst en het feit dat mijn afstudeeropdracht ervoor moet zorgen dat Mindshare haar voorsprong op de concurrentie moet behouden zijn eerder gewenst dan ongewest.

Terug naar index

Page 8: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingResultaat: Voor de twee projecten zijn zeer goede resultaten geboekt, ondanks de sceptische en terughoudende beginfase van beide projecten. Zoals bij vele innovatieve concepten zijn er enthousiastelingen en twijfelaars. Het is aan de conceptontwikkelaars om voldoende overtuigingskracht te hebben om de twijfelaars enthousiast te maken.

Tijdsgebonden: Gedurende 2,5 maand zijn beide projecten met succes afgerond. Op dit moment ben ik in afrondende fase voor mijn afstudeeropdracht en is de implementatie aan Mindshare zijde iets wat buiten mijn macht valt. Het ontwikkelde en innovatie businessmodel Owned Media Auditie is iets dat voor lange termijn ontwikkeld is .

Terug naar index

Page 9: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

BewijsvoeringConcept sociale en mobiele integratie

Conceptpresentatie QlicQlac

Owned Media Auditie

Terug naar index

Page 10: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Wat heb ik ervan geleerd?Eindbeoordeling Vanuit marketing perspectief werk ik dagelijks met concepten en modellen. Echter, nog nooit heb ik zelf dergelijke onderdelen ontworpen.

Het was voornamelijk erg interessant om te zien dat er aardig wat werk in zit om tot een goed en kwalitatief eindresultaat te komen. Vaak ben ik erg kritisch naar conceptbureaus en neem ik niet altijd elk model klakkeloos aan. Goed om nu te realiseren dat er meer bij komt kijken en dat ook dit werk in marketing en communicatie gewaardeerd moet worden.

Ik heb besloten om zelf ook meer te blijven ontwikkelen op conceptniveau omdat vanuit innovatie je sneller voorsprong op concurrentie kunt realiseren.

Terug naar index

Page 11: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht
Page 12: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Compententies:ManagerDe afgestudeerde kan in de rol van MANAGER van een (multidisciplinair) team in een organisatie een PROJECT/PRODUCT realiseren, op een zodanige wijze DAT DE KWALITEIT GEBORGD IS EN DAT DE BETROKKEN PARTIJEN TEVREDEN ZIJN.

Projectleider/ Organisator (specialistisch)De afgestudeerde kan als PROJECTLEIDER/ORGANISATOR voor een organisatie INTERNE COMMUNICATIEPLANNEN OPSTELLEN, mede ter ondersteuning van VERANDERINGSTRAJECTEN

PROJECTEN:• Project Manager• New-B• Advertising• Mediaplanner

Terug naar index

Page 13: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingSpecifiek: In de meeste opdrachten ben ik als ‘medewerker’ aan de slag gegaan. Maar omdat het voor de projectleider niet altijd even makkelijk was om het project in goede banen te leiden, heb ik voor bovengenoemde projecten de rol van manager tussentijds opgenomen. Voor Project Manager bleek dat we 4 weken voor het einde van het project nog vrij weinig op papier hadden staan. Bij New-B wilde onze begeleider ons zelfs uitsluiten van verdere deelname. De projecten Advertising en Mediaplanner heb ik vanaf de start als manager of projectleider gefungeerd. Dit omdat de onderwerpen heel erg dicht bij mijn dagelijkse werkzaamheden passen.  Meetbaar: Bij de Project Manager moesten we laten zien of via een communicatieplan structuur konden geven aan planning, deadlines en afspraken. In bijna elke opdracht komt een communicatieplan terug, alleen voor dit gedeelte moest duidelijk gemaakt worden of we het op papier ‘managebaar’ konden maken. New-B had 2 eindproducten, een marketing communicatieplan en design voor nieuwe website. Voor advertising en Mediaplanner mag het duidelijk zijn dat er een campagne plan (creatief concept) voor Advertising en een mediaplan (middelen aanpak) voor Mediaplanner opgesteld moest worden.  

Terug naar index

Page 14: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingAcceptabel Ondanks vele strubbelingen gedurende de projectfase hebben we onze begeleiders toch kunnen overtuigen van onze aanpak, insteek en eindproduct. Zoals gezegd, met name bij New-B was het kantje boord maar hebben we uiteindelijk de begeleider en opdrachtgevers met een goed gevoel naar huis kunnen sturen.

