3Motion en het nieuwe werken

download 3Motion en het nieuwe werken

of 22

 • date post

  17-Dec-2014
 • Category

  Business

 • view

  506
 • download

  2

Embed Size (px)

description

3Motion over het Nieuwe Werken

Transcript of 3Motion en het nieuwe werken

 • 1. Het Nieuwe Werkenonvermijdelijk en noodzakelijk Aad van Mullem & Ren Meesters 3Motion
 • 2. Uitdaging van het nieuwe werken 2 3Motion
 • 3. Uitdaging van het nieuwe werken? Het nieuwe werken betekent plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken. Plaats onafhankelijk = overal = thuis + onderweg + kantoor + ergens anders op de wereld Tijd onafhankelijk = flexibele arbeidsuren, geen 9 tot 5 uur werktijden en werkdagen. Maar ook gebruik sociale media, virtueel ontmoeten, virtueel communiceren, virtueel vergaderen Any time, Any place, Any where Werkwijze zal ondersteund moeten worden door huis- vesting, ICT, HRM, het management & medewerkers 3 3Motion
 • 4. Nieuw? Hoezo nieuw? Het nieuwe werken is niet echt nieuw De afgelopen 10 jaar zijn er talloze ontwikkelingen geweest waardoor plaats en tijd onafhankelijk werken steeds meer en beter mogelijk is geworden Vooral technologische ontwikkelingen op het gebied van internet en mobiele apparatuur (telefoons, PADS, netwerken) hebben hierin een belangrijke rol - als aanjager - gespeeld Wel nieuw is de integrale aanpak om dit te implementeren op zowel HRM gebied, het ICT veld, de huisvesting en de primaire kern/bedrijfsprocessen 4 3Motion
 • 5. Kenmerken Nieuwe Werken (1) Werkplekken zijn gerelateerd aan de activiteit Zelf bepalen hoe, waar, wanneer, met wie men werkt aan concrete resultaten Niet de functie maar het talent bepaalt de waarde Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en sturing Themas zijn leidend, niet de grenzen van de organisatie Inspireren en sturen op basis van collectieve ambities 5 3Motion
 • 6. Kenmerken Nieuwe Werken (2) Kennis zonder autoriteit Organisatie zonder grenzen Macht zonder basis Capaciteit zonder formatie Flexibiliteit, creativiteit en maatwerk is de nieuwe standaard Transparantie tenzij Digitale kennis en vaardigheden zijn een randvoorwaarde ICT ondersteuning in dienst van de medewerker 6 3Motion
 • 7. Huisvesting 7 3Motion
 • 8. Huisvesting Andere inrichting van de werkplek en werkplekomgeving Concept voor flexibel werken Geen vaste werkplekken meer Overal moet gewerkt kunnen worden Loslaten traditionele kantoorplekken en andere gebruiksindeling van gebouwen en kantoren Minder werkplekken, meer ruimte voor ontmoeten en samenwerken Werkplekken zijn gerelateerd aan activiteit Duurzaamheid (balans: planeet, mens & dier en winst) is ook onderdeel van het nieuwe werken 8 3Motion
 • 9. ICT3Motion
 • 10. ICT Het kantoor in de broekzak Access via mobiele en publieke netwerken Veiligheid & beveiliging wordt uitdaging Gebruikers zijn bepalend, niet de ICT afdeling Samenwerken, communiceren & delen van gegevens en bestanden (ook kerngegevens en concernsystemen) Bestanden/informatie moet digitaal zijn of gedigitaliseerd worden Gedeelde functionaliteit beschikbaar maken voor mobiel, dit vraagt applicatie reductie en standaardisatie Meer asynchrone communicatie tussen gebruikers & gebruik sociale media Cultuuromslag voor ICT, anders denken, anders doen! 10 3Motion
 • 11. Personeelsbeleid Hoe creer je met de mensen een organisatie waar het Nieuwe Werken een succes wordt? 11 3Motion
 • 12. Personeelsbeleid Minder files, meer vrijheid, meer plezier in het werk Van sturen en controleren naar zelfsturing Management moet sturen op resultaat (output) Werk en priv mengen, balans aanbrengen Vraagt meer volwassenheid van managers & medewerkers Beloning op basis van bijdrage (niet op basis van functie) Van uniforme arbeidsrelaties naar meer maatwerk arbeidsrelaties Van werken bij, naar werken aan 12 3Motion
 • 13. Besturing & Organisatie 13 3Motion
 • 14. Besturing & Organisatie Top down & management voorop Organisatie moet voorbereid worden Organisatiestructuur -en cultuur veranderen Managementstijl verandert, van controleren naar loslaten, managen op resultaten en meer op afstand Mentaliteit van medewerkers en management gaat veranderen Van grote afdelingen naar kleinere themas/projecten 14 3Motion
 • 15. Randvoorwaarden Betrokkenheid top is kritische succesfactor Goede communicatie essentieel Vernieuwing managementstijl Digitale vaardigheden zijn cruciaal Open en transparant veranderen Proces van veranderen is een ontdekkingsreis 15 3Motion
 • 16. Implementatie, aandachtspunten 16 3Motion
 • 17. Implementatie, aandachtspunten Integrale aanpak Gn project, maar een ontwikkeling Houdt rekening met weerstand Niet voor alle functies evenveel waarde Vergt cultuur omslag bij medewerkers & management PR en Communicatie belangrijk voor acceptatie Kosten voor omslag zijn hoog en doorlooptijd lang (afhankelijk van vertrekpunt) Op kleine schaal met pilot beginnen 17 3Motion
 • 18. Implementatie, voortgang & toetsing 18 3Motion
 • 19. Implementatie, voortgang & toetsing Het nieuwe werken is een ontdekkingsreis, maar hoe toets je nu of je op de juiste weg zit? En of je daar uitkomt waar je wezen wil? Op een of ander moment moet er verantwoording afgelegd worden m.b.t. inzet en kosten Welke criteria/KSF/KSI hanteert de opdrachtgever? Het nieuwe werken heeft vele doelen en mogelijke resultaten, waar liggen de speerpunten voor uw organisatie? Hoe weten we wanneer we klaar zijn? Hoe meten we de verander beweging, de cultuuromslag? 19 3Motion
 • 20. Schaduwkanten 3Motion
 • 21. Schaduwkanten Verlies van privacy Gevoel van isolement, uitsluiting, eenzaamheid Scheiding priv werk verdwijnt Oude stijl managers functioneren niet meer en verliezen zicht op medewerkers Vooral geschikt voor kenniswerkers, voor veel andere functies minder Tweedeling in medewerkers, achterblijvers worden zwaarder belast met minder interessant werk Het vermogen tot veranderen is niet voor eenieder even groot 21 3Motion