3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI

84
$UFHORU0LWWDO (XURSH /RQJ 3URGXFWV

Transcript of 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI

Page 1: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 2: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 3: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 4: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 5: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 6: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 7: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 8: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 9: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 10: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 11: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 12: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 13: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 14: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 15: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 16: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 17: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 18: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 19: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 20: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 21: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 22: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 23: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 24: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 25: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 26: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 27: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 28: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 29: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 30: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 31: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 32: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 33: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 34: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 35: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 36: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 37: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 38: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 39: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 40: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 41: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI

ù

Page 42: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 43: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 44: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI

HE 300 B

HE 400 B

HE 300 B

HE 300 B

HE 300 B

HE 400 B HE 240 B

HE 240 B

HE 400 B

00130032

Page 45: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI

ù

Page 46: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 47: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 48: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 49: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 50: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 51: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 52: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 53: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 54: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 55: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 56: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 57: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 58: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI

B

A

A

A - A

B - B

Page 59: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 60: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 61: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 62: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 63: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 64: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 65: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 66: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 67: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 68: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 69: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 70: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 71: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 72: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 73: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 74: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 75: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 76: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 77: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 78: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 79: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 80: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 81: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI

Siedziba główna

LUXEMBOURG POLAND ArcelorMittal Commercial Long Polska

POLANDT : +48 32 776 67 27 F : +48 32 776 81 50 [email protected]

Page 82: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 83: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI
Page 84: 3FOPXBDKB QS[Z QPNPDZ LPOTUSVLDKJ TUBMPXZDI

POLAND