Resultaat Alle projecten zijn met een positief eindresultaat afgesloten. Voor New-B hebben we nog wel gebruik gemaakt van de herkansingsronde om ons eindresultaat hoger te maken. Voor de overige projecten zijn ruime voldoendes behaald en naast dit, tevreden opdrachtgevers (New-B). Wat dat betreft heb ik als manager een goed eindresultaat geboekt. Uiteraard zijn er altijd punten die beter kunnen. In sommige gevallen ben ik iets te hard en direct geweest naar mijn groepsgenoten toe wat niet altijd goed is ontvangen. Echter, ik streef altijd naar perfectie, ook in mijn werk, en daarom moet ik soms mijn ‘zachte’ karakter laten varen want anders wordt er over je heen gelopen. Dat zal het eindresultaat niet ten goede komen. Ik moet echter wel werken aan communicatie op persoonlijk vlak. Als je een goede manager bent, dan weet je precies hoe je ieder persoon als individu moet benaderen. Een top manager hoeft in principe niet zoveel van het werk op de vloer af te weten, hij moet er voor zorgen dat mensen graag voor hem willen rennen en vliegen!

Terug naar index

Page 15: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingTijdsgebonden: Elk project kent een einddatum, zo ook bovengenoemde projecten. Naast drukke werkzaamheden buiten school (werk, sport) is het noodzaak deadlines te halen. Anders kom je, zoals ik meerdere malen heb meegemaakt, in de knel en dat betekend dat je in de laatste projectweken veelal nachtwerk moet doen. Tijdsgebonden is essentieel in het dagelijkse bestaan van een manager en gelukkig heb ik als manager het tij doen kunnen keren waardoor alle projecten waar ik bij betrokken ben geweest, behaald zijn met een positief eindresultaat.

Terug naar index

Page 16: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

BewijsvoeringPlanning en deadlines

Terug naar index

Page 17: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Wat heb ik ervan geleerd?Eindbeoordeling Planning is nooit mijn sterkste kant geweest. Gek, aangezien ik 3 jaar een mediaplanner ben geweest. Maar ik vond/vind de inhoud nog altijd leuker dan processmatige zaken. Ik heb de afgelopen paar jaar, met name door het werken in projectgroepen, gerealiseerd dat een goede projectplanning en goed magement zorgt voor tijdsefficiency, voor kwaliteit en voor stabiliteit.

In mijn huidge werkzame rol als afdelingsbaas van de digitale afdeling van Mindshare kan ik deze kennis goed gebruiken. Ik moet nu als manager optreden, mensen moeten nu voor mij werken en ik moet ervoor zorgen dat zij hun werk naar behoren doen.

De eerste maand is lastig geweest, maar naarmate de tijd verstrijkt , begin ik het kunstje steeds beter onder de knie te krijgen. De projecten op school hebben daar hun bijdrage in gehad.

Terug naar index

Page 18: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht
Page 19: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Compententies:Budgethouder/ plannerDe afgestudeerde kan als BUDGETHOUDER/PLANNER in een organisatie voor een product of bedrijf een REËLE CORRECTE (PROJECT)BEGROTING opstellen en bij uitvoering de middelen op JUISTE WIJZE daarop afstemmen.  OndernemerDe afgestudeerde kan als (STARTEND) ONDERNEMER binnen de branche een COMPLEET, CONSISTENT en HAALBAAR BEDRIJFSPLAN (= BUSINESS PLAN) opstellen.

PROJECT• New-B

Terug naar index

Page 20: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingSpecifiek: Binnen het project New-B moesten we voor twee opdrachtgevers een project uitvoeren. Voor het project Jansen Onderhoudsbedrijf en Handelsmaatschappij hebben we een ontwerp voor een nieuwe website en marketing en communicatieplan geschreven. Een essentieel onderdeel van dit plan was een project begroting Meetbaar Na uitvoering overleg met de opdracht werd ons duidelijk hoeveel geld de klant te besteden had en binnen welk financieel level we de begroting konden opstellen. Uiteraard is gedurende de ontwikkeling van de begroting veel tussentijds contact geweest om te toesten of de begroting nog steeds uitvoerbaar was en of er mogelijke wijzigingen in budgett waren opgetreden. Dit was gelukkig niet het geval waardoor we een realistische en werkbare begroting hebben kunnen opstellen.

Terug naar index

Page 21: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingAcceptabel We hebben we de klant moeten overtuigen dat werken zonder een begroting een onbegonnen zaak was. Er moet controle zijn en deze controle begint met een begroting. Het is voor een startende ondernemer essentieel om de waken over geldstromen. Hoeveel geld gaat er in en hoeveel geld wordt er uit gegeven. Doe je dit niet, dan loop je het risico het eerstje jaar de deur al te moeten sluiten. Gelukkig was de klant het met ons eens.  Resultaat Zoals gezegd, de begroting was op basis van vooraf gesproken budget. De klant had geld vrij gemaakt om een opstart te maken, echter geen rekening gehouden met marketing of communicatie inspanningen. Doordat we erg overtuigend waren in onze aanpak, hebben we de klant over kunnen halen hier geld in te investeren met achteraf, door de klant aangegeven, een zeer fijn en werkzaam eindproduct en begroting.  

