416 Van Content Naar Leren Serge De Beer

of 14 /14
Van Content naar leren Lentiz onderwijsgroep en het Ontwikkelcentrum november 2009

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 416 Van Content Naar Leren Serge De Beer

Page 1: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Van Content naar lerenLentiz onderwijsgroep en

het Ontwikkelcentrum

november 2009

Page 2: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Wie zijn wij?

• Serge de Beer, Lentiz onderwijsgroep, 12 locaties, vo en mbo

• Chantal Vos, het Ontwikkelcentrum heeft een nutsfunctie voor het groenonderwijs en maakt voor die markt vraaggestuurd leermiddelen of koopt deze aan.

Page 4: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Business case

Het aanbod van digitale content is enorm.

Maar hoe kunnen we het nu ook echtgaan gebruiken in het onderwijs?

Page 5: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Uitgangspunten

• Meerwaarde ‘creëren’ bij uitvoering onderwijs

• Leerlingen betrekken (gebruiker bepaalt)• Praktische toepasbaarheid

Page 6: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Wat gaan we doen?• Het OC en Lentiz ontwikkelen samen een

traject voor het opleiden van docent-arrangeurs

• De docent-arrangeur maakt arrangementen in opdracht van collega’s of helpt hen eigen arrangementen te maken

Page 7: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Proces• Docenten inspireren (wat is er mogelijk)• In kaart brengen wat de leerling wil

(panelgesprekken)• Resultaten van docent, leerling en expert

samenbrengen– Afstemming met visie met RvB en scholen?

(wat doen we wel en wat niet?)

Page 8: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Inrichting project

• Verschillende partners inzetten• Ontwikkelcentrum voert ‘externe’ regie• Lentiz doet ‘interne’ regie

• Compleet traject dat intern wordt aangeboden door de Lentiz Academy

Page 9: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

De opdracht

• Doel van de opdracht is inzicht krijgen in arrangeerprocessen en daarbij behorende competenties.

• Rollen: – Interne klant/observator– docent-arrangeur

Page 10: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Opdracht workshop(stap 1)

• Groep 1 (en 3):formuleert een leervraag, vanuit de leerlingen en docent (wij willen graag…)

• Groep 2 (en 4):bedenkt een procedure om de leervraaghelder te krijgen. Welke vragen moet je stellen?

Page 11: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Opdracht workshop(stap 2)

• Groepen gaan samen zitten• Groep 2 (en 4) bevragen de vragende partij

naar hun leervraag en gaan vervolgens een arrangement samenstellen. Niet alleen met denkbeeldige content, maar ook de didactische aanpak

• Groep 1 (en 3) observeert en maakt aantekeningen over het proces

Page 12: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Opdracht workshop(stap 3)

• Vijf minuten mogen de groepen apart hun bevindingen bespreken

• Groep 1 (en 3) tonen plenair het eindresultaat van ‘leervraag naar arrangement’

• Groep 2 (en 4) evalueren plenair het proces van de uitvoerende partij en vertellen of aan hun vraag is voldaan

Page 13: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Opdracht workshop(stap 4)

• Groepen wisselen van rol• Opdracht blijft gelijk

Page 14: 416 Van Content Naar Leren  Serge De Beer

Gelegenheid voor vragen en discussie