Terug naar index

Page 22: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingTijdgebonden De klant heeft de begroting gebruikt voor de opstart en gebruikt hetzelfde model nog steeds voor zijn jaarbegroting. Uiteraard zijn de geldstromen veranderd en zijn er onderdelen bijgekomen en afgegaan, maar het feit dat de klant het model nog steeds gebruikt geeft aan dat we hem goed hebben ondersteund.

Terug naar index

Page 23: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

BewijsvoeringProjectbegroting

Terug naar index

Page 24: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Wat heb ik ervan geleerd?Eindbeoordeling Alhoewel ik nog niet 100% overtuigd ben dat ik een zelfstandige onderneming kan runnen, heeft het project bij deze competentie zeker bijgedragen in mijn algemene kennis hoe om te gaan met budget en hoe een bedrijfsplan op te stellen.

Het New-B project is weliswaar niet vlekkeloos verlopen, je leert eerder van je fouten dan van je goede uitvoering. Met name het bedrijfsplan heeft veel wijzigingen doorgaan, de begroting was eigenlijk niet zo heel lastig aangezien ik in mijn dagelijkse werk veel met kostenbegrotingen werk.

Komende periode ga ik starten met een eigen onderneming dus de leerpunten van deze competenties komen zeker van pas.

Terug naar index

Page 25: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht
Page 26: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Compententies:OnderzoekerDe afgestudeerde kan als ONDERZOEKER in een organisatie een ONDERBOUWD EN VALIDE (MARKT)ONDERZOEKSRAPPORT vervaardigen PROJECTEN:• De Onderzoeker• Afstudeeropdracht Toekomst van Media (Paid, Owned en Earned Media)

Terug naar index

Page 27: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingSpecifiek

Ik ben de opleiding begonnen met het project de Onderzoeker. Hierin hebben we onderzoek gedaan naar de implementatie van de OV-chipkaart in Rotterdam. Via afgenomen interviews op straat hebben we met het systeem SPSS een analyse gemaakt of de Rotterdammers de OV-chipkaart op korte termijn zouden accepteren. Daarnaast heb ik in mijn afstudeer opdracht intern onderzoek gedaan naar hoe Mindshare als mediabureau de toekomst van het veranderende medialandschap tegemoet ziet. Via persoonlijke interviews en een steekproef heb ik proberen te achterhalen wat er momenteel mis gaat en hoe de toekomst gezien wordt onder Mindshare medewerkers. Deze uitkomsten zijn niet in SPSS geanalyseerd maar handmatig en verwerkt in het afstudeer document.  

Terug naar index

Page 28: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingMeetbaar

Het mooie van het SPSS systeem is, wanneer je alle data correct implementeert, het systeem een berekening voor je maakt of je onderzoek valide is en of er significante verschillen opgetreden zijn. Het is even puzzelen want persoonlijk vind ik het geen gebruiksvriendelijk syteem, maar als je eenmaal zover bent en alle ins en outs kent, dan is het een zeer waardevol en bruikbare tool. Omdat mijn afstudeeropdracht voor een groot gedeelte uit interne analyse bestond en de leidinggevende binnen Mindshare uit maximaal 10 personen, heb ik ervoor gekozen om het handmatig te verwerken. Daarnaast was het een interview met open vragen dus dat ik uiteraard lastig verwerken in SPSS, wat meer voor kwantitatieve doeleinden gebruikt moet worden. Initieel had ik een survey op willen stellen en toetsen in SPSS, maar vanwege de gevoeligheid van de opdracht lag de respons hierop te laag. Ik heb daarom besloten om een steekproef te houden binnen elke afdeling met dezelfde vragenlijst met een wat lager aantal respondenten. Ook vanuit dit oogpunt was het makkelijker om handmatig de resultaten te verwerken.  

Terug naar index

Page 29: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingAcceptabel

Voor het onderdeel binnen de Onderzoeker hebben we groen licht gekregen op de vragenlijst van onze projectbegeleider. Ook gedurende het houden van interviews op straat kregen we goede respons van de ondervraagden. Ze vonden het sterke vragen, waar ze zelf nog niet aan hadden gedacht. Dit maakte het voor ons ook zeer prettig en fijn. Dit geldt overigens ook voor mijn afstudeeropdracht. Een van de respondenten, Directrice van de afdeling Strategisch Onderzoek, vond mij wel een geschikte interviewer die sterke vragen kon stellen. Af en toe wellicht iets te direct maar voor iemand met weinig ervaring op dit vlak zeker kwalitatief. 

Terug naar index

Page 30: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingResultaat

Gedurende het project de Onderzoeker zijn we uiteraard eerst aan de slag gegaan met Desk Research. Dit was mijn onderdeel. Tijdens de beoordeling (die overigens zeer goed was) heeft de begeleider ons een 10 gegeven voor het onderdeel Desk Research. Hij zei letterlijk: “Eigenlijk hadden jullie geen veld onderzoek hoeven te doen, want vanuit Desk Research hebben jullie alle mogelijke informatie verzameld”. Uiteraard erg blij mee, maar vanuit de bevestigingskwestie vind ik het persoonlijk altijd goed om aan mensen persoonlijk te uitkomsten van Desk Research te toetsen. Meeste informatie kwam vanuit internet en is niet altijd even betrouwbaar. Deze extra check heeft ervoor gezorgd dat het eindproduct van grote waarde was. In mijn afstudeerproject geldt eigenlijk exact hetzelfde. Ook hier veel research vanuit boeken en internet bronnen. Maar het verschil was anders. Want de boeken en theorie kunnen hele mooie modellen en voorspellingen voorschrijven, maar hoe werk je die theorie nu uit in de praktijk? Dat was de kern van het onderzoek, uiteraard gekoppeld aan een interne analyse, want je kan wel allerlei mooie modellen opstellen, het zijn uiteindelijk de werknemers die ermee moeten werken.

Terug naar index

Page 31: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingTijdsgebonden

Het onderzoek voor de Onderzoeker heeft wel aardig wat tijd gekost. In totaal, van opstellen vragenlijst tot de analyse en conclusies in SPSS ongeveer een maand. Heeft me doen realiseren dat onderzoek een lastig vak is, een vak wat veel tijd in beslag neemt en zeer kritisch moet worden beoordeeld. Als je statements maakt, moeten deze op waarheid berust zijn, anders val je door de mand. Uiteindelijk zijn we niet in de knel gekomen met onze deadlines, maar het was wel krap. Tijdens mijn afstudeeropdracht merkte ik dat de medewerking van collega’s erg lastig was. Vaak geen tijd om even een uurtje vrij te maken waardoor mijn afstudeerdatum twee keer is verschoven. Erg vervelend want aangezien ik nu in Zuid Afrika werk en woon, heb ik veel op het laatste momenten moeten verwerken. Desalniettemin ben ik van mening dat de aanbevelingen die ik gemaakt heb voor Mindshare, zowel op korte termijn als op lange termijn implementeerbaar en uitvoerbaar zijn. Hopelijk denken mijn oud-collega’s er net zo over en maken ze van mijn theoretische analys een praktisch gegeven.

Terug naar index

Page 32: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Bewijsvoering

Voorbeeld SPSS

Terug naar index

Open vragenlijst Mindshare onderzoek

Page 33: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Wat heb ik ervan geleerd?Eindbeoordeling SPSS is alweer bijna 4 jaar geleden en ik heb het na het project niet meer gebruikt. Ik kan dus wel zeggen dat ik van het programma weinig meer afweet. Aangezien ikzelf deskresearch heb gedaan (en een 10 heb gekregen daarvoor), weet ik wat ik leuk vind en waar ik goed in ben.

Deze kennis heb ik gebruikt voor mijn afstudeeropdracht. Ook hier heb ik kwalitatief en kwantitatief onderzoek moeten uitvoeren, hetgeen ik dus niet leuk vind. Maar goed, ik heb het dusdanig weten in te steken dat ik geen gebruik hoefde te maken van ingewikkelde software waardoor ik toch een significant eindresultaat heb weten te boeken.

Terug naar index

Page 34: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht
Page 35: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Compententies:Adviseur/consultantDe afgestudeerde kan als ADVISEUR /CONSULTANT voor een organisatie problemen signaleren en daarvoor waardevolle adviezen, inzichten en alternatieve oplossingsrichtingen aandragen GEBASEERD OP ANALYSE en dit vervatten in een ADVIESRAPPORTAGE. PROJECTEN:• Afstudeeropdracht Toekomst van Media (Paid, Owned en Earned Media)

Terug naar index

Page 36: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingSpecifiek In een veranderend medialandschap moeten mediabureaus zich continue mee ontwikkelen om klanten te kunnen blijven voorzien van uitstekende strategien en adviezen. Doen ze dit niet, dan missen ze de boot en verliezen ze klanten met een daling in omzet als logisch gevolg. In mijn afstudeeropdracht ben ik op zoek gegaan naar de veranderingen, heb ik de organisatie onderzocht (zie De Onderzoeker) en op een aantal lagen een adviesrapport uitgebracht. Dit als doel om Mindshare haar leidende rol in het Nederlandse medialandschap te kunnen waarborgen en doorzetten. Want het is al niet makkelijk om de nummer een te zijn, het is nog veel moeilijker om nummer een te blijven.  Meetbaar De adviezen moeten er voor zorgen dat Mindshare ook volgend jaar, voor de derde keer op rij, als mediabureau van het jaar gekozen wordt. De adviezen zijn de uitkomst van theoretisch en praktisch onderzoek. Een samensmelting en eigen interpretatie van wat op internationaal vlak al wordt gedaan, gecombineerd met interne optimalisaties die vanuit onderzoek aan het licht gekomen zijn. Want je kan modellen en een theorie maken, zoals al eerder gezegd, het personeel moet dit uitvoeren. Staan deze er niet achter of zijn ze er nog niet klaar voor, dan mist de uitwerking elke kracht.  

Terug naar index

Page 37: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingAcceptabel In samenspraak met directie is deze opdracht tot stand gekomen. Hoe kan Mindshare in het medialandschap, dat nu gaat over Paid (betaalde) media, Owned (je eigen kanalen) media en Earned (alles waar je geen controle over hebt, mond-op-mond reclame en PR) media. Grote reclamebudgetten zullen gaan dalen want via sociale media is het op een kosten besparende manier mogelijk om eenzelfde of wellicht beter effect te krijgen in je marketing en communicatie inspanningen. Hierop heb ik getacht een antwoord te vinden en aanbeveling te doen voor de organisatie waar ik inmiddels voor Nederland niet meer voor werk. Inmiddels werk ik internationaal voor Mindshare in Zuid Afrika.  

Terug naar index

Page 38: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingResultaat Het eindresultaat is een advies rapport bestaande uit een drietal aanbevelingen. Het begint met de interne organisatie. Eerst alles op de rit krijgen: een heldere, door iedereen te begrijpen structuur, efficiency slagen en geautomatiseerde processen om meer kwaliteit te waarborgen onder het personeel en vervolgens kennis op te bouwen. Tot slot, vertrouwen! In elkaar, in klanten om zodoende samen naar de optimale samenwerking toe te werken. Vervolgens is gekeken naar een inhoudelijl vertrekpunt. Veelal gaan we meteen over in betaalde middelen terwijl bij veel klanten ook de interne marketing mogelijkheden niet op orde zijn. Denk aan de website, database, profielen binnen sociale media en ben je vindbaar binnne zoekmachines als bedrijf. Als de organisatie hier aanbevelingen en advies (uiteraard betaald advies) over kan geven, dan zien klanten het belang en kennis van Mindshare. Heeft Mindshare dit advies gegeven, hebben ze zelf kanalen geoptimaliseerd en/of hebben partnerbedrijven deze adviezen overgenomen, dan is het zaak om klanten te adviseren op nieuwe, innovatieve mediamogelijkheden die verder gaan dan een TV commercial of print advertentie. Dit is de derde aanbeveling, het in kaart brengen van nieuwe marketing en communicatie mogelijkheden.

Terug naar index

Page 39: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingTijdsgebonden

Het onderzoek voor de Onderzoeker heeft wel aardig wat tijd gekost. In totaal, van opstellen vragenlijst tot de analyse en conclusies in SPSS ongeveer een maand. Heeft me doen realiseren dat onderzoek een lastig vak is, een vak wat veel tijd in beslag neemt en zeer kritisch moet worden beoordeeld. Als je statements maakt, moeten deze op waarheid berust zijn, anders val je door de mand. Uiteindelijk zijn we niet in de knel gekomen met onze deadlines, maar het was wel krap. Tijdens mijn afstudeeropdracht merkte ik dat de medewerking van collega’s erg lastig was. Vaak geen tijd om even een uurtje vrij te maken waardoor mijn afstudeerdatum twee keer is verschoven. Erg vervelend want aangezien ik nu in Zuid Afrika werk en woon, heb ik veel op het laatste momenten moeten verwerken. Desalniettemin ben ik van mening dat de aanbevelingen die ik gemaakt heb voor Mindshare, zowel op korte termijn als op lange termijn implementeerbaar en uitvoerbaar zijn. Hopelijk denken mijn oud-collega’s er net zo over en maken ze van mijn theoretische analys een praktisch gegeven.

Terug naar index

Page 40: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Bewijsvoering

Advies interne bedrijfsoptimalisaties

Terug naar index

Advies Nieuwe kanalen en mogelijkheden

Page 41: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Wat heb ik ervan geleerd?Eindbeoordeling Als mediaconsultant en adviseur was deze compententie een eenvoudige. Ik heb gedurende mijn gehele studieperiode gebruik kunnen maken van de kennis die ik heb opgedaan gedurende mijn werkperiode bij Mindshare.

Tijdens de studie heb ik deze kennis weten te verfijnen door de diverse colleges en studiestof waardoor ik theoretisch een betere ondergrond heb en klanten nu nog beter kan adviseren in media en marketingvraagstukken.

Het heeft mij uiteindelijk een baan in Zuid Afrika opgeleverd waar ik nu directeur ben van de digitale afdeling van Mindshare.

Terug naar index

Page 42: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht
Page 43: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

De Specialistische Competenties

Page 44: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Compententies:RepresentantDe afgestudeerde kan als REPRESENTANT (woordvoerder, netwerker, lobbyist, onderhandelaar) presentaties verzorgen, deelnemen aan bijeenkomsten en zijn organisatie VERTEGENWOORDIGEN, zodat hierdoor bijgedragen wordt aan de BEOOGDE BEELDVORMING van de organisatie en EFFECTIEVE EN EFFICIËNTE INFORMATIEOVERDACHT plaatsvindt. PROJECTEN:• De Representant

Terug naar index

Page 45: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingSpecifiek

In het project de Representant hebben we voor een nieuw op te richten kliniek een open dag georganiseerd. Deze zou plaats vinden in Katendrecht, te Rotterdam. Doel was om alle relevante focusgroepen kennis te laten maken met de nieuwe kliniek, dat zich richt op plastische chirurgie

Meetbaar

De meetbaarheid van het project viel samen met de interesse en deelname van de focusgroepen. Omdat alle projectleden werkzaam waren in de media, konden we een goed PR programma opstarten waarbij de relevante focusgroepen (pers, gebruikersdoelgroep en buurtbewoners) een indruk konden krijgen op de nieuwe kliniek.

Acceptabel

Plastische chirurgie gaat altijd gepaard met etische discussies. Moet je jezelf veranderen of moet je blijven zoals je geschapen bent. De kliniek heeft daarvoor diverse oplossingen, voor elk wat wils en dat is wat we middels de open dag duidelijk wilde maken.

Terug naar index

Page 46: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingResultaat

De open dag is opgesplitst in twee dagen. De eerste dag een grootste lancering voor pers en bekende Nederlanders. De tweede dag voor het publiek, enerzijds potentiele klanten en anderzijds buurtbewoners. Dit alles op de kliniek een gezicht te geven, om duidelijk te maken dat het een maatschappelijk verantwoorde organisatie is dat mensen met met problemen graag wilt ondersteunen.

Tijdsgebonden

Het was de bedoeling dat na de open dag de kliniek op Katendrecht haar deuren zou gaan openen. De open dag was daarmee een mooi startschot voor een winstgevende en maatschappelijk verantwoorde toekomst op deze mooie locatie die in die tijd nog volledig in ontwikkeling was met nieuwbouw, bedrijvigheid en veiligheid.

Terug naar index

Page 47: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

BewijsvoeringTerug naar index

Open Dag voor Persrelaties

Page 48: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Wat heb ik ervan geleerd?Eindbeoordeling Persoonlijk een van de mindere projecten en daarmee ook compententies. Het kan arrogant en verwaand klinken maar ik heb liever dat er iets voor mij wordt georganiseerd dan dat ik het zelf moet doen. Dit valt ook samen met mijn planning skills: Ik ben er gewoon niet zo heel goed in. Ik kan me heel veel goede voornemers voorhouden, als het er eenmaal van komt, dan doe ik liever iets wat ik leuk vind.

Wat moet dat moet, zo ook voor dit project. Ik heb wel geleerd dat voor de organisatie van een evenement er meer bij komt kijken dan simpelweg een programma in elkaar draaien. Maar of ik het in de toekomst vaker ga doen, ik betwijfel het.

Terug naar index

Page 49: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht
Page 50: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Compententies:Corporate communicatie managerDe afgestudeerde kan als CORPORATE COMMUNICATIEMANAGER de TOTALE COMMUNICATIE (organisatie-, interne- en marketingcommunicatie) GEÏNTEGREERD BENADEREN EN AANSTUREN ten einde het GEWENSTE IMAGO bij de verschillende belangengroepen TE REALISEREN.

Issue manager De afgestudeerde kan als ISSUESMANAGER de voor een organisatie RELEVANTE ISSUES MANAGEN door ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING TE SIGNALEREN, TE WEGEN EN TE VERTALEN NAAR COMMUNICATIEBELEID. PROJECTEN:• Interne communicatie

Terug naar index

Page 51: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingSpecifiek

Benthem & Crouwel is een organisatie dat zich bezig houdt in de wereld van architectuur. Echter, er zijn nogal wat interne issues en problemen waardoor het imago van het bedrijf onder druk kwam te staan. Door middel van onderzoek en interviews zijn de issues aan het licht gekomen en is het gat tussen werkelijke en gewenste imago gedicht.

MeetbaarDoor middel van onderzoek en interviews zijn de issues aan het licht gekomen. Vanuit deze onderzoeksfase zijn nieuwe gemeenschappelijke vertrekpunten overlegd met directie.

Acceptabel

De analyses uit het interview gaven aan dat er veel onduidelijkheid was over Benthem & Crouwel. Waar staan we voor, wat doen we nu eigenlijk en waarom. Dit had als gevolg dat veel medewerkers met lood in de schoenen naar kantoor kwamen en er veel stribbelingen op de werkvloer waren. De organisatie was zich er niet van bewust dat de door hen opgestelde visie en missie niet overeen kwamen met het gedachte goed van de werknemers.

Terug naar index

Page 52: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingResultaat

D.m.v. een nieuw intern communicatie plan, op basis van onderzoek op gemeenschappelijke vertrekpunten die aan het licht kwamen, hebben we de directie kunnen overtuigen van het doorvoeren van een aangepaste missie en visie. Deze zou het imago ten goede moeten komen omdat zowel werknemers als directie achter deze missie en visie stonden.

Tijdsgebonden

Het was van groot belang was om als team met een gemeenschappelijk doel aan het werk te gaan.Direct na afronden van het project is het plan overgedragen voor implementatie.

Terug naar index

Page 53: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Wat heb ik ervan geleerd?Eindbeoordeling Als communicatie freak heb ik eigenlijk nog nooi naar de interne communicatie gekeken. Altijd vanuit de consument gedacht en nooit aan hoe belangrijk het is dat het personeel achter de denkwijze van de organisatie moet staan. Als dat niet het geval is, dan heeft eigenlijk verdere communicatie geen zin.

Deze kennis die ik tijdens het project heb opgedaan, gebruik ik nu voor mijn huidige rol als hoofd / directeur van de digitale afdeling. Iedereen moet hetzelfde denken en hetzelfde doen, want consistentie en gelijkheid is essentieel voor het voeren van een goed bedrijf.

Terug naar index

Page 54: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht
Page 55: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Compententies:Media manager/-plannerDe afgestudeerde kan als MEDIAMANAGER/-PLANNER m.b.t. een communicatiecampagne OP GERICHTE WIJZE BESTAANDE MEDIAKANALEN INZETTEN EN BENUTTEN, COMMUNICATIEMEDIA BEDENKEN EN REDACTIONEEL INVULLEN OF AANSTUREN om beoogde (MARKETING)COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN TE BEREIKEN. Account manager/ communicatie makelaarDe afgestudeerde kan als ACCOUNTMANAGER/COMMUNICATIEMAKELAAR van een organisatie RELATIES AANGAAN EN ONDERHOUDEN, PARTICIPEREN IN ONDERHANDELINGSSITUATIES ALSMEDE PROCESSEN MANAGEN om INTERN EN EXTERN LOPENDE OPDRACHTEN TE REALISEREN EN NIEUWE OPDRACHTEN TE VERWERVEN PROJECTEN:• Advertising

Terug naar index

Page 56: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingSpecifiek

In dit project hebben we een volledige campagne moeten optuigen voor Cote D’or. Van creatief concept voor reclame tot middelen en kanelen ter implementatie. De volledige rol van account manager (diverse voorstellen opgevraagd bij media exploitanten en creatieve bureaus) tot mediaplanner, de implementatie van een campagne (mediaschema, planning).

Meetbaar

Door middel van een goede briefing hebben we diverse doelstellingen kunnen hangen aan de campagne. Hoeveel bereik, hoeveel gaan we inkopen bij welke media exploitant tot aan het opzetten van een campagne meetonderzoek via GFK Daphne, een gerennomeerd onderzoeksbureau en zeer bekend in het medialandschap.

Acceptebel:

Vanuit creatief concept hebben we bewust op de doelgroep ingespeeld. Deze campagne zou zich richten op mannen, dus met het oog op chocola (Cote D’or) was het belangrijk niet te soft en vrouwelijk over te komen, dat zou effect verliezen. We hebben gekozen voor vrijheid en stoer, met de Sahara, de Camel campagnes en propellervliegtuigjes ter inspiratie.

Terug naar index

Page 57: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingResultaat

Een volwaardig en kwalitatieve campagne waar veel medie en reclamebureaus jaloers op zouden zijn. Omdat we de beschikking hadden over een creatief designer, hebben we een waanzinnig mooie commercial gemaakt. Ik zelf als mediaplanner/manager/account manager heb zorg gedragen voor het mediaplan, van strategie tot implementatie. Van traditionele tv campagne tot een volwaardig social media programma.  Tijdsgebonden

Omdat elke campagne een houdbaarheidsdatum heeft en we wear-out (het moment waarop de campagne effect verliest) wilde voorkomen hebben we gekozen voor een periode van 6 maanden. De TV campagne wordt in fases ingezet, internet start uiteraard pas op het moment dat het grote mannelijke publiek bekend is met de offline zichtbaarheid op tv en andere grote bereiksmedia.

Terug naar index

Page 58: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

BewijsvoeringTerug naar index

Media strategie en -intergratie

Page 59: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

BewijsvoeringTerug naar index

Hyves mediaplanning

Page 60: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Wat heb ik ervan geleerd?Eindbeoordeling Advertising, de kern van mijn werk en de branche waar ik al 10 jaar mijn boterham in verdien. Het mag duidelijk zijn dat ik voor dit project al mijn kennis heb gebruikt om het tot een goede einde te brengen.

Als voormalig mediaplanner weet ik als geen ander hoe en welke kanalen ingezet moeten worden, als strateeg moet ik weten hoe en waar de doelgroep te vinden is en hoe ik een merk kan adviseren om als merkzijnde op lange termijn naar een hoger niveau te komen. Meer herkenning, meer engagement of meer sales. Allemaal onderdelen die ik dagelijks onder ogen moet komen.

Terug naar index

Page 61: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht
Page 62: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Compententies:StrateegDe afgestudeerde kan als STRATEEG het lijnmanagement ondersteunen door op ANALYTISCHE EN CREATIEVE WIJZE STRATEGISCHE EN TACTISCHE COMMUNICATIEPLANNEN op te stellen waardoor de ORGANISATIEDOELSTELLINGEN WORDEN GEREALISEERD PROJECTEN:• Experience Management

Terug naar index

Page 63: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingSpecifiek Voor Experience Management hebben we als opdrachtgever de Nederlandse Spoorwegen gekozen. We hebben een belevenis wereld ontwikkelend waarbij we zijn afgestapt van: Van Station naar Station en de richting op zijn gegaan naar: Van Deur tot Deur. Want, de NS heeft zoveel producten en partners, dat dit simpel mogelijk is. Om dit te introduceren, hebben we een reality game ontwikkeld, waarbij mensen het zelf konden beleven door te participeren.  Meetbaar Het project is op diverse manieren meetbaar. Uiteraard maakt de game gebruik van alle mogelijke digitale technieken zodat het resultaat en de investeringen door en terug te berekenen zijn. Maar, ook vanuit kaartverkoop en openbaarvervoer deelnemers is duidelijk te meten of de belevenis aan is geslagen bij de doelgroep: alle openbaar vervoer reizigers in Nederland. .

Terug naar index

Page 64: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingAcceptabel NS heeft sinds jaar en dag te kampen met negatieve publiciteit, al kan ze daar in sommige gevallen zelf niets aan doen. Vertragingen en blaadjes op het spoor wel, maar vandalisme, zinloos geweld en zelfmoord pogingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de NS. Om de NS positiever over te laten komen en mee te laten denken in het gedachtegoed van de consument, hebben we geprobeerd deze belevenis wereld te ontwikkelen waarbij de consument centraal staat: Het zo makkelijk, snel en plezierig vervoeren van deur tot deur.  Resultaat Zoals gezegd, we hebben een game ontwikkeld ter introductie van het van deur tot deur concept. Want, mensen willen eerst zien voordat ze het geloven. Vanuit verschillende hoeken en mogelijkheden kunnen NS producten gebruikt worden en punten worden verzameld of korting gekregen. Producten als OV-fiets, treintaxi, de trein en/of bus natuurlijk, maar ook NS wandelroutes dat bij een groot gedeelte van het publiek niet bekend is. Door middel van een punten systeem komt of komen er winnaars uit de bus die een prijs winnen.  

Terug naar index

Page 65: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Smart omschrijvingTijdsgeboden De producten bestaan al een tijdje en zullen blijven bestaan. Hier zit geen tijdspad aanvast. Maar, de game kan niet voor altijd mee gaan. Om iedereen een kans te bieden om te participeren, hebben we gekozen voor een wat langere periode dan doorgaangs gebruikelijk is voor een introductie. Met name de incidentele openbaar vervoer reizigers waren erg belangrijk in dit project dus om hun een kans te bieden, hebben we gekozen voor een periode van 6 maanden.  

Terug naar index

Page 66: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

BewijsvoeringTerug naar index

Experience game NS

Page 67: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht

Wat heb ik ervan geleerd?Eindbeoordeling Om de NS een leuk en functioneel bedrijf te positioneren, hebben we alles uit de kast gehaald. Eigenlijk onbegrijpelijk dat ze zelf niet zoiets bedacht hebben.

Om van een negatief naar een positief imago te stappen en daar ook nog geld mee te verdienen is een hels karwij. Met dit project en vanuit de beoordeling die ik gekregen heb, is deze opdracht meer dan geslaagd geweest en is de competentie strateeg zeer goed uitgevoerd. De kennis die ik heb opgedaan, kan ik nog steeds gebruiken aangezien strategie een van mijn rollen is in mijn huidige werk.

Terug naar index

Page 68: 452074 Mark de Rijke SLB Jaar 4 Eindopdracht